April 2013 Archives


Днес получих по е-поща копие от следното писмо, подписано от Соня Божикова, към което бяха приложени 8 страници от предишни писма между нас:

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ НА

МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

№ 2711/12

25-04-2013

 

ДО

МИНИСТЕРСТВОТО

НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ

/на наш изх. № 12 ПР-1149

от 21.03.2013 г./

 

КОПИЕ:

Г-ЖА РЕНЕТА СТОЯНОВА

E-MAIL: rennie@softisbg.com

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

 

            В Министерския съвет на Република България по електронната поща постъпиха нови сигнали от г-жа Ренета Стоянова, в които отправя конкретни въпроси и предложения по вече поставената за разглеждане тема.

            На основание чл. 112 - глава осма „Предложения и сигнали" от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 20, ал. 1 от Закона за администрацията и чл. 65, т. 10 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, предоставяме и новопостъпилите изложения на Вашето внимание, по компетентност.

            Като продължение на кореспонденцията ни с г-жа Стоянова - наши отговори изх. № 2711/12 от 13.12.2012 г., № 2711/12 от 28.03.2013 г. и № 2711/12 от 01.04.2013 г., както и писма изх. № 2711/12 от 14.09.2012 г., № 2711/12 от 29.01.2013 г. и № 2711/12 от 12.03.2013 г., бихме искали да напомним на гражданката, че своевременно сме извършвали проверки чрез имащите отношение институции и сме предоставили наши отговори по повдигналите в писмата и въпроси. Категорично не отговаря на действителността твърдението й, че не е получила отговор от отдел „Приемна" на Министерския съвет „повече от 7 месеца и 3 дни" /цитат от един от сигналите/, изпратен по електронната поща на 07.04.2013 г. Приложени, предоставяме на г-жа Стоянова копия от цитираните по-горе наши отговори и писма, за яснота.

            ПРИЛОЖЕНИЕ: за МВнр - 5 бр. сигнали; за г-жа Стоянова - 3 бр. отговори и 3 бр. писма, изходящи от отдел „Приемна".

 

С уважение,

 

НАЧАЛНИК НА

ОТДЕЛ „ПРИЕМНА":       

(Подпис, не се чете) (Печат, не се чете)

                                    /СОНЯ БОЖИКОВА/

Изготвил: (Подпис, не се чете)

            /Д. Филипова/

 

София, бул. „Дондуков" № 1, тел. 940-24-33, 940-24-15, факс 981-08-95

 

Към моя блог в blog.bg: http://rennie.blog.bg/


Полша вече реагира и си защити гражданите и преводачите:
http://editor.slavic-center.com/prevodacheski-agencii-polski-ezik_oficialni-prevodi/

Коментари:

Съобщението на таблото на КО носи дата 23.10.2012 г. и гласи, че Полша признава само официални преводи, извършени от полски заклети преводачи. Вероятно МП на Полша е публикувало реципрочно съобщение, в смисъл, че България признава само официални преводи, извършени от агенции, оторизирани от МВнР.

Датата е ясна и мълчанието е ясно Няма реципрочност - моите преводи от български на словенски език се признават в Словения от съда им.

Не се знае докога ще ти се признават и то именно поради липса на реципрочност, защото я си помисли дали преводите, извършени от словенски заклети преводачи, се признават в България? Май не, а? А твоите се признават в Словения! Защо? Защото няма реципрочност, затова. А трябва! Но не такава, каквато се е получила между РБ и Полша. Тенденцията е към хармонизиране на европейските практики и взаимно признаване на преводите, а случилото се представлява точно обратното на тази хубава тенденция - в случая с Полша имаме взаимно непризнаване и обтягане на отношенията между две страни-членки на ЕС.

Според мен Полша овреме се е усетила и е скръцнала със зъби на нашето МВнР:
- Значи така, ние ще ви признаваме преводите, а вие нашите - няма, така ли?

Най-неприятното за Външно и основната причина, поради която КО не желае да се дава гласност на случая, е че Полша в никакъв случай няма да признава преводи на полски, извършени от бг агенции за преводи, ако ще те да са и оторизирани, и сертифицирани, и какво ли още не. Няма да ги признава и точка.

- Е, що ручааме жабеата тогава? - с право ще попитат агенциите, които са изпълнили или обещали до 01.07.2013 да изпълнят т.нар. "нови изисквания на КО".

Нека ги изпълняват, в това изречение ще се добавят скоро и други езици:

"В България вече никой не заплаща на нашето Външно министерство такса за заверка на подписа на преводача за полски език, ето че и българските преводачески агенции изгубиха правото да подготвят официални преводи на полски език."

Съдебната ни система признава преводите, идващи от Словения - обратното важи също. Покажи ми закон, който да забранява признаването на чужди преводи в чужбина - или тая реципрочност си я измисли? Преводаческата етика изисква да не превеждаш документ на език, който не ти е майчин, но едва ли затова е забраната в случая - нищо чудно и да се окаже инициатива на българския посланик там, чух, че бил доста "новаторски" настроен От март месец тази година преводите там, които са предназначени за България, не се извършват в самото посолство, а от "заклети" преводачи от регистъра на МП на Полша.

"Съдебната ни система признава преводите, идващи от Словения - обратното важи също."
Съдебната - да, но Външно май не ги признава. Ти по-добре знаеш.

"Покажи ми закон, който да забранява признаването на чужди преводи в чужбина - или тая реципрочност си я измисли?"

Закон не знам да има и никога не съм твърдяла, че има, но четох някъде из англоезичните форуми, че всяка държава предпочита преводите от чужд на роден език да се извършват на собствената й територия. Това се прави от съображения за удобство при евентуално оспорване верността на превода. Примерно, даден потребител на преводачески услуги твърди, че е понесъл финансови загуби поради неверен превод. Съдът призовава преводача да се яви, за да се установи по безспорен начин, че наистина той е извършил и подписал оспорвания превод. След това се назначава експертиза, която да прецени дали преводът е верен и ако наистина не е, какво точно е сбъркано и дали наистина грешката в превода е причина за понесените от ищеца финансови загуби. Ако ответникът и ищецът живеят в една и съща държава, няма проблем. Но ако спорът е в Австралия, а преводачът е в България, познай ...

"От март месец тази година преводите там, които са предназначени за България, не се извършват в самото посолство, а от "заклети" преводачи от регистъра на МП на Полша."

А дали преводите, извършени от полските заклети преводачи, се признават в България?

На това място в разговора задочно се включи и собственикът на "Софтис". Той смята, че Полша ясно е заявила, че признава само преводи, извършени от заклети преводачи. Това означава, че Полша е готова да признае преводи, извършени от чужди езици на полски език, стига само да са извършени от преводачи, чиито имена фигурират в публичен регистър. Като пример е даден полският регистър на заклетите преводачи към МП. Това означава, че Полша вече няма да признава преводи, извършени от агенции и никакви оторизиции и сертификации няма да помогнат. Полша не признава нашите т.нар. "заклети към агенции преводачи" за истински "заклети преводачи". Следователно в България също трябва да се появи регистър на заклетите преводачи, като този на полските заклети преводачи. Това е смисълът на  съобщението.

Възложителят КО ще си прецака изпълнителите поради форсмажорни обстоятелства :)))

НАПА нещо мълчи - скоро ще си подвие опашлето, в чужбина не им признават номерцата и членството в ДС!

Източници:
http://clubs.dir.bg/showflat.php?Board=translators&Number=1952784443&page=0&view=collapsed&sb=5&part=all&vc=1
http://www.peticiq.com/forum/32093/start/9050#9069


Към моя блог в blog.bg: http://rennie.blog.bg/


Идеята е представена в "ПИСМО ДО НАПА-България с копие до доста агенции и няколко държавни институции"
http://rennie.blog.bg/novini/2013/04/21/pismo-do-napa-bylgariia-s-kopie-do-dosta-agencii-i-niakolko-.1102903

Идеята накратко:
И така, под понятието "заверен" превод, синоними: "легализиран", "сертифициран", разбирам официален превод, вписан лично от преводача с електронния му подпис в информационната система за регистриране на официални преводи (не на целия превод, а само на реквизитите му за идентификация, бел. Р.С.). След такава заверка е готов за предаване на клиента и никакви агенции и никакви служители от КО нямат право да се изреждат да го "заверяват" допълнително. "

Въпроси и отговори:

1. (анонимен въпрос от Петицията) Това няма ли да създаде проблеми с конфиденциалността?  

Отговор: Никакви. Предлага се регистрирането на официалните преводи да става с името на преводача и описание на документа (вид, номер, дата), а не с публикуване на целия превод и/или документ. Проблеми могат да възникнат само ако някой се опита да фалшифицира подпис или документ и то проблемите ще бъдат за измамника. 

2. (въпрос от член на НАПА-България, изпратен с имейл до мен)
Не разбрах само Апостилите кой ще ги слага. Преводачът ли?

Отговор: Апостилите не се поставят върху преводите. Апостилирането (на документи) и преводът (на документи) са две коренно различни дейности, които погрешно се смесват години наред.

3. (анонимен въпрос от Петицията)

 Доколкото разбирам поставянето на декларация за верността си остава, както и досега, нали? Оттук насетне е разликата: преводът няма да се изпраща  за заверка в КО,преводачът сам ще го въвежда в ел. регистър, ще взема номерче оттам и ще добавя в декларацията нещо като "Вписан в регистъра под номер ... на дата ..." Казвате, че това е всичко и така оформеният превод е готов за предаване на клиента. Боя се, че това не е напълно достатъчно, защото клиентът очаква да получи готовия превод на хартия, а не в ел. формат. Интересува ме кой и къде ще го разпечата, подпише и подпечата, за да бъде предаден на клиента във вид, подходящ за представяне пред съответните учреждения?

Отговор: Няма проблем.

В случай, че преводачът има фирма, той разпечатва превода и го предава на клиента си.

В случай, чепреводачът е ангажиран от агенция, изпраща превода на агенцията по имейл с ел. подпис, агенцията го разпечатва и поставя щемпел "вярно с ел. подписания превод".

И фирмата напреводача, и агенцията могат - по желание - да разпечатат превода върху фирмената си бланка и да му сложат мокър фирмен печат, обаче тези атрибути имат чисто декоративна функция, защото в съда н се интересуват от фетиши. Да, фирмените бланки и фирмените печати де факто са просто едни фетиши - средства за впечатляване на клиентите, подобно на модерния офис, красивата секртарка и хубавото кафе.

Специално за агенциите: няма закон, който да задължи агенцията-посредник да отговаря за верността на превода.

4. (мнение на собственик на агенция от София, изпратено по имейл до мен)

Нашите договори са до 1.1. 2014 година, МВнР може да ни ги прекрати с писмо от 1.12.2013 г., стига да се организира по-бързо да премахне зависимостта си към агенциите за преводи.
Защо смятам така: Държавата  има ресурсите да изземе дейността на агенциите за преводи- Общините ще си направят общинските формуляри на поне 10 европейски езика, Агенцията по вписванията със закупуването на Традос няма проблеми да си организира превода и издаването на документите за поне 10 европейски езика. Университетите също си имат чуждоезиково обучение- въпрос на желание е да си организират превеждането на дипломи, приложения, академичните справки и др, да не говорим, че европейското приложение е на английски и е един перфектен документ, дипломата просто е подробност.  Търговската камара - има офиси в повечето бивши общински градове- ще си поеме търговските документи. НАЦИД също може да си организира ресурсите за извършване на преводи- в Белгия си има институция, която извършва превод и приравняване на дипломите напълно безплатно- защо и тук да не стане така, но срещу заплащане.

Заверката при нотариус на подписа на преводача го прави веднага НЕВАЛИДЕН ПРЕВОДА НА ЧУЖД ЕЗИК и клиентите ще почнат да се отказват ..
Нашите посолства в чужбина вече си имат заклети преводачи, които извършват преводи на место, защо и посолствата на различните държави да не последват примера  Португалско посолство. Съдът ще си регистрира съдебните преводачи...

Това не е план от фантастичен филм, а близка реалност-къде сме ние тогава преводачите и агенциите за преводи?!?!

При тази ситуация, преводачите с английски, френски, италиански и испански ще бъдат най-ощетени (ако разчитат на този тип документи).

