Кореспонденция с Окръжна прокуратура - Плевен по пр. № 42/2015

Начало на блога

Към цялата кореспонденция с ОП-Плевен

-

Дата на последна актуализация: 06.10.2023

--

Резюме. В началото на тази кореспонденция имаше едно много хубаво писмо от окр. пр. Йорданка Антонова от м. март 2015 г., с което тя даваше указания на тогавашния набл. районен пр. Ивета Маркович да има предвид молбата от пострадалата (майка ми) за излизане на разследването от тесния кръг около пълномощното и насочване към действията на нотариус Иванов №007. След това обаче окр. пр. Антонова сякаш забрави какво е писала и не упражни контрол, а когато получи моите възражения от 11.09.2015 срещу второто прекратяване на досъдебното производство в РП-Плевен за служебна проверка по чл. 243, ал. 9 от НПК, месеци наред мълча и накрая на 25.01.2016 издаде постановление, с което изпрати в съда едно кратко благодарствено писмо от майка ми до набл. прокурор, като го нарече жалба срещу постановлението за прекратяване, каквото то не беше. Така възраженията ми потънаха в забрава и сега са налични само в този блог. Съдът отмени и второто постановление за прекране на ДП-то. Пр. Маркович си направи самоотвод. От края на април 2016 г. си имаме нов набл. прокурор - г-жа Цонка Кичева. Самоотвод си направи и следователят, който работеше в тандем с бившия набл. прокурор. Все още не знам кой е новият следовател (пиша това на 15.07.2016 г.) Продължавам на 26.04.2017. Мл. пр. Цонка Кичева мълча 6 месеца, след което я командироваха в РП-Пловдив, но ние научихме за това чак през февр. 2017 от админ. р-л на РП-Плевен. От него разбрахме и това,  че от началото на ноември 2016 набл. прокурор е Здравко Луканов (кореспонденцията с админ. р-л РП-Плевен може да се види тук). Самият Луканов ни писа чак в края на февр. 2017. Беше спрял ДП-то още през ноември '16, без да ни каже. Майка ми почина на 15.03.2017. Луканов възобнови ДП-то в средата на април '17 (вж кореспонденцията с него

-

22.01.2015,15:27 До ОП-Плевен Препращам копие от писмото, изпратено на 20.01.2015 от майка ми до набл. пр. Маркович от РП-Плевен за грешката в постановлението й от 13.01.2015. Придружаващ имейл.

---

22.01.2015, 15:30 До ОП-Плевен. Изпращам допълнителни материали (нямаше как да ги изпратя наведнъж с един имейл, тъй като обемът щеше да стане твърде голям, а това затруднява изпращането и получаването на е-пратки, затова ги изпратих отделно):  ръкописно писмо от 02.07.2014 с молба за отговорръкописно писмо от 10.10.2014 с молба за отговор: стр. 1 и стр. 2, нотариално заверено писмо от дъщерята на пострадалата от 10.12.2014 (подпис и съдържание) с молба за отговор: стр. 1, стр. 2, стр. 3 и стр. 4.

---

27.01.2015 От ОП-Плевен до РП-Плевен. Пр. Антонова изпраща пр. №42/15 за прилагане към материалите по ДП №2924/13 и вземане предвид в хода на разследването.

---------

25.02.2015 От ОП-Плевен до РП-Плевен. Пр. Антонова изпраща  някаква "жалба" от майка ми до ВКП за прилагане към материалите по ДП №2924/13 и вземане предвид в хода на разследването. Може би става дума за копие от някакво писмо до по-долна прокуратура. 

---------

19.03.2015 От ОП-Плевен до РП-Плевен. Пр. Антонова пак изпраща  някаква "жалба" от майка ми до не знам къде за прилагане към материалите по ДП №2924/13 и вземане предвид в хода на разследването. Пак не става ясно какво всъщност изпраща. Изглежда не само на мен не ми става ясно, но и на районния прокурор, защото Маркович нищо не е взела предвид.  На свой ред окръжната пр. Антонова е забравила какво е заръчала и така кореспонденцията им е станала като между лица с умствен дефицит или деменция. 

---

25.03.2015 Писмо от пр. Антонова до РП-Плевен за излизане от тесния кръг около пълномощното и насочване към действията на нотариус Иванов №007.

Това е най-ценното писмо от ОП-Плевен. Изпратено е в отговор на получено от окр. пр. Антонова копие от писмо до набл. районен прокурор Ивета Маркович за излизане от тесния кръг около пълномощното (стр. 1 и стр. 2). Резюме на писмото е изложено в придружаващия имейл:

"Прикачените файлове съдържат официална молба (искане) от пострадалата по Д-2924/2013 г. до пр. Маркович от РП-Плевен за излизане от тесния кръг около измамата с пълномощното и насочване на разследването в посока действията на нотариус Иван Иванов №007-Плевен, както и приложения съгласно текста. В молбата са цитирани официални отговори от СлВп-Плевен и Нотариалната камара-София.

Конкретно внимание от страна на Прокуратурата заслужават следните два момента по нотариалните сделки, сключени в кантората на нотариус Иван Иванов №007-Плевен на 14 и 18 март 2013 г.:

 - при сделката с горската земя в нотариалния акт е записано, че е земеделска, а цялото название на решението на ПК №С100/2000 г. е изменено така, че да изглежда като решение на ПК за възстановяване на земеделска земя;

- при сделката със земеделската земя т.нар. препис от решението  на ПК №7000/1994 г.не съдържа
никакви подписи на членовете на ПК и никакво обозначение, че върху решението изобщо някога са били полагани подписи от членове на ПК."

Набл. прокурорка обаче пак не разбрала какво се иска от нея и нищо не свършила. На свой ред окръжната пак забравила какво е заръчала.

----

07.04.2015 От ОП-Плевен до РП-Плевен. Пр. Антонова пак изпраща  някаква "жалба" от майка ми до ВКП за прилагане към материалите по ДП №2924/13 и вземане предвид в хода на разследването. Може би пак става дума за копие от някакво писмо до по-долна прокуратура. Районният прокурор пак си прави оглушки. Окръжният пак забравя какво е заръчала. Комуникацията им вече повече от три година е все такава (пиша това на 08.07.2016, бел. Р.С.)

----

20.04.2015 От ОП-Плевен до РП-Плевен. Пр. Антонова пак изпраща нещо за прилагане и вземане предвид в хода на разследването. Само хаби хартията.

----

23.04.2015 От ОП-Плевен о РП-Плевен. Пр. Антонова пак изпраща някакви "факти" за прилагане и вземане предвид в хода на разследването. Much Ado About Nothing, както е казал Шекспир.

----

29.04.2015 От ОП-Плевен до РП-Плевен. Пр. Антонова изпраща някакви "три сигнала" за прилагане и вземане предвид в хода на разследването. Намерила на кого! На пр. Маркович - ха-ха!

-----

30.04.2015 Молба от пострадалата до ОП-Плевен за проверка и повдигане на обвинение срещу Станимир Кожухаров по чл. 212, ал. 1 от НК (по члена, по който така и така се води ДП-то) Ст. Кожух. е измамникът "пълномощник".

Идеята за това писмо дойде от едно гражданско дело, с което се разваля покупко-продажба, само защото скицата не е отразявала смяната на собственика, вписана две седмици преди издаването на скицата (по-точно заверяване на стара скица, без да е извършена проверка в Службата по вписванията). Съдът обявява скицата за "неистински документ /с невярно съдържание/". Тогава още не знаех, че в гражданското производство понятието "неистински документ" се различава от същото понятие в наказателното, но три месеца по-късно се разбра, че скиците са неистински и по см. на НК. В хода на разследването служителка от зем. служба е признала, че е подписала и петте скици вместо ст. експерт, чието име е изписано върху скиците (НК, чл.93, т. 6 " "Неистински документ" е този, на който е придаден вид, че представлява конкретно писмено изявление на друго лице, а не на това, което действително го е съставило;) . Набл. прокурор описа показанията за неистинските скици в постановлението си за прекратяване по същия начин, както описа и показанията на н-к зем. служба за "преписа" от решение на ПК, направен от липсващ документ - без коментар. Затова вероятно съдът се произнесе, че "постановлението на РП-гр. Плевен изцяло пренебрегва тези факти, които съдът намира за достатъчни за търсене на наказателна отговорност на повече от едно лице." А може би и не само затова, а защото цялото постановление е неубедително.
---

05.05.2015 От дъщерята на пострадалата до ОП-Плевен: стр. 1 и стр. 2. Питам дали е назначавана спешна психиатрична експертиза на майка ми и препращам молбата на майка ми от 30.04.2015. Придружаващ имейл. Без отговор.

