Recently in Translators Category


1. Министърът на МВнР излиза с изявление, че Външно и в частност дир.КО нeправомерно е диктувало правилата в бранша от 01.07.91 г. насам въз основа на вътрешния правилник на дир.КО от 1958, останал неактуализиран от 25.12.90. (случайно ли? нарочно ли? - няма значение! вместо да се вадят кирливи ризи от миналото, по-добре да се вложат усилия за оправяне на положението отсега нататък)

2. Измисленият СПА прекратява "дейността" си (ако вече не го е направил :) има достатъчно основания да предполагаме, че вече са взели решение да се самозакрият :))) Делото във ВАС се прекратява поради ненужност (то така и не се разбра за какво е всъщност :)

3. Законодателните органи преразглеждат дефиницията за "официален превод", като отстраняват нелепото "сключил договор в МВнР" - Примерно: "Официален превод е превод, носещ декларация за верността по ал. 2, чл. 290 от НК и подпис на квалифициран преводач"

4. Към чл. 290 се добавя алинея 3, в която се дефинира понятието "квалифициран преводач". Дефиницията се изготвя от единния Съюз на преводачите в България, в който членуват всички квалифицирани, професионални, опитни, заклети и пр. титуловани преводачи в България. За целта сегашните Съюз на преводачите в България и Асоциация на преводачите в България се сливат („Съединението прави силата" - така си е; докато няма единство, отделните браншови организация ще защитават само собствените си членове, а не всички преводачи в страната). Примерна дефиниция: „Квалифициран преводач е преводач с висше образование и опит, доказан с брой преведени страници (не смятам, че провеждането на изпит е решаващо, нито годините стаж, защото не е важно колко време е работил преводачът, а какво е изработил, вж. т. 7; висшето филологическо образование също не е решаващо според мен, вж. статията ми „Люта битка ..."). Съюзът е отворен за нови членове (вж. пак т. 7 по-долу).

5. Преводаческите агенции се освобождават да извършват дейността си, без да сключват никакъв договор с МВнР и без да се съобразяват с изискванията на Съюза на преводачите за професионалната квалификация и опит на преводачите си, обаче ако техните преводачи не са членове на Съюза на преводачите, нямат право да се подписват под клетвена декларация, т.е. нямат право да извършват официални преводи. Това означава, че ако на дадена преводаческа агенция се наложи да извърши официален превод, тя трябва или да разполага с квалифициран преводач (член на Съюза на преводачите) на трудов договор в тази агенция, или да потърси услугите на такъв за конкретната поръчка, при което преводачът, а не агенцията определя цената на превода. Интересите на преводаческите агенции на свой ред се представляват от единна браншова организация („Съединението прави силата" - така си е; докато няма единство, отделните браншови организация ще защитават само собствените си членове, а не всички преводачески агенции в страната)

6. Законодателните органи внасят поправки в съответните закони, където е употребена разнородна терминология, имаща отношение към преводи и преводачи (вече съм насъбрала сума ти закони и директиви, където се срещат "сертифицирани преводи", "легализирани преводи", "заверени преводи", "лицензирани преводи" и пр. объркваща терминология - голям труд ще падне, докато се унифицира терминологията, но трябва, няма да се излагаме, я :)

7. Вместо да се подлагат на изпит за 2-3 часа, което е крайно недостатъчно, за да се гарантира, че даден неопитен, току-що започващ преводач може да се нарече професионален и опитен, новите (младшите) кандидат-преводачи се прикрепват към опитните (старшите) преводачи, за които превеждат на сравнително ниска цена, докато се ошлайфат и съберат около 250 страници проверен и редактиран превод (редакцията се извършва в тандем с опитния, старши преводач). След като събере около 250 стр., младшият ги предава в единния Национален съюз на преводачите и моли да бъде приет в редиците на опитните, квалифицирани, професионални преводачи. При одобрение, получава уникален номер, под който се вписва в регистър на опитните, квалифицирани, професионални преводачи и му се издава членска карта. Печата той си поръчва сам - с трите му/й имена и уникалния номер на признат преводач. Оттам насетне може да подава заявления да бъде изпитан - но само по собствено преводаческо желание - за специалност, в т.ч. устен съдебен заклет преводач. Или пък литературен, конферентен, медицински, технически, морски, юридически и пр. области на превод. За целта ръководството на Съюза се обръща към своите членове с молба да подготвят изпитни материали и провеждат изпита за присъждане на специалност.

