August 2014 Archives

Разговорът е проведен във фейсбук. И друг път съм  разговаряла с този човек за стандартите и по-специално за EN 15038: 

http://softisbg.com/rennies_blog/2013/07/-en-15038-15072013.html

Този път засегнахме и темата за аутсорсинга. Поводът за разговорa стана статията на Хари Стоянов "Обща картина на състоянието на „преводаческия бизнес" у нас" http://www.softisbg.com/my_first_blog/2014/08/obshta-kartina-na-systojanieto-na-prevodacheskija-business-u-nas.html


- Вземам отношение само по аспекта за възложителя и изпълнителя на преводите. Няма никакво значение дали преводачите са на трудов или на граждански договор. Съществува в света практика за всички дейности, че фирма, даже и от един човек да е, щом декларирала по някакъв начин своята дейност, може да я изпълнява с персонал по трудови договори или с възлагане на външни изпълнители (практиката с външни изпълнители е изложена в ISO 37500). Заглавието на този стандарт е преведен „аутсорсинг" - използвана е английската дума за възлагане, изнасяне на на дейност. В този стандарт много добре са описани отговорностите на участвуващите в даден процес страни.Затова никой няма право да диктува или ограничава онзи, който иска да организира преводи, как ще постъпи при поемане на тази инициатива.
Превода от английски на проекто-стандарта може да си купите срещу 4-5 лв. от [...].


Аз (давам линк към постинг от 25.08.2014 в петицията): 

http://www.peticiq.com/forum/32093/start/14275#14280

Постингът гласи:

"Думата аутсорсинг  произлиза от съкращение на английския израз „Outside Resourse Using" - използване на външни ресурси.

Основната цел на аутсорсинга е всяка функция, която не е основна за организацията, да се предава за осъществяване на външен специалист в дадена сфера. Най-общо терминът аутсорсинг означава възлагане на поръчки на външни изпълнители.

Така например, всяка фирма, с изключение на счетоводните, може да разчита на аутсорсинг за счетоводното си обслужване. Счетоводните фирми, обаче, не могат да аутсорват счетоводна дейност, тъй като тя е основната им функция.

Това означава, че агенциите за преводи и легализации нямат право да аутсорсват преводаческата си дейност, тъй като тя е вписана като тяхна основна дейност в Търговския регистър."


- Многоуважаема Рение, не искам да влизам в дълги дискусии. Такива не могат да се правят във виртуалното пространство. Прочетете стандарта, и то конкретно определението за аутсорсинг и съберете се активните преводачи на форум и си дайте мнението за проекта, а може вече да е утвърден. Жалко, че съюзът на преводачите не знаеше за съществуването и на стандарта EN 15038 до края на 2013 г. В стандартите е отразен опита на много страни по определена тематика. Мнението, което сте цитирали във връзката е на някой случаен гост. Пазете се от единични мнения. Приемайте ги резервирано. ЧЕТЕТЕ СТАНДАРТИТЕ - В ТЯХ Е ОПИТА НА ЧОВЕЧЕСТВОТО. А ПЪК, АКО ИСКАТЕ ДА МИСЛИТЕ НЕЩО БУТИКОВО ТЪРСЕТЕ СИ КЛИЕНТИ.


- В стандарта EN 15038 има раздел "Човешки ресурси" (персонал). Преводачите на граждански договор не са персонал на агенциите за преводи. Как става това сертифициране на фирми без персонал, не знам. Ти знаеш ли? [на този въпрос не получих отговор от събеседника си; ще трябва да питам Петър Лозев от БИС]


- Защо не сте участвали активно в разработването на стандартите и да не чакате наготово на тепсия да ви се поднася от бюрократите на Европейската организация по стандартизация и даже да не можете да разберете за какво пише в стандартите.
С ТОВА ПРИКЛЮЧВАМ ДИСКУСИЯТА. ВТОРИ ПЪТ ПРЕКРАТЯВАМ С ТЕБ РЕНИЕ ДИСКУСИЯ, ЗАЩОТО, АКО ПРОДЪЛЖИ ЩЕ СИ ЗАГУБИМ ВРЕМЕТО В ПЛОСКИ РАЗСЪЖДЕНИЯ - правете форуми и там дискутирайте. В [...] се провежда вечерни семинари по различни теми, включително за преводите, но единици ги посещават.


