Разговори на английски език

Връзка с нас Към Езиково обучение - ценоразпис Към заглавната страница на български


Kакво представляват разговорите на английски език?

Разговорите на английски език представляват говорна практика по английски език. При нас редовно идват хора, които се оплакват, че са посещавали курсове по разговорен английски език, но говорната практика е била недостатъчна, а нерядко напълно е липсвала дори в престижни езикови школи.

Всички школи предлагат курсове по разговорен английски език. Ние също. Курсовете по разговорен английски са предназначени за развиване и на четирите езикови умения - четене, писане, слушане и говорене. За разлика от тях, говорната практика развива само едно - най-важното в живота. Никой няма да Ви повярва, че владеете английски език, ако не можете да го говорите.

Говорната практика се провежда индивидуално и е предназначена за всички, които искат да говорят на английски език - от начинаещи до напреднали.

За да се проговори, се минава през няколко етапа. Първо се повтарят отделни думи, изрази и изречения („папагал"), след това се отговаря на въпроси към познат текст („пинг-понг"), после се преразказва нещо чуто или прочетено, докато най-накрая се стигне до свободно изказване на различни теми.

С напредналите се разговаря само на английски език през цялото време. Занятията се провеждат в спокойна и дружелюбна атмосфера. По желание, могат да се правят аудиозаписи "на живо" по време на занятията за спомен от проведеното обучение по говорна практика.

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.