      На свой ред единната браншова организация на преводаческите агенции изработва правила за легигимност на преводаческите агенции, като по този начин се парират опитите на "помиярите" в бранша (т.нар. гаражни агенцийци, които се опитват без никакви инвестиции в бизнеса да реализират бързи печалби за година-две, като измамят колкото се може повече преводачи и други агенции, след което изчезват безследно).

Резюме
Това е статия, в която се разглеждат някои широко разпространени заблуди в преводаческия бранш и се твърди, че намирането на „цялостно решение" не е толкова лесно, както може би се е сторило на Ваня Ангелова и Антония Парчева, предложили в края на август 2012 г. „Цялостно решаване на проблема с КАЧЕСТВОТО НА ПРЕВОДА в България чрез регулиране на достъпа до преводаческата професия"

Статията не е напълно самостоятелна. Написана е в отговор на отговорите на някои от въпросите, зададени или повдигнати от развълнувани читатели на една друга статия, наречена

Регистър на сертифицираните професионални преводачи ще успокои духовете и ще спести много средства, усилия и време на всички, смятат преводачи


Тук
можете да прочетете отговорите, дадени от авторките.

Настоящата статия беше предназначена за публикуване в блога на едната от авторките, точно под дадените отговори, където й е мястото, но поради технически проблеми след пействане на малка част от нея, се наложи да бъде публикувана във facebook и тук.

*
През юли т.г. (2012), 100 европейски експерта проведоха мащабно проучване върху състоянието на преводаческата професия в страните членки на ЕС, давайки примери и със страни извън тях, като напр. САЩ, Канада, Австралия, Китай и др. Резултатите са публикувани в доклад от 172 страници, достъпен безплатно онлайн. На стр. 124 в този доклад пише за трудностите, които възникват при акредитирането на самите акредитиращи органи:

"If done outside of intergovernmental institutions, one has the problem of who accredits the accreditor. In the United States, the general answer is to work through an established accreditation agency286 and to apply the criteria outlined in ISO 17024. 287 In Europe, on the other hand, one instinctively looks to government institutions, and to the prime intergovernmental institution in this case: the European Commission Directorate General for Translation."

Забелязахте ли израза "one has the problem of who accredits the accreditor"?
Превод: "проблемът е кой акредитира акредитиращия".

Именно. При всеки опит за въвеждане на нов вид „акредитиране" става като в занимателната задачка „Кое е първо - кокошката или яйцето?" Това означава, че всеки, който изяви желание да „акредитира" някой друг, първо трябва сам да премине „акредитация", но на свой ред този, който ще го „акредитира", трябва също да бъде „акредитиран" от някого. Така се стига до нещо подобно на т.нар. „безкрайна дроб" в математиката, например 0,99999999999999999 .... до безкрайност.

Как може да се излезе от този омагьосан кръг? Авторките имат готов отговор - като се доверим на нечий авторитет, за който се приеме като аксиома, че няма нужда от акредитация.

Какво обаче означава авторитет и дали трябва сляпо да се доверяваме на авторитетите?

За авторките на „цялостното решение" такъв авторитет в преводаческия бранш е например някакъв бивш директор на "Консулски отношения", често цитиран в отговорите им. Защо са посочили за авторитет този безименен служител от тази дирекция на Външното министерство? Какъв авторитет смятат, че може да има за нас - преводачите, един служител в министерство, пък било то и Министерството на Джеймс Бонд?

Само защото този човек е експерт, да речем, по въпросите на консулското обслужване - това достатъчно ли е да бъде приет за експерт по преводите? Още колко години ВСИЧКИ преводи в България ще се свързват все с тази вездесъща дирекция „Консулски отношения"? Това според мен е пълно недоразумение и то ще отпадне от само себе си, когато се пререже пъпната връв, свързвала дълги години и все още свързваща преводаческия бранш в България с дирекция "Консулски отношения" на Външно.

