ЦЯЛАТА МИ КОРЕСПОНДЕНЦИЯ С ДИРЕКЦИЯ "КОНСУЛСКИ ОТНОШЕНИЯ" В МВнР - ОТ 27.08.2012 г. ДО 25.05.2015 г.

| No Comments | No TrackBacks

Публикуваната тук кореспонденция е нещо като хроника на упоритата съпротива на дирекция "Консулски отношения" срещу въвеждане на нормалната европейска и световна практика по извършване и заверяване на официални преводи, а именно - с подпис и печат от самия преводач, а не както е било и все още продължава да е в България - подпис на преводач + печат на агенция + щемпел от МВнР.  

Според мен приказките за ниско качество на преводите са опит за прикриване на други проблеми, сред които може би най-сериозният е, че години наред МВнР е сключвало фиктивни договори с фирми за преводи. Изискването за договор е залегнало в безброй закони и наредби. Всички български учреждения са изисквали и продължават да изискват да сме сключили договор с МВнР (фиктивен, не забравяйте тази подробност) и никой, представяте ли си, нито един човек в цялата държава не е забелязал, че договорът е фиктивен.

Сякаш няма нито един юрист в тази държава. Нито в МС, нито в МВнР, нито в НС, нито във ВАС, нито където и да е!  Ето това според мен е страшният проблем, за прикриването на който може падне и този кабинет.

Ако за пръв чувате, че договорът е фиктивен (не съм сигурна в термина, може и да е нищожен?), ще намерите обяснения в статията  "ДА, МВнР ИМА ПРАВО ДА ПОСТАВЯ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ФИРМИТЕ ЗА ПРЕВОДИ" (ако им е истински възложител, но не е, фиктивен е): http://softisbg.com/rennies_blog/2013/06/post-56.html 27.08.2012 - Молба да публикуват заповед 95-00-152 от 31.05.2012:
http://softisbg.com/rennies_blog/2012/08/-27082012.html

08.11.2012 - Помолих, ако е възможно, да ми изпратят списъците с преводачи. http://softisbg.com/rennies_blog/2012/11/---08112012.html

12.11.2012 - Отговориха, че не може, защото исканата от мен информация не е обществена. Отговорът беше под формата на неофициален имейл - без име, подпис и печат:
http://softisbg.com/rennies_blog/2012/11/-12112012-1.html

19.11.2012 - Изпратих по пощата обикновено (хартиено) писмо, повтарящо текста на писмото от 08.11.2012, адресирано до Милена Иванова, директор на КО, с молба за изпращане на официален отговор на хартия - с име, подпис и печат. И досега (19.06.2013) не са  отговорили, въпреки неколкократните напомняния. Те много добре знаят, че списъците с преводачите не са държавна тайна, не са и фирмена. Противно на написаното от КО, списъците с преводачи са именно обществена информация. Пазя обратната разписка, която показва, че са получили писмото ми на 21.11.2012.
http://softisbg.com/rennies_blog/2012/12/-19112012.html

21.11.2012 - Отправих запитване за основанията, на които се събира таксата "заверка на подписа на преводача":
http://softisbg.com/rennies_blog/2012/11/-21112012.html

30.11.2012 - Отправих запитване за основанията на самата "заверка на подписа на преводача":
http://softisbg.com/rennies_blog/2012/11/-30112012.html 

04.03.2013 - Отговор от КО и мой отговор от същата дата с копие до ВАП:
http://softisbg.com/rennies_blog/2013/03/-04032013.html

07.03.2013 - Получих неофициална покана от КО да се срещнем. Веднага им отговорих:
http://softisbg.com/rennies_blog/2013/03/-07032013.html 