----

11.05.2015 От ОП-Плевен до РП-Плевен. Пр. Антонова изпраща копие от мед. преглед на майка ми от 13.06.2014, от който се вижда, че е нормална, за прилагане и вземане предвид при разследването.

---

13.05.2015 От ОП-Плевен до РП-Плевен. Пр. Антонова пак изпраща нещо. Районният прокурор пак го хвърля в кошчето за боклук, образно казано.

-----

21.05.2015 От ОП-Плевен до РП-Плевен. Пр. Антонова указва да приключват разследването "законосъобразно и своевременно". За своевременно отдавна вече е късно. Изминали са близо две години при срок два месеца по НПК - вж. чл. 234:

НПК Чл. 234. (1) Разследването се извършва и делото се изпраща на прокурора най-късно в двумесечен срок от деня на образуването му.

(2) Прокурорът може да определи по-кратък срок. Ако този срок се окаже недостатъчен, той може да го продължи до изтичане на срока по ал. 1.

(3) (Доп. - ДВ, бр. 109 от 2008 г., изм., бр. 32 от 2010 г., в сила от 28.05.2010 г.) По искане на прокурора, когато делото представлява фактическа и правна сложност, административният ръководител на прокуратурата или оправомощен от него прокурор може да удължи срока по ал. 1 с не повече от четири месеца.*В изключителни случаи този срок може да бъде удължаван от административния ръководител на по-горестоящата прокуратура или от оправомощен от него прокурор.**

--------

* Делото винаги може да се изкара с много голяма фактическа и правна сложност; за целта  е достатъчно прокурорът да заяви, че са извършени множество процесуално-следствени действия, бел. моя, Р.С.

** Изключителните случаи са по-скоро правило, отколкото изключение, видно от отчета за работата на прокуратурата в Плевен за 2015 г., където пише: "Следва да се отбележи, че и през 2015г. няма извършвани действия по разследването извън законоустановения срок. Големият брой на прекратените дела се дължи на периодичното прекратяване на дела образувани срещу неизвестен извършител, по които е изтекла погасителната давност." WOW! Познайте как  става този номер - хем няма действия извън срока, хем голям брой дела са прекратени по давност!  (отговор: много лесно - всичките тези погасени по давност дела са били изключителни случаи) 

Два месеца по-късно районен пр. Маркович приключва разследването с постановление за прекратяване поради недоказаност на обвинението, без да е повдигнато такова, т.е. прекратява го незаконосъобразно. Така за пореден път се плези на окръжния прокурор.

Нашият случай на разследване не държи рекорд нито по незаконосъобразност, нито по протакане (засега поне). Наскоро под статия за съдебната реформа прочетох коментар, че в СРП 12 години разследват имотна измама. Съдебният контрол три пъти отменял прокурорски постановления. Гражданите се оплакали в Инспектората на ВСС, а оттам им отговорили, че случаят бил сложен и е нормално да се разследва 12 години. Разбира се, че не е нормално. Дори и 2 години са много. НПК е ясен - 2 месеца. Рядко - още четири. Изключително рядко - над шест месеца.

Въпросът е, какво пречи на прокурорите да спазват законоустановения срок? 

Според мен, мудното правосъдие до голяма степен се дължи на правна неграмотност. Проблемът е наречен от гл. пр. Цацаров "професионално високомерие". Прокурорите и съдиите се смятат за безгрешни. Уви, не са. И те са хора и нищо човешко не им е чуждо. Постоянно правят грешки. Понякога се изразяват и несвързано. Зам. гл. прокурор Пенка Богданова, например, ми изпрати писмо със следното обяснение:
"моля да имате предвид, че по постановлението [...] прокуратурата няма право да се произнесе, защото същото не е било проверено по съдебен ред, а съгласно чл. 243 ал. 9 НПК служебен контрол от страна на горестояща прокуратура може да се извърши само по отношение на постановление, което не е проверено от съда."

Вж също "Примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната система".

---

04.06.2015 От дъщерята на пострадалата до пр. Антонова. Препращам писмото от 02.06.2015 до апел. пр. Д. Лещаков от ВТАП. Моля за проверка.

Моля, проверете защо две години РП-Плевен разследват какво е станало през март 2013 г. и не могат да схванат, че земите на майка ми са „продадени" без представяне на нотариалните й актове.

Няма как обаче окръжният прокурор да провери, тъй като и той също не схваща. Не схваща и апелативният. Само един върховен прокурор разбра, че става дума за документно престъпление от нотариус, но понеже не беше компетентен орган (в юридическия смисъл), препрати сигнала в РП-Плевен, а там пр. Фердинандов го захвърли в кошчето за боклук, образно казано.    

----

12.06.2015 До ОП-Плевен - препращам имейла от същия ден до пр. Лещаков от ВТАП

Благодаря за отговора, но аз не обжалвам акт по чл. 143 от ЗСВ, нито питам кой определя сроковете, а учтиво моля за проверка (ревизия, контрол) по чл. 142 от ЗСВ. Вие нали сте длъжни по закон на 6 месеца да извършвате ревизия и да контролирате работата на прокурорите в непосредствено по-ниските по степен прокуратури? Това нали трябва да вършите служебно, без аз или някой друг гражданин да Ви напомня? Извършвали ли сте някакъв контрол на Плевенската прокуратура? Мога ли да видя доклад? В тази връзка, какво е това възражение до АП-В.Т. от 15.12.2014 (приложено), ако не е тайна? Явно сте имали някакви противоречия. Моля Ви съвсем човешки да се поинтересувате какво вършат подчинените Ви в Плевен. Според мен по всичко изглежда, че се опитват с все сили да укрият престъпление, популярно под името "имотна измама".

----

15.06.2015 От пострадалата до ОП-Плевен - напомня, че очаква отговор от 30.04.2015

---

16.06.2015 От пострадалата до ОП-Плевен - напомня, че очаква отговор от 30.04.2015 (същото като на 15.06.2015)

----

17.06.2015 От дъщерята на пострадалата - препращам имейла до ВТАП от 16.06.2015: "От АП-В.Търново ме уведомиха, че през декември 2014 г. пр. Маркович е искала да си направи самоотвод, но от ОП-Плевен и АП-В.Търново не са й позволили."

------

18.06.2015 От пострадалата до ОП-Плевен - напомня, че очаква отговор от 30.04.2015 (същото като на 15.06.2015)

-----

22.06.2015 От пострадалата до ОП-Плевен - напомня, че очаква отговор от 30.04.2015 (същото като на 15.06.2015)

--------

23.06.2015 От пострадалата до ОП-Плевен - напомня, че очаква отговор от 30.04.2015 (същото като на 15.06.2015)

---------

24.06.2015 Пострадалата обжалва постановлението на Маркович от 13.01.2015

----

03.07.2015 Пострадалата напомня, че очаква отговор на обжалването от 24.06.2015

------

06.07.2015 Пострадалата напомня, че очаква отговор на писмото от 30.04.2015

И обяснява: "До служителите от деловодството на ОП-Плевен: Дъщеря ми е говорила  с вас на 06.07.2015 г. сутринта и сте й казали, че всеки ден сте били получавали нови жалби от мен. За да не стават повече недоразумения, всеки път ще пиша изрично: Това не е нова жалба, а напомняне, че очаквам отговор.  Й. Найденова"

----------

07.07.2015 Пострадалата напомня, че очаква отговор на обжалването от 24.06.2015

--------

21.07.2015 Пострадалата моли за информация. От съобщенията на сайта на прокуратурата нищо не се разбира. Прилага неясните съобщения.

----------

27.07.2015 Пострадалата напомня, че очаква отговор. Прилага писмо от ВТАП от 24.07.2015

----------

30.07.2015 Пострадалата напомня, че очаква отговор.

-----------

03.08.2015 Пострадалата напомня, че все още не е получила отговор - нито на писмото от 30.04.2015, нито на обжалването от 24.06.2015

-------

04.08.2015 Пострадалата напомня, че все още не е получила отговор - нито на писмото от 30.04.2015, нито на обжалването от 24.06.2015

----

Междувременно наблюдаващият районен прокурор е прекратил ДП-то с постановление на погрешно основание: по чл.  243, ал.1, т. 2 (недоказаност на обвинението). Погрешното е, че липсва повдигнато обвинение. Съгласно съдебната практика, прекратяването по т.2  след извършва едва след повдигане на обвинение срещу конкретно лице и тогава вече, ако прокурорът прецени, че обвинението срещу това конкретно лице не е доказано, прекратява ДП-то на основание чл.  243, ал.1, т. 2.

