Хари Стоянов, Трудно е да бъдеш преводач в България
сборник статии на преводаческа тема
Електронно издание в pdf формат. За прочитането му е необходим Adobe Reader!
Към библиотеката

Хари Стоянов, Трудно е да бъдеш преводач в България

© Хари Стоянов,
Трудно е да бъдеш преводач в България

сборник статии на преводаческа тема
Първа редакция, 2016

Статиите от настоящия сборник бяха публикувани в периода 2012-2015 г. в блога на автора
.

Цялата книга можете да изтеглите
тук (1.1 MB).
Препоръчително е да щракнете с десния бутон на мишката върху горния линк и от изскочилото меню да изберете: Save Target As... или Download With (...), ако имате инсталирана специална програма за download
ТРУДНО Е ДА БЪДЕШ ПРЕВОДАЧ В БЪЛГАРИЯ
Трудно е да бъдеш преводач в България
Лек намек за тежкото положение на преводачите у нас
Терминатор на професията преводач
Що е „официален превод“ и има ли той почва у нас?
Свобода на превода
За какво служи Заповед № 95-00-152 от 31.05.2012 год. на министъра на външните работи?
Ни-ки Джу държи реч пред тълпата
Какво е общото между заповед № 95-00-152 и законопроекта за консулското съдействие и обслужване?
Давам ясен отговор на седемте въпроса, поставени на ВАП
Наистина ли липсва легална дефиниция на понятието „преводач" и „заклет преводач"?
Почтеността, преводачите и преводаческите агенции...
Удостоверяването на подписа на преводача е незаконосъобразно
Правилникът за легализациите и накърняването на интересите
Стандарт „Добър преводач" и мълчанието на медиите
„Ще отпадне ли сертификат 15038“?
Защо ние, преводачите, да не можем сами да подпишем своя превод?
Правилникът за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа - българският Уго Чавес?
МВнР - крачка напред, две назад - ленинизъм в действие
Небългарският синтаксис в писмата на МВнР до мен
Консулски времена
Незначителни ли са проблемите в преводаческия бранш?
Няма нови изисквания към преводаческите агенции
Една година
Из изповедта на Николай Младенов
Институциите на незнанието и страха
Една година виртуална война
„При отсъствието на правна уредба...“
Две години роман-петиция
23 години преводаческа одисея
„Цените не са ниски, преди години ми вземаше по 18“!

Защо се отказвам да бъда съдебен преводач?
Обща картина на състоянието на „преводаческия бизнес" у нас
Съществува ли професия преводач?
„Повечето агенции, дори и най-най-истинските, не правят преводи“
Агенциите са въздух под налягане
Унищожителният модел на „преводаческия бизнес" - унищожител на преводачи
„Честит Международен Ден на Преводача!!! Весело празнуване!“
Как най-лесно се става полиглот?
Какви могат да бъдат юридическите отношения между преводачи и агенции?
Агенциите - шефовете-секретарки
Агенциите за преводи ограничават свободата на конкуренцията
Последният ми превод в съда
Агенции за преводи или агенции за куриерски услуги?
Отмененият правилник в действие
ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1. Teško je biti prevodilac u Bugarskoj
Приложение 2. Продължаване дейността във връзка с преводите на официални документи
Приложение 3. Отговор на Резолюция 708/2012 на ВАП
Приложение 4. Продължаване дейността във връзка с преводите на официални документи II
Приложение 5. Право да превеждам пред нотариус, без да имам договор с МВнР
Приложение 6. Писмо от КО за прекратяване на догово­ра със Софтис
Приложение 7. Резолюция 708/2012 на ВАП
Приложение 8. Писмо от КО от 20.12.2012
Приложение 9. Писмо до МС с копие до НС, изпратено с е-поща на 16.01.13
Приложение 10. Св. Николай Охридски и Жички, Писмо до политика Н. Н., който пита за поли­тическия морал
Приложение 11. Тайният живот на Съюза на преводачите
Приложение 12. Писмо от МВнР № 12ПР-1149
Приложение 13. Недоразумението Стандарт EN 15038
Приложение 14. Сигнал за корупция от 22.11.2012 год.

Приложение 15. Отговор от Приемната на Министерски съвет
Приложение 16. МВнР писмо № 13ПР-427 до МС
Приложение 17. Отговор на писмо № 625/13 от МС
Приложение 18. Писмо № 625/13 от МС
Приложение 19. Втори път напомням на ВАП за писмото от 03.01.2013
Приложение 20. Трети път напомням на ВАП за писмото от 03.01.2013
Приложение 21. Втори път напомням и на КО за писмото от 14.01.2013
Приложение 22. Три имейла до мудни институции
Приложение 23. Съобщение във връзка с петиция 0701/2012
Приложение 24. Писмо до Иван Сираков
Приложение 25. Писмо до приемна на МС с копие до Президентството
Приложение 26. Неофициален отговор от ВАП от 04.04.2013, получен на 10.04.2013
Приложение 27. Всички номинации за най-ценен принос към романа "Комедия от грешки в страната на идиотите"
Приложение 28. Проверка списъка на фирмите в КО на 12.04.2013 год.
Приложение 29. Анонимен имейл от КО от 04.06.2013 в отговор на имейла ми от 25.04.2013
Приложение 30. Напомнящ имейл до КО от 25.05.2013 за имейла ми от 25.04.2013
Приложение 31. Продължаване дейността във връзка с преводите на официални документи III
Приложение 32. Писмо със сгрешен адресат
Приложение 33. Включвам се в дискусията „Свободната конкуренция между преводачите и фирмите"
Приложение 34. Седем признака, че дадена преводаческа агенция не е просто поредният невеж паразит
Приложение 35. Трудов договор и граждански договор
Приложение 36. Из „Годишен доклад на Омбудсмана на РБ за 2013, представен на 15.04.2014“
Приложение 37. Писмо от МС № 2711/12 от 28.03.2013
Приложение 38. Преводаческа агенция или агенция за легализации
Съдържание
Вече почти три години се опитвам чрез ко­респонденция с различни институции да по­луча ясно и недвусмислено потвърждение по отношение на официалните преводи на документи, неподлежащи на никаква за­верка от Министерството на външните работи, че имам право да продължа дей­ността си във връзка с преводите на официални документи, без да сключвам договор с въпросната институция.

Последният що-годе смислен отговор от МВнР до мен беше с дата 20.12.2012 г. и в него покрай неясната фразеология, се про­мъкна и следното полуоткровение: „Необхо­димо е да обърнем внимание, че по реда на Правилника фирмите могат да сключат дого­вор за преводачески услуги с МВнР и да из­вършват такива, а МВнР от своя страна да заверява подписите на преводачите, работе­щи към фирмите, единствено и само по отно­шение на документи и други книжа, посоче­ни в глава II от Правилника. МВнР няма отношение към преводаческата дейност като цяло или към всички преводи по принцип."

След това нееднократно се опитвах да полу­ча конкретно потвърждение на това, че имам право да продължа дейността си във връзка с преводите на официални документи, без да сключвам договор с МВнР, но без успех. И след последното ми писмо, получено в Дирекция „Консулски от­ношения" на 17.08.2015, МВнР мълчи. Оба­че, години наред различни съдилища прие­мат решения, които потвърждават това, че документи, които идват от страни, членки на Хагската конвенция, или с които България има двустранни договори за правна помощ, не се нуждаят от никаква заверка или лега­лизация, т. е., те не са от кръга на докумен­тите, за които МВнР е сключвало договор с агенции за преводи. Но това остава незабе­лязано от държавната администрация.