До служителите от МВнР с копие до г-жа Хикс от бг посолството в държава от ЕС, 30.12.2013

| No Comments | No TrackBacks

Препратих първото писмо на г-жа Хикс  с истинското й име до всички имейли на МВнР, с които разполагам, като изпратих копие до нея.

 
----- Original Message -----
Cc: [бг посолство]
Sent: Monday, December 30, 2013 9:03 PM
Subject: Fw: CHESTITA KOLEDA!

 

ДО: Всички служители от МВнР
Копие до: [г-жа Хикс], Посолство на РБ в [...]
 
Уважаеми служители от МВнР,
 
Не разбирам защо аз трябва да хващам бика за рогата (вж. писмото от г-жа [Хикс] по-долу)? Аз съм просто един преводач. Вие от МВнР нарушавате Хагската конвенция за апостила и тормозите преводачите със стария си, незаконосъобразен правилник за легализациите, заверките и преводите. Направете си нов правилник. Свършете си работата. Първо - правилник за легализациите, съобразен с Хагската конвенция за апостила, след това - регистър на правоспособните преводачи и чак тогава - Закон за преводаческата дейност.
 
Весели новогодишни празници и успехи през Новата 2014 г.! Дано най-накрая през 2014 г. разберете, че Правилникът за легализациите, заверките и преводите от 1958, посл. изм. 1990, е отменен още през 2001 г.!
 
Рени Стоянова, преводач
 
Моля, предайте това писмо на г-н външния министър.
 
С уважение,
Рени Стоянова
 
Справка:
Кореспонденция със служител от бг посолство (г-жа [Хикс])
http://softisbg.com/rennies_blog/2013/12/-27-30122013.html
Как Вигенин отмени новите изисквания на Младенов
http://softisbg.com/rennies_blog/2013/12/post-89.html
 
Кой още не е разбрал, че Правилникът за легализациите е отменен още през 2001 г. от Конвенцията за апостила?
http://softisbg.com/rennies_blog/2013/12/-2001.html

Важно! Дневник на мащабната информационна кампания, започнала на 27.06.2013
http://softisbg.com/rennies_blog/2013/07/post-76.html  

 
----- Original Message -----
From: [бг посолство]
Sent: Friday, December 27, 2013 11:25 AM
Subject: RE: CHESTITA KOLEDA!

Уважаема госпожо Стоянова,

 

Честито Рождество Христово!

Господ да Ви поживи за тази кампания!

По мое скромно лично мнение основен адресат на кампанията следва да бъде ръководството на МВнР, тъй като на сайта им е публикувано едно безумие, в което пише, че документите, издадени в чужбина, трябва задължително да бъдат легализирани(!!!) и преведени от съответното посолство. Същото се отнася и за Министерството на образованието и всички университети в България, които се позовават на информацията на МВнР и искат дипломите да са легализирани и преведени от българските посолства. Моето впечатление е, че българските посолства няма да се съобразят с Вашите разяснения, защото те изпълняват указания единствено от „централата".

Така че: ако искате кампанията да има ефект, хванете бика за рогата. J

 

С пожелание за здраве, успехи и много поводи за радост през Новата година

 

[г-жа Хикс]

Кабинет на Посланика

 

 

From: Rennie Stoyanova [mailto:rennie@softisbg.com]
Sent: 25. 12.2013 13:06
To: representative@vss.justice.bg; sl.kamenova@vss.justice.bg; s.haritonova@vss.justice.bg; m.velichkov@vss.justice.bg; konkursi@vss.justice.bg; l.berova@vss.justice.bg; m.stefanova@vss.justice.bg; y.macheva@vss.justice.bg; s.ilieva@vss.justice.bg; atestirane@vss.justice.bg; k.kazakov@vss.justice.bg; n.georgieva@vss.justice.bg; s.ivanova@vss.justice.bg; p.petkova@vss.justice.bg; a.topalova@vss.justice.bg; d.petrova@vss.justice.bg; it@vss.justice.bg; oad-adm@vss.justice.bg; vss_adm@inet.bg; sv.ivanova@vss.justice.bg; v.panagonova@vss.justice.bg; md@vss.justice.bg; h.todorova@vss.justice.bg; a.kandova@vss.justice.bg; a.brazitsova@vss.justice.bg; k.ivanov@vss.justice.bg; gerdzhikov@sefita.org; grajdanskisavet@vss.justice.bg; psc-bg@mee.government.bg
Cc: Bulgarian Embassy - Ankara; Bulgarian Embassy - Astana; Bulgarian Embassy - Athens; Bulgarian Embassy - Baku; Bulgarian Embassy - Beirut; Bulgarian Embassy - Belgrade; Bulgarian Embassy - Berlin; Bulgarian Embassy - Bern; Bulgarian Embassy - Brasilia; Bulgarian Embassy - Bratislava; Bulgarian Embassy - Brussels; Bulgarian Mission - Brussels EU; Brussels-PD_Nato, Belgium; Bulgarian Embassy - Budapest; Bulgarian Embassy - Buenos Aires; Bulgarian Embassy - Bucharest; Bulgarian Embassy - Warsaw; Bulgarian Embassy - Vatican; Bulgarian Embassy - Washington; Bulgarian Embassy - Vienna; Bulgarian Mission - Vienna; Bulgarian Embassy - Delhi
Subject: CHESTITA KOLEDA!

 

ЧЕСТИТА КОЛЕДА! СВЕТЛИ, ВЕСЕЛИ ПРАЗНИЦИ!
Дано 2014 г. Ви донесе здраве и професионални успехи, а на българските юристи - прозрение, че Правилникът за легализациите е отменен от Конвенцията за апостила още през 2001!

 

До г-жа Славчева от Администрация на Президента на РБ, 24.12.2013
http://softisbg.com/rennies_blog/2013/12/---24122013.html
Написах й, че вече разполагам с отговора на въпроса "Кога ще бъде отменен Правилникът?", зададен през септември. Отговорът е: "Правилникът е отменен още през 2001 г. от Конвенцията за апостила." Помолих за съдействие да бъде свален списъка на фалшиво оторизираните агенции от сайта на МВнР и да бъде заменен със списък на правоспособните преводачи.
Още малко по въпроса: http://www.peticiq.com/forum/32093/start/12475#12485

Този имейл е част от мащабна информационна кампания срещу незаконосъобразните практики по извършване и заверяване на официални преводи в България. Не е необходимо да отговаряте, но е желателно да споделите с познати и приятели.

 

Дневник на кампанията, започнала на 27.06.2013
http://softisbg.com/rennies_blog/2013/07/post-76.html 


Към моя блог в blog.bg: http://rennie.blog.bg/
Имейл rennie@softisbg.com
Мобилен 0888 60 90 72
Стационарен 052 988 600

 


 

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/428

Leave a comment

Powered by Movable Type 5.2.10

About this Entry

This page contains a single entry by Rennie Stoyanova published on December 30, 2013 10:49 PM.

КОРЕСПОНДЕНЦИЯ И РАЗГОВОРИ С ИНДИВИДУАЛНИ ЛИЦА ПО ПРЕВОДАЧЕСКИ ВЪПРОСИ ОТ 26.03.2013 ДО 12.08.2017 was the previous entry in this blog.

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЛЕГАЛИЗАЦИИТЕ, 03.01.2014 is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.