НПК, чл. 243, ал. 1, т.2: „Прокурорът прекратява наказателното производство, когато намери, че обвинението не е доказано."

----

04.08.2015 Молба от пострадалата до ОП-Плевен да наредят на РП-Плевен да изпратят постановлението за прекратяване на актуалния й адрес, защото е изпратено на стария.

------

На 05.08.2015 От ОП-Плевен са получени някои материали с придружително писмо от 03.08.2015. Материалите са писмо до пострадалата с копие до ВТАП от 07.07.2015, изведено на 10.07.2015, и постановление от 07.07.2015, изведено на 10.07.2015, адресирано до РП-Плевен с копие до пострадалата. Постановлението е издадено въз основа на чл. 145 от ЗСВ.

ЗСВ Чл. 145. (1) При изпълнение на предвидените в закона функции прокурорът може:

1. да изисква документи, сведения, обяснения, експертни мнения и други материали;

2. лично да извършва проверки;

3. да възлага на съответните органи при данни за престъпления или за незаконосъобразни актове и действия да извършват проверки и ревизии в определен от него срок, като му представят заключения, а при поискване - и всички материали;

4. да призовава граждани или упълномощени представители на юридически лица, като при неявяването им без уважителни причини може да разпореди принудително довеждане;

5. да изпраща материалите на компетентния орган, когато установи, че има основание за търсене на отговорност или за прилагане на принудителни административни мерки, които не може да осъществи лично;

6. да прилага предвидените от закона мерки при наличие на данни, че може да бъде извършено престъпление от общ характер или друго закононарушение.

(2) Разпорежданията на прокурора, издадени в съответствие с неговата компетентност и закона, са задължителни за държавните органи, длъжностните лица, юридическите лица и гражданите.

(3) Държавните органи, юридическите лица и длъжностните лица са длъжни да оказват съдействие на прокурора при изпълнение на правомощията му и да му осигуряват достъп до съответните помещения и места.

(4) В рамките на своята компетентност и в съответствие със закона прокурорът може да дава задължителни писмени разпореждания на полицейските органи.

(5) Прокурорът протестира и иска отмяна или изменение на незаконосъобразни актове в срока и по реда, предвидени със закон. Той може да спре изпълнението на акта до разглеждането на протеста от съответния орган.

Окръжният прокурор твърди, че "все още не се изпълнени указанията за изготвяне на заключения по назначените съдебна психолого-психиатрична експертиза и съдебна-техническа експертиза, и то по вина на жалбоподателката, която отказва съдействие на съответните органи." Вж "Обвиняват 83-годишна пострадала (майка ми), че пречи на разследването"

"До приключване на разследването по делото и произнасянето по същество на спора - продължава окръжният прокурор, - не би следвало да се поставя въпроса за прилагане на разпоредбата на чл.537 ал.3 от ГПК. Едва след влизане в сила на съответния съдебен акт или акт, изготвен от прокуратурата, следва да се обсъжда, дали сочените нотариални актове са постановени в нарушение на Закона и дали е налице основание за прилагане на разпоредбите на чл.537 ал.3 от ГПК." Значи "едва след ...", хм. Така и не става ясно кога ще започне самото разследване. И до ден днешен (пиша това на 12.07.2016, бел. моя, Р.С.) нотариалните актове на Иванов №007 и действията му по съставянето им не са били обект на разследване, въпреки че прокуратурата е сезирана за тях за първи път още през октомври 2014 и многократно след това - от пострадалата, дъщеря й и внук й.

----

13.08.2015 Неадекватно нареждане от ОП-Плевен до РП-Плевен в отговор на молба, изпратена от пострадалата на 04.08.2015, с която тя моли ОП-Плевен да наредят на РП-Плевен да изпратят постановлението за прекратяване на актуалния й адрес. Отговорът е неадекватен, защото е закъснял - от РП-Плевен вече са се отзовали, постановлението е изпратено и получено на актуалния адрес още на 07.08.2015, а ОП-Плевен, без да проверят, пишат "да се изпрати, срок - НЕЗАБАВНО".

-------

17.08.2015 Пострадалата моли да получи постановлението, адресирано до нея.

"получих копие от Постановление на окръжен прокурор Й. Антонова от 07.07.2015 г., адресирано до Районна прокуратура. Достави го куриер от Стар Пост с обратна разписка. Това постановление е само за мое сведение. Доколкото знам - по информация от сайта на Прокуратурата - прокурор Маркович от РП-Плевен го е обжалвала пред ВТАП и ВТАП го е потвърдил, но нямам копия нито от обжалването, нито от потвърждаването. И което е най-важното - нямам акт, адресиран до мен, а от ВТАП ми писаха, че щом получа акт от ОП-Плевен, адресиран до мен, ще мога да обжалвам пред тях."

------- 

18.08.2015 Дo ОП-Плевен. Молба от пострадалата до ОП-Плевен и ВТАП да потвърдят получаването на писмото от предния ден. То беше изпратено с копие до ВТАП и ПРБ. Само от ПРБ потвърдиха веднага. ОП-Плевен и ВТАП се спотаиха. След това писмо и те потвърдиха. Но защо все трябва да ги подсеща човек? Сякаш нарочно го правят, за да затрудняват гражданите.

---------

18.08.2015 Във връзка с телефонен разговор по инциатива на деловодството на ОП-Плевен, пострадалата отново обяснява какви документи очаква да получи. 

------

На 18.08.2015 от ОП-Плевен отново изпращат същите материали, които са изпратили на 03.08.2015

------

20.08.2015 От ОП-Плевен изпращат писмо (стр. 1 и стр. 2), към което е приложено кратко писмо от тях до ВТАП от 15.07.2015

В писмото окр. пр. Антонова обяснява (без да е била питана), че "ОП-Плевен може да се произнесе по законосъобразността на постановлението на РП-Плевен за прекратяване на наказателното производство по делото на основание чл. 243 ал. 9 от НПК и в сроковете, визирани там, но само ако е изчерпан реда на обжалване пред съответния съд на основание и в сроковете, визирани в чл. 243 ал. 3 от НПК"

Окръжният прокурор греши. Чл. 243 ал. 9 се прилага, само когато не е изчерпан редът за обжалване пред съда по чл. 243 ал. 3 от НПК. 

(това обяснение влезе под номер 15 в списъка с примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система)

НПК Чл. 243. (1) Прокурорът прекратява наказателното производство: 1. в случаите на чл. 24, ал. 1; 2. (изм. - ДВ, бр. 32 от 2010 г., в сила от 28.05.2010 г.) когато намери, че обвинението не е доказано.

(2) С постановлението прокурорът се произнася и по въпроса за веществените доказателства и отменя наложените на обвиняемия мерки за процесуална принуда, както и мярката за обезпечаване на гражданския иск, ако основанието за нейното налагане е отпаднало.

(3) Препис от постановлението за прекратяване на наказателното производство се изпраща на обвиняемия, на пострадалия или неговите наследници, или на ощетеното юридическо лице, които могат да обжалват постановлението пред съответния първоинстанционен съд в седемдневен срок от получаването на преписа.

(4) Съдът разглежда делото еднолично в закрито заседание не по-късно от седем дни от постъпване на делото, като се произнася по обосноваността и законосъобразността на постановлението за прекратяване на наказателното производство.

(5) С определението съдът може да: 1. потвърди постановлението; 2. измени постановлението относно основанията за прекратяване на наказателното производство и разпореждането с веществените доказателства; 3. отмени постановлението и да върне делото на прокурора със задължителни указания относно прилагането на закона.

(6) Определението по ал. 5 може да се протестира от прокурора и да се обжалва от обвиняемия, от неговия защитник, от пострадалия или от неговите наследници, или от ощетеното юридическо лице пред съответния въззивен съд в седемдневен срок от съобщаването му.

(7) Въззивният съд се произнася в състав от трима съдии в закрито заседание с определение, което е окончателно.

(8) Не се съставя постановление за частично прекратяване на наказателното производство в случаите на ново привличане на същото лице за същото деяние.

