Новини по делото за нашата имотна измама: октомври 2018

Начало на блога

Обратно към всички новини по делото за нашата имотна измама  

-


08.10.2018 До ОП-Плевен с копие до горестоящи - молба за проверка по ДП 2924/13 на РП-Плевен
-

19.10.2018 До ОП-Плевен, ВТАП, ВКП и Гл. прокурор с копие до ВСС и Представителството на ЕК в София - молба за проверка отн. фалшифицирания подпис на пострадалата по ДП 2924/2013 на РП-Плевен

-

26.10.2018 Гражданското дело е насрочено. Ответниците по едната от двете сделки са признали иска с отговора си по чл. 131 ГПК и връщат доброволно владението, т.к. от приложените материали "се вижда разликата в подписа на покойната Йорданка Дикова Найденова", а по другата нищо не са отговорили.

-

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/1704

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.