08.10.2018 До ОП-Плевен с копие до горестоящи

Начало на блога

Това писмо е част от  кореспонденция с ОП-Плевен по пр. 42/15 и новини за октомври 2018

До: ОП-Плевен, пр. 42/2015

Копие: ВТАП - пр. 1755/2014, ВКП - пр. 179/2015 и к-т Гл. прокурор

Отн. Молба за проверка по ДП 2924/13 на РП-Плевен

Уважаеми компетентни органи,

Вчера изтече поредният срок за удължаване на ДП 2924/2013 по пр. 3624/2013 на РП-Плевен, а на сайта на Прокуратурата още стои съобщение от края на август (приложено). Бихте ли моля проверили докъде е стигнало разследването? Последната ми информация е от писмо 42/2015 от 30.07.2018, изв. на 31.07.2018, изпратено от ОП-Плевен до РП-Плевен с копие до ВТАП и мен (приложено). Дали РП-Плевен е изпълнила указанията на ОП-Плевен от 30.07.2018? А на ВКП от 17.07.2018? И случайно някой да знае, защо още не са изпълнени указанията на съда от последния засега съдебен контрол в началото на 2016?

С уважение,
Ренета Стоянова, пострадала по ДП 2924/2013, пр. 3624/2013 по описа на РП-Плевен на мястото на покойната ми майка, починала на 4-тата година от размотаващото се вече шеста година разследване
Блог за имотната измама със земите на майка ми: http://softisbg.com/dannies_blog/

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/1701

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.