- Добре, прекратяваме дискусиите. Но все пак, моля те, помисли по тези въпроси:

1. Може ли да се аутсорсва основната дейност на фирмата? и

2. Какви са човешките ресурси на агенциите за преводи?


- Нищо няма да мисля, защото никой не ми плаща за това. Мога да дискутирам само на форуми по-подробно.


- Ох, добре, де, недей да мислиш, просто прегледай стандарт ISO 17500 - в него трябва да се намира отговорът на 1-вия въпрос. После хвърли едно око на стандарт EN 15038, колкото да видиш, че има цял раздел "Човешки ресурси".


- (дава линк към семинар на тема аутсорсинг) Това е цяла лекция, която ще бъде изнесена на 11 септември от 17 ч. в Пловдив на вечерен семинар.
УЧАСТВАЙТЕ НА СЕМИНАРИ И КУРСОВЕ - ТАМ СА ИСТИНСКИТЕ КОНТАКТИ


- Много хубаво, че ще се изнася лекция, ама дали лекторът се е подготвил или ще приказва глупости ?


- Заповядай Рени да послушаш глупостите и да се роди истината в спора. Можеш ли да ми кажеш между преводачите какви форуми са проведени последните 25 години? ЧЕТЕТЕ СТАНДАРТИТЕ И АКТИВНО УЧАСТВАЙТЕ В ТЯХНОТО РАЗРАБОТВАНЕ!
Права си Рение, че са глупости, защото има много пропуски в стандартите. Измислили са ги бюрократите на Европа (не на Европ. съюз)


- Аз съм във Варна. Трябва да съм голям идиот да се разкарвам до Пловдив, само за да слушам глупости и дискусиите да се прекратяват на най-интересното място.


- Това си е твой проблем и на твоите колеги.

·

- (давам линк към статия за аутсорсинга: Отличен английски и втори език трябват за аутсорсинг)


В статията се казва:


"Причините за изнасяне на бизнес процеси извън фирмата са няколко. Първата е използване на външни компетенции за дейност, която не е основна за фирмата и липсват необходимите знания и умения.

С аутсорсинга фирмите целят оптимизация на разходите, като в някои случаи това е основната причина и се постигат сериозни спестявания. Други ключови мотиватори са: повишаване на производителността и качеството на определени функции, както и освобождаване на ресурсите на компанията за извършване на основната й дейност.

Процесите и функциите, които се "изнасят", могат да бъдат от различно естество. Те не са основните за фирмата, която ги изнася, но са основни за самата аутсорсинг компания, която поема да ги изпълнява. На практика тези услуги се срещат във всяка една област. Изнасяне на счетоводството, администрирането на персонал, поддръжката на IT инфраструктура, маркетинг и PR, както и много други примери показват как аутсорсинг практиките работят успешно и са от полза за фирмите."


- Не ми цитирай текстове на бюрократи - активно участие в разработките трябва - в стандартите и нормативните актове. СПИРАМ ДИСКУСИЯТА С ТЕБ РЕНИЕ - СЛЕД 6 МЕСЕЦА, АКО СЪМ ЖИВ И ЗДРАВ, ТОГАВА ПАК МОГА ДА ВЗЕМА ОТНОШЕНИЕ ВЪВ ВИРТУАЛНОТО ПРОСТРАНСТВО ЗА ПО-ДЪЛГО ВРЕМЕ.***


Още разговори:

http://softisbg.com/rennies_blog/2013/12/-26032013-30122013.html
Блог: http://rennie.blog.bg/


Имейл: rennie@softisbg.com


Моб. тел.: 0888 60 90 72


Стац. тел.: 052 988 600
Тази статия съдържа много точни и ясни обяснения за разликите между трудовите и т.нар. граждански договори.

