22.12.2017 До ОП-Плевен - молба да препратят писмо до РП-Плевен

Начало на блога

Това писмо е част от  кореспонденция с ОП-Плевен и новини декември 2017

-

Subject: Fwd: до пр. Луканов, пр. 3624/13
Date: Fri, 22 Dec 2017 10:29:40 +0200
From: Rennie Stoyanova <rennie@softisbg.com>
Organization: Softis
To: op@pl.prb.bgУважаеми служители от ОП-Плевен,

Моля препратете до РП-Плевен писъмцето от вчера, приложено тук по-долу, по възможност с копие до мен, тъй като ми се връща съобщение, че не може да бъде доставено в РП-Плевен (някакъв техн. проблем), а е важно. Весели празници! 
Р. Стоянова, Варна, пострадала по ДП 2924/13 на РП-Плевен
(препратиха го, за което им благодарих)
-

-------- Forwarded Message --------
Subject: до пр. Луканов, пр. 3624/13
Date: Thu, 21 Dec 2017 15:35:07 +0200
From: Rennie Stoyanova <rennie@softisbg.com>
Organization: Softis
To: rp pl <rp@pl.prb.bg>


Пр. Луканов,

Моля, във връзка с току-що проведения ни разговор, да потвърдите писмено казаното по телефона, че ще има обвинение по ДП 2924/13. Същото ми е необходимо за представяне в гражд. дело.


Весели празници!
Р. Стоянова, Варна
кореспонденция с ОП-Плевен


-------- Forwarded Message --------
Subject: пр. 3624/13 - граф. експертиза?
Date: Thu, 21 Dec 2017 10:23:42 +0200
From: Rennie Stoyanova <rennie@softisbg.com>
Organization: Softis
To: rp pl <rp@pl.prb.bg>


По пр. 3624/13, ДП 2924/13

Здравейте,

Докъде стигна назначаването на граф. експертиза на подписа на 
пострадалата върху двата екземпляра на пълномощното? Готова ли е? От 
06.10.2016 сме изискали заверено копие от нея. Втора година я чакаме. 
Трябвало е да се направи още през 2013.

Поздрави,

Ренета Стоянова, Варна

0888 60 90 72


-

Начало на блога

Това писмо е част от  кореспонденция с ОП-Плевен и новини декември 2017

-

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/1450

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.