21.03.2013 - МВнР признава официално в писмо изх. № 12ПР-1149/21.03.2013 до МС с копие до мен, че Правилникът за легализациите, заверките и преводите на
документи и други книжа от 1958, посл. изм, 1990, е "една отдавна остаряла
правна уредба, която не отговаря на новите обществени отношения", a
"удостоверяването на подписа на преводача от страна на МВнР е дейност, която
не би следвало да се извършва от ведомството, не е законосъобразна и следва
да бъде прекратена":
http://rennie.blog.bg/novini/2013/03/21/pismo-izh-12pr-1149-21-03-2013-ot-mvnr-do-ms-s-kopie-do-men.1066704

Тук МВнР си признава също така, че нарушава Хагската конвенция за апостила: "Министерство на външните работи съзнава, че това е една отдавна остаряла правна уредба, която не отговаря на новите обществени отношения, но не може с лека ръка да предложи отмяна на действащите правила, доколкото с тях се урежда и реда за легализация на официални документи, предназначени за чужбина"

Редът за легализация на повечето документи за чужбина се урежда от Хагската конвенция за апостила, ратифицирана от всички страни от ЕС, вкл. и от РБ. Е, все още има документи , коите не се апостилират, но те са малко на брой. Не може заради тях да се твърди, че правилникът е незаменим.  

 

30.05.2013 - Писмо до дирекция "Консулски отношения"
http://softisbg.com/rennies_blog/2013/05/---30052013.html

 26.11.2013 - От КО до МС с копие до мен
http://softisbg.com/rennies_blog/2013/11/-2013.html
Директорът на КО, г-н Лашев, пише: "Правилникът не е основан на нормативен акт от по-висока степен и евентуални негови изменения и допълнения биха се явили в момента правно и практически необосновани."
Това означава, че Правилникът за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа не съществува в юридическия смисъл на думата.

 26.11.2013 - От KO до мен

http://softisbg.com/rennies_blog/2013/12/o-26112013.html

Представлява леко съкратен вариант на писмото от КО до МС, което получих на 26.11.2013.

 

04.12. 2013 - До КО

http://softisbg.com/rennies_blog/2013/12/-04122013.html

Благодаря на г-н Лашев, моля го да изпълни задължението си по чл. 16, ал. 1 от Закона за нормативните актове и давам няколко идеи.

 

26.12.2013 - До МВнР и МП с копие до 4 комисии към ЕП:

 http://softisbg.com/rennies_blog/2013/12/-4-26122013.html

Казвам им, че година и половина след като за първи път се замислих за неуредиците в преводаческата дейност, най-после се сетих, че правилникът е отменен от Хагската конвенция за апостила и ги питам те кога ще се сетят.

 

30.12.2013 - До служителите от МВнР с копие до г-жа Хикс от бг посолството в държава от ЕС: http://softisbg.com/rennies_blog/2013/12/---30122013.html  

Препратих им първото писмо на т. нар г-жа Хикс от посолство в държава от ЕС (с истинското й име) -  да се разберат помежду си. Защо трябва аз да хващам бика за рогата, по думите й? Дадох им линк и към цялата ми кореспонденция с въпросната г-жа, а също и към статиите "Как Вигенин отмени изискванията на Младенов" и "Кой още не е разбрал, че Правилникът за легализациите е отменен от Конвенцията за апостила още през 2001?"  

 

10.01.2014 - До служителите от дирекция "Консулски отношения" с копие до МП, Хага, ЕС и др.: http://softisbg.com/rennies_blog/2014/01/-10012014.html

Критика на (дез)информацията на сайта на МВнР в 5 точки - грешки, пропуски и др. Не е само за преводите, а и за легализациите. 

       20.03.2014 - Напомням, че очаквам отговор от 10.01.2014 г.
       
http://softisbg.com/rennies_blog/2014/03/-20032014.html
      Уведомявам ги за отговора от Your Europe Advice:

       "Българските власти нямат право да дават преференции само на     доставчиците, установени и регистрирани в България. Ако доставчикът на услуги е установен в друга държава от ЕС и е лицензиран съгласно законодателството на тази страна за преводи на публични документи на български език, неговите преводи следва да бъдат приемани като еднакво валидни. Обратното би означавало дискриминация, забранена съгласно Директивата за услугите на ЕС"

 


