До г-жа Славчева от Администрация на Президента на РБ, 24.12.2013

| No Comments | No TrackBacks

Днес, година и половина след като за първи път се замислих над проблемите в уредбата на преводаческата дейност в България и изпратих първото си писмо до Омбудсмана, в което поставих въпроса за евентуална актуализация на Правилника за легализациите, заверките и преводите от 1958, зашото не е изменян от 25.12.1990 г., а след това изпонаписах сума ти писма до къде ли не с молба да се измени или отмени този стар правилник, понеже противоречи на съвременното законодателство, по признание на самото Външно, най-сетне ми светна защо цялата държавна администрация, барабар с прокуратурата, се държат като настъпени съсели.

Защото Правилникът е отменен още през 2001 г. от Конвенцията за апостила!

Съответно изпратих следното писмо до г-жа Славчева от Президентството:

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО СЛАВЧЕВА,

 С настоящето Ви уведомявам, че вече разполагам с отговора на въпроса, който Ви бях изпратила през септември във връзка с благородната инициатива на г-н Президента Росен Плевнелиев „Диалог с гражданите", така че отпада необходимостта да ми изпращате такъв. Всичко вече е наред.

 

Въпросът беше „Кога ще бъде отменен Правилникът за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа от 1958 г., посл. изм. 1990 г.?".

 

Отговорът дойде от МВнР в писмо, изпратено до Министерски съвет в края на ноември т.г. с копие до мен. В писмото се казва, че Правилникът „не отговоря на съвременните изисквания, както и е в противоречие с действащото законодателство. Правилникът не е основан на нормативен акт от по-висока степен и евентуални негови изменения и допълнения биха се явили в момента правно и практически необосновани."

Писмо от МВнР до МС от края на ноември т.г.: http://softisbg.com/rennies_blog/2013/11/-2013.html

 

 

За съжаление в писмото се потвърждава за пореден път, че Правилникът е „нормативен акт регулиращ тази материя [легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа]. Следователно, при положение, че не може да се изменя и допълва, Правилникът може единствено да продължи да навлиза във все по-дълбоко противоречие със съвременното законодателство - вътрешно и международно, докато някой не се сети, че съгл. чл. 25 от правилника, разпоредбите му са отменени от Международната конвенция за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове (Конвенцията за апостила), ратифицирана със закон, приет от XXXVIII Народно събрание на 25 май 2000 г. - ДВ,бр.47 от 2000 г., в сила от 30 април 2001 г. МВнР изглежда още не се е сетило, защото това последното не го пише в писмото.

 

Правилник за легализациите, заверките и преводите:

http://www.mfa.bg/uploads/files/Pravilnik(1).pdf

„Чл. 25. Разпоредбите на този правилник са задължителни, доколкото в

сключените спогодби и споразумения с чужди страни не се предвижда друго."

 

Накратко, отговорът на въпроса ми до г-н Президента е „Правилникът е отменен още през 2001 г." Остава само някой да го каже от официална трибуна. Би било чудесно, ако г-н Президентът бъде първият, който направи изявление по този въпрос.

 

Надявам се, че с Ваше съдействие Правилникът ще бъде свален от сайта на МВнР още от началото на 2014 г. Вместо него биха могли да се публикуват т.нар. „Общи разяснения относно оформянето на документи от и за чужбина" от 2007 г., като само леко се актуализират: http://mail.nacid.bg/newdesign/kap/att_files/obshti_razqsneniq.pdf

 

Отпада и молбата ми за предприемане на мерки за отмяна на правилника по реда на чл. 16 от Закона за нормативните актове, която отправих в писмо до Вас на 05.10.2013 г.:

http://softisbg.com/rennies_blog/2013/10/-05102013.html

 

Сега, след като този въпрос се изясни, бих желала да поднеса на вниманието на г-н Президента на РБ, с Вашето любезно съдействие, един друг въпрос от обществена значимост:

 

„Кога ще бъде свален от сайта на МВнР списъкът на агенциите?"

 

Ето за този списък става дума:

http://www.mfa.bg/uploads/files/tab13_06_2013.xls

 

Агенциите от списъка са посредници, които предлагат официални преводи на 20-30 и повече чужди езици на принципа „с чужда пита помен прави", както казва народът. Много от тях не разполагат с нито един правоспособен преводач в офисите си. Неслучайно бяха ужасени от намерението на МВнР да ги извади от списъка, ако не назначат поне по двама филолози на трудов договор. За тяхна радост правителството се смени предсрочно и г-н Вигенин върна старото положение. Това стана по много интересен начин - с устно решение. Ако не знаете как г-н Вигенин отмени т.нар. „нови изисквания", които уж щяха да се въвеждат от 01.07.2013 г. със заповед на бившия външен министър г-н Николай Младенов, можете да прочетете на адрес:

http://softisbg.com/rennies_blog/2013/12/post-87.html

 

Агенциите от списъка са оторизирани (лицензирани) от МВнР да извършват официални преводи. Така твърди самото МВнР на официалния си сайт:

http://www.mfa.bg/bg/pages/51/index.html

 

Оторизацията (лицензът) се получава по силата на договор с МВнР на основание чл. 2а, ал. 2 от Правилника за легализациите. Договорът е крайно съмнителен като съдържание (фиктивен е), а основанието му е незаконосъобразният Правилник. Накратко - оторизацията е фалшива.     

