Опитвам се да разбера нотариус 007 - 2

Начало на блога

Блогът съдържа 4 части: Документи, Кореспонденция, Информативни материали и Примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система

 

----

Иван Асенов Иванов 007. Кантората му е в центъра на Плевен, близо до Съда и Прокуратурата - хубава, просторна, обзаведена с вкус. В нея работи дъщеря му. Има и секретарка. Не е изключено те да са подготвили документите, а той да се е подписал на доверие. Вероятно е следвана рутинна процедура - има пълномощно, има решение на поземлена комисия, има у-ние за наследници, значи всичко е наред. Струва ми се, че 007 е подценил случая. Сигурно много пъти е удостоверявал подобни продажби, без да вписва решенията. И без да проверява дали праводателят случайно няма нот. акт. Той ми писа, че не бил длъжен да ги вписва. Странно мнение. В чл. 586, ал. 4 от ГПК пише, че нот. акт не се съставя, докато документът за собственост на праводателя не бъде вписан. Да не знае това? То е от 2008 г. Няма начин през 2013 да не го знае. По-скоро се надява, че аз не го знам и номерът ще мине. Като във вица за келнера:

--- Келнер, какво е това "ако мине"?

--- Е, ми не мина.

Като му писах, че знам за чл. 586, ал. 4 от ГПК, Иванов №007 млъкна.

--

Що се отнася до "практиката" да се издават компютърни разпечатки с фалшив надпис "Препис", тя е установена от години не само в ОСЗ-Д.Митрополия, а в цялата страна. Само пуснете търсене в интернет с "липсват подписи" и "решение на поземлена комисия" и ще се хванете за главата от съдебни актове за такива "документи". Това според мен е излишно натоварване на съдебната система. То си е ясно от пръв поглед, че щом няма подписи, значи не е документ, а проекто-документ без никаква удостоверителна или доказателствена стойност. Няма никаква нужда съдиите всеки път да мъдруват надълго и нашироко що за документ е такова едно неподписано листче. (вж извадката от съдебни решения)

--

Нотариус Иванов №007 е дал становище пред Инспектората на Министерство на правосъдието, че уж бил видял оригиналното решение, бил го сравнил с преписа, след което бил върнал оригинала и бил преценил, че решението от 1994 е по-важно от нот. акт от 1999, затова съставил нот. акт за покупко-продажбата през 2013 въз основа на решението. Писах до Инспектората два пъти: на 11.06.2015 (за първата сделка) и на 23.06.2015 (за втората). Не отговориха. Три месеца по-късно от канцеларията на МП ме уведомиха, че са препратили писмото ми до ВКП. След още два месеца от ВКП ме уведомиха, че са го препратили до ВАП. Във ВАП два месеца и нещо са се чудили какво да го правят и накрая го препратили до РП-Плевен, като написали, че съдържа мои твърдения "за документни престъпления на нотариус Иванов №007". В РП-Плевен близо шест месеца се чудиха какво да правят, валяха самоотводи и накрая пр. Венцислав Фердинандов постанови отказ да образува ДП, защото вече било образувано срещу същото - неизвестно (хи-хи!) - лице за същото престъпление. ДП-то е срещу неизвестен извършител по чл. 212, ал. 1 от НК. Документните престъпления са в друг раздел - от чл. 308 до 319. Членът на ДП-то е в Раздел IV - Измама. Неизвестното лице няма как да бъде същото.

---

Ако някой още не е разбрал какво се е случило, случило се е това, че през 2013 г. нотариус Иванов №007 от Плевен е съставил два нотариални акта за покупко-продажба на основание невписани предходни документи за собственост. На всичко отгоре невписаните предходни документи са му били представени под формата на преписи, които не са били направени от оригиналите - нещо, което нотариус Иванов №007 е можел да забележи в в двата случая, без дори да извършва сравнение между преписите и оригиналите (отделно, че той твърди, че ги бил сравнявал - глупчо!). И сякаш това е малко, и двата нот. акта на нотариус Иванов №007 гъмжат от грешки и пропуски - някои дребни (технически), други - престъпни. (вж. информативните материали и документите, публикувани в блога)

---

Прокуратурата oтдавна можеше да повдигне обвинение срещу нотариус Иванов №007 (вж първоаприлското благодарствено писмо) Една условна присъда стига на Иванчо 007, за да върнем земята на истинския й собственик - майка ми. Може и само административна глоба да му наложат. Вместо това се мотаят като мухи без глави и ми губят времето да им пиша писма, които хвърлят в кошчето за боклук. От друга страна, благодаря на съдбата, че ме изправи пред такова предизвикателство. Никога нямаше да се зачета в законите и правилниците за продажба на имоти, ако не беше се случила тази беля. Обогатих си знанията по право. Колко е важно да имате позитивно мислене, позитивно с три плюса!

 

___

 

Справка:

Документите, с които е извършена имотната измама

Статия във в. "Сега" от 01.08.2016 и под нея - дискусии за нотариус Иванов 007, без споменаване на името му (аз съм lisana) Статията и дискусиите в PDF

Кореспонденция с нотариус Иванов 007

Опитвам се да разбера нотариус Иванов 007 - 1

---

Начало на блога

Блогът съдържа 4 части: Документи, Кореспонденция, Информативни материали и Примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система

 


 

 

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/745

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.