September 2012 Archives


Резюме
Това е статия, в която се разглеждат някои широко разпространени заблуди в преводаческия бранш и се твърди, че намирането на „цялостно решение" не е толкова лесно, както може би се е сторило на Ваня Ангелова и Антония Парчева, предложили в края на август 2012 г. „Цялостно решаване на проблема с КАЧЕСТВОТО НА ПРЕВОДА в България чрез регулиране на достъпа до преводаческата професия"

Статията не е напълно самостоятелна. Написана е в отговор на отговорите на някои от въпросите, зададени или повдигнати от развълнувани читатели на една друга статия, наречена

Регистър на сертифицираните професионални преводачи ще успокои духовете и ще спести много средства, усилия и време на всички, смятат преводачи


Тук
можете да прочетете отговорите, дадени от авторките.

Настоящата статия беше предназначена за публикуване в блога на едната от авторките, точно под дадените отговори, където й е мястото, но поради технически проблеми след пействане на малка част от нея, се наложи да бъде публикувана във facebook и тук.

*
През юли т.г. (2012), 100 европейски експерта проведоха мащабно проучване върху състоянието на преводаческата професия в страните членки на ЕС, давайки примери и със страни извън тях, като напр. САЩ, Канада, Австралия, Китай и др. Резултатите са публикувани в доклад от 172 страници, достъпен безплатно онлайн. На стр. 124 в този доклад пише за трудностите, които възникват при акредитирането на самите акредитиращи органи:

"If done outside of intergovernmental institutions, one has the problem of who accredits the accreditor. In the United States, the general answer is to work through an established accreditation agency286 and to apply the criteria outlined in ISO 17024. 287 In Europe, on the other hand, one instinctively looks to government institutions, and to the prime intergovernmental institution in this case: the European Commission Directorate General for Translation."

Забелязахте ли израза "one has the problem of who accredits the accreditor"?
Превод: "проблемът е кой акредитира акредитиращия".

Именно. При всеки опит за въвеждане на нов вид „акредитиране" става като в занимателната задачка „Кое е първо - кокошката или яйцето?" Това означава, че всеки, който изяви желание да „акредитира" някой друг, първо трябва сам да премине „акредитация", но на свой ред този, който ще го „акредитира", трябва също да бъде „акредитиран" от някого. Така се стига до нещо подобно на т.нар. „безкрайна дроб" в математиката, например 0,99999999999999999 .... до безкрайност.

Как може да се излезе от този омагьосан кръг? Авторките имат готов отговор - като се доверим на нечий авторитет, за който се приеме като аксиома, че няма нужда от акредитация.

Какво обаче означава авторитет и дали трябва сляпо да се доверяваме на авторитетите?

За авторките на „цялостното решение" такъв авторитет в преводаческия бранш е например някакъв бивш директор на "Консулски отношения", често цитиран в отговорите им. Защо са посочили за авторитет този безименен служител от тази дирекция на Външното министерство? Какъв авторитет смятат, че може да има за нас - преводачите, един служител в министерство, пък било то и Министерството на Джеймс Бонд?

Само защото този човек е експерт, да речем, по въпросите на консулското обслужване - това достатъчно ли е да бъде приет за експерт по преводите? Още колко години ВСИЧКИ преводи в България ще се свързват все с тази вездесъща дирекция „Консулски отношения"? Това според мен е пълно недоразумение и то ще отпадне от само себе си, когато се пререже пъпната връв, свързвала дълги години и все още свързваща преводаческия бранш в България с дирекция "Консулски отношения" на Външно.

Иначе - да, вярно е, че човек се чувства по-сигурен, облегнат на нечий авторитет - особено ако е инфантилен и не се е научил още сам да поема ПЕРСОНАЛНА отговорност за делата и думите си. В тази връзка бихме желали да обърнем внимание на (не)желаещите да ни изслушат, че предоверяването на авторитети също може да доведе до грешки и хаос. Пресен пример ни дават пак експертите в горецитирания доклад.

