Кореспонденция с админ. р-л на РП-Плевен по пр. №6962/2016

Начало на блога

Блогът съдържа 4 части: Документи, Кореспонденция, Информативни материали и Примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система

-

Обратно към цялата кореспонденция с РП-Плевен.

-

Резюме. Това е една ялова кореспонденция с Владимир Николов, админ. р-л на РП-Плевен, от която става ясно, че подчинените на Николов са се разпасали, защото той не ги контролира.

-

27.12.2016 Жалба до Админ. р-л на РП-Плевен с копие до горестоящи - Жалбата е от пострадалата (майка ми) срещу прокурор от РП-Плевен. Започва с думите "Г-жа Ивета Маркович, бивш набл. прокурор по ДП №2924/13, е укривала 2,5 години, че в регистъра за нотариални удостоверявания на с. Гороцвет, Разградско, копие от който е било иззето по надлежния ред на 12.09.2013 г. (приложено), липсва отбелязване за извършена заверка на съдържанието на пълномощно от 12.02.2013 със заверен подпис под №2 и съдържание под №2-А, том I, акт №2.", след което са изброени в 10 точки ключови моменти от разследването, игнорирани от прокурора.

-

03.01.2017 От админ. р-л на РП-Плевен до майка ми  Това писмо от админ. р-л на РП-Плевен е получено във Варна на 16.01.2017 в отговор на жалбата от 27.12.2016. Макар че не отговаря на самата жалба, дава интересна информация - пак имаме нов набл. прокурор: Здравко Луканов. Не става ясно, обаче, кога се е отвела мл. пр. Кичева и дали е имало и други отводи. Образувана е още една преписка - № 6962/2016.

17.01.2017 От майка ми до админ. р-л РП-Плевен с копие до горестоящи  В отговор на неговото писмо от 03.01.2017, получено вчера, майка ми пак моли за проверка. Започва с "благодаря за Ваше писмо № В-6962/2016 от 03.01.2017 (приложено), в което пишете, че към настоящия момент разследването продължава под наблюдението на пр. Здравко Луканов. Аз не знаех, че пак имаме нов набл. прокурор. Мислех, че още е мл. пр. Цонка Кичева и че тя е издала на 03.01.2017 постановление за спиране на моето ДП №2924/13, образувано през далечната 2013." После втвърдява тона. Накрая пак завършва меко - "с уважение", "благодаря предварително" и т.н.

-

18.01.2017 От админ. р-л на РП-Плевен до майка ми Николов пак твърди, че всички жалби и искания се приобщават към делото. Изтъква, че стандартът на работа в РП-Плевен е в съответствие със законовите изисквания и че в РП-Плевен по никакъв начин не се толерира бездействие или незаконосъобразно поведение. Обяснява, че админ. р-л не може да се намесва във вътрешното убеждение на прокурора и че прокурорските актове подлежат на контрол от съда и по-горните прокурорски инстанции. Разследването било продължавало. 

-

25.01.2017 От майка ми до админ. р-л на РП-Плевен  Обяснява, че не критикува и не оспорва работата на РП-Плевен като цяло, а се оплаква от работата на конкретен районен прокурор по конкретен случай - разследването на документната имотна измама, от която пострада през 2013 г.

        По повод повторните уверения на админ. р-л, че всички нейни жалби и искания са приобщавани към материалите по делото, заявява: "Може да са приобщавани (прибирани в кашона), но отговор не е изпращан." И пита: "А материалите в помощ на разследването "приобщавани" ли са? Аз и близките ми сме изпратили много материали в помощ на разследването  (вж справката в края на писмото). И по тях отговор няма. Къде отидоха всички те? Кой ги укри? Ние полагаме усилия да помогнем за разкриване на престъплението, а пр. Маркович мълчи. И не само тя, ако това Ви успокоява."

        За оправданията с вътрешното убеждения на прокурора цитира Раймундов и чл. 14 от НПК, като добавя, че съдът и горните инстанции няма как да контролират нещо, което липсва в прокурорския акт (прокурорът го е премълчал, пренебрегнал).      

