Кореспонденция с нотариус Иванов №007-Плевен

Начало на блога

Блогът съдържа 4 части: Документи, Кореспонденция, Информативни материали и Примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система

-


 

Кореспонденция с нотариус Иванов №007-Плевен

Резюме. С нотариус Иванов се запознах на 02.10.2014 в кантората му, където се явих с пълномощно от майка ми: стр. 1 и стр. 2 за получаване на заверени копия от документацията в две нотариални дела, образувани през 2013 по две покупко-продажби на всичките й земи в Плевенско - около 3 дка гора (изсечена през 2012) и около 50 дка ниви (арендувани дългосрочно; сега, когато пиша това, анексът от 2009 към договора за аренда от 2000 г. все още не е изтекъл, бел. моя, Р.С., 06.08.2016). Предварително бях разговаряла с него по телефона за уточняване съдържанието на пълномощното за получаването на исканите копия. Беше много взискателен към съдържанието на пълномощното. Тъй като не съм юрист, ми беше трудно да разбера какво точно описание на имотите настоява да се съдържа в пълномощното, а хич не ми се биеше път до Плевен и обратно с риск да бъда върната поради неизправно пълномощно, затова отидох в кантората на нотариус от Варна, свързах двамата по телефона и ги оставих да се разберат като колеги. След разговора нотариусът от Варна ми каза да се прибера в къщи, което и направих, а той след това е съставил проекта на пълномощното, изпратил го е на Иванов 007 по ел. поща за съгласуване и чак след одобрението му, заведох възрастната си майка за заверката му в уговорения ден и час.  

23.12.2014 От дъщерята на пострадалата до нотариус Иванов 007: стр.1 и стр.2. "Очаквам от Вас да се явите доброволно пред разследващите органи и да се откажете от показанията си, че документите по двете сделки са били изрядни (прилагам извлечение от постановлението на прокурор Ивета Маркович, касаещо Вашите показания), след което да помислите за някакво решение на проблема, който Вие самият сте създали. Прилагам:: Копие от мое писмо до Нотариалната камара, в което са посочени Вашите многобройни грешки и Извлечение от постановлението на пр. Ивета Маркович, касаещо Вашите показания". По това писмо е образувана преписка №6989/2014 в РП-Плевен.

---

29.12.2014 От нотариус Иванов 007 до дъщерята на пострадалата. С увереност на глупак, ми "обръща внимание" че продажбите били само на земеделски земи: "Обръщам Ви внимание : земеделски земи, а не земя или гора." (плътният шрифт си е от него, бел.моя, Р.С., 08.08.2016),  и ми обяснява - на мен, заклетия преводач, че "подписи на членовете на ПК липсват, защото те вече не са на тази длъжност." (това последното по-късно го повтори и Л. Кузманова от Инспектората на МП наред с други глупости - вж умнотиите й от 10.03.2015 и 05.06.2015). Накрая ми задава въпрос с три въпросителни: "Защо майка Ви след като е демонстрирала воля за продажба не е предала на упълномощения Кожухаров нотариалните актове???"

 

---

30.12.2014 От дъщерята на пострадалата до нотариус Иванов 007 с копие до прокуратурата и до Нотариалната камара. Заглавие на имейла: "Имотна измама - нотариус 007" Приложения: преписите от решения на поземлената комисия: 1, 2, 3, 4, 5

-

"Далеч съм от мисълта, че сте действали злоумишлено, но за съжаление сте допуснали доста грешки и по такъв начин - неволно, както и останалите служители по веригата - сте съдействали за извършването на измамата със земите на майка ми. Не Ви обвинявам за станалото. Хора сме, грешим.

-

Вие не знаехте, че малкият ПИ №551024 е ГОРСКИ имот, нали? Трябва да знаете, че Станимир е разполагал с нотариалния акт за него. Взел го е от майка ми още през 2012 г., но го е укрил от Вас. Братът на Станимир, инж. лесовъд Валентин Кожухаров, ми изпрати копие от нотариалния акт за ПИ №551024 в края на октомври тази година (2014 г.) и ми обясни по телефона, че го е получил от Станимир още през лятото на 2012 г. покрай сечта, извършена в този горски имот. (обясненията на инж. лесовъд Валентин Кожухаров за нотариалния акт на майка ми за горския имот са налични в ютюб, бел. моя, Р.С., 08.08.2016)

-

Ще Ви бъда много задължена, ако поговорите спокойно с тях [със земед. служба, бел.моя, Р.С.] за преписите, с които са Ви подвели - неволно. И на тях съм казала, че не ги обвинявам, че просто искам да разбера какво е станало и търся съдействие, но те изглежда са толкова смутени от станалата беля, че все още не смеят да поемат отговорност и да си признаят грешката. Смятам, че по този начин няма да стане по-добре. Вие какво смятате?

