Цялата ми кореспонденция с Омбудсмана от 30.07.2012 до 06.02.2018

| No Comments | No TrackBacks


ЦЯЛАТА МИ КОРЕСПОНДЕНЦИЯ С ОМБУДСМАНА ОТ 30.07.2012 ДОСЕГА:
На 30.07.2012 г. изпратих писмо до Омбудсмана чрез е-бланката на сайта им, в което ги помолих да съдействат за отстраняване на административните пречки пред достъпа на гражданите до информация за квалифицирани преводачи:

ПЪРВО МОЕ ПИСМО ДО ОМБУДСМАНА НА РБ, ИЗПРАТЕНО НА 30.07.2012 ЧРЕЗ Е-БЛАНКАТА НА САЙТА ИМ
http://rennie.blog.bg/drugi/2012/12/17/pyrvo-moe-pismo-do-ombudsmana-na-rb-izprateno-na-30-07-2012-.1032504


После 3 месеца чаках, като си запълвах времето с кореспонденция до служителката, която отговаряше за жалбата ми, но епистоларните ми напъни удариха на камък: 

МОЯТА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ С ОМБУДСМАНА В ПЕРИОДА ОТ ТРИТЕ МЕСЕЦА, ДОКАТО ЧАКАХ ОТГОВОР НА ПЪРВОТО СИ ПИСМО
http://rennie.blog.bg/drugi/2012/12/17/moiata-korespondenciia-s-ombudsmana-v-perioda-ot-trite-mesec.1032509


В началото на ноември най-после получих отговор, обаче се оказа, че е станала някаква грешка и са ми изпратили копи-пейст от отговора на друга жалба - за правата на преводачите, изпратена от г-жа Илка Енчева ден преди моята. Можеше и да не разбера за грешката, ако г-жа Енчева не беше публикувала във фейсбук ("Преводач ли си?") изпратения до нея отговор 2-3 дни преди и аз да получа същия. 
ОТГОВОР ОТ ОМБУДСМАНА НА ПИСМОТО МИ ОТ 30.07.2012, ПОЛУЧЕН НА 04.11.2012
http://rennie.blog.bg/drugi/2012/12/17/otgovor-ot-ombudsmana-na-pismoto-mi-ot-30-07-2012-poluchen-n.1032515


Съответно уведомих Омбудсмана за станала грешка с жалба чрез е-бланката на сайта им: 

ВТОРО МОЕ ПИСМО ДО ОМБУДСМАНА НА РБ, ИЗПРАТЕНО НА 07.11.2012 ЧРЕЗ Е-БЛАНКАТА НА САЙТА ИМ

http://rennie.blog.bg/drugi/2012/12/17/vtoro-moe-pismo-do-ombudsmana-na-rb-izprateno-na-07-11-2012-.1032522

 
 И зачаках чинно и смирено. Като минаха 3 месеца, им напомних, че очаквам отговор:

ДО ПРИЕМНА НА ОМБУДСМАНА - НАПОМНЯНЕ СЛЕД 3 МЕСЕЦА ЧАКАНЕ

http://rennie.blog.bg/drugi/2013/02/06/do-priemna-na-ombudsmana-napomniane-sled-3-meseca-chakane.1050401

 


Отговориха ми веднага. Оказа се, че пак е станала някаква грешка. Не били получавали никаква жалба на 07.11.2012:

ОТГОВОР ОТ ПРИЕМНАТА НА ОМБУДСМАНА, ПОЛУЧЕН СЪЩИЯ ДЕН, ДНЕС

http://rennie.blog.bg/drugi/2013/02/06/otgovor-ot-priemnata-na-ombudsmana-poluchen-syshtiia-den-dne.1050578

 
Обаче аз разполагах с автоматичната обратна разписка от изгубената жалба (всеки, който изпрати жалба от е-бланката на сайта на Омбудсмана, получава такава - в нея се съдържа не само потвърждение за получена жалба, но и целият й текст, което е много удобно). Без отлагане излях справедливото си възмущение:

ДО ПРИЕМНАТА НА ОМБУДСМАНА С КОПИЕ ДО ДЕЛОВОДСТВОТО ИМ И НС:

http://rennie.blog.bg/drugi/2013/02/06/do-priemnata-na-ombudsmana-s-kopie-do-delovodstvoto-im-i-ns.1050580

 
 На 11.02.2013 г. по GSM-a ми се обади някаква служителка от институцията Омбудсман  и обеща, че този път няма да чакам дълго. Каза ми също, че служителка, която се занимавала с първата ми жалба, вече не работела при тях. Благодарих и пак зачаках. Междувременно потърсих на сайта им името на споменатата служителка, която била напуснала. Там си беше - в същия отдел, на същата длъжност.