За преводачите е важно да знаят, че агенциите нарушават закона, като предлагат заплата по граждански договор. Няма заплата по граждански договор! Заплата се  предлага само по трудов договор!

Типичната обява, в която се предлага заплата по граждански договор, изглежда по следния начин:
Коректор
Ref.No: 2024
Описание и
Изисквания:
Коректура на писмени преводи.
Коригиране на печатни, правописни и граматически грешки в текстове на български език.
Коригиране на цифри, лични и други имена и наименования.
Водене на протоколи за извършените коректури.
Регистарция на поръчки за превод и легализация.
Допълнителни куриерски задължения (доставяне на преводи и оригинали до офиси на клиенти)

Изисквания: Завършено филологическо образование. Умения за компютърна текстообработка.
Предвижда се сключване на граждански договор.
Месторабота: София / България
Заплата: от 450 до 700 BGN (Бруто)

Източник: jobs.bg. Горната обява е публикувана на 29.08.2014

Видяхте ли накрая на обявата как пише, че предлагат заплата по граждански договор? Като прочетете статията по-долу, ще разберете, че става дума за прикрит трудов договор. Приятно четене!

Трудов договор и граждански договор

Публикувано на 25.07.2011


Кой договор е трудов и кой граждански?

По определение - Трудовият договор е съглашение между едно лице, носител на работна сила и друго лице или неперсонифицирано образувание, по силата на което носителят на работната сила се задължава да предоставя работна сила при спазване на определена дисциплина, а другото лице - да осигурява условия за извършването на работата и да плаща възнаграждение. Граждански договор, като понятие в българската нормативна уредба не съществува, но в практиката е широко използвано и обединява в себе си няколко типа договори от законодателството. Тава са договор за изработка, договор за поръчка и комисионен договор от Закона за задълженията и договорите, и договор с търговски управител, договор с търговски пълномощник, и договор с търговски помощник от Търговския закон.

Разликата между трудов и граждански договор е предмета на сключения договор. При гражданските се уговоря определен резултат по реда на ЗЗД, а при трудовите - работна сила. Работникът или служителят е длъжен да спазва установена от работодателя трудова дисциплина, работно време, работно място, , които характеризират трудовия договор, който се сключва при условията и по реда на КТ.

Различни са и вътрешните отношения между страните по двата договора - при гражданския договор говорим за възложител и изпълнител, а при трудовия - за работник и работодател. При  гражданския договор изпълнителят е самостоятелен и независим от възложителя и сам организира трудовата си дейност и постига дължимия резултат.  При трудовия договор работникът или служителят е подчинен на работен режим, установен от работодателя и поема задължението да спазва трудова дисциплина и ред. Той има определено работно място, работно време, определен вид работа и се намира в положение на йерархическа зависимост от работодателя. От трудовия договор за работника или служителя възникват редица права, като право на гарантирано трудово възнаграждение, на почивки, на отпуски, на обезщетения, на социално-битово обслужване, на социално осигуряване за всички осигурени социални рискове, на безопасни и здравословни условия на труд и т.н.

По отношение на формата на договора, в ЗЗД не се изисква специална форма за валидност на гражданския договор - той може да се сключи и в устна форма. В случая е важно да се подчертае, че според чл. 9 на ЗЗД - Страните могат свободно да определят съдържанието на договора, доколкото то не противоречи на нормите на закона и на добрите нрави.

Член 62, ал. 1 КТ изисква трудовия договор да се сключва в писмена форма в два екземпляра (арг. от чл. 63, ал. 1 КТ). В тридневен срок от сключването или изменението на трудовия договор и в седемдневен срок от неговото прекратяване, работодателят е длъжен да изпрати уведомление за това до съответната териториална дирекция на Националната агенция за приходите по седалището си (при юридическо лице) или постоянен адрес (ако е физическо лице). Вписване при гражданските договори не се изисква.
Освен писмената форма, трудовият договор има и задължително съдържание посочено в чл. 66 от КТ.

