Подготовка за изпити

Връзка с нас Към Езиково обучение - ценоразпис Към заглавната страница на български

Подготовка за изпити по английски език

(вече не се предлага)

  • изпити за български колежи и университети
  • изпити за международно признати сертификати
Каквo представлява международно признатият сертификат по английски език?

Международният сертификат е документ за владеене на чужд език, който се признава в цял свят. Изпитите за издаване на международен сертификат се провеждат в лицензирани изпитни центрове.

Съществуват множество изпити за получаване на международен сертификат - за деца и възрастни, за начинаещи и напреднали, за различни професии и т.н.

Таблица на някои от изпитите за международен сертификат по английски език
KET - Key English Test Британски изпит по английски език за удостоверяване на ниво между начално и средно или А2 съгласно класификацията на Общата европейска езикова рамка
PET - Preliminary English Test Британски изпит за удостоверяване на средно ниво или B1 по Европейската езикова рамка
FCE - First Certificate of English Британски изпит за удостоверяване на ниво над средното или B2 по Европейската езикова рамка
CAE - Certificate of Advanced English Британски изпит за удостоверяване на ниво напреднали или C1 по Европейската езикова рамка
CPE - Certificate of Proficiency in English Британски изпит за удостоверяване на ниво отлично владеене на езика или C2 по Европейската езикова рамка
IELTS - International English Language Testing System Британски изпит за удостоверяване на ниво отлично владеене на езика
TOEFL - Test of English as a Foreign Language Американски изпит за удостоверяване на ниво отлично владеене на езика
SAT - Scholastic Aptitude Test Американски изпит за удостоверяване на ниво отлично владеене на езика
PLAB - Professional and Linguistic Assessments Board Изпит за признаване на професионална и езикова компетентност на лекари, изисква се свободно владеене на езика
NCLEX-RN - National Council Licensure Examination-Registered Nurse Изпит за признаване на професионална и езикова компетентност на медицински сестри в САЩ, изисква се свободно владеене на езика
BEC - Business English Certificate Британски изпит за признаване на професионална и езикова компетентност в областта на бизнеса в три нива - от средно до напреднали или B2 -C1 по Европейската езикова рамка
ILEC - International Legal English Certificate Британски изпит за признаване на професионална и езикова компетентност в областта на правото


Подготовката за явяване на какъвто и да е изпит по английски език започва с информиране за специфичния формат на изпита - колко време продължава изпитът, от колко части се състои, колко въпроса съдържа всяка част, какво ниво е необходимо за успешно явяване и др.

За целта се разглеждат три пълни комплекта изпитни материали. След това се провежда пробен изпит. Резултатите от пробния изпит се обсъждат с преподавателя и се съставя план за подготовка според времето, което остава до изпита.

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.