(9) (Доп. - ДВ, бр. 71 от 2013 г.) Когато не са били налице основанията по ал. 1, постановлението за прекратяване на наказателното производство, което не е било обжалвано от обвиняемия или от пострадалия или неговите наследници, или от ощетеното юридическо лице, може служебно да бъде отменено от прокурор от по-горестоящата прокуратура. Отмяната може да се извърши в срок до две години, когато производството е образувано за тежко престъпление, и в срок до една година - в останалите случаи, от издаването на постановлението за прекратяване на наказателното производство. В изключителни случаи главният прокурор може да отмени постановлението за прекратяване на наказателното производство и след изтичането на този срок.

--------

23.08.2015 Молба от дъщерята на пострадалата до ОП-Плевен за проверка по липса на отговор от РП-Плевен на писмо, изпратено от нея до тогавашния набл. прокурор на 10.12.2014. Тази молба остана без отговор, както и много други. А писмото от 10.12.2014 е ключово: с него за първи път тогавашният набл. прокурор е уведомен официално - на хартия, с нотариална заверка на подпис и съдържание - че главният виновник за имотната измама е нотариус Иванов №007.  Без отговор засега е и писмото ми до новия наблюдаващ прокурор в РП-Плевен от 09.05.2016  - също изпратено на хартия, с нотариална заверка на подпис и съдържание (пиша това на 14.07.2016). Според мен, като има проблем, трябва да се реши, а не да се мълчи.

------

25.08.2015 От пострадалата до ОП-Плевен в отговор на тяхно писмо от 20.08.2015: "Пак ми обяснявате какво е извършено в РП, а на 30.04.2015 аз Ви помолих да проверите какво НЕ е извършено и защо не е извършено, като е можело да бъде извършено в рамките на 2 месеца. В случая има документни престъпления, които РП 2 години не се сеща да разследва. Има и лъжесвидетелски показания на нотариус Иванов №007."

-----------

03.09.2015 Пострадалата напомня за писмото от 25.08.2015

----

04.09.2015 Пострадалата изпраща някои материали за служебната проверка на прекратеното ДП във връзка с две писма, изпратени от ВТАП до ОП-Плевен на 31.08.2015 и на 03.09.2015, с които апел. прокурор указва на окръжния служебна проверка (по чл. 243, ал. 9 от НПК) Изпратените материали са: Нот. акт от 14.03.2013, с който горската земя е продадена като земеделска: стр. 1 и стр. 2, Препис от решението за горската земя (около 3 дка): стр. 1 и стр. 2, Препис от решението на зем. земя (около 50 дка): стр. 1 и стр. 2, Извадка от съдебни решения за нищожност на преписи като този за зем. земя (без подписи) 

---

09.09.2015 Пострадалата се оплаква на админ. р-л на ОП-Плевен, че окр. пр. Антонова не изпраща обещаните материали. Препраща писмото от 25.08.2015. Отговор не получава. (доколкото ни е известно, по това писмо е образувана админ. преписка №3276 в ОП-Плевен, но дали е имало проверка и какъв е резултатът е нея, не ни е известно)

----

14.09.2015 "Това не е нова жалба" Дъщерята на пострадалата напомня, че очаква отговор на писмо от 23.08.2015. Изрично пише, че това не е нова жалба, защото в прокуратурата таксуват всяко напомнящо писмо за нова жалба и си отпускат още време за "решаването" й, вместо да отговарят в срок.

----

24.09.2015 Пак същото напомняне - вж 14.09.2016

----

25.09.2015 Пак същото напомняне - вж 14.09.2016

----

28.09.2015 Пак същото напомняне - вж 14.09.2016

---

30.09.2015 Пак същото напомняне - вж 14.09.2016

----

05.10.2015 2015 Пак същото напомняне - вж 14.09.2016

-----

12.10.2015 Мога ли да бъда повереник на майка си?Дъщерята (аз) пише до админ. р-л на ОП-Плевен: "По съвет на г-н Владимир Николов, адм. р-л на РП-Плевен, се обръщам към Вас с молба за ясен и недвусмислен отговор на въпроса "Мога ли да бъда повереник на майка си?"" Отговор няма. И до ден днешен не съм видяла нито един лист от събраните материали по разследването (пиша това на 14.07.2016).

--

ПРИЛОЖЕНИЯ към писмото от 12.10.2015:  Писмо от пострадалата до набл. прокурор, 09.03.2015 Пита на какво да вярва, тъй като на 12.06.2014 път прокурорът признава дъщеря й за повереник, а на 26.02.2015 - не признава. Пълномощно от майката за дъщерята, 28.05.2014 - упълномощава я с всички свои права на пострадала по всички възможни закони - български и европейски.

-

Аз, дъщерята, съм жалбоподателят и човекът, който стои неотлъчно до майка ми от деня, в който ми се обади разтревожена от анонимно обаждане за имотна измама с 50-те й дка ниви в плевенско, досега. Анонимното обаждане е било на 04.04.2013 (разследващите не се сетиха да направят тел. справка за обажданията през този ден). Аз я заведох на следващия ден при нотариус в гр. Варна за справка в имотния регистър. Тогава с ужас научихме, че  наистина са продадени не само трите й дка изсечена гора (за които е говорила с измамника Станимир), но и всичките й ниви в плевенско, арендувани от над 10 години. Справката показа две сделки: на 14 март 2013 (изсечената гора, 3 дка) и на 18 март 2013 (арендуваните ниви, 50 дка). "Купувачката" на нивите е била майката на пълномощника, Райна. Брат ми веднага намери адвокат. В средата на април адвокатът е ходил в кантората на нотариус Иванов №007 и е видял, че пълномощното е било заверено от кмета на с. Гороцвет, Разградско - неприсъствено, разбира се (ние с майка живеем в гр. Варна). По-късно открихме информация в интернет, че кметът е бил осъден в края на 2013 за над 100 неприсъствени заверки и освободен от длъжност в началото на 2014. Намерих и делото му в Разградския съд, и мотивите към присъдата му, от които стана ясно, че е е бил разследван още от лятото на 2012 (РП-Плевен три години упорито прикрива този престъпник и го представя за образцов кмет, каращ втори мандат). На  20.04.2013 разговарях с "купувачката" на 20.04.2013 и я записах (не помнеше да е ходила на нотариус), а на 14.05.2013 синът й - измамникът-"пълномощник" -  сам ме потърси от скрит номер разговор със Станимир (искаше банковата ми сметка да ми бил преведял 25 000 лв. - бил се бил разбрал с майка ми; като отказах, обеща да развали сделката до края на май, изчаках го до уговорения срок, след което подадох жалбата в РП-Варна на 06.06.2013). И двата разговора са предоставени на прокуратурата в Плевен и там са захвърлени в кошчето за боклук, образно казано. В края на май 2014 майка ми ме упълномощи да я представлявам пред разследващите и съда. Веднага изпратих пълномощното на тогавашният набл. прокурор и на 12.06.2014 тя потвърди с постановление, че имам право да бъда повереник на майка си, считано от датата на пълномощното, 28.05.2014 (буквално написа, че от 28.05.2014 имам процесуалното качество на пострадало лице, защото майка ми ме беше упълномощила с всички свои права на пострадало лице по всички възможни закони - български и европейски) После нещата се объркаха - главно поради ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система - вж пример 1. Така бях отстранена и ми беше забранено да помагам на родната си майка, 83-годишна жена инвалид. 

------

24.10.2015 Пострадалата до адм. р-л на ОП-Плевен. Моли за проверка по липса на отговор от РП-Плевен на нейни писма в периода 13.0315 до 24.06.2015. Писмото е изпратено до ОП, след като от РП не се получи отговор на същата молба, отправена на 14.09.2015.По-късно е изпратено до ВТАП и ВКП - също без отговор. Последно им беше напомнено за тези писма на 06.06.2016. Всички те са изпратени с цел оказване пълно съдействие за разкриване на цялата истина по наблюдаваното в РП-Плевен ДП №2924/2013 във вр. с пр. №3624/2013.

