Новини по делото за нашата имотна измама: септември 2018

Начало на блога

Обратно към всички новини по делото за нашата имотна измама  

-

По имотната измама няма никакви новини.

-

По застрахователната - исковете срещу мен са оттеглени, потвърдено с окончателен акт от 18.09.2018, след почти цяла година тормоз, че съм била съм регистрирала и застраховала огромен брой коли на свое име и тем под. измишльотини. Аз нямам кола и не съм шофьор. Прокуратурата разследва моя случай от ноември 2017, но единствената ми информация е от централния сайт на ПРБ с проверка на преписка 14049 от 2017 г. на РП-Варна.

-

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/1703

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.