June 2015 Archives


Разговорът се проведе на 20.06.2015 г. в затворена фейсбук група, след като публикувах следното съобщение:


Канадска агенция предлага "персонализирани" преводачески услуги, при които всеки преводач е в директен контакт с клиента. Пишат, че е важно да се върне "безценната и ефикасна връзка преводач-клиент, която толкова малко агенции осигуряват в днешно време". 

http://tciinc.ca/translation-service/

Одобрявате ли, колеги? Аз съм с две ръце "ЗА"!


ПА 1 (преводаческа агенция): Ех, какви добри хора и преводачески агенции има в Канада! Мога да се обзаложа, че първо преводачите сключват договор, който им вързва ръцете да не си и помислят в обозримо бъдеще да работят за този клиент, прескачайки агенцията, дори и години след като престанат да работят за тази агенция...


Аз: Не знам какви договори сключват в Канада и какво е канадското законодателство, но знам, че в България т.нар. граждански договор се сключва по чл. 258 и сл. от ЗЗД между две равноправни страни - Клиент (агенцията) и Изпълнител (преводача) и ако агенцията се опита да "върже ръцете" на преводача, договорът се тълкува като прикрит трудов. Знам също така, че "Агенциите са посредници. Те не извършват преводи. Разполагат само със списъци - един представителен, за пред Външно (с квалифицирани преводачи), и един таен, за ежедневна работа (с неквалифицирани, евтини). Извършването на посредническа дейност без осъществяване на връзка между двете страни, които са прибегнали към услугите на посредника, е ОПАСНО за потребителя на услугата. Докато посредникът стои като непроницаема стена между извършителя (преводача) и възложителя (клиента), компромисите с качеството са ГАРАНТИРАНИ и никакви сертификати не могат да подобрят изначално порочната практика!" (от блога ми)


ПА 1: А аз знам, че тук няма никакви формални пречки даден преводач да се свърже директно с клиент, чиито данни много често са в самия материал за превод, докато в посочения пример съм сигурна, че такъв вариант е много старателно изключен.


Аз: Формални пречки няма, права си.


ПА 2: Аз си мисля, че ако преводачът трябва лично да комуникира с всеки клиент, времето му за превод ще се стопи неколкократно...

Аз: Който смята, че връзката между преводача и клиента е загуба на време, явно никога не е превеждал и не знае колко по-голяма загуба на време е преводачът да няма възможност да се консултира с клиента. Вижте какво пише истинският преводач по този въпрос в книгата си "Преводачи и агенции":

"Когато някой преводач превежда текст, пълен с нееднородни и многозначни термини, той, на първо място, трябва да е наясно с това. Преводачът трябва да знае точното значение и определение на всеки термин и негов синоним, за да не допусне изменение на основния смисъл на текста. Това обаче няма как да се осъществи, ако преводачът не е в контакт с автора на текста. А така се случва почти винаги, когато преводачът превежда „за" агенция. Липсата на обратна връзка води до големи недоразумения. Преводачът се опитва да зададе въпроси на офис мениджъра на агенцията, но често получава обезкуражителни отговори от сорта, че „клиентът" не знаел. Тогава може да се окаже, че „клиентът" на агенцията е друга агенция, а неин „възложител" е трета агенция. По тази верига е много трудно да се достигне до крайния потребител на превода или автора на оригиналния текст. Затова култовата фраза „Абе, измисли там нещо!" се повтаря безброй пъти от мениджъри на агенции за преводи и на преводачите не остава нищо друго, освен наистина да си измислят. След това редакторът или редакторите добавят от себе си и крайният продукт може да се окаже съвсем друг научен труд, документ или произведение.

Разбира се, много често преводачите обясняват по някакъв начин термините, които използват при превод (в скоби, под линия, като запазват оригиналния термин и т. н.), но тези обяснения могат да бъдат отстранени от редакторите, за да не „отежняват" текста на превода или пък защото не са разбрали, че това са обяснения, а са си помислили, че преводачът ги е оставил там, понеже не е бил сигурен в превода си. Редакторът обаче винаги е сигурен, че единствено думата, избрана от него, е вярна и самоуверено нанася корекции!"


ПА 3: Така ненавижданите от вас агенции винаги ще ги има, защото повечето преводачи не инвестират в маркетинг и реклама за намиране на директни клиенти. Освен това не могат да предложат пълен пакет услуги, а това означава загуба на време и ресурси от страна на клиента да възлага на различни места. И не на последно място тази "непроницаема стена", както наричате агенциите, много често обира негативите при комуникацията с клиента и евентуално лошо качество на превода.


ПА 2: Рени, не знам откъде е тази ненавист към агенциите и склонност за обобщения. Сигурно има и такива агенции, не смятам да споря. Но има и други, които, представете си, държат на качеството, плащат адекватно, улесняват преводачите и пр. И мога съвсем отговорно да заявя, че след 25 години работа мога само да си мечтая някой да ме разтовари от приказките с клиентите, телефонните разговори и често ненужните спорове, и да ме остави да си превеждам на воля. Съжалявам, че сте срещали само безотговорни некадърници, явно съм късметлийка да познавам много свестни и почтени хора в бранша.