При такава ситуация, агенциите могат да разчитат само на професионалистите, които ще поемат тежки и отговорни преводи (статии от международни научни  списания, технически документации, икономически анализи и т.н.), но пък за тях няма да е необходима заверка.

Така ги виждам аз нещата и проблемът с опашчицата за красота, сертификацията и заклетите преводачи ще отпадне...

Аз съм от първия випуск  "Публична администрация"   с 6 годишно обучение за магистърска степен в СУ. Освен българското законодателство изучавахме и законодателството  на ЕС, по тази причина си мисля, че познавам малко по-добре тенденциите в сближаването на законодателствата  на страните членки на ЕС, Програма 2020 и проблемите, които се разработват в  Програма 2030... Много неща, които се обсъждаха пред 2003 като идея  вече са реалност, ето защо не се съмнявам, че и това, което написах по-горе скоро ще се случи... Затова е интересно, какъв ще е статута на преводачите, агенциите и държавните органи. Има заложени достатъчно европейски програми, готови да инвестират финансови средства в назначаването на преводачи към съответните държавни  институции  фирми.

Отговор:
Значи тези измислени нови изисквания се оказват още по-голяма гадост!

5. (анонимен коментар от Петицията)
В правното пространство такъв регистър не съществува - ерго - нужен е нов и специален нормативен акт за въвеждането му - външно, министерски съвет и омбудсмана го казаха ясно и недвусмислено.

Отговор: За Закона за електронния документ и електронния подпис, както и за Правилата за признаване и заверка на електронни документи, какво ще кажете?

Отговор от анонимния коментатор: Според мен има шанс да изкристализира нещо свястно накрая. Успех и не се засягай лично.

6. (анонимен коментар от Петицията) Документ/превод подписан с ел. подпис никому не е нужен като файл - трябва хартиен носител със съответните атрибути - мокър подпис и мокър печат.

Отговор: Навсякъде, по всички официални документи можеш да видиш "вярно с ел. подписания документ", в т.ч. и прословутата заповед 95-00-152 на Николай Младенов.

7. (анонимен коментар от Петицията) Ако с такъв нормативен акт се създаде подобен регистър ще се наложи някойда го хоства, поддържа и гарантира невъзможносттада се извършват хакерски промени в готовите документи. Въпросите тук са много - кой, кога, къде и как?Отново опираме до някое от всичките държавни учреждения, тъй като и клиентите и всички ползватели на преводите надали биха  повярвали, че друг, а не държавно учреждение можеда гарантира неприкосновеност на съдържанието.

Отговор:

Воденето на ел. регистър на офиц. преводи е една нормална, съвременна практика и въобще няма нужда от цял закон за въвеждането й. Калинките пак си търсят оправдания, че повече от 20 години не са си мръднали пръстада осъвременят нормативната база в преводаческия сектор. И въобще не става дума за ел. регистър на самите преводи. Вписват се само име на преводач, вид на документа, номер и дата на документа. 

7. (анонимен въпрос от Петицията) А кой, според теб, чиновник в някое от многото ведомства ще повярва на "вярно с ел. подписания превод"на някоя от стотиците агенции в България без тази процедура да е описана в някой нормативен акт?

Отговор: Няма проблеми. Ето го актът:
http://ec.europa.eu/enterprise/tris/pisa/cfcontent.cfm?vFile=120090411BG.DOC

 

Към моя блог в blog.bg: http://rennie.blog.bg/

 

Здравейте,
 
Бих искала да поднеса на вниманието Ви една интересна идея за заверяването на официалните преводи без помощта на нотариус, без съставяне на Регистър на преводачите и без приемане на Закон за преводача. Необходим е само ел. подпис на преводача и ел. регистър на извършените официални преводи .
 
Ето идеята накратко:
"Всеки превод на официални документи и други книжа да се вписва в някаква информационна система - към Агенцията по вписванията, примерно. Под понятието "превод на официални документи и други книжа" разбирам превод, който носи декларация за верността, синоним: "официален превод". Вписването да съдържа данните от декларацията за верността на превода - име на преводача, вид на документа, идентификационен номер и дата на документа. Вписването да се извършва лично от самия преводач с неговия електронен подпис. Информационната система на свой ред издава номер за всеки вписан документ и този номер (от инфо системата) се добавя към декларацията за верността. Чак тогава официалният превод се разпечатва и украсява със свинска опашчица  и печат ("свинска опашчица" означава нечетлив подпис, бел. Р.С.). Може и върху фирмена бланка да се разпечата - да стане още по-красив. Преводачът съхранява в електронен формат извършените и подписани от него официални преводи.

И така, под понятието "заверен" превод, синоними: "легализиран", "сертифициран", разбирам официален превод, вписан лично от преводача с електронния му подпис в информационната система за регистриране на официални преводи (не на целия превод, а само на реквизитите му за идентификация, бел. Р.С.). След такава заверка е готов за предаване на клиента и никакви агенции и никакви служители от КО нямат право да се изреждат да го "заверяват" допълнително. "

Как стигнах до идеята, можете да прочетете на адрес:
http://rennie.blog.bg/novini/2013/04/21/kak-notariusite-se-paziat-ot-falshificirane-na-podpisite-im.1102774
 
Разрешавам използването на тази идея със или без споменаване на името ми. Считам, че ако се осъществи идеята за ел. вписване (име на преводач, вид на документа, номер и дата), наистина ще имаме право да се гордеем с добра, новаторска практика. 
 
Поздрави,
Р. Стоянова
 
Към моя блог в blog.bg: http://rennie.blog.bg/

Или как стигнах до идеята всеки официален превод да се вписва в публичен регистър.

Във фейлетона „Защо е нужно нотариусът да  заверява подписа на преводача?" написах, че за разлика от преводачите, нотариусите не предоставят подписите си на посреднически агенции и по този начин избягват опасността да им бъдат фалшифицирани подписите.

 

Но после се замислих, че при съвременните технически средства това едва ли е достатъчно. В днешно време всеки би могъл да се снабди с нечий подпис, без да чака да му бъде предоставен, да го сканира и да го използва, без да иска разрешение от лицето (това е престъпление!).

 

Но как тогава е осигурена защитата на нотариусите от фалшифициране на подписите им? Кое ги предпазва? Дали печатите им?  Дали Нотариалната им камара? Дали регистърът им, където всеки нотариус е вписан под уникален номер? Не. Печатите също могат да се фалшифицират, Регистърът и Камарата служат по-скоро за престиж.

 

И тогава се сетих, че нотариусите вписват всяка нотариална сделка в някакъв регистър към Агенцията по вписванията или към Съда, не знам точно. В Закона за нотариалната дейност пише къде се вписват документите, как се води служебен архив и каква информационна система има за целта. Едва след като е вписана, сделката се счита за сключена. Потърсих в интернет нещо по въпроса и попаднах на следната публикация в „Монитор" от 2006 г:       

 

Измамник фалшифицира подписа на нотариус

Едноличният търговец от село Синьо Бърдо Васил Димитров Пенчев е фалшифицирал два договора с фирмите "Афин България" и ЕТ "Октопод - 2000 Сергей Борисов" и е източил около 180 000 литра гориво от врачански бензиностанции.

 

Фалшиви се оказват и печатите на столичния нотариус Борис Янков върху документите. В прокурорско постановление на прокурор Момчил Георгиев от СРП през септември се иска той да бъде привлечен към наказателна отговорност и да му бъде взета мярка за неотклонение  "Задържане под стража".Проверката обаче е установила, че договори с такива номера не фигурират в неговия регистър,а подписът върху документите не е негов. "Най-вероятно печатите са взети от други документи, заверени при мен", предполага нотариусът, който научил от публикации в "Политика" и "Монитор", че има искане да бъде привлечен към наказателна отговорност.

 

е виждам защо трябва да нося наказателна отговорност за нещо, което не съм извършил", казва Янков."

http://www.monitor.bg/article?id=99197

 

Така стигнах до идеята всеки превод на официални документи и други книжа да се вписва в някаква информационна система - към Агенцията по вписванията, примерно. Под понятието "превод на официални документи и други книжа" разбирам превод, който носи декларация за верността, синоним: "официален превод". Вписването да съдържа данните от декларацията за верността на превода - име на преводача, вид на документа, идентификационен номер и дата на документа. Вписването да се извършва лично от самия преводач с неговия електронен подпис. Информационната система на свой ред издава номер за всеки вписан документ и този номер (от инфо системата) се добавя към декларацията за верността. Чак тогава официалният превод се разпечатва и украсява със свинска опашчица и печат. Може и върху фирмена бланка да се разпечата - да стане още по-красив. Преводачът съхранява в електронен формат извършените и подписани от него официални преводи. 

И така, под понятието "заверен" превод, синоними: "легализиран", "сертифициран", разбирам официален превод, вписан лично от преводача с електронния му подпис в информационната система за регистриране на официални преводи. След такава заверка е готов за предаване на клиента. Никакви агенции и никакви служители от КО нямат право да се изреждат да го "заверяват" допълнително. 

 

Струва ми се, че въвеждането на такава практика е по-важно дори от съставянето на Регистър на преводачите и евентуална Камара на преводачите. Живеем във време на невероятни технически средства - за добро или зло. Дали ще бъдат използвани за улесняване извършването на измами или за предотвратяването им, зависи най-вече от компетентността на хората на отговорни позиции и ефикасността на държавната администрация. 


 Към моя блог в blog.bg: http://rennie.blog.bg/

Това е фейлетон.

Ще отговоря веднага - за да се гарантира, че подписът му е поставен лично от него, т.е. не е фалшифициран. Преводачът несъмнено е малоумно същество, поставено под опека, което не може да отговаря за действията си, затова се налага някой друг да го надзирава и удостоверява подписа му.

 

Това не противоречи на чл. 290 от Наказателния кодекс. Преводачът пак си носи персоналната отговорност за верността на извършения от него превод - никой не оспорва разпоредбите на НК, обаче за собствения си подпис преводачът няма как да носи отговорност по простата причина, че поради умствен дефицит го е предоставил на една или повече посреднически агенции за преводи, с което доброволно е дал съгласието си да му фалшифицират на воля подписа.

 

Сега ревнали някакви преводачи, да реват, «И ние сме като нотариусите!» Е, не е съвсем така. Да сте чули нотариус да си предоставя подписа на посредници? Не сте? Няма и да чуете. Нотариусите не са прости. Никак!  

 

И накрая, за да не си помислите, че противопоставям преводачите на агенциите за преводи, ще добавя, че и агенциите за преводи в България, също като преводачите, са малоумници, поставени на свoй ред под опеката на МВнР. Миналата година вече бившият министър на МВнР ги нахока, че работят некачествено и те като се стреснаха, горките, като се разтичаха да му изпълняват рекетьорските изисквания... Хем хленчат, че с тях няма да се повиши качеството, хем ги изпълняват -  страшна работа!  

 

Към моя блог в blog.bg: http://rennie.blog.bg/ОМБУДСМАН НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ОМБУДСМАН

изх. № 2362/16.04.13 г.

 

                                                            ДО

                                                            Г-ЖА РЕНЕТА СТОЯНОВА

 

                                                            ул. "Георги Бакалов", бл. 17, вх. 7, ет. 1, ап. 80

                                                            9000 гр. Варна

 

            Относно: Жалба № П1-Ж 2362/8.4.2013 до омбудсмана на Република България

 

            УВАЖАЕМА ГОСПОЖО СТОЯНОВА,

 

            В последната си жалба до омбудсмана настоявате да изпълня задълженията си на обществен защитник, като разреша проблема с остарялата нормативна уредба на официални преводи на документи в страната.

            Информирам Ви отново, че омбудсманът на Република България не разполага със законодателна инициатива, нито може да отменя или изменя подзаконови нормативни актове. Твърдите, че има административни пречки пред гражданите, тъй като те нямали избор дали да се обърнат към преводач или да отидат в агенция за преводи. Искам да обърна внимание, че това се отнася до случаите на превод на официален документ, необходим за ползване в чужбина или на такъв, изготвен от чужда държава, необходим за ползване в страната. Не намирам, че по принцип поставянето на определени изисквания към лицата, извършващи подобни преводи, създава административни пречки на гражданите, при условие че има достатъчно лица, към които те да се обърнат. Друг е въпросът какви са условията, поставени пред лицата, извършващи официални преводи, дали те са пропорционални и дали гарантират качеството на превода, но предвид изразеното Ви желание за намеса по отношение на наличието на административни пречки пред гражданите за достъп до услугата, няма да коментирам тези въпроси, а само ще Ви запозная накратко с предприетите от мен действия в тази насока.