Гражданският договор е по принцип с еднократно действие (определена задача) и предоставянето на резултата от нея. С изпълнението - този договор се прекратява. Трудовият договор е договор с продължаващо и многократно изпълнение на трудовите операции. Видовете трудов договор са посочени в чл. 67-68 от КТ.
Договорът за изработка се изпълнява с материали на изпълнителя, но може и с материали на възложителя, докато трудовият договор се изпълнява с материали, оръдия и предмети на труда, суровини на работодателя.
Гражданският договор се прекратява на основанията по чл. 267-269 ЗЗД и на общите основания за прекратяване на един облигационен договор. Трудовият договор се прекратява по чл. 325-331 КТ.

Според КСО работниците и служителите, наети на работа по трудов договор са задължително осигурени за всички осигурени социални рискове по този кодекс. Лицата, които полагат труд без трудово правоотношение не внасят осигуровки за фондове Безработица и Общо заболяване и майчинство, но пък за това и не могат да се ползват правата предлагани от тези фондове.

Осигурителните вноски за работниците и служителите се дължат върху получените брутни месечни трудови възнаграждения, но върху не по-малко от минималния осигурителен доход по основните икономически дейности и квалификационни групи професии и не повече от максималния месечен размер на осигурителния доход (чл. 6, ал. 3 КСО). Тези минимални и максимален размер на месечния осигурителен доход през календарната година се определят ежегодно със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване.

По отношение на изпълнителите по граждански договор, възнаграждението, върху което се дължат осигурителни вноски, се определя след намаляването му с нормативно признатите разходи - 25 % по ЗДДФЛ (чл. 6, ал. 4 КСО).

Тъй като е възможно някои осигурени лица да получават доходи от дейности на различни основания, осигурителните вноски се внасят върху сбора от осигурителните им доходи, но върху не повече от максималния месечен размер на осигурителния доход, по реда определен в чл. 6, ал. 10 КСО. Затова при изплащане на възнаграждение по граждански договор, начисляването и внасянето на осигурителни вноски, осигурителите - възложители трябва да имат информация за размера на осигурителния доход на изпълнителя до този момент от основанията по т. 1, което се отразява от осигуреното лице в декларацията към т.нар. сметка за изплатени суми за изплащане на възнаграждение по извънтрудово правоотношение.

За осигурителен стаж се зачита и времето, за което са внесени или дължими осигурителни вноски върху не по-малко от минималната работна заплата за страната, за лицата по чл. 4, ал. 3, т. 5 КСО - тези, които полагат труд без трудово правоотношение (работят по граждански договор) и получават месечно възнаграждение, равно или над една минимална работна заплата, след намаляването му с нормативно признатите разходи, ако не са осигурени на друго основание през съответния месец.

За изпълнителите по граждански договор, които са задължително осигурени по чл. 4, ал. 3, т. 6 КСО (полагащи труд без трудово правоотношение) и са вече осигурени на друго основание през съответния месец, независимо че са задължително осигурени без да има значение размера на полученото възнаграждение по гражданския договор, това време на работа по извънтрудово правоотношение не се зачита за осигурителен стаж, тъй като за този времеви период на друго основание те имат вече осигурителен стаж. Работата им по граждански договор в този случай има значение само относно размера на осигурителния доход при определяне на размера на някои видове пенсии, и особено на пенсията за осигурителен стаж и възраст (вж. чл. 70 и 70а КСО).

Времето, през което е работено по трудов договор при пълното законоустановено за тях работно време, ако са внесени или дължими осигурителните вноски върху полученото трудово възнаграждение, но не по-малко от минималния осигурителен доход за съответната професия и дейност, се зачита не само за трудов, но и за осигурителен стаж (вж. чл. 351-352 КТ и чл. 9, ал. 1, т. 1 КСО). Когато работникът или служителят е работил при непълно работно време, осигурителният стаж се зачита пропорционално на законоустановеното работно време.