Аз: "Така ненавижданите от вас агенции..." Не е вярно, че ненавиждаме агенциите. Напротив, жал ни е за тях. Те също са жертва на мръсните игри в преводаческия бизнес, започнати от измамници, външни на бранша ни. Повечето от преводачите са си направили агенции с най-добри намерения - да си заверяват сами подписа и да обслужват по-добре клиентите. Но конкуренцията е жестока, направо убийствена! Както пише в книгата "Преводачи и агенции", "След всичко казано, става ясно, че е крайно време прикритите посредници да се определят какви са - преводачи или посредници и да спрат самоунищожението на преводаческия организъм [...]. Разбира се, ако те не осъзнаят пагубната си функция, ще стане като в историята на онзи човек, дето седял на клона, който режел."

Аз (след като ПА се умълчаха): До всички преводачи с агенции: Ако някой още не е разбрал какъв е проблемът и не владее английски език да прочете какво се пише на англоезичните сайтове, ето кратко изложение. То е писано за България, но измамата е плъзнала по цял свят: Проблемите в сферата на преводаческата дейност засягат не само официалните преводи на документи, а всички преводи. Т.нар. агенции за преводи и легализации заблуждават клиентите, че разполагат с квалифицирани, опитни преводачи, редактори и консултанти, че са сертифицирани за качество и т.н., за да си осигурят поръчки. На практика, обаче, преводите се извършват от анонимни, ниско квалифицирани лица - за по-евтино. Бизнес, какво да се прави!

За да разберете за какво става дума, си представете, че ако ви потрябва зъболекар, нямате пряк достъп до такъв и се налага да се обърнете към зъболекарска агенция. Тя е занесла списък с най-добрите зъболекари в Министерството на здравеопазването (Външно в случая с преводите), обаче на вас "осигурява" някакъв зъболекар-студент, за да й излезе по-евтинко. А вие плащате като за най-добрия специалист. Такова е в момента положението в преводаческия бранш.

Агенциите са посредници. Те не извършват преводи. Разполагат само със списъци - един представителен, за пред Външно (с квалифицирани преводачи), и един таен, за ежедневна работа (с неквалифицирани, евтини). Извършването на посредническа дейност без осъществяване на връзка между двете страни, които са прибегнали към услугите на посредника, е ОПАСНО за потребителя на услугата. Докато посредникът стои като непроницаема стена между извършителя (преводача) и възложителя (клиента), компромисите с качеството са ГАРАНТИРАНИ и никакви сертификати не могат да подобрят изначално порочната практика!След час-два пуснах още една добра новина и те съвсем загубиха желание за разговор

Още една добра новина! Американска фирма, собственост на лицензиран адвокат и сертифициран съдебен преводач, се представя по следния начин на сайта си http://www.slbt.net/ 


"Открийте предимствата на работата с "бутикова" фирма за преводи, собственост на адвокат!

В опитите си да осигурят "всичко за всички", много преводачески агенции приемат проекти на езици, вариращи от африканс до идиш. Но на тези агенции често им липсват вътрешни езикови умения да преценяват качеството на работата, която им предават подизпълнителите и не им остава нищо друго, освен "да се молят за най-доброто" в точността на преводите им.

Когато вашият случай, сделка или бизнес начинание, зависи от ПРЕЦИЗЕН превод на писмено или устно слово, в нерегулираните области, каквато е ПРЕВОДАЧЕСКАТА ПРОФЕСИЯ, в сила е принципът CAVEAT EMPTOR (купувачо, бъди предпазлив!)

Експертиза

Ние не превеждаме на всички езици - само на тези, които сами говорим!

Четири причини да изберете SLBT пред другите преводачески конкуренти
[1,2,3 ...]
4. НЕ ИЗПОЛЗВАМЕ "ГЛОБАЛНИ МРЕЖИ ОТ ПРЕВОДАЧИ" И ПРЕВЕЖДАМЕ САМО ОТ И НА ЕЗИЦИТЕ, КОИТО НИЕ ВЛАДЕЕМ ЛИЧНО
Повечето преводачески агенции се хвалят с техния капацитет за преводи от или на "всички езици" чрез своите "глобални мрежи" от преводачи. По наше мнение, този подход е изпълнен с опасности, защото преводачите, разпръснати по целия свят, изпитват твърде малко отговорност към съответните агенции, които ги наемат. За нашите над четиринадесет години бизнес, ние видяхме как другите фирми рутинно се борят с неравномерно качество, неспазване на сроковете и дори потенциални нарушения на поверителността. Поради тази причина ние категорично отхвърляме този подход, а вместо това предпочитаме да се фокусираме единствено върху езиците, които говорим (испански, немски, италиански, френски, португалски и английски език), като извършваме цялата работа на място. "


***

Към всички разговори: http://softisbg.com/rennies_blog/2013/12/-26032013-30122013.htmlБлог: http://rennie.blog.bg/

Имейл: rennie@softisbg.com

Моб. тел.: 0888 60 90 72

Стац. тел.: 052 988 600


Книга за преводачите и агенциите, написана от Хари Стоянов, дългогодишен преводач и собственик на фирма за преводи. Разпространява се безплатно. Публикувана е на адрес: http://softisbg.com/library/prevodachi_i_agencii.htm


Powered by Movable Type 5.2.10

About this Archive

This page is an archive of entries from June 2015 listed from newest to oldest.

May 2015 is the previous archive.

August 2015 is the next archive.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.