            Уредбата на официалните преводи действително е сложна материя и се нуждае от прецизна регламентация предвид множеството области от обществения и личния живот, които тя засяга. Въпреки че материята попада извън обхвата на правомощията ми, поради множеството жалби от индивидуални преводачи и професионални сдружения на преводачите, се обърнах към Министерство на външните работи (МВнР). Бях уведомен, подобно на отговора, който Вие сте получили от МВнР (отговор на г-н Иван Сираков до г-жа Соня Божикова, началник отдел „Приемна" на Министерски съвет, с копие до Вас), че материята се нуждае от цялостно преуреждане. Ето защо се обърнах към министър-председателя и министър на външните работи г-н Марин Райков и отправих препоръка за своевременно и адекватно разрешаване на въпросите с официалните преводи, легализацията на преводи, статута на заклет преводач и др. Изразих и своята увереност към председателя на Съюза на преводачите в България, че ще подпомогнат със своята експертиза институциите в намирането на адекватно разрешение на въпросите.

            Ще продължавам да следя въпроса с нормативната уредба на официалните преводи и статута на заклетите преводачи, като се надявам добронамерените и професионални усилия на компетентните институции и експертите да дадат резултат.

 

            Относно твърдението Ви, че част от таксите, които Министерство на външните работи събира по Тарифа № 3 за таксите, които се събират за консулско обслужване в системата на Министерството на външните работи по Закона за държавните такси, са незаконни, искам да Ви уведомя, че като подзаконов нормативен акт тарифата подлежи на съдебен контрол по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Право да оспорват подзаконов нормативен акт имат гражданите, организациите и органите, чиито права, свободи или законни интереси са засегнати или могат да бъдат засегнати от него или за които той поражда задължения. Омбудсманът не може да води дела от името на лицата, които са се обърнали към него и не може да ги представлява пред съд.

 

            УВАЖАЕМА ГОСПОЖО СТОЯНОВА,

            Предполагам, че това писмо няма да отговори на Вашите очаквания. Разбирам гнева Ви, но смятам, че несправедливо е насочен към институцията на националния омбудсман. Бих искал да Ви уверя, че по Вашия проблем бе направено възможното, за което бяхте информирана, но институцията има определени в закона правомощия, които трябва да спазва.

 

(Печат: Република България, Омбудсман, Администрация)

                                                            КОНСТАНТИН ПЕНЧЕВ -

                                                            ОМБУДСМАН

                                                            НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ (Подпис, не се чете)

 

София 1202, ул. „Джордж Вашингтон" № 22; тел.: 02/980 95 10; 02/810 69 55; e-mail: priemna@ombudsman.bg

 

Към моя блог в blog.bg: http://rennie.blog.bg/ 


Изпратих писмо до г-жа Юлия Лозанова с копие до имейлите от писмото, препратено до мен и още няколко - тези, до които на 05.04.2013 бях изпратила писмото с тема "Добри новини: Няма нови изисквания към ПА!".  
 
Здравейте, Юлия,
 
Радвам се, че правите опити да помогнете за настъпване на дълго очакваните промени в преводаческия сектор.
 
Поздрави.
Рени
 
 

А това е писмото ми от 05.04.2013, изпратено и до НАПА-България: 


Тази вечер получих следния имейл от собственик на агенция:
 
"Здравей Ренета, днес ми препратиха поредната безумица..., може и да си запозната, но тъй като не видях твоя адрес по-долу, реших да ти препратя писмото.
Приятна вечер."

Към препратения имейл беше приложен Проект на становище (Draft Opinion) на НАПА-България, подписано с името на Юлия Лозанова и две писма: от МВнР до МС и от МС до мен.

Ето текстът на прератеното писмо:
 

Уважаеми колеги,

УС на НАПА-България реши на свое заседание от 29 март 2013 г. да вземе отношение, като изготви становище от името на членовете на НАПА-България в отговор на публикуваните в интернет документи Писмо на г-н Сираков до М и Писмо на МС до Р. Стоянова, които Ви изпращаме. Тези документи повдигат няколко въпроса, като

-          изготвяне на регистър на преводачите;

-          участието на професионалните организации в разработване на нов нормативен документ, който да регламентира извършването на официални преводи, както и заверка на подписите на отговорните за това лица;

-          предложение за промяна на институцията, полагаща заверка на подписа на преводача - Министерство на правосъдие съгласно Закона за нотариусите и нотариалната дейност.

Молим за Вашите конкретни предложения за промени и/или нови текстове по изготвения от УС на НАПА-България проект на писмо на НАПА-България"Draft_Opinion_NAPA" до 22 март 2013 г. включително (датата явно с сгрешена, би трябвало да е 22 април, бел. блогър).

 

Приложение:

Писмо на г-н Сираков до МС

Писмо на МС до Р. Стоянова

Проект на писмо на НАПА-България

 

За УС на НАПА-България:

Юлия Лозанова, председател

Bulgaria@lozanova48.com

0888765882


ПРОЕКТ ЗА СТАНОВИЩЕ

Уважаеми г-н .............. /до министъра на външните работи, копие до МС, Омбудсмана, прокуратурата и др./

 

Позволете ми да ангажирам Вашето внимание със становището на Национална асоциация на преводаческите агенции в България относно публикуваните в Интернет писмо на г-н Сираков, постоянен секретар на МВнР /изх. № 12ПР-1149/21.03.2013/ до - г-жа Соня Божикова, началник отдел „Приемна" на МС, с копие до г-жа Рени Стоянова,  и съответния отговор на г-жа Соня Божикова, началник отдел „Приемна" на МС /№ 2711/12 от 28.03.2013/ до г-жа Рени Стоянова по въпроси, които засягат пряко интересите на нашите членове и гражданите на Р България.

От самото си създаване Национална асоциация на преводаческите агенции в България (НАПА-България) винаги е изразявала готовност за активно професионално и техническо съдействие в процесите за подобряване на нормативната уредба на преводаческия бранш и в частност свързаната с изготвяне на официални преводи.Постоянния секретар на МВнР информира МС, че министерството в момента работи, съвместно с други ведомства, за въвеждане на нови правила, които постепенно да доведат до отпадане необходимостта от заверка, легализации и превод на определени официални документи. В отличие от предходните инициативи на МВнР, в този процес не са привлечени браншови организации, които разполагат и със значителен експертен потенциал в тази сфера. НАПА изразява готовността си да продължи да сътрудничи с МВнР по повишаване качеството на преводите на документи.

НАПА-Българияподкрепя становището на МС, че „премахването на действащата нормативна уредба, без въвеждане на нова такава относно реда за легализация на тези документи, ще доведе до вакуум в тази дейност на държавата, което от своя страна ще накърни интересите на редица физически и юридически лица, нуждаещи се от съответното оформяне на официалния документ, предназначен за ползване в чужбина, и такива документи, изготвени от чужбина и предназначени за ползване на територията на страната".

Относно идеята заверката на подписа на преводача да се извършва от нотариусите с последващо удостоверяване на извършен в България превод, предназначен за чужбина, посредством заверка „апостил" на МП, с който се потвърждава предходна нотариална заверка на подписа на преводача, изразяваме следните съображения:

-         последващото удостоверяване на извършен в България превод, предназначен за чужбина, посредством заверка „апостил" на МП, с който се потвърждава предходна нотариална заверка на подписа на преводача, противоречи на Хагската конвенция (съгласно чл. 1, защото с полагане на нотариална заверка, удостоверяваща подписа на преводача и след това полагане на „апостил", ще се произведе нов отделен документ);

-         при създадената организация за легализация и заверка подписа на преводача има гаранции за истинността на документите, влизащи и излизащиот държавата. Подписът на преводача се заверява от експерти в МВнР само на основание наличие на официални документипо Договорите за правна помощ, Хагската конвенция или общия ред за легализация; в състояние ли е всеки нотариус да осигури подготвен експерт в обмена на официални документи и книжа?

-         необходимо становище от МВР, Прокуратурата и съдебните органиотносно случаите на нотариални сделки, сключени на основание на документи с невярно съдържание, идващи от чужбина.

-         възможно е оскъпяване на услугата за гражданите, т.к.нотариусите събират нотариална такса и за последващи страници в сравнение с държавните такси, които МВнР събира за документ, независимо от количеството страници превод;

-         преминаване от наложената след 1989 г. система на удостоверяване подписа на преводача към заверка от нотариусите ще прекрати създадени вече добри практики в преводаческия бранш, които по своя характер са новаторскив сравнение със съществуващата практика в много други страни, където този бизнес обслужва само някои тясно специализирани области като например локализация на софтуер.

-         Една от новаторските добри практики се изразява във възможността фирмите за преводи да произвеждат и предлагат на гражданите комплексни услуги, поради обстоятелството, че те носят отговорност за качеството на преводаческата услуга като колективен труд. На фирмите за преводи е предоставена възможност да се квалифицират с помощта на експертите и на основание договорите с МВнР по специфичния предмет на заверки и легализация в съответните ведомства и по този начин да предоставят професионалната комплексна услуга на гражданите.

-         Друга от новаторските добри практики в бранша е изпълнението на изискванията на МВнР за сертификация по ЕN15038 и назначаване на двама филолози на трудов договор и по този начин осигуряване на ресурси за гарантиране на качеството на преводаческите услуги за гражданите на Р България.

И накрая ние декларираме, че не подкрепяме политиката на противопоставяне на фирмите за преводи и преводачите, не подкрепяме противопоставянето на малките и големите фирми. Смятаме, че на пазара за преводи има място и за физическите лица и за малки и големи фирми, и само с общи усилия и добронамереност може да изградим нормативна база, която да осигури условия за равнопоставеност и лоялна конкуренция.

НАПА-България е отворена за градивен диалог с всички участници в преводаческия бранш.

За НАПА-България:

Юлия Лозанова, председател

 
Бел. блогър: В това становище на НАПА има нещо много ценно. Ето това:
"необходимо становище от МВР, Прокуратурата и съдебните органиотносно случаите на нотариални сделки, сключени на основание на документи с невярно съдържание, идващи от чужбина."

Те знаят нещо, за което аз мога само да се досещам. Ето какво казва председателят на Нотариалната камара:

"Най-рискови в момента на пазара на имоти са пълномощните, издадени от кметовете в малките селища, където няма нотариуси, и от консулите ни в чужбина. Това предупреди шефът на Нотариалната камара Димитър Танев."

 

Към моя блог в blog.bg: http://rennie.blog.bg/


Предлагам всички преводачи, които са предоставили подписите си на агенции за преводи или сами са си ги внесли в КО чрез собствената си фирма, да пишат до КО, че ги оттеглят.

Мотивация:
КО не знаят чий подпис заверяват и няма как да са 100% сигурни, дори да проверяват непрекъснато по телефона: "Ало, Вие ли сте извършили еди-кой си превод?". С оттегляне на подписите, хем на КО ще се спестят съмненията и проверките по телефона, хем на гражданите - обирджийската такса от 15 до 30 лв. за т. нар. "заверка на подписа на преводача", отменена още преди няколко години.

Предложението е дадено във форума на преводачите and elsewhere:
http://clubs.dir.bg/showflat.php?Board=translators&Number=1952784443&page=0&view=collapsed&sb=5&vc=1
 
 
Към моя блог в blog.bg: http://rennie.blog.bg/

Днес пак напомних, че очаквам отговор на отдавна поставени въпроси. Колко ли пъти още ще трябва да напомням? Вече много време стана. Все още не съм получила отговор нито на въпроса от 3 септември м.г., нито на предложенията от 16 януари т.г.  Получих само първоаприлски обвинения, че били получили някакви нови сигнали от мен. Поне да кажат какви са тези нови сигнали, но и по този въпрос мълчат.