На стр.27 в същия доклад се дава следната информация:

"In Bulgaria, the translation companies must be accredited by the Ministry of Foreign Affairs, and when doing this they have to present a list of their translators and their qualifications. The companies then certify the translations (EUATC 2009)."

Превод: „В България, преводаческите агенции трябва да бъдат акредитирани от МВнР, като за целта те са длъжни да представят списък на своите преводачи и квалификацията им. След това агенциите сертифицират преводите."

Тази информация, на пръв поглед съвсем правдоподобна, всъщност е изцяло погрешна. Вероятно някой «авторитет» е подал (дез)информация за сбърканите порядки в преводаческия ни бранш и европейските експерти са я записали в доклада си, без да проверят верността й. Ще се опитам да обясня.

Уважавам авторитета на МВнР, но не смятам, че това министерство има право - по сега действащото българско законодателство - да "акредитира" агенциите. Правят го по стара традиция на основание един вътрешен Правилник на дирекция «Консулски отношения», който отдавна е влязъл в разрез с не един и два закона поради факта, че не е актуализиран от 1990 г. - повече от 20 години! Някой е ПОДВЕЛ европейските експерти, подавайки им такава (дез)информация. А експертите са се ПРЕДОВЕРИЛИ на нечий авторитет.

Този авторитет трябва да е бил много голям, защото е дал - без да му мигне окото (авторитет е това, не е лукова глава!) - още една ПОДВЕЖДАЩА информация, а именно, че ПА «са длъжни да представят списък на своите преводачи». Експертите вероятно са си помислили, че става дума за преводачи на трудов договор в агенциите. Нали не е невъзможно да са си помислили такова нещо? И като че ли това е малко, идва и последното изречение - забито по-остро от пирон в кисело мляко:

«След това агенциите сертифицират преводите.»

Агенциите в България сертифицират преводите (заверяват ги, демек, удостоверяват верността им)! Напук на ал. 2, чл. 290 от Наказателния кодекс на Р. България, в който комай пишеше нещо за персонална отговорност на преводача!

----- Ама, хайде моля ви се, стига сте се излагали! Какво тук значи някакъв си НК? Кой изобщо е чувал за него? Затвор до 5 години грозял преводача за неверен превод! Смешки! Има ли сред вас някой ТОЛКОВА НАИВЕН, че да вярва на приказки като тая? Че нали ако съдът тръгне да установява КОЙ АДЖЕБА ПРЕВОДАЧ е направил даден превод, ще се види в небрано лозе от «свински опашчици», минаващи за легитимен подпис на лица, носещи ПЕРСОНАЛНА НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ, ще се смае от мощта на ПА, играещи ролята на настойници на малоумните преводачи, ще потръпне пред величието на Външно, на свой ред играещо ролята на настойник на малоумните ПА и преводачи (2 в 1)! Че нали т.нар. персонална отговорност е размита до пълно отмиване от заверки, пре-заверки и пре-пре-заверки, от печат до печата, майно льо! Че нали преводачът с лекота може да се отрече от собственото си калпаво творение, като обвини агенцията, че му е ФАЛШИФИЦИРАЛА подписа. Че нали даже най-модерният стандарт EN 15038 увековечава размитата отговорност! За какво друго мислите, че го харесваме, а?! ------

А именно за размитата отговорност говореше и самият министър пред депутатите в НС, за възможностите да се фалшифицира подписът на преводача, цитирам:

«Ние нямаме възможност за контрол върху процеса на превод - дали той се извършва действително от заявения от фирмата изпълнител- преводач или от студенти, дали преводът е прегледан от професионалист, ако той е свързан със специфична материя, и дали окончателният текст е редактиран професионално от друго лице, а не от преводача ние не можем да знаем.» (из отговора на министър Н. Младенов до народен представител Кирчо Димитров, 15 юни 2012г., пленарна зала на Народното събрание).

