Новини по делото за нашата имотна измама: декември 2017

Начало на блога

Обратно към всички новини по делото за нашата имотна измама  

-

От края на октомври ме тормозят с друг номер - застрахователна измама. Аз - в ролята на измамника!

-

05.12.2017 До РП-Плевен с копие до др.  Тема: лишени от правосъдие - не знам защо. Това писмо е подобно на писмото от  21.11.2017 До ВТАП

-

07.12.2017 Постановление на СГП за отказ да образуват ДП  по сигнала ми до Гл. прокурор от 13.07.2017. Постановлението е получено в края на дек. 2017. На 26.01.2018 писах до Гл. прокурор, че още не съм получила отговор на сигнала си до него от 13.07.2017. Вместо отговор от Главния, получих постановление от 07.02.2018 на Апел. прокуратура-София, с което се потвърждава постановлението на СГП. 

-

11.12.2017 До РП-Плевен с копие до др. - Това писмо е същото, като писмото от 05.12.2017. Представлява поредно напомняне, че пета година очакваме компетентно произнасяне.  Темата е същата: "лишени от правосъдие - не знам защо".

-

13.12.2017 До РП-Плевен с копие до др. Това писмо е същото, като писмото от 11.12.2017. Представлява поредно напомняне, че пета година очакваме компетентно произнасяне.  Темата е същата: "лишени от правосъдие - не знам защо".

-

14.12.2017 До РП-Плевен с копие до др.  Това писмо е същото, като писмото от 13.12.2017. Представлява поредно напомняне, че пета година очакваме компетентно произнасяне.  Темата е същата: "лишени от правосъдие - не знам защо".

-

14.12.2017 Писмо от СГП  Всичко е в правомощията на РП-Плевен.

-

15.12.2017 От ВСС В отговор на мое писмо до апел. пр. Лещаков от 21.11.2017, изпратено с копие до ВСС/ИВСС, Г. Кузманов пише, че нищо не могат да направят.

-

15.2.2017 До РП-Плевен с копие до др. - поредно напомняне.Това писмо е същото, като писмото от 14.12.2017. Представлява напомняне, че пета година очакваме компетентно произнасяне. Темата е същата "лишени от правосъдие - не знам защо".
-

15.12.2017 От ВТАП в отговор на напомнящите писма от 5, 11, 13, 14 и 15.12.2017. Липсвали били основания за намеса от ВТАП, защото не съм била съобщавала нищо ново. 

-

16.12.2017 До РП-Плевен с копие до др. - поредно напомняне, че пета година очакваме компетентно произнасяне. 

-

18.12.2017 До РП-Плевен с копие до др. - поредно напомняне, че пета година очакваме компетентно произнасяне. Предишните са на 5, 11, 13, 14, 15 и 16.12.2017


19.12.2017 До РП-Плевен с копие до др. - поредно напомняне, че пета година очакваме компетентно произнасяне

-

20.12.2017 До РП-Плевен с копие до др. - поредно напомняне, че пета година очакваме компетентно произнасян. Изпратено под заглавие "Окр. пр. Захариев от Плевен вече отива на съд, а нашето ДП от 2013 все още е до никъде!" с линк към статията за окр. прокурор, който отива на съд.

-
21.12.2017 До РП-Плевен - питам дали вече са направили граф. експертиза. Трябвало е да я направят още през 2013.

-

21.12.2017 До РП-Плевен с копие до др. - поредно напомняне, че пета година очакваме компетентно произнасяне. Заглавието на имейла е 'Следователят от Плевен ми се обади". Писах им, че следователят нищо не знае по делото, което уж разследва. Приложих справка от СлВп-Плевен, че земите ни са в Иво Бокса, както и справка "Мълчанието на прокурорите" - списък на писма, оставени без отговор. Изпратено с копие и до "Господарите на ефира"

-
21.12.2017 До ОП-Плевен -молба да препратят писмо до РП-Плевен Писмото е във вр. с тел. р-р с пр. Луканов, проведен същия ден (Луканов обеща, че обвинение ще има, но не каза кога). Препратиха го, за което им благодарих.

-

29.12.2017 От ВТАП - указват  на РП-Плевен да били приключили "срочно". Хм, какво ли ознава това  "срочно", след като в РП-Плевен се размотават от 2013 г.? Може би след още 5 години, за да кажат "ах, г-жо, нищо не можем да направим, понеже е изтекъл давностният срок за наказателна отговорност"? Прокуратурата е пълна трагедия от мързел и некомпетентност. Отделно, че прокурорите може и да са под натиск не знам от къде и от кого.


-

-

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/1416

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.