На 27.02.2013в е-пощата си получих автоматично известие, че писмото, с което напомнях на омбудсмана, че от 3 месеца чакам отговор, е изтрито:

КРАТКО ПИСМО ДО ОМБУДСМАНА С КОПИЕ ДО НС ПО ПОВОД ИЗТРИТО ПИСМО, ЧЕ ЧАКАМ ОТГОВОР

http://rennie.blog.bg/novini/2013/02/27/kratko-pismo-do-ombudsmana-s-kopie-do-ns-po-povod-iztrito-pi.1058853

 
На другия ден получих уверение, че жалбата е приключена- да очаквам отговор. Понеже отговорът нещо се забави, изпратих напомняне:

НАПОМНЯЩО ПИСМО ДО ОМБУДСМАНА
http://rennie.blog.bg/novini/2013/03/12/napomniashto-pismo-do-ombudsmana.1063340


На 14.03.2013 писмото дойде:
http://rennie.blog.bg/novini/2013/03/15/otgovor-ot-ombudsmana-na-jalba-647-11-02-2013.1064407


19.03.2012 ПИСМО ДО ОМБУДСМАНА С КОПИЕ ДО МС И ПРЕЗИДЕНТСТВОТО, ИЗПРАТЕНО ПО Е-ПОЩА НА 19.03.13
http://rennie.blog.bg/novini/2013/03/19/pismo-do-ombudsmana-s-kopie-do-ms-i-prezidentstvoto-izpraten.1065760


27.03.2013 - ВТОРИ ОТГОВОР ОТ ОМБУДСМАНА НА ЖАЛБА 647/11.02.2013
http://rennie.blog.bg/novini/2013/03/27/vtori-otgovor-ot-ombudsmana-na-jalba-647-11-02-2013.1068796


07.04.2013 - ЖАЛБА ДО ОМБУДСМАНА СРЕЩУ Г-Н КОНСТАНТИН ПЕНЧЕВ
http://rennie.blog.bg/novini/2013/04/07/jalba-do-ombudsmana-sreshtu-g-n-konstantin-penchev.1098179

16.04.2013- Отговор от Омбудсмана изх. № 2362. Пише, че се старае:
http://softisbg.com/rennies_blog/2013/04/-2362-16042013.html 

30.05.2013 - Писмо до Омбудсмана. Благодарих му, изразих доверие в  институцията Омбудсман и го помолих да изрази публично мнение или становище по въпросите, за които си пишем от 10 месеца:
http://softisbg.com/rennies_blog/2013/05/---30052013-1.html

 

19.07.2013 - Отговор от Омбудсмана изх. № 3589. Оценява последователното отстояване на исканията ми. Потвърждава, че Правилникът за легализациите "противоречи на действащата нормативна уредба". "Необходимо е  статутът на преводачите да бъде уреден със закон." Отправил е "запитване до Върховна административна прокуратура относно подадения сигнал и липсата на отговор" и сигналът ми вече е заведен като жалба № 4269 от 5 юли 2013 г.

http://softisbg.com/rennies_blog/2013/07/-3589-19072013.html

 

 

03.10.2013 - До Омбудсман на РБ
http://softisbg.com/rennies_blog/2013/10/-07102013.html
Благодаря, моля го да уведоми Прокуратурата и по-конкретно Главния прокурор за нормативно несъответствие между Правилника за легализациите и нормативни актове от по-висока степен съгл. чл. 16, ал. 1 и 2 от Закона за нормативните актове и се оплаквам от бездействието на г-жа Соня Божикова от Приемна на Министерски съвет.

 

16.10.2013 - От Омбудсман на РБ
http://softisbg.com/rennies_blog/2013/10/-16102013.html
Г-н К. Пенчев ме уведомява, че успешно е съдействал да получа отговор от ВАП на сигнала ми до тях от 20.03.2013

 

23.10.2013 - До Омбудсман на РБ
http://softisbg.com/rennies_blog/2013/10/-23102013.html
Благодаря на г-н К. Пенчев и отново моля за съдействие за получаване на отговор от ВАП на мой сигнал до тях от 12.07.2013 г.

           23.01.2014 - напомняне, че от три месеца очаквам отговор
           http://softisbg.com/rennies_blog/2014/01/-23012014.html

           25.01.2014 - второ напомняне, че чакам отговор от 3 месеца       

           http://softisbg.com/rennies_blog/2014/01/-25012014.html

          

 

25.10.2013 - От Омбудсман на РБ, изпратено на 21.10.2013
http://softisbg.com/rennies_blog/2013/10/-21102013.html
Уведомява ме, че е изпратил писмо до министър-председателя Пламен Орешарски с молба за извършване на проверка по жалбата ми срещу г-жа Соня Божикова и изказва мнение, че бих могла да оспоря Правилника за легализациите и всичко останало пред Върховния административен съд (ВАС) по реда на чл. 185 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс.


