Краткосрочно обучение

Връзка с нас Към Езиково обучение - ценоразпис Към заглавната страница на български

Какво представлява краткосрочното обучение по разговорен английски език?

 

Практиката е доказала, че немалко възрастни учащи не могат да отделят дълги месеци и години за систематична, дългосрочна подготовка по английски език. За такива случаи е подходящо провеждане на кратко и практично обучение по специална съкратена програма в продължение на месец-два.

Програмата въвежда в чуждия език по достъпен и разбираем начин без претоварване и напрежение. Обучението се състои в слушане, повтаряне и учене на думи и изрази. По желание се правят и немного на брой писмени упражнения.

 

За спешни случаи -  5-дневен курс.

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.