Това е днешното напомняне:

 

 
----- Original Message -----
Sent: Wednesday, April 17, 2013 10:44 AM
Subject: Fw: Очаквам отговор от 03.09.2012 и от 16.01.2013

 
 

Здравейте,

 

Това не е нов сигнал. Само да напомня, че очаквам отговор от МС.

 

Обезпокоена съм от неефективността на държавната администрация във връзка с повдигнати от мен въпроси, касаещи, най-общо казано, дефицит на законност в преводаческия сектор.

 

Прилагам писмо от 02.04.2013 г. за справка. [сбъркала съм датата, от 03.04.13 е, бел. блогър ]

 

С уважение,

Р. С. 

 
 
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО БОЖИКОВА,

 

Вчера [02.04.2013] получих по е-поща още едно писмо -  само три дни след като сте ми изпратили писмо 2711/12 от 28 март 2013 г. В новото писмо твърдите, че в МС на РБ са постъпили нови мои сигнали по вече поставен от мен въпрос, на който сте ми предоставили отговори.

 

Не става ясно какви са тези нови мои сигнали и съм леко обезпокоена от твърдението Ви, че вече сте отговорили, а аз отново изпращам сигнали, затова много Ви моля да уточните - дата и/или съдържание на новите сигнали, кога и как вече им е отговорено.  

 

Използвам случая да Ви напомня, че все още очаквам отговор на два въпроса:

 

1. Какви точно официални преводи  не се разрешава на преводаческите агенции и на преводачите да извършват, ако нямат договор с МВнР? Зададен на 03.09.2012 г.

 

Потвърждавам, че на 16.01.2013 г. наистина получих по е-поща копие от писмо изх. № 12ПР-1149 / 28.09.2012 г., подписано от г-жа Милена Иванова и изпратено до Вас, с което г-жа М. Иванова Ви уведомява, че в дирекция „Консулски отношения" е постъпило писмо от мен „съдържащо същите въпроси" (употребено е множествено число - „въпроси") и че ми е изпратен отговор още „същия ден от мейла на Дирекцията". Съвсем вярно е, че получих отговор същия ден, 03.09.2012 г. Въпросният отговор обаче представляваше неофициален мейл без подпис и печат и дори без име на служител. Както знаете, мейлът не даваше отговор на моя въпрос, а съдържаше обяснения за някакви нови изисквания, уж въведени със заповед № 95-00-152/2012 на Министъра на външните работи, а аз никога и никъде не съм питала за никакви нови изисквания. Веднага Ви уведомих, че това не е отговор на въпроса ми от 03.09.2012 г., но Вие спокойно препратихте писмото ми отново до МВнР. И така, днес, 03.04.2013 г., започва осмият месец в очакване на отговор на въпрос, зададен на 03.09.2012 г.

 

2. Не може ли Министерски съвет да отмени Правилника за легализациите, да издаде една Наредба за оторизиране на квалифицираните преводачи и да окаже съдействие за съставяне на Национален регистър на квалифицираните преводачите? Зададен на 16.01.2013 г.

 

За Правилника:

Вече има отговор от МВнР до МС изх. № 12ПР-1149/21.03.2013 г., че този Правилник е „една отдавна остаряла правна уредба, която не отговаря на новите обществени отношения", но решаването на проблема е „извън кръга на неговите [на МВнР] правомощия и компетенции". Как ще се процедира оттук нататък? 

 

За Наредбата:

В същия отговор от МВнР до МС изх. № 12ПР-1149/21.03.2013 г. некоректно се твърди, че „уредбата на статута на преводачите може да стане само чрез закон". Некоректно е, защото в някои европейски страни статутът на преводачите е уреден със закон, но в повечето е уреден без закон, с наредба или правилник - факт, който лесно може да се провери в интернет. Защо наистина не издадете една наредба, примерно на базата на чл. 290 от Наказателния кодекс?

 

За Регистъра:

На 16.01.2013 г. Ви писах, че съставянето на регистър излиза извън компетенциите на едно отделно министерство и споделих с Вас някои идеи как може да стане на практика със съдействието на МС. Очаквам Вашето становище.   

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Напълно разбирам, че е много трудно да се въведе  законност и ред след повече от 20 години ширещо се беззаконие и некомпетентност по отношение установените практики за извършване и заверяване на официални преводи в България. Но все пак трябва да се започне отнякъде. Например, прекратяване събирането на такса за заверка на подписа на преводача в МВнР.

 

Както знаете, вече има отговор от МВнР до МС изх. № 12ПР-1149/21.03.2013 г., в който се признава, че заверката на подписа на преводача в Министерство на външните работи е незаконосъобразна и следва да се прекрати. В същото писмо некоректно се твърди, че заверката трябва да се извършва от нотариус. Некоректно, защото за преводи от чужд на български език това, макар и възможно за изпълнение, е много скъпо за гражданите. За преводи от български на чужди езици пък е направо невъзможно. Решението отдавна е намерено - оторизират се самите преводачи, а не посредническите агенции за преводи. Такава е обичайната световна практика. И така, докога ще се търсят извинения, за да се ограбват гражданите с незаконната такса за заверка на подписа на преводача в МВнР, отменена още преди няколко години?

 

Преди няколко дни Вие получихте по е-поща въпроса кога ще се прекрати събирането на тази незаконната такса и ми отговорихте така: „Министерският съвет не упражнява контрол върху съдебните и прокурорските органи". От отговора Ви човек може да си помисли, че аз съм искала от МС да упражнява контрол върху тези органи. А то няма такова нещо, просто Ви информирах, че съм уведомила и ВАП, както и медиите. В тази връзка споменах въпросния прокурорски орган. Може би Ви е трудно да възприемете, че МВнР е ограбвало и продължава да ограбва българските граждани? И на мен ми е трудно да го възприема, но за съжаление това е положението - бедствено! Надявам се този път да реагирате адекватно.

 

Благодаря предварително.

 

С уважение,

Ренета Стоянова

 

Прилагам за справка линк към блога си, където публикувам статии на преводачески теми и кореспонденция с институциите:

http://rennie.blog.bg/

 

 

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ (просто за сведение)

Предполагам, че вече Ви е известно, но все пак да Ви уведомя за тези нови изисквания, уж въведени със заповед № 95-00-152/2012. Във въпросната заповед няма нито дума за каквито и да е изисквания - нито нови, нито стари. Всеки може да се запознае с нея - публикувана е на сайта на МВнР. Станало е някакво недоразумение и то упорито се поддържа от служителите в дирекция „Консулски отношения", както и лично от бившия министър на МВнР, г-н Николай Младенов, видно от негово изказване пред 363-то заседание на Народното събрание на 15 юни 2012 г. и негово писмо изх. 254-06-710/29.06.2012 г. до г-н Яне Янев и г-жа Цвета Георгиева, народни представители по онова време. Не смятате ли, че е крайно време МС да сложи край на това недоразумение? Уведомила съм г-н Марин Райков на страницата му във фейсбук. Вече има и писмено становище от Европейската комисия по петициите, изложено в „Съобщение до членовете на ЕП" от 30.01.2013 г., приложено към настоящето като два прикачени файла (на английски и на български език), а именно, че става дума само за намерение (намерение, а не акт!) на бившия българския министър на МВнР:

 

„... следва да се отбележи, че вносителката на петицията протестира срещу намерението на българския министър на външните работи да въведе редица задължителни изисквания за преводаческите агенции. На този етап мярката не е официално приета и следователно не се създават правни задължения за преводаческите агенции в България."

 

 

ПРЕДИСТОРИЯ НА ЦЯЛАТА МИ КОРЕСПОНДЕНЦИЯ С МС ОТ 03.09.2012 ДО ДНЕС:

На 03.09.2012 г. изпратих писмо до Приемна на МС, с което ги помолих да попитат Н. Младенов какви точно официални преводи не е разрешено да се извършват без  договор с МВнР за извършване на официални преводи:

http://rennie.blog.bg/drugi/2012/12/17/moe-pismo-do-priemnata-na-ministerski-syvet-izprateno-na-03-.1032561

 
На 18.09.2012 г. получих и официален отговор от МС, че са препратили въпроса ми към МВнР.

http://rennie.blog.bg/drugi/2012/12/21/otgovor-ot-priemnata-na-ministerski-syvet-poluchen-na-18-09-.1034020

 
На 18.12.2012, след напомняне, че очаквам отговор на писмото от 03.09.12, препратено до МВнР на 18.09.2012 г, получих отговор от МС, че в резултат на проверка са получили становище от Външно изх. №  12ПР-1149 от 28.09.2012 г. от две страници с копие до мен, като сега ми го изпращат отново - за яснота..

http://rennie.blog.bg/drugi/2012/12/18/otgovor-ot-priemnata-na-ministerski-syvet-poluchen-na-18-12-.1032922


 Тъй като приложеното становище на МВнР липсваше, вечерта на същата дата, 18.12.2012, изпратих кратко писмо по е-поща с молба да получа липсващото становище. 

http://rennie.blog.bg/drugi/2012/12/21/moe-pismo-do-priemnata-na-ministerski-syvet-izprateno-na-18-.1033921

 

 След неколкократно напомняне, на 16.01.2013 г. най-после получих дълго чаканото становище на МВнР. Оказа се, че е съвсем кратко, а уж щеше да бъде от две страници.

http://rennie.blog.bg/drugi/2013/01/16/dylgo-chakanoto-stanovishte-na-mvnr.1042968

 

Веднага изпратих писмо до МС с копие до НС, в което написах, че дългочаканото  становище на МВнР не е отговор на въпроса ми от 03.09.12, но напълно разбирам,  че МВнР не може да отговори по друг начин, докато не бъде отменен остарелия Правилник за легализациите, заверките и преводите:

http://rennie.blog.bg/drugi/2013/01/18/moe-pismo-do-ms-s-kopie-do-ns-izprateno-s-e-poshta-na-16-01-.1043534

 

На 31.01.2013 получих официално писмо отМС до МВнР с копие до мен, в което МС искаше отговор от МВнР.

http://rennie.blog.bg/drugi/2013/01/31/otgovor-ot-priemnata-na-ministerski-syvet-poluchen-na-31-01-.1048369

Именно отговорът на МВнР до МС представлява въпросното официално писмо с копие до мен, в което МВнР признава, че заверката на подписа на преводача е незаконосъобразна и следва да се отмени:

http://rennie.blog.bg/novini/2013/03/21/pismo-izh-12pr-1149-21-03-2013-ot-mvnr-do-ms-s-kopie-do-men.1066704


На 26.03.2013 изпратих следното напомнящо писмо до МС с копие до Президентството и ВАП:

Здравейте,


само да попитам дали има някакво движение по № 2711/12 от 29.01.2013 г.?

По-конкретно, интересува ме следното:

КОГА ЩЕ БЪДЕ ПРЕКРАТЕНА ПРАКТИКАТА МВнР ДА ЗАВЕРЯВА ПОДПИСИТЕ НА ПРЕВОДАЧИТЕ ОТ ЦЯЛАТА СТРАНА?

Този въпрос е в пряка връзка с писмо изх. № 12ПР-1149/21.03.2013 г., изпратено от МВнР до МС с копие до мен, в което се признава, че:

"Удостоверяването на подписа на преводача от страна на МВнР е дейност, която не би следвало да се извършва от ведомството, не е законосъобразна и следва да бъде прекратена."

Става дума за незаконното събиране на държавна такса от 15 до 30 лв. за всеки подпис под превод на официален документ:

http://www.mfa.government.bg/uploads/files/taks(1).pdf


Прокуратурата е уведомена за тази такса, както и за други проблеми. Медиите са уведомени за писмо изх. № 12ПР-1149/21.03.2013 г.

Сканиран оригинал на  писмо Изх. № 12ПР-1149/21.03.2013 г.:

http://www.softisbg.com/rennies_blog/translation-business/MVnR_12PR-1149_21032013.pdf

Благодаря предварително.


