January 2016 Archives

До ВАП - 22.01.2016

| No Comments | No TrackBacks

Уважаеми служители от ВАП,

Приложено, изпращам писмо до пр. Ася Петрова.

С уважение,
Ренета Стоянова

До пр. Ася Петрова.pdf

***

Цялата ми кореспонденция с прокуратурата по преводаческите проблеми:

http://softisbg.com/rennies_blog/2013/06/---20032013-25052013.html

Блог: http://rennie.blog.bg/

Имейл: rennie@softisbg.com

Моб. тел.: 0888 60 90 72

Стац. тел.: 052 988 600

Книга за преводачите и агенциите, написана от Хари Стоянов, дългогодишен преводач и собственик на фирма за преводи. Разпространява се безплатно. Публикувана е на адрес: http://softisbg.com/library/prevodachi_i_agencii.htm

От ВАП - отговор, 19.01.2016

| No Comments | No TrackBacks

Г-жо Стоянова, приложено изпращаме Ви отговор на Вашето запитване изготвен от г-жа Ася Петрова и изпратен  на 19.01.2016г.

 

Отговорът

 

***

 

Цялата ми кореспонденция с прокуратурата по преводаческите проблеми:

http://softisbg.com/rennies_blog/2013/06/---20032013-25052013.html

Блог: http://rennie.blog.bg/

Имейл: rennie@softisbg.com

Моб. тел.: 0888 60 90 72

Стац. тел.: 052 988 600

Книга за преводачите и агенциите, написана от Хари Стоянов, дългогодишен преводач и собственик на фирма за преводи. Разпространява се безплатно. Публикувана е на адрес: http://softisbg.com/library/prevodachi_i_agencii.htm

 

До ВАП - напомняне, 19.01.2016

| No Comments | No TrackBacks


Уважаеми служители от ВАП,

Напомням, че очаквам отговор на въпрос към г-жа Ася Петрова, зам. гл. прокурор - ВАП, зададен на 22.12.2015 г. Ако сте изпратили такъв, а по някакви причини не съм го получила, моля да ме уведомите.

С уважение,
Ренета Стоянова, Варна

***

Цялата ми кореспонденция с прокуратурата по преводаческите проблеми:

http://softisbg.com/rennies_blog/2013/06/---20032013-25052013.html

Блог: http://rennie.blog.bg/

Имейл: rennie@softisbg.com

Моб. тел.: 0888 60 90 72

Стац. тел.: 052 988 600

Книга за преводачите и агенциите, написана от Хари Стоянов, дългогодишен преводач и собственик на фирма за преводи. Разпространява се безплатно. Публикувана е на адрес: http://softisbg.com/library/prevodachi_i_agencii.htm


ДО: Г-ЖА АСЯ ПЕТРОВА, ЗАМ. ГЛАВЕН ПРОКУРОР, ВАП

КОПИЕ ДО: ПРБ, ВСС, МП, МС и НС

OT: РЕНЕТА Т. СТОЯНОВА

ЕГН **********

гр. Варна, ул. „Г. Бакалов" 17, вх. 7, ет. 1, ап. 80
Стац. тел.: 052 988 600, Моб. тел.: 0888 60 90 72Уважаемa госпожо Петрова,

Във връзка с Ваш отговор от 14.12.2015 по пр. №708/2012 на ВАП (приложен), бихте ли моля ме информирали кой е прокурорският акт, с който е прекратена преписката, за да го обжалвам, тъй като от отговора Ви не се разбира?

С уважение,
Ренета Стоянова, Варна

СПРАВКА: Постижения в борбата срещу незаконното регулиране на преводаческата дейност от МВнР, започнала през юли 2012 г.: http://softisbg.com/rennies_blog/2013/12/post-86.html

***
Отговорът от зам. гл. прокурор Ася Петрова, във връзка с който е зададен въпросът на 22.12.2015:
http://softisbg.com/rennies_blog/2016/01/-14122015.html
Цялата ми кореспонденция с прокуратурата по преводаческите въпроси:

http://softisbg.com/rennies_blog/2013/06/---20032013-25052013.html


Блог: http://rennie.blog.bg/

Имейл: rennie@softisbg.com

Моб. тел.: 0888 60 90 72

Стац. тел.: 052 988 600


Книга за преводачите и агенциите, написана от Хари Стоянов, дългогодишен преводач и собственик на фирма за преводи. Разпространява се безплатно. Публикувана е на адрес: http://softisbg.com/library/prevodachi_i_agencii.htm

До ВАП, 10.12.2015

| No Comments | No TrackBacks

Уважаеми служители от ВАП,

Очаквам от г-жа Ася Петрова отговор на писмото си от 04.11.2015 по пр. 708/2012, към която е присъединена преписка №457/2013, доколкото знам (може и да греша). Ако сте изпратили такъв, а по някакви технически причини не съм го получила, моля да ме уведомите. Oт информацията на сайта на Прокуратурата нищо не се разбира (приложена снимка на неясното съобщение - AR? хм, какво ли означава AR? че и дата няма, странно...)

С уважение,
Ренета Стоянова, Варна

***


Цялата ми кореспонденция с прокуратурата по преводаческите въпроси:

http://softisbg.com/rennies_blog/2013/06/---20032013-25052013.html


Блог: http://rennie.blog.bg/

Имейл: rennie@softisbg.com

Моб. тел.: 0888 60 90 72

Стац. тел.: 052 988 600


Книга за преводачите и агенциите, написана от Хари Стоянов, дългогодишен преводач и собственик на фирма за преводи. Разпространява се безплатно. Публикувана е на адрес: http://softisbg.com/library/prevodachi_i_agencii.htm

Ася твърди, че не са налице основания за отмяна на прокурорския акт, с който е прекратена преписката.

Сканиран оригинал на писмото от зам. гл. прокурор Ася Петрова

***

Цялата ми кореспонденция с прокуратурата по преводаческите въпроси:

http://softisbg.com/rennies_blog/2013/06/---20032013-25052013.html

Блог: http://rennie.blog.bg/

Имейл: rennie@softisbg.com

Моб. тел.: 0888 60 90 72

Стац. тел.: 052 988 600

Книга за преводачите и агенциите, написана от Хари Стоянов, дългогодишен преводач и собственик на фирма за преводи. Разпространява се безплатно. Публикувана е на адрес: http://softisbg.com/library/prevodachi_i_agencii.htm

Powered by Movable Type 5.2.10

About this Archive

This page is an archive of entries from January 2016 listed from newest to oldest.

November 2015 is the previous archive.

March 2016 is the next archive.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.