11.07.2017 Разговор с приятелка на лични във фейсбук

Обратно към всички разговори за проблемите с преводите и преводачите

-

Разговор с приятелка на лични във фейсбук

 

11.07.2017

Аз: Разбра ли, че отпада заверката на подписа на преводача? Правеше се в дир. КО на МВнР - незаконно (без закон, нито подзаконов акт) и незаконосъобразно (в нарушение на Закона за нотариусите и нот. дейност). Вж последните ни разговори в една фб група (публикувала съм ги и в блога си)

- Благодаря! Ще погледна.

(след малко - палче нагоре)

 

Аз: А-а, рано е още за поздравления. Таксата за тази заверка е била отменена още през 2008 г., но са продължили да я събират, даже са я увеличили 4 пъти. После, през 2012 са взели важно решение в Мин. съвет - също толкова важно, както и това от 29.06.2017 - да осъвременят нормативната уредба за извършване на преводи и да уредят статута на преводача, но не са го изпълнили. Та ще видим какво ще направят и този път. Все трябва да ги ръчка човек ...

- Боже, как е възможно това? Да има решение и да не се изпълнява.

- А-а, те са го отчели като изпълнено - започнали били да сключват нови договори с агенциите за преводи и легализации. Сещай се как с нов договор по стар нормативен акт се осъвременява нормативна уредба. За уреждане на статут на преводачите пък - да не говорим!

- Трябва да има закон.

- Може и с една наредба на основание Наказ. кодекс - така е в Сърбия например. А може и само да се допълни вече изработената Наредба за съдебните преводачи, в сила от 2014, като към преводите за съда се добавят и преводите на всякакъв вид офиц. документи.

- Защо не протестирате. Как се уреждат въпросите в бранша? Кой ви защитава?

- Няма преводачи, желаещи да се регистрират и да работят открито и законно.Дори след Наредбата за съдебните преводачи, която е съгл. Директива на ЕС, списъците на съдилищата за полупразни - имат по 3-4, макс. 7-8 преводача. Прокуратурата и съдът продължават да търсят агенциите, вместо да контактуват директно със съдебните преводачи (дето ги няма). Единствената промяна е, че вече обявява обществ. поръчка с търг. По-рано беше "Ало, ало, изпратете ни еди-къв си преводач!"

- Това да има регистър на преводачите също е добре, ама няма воля да се направи, явно.

Защо? Няма желаещи?

- Ми няма желаещи, естествено. Докато Външно дундурка агенциите и ги рекламира като "оторизирани" от Държават, няма да има. Вече 6-та година се разправяме с институциите за едно и също. Много са мудни. Виж една статия, малко е старичка, от 2012, но нещата почти не са се променили оттогава: Как един фиктивен договор може да съсипе цяло съсловие

-

Обратно към всички разговори

 

-

Главен блог: http://rennie.blog.bg/
Имейл: rennie@softisbg.com
Мобилен: 0888 60 90 72
Стационарен: 052 988 600Книга за преводачите и агенциите, написана от Хари Стоянов, дългогодишен преводач и собственик на фирма за преводи. Разпространява се безплатно. Публикувана е на адрес: http://softisbg.com/library/prevodachi_i_agencii.htm

 

Още една книга за преводаческите проблеми от Хари Стоянов - сборник статии, отразяващи историята на вълненията в бранша от 2012 до 2015 г. http://softisbg.com/library/prevodach.htm

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/1276

Leave a comment

Powered by Movable Type 5.2.10

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.