    1) 13.03.2015: молба за излизане от тесния кръг около пълномощното: стр. 1 и стр. 2, във връзка с което окръжен пр. Й. Антонова изпрати писмо до РП-Плевен,
носещо дата 25.03.2015, изведено на 27.03.2015, в което се казва:
„Приложено Ви изпращам сигнал от Йорданка Дикова Найденова с искане за
излизане от тесния кръг около пълномощното и насочване на разследването
към действията на нотариус Иванов №007. Сигналът следва да имате предвид
в хода на разследването." Пр. Маркович не се е съобразила дори с нареждането на окръжния прокурор.
     2) 19.03.2015: молба за издаване на у-ние по чл. 133 от НПК
     3) 13.04.2015: стр. 1 и стр. 2 - молба за предявяване на иск от прокурора по чл. 537 ал. 3 от ГПК във вр. с чл. 574 от ГПК за отмяна на двата нотариални акта
от март 2013 г.
     Чл. 537, ал. 3 от ГПК: „Прокурорът може да предяви иск за отменяне
на издадения акт, когато е постановен в нарушение на закони".
     Чл. 574 от ГПК: „Не могат да се извършват нотариални действия
относно противоречащи на закона или на добрите нрави сделки, документи
или други действия".
     4) 19.04.2015: молба по чл. 107 от НПК за експертиза на втория
подпис на кмета върху пълномощното.
     5) 20.04.2015: стр. 1 и стр. 2 - уведомяване, че в пълномощното Станимир е допуснал същата грешка в площта на нива №213001, каквато е допусната в издадения от ОСЗ-Д.Митрополия „препис". В писмото се казва: 'Не ми е известно кога и как Станимир Георгиев Кожухаров се е добрал до данните за моите земи от динамичния регистър на ОСЗ-Д.Митрополия, но знам със сигурност, че Станимир не е взел данните за земеделските ми земи от моите документи за собственост, нито от договорите за наем между мен и ЗК „Златен клас" - доказват го приложените документи, с които Вие, госпожо Маркович, също разполагате."
     6) 27.04.2015: молба по чл. 107 от НПК за графологична експертиза
на двата подписа на пострадалата под оригиналните декларации по ДОПК,
внесени в СВ-Плевен; молбата е изпратена във връзка с официален отговор
№074-3377/29.12.2014 г. от Регионален директор СВ-Плевен г-жа Ирена
Христова до дъщерята,  в който се казва: „С оглед подпомагане работата
на следствените органи по вашия проблем и въз основа постановление на
съд или прокуратура, ще окажем съдействие и ще предоставим достъп на
вещите лица до необходимите им документи за нуждите на разследването"
     7) 28.04.2015: аргументирани обяснения защо твърденията на нотариус
Иванов №007, че всички документи били изрядни, са несъстоятелни: стр. 1, стр.2 и стр. 3;
     8) 24.06.2015: молба за повдигане на обвинение срещу Станимир по
чл. 212, ал. 1 от НК, за използване на документи с невярно съдържание -
скици, които в крайна сметка се оказаха и неистински документи, тъй като
и 5-те са подписани от друго лице, не от лицето, чието име стои върху
тях, без отбелязване, че  подписването е  '"по заместване" (вж.
показания на ст. експерт Ваня Георгиева на стр. 12 от Постановлението за
прекратяване от пр. Маркович, 24.07.2015)

--------

19.11.2015 От дъщерята на пострадалата до деловодството на ОП-Плевен- оплаква се от объркваща информация на сайта на прокуратурата. Прилага СПРАВКА от сайта на Прокуратурата за движението по пр. 42/15 на ОП-Плевен от 14.09.2015 до 19.11.2015 - многократно се разпределя за решаване и периодично се появява съобщение, че е решена с бланково писмо от 10.03.2015 (?!?):14.09.2015-09-14  за решаване
15.09.2015  за решаване
28.09.2015  за решаване
29.09.2015  за решаване
30.09.2015  за решаване
01.10.2015 за решаване
03.10.2015 решена (с бланково писмо от 10.03.2015 ?!?- снимката е направена на 03.10.2015)
05.10.2015 за решаване
06.10.2015 за решаване
08.10.2015 за решаване
11.10.2015 решена (с бланково писмо от 10.03.2015 ?!?- снимката е направена на 11.10.2015)
12.10.2015 за решаване (разпределена на 08.10.2015 - снимката е направена на 12.10.2015)
13.10.2015 за решаване
26.10.2015 за решаване
09.11.2015 за решаване
11.11.2015 за решаване
12.11.2015 за решаване
16.11.2015 решена с бланково писмо от 16.10.2015
19.11.2015 решена (с бланково писмо от 10.03.2015 ?!?- снимката е направена на 19.11.2015)

След това писмо незабавно, още същия ден, смениха нелепия надпис с предишния - че е решена с бланково писмо от 16.11.2015, което беше нормално. На следващия ден, обаче, пак заваляха съобщения, че се решава и решава и решава: на 20, 23, 26 и 30.11.2015 - без да има решение. Месец декември по неизвестни причини беше почивен в смисъл, че нямаше нито едно съобщение, макар че точно тогава, на 18.12.2015, Пенка Богданова, зам. главен прокурор при ВКП върна преписката в ОП-Плевен с указания да извършат служебна проверка. Пак през декември успях да разговарям с пр. Антонова и тя ми обеща, че щом върнат преписката от ВКП, веднага щяла да се произнесе - в 3-дневен срок или най-късно до Коледа. Празниците минаха спокойно, а през януари преписката пак започна да се решава: на 07, 13, 22 и накрая - най-сетне! - на 26.01.2015 се появи съобщение, че преписката е решена с постановление (което за съжаление се оказа правно неграмотно - вж петия пример от "Примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система")    

----

22.11.2015 Дъщерята на пострадалата напомня, че очаква отговор на свое писмо от 12.10.2015 - по въпроса дали може да бъде повереник на майка си

----

22.11.2015 Пострадалата напомня, че очаква отговор на свое писмо от 24.10.2015 - за липсата на отговор от РП-Плевен в периода 13.03.15-24.06.15

------

23.11.2015 Р. Стоянова - вече като жалбоподател по отделен случай - препраща днешното си писмо до админ. р-л на РП-Плевен и пита дали в ОП-Плевен е образувана нова преписка и дали е разгледан самоотводът на пр. Юлия Накова от РП-Плевен (без отговор)

__________

25.11.2015 Р. Стоянова, като дъщеря на пострадалата, пита какво е станало с възраженията срещу постановлението за прекратяване и кога ще получи отговор. Прилагам "За отмяната на нотариалните актове" (по чл. 537, ал.3 от ГПК).

--------

30.11.2015 Пак питам за възраженията. Препращам и писмото на апел. пр. Лещаков от 11.11.2015, с което иска да бъде уведомен за инстанционната проверка по прекратеното ДП.

--------

07.01.2016 Препращам до окр. пр. Антонова искането за повдигане на обвинение срещу нотариус Иванов №007 по чл. 311, ал. 1 от НК. Придружаващ имейл.

--------------

25.01.2016 Постановление на пр. Й. Антонова от ОП-Плевен - правно неграмотно: вж. Пети пример в списъка с ПРИМЕРИ ЗА ШИРЕЩАТА СЕ ПРАВНА НЕГРАМОТНОСТ В СРЕДИТЕ НА ПРАВОСЪДНАТА НИ СИСТЕМА

-----------

01.02.2016 Фактическата обстановка - информативен материал по случая с имотната измама чрез документно престъпление, изпратен до всички прокурори от всички преписки + до Председателя на РС-Плевен

__________

15.03.2016 Изпращам материали по пр. 42/2015. "Във връзка с тел. р-р, който проведох на 15.03.2016 със служителка от ОП-Плевен на тел. 064 823856, приложено изпращам следните материали за сведение и прилагане към пр. 42/2015 на ОП-Плевен - всички материали представляват документи (някои изпращам като препис, но всички са налични на хартия с подписи, обратни разписки и т.н., както си му е редът; определенията на съда са взети от сайта им):


1. - 05.08.2015 Благодарствено писмо от постр. 83-год. жена до набл. пр.

2. - 25.01.2016 Постановление на окр. пр. - изпраща в РС-Плевен 
благодарств. писмо

3. - 28.01.2016 Обжалване на пост. на окр.пр. от 25.01.2016 пред апел. 
пр. от дъщерята на пострадалата

4. - 01.02.2016 Определение на РС-Плевен

5. - 06.02.2016 Обжалване на определението на РС-Плевен от постр. 83-г. 
жена

6. - 09.02.2016 Протест от прокурора срещу определението на РС-Плевен

7. - 15.02.2016 Постановление на апел. пр. - потвърждава пост. на окр. 
от 25.01.2016

8. - 16.02.2016 Възражение от постр. 83-г. жена срещу протеста на 
прокурора

9. - 23.02.2016 Жалба до адм. р-л на РС-Плевен от дъщерята на 
пострадалата

10. - 01.03.2016 Определение на ОС-Плевен

11. - 06.03.2016 Жалба до адм. р-л на ОС-Плевен от 83-г. постр. жена

12. - 08.03.2016 Жалба до адм. р-л на ОС-Плевен от дъщерята на 
пострадалата

13. -14.03.2016 Прокурорът от РП-Плевен подава самоотвод.png
С уважение,
Ренета Стоянова, гр. Варна (пълните ми данни са в материалите)

-----------

18.03.2016 На вниманието на пр. Антонова - Ако бях районен съдия ...