Иначе - да, вярно е, че човек се чувства по-сигурен, облегнат на нечий авторитет - особено ако е инфантилен и не се е научил още сам да поема ПЕРСОНАЛНА отговорност за делата и думите си. В тази връзка бихме желали да обърнем внимание на (не)желаещите да ни изслушат, че предоверяването на авторитети също може да доведе до грешки и хаос. Пресен пример ни дават пак експертите в горецитирания доклад.

На стр.27 в същия доклад се дава следната информация:

"In Bulgaria, the translation companies must be accredited by the Ministry of Foreign Affairs, and when doing this they have to present a list of their translators and their qualifications. The companies then certify the translations (EUATC 2009)."

Превод: „В България, преводаческите агенции трябва да бъдат акредитирани от МВнР, като за целта те са длъжни да представят списък на своите преводачи и квалификацията им. След това агенциите сертифицират преводите."

Тази информация, на пръв поглед съвсем правдоподобна, всъщност е изцяло погрешна. Вероятно някой «авторитет» е подал (дез)информация за сбърканите порядки в преводаческия ни бранш и европейските експерти са я записали в доклада си, без да проверят верността й. Ще се опитам да обясня.

Уважавам авторитета на МВнР, но не смятам, че това министерство има право - по сега действащото българско законодателство - да "акредитира" агенциите. Правят го по стара традиция на основание един вътрешен Правилник на дирекция «Консулски отношения», който отдавна е влязъл в разрез с не един и два закона поради факта, че не е актуализиран от 1990 г. - повече от 20 години! Някой е ПОДВЕЛ европейските експерти, подавайки им такава (дез)информация. А експертите са се ПРЕДОВЕРИЛИ на нечий авторитет.

Този авторитет трябва да е бил много голям, защото е дал - без да му мигне окото (авторитет е това, не е лукова глава!) - още една ПОДВЕЖДАЩА информация, а именно, че ПА «са длъжни да представят списък на своите преводачи». Експертите вероятно са си помислили, че става дума за преводачи на трудов договор в агенциите. Нали не е невъзможно да са си помислили такова нещо? И като че ли това е малко, идва и последното изречение - забито по-остро от пирон в кисело мляко:

«След това агенциите сертифицират преводите.»

Агенциите в България сертифицират преводите (заверяват ги, демек, удостоверяват верността им)! Напук на ал. 2, чл. 290 от Наказателния кодекс на Р. България, в който комай пишеше нещо за персонална отговорност на преводача!

----- Ама, хайде моля ви се, стига сте се излагали! Какво тук значи някакъв си НК? Кой изобщо е чувал за него? Затвор до 5 години грозял преводача за неверен превод! Смешки! Има ли сред вас някой ТОЛКОВА НАИВЕН, че да вярва на приказки като тая? Че нали ако съдът тръгне да установява КОЙ АДЖЕБА ПРЕВОДАЧ е направил даден превод, ще се види в небрано лозе от «свински опашчици», минаващи за легитимен подпис на лица, носещи ПЕРСОНАЛНА НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ, ще се смае от мощта на ПА, играещи ролята на настойници на малоумните преводачи, ще потръпне пред величието на Външно, на свой ред играещо ролята на настойник на малоумните ПА и преводачи (2 в 1)! Че нали т.нар. персонална отговорност е размита до пълно отмиване от заверки, пре-заверки и пре-пре-заверки, от печат до печата, майно льо! Че нали преводачът с лекота може да се отрече от собственото си калпаво творение, като обвини агенцията, че му е ФАЛШИФИЦИРАЛА подписа. Че нали даже най-модерният стандарт EN 15038 увековечава размитата отговорност! За какво друго мислите, че го харесваме, а?! ------

А именно за размитата отговорност говореше и самият министър пред депутатите в НС, за възможностите да се фалшифицира подписът на преводача, цитирам:

«Ние нямаме възможност за контрол върху процеса на превод - дали той се извършва действително от заявения от фирмата изпълнител- преводач или от студенти, дали преводът е прегледан от професионалист, ако той е свързан със специфична материя, и дали окончателният текст е редактиран професионално от друго лице, а не от преводача ние не можем да знаем.» (из отговора на министър Н. Младенов до народен представител Кирчо Димитров, 15 юни 2012г., пленарна зала на Народното събрание).