С уважение,

Ренета Стоянова

 

Три дни по-късно, на 29.03.2013 г., получих отговор от МС, който съдържаше уверения, че подхождат "отговорно към всички получени изложения на гражданите" и преразказваше писмо № 12ПР-1149/21.03.2013 от МВнР до МС с копие до мен:
http://rennie.blog.bg/novini/2013/03/29/pismo-ot-ms-2711-12-ot-28-03-2013.1069571

 

На 02.04.2013 изненадващо получих още едно писмо от МС, датирано 01.04.2013 г., с което ме уведомяваха, че били получили нови сигнали от мен, без да конкретизират какви:
http://rennie.blog.bg/novini/2013/04/04/pismo-ot-priemna-na-ms-do-men-datirano-01-04-2013.1071299

 

На 03.04.2013 изпратих отговор, че съм леко обезпокоена от твърденията, че са получили нови сигнали от мен, след като вече са ми отговорили и напомних, че все още не съм получила отговор нито на въпроса, поставен още на 03.09.2013,нито на предложенията ми от 16.01.2013 :
 http://rennie.blog.bg/novini/2013/04/04/moe-pismo-do-priemna-na-ms-s-kopie-do-prezidentstvoto-izprat.1071302
 
На 12.04.2013 г. изпратих напомнящо писмо:
http://rennie.blog.bg/novini/2013/04/12/napomniam-na-ms-che-ochakvam-otgovor-ot-03-09-2012-i-ot-16-0.1099886


МЕЖДУВРЕМЕННО ПУСНАХ 4 ПОСТИНГА НА ФЕЙСБУК СТРАНИЦАТА НА СЛУЖЕБНИЯ ПРЕМИЕР И МИНИСТЪР НА МВнР, МАРИН РАЙКОВ:
На 26.03.2013 -  молба да направи официално изявление:
http://rennie.blog.bg/novini/2013/03/26/posting-do-g-n-marin-raikov-vyv-facebook-stranicata-mu.1068567

 

На 30.03.13 - пристигна отговор от ЕК; в ужасен шок съм:
http://rennie.blog.bg/novini/2013/03/30/pusnah-oshte-edin-posting-na-facebook-stranicata-na-marin-ra.1069667

 

07.04.2013 - част от писмото ми до Омбудсмана и линк към цялото:
http://rennie.blog.bg/novini/2013/04/07/peistnah-link-kym-pismoto-do-ombudsmana-na-feisbuk-stranicat.1098293


15.04.2013 - очакваме официално изявление, има сериозни проблеми в системата на МВнР:
http://rennie.blog.bg/novini/2013/04/15/pusnah-oshte-edin-posting-na-feisbuk-stranicata-na-marin-rai.1100892
Този постинг, от 15.04.2013, се появи и в dnes,bg (без мое участие; харесали са си го и са решили да го публикували, за да го видят повече хора - благодаря, наистина е посетен над 1500 пъти само за едно денонощие):

http://www.dnes.bg/blogini/2013/04/15/pusnah-oshte-edin-posting-na-feisbuk-stranicata-na-marin-raikov.185589

 

Към моя блог в blog.bg: http://rennie.blog.bg/


Тема: Очаквам отговор от 03.09.2012 и от 16.01.2013

 

Здравейте,

Това не е нов сигнал. Само да напомня, че очаквам отговор от МС.

Обезпокоена съм от неефективността на държавната администрация във връзка с повдигнати от мен въпроси, касаещи, най-общо казано, дефицит на законност в преводаческия сектор.

Прилагам писмо от 02.04.2013 г. за справка. [сбъркала съм датата, от 03.04.13 е, бел. блогър ]

С уважение,

Р. С.

 

Към моя блог в blog.bg: http://rennie.blog.bg/


Пейстнах не само линк, а и част от самото писмо. Очаквам г-н Райков да направи официално изявление по проблемите в преводаческия бранш. Крайно време е. Какво са се умълчали всички? Някой трябва да прояви смелост.Може би най-добре е това да бъде министър-председателят. При това Райков хем е министър-председател, хем е и министър на външните работи - чудесна комбинация в нашия случай.За да не се правите, че пак не сте разбрали, ще го кажа в прав текст: уредбата на преводите на документи в РБ е застинала на ниво Указ 56 на др. Тодор Живков от 1989 г. и всички правителства, изредили се оттогава до днес, не са си помръднали пръста да въведат каквито и да е промени. Наистина, миналата година бившият министър на МВнР Николай Младенов се похвали, че се е заел с първия опит за реформи. Но реформата му се оказа същински театър на абсурда с него самия в главната роля. Като някакъв партиен вожд от 50-те той строго смъмри преводаческия бранш, че извършва некачествени преводи и предложи оригинално решение - сертифициране на агенциите под строй, уж доброволно. Между другото призна в реч пред НС на 15.06.2012 г., че в МВнР не знаят чий преводачески подпис заверяват. Разбирате ли какво означава това? Ако не разбирате, не се притеснявайте - и депутатите от НС не разбраха. Не знам какви са причините за това печално положение, но знам, че една от тях е некомпетентността на лица, заемащи отговорни постове, в т. ч. и Вие.
http://rennie.blog.bg/novini/2013/04/07/jalba-do-ombudsmana-sreshtu-g-n-konstantin-penchev.1098179
 
Към моя блог в blog.bg: http://rennie.blog.bg/
Enhanced by Zemanta

Днес е 7 април. На тази дата преди 35 години беше първият ми работен ден като сестра. Бях завършила Полувисш медицински институт номер 1 в София и заминах по разпределение за Детско-юношеския санаториум по белодробни и туберкулозни заболявания в Трявна, Пътувах предния ден с автобус заедно с моя с колежка, която беше и бивша моя съученичка от прогимназията в Плевен. И двете бяхме 20-годишни, всичко ни се струваше интересно, животът изглеждаше безкраен и пълен с чудеса, много често се кикотехме съвсем безпричинно. На сутринта ни дадоха чисто нови бели униформи с панталони и ни изпратиха заедно в партера в шивачното да ни ги стеснят и скъсят, че ни бяха възголеми. После за наше съжаление ни разделиха - тя при най-малките, в детското отделение, а аз - в  юношеското, Първият работен ден мина в опознаване на работата и колежките - тогава всички сестри бяха жени, момчета не се приемаха в сестринските среди. А вечерта празнувахме в хотел-ресторант "Ралица". Главният лекар държа кратка поздравителна реч в чест на свежото попълнение, после танцувахме с всички лекари подред.

Днес, по случай бившия ми празник, изпратих жалба до Омбудсмана заради бездействието на г-н Константин Пенчев в продължение на осем месеца и нееднократно демонстрираната от него юридическа некомпетентност. Пуснах жалбата от ел. бланка на сайта им и веднага получих автоматичния отговор с цялото съдържание на жалбата - системата им за приемане на жалби по електронен път наистина е перфектна. 

Така изглежда автоматичният отговор, че жалбата е получена:  

Име: Ренета
Презиме: Тодорова
Фамилия: Стоянова
ЕГН:
Пощенски_код: 9010
Адрес: ул. "Георги Бакалов" бл.17 вх.7 ет. 1 ап. 80
Населено_място: Варна
Телефон: 0888609072
Email: rennie@softisbg.com

Институция (или лице)
: Г-н Константин Пенчев, Омбудсман на РБ

Описание
: От 01.01.2013 г. нямам право да извършвам официални преводи, защото фирмата, в която работя като преводач, няма договор с МВнР за извършване на официални преводи. А няма договор, защото шефът не желае да сключи такъв. А не желае, защото смята, че и да загуби един клиент (МВнР), си има достатъчно други. Тези и други съображения той изложи на 06.12.2012 г. в писмо до МВнР и помоли да потвърдят, че има право да извършва официални преводи за останалите си клиенти. Оттогава води труден, дори бих казала мъчителен, диалог с институциите - подобно на диалога между Вас и мен. Изминаха четири месеца, а все още не е получил официално потвърждение, че може да извършва официални преводи за всички други свои клиенти, с изключение на един, бившия си „Възложител" МВнР. Покрай него и аз страдам - финансово и най-вече морално. Защото вече съм наясно, че цялата тази история с договора по чл. 2а, ал. 2 от Правилника за легализациите, заверките и преводите от 1958 г, посл. изм. по Коледа1990 г., е една измамна схема с цел затрудняване достъпа на гражданите до квалифицирани преводачи и ограбването им чрез събиране на незаконна такса за заверка на подписа на преводача уж по Тарифа 3. Вие още ли не сте наясно за тази такса? МВнР вече призна, че е незаконна (изх. № 12ПР-1149/21.03.2013), обаче продължава да я събира, защото ако били прекратели незаконната си дейност, щяло било да настъпи вакуум. Нямало било закон, сложно било и т.н. От доста години все закон правят и все с нещо се оправдават, подобно на Вашите оправдания за липсващия регистър на жалбите, въвеждането на първия модул от който е обявено още в годишния доклад на Омбудсмана за 2006 г. (стр. 47). За да не се правите, че пак не сте разбрали, ще го кажа в прав текст: уредбата на преводите на документи в РБ е застинала на ниво Указ 56 на др. Тодор Живков от 1989 г. и всички правителства, изредили се оттогава до днес, не са си помръднали пръста да въведат каквито и да е промени. Наистина, миналата година бившият министър на МВнР Николай Младенов се похвали, че се е заел с първия опит за реформи. Но реформата му се оказа същински театър на абсурда с него самия в главната роля. Като някакъв партиен вожд от 50-те той строго смъмри преводаческия бранш, че извършва некачествени преводи и предложи оригинално решение - сертифициране на агенциите под строй, уж доброволно. Между другото призна в реч пред НС на 15.06.2012 г., че в МВнР не знаят чий преводачески подпис заверяват. Разбирате ли какво означава това? Ако не разбирате, не се притеснявайте - и депутатите от НС не разбраха. Не знам какви са причините за това печално положение, но знам, че една от тях е некомпетентността на лица, заемащи отговорни постове, в т. ч. и Вие. Ще обясня защо смятам така, г-н Пенчев. В края на юли м.г. Ви уведомих за наличие на административни пречки пред гражданите потребители на официални преводи. Този сигнал можеше да послужи за иницииране на промени с цел въвеждане на ред и законност по отношение извършването и заверяването на официални преводи в страната - за доброто на гражданите. Вие обаче се размотавахте повече от три месеца, след което ми изпратихте копи-пейст от отговора на друга жалба, касаеща правата на преводачите. Веднага Ви написах, че е станала грешка, че сигналът ми е за административни пречки пред гражданите, но Вие се направихте, че не сте получили втория ми сигнал. Трети път Ви писах - вече бяха изминали повече от шест месеца. В резултат получих от Вас отговор, който издава не просто юридическа некомпетентност, а въпиюща юридическа некомпетентност - Вие изглежда не можете да направите разлика между документ, издаден от българско учреждение, и превод, извършен от частна фирма за преводи. А сте бивш председател на ВАС! И така, осем месеца след като бяхте уведомени за административни пречки пред гражданите, проблемът не е отстранен. Гражданите все още са лишени от право на избор дали да се обърнат направо към преводач, или да отидат в агенция, ако им трябва превод на документи. Отгоре на всичко МВнР продължава да ограбва гражданите с незаконна такса, отменена още преди няколко години, въпреки че си го призна. Да не говорим, че и останалите им такси по Тарифа 3, събирани на територията на РБ, също са незаконни, защото Тарифа 3 е за консулско обслужване, а то се извършва в чужбина. Излиза, че МВнР третира българските граждани като чужденци в собствената им Родина!

Искане
: Г-н Константин Пенчев да си изпълни задълженията на Обществен защитник по поставения казус или да подаде оставка.

Предходни_разглеждания
: Проблемът за остарялата нормативна база, уреждаща извършването на официални преводи на документи в РБ, е разглеждан и се разглежда от МВнР. Уведомени са МС, ВАП, професионалните преводачески сдружения, вестници и телевизии, но проблемът за неспособността на г-н Константин Пенчев да се справи с поставения казус в продължение на осем месеца все още не е разглеждан от друга държавна институция или съдебен орган.