         За контрола от съда и по-горните прокуратури, напомня, че при последния засега съдебен контрол през февр.-март 2016, съдът е забелязал, че прокурорът пренебрегва редица факти, затова е отменил акта на пр. Маркович с тежките думи: "Постановлението на РП-гр. Плевен изцяло пренебрегва тези факти, които съдът намира за достатъчни за търсене на наказателна отговорност на повече от едно лице."

        След което пита админ. р-л на РП-Плевен:  "Не Ви ли прави впечатление, че през цялото време, докато е била набл. прокурор по моя случай, пр. Маркович е прикривала престъплението срещу поземлената ми собственост в Плевенско - около 3 дка гора и над 50 дка дългогодишно арендувани ниви?"
         Писмото завършва с  обобщение: "НАКРАТКО. Моля за проверка на забавеното с години разследване поради бездействие на пр. Маркович и укриване от нея на съществени факти и веществени доказателства. Ако не е Ваше задължение да обърнете внимание на сигнала ми, моля да ме уведомите към кого да се обърна за съдействие."

-

31.01.2017 На сайта на ПРБ се появява съобщение, че преписка №6962/16 е прекратена на 25.01.2017. Както винаги, на съобщението пише: "Данните са актуални към предходния работен ден". 

-

01.02.2017 От майка ми до админ. р-л на РП-Плевен Във връзка със съобщението за прекратяване на преписката, препраща писмото си от 25.01.2017, като се извинява за закъснението от един ден и моли да бъде "отключена" преписка № 6962/16.

-

01.02.2017 От РП-Плевен потвърждават, че са получили писмото, изпратено същия ден  от майка ми до админ. р-л на РП-Плевен и майка ми благодари.

Subject: Re: Прочетени: молба за отключване на преписка 6962/16
Date: Wed, 1 Feb 2017 14:34:46 +0200
From: Yordanka Naydenova <ynaydenova@softisbg.com>
To: RP Pleven <rp@pl.prb.bg>

Благодаря! Сега очаквам компетентен отговор.

Й. Найденова, 84 г.

On 02/01/2017 12:27 PM, RP Pleven wrote:
Това е разписка за писмото, което изпратихте до
<rp@pl.prb.bg>; <op@pl.prb.bg>; <ap_vt@vt.prb.bg>; <vkp@prb.bg>; <office_gp@prb.bg>; <prb@prb.bg>; <prbcont@prb.bg>; "Висш съдебен съвет" <vss@vss.justice.bg> в 1.2.2017 г. 11:19 ч.

Тази разписка потвърждава, че съобщението е било показано на компютъра на получателя в 1.2.2017 г. 12:27 ч.

-


На 02.02.2017 На сайта на ПРБ се появява съобщение, че преписката е прекратена на 01.02.2017. За втори път. Съвсем скоро я бяха прекратили - на 25.01.2017 - и сега пак!

-


06.02.2017 От дъщерята на пострадалата до админ. р-л на РП-Плевен   Уведомявам админ. р-л на РП-Плевен за притесненията си от телефонното обаждане на лице, представящо се за пр. Здравко Луканов от РП-Плевен.

-

08.02.2017 До админ. р-л на РП-Плевен - очакваме повдигане на обвинение

-

На 08.02.2017 следобеда се получи писмо от админ. р-л до майка ми от дата 02.02.2017 Пак повтаря, че нищо не можел бил да направи. Ами как да може, като не си знае задълженията по чл. 311 от ЗСВ: "Дисциплинарно наказание се налага от: 1. административния ръководител." Може би дори не знае за какво се налага дисциплинарно наказание на прокурор. Ето за това, например:  Чл. 307. (1) На [...] прокурор [...] се налага дисциплинарно наказание за извършено дисциплинарно нарушение. (4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 103 от 2009 г., в сила от 29.12.2009 г.) Дисциплинарните нарушения са: 2. (изм. - ДВ, бр. 33 от 2009 г.) действие или бездействие, което неоправдано забавя производството. Много загубен админ. р-л.

-

10.02.2017 От майка ми до админ. р-л на РП-Плевен. Моли го да разгледа жалбата й от 27.12.2016 и да изпълни задълженията си по ЗСВ.

