28.06.2017 Заседание на МС - отменя се таксата за заверка на подписа на преводача

Към всички постижения в борбата срещу незаконното "регулиране" на преводаческата дейност от МВнР, започнала през 2012 г.

-

Цялата стенограма

-

Най-важното от стенограмата за нас, преводачите

-

ЕКАТЕРИНА ЗАХАРИЕВА: Това е за т. нар. заверка на подписа на преводите, което е услуга, която ние по принцип предлагаме да отпадне, господин премиер.

                   Има услуги, които, господин премиер, са създадени само с подзаконов нормативен акт, последно актуализиран 1990 година (това е правилникът за легализациите, заверките и преводите от 1958, посл. изм. 1990 - вж забавния анализ на членовете и разпоредбите му в "Голям смешник е този правилник"), като една от услугите е т. нар. заверка на подписа на превода, което трябва да се извърши в Министерство на външните работи (хи-хи, трябвало било! незаконно се извършва! и то в нарушение на ЗННД - ах, този външен министър и бивш правосъден!) .

При положение, че има регистър на преводачите, считам, че това е услуга, която трябва да отпадне.

             За съжаление, няма регистър на преводачите и точно това е проблемът, с който занимаваме институциите вече 6-та година (както и с редица други недоразумения, породени от отдавна остарелия правилник). На сайта на МВнР има само регистър на фирми, "иновативно" наречени от ВАС "фирми-преводачи" в смехотворните му определения от 23.10.2012 (3-членен състав) и от 24.01.2013 (5-членен състав), когато 8 върховни съдии съвсем сериозно разгледаха една измамническа заповед на външния министър, без да забележат, че приложенията й липсват и че е издадена "за нуждите на консулското обслужване", което се извършва в чужбина, следователно не се отнася за каквито и да било български фирми. Колкото и оригинален да е изобретеният от ВАС термин "фирми-преводачи", той не е верен за съжаление. Фирмите са търговски дружества, а фирмите за преводи (популярни като агенциии за преводи и легализации) са най-обикновени посредници между хората и фирмите, които се нуждаят от превод, от една страна, и преводачите - от друга. Истинският регистър на преводачите се състои само и единствено от физически лица - с трите им имена (или поне две), с квалификацията им (диплома, сертификат), специализацията (ако имат) и данните за контакт (адрес, телефон, ел. поща, website). Такъв регистър може да се изготви много лесно, като се използва базата-данни на МВнР. Единственият проблем е, че в МВнР се съхраняват твърде много "мъртви души" - имена на преводачи, които отдавна не превеждат, внесени от агенциите, за да се сдобият с "лиценз" - вж 20.02.2017 До ВАП  - Измамата с лиценза на агенциите за преводи и легализации.

 

Ето един пример за отлично направен регистър на преводачите - ГЕРМАНИЯ: http://search.bdue.de/

(представлява софтуерна програма за прецизно търсене по езикова двойка, област, град и т.н.; внимание! не е нужно да се прави такава програма и у нас, защото ще минат 10 години, докато я направят, а и ще се изхарчат милиони; един обикновен списък на преводачите в excel таблица, подобен на сегашния на агенциите, е напълно достатъчен)

 -

Дори преводачът да има собствена фирма, в регистъра фигурира със собственото си име, а не с името на фирмата си, защото именно преводачът носи персонална отговорност за верността на преводите си съгл. чл. 290, ал. 2 от Наказателния кодекс, а не агенциите и/или МВнР. (бел. моя)

----

СПРАВКА - Наказателен кодекс

Чл. 290. (1) Който пред съд или пред друг надлежен орган на властта като свидетел устно или писмено съзнателно потвърди неистина или затаи истина, се наказва за лъжесвидетелствуване с лишаване от свобода до пет години.
(2) Същото наказание се налага и на преводач или тълковник, който пред съд или пред друг надлежен орган на властта писмено или устно съзнателно даде неверен превод или тълкуване.
---

  

                Нещо много важно. В България АПОСТИЛ се поставя само на едно единствено място и това е Министерството на външните работи, съответно в Министерството на образованието и науката, когато става въпрос за диплома (oops! бившият правосъден и сегашен външен министър Е. Захариева очевидно не знае, че в Мин. на правосъдието също се поставя апостил, бел. моя). Изключително затрудняваща процедура. От всякъде трябва да дойдете в Министерството на външните работи, за да ви се постави АПОСТИЛ. Предлагаме изнесени услуги във ведомствата и второстепенните разпоредители, където ги има. Това ще стане много лесно, ще се наложи промяна на закон, но ще спести страшно много време и страшно много пари на българските граждани. Сега отвсякъде трябва да дойдеш в София.