---------

01.04.2016 Благодаря на българското правосъдие (първоаприлска шега)

----

05.04.20167 Моля изпратете исканата от ВКП справка.

"Очаквам Вашия отговор, че сте изпратили исканата от ВКП справка. Случаят е много сериозен - документно престъпление по чл. 311, ал. 1 от НК от нотариус Иванов №007. Застрашен е обществен интерес, не само личен, затова няма място за бавене."

09.05.2016 Препращам писмото до РП-Плевен от 09.05.2016 - нотариално заверено (подпис и съдържание)

05.06.2016 До админ. р-л на ОП-Плевен - очаквам отговор от 12.10.2015 на въпроса мога ли да бъда повереник на майка си

----

04.07.2016 От Р. Стоянова до окр. пр. Антонова

"Бихте ли моля ме уведомили дали в ОП-Плевен се работи по мой сигнал до Вас от 07.01.2016, за документно престъпление по чл.311, ал.1 от НК, извършено от нотариус Иванов 007 на 14 и 18 март 2013 г. (приложен), допълнен на 01.02.2016 с материала "Фактическата обстановка" (приложен). Моля също така да ми бъдат изпратени копия от следните бланкови писма: 03.06.2016, 08.06.2016, 14.06.2016 и 24.06.2016 г. (приложени съобщения от сайта на прокуратурата)."

ПРИЛОЖЕНИЯ

1. Мой сигнал до пр. Антонова от 07.01.2016 за док. прест. на нотариус Иванов №007
2. "Фактическата обстановка" - материал, изпратен в допълнение към сигнала от 07.01.2016
3. Четири съобщения от сайта на прокуратурата за изпратени бланкови писма - без адресат: 1, 2, 3 и 4

 ---

22.07.2016 От Р. Стоянова до Админ. р-л на ОП-Плевен с копие до ВТАП. Питам за прекратената преписка 42/15, напомням за сигнала от 07.01.2016 (приложен)  и моля за копия от шест бланкови писма, изброени по дати.

ПРИЛОЖЕНИЯ съгл. текста:
1. Мой сигнал до окр. пр. Антонова от 07.01.2016 за док. прест. на нотариус Иванов №007
2. "Фактическата обстановка" - материал, изпратен в допълнение към сигнала от 07.01.2016
3. Шест съобщения от сайта на прокуратурата за изпратени бланкови писма без адресат и едно - за прекратяване на преписката: 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7.

-

 Update, 05.08.2016. На следващия ден се появи съобщение, че уж прекратената преписка пак се решава. И пак - на 25.07.2016. И пак - на 02.08.2016. Май само сменят датите и имитират дейност. За кой ли път! Някога асоциирах израза "за кой ли път" с една прекрасна романтична песен, а сега - с разни съмнителни прокурорски съобщения. Какви шеги си прави съдбата, а?! 

--

01.08.2016 От майка ми до ОП-Плевен. Моли за съдействие да получи от РП-Плевен писмото на пр. Кичева до нея от 01.07.2016 (прилага съобщение от сайта на прокуратурата). Предпочита по е-поща, а ако не е възможно - тогава препоръчано на точния й адрес (прилага официално уведомление до РП-Плевен от 05.03.2015 за точния си адрес)

-

14.09.2016 От майка ми до ОП-Плевен. Моли за информация дали срокът на ДП 2924/13 по описа на РП-Плевен е удължен.

-

15.11.2016 От пр. Антонова до майка ми. Получено на 21.11.2016 с обикновена поща. Пр. Антонова пише, че по повод "жалби" на майка ми, изпраща исканите от нея писма от ОП-Плевен до РП-Плевен. Към писмото са приложени 7 проекто-писма от ОП-Плевен до РП-Плевен. Да, проекто-писма, без майтап! Неподписани и неизведени компютърни разпечатки! Т.нар. "жалби" на майка ми вероятно са едно-единствено писмо от майка ми до РП-Плевен, изпратено по ел.поща на 15.11.2016 с копие до горестоящи прокуратури, с което учтиво молеше за информация. 

-

21.11.2016 От Найденова (майка ми) до ОП-Плевен с копие до горестоящи

          "Благодаря за полученото днес писмо изх. №42/15 от 15.11.2015,
изведено на 15.11.2016 (грешката в годината е Ваша - нищо, случва се).
Пр. Антонова пише, че по повод мои жалби изпраща искани от мен писма. Не мога да разбера какви са тези мои жалби.
            Към писмото на пр. Антонова са приложени 7 проекто-писма - неподписани и неизведени компютърни разпечатки. Не мога да разбера защо ми изпраща тези проекто-писма.
            Моля да се има предвид, че при вида на тези неподписани компютърни разпечатки състоянието ми, още невъзстановено след тежката психотравма в резултат на имотната измама, силно се влоши, тъй като именно с такива проекто-документи - неподписани компютърни разпечатки! - ми откраднаха над 50 дка земя.
             Справка: Показания на н-к ОСЗ за неподписаните компютърни разпечатки, които е заверила.
            С уважение, Йорданка Найденова, 83 г., пострадала от Варна
(написано с помощта на дъщеря ми; моля, търсете нея, аз вече
съвсем се съсипах от мъка и старост, пожалете ме, моля Ви!)"

-

22.11.2016 От майка ми до ОП-Плевен: "Моля ОП-Плевен да потвърди получаването това на писмо. Всички горестоящи прокуратури вече го потвърдиха. Й. Найденова, 83 г., Варна"

-

23.11.2016 От майка ми до ОП-Плевен: "Моля ОП-Плевен да потвърди получаването на това писмо. Всички горестоящи прокуратури го потвърдиха още вчера. Й. Найденова, 83 г., Варна"

-

28.11.2016 От майка ми до ОП-Плевен с копие до горестоящи: "Моля ОП-Плевен да потвърди получаването на това писмо. Всички горестоящи прокуратури го потвърдиха още на следващия ден, 22.11.2016. Найденова, 83 г., Варна"

-

(на 28.11.2016 майка ми най-после получи потвърждение за получаване на писмото си от 21.11.2016)

-

28.11.2016. От майка ми до ОП-Плевен с копие до горестоящи:

"До: ОП-Плевен

Копие до: горестоящи прокуратури (за сведение и предприемане на съответни контролни мерки)

Здравейте,

Благодаря за потвърждението. Сега очаквам отговор, какви жалби е получила пр. Антонова от мен и защо ми е изпратила седем проекто-писма - неподписани и неизведени? Прилагам въпросното писмо на пр. Антонова.

Найденова, 83 г.от гр. Варна, пострадалата по ДП №2924/13 вр. пр. №3624/13 на РП-Плевен.

-

06.12.2016 От пр. Антонова до майка ми  Обяснява, че била изпратила исканите от майка ми копия от писмата до РП-Плевен и се извинява, че с изпращането ми я е обезпокоила.

-

08.12.2016 От майка ми до пр. Антонова с копие до долу и горестоящи Благодари на пр. Антонова, посочва няколко проблема по разследването и отново моли за информация, както в писмото си от 15.11.2016, но вече съвсем конкретно - за хода на досъдебното производство.

-

19.12.2016 От пр. Антонова до РП-Плевен с копие до майка ми. В отговор на напомнящото писмо от майка ми, изпратено на 10.12.2016 до РП-Плевен с копие до ОП-Плевен указва на РП-Плевен да изпратят на пострадалата копие от протокола, с който е иззето пълномощното от Гороцвет. Проблемът с този протокол е, че той май не съществува.

-

10.01.2017 До всички прокуратури и ВСС.  Майка ми моли компетентите лица за проверка, защо е спряно ДП-то по нейния случай на имотна измама. 

-

10.01.2017 Отговор от ОП-Плевен - две писма наведнъж, перфектно оформени: Писмо 1 и Писмо 2, в които със строг тон окр. пр. Антонова иска информация от РП-Плевен и указва да окажат съдействие на майка ми. Споменава 10-те точки от жалбата срещу бившия набл. прокурор Ивета Маркович, изпратена от майка ми на 27.12.2016. Посочен е изричен срок от 3 дни (и по-рано е имало подобни писма, но досега никога не е имало срокове). Изразено е известно недоверие по отношение наличието на постановление за спиране - изпратете ни, пишат, в срок от 3 дни копие от постановлението за спиране на ДП-то /ако е изготвено такова/.