Т.е. друга основна разлика е, че на работещите по трудов договор им се признава трудов и осигурителен стаж, докато на работещите по граждански договор им се зачита само осигурителен стаж /с изключение на случаите посочени в предходния абзац/.

Осигурителният стаж на работниците и служителите, подобно на трудовия им стаж, се удостоверява чрез трудовата книжка. Осигурителния стаж на изпълнителите по граждански договор се удостоверява чрез осигурителна книжка.

          Преценката, дали един договор е трудов или граждански следва да се прави за всеки конкретен случай, като се изхожда от действителната, а не от привидната воля на страните при неговото сключване. Когато между гражданскоправните субекти се уговори престирането на определен резултат (веществен труд), сключеният договор е граждански и неговата правна регламентация се урежда от общите разпоредби на гражданското право и в частност от Закона за задълженията и договорите (ЗЗД).

          Прибягването до граждански договори е недопустимо, когато те се използват, за да се прикрие по същество предоставянето на работна сила. В тези хипотези би било налице нарушение на чл. 1, ал. 2 КТ, с цел заобикаляне на предвидената в нормативната уредба за правна защита на трудовите правоотношения.Според чл.405а. от КТ  Когато се установи, че работна сила се предоставя в нарушение на чл. 1, ал. 2, съществуването на трудовото правоотношение се обявява с постановление, издадено от контролните органи на инспекцията по труда. В тези случаи съществуването на трудовото правоотношение може да се установява с всички доказателствени средства. В постановлението се определя началната дата на възникването на трудовото правоотношение.
 
Повече информация по темата за гражданските договори, можете да получите в нашата система въпроси и отговори - ТУК, а за трудовите договори - ТУК.


Източник на статията: http://plusminus.com/bg/blog/336/%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2-%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80Още един пример за юридически неграмотна обява (незаконосъобразна):

 

Фирма търси служител на Граждански договор! - СЛУЖИТЕЛ НА ГД!*

Изисквания:

Навършени 21години

Завършено Средно Образование

Работата е подходяща за работещи на Трудови Договори, студенти, безработни, пенсионери!

Телефон за контакт: 0879997631

Време за контакт: 9.30-18.00ч. (линк)

 

*Разлики между трудови и граждански договори

 

Съгласно чл. 1, ал. 2 КТ** отношенията при предоставянето на работна сила се уреждат само като трудови правоотношения, а сключваните по повод тези отношения договори, се определят като трудови. По-долу ви представяме основните разлики между трудовите и гражданските договори. (линк)

 

** Кодекс на труда

"Чл. 1. (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) (1) Този кодекс урежда трудовите отношения между работника или служителя и работодателя, както и други отношения, непосредствено свързани с тях.

(2) (Нова - ДВ, бр. 2 от 1996 г.) Отношенията при предоставянето на работна сила се уреждат само като трудови правоотношения."

 

 

            Агенциите за преводи и легализации смятат, че разполагат с преводачите, като с наемни работници по трудов договор.


            Агенциите се изживяват като работодатели, а не са.

           

            Те са просто едни възложители (клиенти) на преводачите.

           

            Въпросът е, откъде агенциите имат толкова преводи за възлагане? От истинските клиенти, които отиват при тях. А защо клиентите отиват при тях? Защото са подведени от лъжливата реклама на агенциите - "Извършваме преводи на всички езици" (разбирай: "С чужда пита помен правим!") , "Разполагаме с ...." (с преводачи на ГД), "Лицензирани сме от МВнР" (с фиктивен договор за възлагане на работа по чл. 2а, ал. 2 от стар, незаконосъобразен правилник) ...Агенциите за преводи и легализации са работодатели само и единствено на преводачите, с които са сключили трудов договор!Агенциите за преводи и легализации, които сключват граждански договори за извършване на преводи:

1. Не са работодатели на преводачите със собствена фирма;

2. Не са работодатели на преводачите без фирма, регистрирани в Агенцията по вписванията (АВ) като свободно практикуващи;

3. Не са работодатели на преводачите без фирма и без регистрация в АВ, които работят на основен трудов договор като преподаватели в училища и университети.