24.01.2014 - От МВнР до МС с копие до мен
http://softisbg.com/rennies_blog/2014/01/-24012014.html
Р. Лашев, директор на "Консулски отношения" се отчита пред МС, че Външно работи по проект за нормативен акт, уреждащ статута и дейността на преводачите. Вероятно изпълняват Решение на МС № 808/08.10.2012 г. за приемане на План за намаляване на регулаторната тежест за бизнеса: до 30.11.2012 г. МВнР е трябвало да изработи съвременна нормативна уредба на преводаческата дейност и да уреди статута на преводачите (не че им е работа, де). Както се крият, кой знае какви ги мъдрят. Ще трябва да им пишем, че нямаме никаква информация, нали по думите им ще се радват, ако и ние, преводачите участваме.

 

22.02.2014 - От г-н Лашев
http://softisbg.com/rennies_blog/2014/03/---20022014.html

Изготвя се проект за нормативен акт, регламентиращ преводаческата дейност и статута на преводачите.

 


11.03.2014 - До г-н Лашев
http://softisbg.com/rennies_blog/2014/03/---11032014.html

Като чуя, че правите закон за преводачите, се сещам за приказката "Лъжливото овчарче". 

              06.06.2014 До КО - напомняне, че чакам отговор от 11.03.2014
              http://softisbg.com/rennies_blog/2014/06/---06062014.html           

  В цялото МВнР напоследък са се умълчали. Пак ще има предсрочни избори, затова са се вкиснали. Лъгаха, че ще правят закон за преводачите, снишаваха се, криха се... Но, както е казал народът, на лъжата краката са къси.


17.05.2014 - До КО с копие до други дирекции в МВнР, МП и медии

http://softisbg.com/rennies_blog/2014/05/-17052014.html

Това е писмо в подкрепа на г-н Хари Стоянов

16.08.2014 До КО
http://softisbg.com/rennies_blog/2014/08/-16082014.html
Моля Лашев да се съобрази с препоръките на Омбудсмана и КЗК и да изпълни задължението си по чл. 16, ал. 1 от ЗНА


30.04.2015 До КО

http://softisbg.com/rennies_blog/2015/05/-30042015.html

Кратко писмо, изпратено по случай 14-та годишнина от влизането в сила за България на Хагската конвенция за апостила с копие до други институции и медии. Тема: 2 въпроса - за нарушаване конв. за апостила и за резултат работа междуведомствената група   


21.05.2015 От КО

http://softisbg.com/rennies_blog/2015/05/-21052015.html

Това е копие от писмо до Администрацията на Министерски съвет. Г-ж Соня Божикова беше помолила КО да отговори на въпроса за работата на междуведомствената работна група. Датата 21.05.2015 е взета от щемпела върху пощенския плик, тъй като КО редовно пропуска да напише дата върху уж официалните писма, които пише във връзка с преводаческите проблеми.


25.05.2015 До КО

http://softisbg.com/rennies_blog/2015/05/-25052015.html

Изразявам съжаление, че г-н Лашев отново е изпратил некомпетентен отговор, посочвам грешките му и отново питам докога ще държат правилника за легализациите.  


 

 

 ***


Към моя блог в blog.bg: http://rennie.blog.bg/
Имейл rennie@softisbg.com
Мобилен 0888 60 90 72
Стационарен 052 988 600

Книга за преводачите и агенциите, написана от Хари Стоянов, дългогодишен преводач и собственик на фирма за преводи "Софтис". Разпространява се безплатно. Публикувана е на адрес: http://softisbg.com/library/prevodachi_i_agencii.htm

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/281

Leave a comment

Powered by Movable Type 5.2.10

About this Entry

This page contains a single entry by Rennie Stoyanova published on June 19, 2013 9:24 AM.

Министър Кристиан Вигенин създава Обществен съвет към МВнР, 18.06.2013 was the previous entry in this blog.

Цялата ми кореспонденция с Омбудсмана от 30.07.2012 до 06.02.2018 is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.