Езиково обучение

Връзка с нас Към заглавната страница на български
ЦЕНОРАЗПИС

Подготовка по английски език

5,00 лв./уч.ч. (40 мин.)

Това е цената на всички уроци през пробния период - първия месец.


Преподавател: Рени Стоянова, вижте информация за връзка 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБУЧЕНИЕТО ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

 

Работим предимно индивидуално с възрастни, студенти и ученици над 16-год. възраст.  Индивидуалните курсисти могат да провеждат часовете си и по Скайп без промяна в цената.

Предлагаме както стандартно обучение по комплексна система от няколко нива за дългосрочно обучение в продължение на 500-600 уч. ч., така и практично краткосрочно обучение по специална олекотена програма в продължение на 50-60 уч.ч.

Предлагаме също така и устно обучение чрез разговори на английски език за всички нива - от начинаещи до напреднали.

Подготвяме за всички видове изпити, включително изпити за получаване на международно признати сертификати, като TOEFL, IELTS и др.

Обучаваме не само по разговорен, но и по специализиран английски език - медицински, бизнес, технически, юридически, морски, международен туризъм, държавна администрация.

Използваме аудио и видео материали, софтуерни програми и Интернет. 

Как да заплатите за курса или уроците вижте тук

 

 

 

Записи на уроци по говорна практика за ориентиране на желаещите да провеждат такива занятия

 

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.