-

От писмото Ви разбирам, че Вие също сте смутен и Ви е трудно да поемете отговорност. Няма смисъл да прибягвате до тактиката „Нападението е най-добрата защита".

Вярвам във Вашата добронамереност и ще се радвам да поддържаме връзка до изясняване на случая със съставянето и вписването на нотариалните актове, с които са продадени всичките земи на майка ми в плевенско през март 2013 г. Вие сте правно грамотен и знаете, че не може земя на собственик, който има нотариален акт за нея, издаден въз основа на решение на ПК и вписан в СлВ,  да се продава с препис от решението, въз основа на което е издаден нотариалният акт, а точно това сте направили Вие и то два пъти - на 14 и 18 март 2013 г."

 

 __________

 

12.01.2015 На този ден изпратих поредица от 7 кратки имейли за изясняване на имотната измама, адресирани до нотариус 007 с копие до нотариус Ваня Пеева, ОСЗ-Д.Митрополия и РП-Плевен. Всички те имаха един и същ текст, но към всеки имаше различно приложение - предимно копия от документи с бележки по тях, които вече бяха изпратени на 06.01.2015 до РП-Плевен и по които тогавашният прокурор Ивета Маркович се произнесе с глуповато постановление на 13.01.2015 (стр. 1, 2 и  3). Заключенията й, че "нотариалните актове [за измамните покупко-продажби през 2013 г.] са истински и отразяват действителната воля на издателя и самия издател са именно лицата, които са ги подписали", както и възхвалата й на фалшивия препис от Решение на ПК №7000/1994 бяха включени  в списъка с примери за правна неграмотност под номер 4.

-

И така, еднаквият текст на 7-те имейла от 12.01.2015 беше следният:

"Здравейте,

Изпращам Ви материали за изясняване на случая с имотната измама със земите на майка ми. Измамата е следната - земи с нотариални актове от 1999 и 2006 на нотариус Ваня Пеева са продадени с нередовни преписи от решения на ПК от 1994 и 2000. Невалидните сделки са изповядани през март 2013 г. от нотариус Иван Иванов. Нередовните преписи са подписани от г-жа Диана Якимова от ОСЗ-Д. Митрополия.

Не обвинявам никого и не търся виновни. Просто искам да върна земята на майка ми. Тя е нейна наследствена земя.

Ако имате идеи как може да стане това, моля пишете  ми на имейл: rennie@softisbg.com

Поздрави,
Ренета Стоянова, Варна"

-

После описвах приложенията. Те бяха, както следва:

- към първия имейл нямаше приложения;

- към втория: 1

- към третия: 1 и 2

- към четвъртия: 1, 2 и 3

- към петия: 1

- към шестия: 1 и 2

- и към седмия: 1 и 2

 

__________

 

14.01.2015 От нотариус 007 до мен (дъщерята на пострадалата).

"МОЛЯ не преминавайте добрия тон в коментарите си, които дори са озаглавени "имотна измама от нотариус 007" ! В случая с Вас сме на противоположни мнения: аз смятам, че сделките са редовни и действителни, а Вие смятате точно обратното.
 Моля, поне изчакайте отговорите на съвета на нотариусите при Нот. Камара и инспектора от Министерство на Правосъдието, които сте сигнализирали . (така и не ги дочаках: вж. кореспонденцията с Нотар. камара и с Инспектората на МП, бел. моя, Р.С., 08.08.2016) Консултирайте се и с правоспособен юрист, който ако сметне за необходимо да предприеме необходимите дйствия пред правораздавателните органи. Единствено тяхното Решение или Присъда са меродавни пред всички. Всичко останало е клевета !"

-

14.01.2015 От мен до 007

"Вие не сте на противоположно мнение с мен, а със Закона. Законът казва, че сделките Ви не са редовни и действителни."