-

12.01.2017 Майка ми благодари за писмата от 10.01.2017:

Subject: Re: ot OP Pleven
Date: Thu, 12 Jan 2017 10:22:35 +0200
From: Yordanka Naydenova <ynaydenova@softisbg.com>
To: OP <op@pl.prb.bg>
Получих копия от две писма, изпратени на 10.01.2017 от ОП-Плевен до 
РП-Плевен. Много благодаря!
Йорданка Найденова, 84 г., Варна, пострадалата по ДП 2924/13 на РП-Плевен

-

16.01.2017 От майка ми до ОП-Плевен с копие до ВКП и Гл. прокурор Моли окр. прокурор да й препрати отговора от РП-Плевен, ако в ОП-Плевен е получен такъв в изискуемия 3-дневен срок. Прилага  двете писма от 10.01.2017  - Писмо 1 и Писмо 2. Малко по-късно същия ден се получи писмо от админ. р-л на РП-Плевен, от което стана ясно, че си имаме нов набл. прокурор - Здравко Луканов.

-

17.01.2017 От ОП-Плевен до РП-Плевен - пак се молят на РП да изпратят на майка ми постановлението за спиране на ДП-то, ако имало било изготвено такова.

-


18.01.2017 От майка ми до ОП-Плевен В отговор на писмото им от 17.01.2017 им пише: "бихте могли да проверите на място какво става там. В една сграда сте. Или поне да им се обадите по телефона. Още повече, че вече сте им изпратили две писма на 10.01.2017 (Писмо 1 и Писмо 2), дори и срок им бяхте указали в едното - до 13.01.2017."

-

20.01.2017 От майка ми до ОП-Плевен  Пак напомня, че не е получила постановлението от 03.01.2017 за спиране на ДП-то. Този път напомня и за неполучения протокол, с който е иззето пълномощното от Гороцвет.

-

23.01.2017 От майка ми до ОП-Плевен (същият текст, като на 20.01.2017)

-

27.01.2017 От 84-г. ми майка до ОП-Плевен - напомняне (същият текст, като на 20.01.2017)

-

01.02.2017 От ОП-Плевен потвърждават, че са получили копие от писмото, изпратено същия ден  от майка ми до админ. р-л на РП-Плевен и майка ми благодари.

Subject: Re: Прочетени: молба за отключване на преписка 6962/16
Date: Wed, 1 Feb 2017 14:35:13 +0200
From: Yordanka Naydenova <ynaydenova@softisbg.com>
To: OP <op@pl.prb.bg>


Благодаря! Сега очаквам компетентен отговор.

Й. Найденова, 84 г.

On 02/01/2017 11:33 AM, OP wrote:
Това е разписка за писмото, което изпратихте до
<rp@pl.prb.bg>; <op@pl.prb.bg>; <ap_vt@vt.prb.bg>; <vkp@prb.bg>; <office_gp@prb.bg>; <prb@prb.bg>; <prbcont@prb.bg>; "Висш съдебен съвет" <vss@vss.justice.bg> в 1.2.2017 г. 11:19

Тази разписка потвърждава, че съобщението е било показано на компютъра на получателя в 1.2.2017 г. 11:33

-

14.02.2017 До ОП-Плевен - напомняне (същият текст, като на 20.01.2017)

-

---------------------------------------

Писмо до админ. р-л на ОП-Плевен

21.02.2017 От майка ми до админ. р-л ОП-Плевен - молба за информация за хода на ДП №2924/13 на РП-Плевен съгл. правомощията на админ. р-л на ОП по чл. 234, ал. 3 от НПК (разпоредбата е цитирана в писмото). 

----------------------------------------

-

24.02.2017 Още едно напомняне (същият текст, като на 20.01.2017)

-

09.03.2017 От майка ми до ОП-Плевен Напомня, че още не е получила копие от протокола, с който е иззето пълномощното от Гороцвет. Този протокол вече стана исторически - изискан е още на 27.11.2016.

-

_______________________________________________________

 

15.03.2017 Майка ми почина

--------------------------------------------------------


21.03.2017 До окр. пр. Антонова Плевен  Уведомявам я за смъртта на майка ми и напомням за неполучен отговор на напомняне, изпратено до пр. Антонова от майка ми на 09.03.2017 за неполучен отговор на молбата й до РП-Плевен от 27.11.2016, въпреки указанието на пр. Антонова да я удовлетворят, дадено в писмо до РП-Плевен на 19.12.2016.

-

---------------------------------------------------

Напомняне до админ. р-л на ОП-Плевен
21.03.2017 До админ. р-л на ОП-Плевен  Уведомявам го за смъртта на майка ми и напомням за неполучен отговор на писмо, изпратено от майка ми до него на 21.02.2017

-------------------------------------------------------

-


23.03.2017 До окр. пр. Антонова Плевен Препращам днешните писма от ВТАП до мен и от мен до ВТАП - за сведение и предприемане на мерки от окр. пр. Антонова  

-

24.04.2017 От пр. Антонова до РП-Плевен. Указва им да вземат необходимите мерки, за да бъдат изпълнени исканията ми в 7-дневен срок. Бях поискала от набл. районен прокурор копия от документи (вж писмото ми). Писмото на окр. прокурор е оформено перфектно. Хубаво е, че е поставила конкретен срок. Надявам се РП-Плевен да изпълнят указанията.

-

28.04.2017 От окр. пр. Антонова до районен пр. Луканов. Моли да й бъде изпратено копие от постановлението за възобновяване на производството по ДП №2924/2013.

-

28.04.2017 До окр. пр. Антонова в отговор на 42/15 от 28.04.2017. Изпращам тъпото постановление за възобновяване с мои забележки по него. В това писмо съм забравила да изтрия думичката "кретен" по адрес на Луканов. Сега ще вземат да ми скочат всичките кретени ... ох, леле, изгорях!

28.04.2017 До пр. Антонова - моля за извинение (заради гафа с "кретен")

-

03.05.2017 От пр. Антонова до РП-Плевен Препраща на набл. прокурор моето писмо до нея от 28.04.2017 и му напомня, че още не й е изпратил постановлението за възобновяване 

-

04.05.2017 До пр. Антонова Моля я да вземе необходимите мерки срещу категоричния отказ на районните прокурори да изпълняват нейните и на Съда указания. Има нейни указания от март 2015, дето още стоят неизпълнени. На съда са от март 2016. Мислех първо да напиша поредното напомняне, че чакам отговор от еди-кога си, еди-кога си и еди-кога си, но се отказах, като си представих как ще им изпрати поредното указание, без въобще да се интересува, че няма да го изпълнят, както не са изпълнявали и досегашните.

-

11.05.2017 От Антонова до РП-Плевен. Препраща мое писмо до тях от 05.05.2017. Прескочила е писмото ми до нея от 04.05.2017. Ще трябва да й го препратя.

-

17.05.2017 От Антонова до РП-Плевен. Пак им препраща мои писма до тях и указва да ме конституират като пострадала. Този път им поставя срок от 3 дни, сякаш не помни, че на 24.04.2017 им беше дала срок от 7 дни, който не е спазен и до днес - 17.05.2017. 

-

------------------------------------------------

До админ. р-л на ОП-Плевен

23.05.2017 До ОП-Плевен - сигнал за длъжн. престъпление 282 НК - нотариус 007

----------------------------------------------------

-

31.05.2017 До ОП-Плевен - молба за проверка и контрол по отдавна изискани и все още неполучени заверени копия, въпреки указанията на окръжния прокурор (приложени 4 писма с указания от ОП-Плевен до РП-Плевен). От октомври м.г. чакам експертизите на подписите на майка ни върху 2-та бр. пълномощни, от ноември - един протокол и от април - копия от архива на нотариуса и от Службата по вписванията.

-

13.06.2017 От ОП-Плевен до РП-Плевен (получено на 15.06.2017) За пореден път Антонова указва да ми бъдат изпратени исканите копия - в  срок от 3 дни.  

-

15.06.2017 До ОП-Плевен  - питам какви мерки ще бъдат предприети, ако РП-Плевен отново не изпълни указанията и моля за становище по законосъобразността на извеждането на постановлението за спиране (изведено е три месеца след датата на издаване и повече от месец след изтичане на срока по НПК). Прилагам постановлението и 9 писма с неизпълнени указания: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

-

------------------------------------------------------

До админ. р-л на ОП-Плевен

22.06.2017 До админ. р-л на ОП-Плевен - във връзка с тел. р-р от днес, моля за информация, дали сигналът от 23.05.2017 е бил разпределен на случаен принцип или направо е бил предаден на окр. пр. Антонова по пр. 42/15

--------------------------------------------------------

-

26.06.2017 До окр. пр. Антонова Уведомявам окр. прокурор за неизпълнение на указанията му до РП-Плевен от 13.06.2017, въпреки поставения срок от 3 дни. Изразявам надежда, че ще бъдат взети мерки с цел да получа от РП-Плевен исканите документи, някои от които чакам вече близо 9 месеца.