-

10.02.2017 От админ р-л до майка ми. Получено на 16.02.2017. Чуди се как да се измъкне от отговорност.

-


17.02.2017 От майка ми до админ. р-л на РП-Плевен. Обяснява какъв е проблемът в РП-Плевен и отново моли админ. р-л да разгледа жалбата й за неоправдано забавяне на делото (чл. 307 от ЗСВ) 

-

21.02.2017 От майка ми до РП-Плевен Препраща писмо от ВТАП до РП-Плевен с молба също да бъде уведомена за предприетите действия по ДП-то


-

-------------------------------------------------------

 

15.03.2017 Майка ми почина.

 

--------------------------------------------------------

21.03.2017 До РП-Плевен - напомняне за неполучен отговор на писмото от 17.02.2017 Прилагам у-ние за наследници

-


23.03.2017 До РП-Плевен - препращане на писма от и до ВТАП от днес (с молба за прилагане към пр. 6962/16 на РП-Плевен - за сведение и предприемане на мерки от админ. р-л на РП-Плевен).

-


29.03.2017 До админ. р-л на РП-Плевен Уведомявам го, че майка ми не е изпращала сигнал на 27.02.2017 и моля за копие от този сигнал (уж изпратения от майка ми в деня на получаване на постановлението за спиране). Напомням, че очаквам отговор на писмото, изпратено от майка ми до админ. р-л РП-Плевен на 17.02.2017

-

07.04.2017 До ВСС и РП-Плевен Във вр. с вх. № 94-00-1059/15/27.02.2017 г. и изх. от 27.03.2017 на КПЕ към ПК на ВСС. Моля служителите на РП-Плевен и на ВСС да предадат на Вл. Николов и Ясен Тодоров, че съм намерила информация на сайта на ВСС за сигнала, уж изпратен от майка ми на 27.02.2017, в деня на получаване на постановлението за спиране - не е от 27, а от 17-ми. Напомням за констатациите на съда при съдебния контрол от февр.-март 2016.

-

11.05.2017 До админ. р-л на РП-Плевен - искане да бъда информирана за хода на ДП-то, да се спазват сроковете по НПК, да не бъда лишавана от възможност да  окажа пълно съдействие на разследването. Оплаквам се от нарушения всякакви. Споменавам издевателствата над майка ми години наред. Споделям, че съм травмирана.

                ПП, 21.05.2017 От РП-Плевен дори не потвърдиха получаването на това писмо, макар че няколко пъти ги помолих. Всички горестоящите потвърдиха, само главният адресат - не.

             -

Справка: КОДЕКС ЗА ЕТИЧНО ПОВЕДЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ МАГИСТРАТИ - много добре е написан


ПРИЛОЖНО ПОЛЕ

Кодексът за етично поведение е приложим към всички съдии, прокурори и следователи, членове на Висшия съдебен съвет, инспектори в Инспектората към Висшия съдебен съвет, наричани за нуждите на този кодекс - магистрати.

Раздел III.

СПЕЦИФИЧНИ ПРАВИЛА ЗА ЕТИЧНО ПОВЕДЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИ РЪКОВОДИТЕЛИ

8.5. Магистратът на ръководна длъжност следи за своевременното изготвяне на актовете на своите колеги, тези на административния персонал и служителите като предприема необходимите мерки в рамките на своите правомощия.

Раздел V.
ГАРАНЦИИ ЗА СПАЗВАНЕТО НА ВЪВЕДЕНИТЕ С ТОЗИ КОДЕКС ЕТИЧНИ ПРАВИЛА ЗА ПОВЕДЕНИЕ

Комисията по професионална етика към Висшия съдебен съвет и комисиите за професионална етика към органите на съдебната власт осъществяват пряк и непосредствен контрол по прилагането и спазването на Етичния кодекс.

-

Обратно към цялата кореспонденция с РП-Плевен.

-

Начало на блога

Блогът съдържа 4 части: Документи, Кореспонденция, Информативни материали и Примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система

-

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/1021

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.