 

-

 

16.01.2015 Изпратих писмо по ел. поща до 007 с копие до РП-Плевен, ОП-Плевен, ВТАП, Нотариална камара, РС-Плевен и ОС-Плевен, в което обясних колко лесно нотариус 007 е можел да се досети, че пълномощното от с. Гороцвет, Разградско, е измамническо. Приложих пълномощното с бележки по него: 1 и 2.

---

Оттук нататък майка ми писа няколко пъти до нотариус Иванов 007 - с моя помощ, разбира се, защото тя сама не може: 83-годишна е, трудно подвижна поради тежки костно-ставни деформации и множество други заболявания, повечето време е на легло, има ТЕЛК от 2005 г. за 75% инвалидност, считано от 2002 г. (през 2002 е била на 69 години, понастоящем инвалидността й сигурно е почти 100%).  Той й отговори само веднъж, но толкова неграмотно, че тя не можа да повярва, че писмото е от него - опитния и компетентен нотариус.

---

13.04.2015 Майка ми до нотариус 007. Изпраща му една статия за предотвратена имотна измама. В статията пише, че експертите от една земеделска служба се усъмнили в пълномощното и се обадили в полицията. Направило им впечатление, че човек от София е упълномощил човек от Мизия, а пълномощното е заверено в Перник. Майка ми пита нотариус Иванов:  "На Вас не Ви ли направи впечатление, че в моя случай човек от Варна е упълномощил човек от София, а пълномощното е заверено в с. Гороцвет, Разградско?" и завършва с думите: "Вярвам, че сте компетентен, отговорен и опитен нотариус. Очаквам Вашия отговор на въпроса, защо в моя случай не сте действали като такъв." Към писмото са приложени статията "Шири се схема за измама с менте документи на земи" и пълномощното от с. Гороцвет: лице и гръб.

----

20.04.2015 От 007 до майка ми. Опитва се да отговори на някои от въпросите на майка ми, поставени в писмото й от 13.04.2015.

1. Въпрос от майка ми: "Не забелязахте ли, че в пълномощното е имало празни редове, в които имотите са изписани на ръка (не от мен) по един на ред, без граници и съседи, че 4 от 5-те имота са изписани с друг химикал, т.е. са добавени (установено от експертизата, но се вижда и с просто око дори върху копието), както и че пълномощното съдържа редица противоречиви „волеизявления" от моя страна?"

1. Отговор от 007: "От опит може би знаете, че е възможно химикалът Ви да свърши по средата на думата или изречението и да продължите писането с друг химикал."

Коментар: Да, разбира се, възможно е химикалът да свърши по средата на думата или изречението. Проблемът е, че обикновено се вижда как свършва, а в случая няма такива признаци. Освен това, при  удостоверяване на подпис и съдържание се заверяват две пълномощни, а не само едно (вж ГПК, чл. 590, ал. 4*). Ето защо в постановлението на бившия набл. прокурор е записано, че  две експертизи били установили, че и в 2-та бр. оригинални пълномощни са дописвани имоти № 2, 3, 4 и 5.  Един път да му свърши химикалът точно преди дописваните имоти - добре, случва се, но и двата пъти да му свърши точно на едно и също място, и двата пъти да се наложи смяна на подложката само и точно под дописваните имоти?! И двата пъти свършилият химикал да проработи отново и пак да свърши точно пред дописваните имоти? Това какво показва? Според мен - показва, че е изследвано само едно пълномощно, че оригинален подпис е наличен само върху едно-единствено пълномощно. То най-вероятно се намира в папките с материали по ДП-то, а към нот. дела на Иванов №007 са приложени едно цветно копие и едно черно-бяло.

*ГПК, чл. 590, ал. 4 (Нова - ДВ, бр. 50 от 2008 г., в сила от 1.03.2008 г.) При едновременно удостоверяване на подписите и съдържанието на документ молителят трябва да представи два или повече еднообразни екземпляра от документа, които се подписват по реда на чл. 589, ал. 2 и 3 . След удостоверяването на подписа и съдържанието единият екземпляр се подрежда в специална книга, а другите се предават на молителя.

--

Update, 20.11.2016. В началото на октомври получихме копие от пълномощното, съхранявано в архива на кметството, и копие от регистъра за нотариални удостоверявания в кметството. Оказа се, че подписът на майка ми е фалшифициран, а заверката на съдържанието на пълномощното не е отразена в регистъра. Във връзка с тези находки майка ми изпрати на 06.10.2016 писмо до сегашния набл. прокурор.

