February 2018 Archives

Цялата ми кореспонденция с Омбудсмана:

http://softisbg.com/rennies_blog/2013/06/-30072012-30052013.html

 -

Постижения в борбата срещу незаконното "регулиране" на преводаческата дейност:

http://softisbg.com/rennies_blog/2013/12/post-86.html

 -

Subject: в подкрепа на напомнящо писмо от Хари Стоянов до Омбудсмана
Date: Tue, 6 Feb 2018 00:29:15 +0200
From: Rennie Stoyanova <rennie@softisbg.com>
Organization: Softis
To: priemna@ombudsman.bg, vap@prb.bg, priemna@justice.government.bg, nacid@nacid-bg.net; info@mfa.bg; Consular@mfa.bg, priemna@parliament.bg; infocenter"@parliament.bg, GIS@government.bg; primeminister@government.bg, press@president.bg; priemna@president.bg, comm-rep-sof@ec.europa.eu, sofia_desk@bitelevision.com


-

До: Г-жа Мая Манолова,  Омбудсман на РБ

Копие до: Други компетентни органи и институции с молба да се самосезират според специфичните си компетенции  

-

Уважаема госпожо Манолова,

-

Отн. В подкрепа на поредното напомнящо писмо до Вас, изпратено на 05.02.2018 от Хари Стоянов

-

Подкрепям писмото, изпратено на 05.02.2018 до Вас от Хари Стоянов: http://www.softisbg.com/my_first_blog/2018/02/pismo-do-ombudsmana-05022018.html.

-

Пояснявам. Уреждането на преводаческите проблеми няма да стане с изменение и допълнение на вехтия правилник за легализациите, заверките и преводите. Този т.нар. правилник отдавна плаче за отмяна, както е установил МС още през 2012 г. Да не говорим, че няколко години по-рано същото е установила и междуведомствена работна група, заседавала и мъдрувала две години през 2006-2008.  Установи го и през 2013 предишният Омбудсман, сега конституционен съдия Константин Пенчев. Уважаемият г-н Пенчев препоръча незабавна отмяна на Правилника за легализациите, заверките и преводите и прекратяване на практиката по т. нар. неприсъствено удостоверяване на подписи на преводачи: http://softisbg.com/rennies_blog/2014/04/-2013-15042014.html. Никой не му обърна внимание. Омбудсманът покорно прие пренебрежението и беше възнаграден с повишение в КС. Четири години по-късно някой все пак се сети, че неприсъственото удостоверяване на подписите на преводачите противоречи на ЗННД и какво да направи, какво? Реши да измени правилника. Да, но както и да се натъкмява, този неадекватен (смехотворен) правилник си остава незаконосъобразен. Вари го, печи го, за нищо не става - това е положението. Защото, по думите на Хари Стоянов:

-

        - Правилникът няма законово основание;
       - МВнР не е получил законосъобразно компетенции да регулира дейността по официалните преводи; и
       - най-важният проблем - регистрационният режим, уреждането на който се предвижда да бъде чрез Правилника след влизане в сила на измененията и допълненията му, е незаконосъобразен, защото разпоредбата на чл. 4, ал. 1 от Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност гласи: „Лицензионен и регистрационен режим за извършване на стопанска дейност, както и изискване за издаване на разрешение и удостоверение или за даване на уведомление за извършване на отделна сделка или действие, се установяват само със закон". 

-

Последното го установи и БТПП и на 08.09.2017 изпрати по ел. път становището си в pdf формат до портала за обществени консултации http://strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=2887. Там то беше публикувано и естествено - игнорирано, защото обществените консултации служат само за "заблуда на врага", образно казано. Лицата, които се изживяват като "властници", си правят каквото си поискат - нещо като феодално право.

-

Заради "феодалното право" 6 години съм лишена  от право на труд (добре, че тази година се пенсионирах). Допълнително, от 5 години съм лишена от право на собственост, понеже възрастната ми майка (вече покойна) пострада от имотна измама през 2013.  И за да е пълно "щастието" ми, от три месеца и нещо ме съдят като страшен застрахователен измамник със застраховки "Гражданска отговорност", регистрирал и застраховал на свое име "огромен брой" коли като подставено лице ("сламен човек") в "услуга" на румънски граждани и в нарушение  на българското и румънското законодателство (аз нямам кола, не съм шофьор).   

-

С уважение,

Рени Стоянова, Варна

моб. тел. 0888 60 90 72

Ел. поща: rennie@softisbg.com

Предпочитан начин за комуникация - електронен

Блог за преводаческите проблеми: http://rennie.blog.bg/

Блог за имотната измама със земите на майка ми: http://softisbg.com/dannies_blog/

Блог за застрахователната измама с моя милост в ролята на страшен застрахователен измамник: http://softisbg.com/dannies_blog/post-136.html 

-------------------------------

-

Цялата ми кореспонденция с Омбудсмана по преводаческите проблеми:

http://softisbg.com/rennies_blog/2013/06/-30072012-30052013.html

 -

Постижения в борбата срещу незаконното "регулиране" на преводаческата дейност:

http://softisbg.com/rennies_blog/2013/12/post-86.html

 -


Главен блог: http://rennie.blog.bg/
Имейл: rennie@softisbg.com
Мобилен: 0888 60 90 72
Стационарен: 052 988 600

 

-

Powered by Movable Type 5.2.10

About this Archive

This page is an archive of entries from February 2018 listed from newest to oldest.

August 2016 is the previous archive.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.