От горните три групи първата и втора се състоят от СОЛ (самоосигуряващи се лица). Агенциите нямат никакви осигурителни  задължения към тях. Третата група, обаче, се състои от преводачи, които не са СОЛ.  На тях агенциите са длъжни да издават СИС (сметка за изплатени суми, популярна като "хонорар-сметка") и да ги осигуряват. Това си е законово положение и тук не важат никакви оправдания от сорта, че самите преподаватели не били искали документи за получените хонорари. ***

Главен блог: http://rennie.blog.bg/
Имейл: rennie@softisbg.com
Мобилен: 0888 60 90 72
Стационарен: 052 988 600


До КО, 16.08.2014

| No Comments | No TrackBacks

До г-н Р. Лашев,

Началник дирекция "Консулски отношения", МВнР

Копие до: МП, Прокуратура и др.УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЛАШЕВ,


Най-учтиво Ви моля да се съобразите с препоръките на Омбудсмана на РБ (Приложение 1) и Комисията за защита на конкуренцията (Приложение 2)


Вярвам, че искрено желаете да помогнете за премахване на дългогодишните нередности в практиките по извършване и заверяване на преводи на документи и други книжа.


За целта е необходимо просто да изпълните задължението си по чл. 16, ал. 1 от Закона за нормативните актове (Приложение 3).


С уважение,

Ренета Т. Стоянова

http://rennie.blog.bg/

ЕГН: **********
Адрес: Варна 9010, ул. "Г. Бакалов" 17, вх. 7, ет. 1, ап. 80
Телефон: 0888609072
Email:rennie@softisbg.com


ПРИЛОЖЕНИЯ 3 бр. съгл. текста


ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Препоръките на Омбудсмана на РБ в годишния му доклад за 2013 г.:

http://softisbg.com/rennies_blog/2014/04/-2013-15042014.html!
Резюме:
В годишния си доклад за 2013 г. Омбудсманът на РБ препоръча незабавна отмяна на Правилника за легализациите, заверките и преводите и прекратяване на практиката по т. нар. неприсъствено удостоверяване на подписи на преводачи

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Препоръките на КЗК в Решение № АКТ-964-16.07.2014:

http://www.cpc.bg/ViewResult.aspx?type=Article&id=4790

КЗК счита, че нормативната уредба на легализираните преводи следва да се промени", тъй като е „морално остаряла и оскъдна, съществува без правно основание и ограничава конкуренцията, тъй като достъп до този пазар имат само преводачески агенции, но не и физическите лица, които упражняват свободната професия на преводач.

Линк към Решение № АКТ-964-16.07.2014 (документът е 42 стр.)

http://reg.cpc.bg/Dossier.aspx?DossID=300045583

Дата на публикуване: 18.07.2014 г.


ПРИЛОЖЕНИЕ 3. Чл. 16, ал. 1 от Закона за нормативните актове

Чл. 16 (1) Държавните органи са длъжни да уведомят органа, овластен да отмени нормативния акт, за несъответствието между него и акт от по-висока степен."***


ЦЯЛАТА МИ КОРЕСПОНДЕНЦИЯ С ДИРЕКЦИЯ "КОНСУЛСКИ ОТНОШЕНИЯ" В МВнР
http://softisbg.com/rennies_blog/2013/06/---27082012-12062013.html
Блог: http://rennie.blog.bg/


Имейл: rennie@softisbg.com


Моб. тел.: 0888 60 90 72


Стац. тел.: 052 988 600


Powered by Movable Type 5.2.10

About this Archive

This page is an archive of entries from August 2014 listed from newest to oldest.

July 2014 is the previous archive.

September 2014 is the next archive.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.