Допълнителни_документи
:
ОТГОВОР ОТ ОМБУДСМАНА НА ЖАЛБА 647/11.02.2013 (и предистория на получаването му)
http://rennie.blog.bg/novini/2013/03/15/otgovor-ot-ombudsmana-na-jalba-647-11-02-2013.1064407
 
ПИСМО ДО ОМБУДСМАНА С КОПИЕ ДО МС И ПРЕЗИДЕНТСТВОТО, ИЗПРАТЕНО ПО Е-ПОЩА НА 19.03.13
http://rennie.blog.bg/novini/2013/03/19/pismo-do-ombudsmana-s-kopie-do-ms-i-prezidentstvoto-izpraten.1065760

ВТОРИ ОТГОВОР ОТ ОМБУДСМАНА НА ЖАЛБА 647/11.02.2013 http://rennie.blog.bg/novini/2013/03/27/vtori-otgovor-ot-ombudsmana-na-jalba-647-11-02-2013.1068796

ПИСМО ИЗХ. № 12ПР-1149/21.03.2013 ОТ МВнР ДО МС С КОПИЕ ДО МЕН
http://rennie.blog.bg/novini/2013/03/21/pismo-izh-12pr-1149-21-03-2013-ot-mvnr-do-ms-s-kopie-do-men.1066704

КАК СЕ СТИГНА ДОТАМ, ЧЕ ПОЛУЧИХ КОПИЕ ОТ ПИСМО ИЗХ. № 12ПР-1149/21.03.2013 ОТ МВнР ДО МС
http://rennie.blog.bg/novini/2013/03/25/kak-se-stigna-dotam-che-poluchih-kopie-ot-pismo-izh-12pr-114.1067977 

 

Към моя блог в blog.bg: http://rennie.blog.bg/
 


Снощи изпратих имейл до БАППА, НАПА, СПБ, АП, медии и др. с копие до няколко институции: Премиер, Президент, МВнР, МС, ВАП и Омбудсман със следния текст: 

---- Original Message -----
Sent: Friday, April 05, 2013 1:02 AM
Subject:Добри новини: Няма нови изисквания към ПА!

Здравейте,


 Опитвам се да дам гласност на темата "Преводи и проблеми".

 

Бихте ли оказали съдействие, моля?

Ако не се интересувате от преводи, няма нужда да четете по-нататък.

 

Какво можете да направите?

На първо време е достатъчно да се информирате:

 

- че няма нови изисквания към преводаческите агенции. Статия с такова заглавие от собственик на фирма за преводи:

 http://www.softisbg.com/my_first_blog/2013/04/njama-novi-iziskvanija-kym-prevodacheskite-agencii.html

 

- че установените практики по извършване и заверяване на официални преводи на документи и други книжа са незаконосъобразни. Потвърдено с официално писмо от МВнР до МС:

http://rennie.blog.bg/novini/2013/03/21/pismo-izh-12pr-1149-21-03-2013-ot-mvnr-do-ms-s-kopie-do-men.1066704

 

- че диалогът с институциите, макар и труден, все пак е възможен:

http://rennie.blog.bg/novini/2013/03/25/kak-se-stigna-dotam-che-poluchih-kopie-ot-pismo-izh-12pr-114.1067977

 

           

А след това, ако имате време и желание, можете да изкажете мнение - в писмо до институциите или пък в интернет, във вестник, радио или телевизия, няма значение как. Важното е да се даде гласност на проблемите с официалните преводи и да се прекратят незаконосъобразните практики, което ще е от полза както за преводачите, така и за агенциите, а най-вече за гражданите!

 

Благодаря предварително,

 

Поздрави,

Рени Стоянова, преводач

http://rennie.blog.bg/   

 

Идеите, които споделям, са изложени в официално писмо до МС с копие до НС на 16.01.2013. Всеки момент се очаква отговор от МС:

http://softisbg.com/rennies_blog/2013/01/---160113.html

 

 

Към моя блог в blog.bg: http://rennie.blog.bg/

 

МОЙ КОМЕНТАР В "СЕГА"

| No Comments | No TrackBacks

В днешна статия на в. "Сега" прочетох, че гражданинът има само два избора - да гласува или да ходи за гъби. Добавих, че има и трети - да води диалог с институциите, като използвах случая да дам гласност на темата за правата на преводачите. Това всъщност е и тема за правата на гражданите.

Това е заглавието на статията: 

Българската демокрация е затлачена и почти не допуска прясна вода

http://www.segabg.com/article.php?id=643527
 
А това - коментарът ми:

"има два избора - или да гласува с отвращение, или да ходи за гъби." Или да води
 диалог с институциите

Моля, всеки, който подкрепя идеята за уреждане статута на преводачите и
съставяне на регистър на преводачите с необходимата квалификация, да
пише до МС и другаде, че се вълнува от темата за правата на преводачите.
Това е и тема за правата на гражданите!

По-конкретно става дума за следното:
Снощи изпратих едно писмо до Приемна на МС, в което напомних, че
 очаквам отговор на идеята от 16.01.13 Министерски съвет да отмени
Правилника за легализациите, да издаде една Наредба за
оторизиране на квалифицираните преводачи и да окаже
съдействие за съставяне на Национален регистър на
квалифицираните преводачи Тази идея е изложена в
официално писмо до Приемна на МС от 16.01.2013 г.

Ето пълният текст на писмото от 16.01.2013 г.:
http://rennie.blog.bg/drugi/2013/01/18/moe-pismo-do-ms-s-kopie-do-ns-izprateno-s-e-poshta-na-16-01-.1043534

А ето и писмото от снощи, 03.04.13:
http://rennie.blog.bg/novini/2013/04/04/moe-pismo-do-priemna-na-ms-s-kopie-do-prezidentstvoto-izprat.1071302


Към моя блог в blog.bg: http://rennie.blog.bg/
Опит да обясня, че не съм изпращала никакви нови сигнали, че още не съм получила отговор на този и този въпрос и други подробности. Накрая давам и малко информация за недоразумението с новите изисквания - просто за сведение. Към писмото прикачих и отговора от Европейската комисия по петициите - два файла (на български и на английски език).   

----- Original Message -----

From: Rennie Stoyanova

To: ms_priemna@government.bg

Cc: press@president.bg

Sent: Wednesday, April 03, 2013 11:38 PM

Subject:ново Ваше писмо № 2711/12 от 01.04.2013

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО БОЖИКОВА,

 

Вчера получих по е-поща още едно писмо -  само три дни след като сте ми изпратили писмо 2711/12 от 28 март 2013 г. В новото писмо твърдите, че в МС на РБ са постъпили нови мои сигнали по вече поставен от мен въпрос, на който сте ми предоставили отговори.

 

Не става ясно какви са тези нови мои сигнали и съм леко обезпокоена от твърдението Ви, че вече сте отговорили, а аз отново изпращам сигнали, затова много Ви моля да уточните - дата и/или съдържание на новите сигнали, кога и как вече им е отговорено.  

 

Използвам случая да Ви напомня, че все още очаквам отговор на два въпроса:

 

1. Какви точно официални преводи  не се разрешава на преводаческите агенции и на преводачите да извършват, ако нямат договор с МВнР? Зададен на 03.09.2012 г.

 

Потвърждавам, че на 16.01.2013 г. наистина получих по е-поща копие от писмо изх. № 12ПР-1149 / 28.09.2012 г., подписано от г-жа Милена Иванова и изпратено до Вас, с което г-жа М. Иванова Ви уведомява, че в дирекция „Консулски отношения" е постъпило писмо от мен „съдържащо същите въпроси" (употребено е множествено число - „въпроси") и че ми е изпратен отговор още „същия ден от мейла на Дирекцията". Съвсем вярно е, че получих отговор същия ден, 03.09.2012 г. Въпросният отговор обаче представляваше неофициален мейл без подпис и печат и дори без име на служител. Както знаете, мейлът не даваше отговор на моя въпрос, а съдържаше обяснения за някакви нови изисквания, уж въведени със заповед № 95-00-152/2012 на Министъра на външните работи, а аз никога и никъде не съм питала за никакви нови изисквания. Веднага Ви уведомих, че това не е отговор на въпроса ми от 03.09.2012 г., но Вие спокойно препратихте писмото ми отново до МВнР. И така, днес, 03.04.2013 г., започва осмият месец в очакване на отговор на въпрос, зададен на 03.09.2012 г.

 

2. Не може ли Министерски съвет да отмени Правилника за легализациите, да издаде една Наредба за оторизиране на квалифицираните преводачи и да окаже съдействие за съставяне на Национален регистър на квалифицираните преводачите? Зададен на 16.01.2013 г.

 

За Правилника:

Вече има отговор от МВнР до МС изх. № 12ПР-1149/21.03.2013 г., че този Правилник е „една отдавна остаряла правна уредба, която не отговаря на новите обществени отношения", но решаването на проблема е „извън кръга на неговите [на МВнР]правомощия и компетенции". Как ще се процедира оттук нататък? 

 

За Наредбата:

В същия отговор от МВнР до МС изх. № 12ПР-1149/21.03.2013 г. некоректно се твърди, че „уредбата на статута на преводачите може да стане само чрез закон". Некоректно е, защото в някои европейски страни статутът на преводачите е уреден със закон, но в повечето е уреден без закон, с наредба или правилник - факт, който лесно може да се провери в интернет. Защо наистина не издадете една наредба, примерно на базата на чл. 290 от Наказателния кодекс?

 

За Регистъра:

На 16.01.2013 г. Ви писах, че съставянето на регистър излиза извън компетенциите на едно отделно министерство и споделих с Вас някои идеи как може да стане на практика със съдействието на МС. Очаквам Вашето становище.   

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Напълно разбирам, че е много трудно да се въведе  законност и ред след повече от 20 години ширещо се беззаконие и некомпетентност по отношение установените практики за извършване и заверяване на официални преводи в България. Но все пак трябва да се започне отнякъде. Например, прекратяване събирането на такса за заверка на подписа на преводача в МВнР.

 

Както знаете, вече има отговор от МВнР до МС изх. № 12ПР-1149/21.03.2013 г., в който се признава, че заверката на подписа на преводача в Министерство на външните работи е незаконосъобразна и следва да се прекрати. В същото писмо некоректно се твърди, че заверката трябва да се извършва от нотариус. Некоректно, защото за преводи от чужд на български език това, макар и възможно за изпълнение, е много скъпо за гражданите. За преводи от български на чужди езици пък е направо невъзможно. Решението отдавна е намерено - оторизират се самите преводачи, а не посредническите агенции за преводи. Такава е обичайната световна практика. И така, докога ще се търсят извинения, за да се ограбват гражданите с незаконната такса за заверка на подписа на преводача в МВнР, отменена още преди няколко години?

 

Преди няколко дни Вие получихте по е-поща въпроса кога ще се прекрати събирането на тази незаконната такса и ми отговорихте така: „Министерският съвет не упражнява контрол върху съдебните и прокурорските органи". От отговора Ви човек може да си помисли, че аз съм искала от МС да упражнява контрол върху тези органи. А то няма такова нещо, просто Ви информирах, че съм уведомила и ВАП, както и медиите. В тази връзка споменах въпросния прокурорски орган. Може би Ви е трудно да възприемете, че МВнР е ограбвало и продължава да ограбва българските граждани? И на мен ми е трудно да го възприема, но за съжаление това е положението - бедствено! Надявам се този път да реагирате адекватно.

 

Благодаря предварително.

 

С уважение,

Ренета Стоянова

 

Прилагам за справка линк към блога си, където публикувам статии на преводачески теми и кореспонденция с институциите:

http://rennie.blog.bg/

 

 

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ (просто за сведение)

Предполагам, че вече Ви е известно, но все пак да Ви уведомя за тези нови изисквания, уж въведени със заповед № 95-00-152/2012. Във въпросната заповед няма нито дума за каквито и да е изисквания - нито нови, нито стари. Всеки може да се запознае с нея - публикувана е на сайта на МВнР. Станало е някакво недоразумение и то упорито се поддържа от служителите в дирекция „Консулски отношения", както и лично от бившия министър на МВнР, г-н Николай Младенов, видно от негово изказване пред 363-то заседание на Народното събрание на 15 юни 2012 г. и негово писмо изх. 254-06-710/29.06.2012 г. до г-н Яне Янев и г-жа Цвета Георгиева, народни представители по онова време. Не смятате ли, че е крайно време МС да сложи край на това недоразумение?Уведомила съм г-н Марин Райков на страницата му във фейсбук. Вече има и писмено становище от Европейската комисия по петициите, изложено в „Съобщение до членовете на ЕП" от 30.01.2013 г., приложено към настоящето като два прикачени файла (на английски и на български език), а именно, че става дума само за намерение (намерение, а не акт!) на бившия българския министър на МВнР:

 

„... следва да се отбележи, че вносителката на петицията протестира срещу намерението на българския министър на външните работи да въведе редица задължителни изисквания за преводаческите агенции. На този етап мярката не е официално приета и следователно не се създават правни задължения за преводаческите агенции в България."