Министърът не може да бъде сигурен дали преводът е извършен „действително от заявения от фирмата изпълнител- преводач или от студенти" (а може би дори - ученици, защо не?!!), обаче е толкова очарован от идеята за професионална редакция на превода, че дори не се замисля КОЙ АДЖЕБА ще поеме ПЕРСОНАЛНАТА отговорност за извършения превод, ако върху преводача се накачулят редактор до редактора и контрольор до контрольора, майно льо!

Дори на преводачите още не им е ясно, че последният, който си позволи да нанесе корекции върху превода, без знанието на преводача и без пълното му съгласие, поема ПЕРСОНАЛНО, чрез подписа си, ЦЯЛАТА ОТГОВОРНОСТ за извършения превод.

Затова Тим Мартин (Tim Martin) от Главна дирекция „Преводи" към Европейската комисия (the European Commission Directorate General for Translation) препоръчва да се внимава с редакцията и ако се прави такава, винаги да се работи в тандем, в спокойна, добронамерена, колегиална атмосфера на сътрудничество, а не както някои мениджърки на български ПА си го представят („Ще ти редактирам превода и даже няма да разбереш!" - мнение, смело изказано в свободния форум на „Петиция срещу новите изисквания за ПА").

Не друг, а самият Тим Мартин започва статията си с простото изречение:

„Revision is a deceptively simple notion."
Превод: „Редакцията е измамно просто понятие."

Цялата статия на Тим Мартин е достъпна безплатно на този адрес.

Може авторките да пренебрегнат написаното тук, както са пренебрегвали и други мнения преди това, а може би и в бъдеще ще пренебрегват всичко или почти всичко, написано от мен или други преводачи - само защото в очите им НИЕ НЕ СМЕ АВТОРИТЕТИ, но много бих искала поне на тази молба да обърнат внимание:

МНОГО ВИ МОЛИМ НИКОГА ДА НЕ КАЗВАТЕ И ДА НЕ ПИШЕТЕ, ЧЕ ПРЕДЛАГАТЕ "Цялостно решаване на проблема с КАЧЕСТВОТО НА ПРЕВОДА в България "

Защото това ваше предложение за „цялостно решение" резонира в поразителен синхрон с едно друго „пълно и окончателно решение", печално известно от историята! Поне заради тази кошмарна прилика с изказванията и плановете на Хитлер по друг повод, моля, откажете се от идеята за пълно, окончателно, „цялостно решение" на нашия въпрос! А има и още една причина - от малко „кумова срама", дето се вика - такова пълно, окончателно, „цялостно" решение на преводаческия въпрос не съществува нито в Европа, нито в света. Наистина ли смятате да им дадете да разберат на тия европейски и всякакви други ПРОСТАЦИ по света, че ние, българите, най го разбираме „цялостното решение" на сложните преводачески проблеми?

И последна засега молба към авторките - Моля, като цитирате, давайте линк или друг вид референция към източника си, както си му е редът по цял свят.


 
Тази статия е написана в отговор на някои дискусии около очакваните промени в преводаческия бранш. Темата засяга по-конкретно един много стар спор, периодично подновяван при всеки опит за въвеждане на промени в преводаческия бранш.

Спорът, понякога прерастващ в ожесточени препирни, се води едновременно на няколко „бойни полета" - между големите и малките агенции, между преводачите филолози и преводачите нефилолози, между правителствените и неправителствените организации, опитващи се да дефинират правилата на играта и етиката на играчите в един труден за дефиниране стопански отрасъл, какъвто е преводаческият.

Статията няма претенции да даде отговор на многобройните нерешени въпроси в бранша. Направен е опит да се внесе някаква яснота по въпроса - кои преводачи са по-добри: филолозите или нефилолозите, и се изказва мнение, че най-лютата битка всъщност тече на едно-единствено, невидимо бойно поле. Авторът напълно споделя широко разпространеното мнение, че филолозите не винаги са по-добри преводачи от нефилолозите.