Министърът не може да бъде сигурен дали преводът е извършен „действително от заявения от фирмата изпълнител- преводач или от студенти" (а може би дори - ученици, защо не?!!), обаче е толкова очарован от идеята за професионална редакция на превода, че дори не се замисля КОЙ АДЖЕБА ще поеме ПЕРСОНАЛНАТА отговорност за извършения превод, ако върху преводача се накачулят редактор до редактора и контрольор до контрольора, майно льо!

Дори на преводачите още не им е ясно, че последният, който си позволи да нанесе корекции върху превода, без знанието на преводача и без пълното му съгласие, поема ПЕРСОНАЛНО, чрез подписа си, ЦЯЛАТА ОТГОВОРНОСТ за извършения превод.

Затова Тим Мартин (Tim Martin) от Главна дирекция „Преводи" към Европейската комисия (the European Commission Directorate General for Translation) препоръчва да се внимава с редакцията и ако се прави такава, винаги да се работи в тандем, в спокойна, добронамерена, колегиална атмосфера на сътрудничество, а не както някои мениджърки на български ПА си го представят („Ще ти редактирам превода и даже няма да разбереш!" - мнение, смело изказано в свободния форум на „Петиция срещу новите изисквания за ПА").

Не друг, а самият Тим Мартин започва статията си с простото изречение:

„Revision is a deceptively simple notion."
Превод: „Редакцията е измамно просто понятие."

Цялата статия на Тим Мартин е достъпна безплатно на този адрес.

Може авторките да пренебрегнат написаното тук, както са пренебрегвали и други мнения преди това, а може би и в бъдеще ще пренебрегват всичко или почти всичко, написано от мен или други преводачи - само защото в очите им НИЕ НЕ СМЕ АВТОРИТЕТИ, но много бих искала поне на тази молба да обърнат внимание:

МНОГО ВИ МОЛИМ НИКОГА ДА НЕ КАЗВАТЕ И ДА НЕ ПИШЕТЕ, ЧЕ ПРЕДЛАГАТЕ "Цялостно решаване на проблема с КАЧЕСТВОТО НА ПРЕВОДА в България "

Защото това ваше предложение за „цялостно решение" резонира в поразителен синхрон с едно друго „пълно и окончателно решение", печално известно от историята! Поне заради тази кошмарна прилика с изказванията и плановете на Хитлер по друг повод, моля, откажете се от идеята за пълно, окончателно, „цялостно решение" на нашия въпрос! А има и още една причина - от малко „кумова срама", дето се вика - такова пълно, окончателно, „цялостно" решение на преводаческия въпрос не съществува нито в Европа, нито в света. Наистина ли смятате да им дадете да разберат на тия европейски и всякакви други ПРОСТАЦИ по света, че ние, българите, най го разбираме „цялостното решение" на сложните преводачески проблеми?

И последна засега молба към авторките - Моля, като цитирате, давайте линк или друг вид референция към източника си, както си му е редът по цял свят.


 
Тази статия е написана в отговор на някои дискусии около очакваните промени в преводаческия бранш. Темата засяга по-конкретно един много стар спор, периодично подновяван при всеки опит за въвеждане на промени в преводаческия бранш.

Спорът, понякога прерастващ в ожесточени препирни, се води едновременно на няколко „бойни полета" - между големите и малките агенции, между преводачите филолози и преводачите нефилолози, между правителствените и неправителствените организации, опитващи се да дефинират правилата на играта и етиката на играчите в един труден за дефиниране стопански отрасъл, какъвто е преводаческият.

