29.10.2017 Жалба до Омбудсмана за нарушени права

Начало на блога

Това писмо е част от материала "ДаллБогг" ме съди като застрахователен измамник

-

Date: Sun, 29 Oct 2017 13:15:00 +0200
From: Rennie Stoyanova <rennie@softisbg.com>
Organization: Softis
To: delovodstvo@ombudsman.bg


-
Моля Омбусманът да се самосезира с жалба за нарушени права на невинен гражданин!
Р. Стоянова
-
-------- Forwarded Message --------
Subject: трета молба да оттеглите иска срещу мен
Date: Sun, 29 Oct 2017 13:11:45 +0200
From: Rennie Stoyanova <rennie@softisbg.com>
To: adv_goranov@abv.bg, info@dallbogg.com, delovodstvo@fsc.bg, corruption@fsc.bg, rp@vn.prb.bg, vrc@mbox.contact.bg, comm-rep-sof@ec.europa.eu, Валя Ахчиева <otkrito@bnt.bg>

-

ДО: адв. Тихомир Горанов, г-н Иван Велков, юрист-консулт на ЗАД "ДаллБогг Живот и здраве" и г-н Росен Младенов, изп. директор на ЗАД "ДаллБогг Живот и здраве" АД
КОПИЕ ДО: КФН, Омбудсман, РП-Варна, РС-Варна, Представителство на ЕС в София,БНТ 1 - за Валя Ахчиева

Уважаеми господа,

Благодаря за полученото Уведомително писмо, подписано от г-н Росен Младенов, изп. директор на "ДаллБогг Живот и здраве" (приложено). За съжаление, в него отново ме наричате "ответник" по изготвената от адв. Горанов искова молба за обявяване нищожност на фалшивата застрах. договор. Тази ИМ звучи като обвинителен акт. В нея ответникът (аз?) е описан като измамник "по занятие", "сламен човек", който сключва привидни договори като "услуга" на румънски граждани, укрива данъци, нарушава законодателството и на България, и на Румъния и т.н. Това е ужасно унизително! Не мога да спя, сърцето ми прескача, главата ми се пръска, изтерзана съм от чувство на пълно безсилие пред твърдото Ви решение да ми приписвате какви ли не престъпни деяния. Сякаш Ви доставя удоволствие да ме изтезавате? Но аз не съм мазохист! И вече не съм млада, на 60 години съм. Ако се явя в Съда, може да получа инфаркт! Даже и преди това може да го получа, както вървят нещата с безсънието, аритмията и всичко останало. Помолих Ви два пъти да оттеглите тази ужасно нараняваща ме искова молба, подадена в Добричкия съд от адв. Горанов против някаква Рената от с. Росеново с моето ЕГН, в която ответникът (това не съм аз, не съм!) цветисто е описан като закоравял застрахователен, данъчен и фискален измамник, който трябва да бъде изправен пред Съда, за да отговаря за далаверите, които върши от 2015 г. насам в престъпен сговор с румънски граждани с цел собствена облага и нанасяне щети на застрахователя "ДаллБогг Живот и здраве".

-

В уведомителното писмо твърдите, че сте извършили вътрешна проверка и сте установили огромен брой "несъществуващи лица", вписани в "привидни застрахователни договори", "документни престъпления поради небрежност или умисъл" (!) и "брутално нарушаване на правата на гражданите, които без тяхно знание са вписани в талони и застрахователни полици" (!!!). И понеже, според вас, "Даллбогг интензивно се противопоставя на лавината от опити да се реализират застрахователни измами и безапелационното нарушаване правата на невинните граждани", какво правите? Изпращате в Добричкия съд ИМ против Рената от Росеново (несъществуващо лице) и около два месеца по-късно се снабдявате с реално, действително съществуващо лице от Варна (аз). На 25.10.2017 съм призована като ответник по исковата Ви молба до Добричкия съд от 08.09.2017 - 11 страници с чудовищни обвинения към ответника (мен??!). Абсолютен шок! Гръм от ясно небе! Точно на 38-мата годишнина от сватбата ми - 25 октомври 1979!

-

Веднага установявам връзка с Вас по телефона, но Вие парирате всички мои опити да изясним случая, тъй като било дребна работа - на мое име имало САМО една фалшива застраховка (!), а пък на името на някои лица били ПОВЕЧЕ ОТ 100 (сто броя!!!???). Не желаете да говорите с брокерите, понеже щели да кажат, че не си спомнят. Не сте съгласни дори с предложението ми да бъда свидетел по делото. Според Вас аз съм ответникът по делото в Добрич и това е! Ще ме съдите, няма измъкване! Сега, с уведомителното писмо, отново и безапелационно твърдите, че СЪМ ответник. И то след като признавате, че "в настоящия случай е налице измама, свързана с използването на личните Ви данни"! Именно! Аз съм жертва на измама! Защо ще ме съдите като ответник, отговорен за измамата?