-

 

2. Въпрос от майка ми: ащо не сте изпълнили задължението си по чл. 586, ал. 4 от ГПК първо да впишете представените от „пълномощника" ми документи за собственост - невписаните решения на ПК от 1994 и 2000 г., издадени на името на наследодателя ми, а после да съставяте нотариалните актове? Ако бяхте направили опит да ги впишете, още при първата сделка щяхте да научите, че имам нотариален акт на мое име, издаден през 2006 г. въз основа на решението от 2000 г. и вписан в СлВп-Плевен, и щяхте да предотвратите измамата с „продажбата" на всичките ми земи в плевенско."

2. Отговор от 007: "Не е задължително да вписвам и Решенията на ПК, а ако го бях направил и се окажеше, че има издадени Констативни Нотариални Актове, нямам право нито задължение да откажа сделка с тях. Така, че това нямаше да предотврати нанесената Ви евентуална измама, защото и двете са титул за собственост.

Коментар:
Нотариус 007 греши, като твърди, че не е задължително да вписва и решенията на ПК. Вписването на документа за собственост преди издаването на нот. акт за сделка е императивно изискване на закона съгл. чл. 586, ал. 4 от ГПК*. Тази  разпоредба е създадена специално за защита на т.нар. принцип на поредност на вписванията и за предотвратяване на измами като в нашия случай (продажба с предходен невписан документ за собственост).

*ГПК, чл. 586, ал. 4. Когато документът за собственост на праводателя не е вписан, нотариалният акт не се издава, докато този документ не бъде вписан.

Иначе твърдението на нотариус 007, че "и решението, и нотариалният акт са титул за собственост" е вярно по принцип. Не е вярно, обаче, че едно и също лице може да черпи права за един и същ имот едновременно от два титула за собственост. Още по-малко пък - от невписан предходен и от вписан последен. Както и не е вярно, че "няма значение с кое ще извършим сделка". Ако приемем за вярно обратното, ще означава да приемем за вярно и твърдението, че това лице може да прехвърли правото си на собственост едновременно на двама купувачи - на единия с първия титул, на другия - с втория, въвличайки ги в спор за материално право (спор за това, кой е собственикът на имота). А след това, като тръгнат да съдят, съдиите да кажат: "Ами, вижте сега, не можем да отсъдим чий е имотът, защото и на двамата правилно и законосъобразно е прехвърлено правото на собственост върху него - на единия с невписания предпоследен документ за собственост, а на другия - с вписания последен. И двата са валиден титул за собственост." За да не се стига до такива абсурди, на официалния сайт на Агенцията по вписванията изрично е посочено, че при продажба се представя последният документ за собственост,  с който се легитимира продавачът. Валидният документ, с който се легитимира продавачът, винаги е последният акт, от който черпи правото си на собственост. Този последен акт е само един. Няма как да бъдат два. Точно това пише и на стр. 33 от Бюлетин на Нотар. камара №3, 2013 г.:   "Затова е целесъобразно при бъдещите изменения на ЗКИР да бъде обмислена възможността втората група  данни  (за  собственика  на  недвижимия  имот  и  за  акта,  от  който  собственикът  черпи  правото  си,  както  и    данните  за  другите  вещни  права  върху  недвижимия  имот),  групирана  поимотно  (имотен  регистър)  да  обедини  данните  от  всички  други  регистри и бази данни (данъчни партиди) с правно значение" и т.н. Така че Иванчо 007 или е голям глупак, или послъгва (по-скоро второто; 007 сигурно е наясно, че законът дава право на всеки да лъже без опасност от наказателна отговорност, за да не би да обвини себе си в престъпление - вж чл. 292, ал. 1 от НК*)

*НК,Чл. 292. (1) За престъпление по чл. 290 и 291 [лъжесвидетелство, бел. моя. Р.С.] наказуемостта отпада: 1. когато лицето, ако каже истината, би обвинило себе си в престъпление

--

3. Въпрос от майка ми: "Не забелязахте ли, че в пълномощното е имало празни редове, в които имотите са изписани на ръка (не от мен) по един на ред, без граници и съседи?"

3. Отговор от 007:  "От писмото Ви до мен, Нот.Камара и Министерство на Правосъдието личи, че сте образована и интелигентна жена. Защо тогава, при подписване на пълномощното НЕ ЗАДРАСКАХТЕ ПРАЗНИТЕ РЕДОВЕ, за да не се добавят допълнително други имоти, за които нямате воля за продажба ? В такъв случай нямаше да има измама за никого и животът на всички, вкл.на домакинството Ви и институцийте към които се обръща дъщеря Ви щеше да е спокоен."