 

Към моя блог в blog.bg: http://rennie.blog.bg/Получаването на това писмо ме озадачи. Защо ли ми пишат пак само три дни след като ми изпратиха дългото писмо-преразказ на историческото писмо от МВнР до МС? Като го прочетох внимателно, разбрах - искат да ме разкарат. Прилагат любимия си похват - стига си изпращала нови сигнали, нали вече ти отговорихме няколко пъти! И да знаеш, че поради разделение на властите, МС не упражнява контрол върху съдебните и прокурорските органи
 

 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ НА

МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

 

№ 2711/12 от 01.04.2013

 

ДО

Г-ЖА РЕНЕТА СТОЯНОВА

mail)

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО СТОЯНОВА,

 

            Като продължение на кореспонденцията ни - наши отговори изх. 2711/1 2 от 13.12. 2012 г., 2711/12 от 28.03.2013 г. и писма изх. 2711/12 от 14.09.2012 г., 2711/12 от 29.01.2013 и 2711/12 г. от 12.03.2013 г., Ви уведомяваме, че в Министерския съвет на Република България по електронната поща постъпиха нови Ваши сигнали по вече поставен от Вас въпрос, по който своевременно сме изискали проверка от компетентната институция -Министерството на външните работи /МВнР/ и сме Ви предоставили горецитираните отговори.

            Уведомявате ни, че във връзка с конкретно цитиран отговор на МВнР - 12ПР-1149 от 21.03.2013 г. сте сезирали Върховната административна прокуратура.

            В тази връзка бихме искали да ви уведомим, че съгласно принципа на разделение на властите, залегнал в чл. 8 и чл. 117, ал. 2 от Конституцията на Република България и в чл. 2 от ЗСВ, Министерският съвет не упражнява контрол върху съдебните и прокурорските органи. Централната изпълнителна власт няма правомощия в тези случаи.

 

С уважение,

 

НАЧАЛНИК НА

ОТДЕЛ "ПРИЕМНА":

/СОНЯ БОЖИКОВА/

(подпис: не се чете)

(печат на МС)

 

Изготвил:

/Д. Раянова/

 

София, бул. "Дондуков" 1, тел. 940-24-33, 940-44-15, факс 981-08-95

 


  

* Романът наистина вече е написан. Заглавието му е "Гадове сме всички", а подзаглавието - "Комедия от грешки в страната на идиотите". Жанрът му е роман-петиция  или форумен роман - авангарден литературен жанр, който се пише във форум под петиция. Тъй като форумът, където е написан романът "Гадове са всички", все още се използва по предназначение, макар че петицията отдавна е закрита, романът продължава да се пише:
http://www.peticiq.com/forum/32093/start/8475

 

 

ЗАБЕЛЕЖКА: МАТЕРИАЛЪТ Е В СУРОВ ВИД.  ПОДЛЕЖИ НА ПРОМЕНИ.

 

Януари 2013

Има и по-лошо. Първата агенция звъни на втората, без да каже кои преводачи е търсила.  Съответно втората звъни пак на същите, защото те са и в нейния списък, удря на камък, търси трета агенция, даже четвърта. Ситуацията се повтаря, докато накрая поредната агенция успява да намери дълбоко скрития преводач. Оттам назад до първата, като всяка по веригата си слага комисионна, задето е "осигурила" преводача. Много "работа" се върши по този начин - на празни обороти - за сметка на клиента.

 

 

Мда, там са те, там са

на сайта на Външно

стоят, не помръдват

но докога ли? ...

Страшно е сега -

фатална година!

Сълзи се стичат

хвърчи перушина ... :)

 

--- И какво станало после, бабо?

--- Лошите сертификатори фалирали, бабиното, какво друго да стане?

--- Ама те много ли са били лоши?

--- Ех, бабиното, не са били толкова лоши, ама лошо мислели на други хора...

--- А защо мислели лошо на другите?

--- За да спечелят много пари, бабиното. Хайде спи сега.

--- А лошо ли е да се спечелят много пари?

--- Е, не е лошо, лошото е, че с измама искали да печелят.

--- Защо е лошо?

--- Защото измамените хора страдат и се озлобяват, хайде спи сега, де, утре ще си говорим пак ...

 

ГОРЕЩИ НОВИНИ:

 

КО ГОТВИ ТЕСЛА ЗА АГЕНЦИИТЕ!!!

 

АГЕНЦИИТЕ КЛАНИ-НЕДОКЛАНИ!!

 

ОЩЕ НЕ Е ВЛЯЗЛА ЦЯЛАТА ДРЪЖКА НА ТЕСЛАТА!!!

 

Закон ли???? Пак ли закон????? Още един?????? Въпросът може да се уреди веднага и без закон и ония гъсеници горе го знаят много добре. Колчем некой посегне на свещеното им феод. право да събират такси от гражданите за "заверка" на одписи на преводачи от цялата страна, веднага вадят стария коз -

 

--- ама няма закон, аман-заман, тъй пъ инак...

 

-- работим по въпроса, да, кат сме готови, щ извършим реформи ...

 

--- не, правилника нищо не пречи, кво толкоз ....

 

Пуста алчност и простотия до шия! Съсипаха тази хубава страна....еееееееей!

 

ПАК ШЪ СИ СЪБИРАМЕ ТАКСИЧКИ, КВО КАТ ГИ НЕМА У НИКОЯ ТАРИФА, ТЕА ОФЦЕ ТЪПИ (ГРАЖДАНИТЕ) НЕМА СА СЕТЪТ

 

СТРИЖИИИИИ! Режииии!

 

после идва криза. ами сега?

 

ЕВРИКА! ДА ЕМНЕМ АГЕНЦИИТЕ ДА СЕ СЕРТИФИЦИРАТ И ДА ДЕЛИМ!

 

Стига, де, ай поспрете се малко! То бива безсрамие, бива корупция, южняци сме все пак, нали, ноооооо .. да се изкарват загрижени за качеството, за да ударят кьоравото - да набеждават цял бранш .... тия ще надминат и Сталин, и Хитлер, и БУш взети заедно, ако ги оставим да безчинстват.

 

 

Остават около 60 лв. От тях 5 за преводача и 55 за агенцията!

 

---- Ние се грижим за вас, граждани!!! - казва КО.

 

---- И ние! И ние! - добавя агенцията.

 

--- Ами аз? - пита преводачът.

 

КО и ПА заедно:

 

--- Млъкни, бе, парцал!

 

Гражданинът:

 

--- АЙ СИКТИР ОТ ВАШТЕ ГРИЖИ!

 

 

Ха, та нали за това е борбата?! Никой не го еня за преводите.

  

Гадняр:

--- КАЗАХ ВИ, ЧЕ СТЕ САМОХОДНИ НЕДОРАЗУМЕНИЯ И НЕПРЕКЪСНАТО ГО ДОКАЗВАТЕ.

 

 Защо си се кръстил "гадняр"? Имаш проблем, да знаеш! Нарича се автоагресия и често води до самоубийство и даже до убийства .. бррррр!

 

Един ден Ник Джуниър дочува, че разни студенти правят преводите. Казва му го един амбициозен доцент по време на прием. Доцентът пуска мухата, за да направи сечено на професора над него, но Ник не забелязва това. Искрено възмутен от чутото, той е завладян от благородната идея да пресече тази порочна практика. Адашът му, пръв съветник по преводаческите въпроси, се възползва от сгодния момент, за да прокара старата си идея всички агенции да бъдат заставени да отговарят на критериите за членство в БАППА и НАПА. Той мечтае до докара до фалит досадните дребосъци, които нахално ръфат от залъка на големите и се множат от година на година, докато материалите за превод все повече намаляват. Съветник Ник обяснява на министър Ник, че има един сигурен начин да се проследят къде ходят преводите - стандартът EN 15038 за проследимост на поръчката. Министърът е очарован от стандарта и решава веднага да издаде заповед всички ПА да се сертифицират и да назначат персонал.

 

Придворният ЮРК обаче охлажда ентусиазма му, като обяснява, че за съжаление фирмите за превод не са подчинени на Двореца и няма как да им заповядва. Кралят тропва ядосано с крак и нарежда на глашатаите да разпратят из цялото кралство тайни съобщения по ДС каналите, че се търси читав ЮРК. Речено-сторено. Намира се ЮРК, който дава гениалната идея ----

 

---- Ваше височество, издайте заповед до слугите в двореца! ПАтките ще помислят, че е за тях ---

 

Идеята проработила. Блестящо. 

абе има нещо верно в тоз fiction:

http://napa.bg/dokumenti/chlenstvo/

 

-- Абсолутно сичките преводи у тоа царству ги праат единствено и само Негово Височество Външния Министър и придворните му. Само Той и никой друг! Ала поради безкрайната си благост, Негово Височество може по свое Височайше усмотрение да възлага преводите да се извършват от ПАтките.---

 

И сякаш е малко това недоразумение, ами по ЗОП се изисква самият преводачът, а не фирмата (ПА), да е сключил договор с Външно. Но в Правилника пише само с фирми (ПА). Голям майтап!

 

Да не говорим, че МВнР очевидно таксува нуждите на гражданите от преводи като свои собствени. Пълен ташак!    

 

Лазаров ни е ясен - иска да танцува гангнам стайл върху гърба на бранша. Камара да прави, общовалидни правила да създава. Разбира му главата от правила. Бах си тъпото му писмо до Външно. Ще пишеш ти за ОБЩ Регистър на преводачите, а няма да посочиш разпоредбата на ЗОП. Ми те естествено ще ти кажат сори, договорите се сключват само с фирми, бе глупак с глупак!  И сега се върти тука и се прави на интересен тоя галош.

 

АЛО, САМОХОДНИТЕ НЕДОРАЗУМЕНИЯ, 93% ОТ ГОДИШНИЯ ОБЕМ НА ПРЕВОДИТЕ В БЪЛГАРИЯ НЯМА НИЩО ОБЩО С ТАКА НАРЕЧЕНИТЕ "ЗАВЕРЕНИ ПРЕВОДИ".

 

---- Канят ме, мамооооо, контракт да сключвам, контракт да сключваааааам, за да работяяяааа.

 

---- Без качество на превода самата процедура по легализиране на документи се обезсмисля и води до проблеми за гражданите!!!

 

ПРАВИЛНИКЪТ ВИ ВИНОВЕН, ЧЕ ВИ МЪРЗИ ДА СИ МРЪДНЕТЕ ЗАДНИЦИТЕ И НАПРАВИТЕ НЕЩО ЗА СЕБЕ СИ.

 

АМА ПОДПИСВАТЕ И НОВИЯ ДОГОВОР И ТЪРЧИТЕ ДО НОТАРИУСИТЕ ДА СЕ ЗАКЛЕВАТЕ.

 

Тодор Живков:

"Трябва да ви кажа откровено, че не случайно съм замислил този маньовър. Аз съм го замислил като административно-икономически, а не като икономически, тъй като не сме готови. Сега на този етап трябва да съчетаваме едното с другото" - заявява Тодор Живков на заседание на Политбюро на ЦК на БКП в сутрешните часове на 4 юли 1989 г."

http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=1539324

 

 

НЕ БИЛИ ОЩЕ ГОТОВИ ПРЕЗ 1989 г.  ИЗЛИЗА, ЧЕ И  ПРЕЗ 2013 ОЩЕ НЕ СМЕ ГОТОВИ.

 

в никоя тарифа за държавните такси няма такса за заверка на подпис на преводач от 2008 г. насам."

 

Няма, няма, обаче гражданите отде да знаят, че няма? Я да ги изпързаляме и тях - колко му е!

