5 години затвор за бизнесмена, измамил Филип Киркоров

Начало на блога

Този материал е част от  статии и предавания за имотни измами

-
Източник: в. Вести, 30.06.2014 https://www.vesti.bg/bulgaria/sad/zatvor-za-biznesmena-izmamil-filip-kirkorov-6016051

-

Публикувано в този блог на 10.08.2019

-

Варненският окръжен съд (ВОС) наложи ефективна присъда от пет години лишаване от свобода на Пламен Маджуров за това, че е измамил Филип Киркоров като съставил документ с невярно съдържание и получил без правно основание два апартамента на руската звезда в комплекс „Порт Палас" в курорта „Св. св. Константин и Елена".


Общата пазарна стойност на апартаментите, обект на измамата е в големи размери - 1 802 579 лева, съобщиха от съда.

Съдът оправда Маджуров по обвинението в съучастие с втория подсъдим Даниел Иванов, че умишлено е внесъл неверни обстоятелства в нотариалния акт за продажбата на жилищата.

Първата съдебна инстанция наложи още две наказания на Маджаров като го лиши от право за срок от 8 години да заема държавна или обществена длъжност, свързана с управление на държавно или обществено имущество.

За същия срок Маджуров няма да има право да упражнява професия или длъжност, свързана с управление на чуждо имущество.

Законът казва, че лишаването от права започва след изтърпяването на влязлата в сила присъда.

Вторият подсъдим по делото за измамата Даниел Иванов беше оправдан и по двете обвинения за извършени действия по измамата като помагач и съизвършител с Маджуров.

Общо 1333 лева са разноските по делото, които осъденият ще заплати на държавата. Съдът потвърди и мярката за неотклонение на Пламен Маджуров „парична гаранция" в размер на 40 хил. лева и отмени гаранцията в пари - 1000 лева за оправдания Даниел Иванов.

Присъдата на ВОС подлежи на обжалване в 15-дневен срок.
-

Още по темата: 
Разследването на имотната измама с апартаментите на Филип Киркоров - изключително експедитивно разследване - и възбрана наложили, и разпореждане до СВ издали (ако има сделки, да уведомяват прокурора преди вписването им), и със заповед на Главния прокурор на специален отчет преписката взели и въобще - всичко точно, бързо и безупречно. Знаят те как да разследват, когато пострадалият е известна личност, много добре знаят! А за нас, обикновените хора, важи принципът "трай коньо за зелена трева". Имотната измама със земите на майка ми я мотаят седма година (бел. блогър, 10.08.2019).

-

Начало на блога

Този материал е част от  статии и предавания за имотни измами

-

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/1928

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.