*

Макар самата аз да съм филолог, смятам, че много от дипломираните филолози, да не кажа повечето, не са добри преводачи и обратно, че много хора без филологическо образование правят прекрасни, качествени преводи. Не случайно институциите на ЕС търсят именно хора от втория тип:

- примерно с диплома за икономическо, юридическо, медицинско и пр. висше образование след езикова гимназия (за най-често използваните езици);

- или с две дипломи за висше образование: филологическо + икономическо, юридическо, медицинско и пр. (със или без езикова гимназия);

- или с диплома за икономическо, юридическо, медицинско и пр. висше образование (без езикова гимназия), но с международно признат сертификат (удостоверение, свидетелство) за успешно взет изпит по чужд език на високо ниво.

Но - едно голямо «но», наистина -  любимите "преводачета" на повечето преводачески "агенцийки" в България не принадлежат към никоя от горните категории. Причината е съвсем ясна. Преводаческата агенция печели повече, като ангажира нискоквалифицирани преводачи. Забележете, обаче, че принципът "по-висока печалба при по-ниски инвестиции" си е основен пазарен принцип, а не патент на преводаческите агенции в България. Нещо повече, този принцип е общовалиден. Прилага се в цял свят, т.е. става дума за принцип, който се прилага не само в преводаческия отрасъл и не само в България. Навсякъде се търси евтин труд с цел извличане на по-големи печалби. Глобализацията подпомага този процес. Глобалната криза го ускорява. В преводаческия бранш допълнително ускорение му придава и безплатният машинен превод.

При редките езици положението е малко по-различно. Но и те са подложени на силен натиск от глобализацията, кризата и машинния превод. Как иначе да си обясним, че на българин, примерно, се възлага да превежда, да речем, от английски на японски? Може да се предположи, че подобна заявка -  в дадения пример, за извършване на превод от английски на японски, минава по ВЕРИГА от посредници в търсене на най-евтиния изпълнител.

Иронията е, че клиентът вероятно заплаща доста на първата агенция, към която се обръща. Мениджърите оттам прехвърлят заявката към други мениджъри, а те - към трети. Всичко е въпрос на договорености, нали? Заявката за нула бройки може да обиколи цялото земното кълбо, докато накрая се намери най-евтиният преводач (или най-отстъпчивият), като всеки посредник по веригата си удържа комисионна. Най-голямата ирония  в случая е, че най-евтиният преводач (или най-отстъпчивият) може да остане дори МНОГО ДОВОЛЕН от полученото заплащане. Трохите, дошли до него, може му се видят като ДОСТОЙНО заплащане!

Тези ИЗВРАЩЕНИЯ в основата си имат две основни човешки слабости - АЛЧНОСТ и БЕЗОТГОВОРНОСТ.

Та -  между кого всъщност се води така наречената от някои интернет форумци "люта битка между преводачите и агенцийките"?

Моят отговор е -  битката се води между професионалните преводачи (онези от изброените по-горе категории) от една страна и посредническите агенции за преводи, малки и големи, включително най-големите (международните дори), от друга.

Или казано алегорично, «лютата битка» е между ИНТЕЛЕКТУАЛЦИТЕ и ТЪРГОВЦИТЕ.

Как мислите, че ще завърши тази "люта битка"?

Моят отговор е -  в условията на свободен пазар, всеки опит на интелектуалците да се опълчат срещу търговците е обречен на ПЪЛЕН ПРОВАЛ. Но - последно «но» засега - аз не смятам, че в условията на регулиран пазар изходът би бил различен, чисто и просто защото АЛЧНОСТТА И БЕЗОТГОВОРНОСТТА са си основни човешки слабости, независещи от обществено-икономическия строй.

 

 

The First Blog Entry

| No Comments | No TrackBacks
This entry is created by Movable Type.

