Новини по делото за нашата имотна измама: 06.06.2013-29.10.2014

Начало на блога

Обратно към всички новини по делото с нашата имотна измама  

-

Публикувано на 07.05.2017

Р. Стоянова

-

Предистория

04.04.2013 Майка ми научава за измамата от анонимно обаждане по телефона и веднага ми казва. Аз я успокоявам, че сигурно е някаква телефонна измама. На другия ден отиваме заедно при нотариус Марина Ташева, където майка ми редовно заверяваше пълномощни за арендата. Справка в Агенцията по вписванията показа, че няма шега - всичките земи на майка ми са продадени. Сделките са две - на 14.03.2013 (около 3 дка гори, изсечени 2012, законно) и на 18.03.2013 (около 50 дка ниви, дългодишно арендувани). Уплашени и объркани, хукваме по адвокати двамата с брат ми - той в Хасково, аз - във Варна.  Адвокатите още повече ни объркват. Един каже едно, друг - друго. Ходих и по нотариуси. Накрая се изясни, че случаят е от областта на наказателното право. В този период проведох два ключови тел. р-ри - на 20.04.2013 (с Райна "купувачката", майката на лъжепълномощника - не помнеше да е ходила на нотариус) и на 14.05.2013   (със Станимир, лъжепълномощника, предложи ми 25 000 лв. и като не се съгласих, обеща да развали сделката до края на май '13). И двата записа са предоставени на Прокуратурата по-късно и хвърлени в кошчето, образно казано.

  -

06.06.2013 Подавам сигнал за имотна измама до РП-Варна. Прилагам нотариалния акт на майка ми за нивите, нейните показания - стр. 1 и стр. 2, мед. документи, списък на лица във връзка с измамата и справка от АВ за двете покупко-продажби на 14 и 18 март 2013. Тогава още не бях виждала нито един документ от архива на нотариуса или от кметството.

19.06.2013 Постановление на пр. Лалов от РП-Варна - препраща в РП-Плевен по компетентност с мнение за престъпление по чл. 212 от НК. Пр. Лалов се държа много мило с майка ми и мен. Две седмици преди да състави постановлението си, ни прие в прокуратурата и разговаряхме. Обясни ни, че в Плевен ще се работи по случая, защото там са имотите и ни увери, че колегите ще направят всичко необходимо.

Юли 2013 - 19.12.2013 Тече 6-месечна предварителна проверка. Майка ми дава образци за почеркова експертиза. Беше в РУП-Аспарухово. Извикаха ни по телефона. Отидохме тримата - баба, дъщеря (аз) и внук. Полицаят също беше  много мил. Разбрахме, че по случая се работи в РУП - Д.Митрополия. Много по-късно научих, че предварителната проверка не съществува в НПК, но се провежда по инерция от по-стари времена, като се използва една инструкция от 2011 г., в която пише че ПП се провежда в срок от 2 месеца, който в изключителни случаи може да се удължи до 6. Значи още тогава са ни вкарали в графа "изключителен случай", какъвто нашият въобще не е. А още по-късно научих, от книгата на проф. д-р Петър Раймундов "Документни имотни измами", как е правилно да се провежда разследване на имотна измама - вж Процесуални въпроси на разследването, стр. 220-221 (много хубави, кратки и ясни обяснения, браво на професора, бивш прокурор от ВКП)

19.12.2013 - Кметът на Гороцвет, който е "заверил" пълномощното, е осъден на втора инстанция за над 100 неприсъствени заверки (продължавано престъпление по чл. 311, ал. 1НК - вж мотивите на съда). Това го научихме по-късно от интернет.

20.12.2013 На следващия ден, след като на 19-ти излиза окончателното съдебно решение, с което кметът е осъден по чл. 311, ал. 1 НК, е образувано нашето ДП, сякаш са чакали да видят, дали кметът случайно няма да бъде оправдан. И досега прокурорите крият, че кметът е осъден и освободен от длъжност в началото на 2014. Представят го като образцов кмет, каращ втори мандат. За образуването на ДП-то сме уведомени чак през май 2014. Никакви права на пострадала не са ни обяснявани. Научихме си ги сами от НПК.

17.01.2014 Разпит на майка ми (по делегация в ОСлО - Варна). Сл. Бакалова беше много мила. Каза ми, че е възхитена от майка ми, сега да  очакваме наказателното дело, а след него много бързо ще мине и гражданското. Е, още чакаме (пиша това на 07.05.2017). Майка ми не дочака, почина на 15.03.2017 в четвъртата година от калпавото им разследване - изтормозена от обиди, че им била пречела, и съмнения в свидетелската й годност.

13.06.2014 Очна ставка между майка ми и тримата измамници - лъжепълномощника, братовчед му и кмета. Беше някаква кошмарна низост, от която ще се потръсквам с отвращение до края на дните си. На този хубав за семейството ни ден (рождения ден на мъжа ми)  бившият следовател с гнусна инсценировка се опита да изкара 81-годишната ми тогава майка агресивна и луда Слава богу, през 2016 г. съдиите от Плевен измиха срама на органите от правосъдната система, като написаха:

"В   показанията   си   пострадалата   Н. (майка ми, б.м.)  е   категорична,   че   не   е   имала намерение   да   продава   имотите   си,   че   не   е   пътувала   на   12.02.2013г.   от гр.Варна за гр.Плевен за да завери нотариално пълномощно за продажба на имотите   си.   Свидетелката   е   категорична   и   че   подписвала   документи представени   и от С.К.,   но   в   гр.Варна [...]. Показанията на свидетелката са   неизменни,   непроменени   и   установяващи   едни   и   същи   факти   и обстоятелства   от   началото   на   досъдебното   производство   и   до   настоящия момент.   Предвид   тези   обстоятелства   и   посочените   по-горе   доказателства окръжният съдът намира, че няма основание да не се вярва на показанията на пострадалата."

(вж третия пример в позитивния списък с разумни и мъдри съдебни решения)

02.10.2014 Най-накрая успявам да получа копия от цялата документация по двете нотариални дела на Иванов 007. Не беше лесно. По-късно проведохме кратка кореспонденция с него, от която се изясни, че е пълен профан. Писах и до Нотариалната камара. Там пък са оставили  секретарката да пише отговорите от свое име и познайте какво става - голяма излагация.

13.10.2014 Предявяване на разследването (пред адвокат и внук на пострадалата). Следователят даде срок само няколко часа за запознаване с 15-тина тома материали. Аз, дъщерята на пострадалата, стоях отвън като наказана. Не ме допуснаха. Свидетел съм била! Глупости, нито съм призовавана, нито съм уведомявана! Това с моето "свидетелстване" е една друга история - за опитите да лишат майка ми от повереник в мое лице. Дълга и грозна история. Искаха я сама, слаба и безпомощна. Държаха се като измамници до смъртта й. На практика тя беше два пъти измамена - веднъж от Станимир, лъжепълномощника, и втори път, от разследващите.

-

14.10.2014 - Възражения, искания и бележки по чл. 229, ал. 2 от НПК от внука на пострадалата (без отговор; споменати бегло в постановлението за прекратяване)
    НПК Чл. 229, ал. 3 По исканията, бележките и възраженията по ал. 2 наблюдаващият прокурор се произнася в срок до седем дни с постановление, което не подлежи на обжалване

- 

Начало на блога

Обратно към всички новини по делото с нашата имотна измама  

-

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/1179

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.