Хари Стоянов, Преводачи и агенции
Полухудожествени размисли за една полуунищожена професия
Електронно издание в pdf формат. За прочитането му е необходим Adobe Reader!
Към библиотеката Преводачески блог

Преводачи и агенции
© Хари Стоянов
Преводачи и агенции

2015

Цялата книга можете да изтеглите
тук (1.0 MB).
Препоръчително е да щракнете с десния бутон на мишката върху горния линк и от изскочилото меню да изберете: Save Target As... или Download With (...), ако имате инсталирана специална програма за download
Преводачи и агенции
1. Да се върнем години назад
2. Перверзно разбуждане
3. Смешен плач
4. Измамата с „новите изисквания“
5. Съдебният фарс с „новите изисквания“
6. Псевдостандартът 15038
7. Законопроект до под кривата круша
8. „Правилник“ от музея на мумиите
9. Договори или индулгенции?
10. Надзор за законност
11. Любов необяснима
12. Чий е подписът?
13. Прахосмукачката, наречена „агенция“
14. Кой е секретарката?
15. Учители или преводачи?
16. Висококвалифицирани... имена
17. Преводач или осмокласник?
18. Преводач или студент?
19. Бачо Преводачо
20. Пенсионери, преводачи...
21. Профсъюзът невъзможен
22. „Ресурсите на трето лице“
23. 50 страници на преводач за 24 часа
24. Преводач или безработен?
25. Мрежа от преводачи или агенции?
26. „Преводач-редактор“
27. „Преводаческата дейност е търговска“
28. Кой възлага превода?
29. Кой прави превода?
30. „Плащай трудно“
31. „Качествени“ преводи
32. Преводът – творчество или занаят? 33. Клиенти без посредник
34. Посредници в сянка
35. Преводачи-посредници
36. Редактиране до... задънена улица
37. Все по-малко официални преводи
38. Надомни преводачи
39. Заклет преводач или невменяем пре­водач?
40. Унищожителна критика „до дупка“
41. „Лицензирани“ агенции, преводачи и... преводи
42. Конкуренция „а ла агенция“
43. „Свободни“ форуми на „преводачи“
44. „Преводачът превежда за Външно!“
45. „Юридически превод по 7 лв.“
46. „Преводачът е негърът на света“
47. Преводач или посредник?
48. Блогове на преводачи
49. „Елитни“ преводачи
50. „Не се срамувай, че си преводач!“
51. Устни преводачи
52. Съдебни преводачи
53. Художествени преводачи
54. Универсални и специализирани прево­дачи
55. „Доброволни“ преводачи
56. Професионален преводач за три-чети­ри месеца!
57. Протестиращи преводачи
58. Преводачи и писатели
59. Преводачи-публицисти
60. Преводачи и агенции
Сега[...] нека си предста­вим светлото преводаческо бъдеще. Разбира се, и най-великият пророк трудно би познал бъдещето на един толкова сложен и преплетен бранш, какъвто е преводаческият. И наистина, как можем да познаем какво ще бъде бъдещето на професия, която у нас почти не се практи­кува като основна? За много, да не кажа за по­вечето от преводачите, тя всъщност е само източник на допълнителни доходи, понякога, а и в повечето случаи, доста скромни. Тези дохо­ди са скромни най-вече заради ниските хоно­рари, които получават преводачите от агенциите за преводи. Но протестите срещу ниските хонорари са доста слаби, едва чуващо се мрънкане, макар и продължително.

Нерядко на някой форум се появява „преводач“, „оплаче“ се от ниския хонорар, който получавал от агенциите и се скрие, ся­каш е писал, само за да провери, дали няма още някой да се оплаче. Понякога се появява още някой, но много пъти това оплакване си остава като глас в пустиня, каквото е и всъщност. Масовото приемане на ниските хо­норари от преводачите означава, че те не държат на професията, а просто искат да имат някакъв допълнителен доход, какъвто и да е. Това положение обаче се отразява и върху интереса на младите към професията прево­дач. Макар и не много широко, но все пак мълвата за изключително ниското заплащане на преводаческия труд се е разнесла и извън тесния кръг от агенциите и „техните“ превода­чи. Затова едва под половин процент от млади­те хора проявяват интерес към професията преводач!