БОЙКО БОРИСОВ: Добре, проверете го това.
ЕКАТЕРИНА ЗАХАРИЕВА: Да, ще проверим какво може да се направи. Това (апостилът, бел. моя) е облекчена процедура, която премахва легализацията. Преди това е трябвало да бъдат легализирани тези документи. Ние въвеждаме АПОСТИЛ - това е Конвенцията за премахване на легализация. (не, мила Катя, не въвеждате апостила, той отдавна е въведен, още през 2000 г. със Закона за ратифициране на конвенцията , публ. ДВ. бр.47 от 9 Юни 2000, бел. моя) Ние хубаво облекчаваме легализацията, което хората иначе трябва да направят в чужда държава (не, мила Катя, не е вярно, че "което иначе хората трябва да направят в чужда държава", и преди въвеждането на апостила легализацията на документа  пак се е извършвала в България - от МВнР - но след това е трябвало да се мине през посолството на чуждата страна в България, а оттам - в българското консулство в чуждата страна и накрая в МВнР на чуждата страна;  с въвеждане на апостила процедурата се опростява до една-единствена заверка в България само, след което българският документ се признава от всички страни, подписали Конвенцията, бел. моя), но когато ги караме да идват само на две места и то само в София за тези документи, всъщност, това не е кой знае какво облекчение. Да, по-лесна е процедурата, просто се поставя един печат, но от друга страна се идва само в София. Трябва да видим от кое можем да премахнем наистина поставянето на АПОСТИЛ, това е първа стъпка. Втората е децентрализация на услугата, тоест - даване на повече възможности и по места да се поставят АПОСТИЛ-и. (това е супер! бел. моя) И отпадането на абсолютно безсмислената процедура за заверка на подписа на преводача, което се извършва в Министерството на външните работи - заверяваш подписа на преводача?! До един месец отпада тази процедура, категорично, абсолютно безсмислена процедура, не дава никаква добавена стойност нито за държавата, нито за гражданите. (до един месец отпада! чудесен подарък за рождения ми ден! бел. моя)

-

Любопитна подробност е, че във форума на преводаческата петиция е пророкувано още на 20.10.2012 г., че първото нещо, което ще се промени е именно това - КО ще спре да заверява подписи!

Преди това, на 16.06.2012 имаше и още едно пророчество - че ако не ни обърне внимание (на нас, преводачите), късметът ще напусне тогавашния външен министър Николай Младенов и до към март 2013 няма да го има на Министерския пост, за да види колко фирми ще се сертифицират и да прецени дали е било удачно предложението. (точно така и стана - правителството на Борисов падна в края на февруари 2013 след всенародни протести)

-

Падане на правителството, в което външен министър беше рекетьорът Младенов

На 20 февруари 2013 г. правителството подава оставка, в резултат на Антимонополните протести, започнали на 5 февруари с.г. в страната, която на следващия ден е приета от Народното събрание с 209 гласа „за", 5 „против" и 1 „въздържал се"[2]. На 25 февруари с.г. президентът на Република България Росен Плевнелиев връчва мандат за съставяне на правителство на ГЕРБ, който е върнат. Два дни по-късно мандат е връчен и на БСП, който Сергей Станишев, като лидер на партията, връща. На 5 март с.г. мандатът за съставяне на правителство е върнат и от ДПС[3]. В резултат на това, на 13 март с.г. президентът назначава служебно правителство, начело с Марин Райков.

Източник: Уикипедия

-

Към всички постижения в борбата срещу незаконното "регулиране" на преводаческата дейност от МВнР, започнала през 2012 г.

-

 

Главен блог: http://rennie.blog.bg/
Имейл: rennie@softisbg.com
Мобилен: 0888 60 90 72
Стационарен: 052 988 600Книга за преводачите и агенциите, написана от Хари Стоянов, дългогодишен преводач и собственик на фирма за преводи. Разпространява се безплатно. Публикувана е на адрес: http://softisbg.com/library/prevodachi_i_agencii.htm

Още една книга за преводаческите проблеми от Хари Стоянов - сборник статии, отразяващи историята на вълненията в бранша от 2012 до 2015 г. http://softisbg.com/library/prevodach.htm

 

 

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/1268

Leave a comment

Powered by Movable Type 5.2.10

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.