 

За фиктивния характер на договора по чл. 2а, ал.2 от Правилника, с който МВнР „оторизира" агенции (фирми) за преводи:

http://softisbg.com/rennies_blog/2013/06/post-56.html

 

Надявам се с Ваше съдействие този срамен списък да бъде свален от сайта на МВнР. Имайте предвид, че дейността на търговските дружества (фирмите) се регулира от Търговския закон, а не от МВнР, така че няма никаква опасност агенциите да „хлопнат кепенци", ако прекратят незаконосъобразните си договорни отношения с МВнР и бъдат свалени от сайта на МВнР.

 

Списъкът на агенциите би могъл да се замени със списък на преводачите. Ето такъв например:

http://www.mfa.bg/embassies/uploads/files/Translators.pdf

(може и без крайната колона „Тарифа")

 

 За целта е достатъчно да се извадят „тайните" списъци с имената на правоспособните преводачи (традиционно наричани „заклети" у нас), които се съхраняват в дирекция „Консулски отношения" по силата на стотиците  фиктивни договори, сключени по чл. 2а, ал. 2 от правилника. Само трябва да се прочистят от повтарящи се и/или фиктивни имена (ако има такива).  

Проблем може да възникне, ако агенциите са внасяли в МВнР невалидни списъци, а МВнР ги е одобрявало безкритично.

 

Години наред МВнР продължава да „оторизира" търговски дружества  с фиктивен договор на основание отменения от Конвенцията за апостила правилник и все отлага създаването на регистър на преводачите, като се оправдава с липсата на закон за преводаческата дейност.

 

Разполагам с писмо от Съюза на преводачите (СПБ), в което се казва, че от 1991 г. се борят за създаване на такъв регистър. За съжаление и СПБ е сключил фиктивен договор с МВнР по чл. 2а, ал. 2 от правилника и му е трудно да осъзнае, че правилникът и договорът тежат като воденичен камък на шията на преводаческата гилдия. 

 

Сега МВнР отново заговори, че се е ангажирало с изработването на закон за преводаческата дейност и пак нищо не казва за регистъра на преводачите.  

 

Искрено се надявам да предадете на г-н Президента, че на сайта на МВнР се намира списък на фалшиво оторизирани агенции (посредници), който трябва да се свали и замени с истински регистър на правоспособните преводачи.

 

Благодаря предварително.

 

СВЕТЛИ, ВЕСЕЛИ ПРАЗНИЦИ!

 

С уважение,

Ренета Тодорова Стоянова, преводач от фирма „Софтис" - Варна, на трудов договор от 01.07.2003 г.

Образование: полувисше (медицина) и висше (английска филология)

ЕГН: **********

Адрес: гр. Варна, ул. „Г. Бакалов" 17, вх. 7, ет. 1, ап. 80

Цялата ми кореспонденция с МВнР, Омбудсман на РБ, МС, ВАП и др.: http://rennie.blog.bg/novini/2013/05/12/cialata-mi-korespondenciia-s-instituciite-ot-30-07-2012-do-0.1109537

За нашата фирма:

Защо ние от фирма „Софтис" не желаем да подновим договора си с МВнР - историята на едно трудно решение

http://rennie.blog.bg/novini/2013/04/28/zashto-nie-ot-firma-softis-ne-jelaem-da-podnovim-dogovora-si.1105060

 

 

P.S. Забравих да й напиша, че регистър на преводачите може да се създаде и без специален закон за преводаческата дейност. В много страни от ЕС и по света няма закон за преводачите и пак има регистри.

 

Към моя блог в blog.bg: http://rennie.blog.bg/

  

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/418

Leave a comment

Powered by Movable Type 5.2.10

About this Entry

This page contains a single entry by Rennie Stoyanova published on December 24, 2013 4:23 PM.

ДО АП (АСОЦИАЦИЯ НА ПРЕВОДАЧИТЕ), 09.12.2013 was the previous entry in this blog.

Кампания срещу фалшивата оторизация на агенциите за преводи и легализации, 25.12.2013 is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.