Дългосрочно обучение

Връзка с нас Към Езиково обучение - ценоразпис Към заглавната страница на български

Какво представлява дългосрочното обучение по разговорен английски език?


Дългосрочното обучение по разговорен английски език се провежда по комплексна система, която осигурява постепенна и много стабилна подготовка от начално до над средно ниво. Обучението включва много четене, писане и граматически упражнения.


Дългосрочните, методични занимания дават най-добри резултати при езиковото обучение. Положените усилия се възнаграждават с удоволствието да ползвате свободно чуждия език - да четете книги, вестници и списания в оригинал, да водите кореспонденция или да разговаряте с хора от цял свят, да сърфирате из англоезични сайтове в интернет, да учите и работите в чужбина.


Предимства на дългосрочното обучение - изпитан метод; получават се стабилни, систематични познания и се обогатява общата култура, развиват се едновременно и четирите компонента на езиковата компетентност - двата пасивни (разбиране при слушане и четене) и двата активни (умения за изразяване в писмена и устна форма). 

Недостатъци на дългосрочното обучение - изисква дисциплина и упоритост в продължение на 2-4 години при редовни занимания 2-4 пъти седмично по 2-4 уч.ч. или голямо натоварване при интензивни занимания по 15-30 уч.ч. седмично в продължение на 6-12 месеца за достигане на едно наистина добро ниво.


About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.