28.10.2013 - До Омбудсман на РБ
http://softisbg.com/rennies_blog/2013/10/-28102013.html
Благодаря на г-н К. Пенчев, че е изпратил писмо до министър-председателя, обяснявам защо се въздържам от оспорване на Правилника за легализациите по съдебен ред и отново го моля да изпълни задължението си по чл. 16, ал. 1 от ЗНА. Напомням му, че все още очаквам да изкаже публично мнението си по въпроса за необходимостта от регистър на правоспособните преводачи и др. 

     

                     13.02.2014 - напомням, че очаквам отговор от 28.10.2013

                     http://softisbg.com/rennies_blog/2014/02/-28102013-2014.html

                     24.02.2014 - отново напомням за писмото от 28.10.2013
                     http://softisbg.com/rennies_blog/2014/02/---4-24022014.html

 

                     19.03.2014 - напомняне и за резултат от обещаната проверка
                    http://softisbg.com/rennies_blog/2014/03/---28102013-19032014.html

 

                     25.03.2014 - До НС с молба за съдействие да получа отговор
                    http://softisbg.com/rennies_blog/2014/03/-25032014.html

                     

28.01.2014 - От Омбудсман на РБ (в отговор на моя молба от 23.10.2013 за съдействие да получа отговор на сигнал до ВАП от 12.07.2013)
http://softisbg.com/rennies_blog/2014/02/-28012014-23102013-12072013.html Прокурорите му казали, че не са получавали такъв сигнал.

 

02.02.2014 - До Омбудсман на РБ с копие до БГ и ЕС институции
http://softisbg.com/rennies_blog/2014/02/-02022014.html
Помолих го да сезира Прокуратурата.

 

25.03.2014 - От Омбудсмана (в отговор на писмото ми от 28.10.2013)

http://softisbg.com/rennies_blog/2014/04/-25032014-1.html

Отказва да изпълни дълга си по чл. 16, ал. 1 от ЗНА, защото Омбудсманът "не попада в обхвата на този член".

 

31.03.2014 - От Омбудсмана до НС с копие до мен
http://softisbg.com/rennies_blog/2014/04/-31032014.html
В отговор на тяхно запитване защо пет месеца не е отговорил на писмото ми от 28.10.2013 г. Оправдава се, че вече е отговорил и изтъква, че в годишния си доклад за 2013 е "отправил препоръки за промяна в действащата нормативна уредба, свързана с легализациите, заверките и преводите на документи". 

 
17.04.2014 - До Омбудсмана
http://softisbg.com/rennies_blog/2014/04/-17042014.html
Като цитирам годишния доклад на Омбудсмана за 2013 г., отново моля Омбудсмана да уведоми Прокуратурата за правилника и договорите по него.

 

            17.07.2014 - Напомняне, че чакам отговор от три месеца

            http://softisbg.com/rennies_blog/2014/07/---17072014.html

 

 

 

Годишен доклад на Омбудсмана за 2013 г.:
http://softisbg.com/rennies_blog/2014/04/-2013-15042014.html
Най-сетне незаконната "регулация" на преводаческата дейност попадна в доклада на Омбудсмана на РБ за 2013, представен на 15.04.2014. След решението на КЗК да се самосезира за уредбата на преводаческата дейност на 26.03.2014, това е вторият ясен сигнал, че институциите започват да се размърдват.

-

 

06.02.2018 В подкрепа на напомнящо писмо от Хари Стоянов до Омбудсмана

Продължаваме да губим време и пари заради летаргичните институции, а уредбата на преводаческата дейност си стои до под кривата круша. 

 

***


Главен блог: http://rennie.blog.bg/
Имейл: rennie@softisbg.com
Мобилен: 0888 60 90 72
Стационарен: 052 988 600

 


 

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/282

Leave a comment

Powered by Movable Type 5.2.10

About this Entry

This page contains a single entry by Rennie Stoyanova published on June 19, 2013 9:54 AM.

ЦЯЛАТА МИ КОРЕСПОНДЕНЦИЯ С ДИРЕКЦИЯ "КОНСУЛСКИ ОТНОШЕНИЯ" В МВнР - ОТ 27.08.2012 г. ДО 25.05.2015 г. was the previous entry in this blog.

ЦЯЛАТА МИ КОРЕСПОНДЕНЦИЯ С ПРОКУРАТУРАTA - ОТ 20.03.2013 ДО 17.03.2018 is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.