06.08.2017 Разговор във фейсбук за промените

Обратно към всички разговори за проблемите с преводите и преводачите

-

На 05.08.2017 в преводаческата петиция се появи анонимна информация:

"Здравейте колеги, разбрахте ли , че КО внесе предложения за поставяне на Апостилите в областните администрации и преводите ще се заверяват лично от преводачите пред нотариус. Сега разговарях с КО и така ми бе обяснено. Обясниха ми че не са длъжни да уведомят фирмите и че ако се вземе решение то си е тяхно-с две думи спасявайте се."
-


Разговори във фейсбук във връзка с това анонимно съобщение

Преводач Т. (от Русия): При нас това предизвика едно по-глобално нарушение: превеждат знаещите езиците, а заверяват преводите "свои си хора", които регистрирани при нотариусите. Това се отнася за преводите на документите,добре че при художествените преводи важи само доброто владеене на езиците.

Аз: Нарушения винаги ще има. Дори и при художествения превод няма 100% гаранция, че е извършен от лицето, чието име е посочено за преводач. Хубавото на заверката пред нотариус е, че лицето, което се подписва, носи цялата отговорност за превода, дори друг да го е извършил. Така се слага край на злоупотребата с подписите на преводачите. Както казва един колега, "Под колко ли официални преводи стои моят подпис, без дори да подозирам, че съм ги "извършил?!?"

Преводач С. (от Бг): А дали нотариусите няма да започнат да допускат да се разписват други лица? Докато не се установи форма на реален контрол над качеството на преведените документи, едва ли някой ще спре да разписва други преводачи поради опасността някой ден да се стигне до съд за непълен или неправилен превод - кой ще ги хване иначе? Може би ако се създаде единна електронна система, в която всеки нотариус да регистрира с пореден номер/дата подписания преведен документ, дори ще може да се правят безпроблемно справки. Така всеки преводач и контролен орган ще имат възможност във всеки един момент да следят какви документи, кога и от кой са заверени/подписани. Това е моето решение на проблема с подправените подписи на официални документи и липсата на контрол - една единна система + заверка пред нотариус (ако ще да трябва клиентите да чакат до понеделник, за да получат официален документ!) Но от една друга страна, тези заверки ще оскъпят преводния продукт... 

Аз: "Може би ако се създаде единна електронна система, в която всеки нотариус да регистрира с пореден номер/дата подписания преведен документ, дори ще може да се правят безпроблемно справки." Такава система е направена. Казва се единен електронен регистър на Нотариалната камара "Единство". В него се вкарват всички нотариални удостоверявания в деня на заверката. Функционира от окт. 2009 г. От тази година и кметовете са задължени да качват заверките си в "Единство".

Преводач С.: Имам предвид отделна система, за преведените документи.

Аз: Не ти трябва друга система. Нотариусът сканира документа със заверения подпис и го качва в "Единство".

Преводач С.: Това позволява ли лесно търсене с филтър име на преводача и дата? И възможно ли е подобна справка да се направи от хора без електронен подпис? Макар да смятам, че е време електронният подпис да навлезе вече и при преводачите масово.

Аз: "Единство" не е публичен, но всички бг институции могат да проверяват всичко, свързано с нотариалните удостоверявания. Проблемът е другаде ... И не е в оскъпяването, защото таксата на нотариуса е 3 до 6 лв. - нищо работа в сравнение с досегашното положение - 15 до 30 лв. в КО + 10-20 лв. куриерски + бавене 3 до 10 дни.

Преводач С.: Все си мисля, че е нужен общодостъпен регистър. Къде е основният проблем според Вас?

Аз: Основният проблем е, че нотарисите могат да заверяват само подписите на преводачите върху преводи от чужд на бг - за бг институции, но не и от бг на чужд. В смисъл, не че не могат да заверяват подписи върху всякакви преводи - могат, разбира се, но понеже заверката им е на български (щемпелът им "Удостоверявам подписа на ..."), ако преведеният документ е за чужбина, някой трябва да преведе и заверката на нотариуса, да се подпише за верността на превода, после пак нотариусът да завери подписа му ... и така до безкрай. Но да речем, че нотар. заверка не се превежда и документът се изпраща в чужбина,придружен с превод и заверен от нотариуса подпис на преводача. В чужбина остава да преведат само нотар. заверка ан подписа. Да, но за да се признае в чужбина и да подлежи на офиц. превод, самата нотариална заверка трябва да е заверена с апостил от Мин. на правосъдието. Това ни връща на старото положение - оскъпена и бавна процедура, само че вместо в КО, в МП. Е, пак е малко по-добре от сегашното, но е половинчата работа. Същинското решение е създаване на публичен регистър с имената на заклетите преводачи, които да имат право да заверяват САМИ преводите си с подпис и личен печат с уникален номер от публичния регистър, без никой повече да ги дозаверява след тях. Това отдавна е направено в много страни и е най-удобно.

Преводач С.: Е, да, ако нотариусите се пропуснат, ще е страхотно. Но кой ще го позволи това да се случи...

Аз: "Все си мисля, че е нужен общодостъпен регистър." Чак общодостъпен едва ли е нужен. Нотар. камара трудно дава достъп до него, защото се опасява от манипулации. На кметовете достъпът, например, е силно ограничен - само до канал, по който да качват своите заверки. По същия начин би могло да се уреди ограничен достъп и на преводачите, чиито подписи се заверяват от нотариуси - само до преводите с техен заверен подпис. Но повтарям - това е излишно усложняване. Публичен регистър на заклетите преводачи е най-естественото и най-елегантно решение, отдавна изпробвано и прилагано в много страни. Вижте тук един материал от януари 2014 със заглавие "Адвокат: Заклетият преводач е като нотариус" Така си е!

-

Обратно към всички разговори

 

-

Главен блог: http://rennie.blog.bg/
Имейл: rennie@softisbg.com
Мобилен: 0888 60 90 72
Стационарен: 052 988 600Книга за преводачите и агенциите, написана от Хари Стоянов, дългогодишен преводач и собственик на фирма за преводи. Разпространява се безплатно. Публикувана е на адрес: http://softisbg.com/library/prevodachi_i_agencii.htm

 

Още една книга за преводаческите проблеми от Хари Стоянов - сборник статии, отразяващи историята на вълненията в бранша от 2012 до 2015 г. http://softisbg.com/library/prevodach.htm

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/1296

Leave a comment

Powered by Movable Type 5.2.10

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.