БЛАГОРОДНО СЪСТЕЗАНИЕ

| No Comments | No TrackBacks

Из 'Петиция против новите изисквания на КО" (дирекция "Консулски отношения" в МВнР)  

 

03.09.2012:

Обявява се благородно състезание за най-точен отговор на въпроса:

 

МОЛЯ, БИХТЕ ЛИ ОБЯСНИЛИ КАКВИ ТОЧНО ОФИЦИАЛНИ ПРЕВОДИ НЕ СЕ РАЗРЕШАВА НА ПРЕВОДАЧЕСКИТЕ АГЕНЦИИ И НА ПРЕВОДАЧИТЕ ДА ИЗВЪРШВАТ, АКО НЯМАТ ДОГОВОР С МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ?

 

В състезанието могат да участват всички желаещи - както запитаните по официален ред, така и лицата, списващи този роман-петиция - и то не само лицата, излизащи с имената си, но и анонимните също така.

 

В състезанието обаче НЕ МОГАТ да участват лица, които очакват парично или друг вид материално възнаграждение. Това се прави, за да не става голяма навалица, въпреки че не се очакват много заявки за участие.

 

Както вече сте се досетили от названието "благородно състезание", няма да се определя/т победител/и. Това се прави, за да не се всяват раздори между участниците на тема кой е по-интелигентен, по-красноречив, по-лаконичен или по-изчерпателен и пр. и пр.

 

Всички участници имат шанс да получат ПОЧЕТНАТА МОРАЛНА НАГРАДА, която се връчва виртуално при покриване на едно-единствено изискване - даденият отговор трябва да се отнася към зададения въпрос, а не към някакъв друг.

 

Това означава чисто и просто, че ако участникът извърта (шикалкави) няма право на ПОЧЕТНА МОРАЛНА НАГРАДА. Надяваме се, че неполучилите такава награда няма се почувстват ощетени, защото тя е една ЧИСТО СИМВОЛИЧНА НАГРАДА. Никой няма нито да забогатее, като я получи, нито да обеднее, като не я получи.

 

Моля, когато (ако) давате отговор, пействайте и въпроса, за да се улесни преценката дали даденият отговор наистина отговаря на поставения въпрос.

 

След няколко часа:

 

 Имаме вече първо заявено участие - не е анонимно

Но за целите на този роман-петиция ще го представим анонимно:

 

Повтаряме въпроса:

МОЛЯ, БИХТЕ ЛИ ОБЯСНИЛИ КАКВИ ТОЧНО ОФИЦИАЛНИ ПРЕВОДИ НЕ СЕ РАЗРЕШАВА НА ПРЕВОДАЧЕСКИТЕ АГЕНЦИИ И НА ПРЕВОДАЧИТЕ ДА ИЗВЪРШВАТ, АКО НЯМАТ ДОГОВОР С МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ?

 

А ето и първият отговор:

«Във връзка с Ваше запитване от 03.09.2012г. получено по мейл, бихме желали да Ви уведомим че въведените изисквания към фирмите със заповед № 95-00-152/2012 на Министъра на външните работи, се отнасят единственно за тези от тях, които имат сключени договори с Министерството за извършване на официални преводи. Изискванията са насочени към фирмите за превод, които имат договорни отношения с министерството и на тази база имат право да подават заявления за извършване на административните услуги за заверка превод и легализация на официални документи. По отношение на останалите фирми и документи, министерството не би могло да вземе отношение.»

 

Според вас, заслужава ли този отговор ПОЧЕТНАТА МОРАЛНА НАГРАДА, която се дава виртуално за отговор, който не е встрани от зададения въпрос? Всеки може да се изкаже СВОБОДНО. Само моля, без обидни квалификации!

 

Коментар 1:

 Според мен отговорът не се отнася до този въпрос, защото във въпроса въобще не се пита за новите изисквания, нито какви услуги извършват фирмите, сключили договор с министерството. Точно обратното - пита се какви официални преводи НЕ СЕ РАЗРЕШАВА на Папа и Пипи (закачливо название за прев. агенции и професионални перводачи) да извършват, АКО НЯМАТ договор с министерството.

 

Коментар 2:

 Първата заявка за участие в "благородното състезание" да не идва от Коко?