Статията няма претенции да даде отговор на многобройните нерешени въпроси в бранша. Направен е опит да се внесе някаква яснота по въпроса - кои преводачи са по-добри: филолозите или нефилолозите, и се изказва мнение, че най-лютата битка всъщност тече на едно-единствено, невидимо бойно поле. Авторът напълно споделя широко разпространеното мнение, че филолозите не винаги са по-добри преводачи от нефилолозите.

*

Макар самата аз да съм филолог, смятам, че много от дипломираните филолози, да не кажа повечето, не са добри преводачи и обратно, че много хора без филологическо образование правят прекрасни, качествени преводи. Не случайно институциите на ЕС търсят именно хора от втория тип:

- примерно с диплома за икономическо, юридическо, медицинско и пр. висше образование след езикова гимназия (за най-често използваните езици);

- или с две дипломи за висше образование: филологическо + икономическо, юридическо, медицинско и пр. (със или без езикова гимназия);

- или с диплома за икономическо, юридическо, медицинско и пр. висше образование (без езикова гимназия), но с международно признат сертификат (удостоверение, свидетелство) за успешно взет изпит по чужд език на високо ниво.

Но - едно голямо «но», наистина -  любимите "преводачета" на повечето преводачески "агенцийки" в България не принадлежат към никоя от горните категории. Причината е съвсем ясна. Преводаческата агенция печели повече, като ангажира нискоквалифицирани преводачи. Забележете, обаче, че принципът "по-висока печалба при по-ниски инвестиции" си е основен пазарен принцип, а не патент на преводаческите агенции в България. Нещо повече, този принцип е общовалиден. Прилага се в цял свят, т.е. става дума за принцип, който се прилага не само в преводаческия отрасъл и не само в България. Навсякъде се търси евтин труд с цел извличане на по-големи печалби. Глобализацията подпомага този процес. Глобалната криза го ускорява. В преводаческия бранш допълнително ускорение му придава и безплатният машинен превод.

При редките езици положението е малко по-различно. Но и те са подложени на силен натиск от глобализацията, кризата и машинния превод. Как иначе да си обясним, че на българин, примерно, се възлага да превежда, да речем, от английски на японски? Може да се предположи, че подобна заявка -  в дадения пример, за извършване на превод от английски на японски, минава по ВЕРИГА от посредници в търсене на най-евтиния изпълнител.

Иронията е, че клиентът вероятно заплаща доста на първата агенция, към която се обръща. Мениджърите оттам прехвърлят заявката към други мениджъри, а те - към трети. Всичко е въпрос на договорености, нали? Заявката за нула бройки може да обиколи цялото земното кълбо, докато накрая се намери най-евтиният преводач (или най-отстъпчивият), като всеки посредник по веригата си удържа комисионна. Най-голямата ирония  в случая е, че най-евтиният преводач (или най-отстъпчивият) може да остане дори МНОГО ДОВОЛЕН от полученото заплащане. Трохите, дошли до него, може му се видят като ДОСТОЙНО заплащане!

Тези ИЗВРАЩЕНИЯ в основата си имат две основни човешки слабости - АЛЧНОСТ и БЕЗОТГОВОРНОСТ.

Та -  между кого всъщност се води така наречената от някои интернет форумци "люта битка между преводачите и агенцийките"?

Моят отговор е -  битката се води между професионалните преводачи (онези от изброените по-горе категории) от една страна и посредническите агенции за преводи, малки и големи, включително най-големите (международните дори), от друга.

Или казано алегорично, «лютата битка» е между ИНТЕЛЕКТУАЛЦИТЕ и ТЪРГОВЦИТЕ.

Как мислите, че ще завърши тази "люта битка"?

Моят отговор е -  в условията на свободен пазар, всеки опит на интелектуалците да се опълчат срещу търговците е обречен на ПЪЛЕН ПРОВАЛ. Но - последно «но» засега - аз не смятам, че в условията на регулиран пазар изходът би бил различен, чисто и просто защото АЛЧНОСТТА И БЕЗОТГОВОРНОСТТА са си основни човешки слабости, независещи от обществено-икономическия строй.

 

 

Powered by Movable Type 5.2.10

About this Archive

This page is an archive of recent entries in the Translators category.

Translation Business is the previous category.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.