Английски език за възрастни

Преводи - цени Курс южнославянски езици

 

 

 

ЦЕНА - 6,00 лв./уч.ч. (45 мин.)

специализиран английски - медицина, бизнес,техника, право и др.

разговорен английски - устно и писмено, с домашни

говорна практика по английски език - изцяло устно, без домашни

Преподавател: Р. Стоянова

тел. 0888609072

email: rennie@softisbg.com

skype: rennie_stoyanova

facebook: rennie todorova stoyanova

.

Общи условия
1. Уроците се провеждат по скайп или във фейсбук без обвързване със срокове и задължителен брой часове. Не се дължи неустойка при отказ от обучението.
2. Заплаща се чрез ПОС терминала на фирмата, по банков път или по изипей/ипей. Не се изисква предплащане. Подробна информация за начините на плащане: http://softisbg.com/payment.htm
3. Всички учебни материали се предоставят безплатно в дигитален вид.
4. На разположение на клиентите е безплатна дигитална библиотека с аудио и видео материали за приятно навлизане в езика и лесно поддържане на наученото - вж Каталог на библиотечните материали.

.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБУЧЕНИЕТО ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

 

Работим предимно индивидуално с възрастни, студенти и ученици над 16-год. възраст.  От м. март 2020 г. занятията се провеждат само онлайн - по скайп или във фейсбук. Продължителността им е по желание на клиента - 15 мин. (2 лв), 30 мин. (4 лв), 45 мин. (6 лв), 60 мин. (8 лв) и т.н. Може да се редуват кратки и дълги занятия.

 

Предлагаме както стандартно обучение по комплексна система от няколко нива за дългосрочно обучение в продължение на 500-600 уч. ч., така и практично краткосрочно обучение по специална олекотена програма в продължение на 50-60 уч.ч. От м.май 2021 г. предлагаме и 5-дневен курс.

Предлагаме също така и устно обучение чрез разговори на английски език за всички нива - от начинаещи до напреднали.

Обучаваме не само по разговорен, но и по специализиран английски език - медицински, бизнес, технически, юридически, морски, международен туризъм, държавна администрация.

Използваме аудио и видео материали, софтуерни програми и Интернет. 

Как да заплатите за курса или уроците вижте тук

 

.

Често задавани въпроси (За колко време ще науча английски език? Може ли направо да си говорим? Може ли без учебник? и др.)


.

 

 

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/2577

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.