-

14.07.2017 Fwd: сигнал за престъпление срещу правосъдието - препращам сигнала от 13.07.2017 до Главния прокурор

-

07.08.2017 До окръжен пр. Антонова - изпращам бележките по пълномощното с молба да даде становище за работата на РП-Плевен по него. Според мен, РП-Плевен като че ли са под някакъв натиск, нещо сякаш им пречи да работят по нашия случай.

-


16.08.2017 До окр. пр. Антонова, пр. 42/2015 Напомням, че още не съм получила от РП-Плевен отдавна изискани копия от документи, които са ми необходими за гражданското дело, въпреки нейните указания да ми ги изпратят в срок от 3 дни, дадени на 13.06.2017. Обяснявам, че стана вече 11-ти месец, откакто чакам копието от граф. експертиза на пълномощното и 9-ти месец - копието от протокола, с който от кметството е иззет вторият екземпляр на пълномощното.

-

-----------------------------------------------------

До админ. р-л на ОП-Плевен

17.08.2017 Оплаквам се на новия админ. р-л на ОП-Плевен от липса на отговор по мой сигнал от 23.05.2017 до предишния админ. р-л по сигнал за длъжностно престъпление на нотариус Иванов 007

-----------------------------------------------------------

-

-----------------------------------------------------

До админ. р-л на ОП-Плевен

24.08.2017 Жалба срещу г-н Вл. Николов, админ. р-л РП-Плевен  - оплаквам се, че админ. р-л не е обърнал никакво внимание на жалбите на майка ми за бездействие и укриване на доказателства по ДП-то в РП-Плевен. Прилагам становището на ИВСС и бележките по двата екземпляра на пълномощното. 

----------------------------------------------------


29.08.2017 До ОП-Плевен във връзка с отговор от ВСС искам ускоряване и получаване на копията от изисканите преди близо година документи.  Изпращам материала "Документите, с които е извършена имотната измама"

-

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ДО АДМИН. Р-Л НА ОП-ПЛЕВЕН
12.10.2017 До г-жа Ваня Савова.Това писмо е същото като писмото до г-жа Ваня Савова от 17.08.2017 - за липса на отговор на мой сигнал от 23.05.2017 до предишния адм. р-л на ОП-Плевен за длъжн. престъпление на нотариус Иванов 007. Наложи се да го изпратя отново, след като на 05.10.2017 се обадих по телефона в деловодството на ОП-Плевен и ме информираха, че г-жа Савова е встъпила в длъжност чак през септ. 2017. Така от м. май досега сигналът стои неприет. Дано този път най-сетне го входират.

----------------------------------------------------------------------

-

------------------------------------------------------------------------------

ДО АДМИН. Р-Л НА ОП-ПЛЕВЕН

16.10.2017 До г-жа Ваня Савова Препращам жалбата от 24.08.2017 срещу админ. р-л на РП-Плевен с молба за произнасяне и съответно наказание.

-----------------------------------------------------------

-

31.07.2018 От ОП-Плевен до РП-Плевен и ВТАП с копие до мен. Споменават се някакви указания от ВКП и се указва приключване на разследването. Отправя се молба в 7-дневен срок РП-Плевен да уведоми ОП-Плевен. Вече нищо не се говори за неизпълнените указания на Съда от началото на 2016 г. ОП-Плевен като че ли е забравила, че РП-Плевен многократното не е изпълнявала указанията ѝ и не е спазвала поставените ѝ срокове.

-

08.10.2018 До ОП-Плевен с копие до горестоящи - молба за проверка по ДП 2924/13 на РП-Плевен
-

19.10.2018 До ОП-Плевен, ВТАП, ВКП и Гл. прокурор с копие до ВСС и Представителството на ЕК в София - молба за проверка отн. фалшифицирания подпис на пострадалата по ДП 2924/2013 на РП-Плевен

-

14.11.2018 От ОП-Плевен до РП-Плевен - препращат писмото ми от 19.10.2018 за подписа на майка ми и искат справка в 3-дневен срок, като посочват, че досега не са я получили (справката беше поискана на 31.07.2018 с писмо от ОП-Плевен до РП-Плевен и ВТАП)

-

17.12.2018 До ОП-Плевен с копие до други - напомняне за липса на отговор: молба за проверка отн. фалшифицирания подпис на пострадалата по ДП 2924/2013 на РП-Плевен

-

20.12.2018 От ОП-Плевен - уведомяват ме, че срокът на ДП 2924/13 е до 07.02.2019 и че в този срок ще бъдат привлечени като обвиняеми извършителите на престъплението. 

-

07.08.2020 До ОП-Плевен с копие до горестоящи - молба за проверка във вр. с дезинформацията от 20.12.2020, че уж до 07.02.2019 щели били да бъдат привлечени към наказателна отговорност извършителите на престъплението (е, не с тези думи, разбира се, бел. блогър).  Уведомявам, че не ми се позволява никакъв достъп до материалите по разследването под предлог, че не е приключило. Напомням за все още неизпратените копия от материалите, поискани още през 2016 г.

-

13.08.2020 От ОП-Плевен до РП-Плевен - пр. Н. Рачева иска копие от акта, с който набл. прокурор се е произнесъл по моето искане за предоставяне на копия от материали по разследването. Нищо не казва нито за дезинформацията от 20.12.2020, че уж до 07.02.2019 щели били да бъдат привлечени към наказателна отговорност извършителите на престъплението, нито за лишаването ми от достъп до материалите по разследването под предлог, че не е приключило.

-

На 03.09.2020 научих по телефона, че пр. Антонова се е пенсионирала. Не знаеха кой е поел пр. 42/15. 

-

04.09.2020 До ОП-Плевен  Моля да ми бъде изпратено постановлението за прекратяване на пр. № 42/2015 г. по описа на ОП-Плевен.

-

08.09.2020 От ОП-Плевен - 2 писма, и двете неясни

-

08.09.2020 До пр. Н. Рачева от ОП-Плевен с копие до горестоящи  Благодаря за двете писма от днешна дата, обяснявам какво не е ясно в едното и какво - в другото, и "моля за изясняване на гореизложените неясноти, наличието на които разклаща доверието ми в Прокуратурата, и без това силно разклатено от мудното и непрофесионално разследване в РП-Плевен по ДП № 2924/13 (пр. 3624/13)"

-

27.10.2020 До ОП-Плевен с копие до горестоящи На техен PRB20200679966320 от 13.08.2020 г. (приложен) Моля, ако са получили от РП-Плевен исканото копие, да ми го препратят, т.к. аз все още не съм го получила.

-

29.10.2020 От ОП-Плевен до РП-Плевен с копие до мен. Изискват отговор от набл. районен прокурор. Веднага им благодарих.

-

23.12.2020 До ОП-Плевен с копие до горестоящи  На техен PRB2020077082680 от 29.10.2020 г. (приложен) Моля, ако са получили от РП-Плевен исканото копие, да ми го препратят, т.к. аз все още не съм го получила.

-

06.01.2021 От ОП-Плевен - нищо не могат да направят.

-

10.08.2023 От окр. пр. Н. Рачева. В отговор на мое писмо до набл. районен прокурор с копие до горестоящи - да формулирам исканията си към ОП-Плевен.

.

10.08.2023 До ОП-Плевен - формулирам исканията си

-

27.09.2023 От ОП-Плевен - уведомяват ме, че било предстояло предявяване на матералите по ДП 2924/2013, пр. 3624/2013 на РП-Плевен. Най-вероятно са се объркали от някое старо съобщение в тяхната Информационна система. Иначе предявяването предстоеше още на 10.08.2023, но така и не беше обявено  в достъпната за граждани ИС на ПРБ (и досега не е обявено, 06.10.2023)

.

28.09.2023 До ОП-Плевен с копие до ВТАП, ВКП, ВСС и СГП

.

Начало на блога

Към цялата кореспонденция с ОП-Плевен

Блогът съдържа 4 части: Документи, Кореспонденция, Информативни материали и Примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система

-

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/698

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.