Коментар: Нотариус 007 се опитва да оправдае своите грешки с грешката на майка ми.  Действително, майка ми е направила голяма глупост, като се е подписала на доверие, без да прочете под какво се подписва. Но след нея същото е направил и нотариус 007, когато е получилил документите за сделките - два пъти, на 14 и 18 март 2013. Нито един документ не е бил изряден, в т.ч. и двата проекто-нотариални акта. Според 007 проблемът бил, че майка ми - "образована и интелигентна жена", по думите му - не е гледала какво подписва. А според мен проблемът е, че и двамата не са гледали какво подписват. Но докато за наивното, глупаво поведение на майка ми все пак може да се намери някакво извинение - възрастта й е напреднала (над 80 г.), а правната й грамотност - ниска (бивша начална учителка), за поведението на нотариус 007 няма никакво извинение. Опитен, компетентен юрист да се държи като стара баба!? Това не само е недопустимо, то е и наказуемо!

 -

Писмото, изпратено на 20.04.2015 от нотариус Иванов 007 до майка ми, завършва с думите:

  В заключение:  Възможно е и да съм допуснал грешка. Грешки допускат всички- и съдии, прокури, дипломати, президенти и дори преводачи. До настоящия момент обаче нямам обявен нищожен Нотариален Акт, но се надявам скоро да намерите благоприятно решение на имотния Ви проблем, и аз накрая да получа от дъщеря Ви извинение, че съм действал некомпетентно и неотговорно като нотариус, както и да премахне коментарите си за мен от Интернет."

-

В този кратък абзац се съдържат три любопитни умозаключения на 007, които разкриват особеностите на логическото му мислене. Едното е, че грешки допускат всички, дори най-добрите - преводачите (много мило от негова страна, аз съм преводач). Другото - че досега е нямал обявен нищожен нот. акт,  но се надява на благоприятно решение  на проблема, т.е. надява се да има.  А третото -  че очаква извинение от мен за това, че е действал некомпетентно и безотговорно. Не стига, че искрено се опитвам да му вляза в положението и че от 2014 г. насам търпеливо го ограмотявам, за да не допуска такива елементарни грешки (вече сме 2016 и още не е схванал), ами и очаква да му се извинявам на всичко отгоре! Безнадежден случай.

----

 

 10.05.2015 От майка ми до 007. Връща му писмото. Не вярва, че е писано от опитен и компетентен нотариус като него. "Изпращам Ви обратно едно правно неграмотно писмо, изпратено до мен от Ваше име. Изглежда някой си прави непочтени шеги с Вас. Трябва да вземете мерки. Ще се радвам, ако наистина ми пишете."

 

----

 

25.05.2015 От майка ми до 007. Заглавието на писмото е "Укривате престъпление?" В него майка ми пише: "Очаквам да ми пишете. Голяма беля сте направили с двете сделки за моята земя. Така, както мълчите, започвам да си мисля, че нарочно сте помагали да ми откраднат всичките имоти. Затова ли сте казали на органите, че всички документи са били изрядни, за да укриете престъпление?"

 

---

29.06.2015 От майка ми до 007 с копие до Нот.камара, МП, МЗХ, ПРБ, АВ, г-жа Валя Ахчиева от "Открито" и др.  Заглавието на писмото е "Имотна измама с участието на нотариус 007" Към него са приложени: Кметското пълномощно, "Препис" от решение на ПК - лице и гръб и Извадка от съдебни решения за такива "преписи" - съдилища от цялата страна единодушно отсъждат са проекто-документи, неистински, нищожни и т.н.

 

----

 

21.07.2015 От майка ми до 007. Заглавието на писмото е "Да Ви упълномощя?" Майка ми предлага на 007 да го упълномощи да движи делата в съда за негова сметка до постигане на благоприятно за нея решение: "Освен компетентен отговор от Вас, очаквам и съдействие от Ваша страна за благоприятно решаване на имотния проблем, създаден от Вас. Аз ли, болната възрастна жена, трябва да оправям в съда Вашите грешки? Или моите близки да губят време и харчат пари пак за същото - да оправят в съда Вашите грешки? Не е ли по-добре да Ви упълномощя Вие да движите съдебните дела за Ваша сметка до успешен край - пълно възстановяване на законните и неоспорими мои права на собственост върху всичките ми горски и земеделски земи в Плевенско?