 

Коментар 3:

Този "отговор" го имам от преди 3 месеца. Не си актуална, ама не можеш да го разбереш.

 

Коментар 4:

 "По отношение на останалите фирми и документи, министерството не би могло да вземе отношение."

 

Това е точен отговор според мен. Външно "не би могло да вземе отношение" към фирмите без договор и останалите документи, т.е. документите, които не са предназначени за легализация (признаване в чужбина)

 

Гласувам да се присъди ПОЧЕТНАТА МОРАЛНА НАГРАДА на участника!

 

Коментар 5:

            До Коментар 3: Можеш ли да го публикуваш тук, да го видим? Защото ако е същият, защо тогава ни проглушихте ушите, че НИКАКВИ официални преводи няма да можем да правим без договор с КО? Значи през цялото време сте знаели, че договорът е само за легализираните документи.

 

Коментар 6:

Ми те са си го написали - за тях документът става официален от момента, в който те са заверили подписа на преводача. 

 

Коментар 7:

 Май нещо не сте разбрали.

 

Коментар 8:

Не тълкувате правилно! 

 

Коментар 9:

А вие защо не зададохте въпрос: кои фирми ще имат право да използват бланка? Например!

 

Коментар 10:

Договорът е за всички фирми, които искат да ползват бланката си!!!

 

Коментар 11:

Не разбирате ли уловката? 

 

Коментар 12:

Нищо не разбираме

 

Коментар 13:

 Бланката е собственост на фирмата, а не на КО. И още нещо - ПА се регистрират по ТЗ, а не към МВнР. Ей, роман от 1000 страници написах и пак не вдявате! Стига вече с тия простотии! Външно отдавна не диктува правилата в нашия бранш - още от 01.07.1991 г. Не усещате ли символизма в датите! Но са наследили един безнадеждно остарял правилник и понеже са прекалено заети, все не им остава време да го актуализират, а заедно с него са наследили и ято от 1684 ПАтки. Нито Правилникът им трябва, нито хилядите ПАтки! И решават елегантно, в стил Джеймс Бонд, да ги разкарат. Те усещат това и се разкрякват. ЗАЩОТО ИМ СЕ ОТНЕМА ВЛАСТТА НАД ПРЕВОДАЧИТЕ! ПАРИЧКИТЕ ИМ СЕ ОТНЕМАТ, А С ТОВА И СМИСЪЛЪТ НА ЖИВОТА ИМ! 

 

Коментар 14:

            До Коментар 8: Бяхте написали "Не тълкувате правилно!"

 

Питам ви:

 

1. Кой не тълкува правилно?

 

2. Кой според вас трябва да тълкува? Тъпите ПАтки или да речем Комисията по правни въпроси към Народното събрание? Или поне някой адвокат?

 

След като учредителките на петицията са имали отговора на въпроса, който не е бил съвсем ясен (съгласни сме, че не е бил, той и сега не е), какво са направили? Потърсили ли са помощ от компетентните лица и официалните институции за тълкуването му? Не са! Дори една консултация с юрист не са направили. И се хвалят с това отгоре на всичко! Адвокатът нямало да може да разбере сложните въпроси на преводаческия бранш. Брей, че тъп адвокат, по-тъп и от преводач-филолог с 30 години опит! САМО ПАтките РАЗБИРАТ ВСИЧКО! ТЕ СА ПО-ВЕЛИКИ ОТ АДВОКАТИТЕ, ОТ КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИТЕ ВЪПРОСИ КЪМ НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ! И РАЗПРАВЯТ ОЩЕ, ЧЕ МИНИСТЕРСТВОТО НА ДЖЕЙМС БОНД НИЩО НЕ ОСЪЗНАВАЛО, ЧЕ БИЛО В ПЪЛНА МЪГЛА! Пък то ПАтките били с пълно мозъчно затъмнение!

 

Powered by Movable Type 5.2.10

About this Archive

This page is an archive of entries from September 2012 listed from newest to oldest.

August 2012 is the previous archive.

October 2012 is the next archive.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.