Ако няма желаещи за една професия, какво ще се случи? Дали тази професия ще изчезне или ще продължи да бъде непопу­лярна и в нея ще се завъртат за по известно време от немай къде безработни и неквалифи­цирани? С професията преводач има голяма вероятност да се случи второто, защото търсе­нето на преводачески услуги никога няма да престане. Но при това положение какви ще бъ­дат в бъдеще тези услуги? Ако се позамислим съвсем малко, не е трудно да отгатнем.

При положение, че сегашната тенденция се задържи, агенциите и занапред ще останат основните играчи в преводаческия бизнес. Нещо повече. Те може да останат единствените. Защото още сега броят на прево­дачите е по-малък от броя на агенциите. В бъ­деще този брой ще намалее още повече, дока­то не започне да клони към нула. Естествено, става дума за броя на професионалните прево­дачи. Инцидентните, неквалифицирани „преводачи“ ще си останат, техният брой ще бъде достатъчен, за да се задоволяват нуждите на пазара от преводачески услуги, макар че постоянно ще варира, най-вече в зависимост от цената на преводите и процента на коми­сионните, които агенциите си задържат. С развитието на онлайн преводаческите машини от сорта на Гугъл преводач, живите преводачи ще се занимават най-вече с оправяне на криви­ните на машинния превод. За това няма да им е необходимо творческо вдъхновение и те ру­тинно ще редят думички и буквички, просто за да докарат там някакъв превод, който не е за­дължително да отговаря на оригиналния текст. А да не говорим, че и оригиналният текст може да е също продукт на подобна процедура.

Някои от четящите тази прогноза може да се хванат за главите и да се затюхкат. Но дали си струва да се ядосваме? Ако масово няма добри преводачи и добри преводи, на кого ще му пука? Ще има, все пак няколко, все още оцелели, „елитни“ преводачи, които ще предлагат качествени услуги на висшите чи­новници. Но и висшите чиновници само ще си мислят, че получават качествени преводи. „Елитните“ преводачи само ще се представят за такива, както и досега, и едва ли ще правят много по-качествени преводи от масовите. Те, разбира се, ще разчитат на невежеството и снобизма на висшите чиновници и ще смъкват тлъсти хонорари.

Така очертаната мрачна картина е само прогноза, но както знаем, нищо не може да бъде толкова просто и ясно, нито толкова си­гурно. Племето на преводачите, все пак, е доста жилаво. Както е оцеляло през хилядоле­тията, така може да оцелее и в агенцийната ера. Нищо чудно да се появи изведнъж отново на сцената, когато най-малко го очакват, и да заяви законните си претенции върху отнетия му с измама трон! Светлото бъдеще на агенциите никак не им е в кърпа вързано. Вместо да загинат професионалните превода­чи, може да стане така, че да загинат агенции­те. В някой момент тенденциите могат и да се обърнат, преводачите да започнат да учредя­ват преводачески дружества и кантори, по­добни на адвокатските, законите да застанат на тяхна страна и да забранят посредничество­то за доставка на преводачески услуги. Може и още сега да ги притиснат по линия на трудо­вото законодателство за това, че се правят на работодатели, а не са. Може веднага и по зако­на за задълженията и договорите – за прикри­тите трудови договори между агенции и прево­дачи под формата на „граждански“ или устни договори. Или по закона за защита на потреби­телите – за предлагане на преводи, извършени неизвестно от кого, подобно на „стоки“ от неизвестен произход. Може дори и по наказа­телния кодекс, за това, че мамят държавните учреждения, като им представят списъци с едни преводачи, а възлагат преводите на съвсем други или пък за това, че фалшифицират преводаческите подписи върху официални преводи на документи.

Никой не знае какво ще стане в бъдеще. Но, честно казано, иска ми се да има стабилна и уважавана професия преводач, към която дори и агенциите да изпитват респект.