Когато преди година-две децата ми се обърнаха към нотариус във Варна по повод допусната от него грешка в нотариален акт, колегата Ви лично се зае с всички процедури до успешната поправка на грешката си, дори използва личната си кола, за да обикаля и събира  страните по сделката от адресите им. Всичко това колегата Ви извърши безплатно."


Разбирам, че  в случая не става дума за малка фактическа грешка и че ще трябва да се мине през съда, затова Ви моля да поемете своята отговорност и да окажете необходимото съдействие - на мен и на моите близки. Разбирам, че Ви е трудно да признаете грешката си и да оттеглите лъжесвидетелските си показания пред разследващите органи, че уж всички документи били изрядни и нямало било пречки за изповядване на сделките. Затова мълчите. Документите, меко казано, са далече от изрядни - за горската ми земя например сте приели данъчна оценка, според която земята е земеделска и самият Вие сте писали в нот. акт, че е земеделска (!), забравили сте да изпълните задълженията си по чл. 586 ал. 1 и 4 от ГПК и при двете сделки (това е официално становище от две места - от Директора на СлВп-Плевен и от Председателя на РС-Плевен) и сте допуснали рояк от фактически грешки в изначално опорочените нот. актове - явно сте били много разсеян и двата пъти. (усеща се тонът на дългогодишната учителка - все едно мъмри ученик за слаба домашна работа, бел. моя, Р.С., 11.08.2016)

Оставам в очакване на Вашия отговор, като се надявам този път да проявите добросъвестност и компетентност, присъщи на високоотговорната Ви професия - НОТАРИУС."

 


 

----

 

 30.07.2015. От майка ми до 007. Отново му изпраща писмото от 21.07.2015, но този път с копие до Красимир Катранджиев, тогавашния председател на Нотар. камара. Нотариуси Иванов и Катранджиев задружно мълчат.

 

----

18.08.2015 От майка ми до 007. Отново му изпраща писмото от 21.07.2015, но този път с копие до и  Красимир Катранджиев, тогавашния председател на Нотар. камара, и до Нотариалната камара. Нотариуси Иванов и Катранджиев задружно мълчат. Мълчи и цялата Нотариална камара.

 

-------

 18.08.2015 От мен до г-н Захариев от МП и до нотариус Иванов 007. Използвам случая, че нотариус Иванов ми върна по ел. път обратна разписка за получаване на копие от мое напомнящо писмо  до МП, за да благодаря и на двамата и да напомня на г-н Иванов, че майка ми очаква от него отговор още от април 2015 г.  "Възрастната ми майка разчита на съдействие от Ваша страна, а Вие мълчите. Вижте се колко много грешки сте допуснали! Обвинявате нея, горката ми 82-годишна майка, за това, че се е предоверила на Станимир и е подписала пълномощното, без да го чете, а Вие сте какво сте направили, когато Станимир Ви е донесъл куп документи с невярно съдържание, в т.ч. и два проекто-нотариални акта? Направили сте същото като майка ми - приели сте документите и сте подписали нотар. актове, без да ги четете! Ужас!" 

 

----

21.07.2016 До 007 с копие до Нотар. камара, прокуратури и други. Уведомявам ги за предаването по БНТ в "Открито"с Валя Ахчиева. Всички гузно мълчат. А може и да не са разбрали какви глупости изръси 007 в националния ефир (пиша това месец по-късно, бел. моя, Р.С.)

-

27.08.2016 До 007 с копие до прокуратури, Нот. камара, МП, медии Само 2-3 реда. Тема на писмото "Глупак ли си, 007?"

-

 

Допълнителни материали:

1. Кореспонденция между дъщерята на пострадалата и 007 от 23.12.2014 до 14.01.2015: общо 5 писма - 3 от мен и 2 от нотариуса

2. Кореспонденция между самата пострадала и 007 от 13.04.2015 до 25.05.2015: общо 4 писма- 3 от нея и 1 от нотариуса

3. Лирически отклонения: "Опитвам се да разбера нотариус Иванов 007 - 1", "Опитвам се да разбера нотариус Иванов 007 -2", "Нотариус Иванов 007 в националния ефир"

 

 

Начало на блога

Блогът съдържа 4 части: Документи, Кореспонденция, Информативни материали и Примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/742

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.