Уроци и курсове по словенски, хърватски, сръбски, черногорски, бошняшки, македонски, български за чужденци, старобългарски език

Към заглавната страница на български

Преподавател: Хари Стоянов, вижте информация за връзка

Цени:

уч. ч. = учебен час = 40 мин

Уроци: 10 лв./уч.ч.


Индивидуални курсове: по договаряне.

Примерни курсове:
140 лв./20 уч.ч. - мин. 1 път седмично по 2 уч.ч.
200 лв./30 уч.ч. - мин. 1 път седмично по 3 уч.ч.
250 лв./45 уч.ч. - мин. 2 пъти седмично по 2 уч.ч.
300 лв./60 уч.ч. - мин. 2 пъти седмично по 3 уч.ч.

Обучението може да се провежда и по skype.


Как да заплатите за курса или уроците вижте тук

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/27

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.