-


Според Вас в застрахователния договор съм ответник, защото във фалшивата застрах. полица "Гражданска отговорност" съм посочена като собственик, само че била "допусната от брокера правописна грешка в една буква". За другите "правописни грешки" на брокера, допуснати във всички букви и цифри на "моя" постоянен адрес, защо нищо не казвате? Аз живея на един и същ адрес в гр. Варна от 1985 г. досега! Никога не съм живяла в това добричко село, чието име за пръв чух на 25.10.2017 г. Освен това, нищо не казвате за графата "обичаен водач". Защо двокатът е писал в ИМ, че е била попълнена с името на румънски гражданин (стр. 2 от ИМ - това не е вярно, моля вижте копието от полицата, което ми е изпратено от съда, ясно се вижда, че графата е празна), а на следващата страница, че "в полицата не е посочен обичаен водач" (стр. 3 от ИМ - това е вярно)? Моля, разгледайте документите, които сте подали до съда в Добрич и които ми бяха връчени от бюро "Призовки"- Варна (фалшивата полица е на последната страница): http://www.softisbg.com/rennies_blog/2017/10/syobshtenie_razporezhdane_iskova_molba_polica_s_kradeno_egn.pdf.
-

Аз преживявам тези "пропуски" и премълчавания като брутално нарушение на правата ми. Аз, невинният гражданин, трябва да бъда съдена на всяка цена! Но аз изобщо не съм страна по Вашите съдебни спорове за някакви коли и застраховки. Ами ако някой случайно е нацелил цифрите на моето ЕГН? Вярно, че шансът е 1 на милион. И все пак?

-

Освен това, в исковата молба на стр. 3 пише, че имало някакво застрахователно събитие на територията на Румъния. Следователно има истински ответник, който претендира изплащане на застрахователно обезщетение. Спорете с него, не с мен, по въпроса за истинността на полица BG/30/117000182705 от 11:59 ч. на 05.01.2017. Аз нямам какво да кажа по този въпрос.

-
Към Уведомителното писмо сте приложили готова декларация (приложена), която била уж за мое улеснение, като от мен се иска да декларирам, че нямам претенции към Вас и даже да Ви благодаря "за изясняването на случая"!?! Моля Ви да разберете, че вече е късно да Ви благодаря за каквото и да било. При това ме инструктирате да изпратя декларацията до Районен съд Варна "по гр. д. № 3307/2017 по описа на РС-Варна, ГК, VI състав", сякаш не знаете, че в РС-Варна няма такова дело. Делото с цитирания от Вас номер е заведено в РС-Добрич. Онзи ден Ви писах, че от РС-Варна ми изпратиха писмен отговор, че в РС-Варна няма заведено дело против мен, но Вие и на това не сте обърнали внимание.

-

Случващото се е голямо недоразумение, меко казано. Отново, за трети път, най-учтиво Ви моля да оттеглите искова си молба и да ми изпратите:

-

1. Декларация, че ЗАД "ДаллБогг Живот и здраве" АД няма никакви претенции към мен - не към Рената от Росеново и не към "ответника" по исковата молба, писана сякаш от прокурор, а точно към мен с посочване на трите ми имена и постоянния ми адресв гр. Варна.
2. Декларация, че нямате никакви претенции да плащам съдебни разходи и адвокатски хонорари, каквито претендирате на стр. 10 от исковата молба.
3. Декларация, че и в бъдеще няма да имате никакви претенции за каквито и да било изплатени суми по каквито и да било Ваши застрахователни полици, дори ако в тях фигурират пълно и точно всички мои данни. Това го пиша с ясното съзнание, че дори, живот и здраве, случайно да си купя кола отсега нататък, никога няма да я застраховам във Вашето застрахователно дружество.
4. Извинение в писмен вид от името на дружеството за причинените ми неприятности.
5. Заверено копие от застрахователна полица BG/30/117000182705, издадена в 11:59 ч. на 05.01.2017 г. в офиса на "Адмирал Иншуранс Брокер" (сега - "Мусала Иншурънс Брокер") с адрес гр. Варна, пл. "Екзарх Йосиф" 1, ет. 2, ап. 4. Завереното копие ми е необходимо за представяне в прокуратурата. Както вече Ви писах, приложеното към ИМ до РС-Добрич е незаверено копие, т.е. няма никаква доказателствена стойност, но изглежда не сте обърнали внимание и на тази моя молба. Заверено копие означава копие с надпис или щемпел "Вярно с оригинала", подписано и/или подпечатано от ДаллБогг или от адв. Горанов, ако още не сте го освободили.

6. "Извадка от ел. система на Застрахователя с данни за броя застраховани автомобили в периода 2015-2017 на името на ответника", описана като приложение №6 към исковата молба, тъй като сте пропуснали да я приложите (или от Съда са пропуснали да ми я изпратят?).  За това също вече Ви писах, но също не сте обърнали внимание.


-

Ренета Т. Стоянова, Варна (пълните ми данни са в края на писмото от 25.10.2017 тук по-долу)
ПРИЛОЖЕНИЯ 2 бр. съгл текста:
1. Уведомително писмо, подписано от г-н Росен Младенов, изп. директор на ЗАД "ДаллБогг Живот и здраве"
2. Декларация към уведомителното писмо, изготвена "за мое улеснение", с която искате да Ви благодаря.
Прилагам тук по-долу и двете ми писма до Вас- първото от 25 окт '17, а второто - 27-ми. Споменали сте и едно от 26.10.2017. То не беше ново писмо, а просто молба да потвърдите получаването на писмото от 25-ти.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Това е второто ми писмо - от 27.10.2017

ДО: адв. Тихомир Горанов и г-н Иван Велков от ЗАД "ДаллБогг Живот и здраве"

КОПИЕ ДО: Адвокатска колегия-Варна, РП-Варна, РС-Варна и Висш адв. съвет, "Открито" с Валя Ахчиева

Уважаеми господа,

При вчерашния ми разговор с г-н Велков не изяснихме въпроса, кой е решил, че Рената с пост. адрес в с. Росеново, Добричко и Ренета с пост. адрес в гр. Варна (аз) са едно и също лице. Първо си помислих, че деловодителката на съда в Добрич е допуснала някаква грешка, но се консултирах и разбрах, че това не е просто грешка, а промяна на името и адреса на ответника. Това може да се извърши само от лице, което има разследващи функции, а деловодителката няма такива. Г-н Велков каза, че и Вие нямате разследващи функции. Бихте ли моля ми обяснили как и кога стигнахте до извода, че аз съм Вашият ответник по гр. д. № 3307/2017, заведено на 08.09.2017 в РС-Добрич?

-

Вчера от РС-Варна ми отговориха писмено, че в деловодството н*писмото ми от*а РС-Варна няма заведено дело срещу мен. Естествено, че няма. Въпросът е защо няма, щом твърдите, че ответникът Ви (аз) е от Варна?

-

Справка: чл. 105 ГПК - Обща местна подсъдност: Искът се предявява пред съда, в района на който е постоянният адрес или седалището на ответника.

-

Другото, което Ви моля да обясните, е защо по телефона ме уверявате, че става дума за дребна работа, че само трябва да се явя в съда и да кажа, че нямам кола, след като в ИМ ответникът е описан като член на ОПГ? При подобен случай с дело, заведено от "ДаллБогг Живот и здраве" в РС-Видин през 2016 [в оригиналното писмо бях написала годината погрешно като 2009 - хора сме, грешим!] за прогласяване нищожността на застрах. полица (приложено), съдът е разпоредил материалите да се изпратят на прокуратурата./

                   В тази връзка Ви моля да обясните, как да разбирам отказа Ви да оттеглите иска си против мен? Като признание, че не съществува иск против към мен или като закана да ми създадете още неприятености?

-


Очаквам Вашия незабавен писмен отговор, както ми обеща г-н Велков още вчера.

-

Заедно с отговора си моля да ми изпратите и "извадката от ел. система на Застрахователя с данни за броя застраховани автомобили в периода 2015-2017 на името на ответника", описана като приложение №6 към исковата молаба, тъй като сте пропуснали да я приложите. Получих само приложение №3 "Заверено копие на Застрах. полица №BG/30/117000182705 от 05.01.2017", като изобщо не се забелязва копието да е заверено, затова пък се забелязват пропуски в работата на застрах. посредник "Адмирал Иншуранс Брокер" ООД, Варна.

-

Ренета Т. Стоянова, Варна  (пълните ми данни са в края на писмото от 25.10.2017 тук по-долу)

-

ПРИЛОЖЕНИЯ 2 бр. съгл текста:
1. Документите, които получих вчера от РС-Варна, бюро "Призовки" - съобщение до ответника, съдебно разпореждане, искова молба с приложения към нея (само едно приложение), където ответникът е описан като член на ОПГ, който се занимава с измами "по занятие": http://www.softisbg.com/rennies_blog/2017/10/syobshtenie_razporezhdane_iskova_molba_polica_s_kradeno_egn.pdf
-
2. РС-Видин, Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е от 30.12.2016г. по гр.д. № 1962 по описа на съда за 2016, с което материалите по делото са били изпратени в прокуратурата "*С оглед изнесените данни за нарушение на данъчното законодателство и други правонарушения, съдът намира, че ще следва да  изпрати препис от исковата молба на РП - Видин*": http://www.rs-vidin.com/spravki/12461-razporezhdane-po-grd-1962-2016.html*

(край на писмото ми от 27.10.2017)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


А това е първото - от 25.10.2017. Тук са пълните ми данни за контакт

-
ДО: Адв. Тихомир Горанов, Варна
КОПИЕ ДО: ЗАД "ДаллБогг Живот и Здраве" АД
КОПИЕ ДО: РП-Варна
КОПИЕ ДО: РС-Варна
-
Уважаеми адвокат Горанов,
-

Молба да оттеглите иска срещу мен и по възможност - да уведомите прокуратурата
-
Както Ви казах по телефона, някой е сключил застр. полица с "ДаллБогг Живот и Здраве" от мое име ,[оказа се, че не е от мое име, а от името Рената с пост. адрес в с. Росеново, Добричко, бел. моя, 27.10.2017], затова сте ме посочили като ответник в исковата молба, която сте изготвили като адвокат на застрахователното дружество. Сега искате от мен да развалим сключената полица за някаква кола - Сеат 89474... - не чух добре. Но аз не съм сключвала никаква полица. Следователно не съм и ответник. Не разбирам нищо от коли. Нямам кола. Нямам шофьорска книжка. Аз съм пострадала от злоупотреба с мои лични данни. Ясно ми е, че в интернет може да се намери информация за името, ЕГН-то и адреса ми, но не ми е ясно, дали има фалшива шофьорска книжка на мое име, или неистинска застрахователна полица, или друго престъпно деяние? Според мен случаят не е за гражд. дело, а за наказателно. Бихте ли моля уведомили прокуратурата?
-
Аз вече съм пострадала и по друга линия - имотна измама, осъществена през 2013 г. с всичките земи на майка ми в плевенско, за което пета година се води разследване в Плевен. Досъдебното производство върви към повдигане на обвинение срещу повече от едно лице, но докато стане това, може да загубим земите си поради изтичане на кратката 5-годишна давност за т.нар. добросъвестно владение. Тази година загубих и майка си, затова съм в изключително тежко състояние на дългогодишен стрес и напрежение. Да не говорим, че близо 6 години съм лишена от право да извършвам официални преводи (аз бях заклет преводач в продължение на 15 години), само защото през 2012 учтиво уведомих тогавашния Омбудсман, че правилникът за легализациите, заверките и преводите от 1958, посл. изм. 1990, е остарял, след което започна едно безкрайно препращане от институция на институция, като едва тази година най-сетне се направи дългоочаквания, обещаван от много години опит за осъвременяване на нормативната уредба.
-
Поради всичко гореизложено съвсем човешки Ви моля за разбиране и съдействие. Моля Ви оттеглете иска срещу мен! Няма как да искате да разваляме полица, каквато не сме сключвали. Още веднъж  Ви моля да уведомите прокуратурата. Те може да не успеят да открият извършителя, но поне ще установят престъпление, което е действителното положение. С "ДаллБогг Живот и здраве" нямам никакъв граждански спор.
-
Очаквам Вашия незабавен отговор и най-вече - незабавно оттегляне на иска срещу мен, а ако нямате нищо против - и уведомяване на прокуратурата.
-
С уважение,
Ренета Тодорова Стоянова,ЕГН 570730***, пострадала по ДП 2924/13, пр. 3624/13 на РП-Плевен на мястото на покойната си майка
Образование: полувисше (медицина) и висше (англ. филология)
Адрес: гр. Варна, ул. „Г. Бакалов" 17, вх. 7, ет. 1, ап. 80
Стац. тел.: 052 988 600, Моб. тел.: 0888 60 90 72
Блог за имотната измама със земите на майка ми: http://softisbg.com/dannies_blog/
Блог за проблемите с нормативната уредба на официалните преводи: http://rennie.blog.bg/
Положителни резултати по преводаческите проблеми и как се стигна до тях: http://softisbg.com/rennies_blog/2013/12/post-86.html
Предпочитан начин за комуникация: по е-поща на адрес rennie@softisbg.com

-

Отговорът на Омбудсмана, 08.10.2018 (не разбира кой и за какво го е сезирал)

-

Кореспонденция с омбудсмана по имотната измама със земите на майка ми

-

Кореспонденция с омбудсмана по преводаческите проблеми

В годишния си доклад за 2013 г. Омбудсманът на РБ препоръча незабавна отмяна на Правилника за легализациите, заверките и преводите и прекратяване на практиката по т. нар. неприсъствено удостоверяване на подписи на преводачи! За съжаление, правилникът още стои, а неприсъствената заверка е само частично отменена (бел. блогър, 27.10.2018). 

-

Начало на блога

Това писмо е част от материала "ДаллБогг" ме съди като застрахователен измамник

-

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/1706

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.