 

-- Преводите, уважаеми граждани, са български документи на чужд език! Ние заверяваме подписите на преводачите върху тези документи. Моля, вижте Тарифа 3 и плащайте таксата, хич не се ослушвайте, ами даааа, така яааа! Добре. Вършим консулска дейност, та се пушек вдига! Не забравяйте, че таксата се плаща в държавни таксови марки, не пощенски, бе, специални държавни марки!

 

(настрани) Ма ногу кофти тоз мат'рял, еееееей! Обясняваш му, обясняваш му, то все не разбрало!

 

И какво станало после, а, мамо?

--- Ами какво да стане - кудкудяк-кудкудяк - кокошчиците взели, че оставили стария договор, само му пришили едни кръпчици...

--- Мамо, патенцата нали няма да ги кълваааат?

--- Няма, няма, всичко ще завърши с хепи енд, спи сега! 

 

Правилника на КО е баш измамата на века - на два века по-точно. В него пише, че Външно легализира поголовно де що види документ наред (Глава втора) и извършва всички преводи на документи и други книжа в цялата страна (чл. 2а, ал.1)

 

--- Айде на легализацииии-тееееееееей! Леее-гализациииииий пу редъ на Главъ фторъъъ!!! Туй ко е, ма? Документ ли е?  Давай го тука да го легализираме! Айде на легализацииийтееееей! Леее-гализа-циииииий правим секакви пу редъ на Главъ фторъъъ !!!

 

 този така наречен роман е пълен идиотизъм с безброй повторения.

 

Литературен критик:

Многобройните повторения на постингите в този авангарден роман-петиция са рефлексия на многократно повтарящите се имена на преводачи в дълбоко засекретените по онова време списъци. Сега вече, когато списъците са пред нас, ясно се вижда, че авторът интуитивно е постигнал точен брой на повторенията в романа и в списъците, което е невероятно постижение, дори само поради което романът заслужава Нобелова награда за литература, след като вече зае достойно място в Книгата с рекорди на Гинес за роман с най-много повторения. Овации, дами и господа, за първия български роман, спечелил световна слава!

  

Литературен и художествен критик:

Художественото оформление на корицата, дами и господа, заслужава специално внимание.

То е още по-уникално, ако изобщо има накъде повече, нооо - оказва се, че имало било, даааа. (ръкопляскания на щастлива публика)

 

Представлява овална сърцевина с два надписа извити като дъга над и под нея, които оформят вечния кръговрат на живота:

 

1/Горе - "България - страна на глупаците!

2/ Отдолу: "България - Рай на мошениците!"

 

В центъра на овалната сърцевина - "Тримата глупаци" на Доньо Донев - олицетворение на трите властови институции - Народното събрание, Президентството и Министерския съвет.

 

Тримата глупаци се возят в каручка, с впрегната в нея щастлива свиня и управлявана от мутра с килнат калпак, бухалка на рамо и пура в устата.

 

Изпълнението е на световно известния карикатурист и носител на Нобелова награда г-н Комарницки! Моля, заповядайте г-н Комарницки, заемете мястото си до автора!

 

Acknowledgements:

http://www.segabg.com/article.php?id=634762

 

Февруари 2013

 КОкошките са фалшифицирали договора! Пропуснали са да добавят, че е само за техни, вътрешно министерски нужди от преводи. Обаче бдителните ПАтки агенти винаги са готови да крякат:

 

----  неее, неее, недейте и да споменавате, че договорът е фиктивен и по нищо не му личи да е приложение към заповедта на министъра!

 

---- и кво пък толкуз, че в договора не пише "преводи за нуждите на консулското обслужване в МВнР"? Това е ДРЕБОЛИЯ!

 

и постоянно това правят - вече почти година.

 

 

Според мен 2 транслатолози в преводаческа агенция са малко. Трябва да са минимум 7 + Оправителя и свако му!

 

А за Видин, Малко Търново и гр. Болярово - минимум 9 души персонал транслатолози + 2 космонавта на трудов договор. Все пак клиенти бол, трябва да се обслужват!

 

Хрупайте си там сеното в коневръза и ни спестете мозъчните си изпражнения

 

 Бойко Борисов е Буда?

Не знам дали Бойко е Буда,а Младенов Кришна,но знам че продължаваме да живеем в една ченгеджийница във която кой от къде дойде ни прави на Буда-ли!А ние сме си такива защото ги търпим!

 

 Браншът ни е порнография без край :)

 

гадняр:

 АЛО, САМОХОДНОТО НЕДОРАЗУМЕНИЕ...?

 

до гадняр:

Само един глупак и комплексар може да си помисли , че някои се издържа и печели от превод на дипломки по 9 лв.

 

Днес като преведа една диплома, като дам на професионалния преводач 5-6 лева за превода, на мен ми остават 3 лева. С тези 3 лева плащам наема, тока , заплатата на 2 филолога и с останалите пари ходя на проститутка да ми гали мадете и разхищавам по баровете.

 

"Вече подписахме договорите и няма мърдане."

Напротив. Сега започва най-якият секс.

 

Работи се по въпроса, значи. Поне от 10 години насам "усилено" се работи. А напоследък направо пушек се вдига.

 

 Не виждам каква ще я свършат. Първо са избили преводачите с над 20 години беззаконие и административен произвол. Сега са се разбързали нашите АВТОРИТЕТНИ ОХЛЮВИ ... 

 

СПБ и АП не са никакви съюзи на преводачитееее

 

а предателиииииии

 

преводачите ги нямаааа

 

ееее, имат фирмичкиии

 

но нямат праваааааа

 

всички ги псуваааат

 

а те си мълчааааат

 

Абсурдно е за 21-век, но браншът в Бг се намира  в безвремието на вездесъщия  Указ 56 на др. Тодор Живков

 

а правилника за легализациите съдържа ПОЛОВИЯ ЧЛЕН 2а, ал. 1 на който гласи:

 

ЕДИН Е ПРЕВОДАЧЪТ В БЪЛГАРИЯ - МВнР

 

И ВСИЧКИ АГЕНЦИИ СА НЕГОВИ ПРОРОЦИ

 

АЛЛАХ АКБАР!

 

 

Европейска комисия:

 

---- Как е възможно това?

 

България:

 

---- Еми стават грешки, разбирате ли ....

 

Европейска комисия:

 

--- Как така при вас все стават грешки?!?

 

Съветникът на ЕК (тихичко, на ухо) ... спокойно, тези са от страната на идиотите,  те са тук да ни вършат работа, като правят грешки...

 

 Европейска комисия:

 

--- Мдаа, и този път ви прощаваме, но да знаете, че повече няма да търпим ...

 

Съветникът на България (тихичко, на ухо): .... ха-ха-ха, ще клекнат, къде ще идат ....

 

 

Договорът с Външно е ИЗМАМАТА НА ВСИЧКИ ВРЕМЕНА ВЪВ ВСИЧКИ ПРЕВОДАЧЕСКИ  БРАНШОВЕ ПО СВЕТА

 

Измамата е успешна благодарение на наивността на преводачите, продажността на агенциите, калинките в МВнР и корупцията в държавата.

 

Няма никакви преговори. Имаме подписани договори за 2 ма филолози и ако не ги спазваме , ще ни надупят. С мас.

 

---Дори и без мас. МВнР е наш възложител и може да си прави с нас каквото си пожелае.

 

 Дааа, МВнР е наш възложител, а министърът - любим наш Вожд и Учител!

 

 Втори път им се дават обяснения - заповедта е вътрешна, само за нуждите на консулското обслужване в министерството, никой не ви засяга законните права и интереси на частния бизнес. И тогава се започва голямото скърцане със зъби, пъшкане, охкане -ЧЕСТИТО!  ИЗНАСИЛВАТ НИ!!! Ненормалници.

 

РАЗБЕРЕТЕ НАЙ-СЕТНЕ, ЧЕ СТЕ ЧАСТНИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА, А НЕ СЛУЖИТЕЛИ НА ВЪНШНО!

 

 ПОДВИЖНА ЛУДНИЦА!

 

" Заклет преводач ли съм, ако фирмата ми няма договор с МВнР? "

Дори да имаш договор с МВнР, пак не си заклет преводач, защото в България няма заклети преводачи.

 

Какъв подпис заверяват, не знаят и няма как да знаят, защото преводът на официален документ НЕ трябва да минава през посредници без нотариална функция. Сравнявали били спесимените на подписите! Ами то най-точен е сканираният подпис, бе, ей! При наличието на съответната техника - широко достъпна в днешно време, всяка ПА, която разполага с подписи на преводачи, може да си ги слага под всеки превод и те разбира се ВИНАГИ ще съвпадат точно до всяка извивка със спесимените, внесени в КО. Чиновническа логика, божкееее!

 

 

ПОРЯДЪК ЛИ? ПЪЛЕН БЕЗПОРЯДЪК И БЕЗЗАКОНИЕ Е ТОВА!

 

ИЗГЛЕЖДА ТВЪРДЕ ВЕРОЯТНО ДА Е ТОЧНО, КАКТО СИ ГО ОБЯСНИЛ, ГАДНЯР, НО ЗА СЪЖАЛЕНИЕ ТОВА ОЗНАЧАВА, ЧЕ ЮРИСТИТЕ В ДЪРЖАВНИТЕ УЧРЕЖДЕНИЯ ЗАДРУЖНО ПЛЮЯТ НА ЗАКОНИТЕ И СЕ ПРИСМИВАТ НА ПОНЯТИЕТО "ПРАВОВА ДЪРЖАВА", КАТО ЗАЛАГАТ НА ФЕОДАЛНИТЕ ПОРЯДКИ. МОЖЕ БИ ВСИЧКИ СА УБЕДЕНИ, ЧЕ СА СИЯЙНИ СЛЪНЦА ГРЕЕЩИ НАД ЗАСПАЛИЯ КОФТИ МАТ'РЯЛ? 

 

ИЗМАМНАТА СХЕМА Е СЛЕДНАТА:

 

- издават заповед за съвсем ограничени, вътрешни нужди на една дирекция от министерството;

 

- публикуват на сайта стария договор за всякакви официални преводи (с добавени нови изисквания);

 

- не си променят Правилника за легализациите, заверките и преводите, който е в окаяно състояние, неизменян повече от 20 години;

 

- не предупреждават никоя институция или учреждение, че има нов договор по заповед еди-коя си от 31.05.12, който вече нито е за всякакви официални преводи, нито е задължителен;

 

- упорито пренебрегват съдебните определения;

 

- мълчат или шикалкавят при задаване на конкретния въпрос:

 

"Какви преводи не е разрешено да извършват преводачите и ПА, ако нямат сключен договор с МВнР"

 

 

 Преводач, който търпи да бъде под опеката на ПА, е мижитурка. А пък ПА, която сключва договор с МВнР, е подлизурка.

 

 

 Къде са тези независими преводачи не-мижитурки? Няма ги! Правилникът ги е унищожил.

 

А къде са тези независимите ПА не-подлизурки? И тях ги няма!

 

тоз правилник УБИЕЦ трябва веднага да се отмени

 

 

ОЩЕ ЕДНА МИНИСТЕРСКА ЗАПОВЕД

нареждам:

 

ДА СЕ ЗАТВЪРДИ УСЛОВНИЯ РЕФЛЕКС У ГРАЖДАНИТЕ НА БУДАЛАРИЯ, ЩОМ ЧУЯТ ЛЕГАЛИЗАЦИИ, ДА ВИКАТ

 

--- И ПРЕЕЕ-ВООО-ДИИИИИИИИИИИИИИИ!!!!

 

Вярно с оригинала: Ник Джуниър

 

 

бунта води тежка патка

вряла и кипяла в схватки

с чейндж бюра и хай контакти

името й знайш ли как е?

 

Да!

      Панамената шапка!!!

 

Тя от бой се не бои

далаверите върти

и от мръсните пари

хич, ма хич не се гнуси

 

***

Стоим със теб на кръгла маса

в едно бюро за преводи -

ти член на НАПА и на БАППА,

а аз - на себе си.

 

Припев:

Печат ми дай, печат ми дай

и повече не ме мъчи.

Вземи си факса и стандарта,

но въздуха ми остави.

http://textove.com/text.php?song=df1d6a6d

 

 

Ни-ки Джу плахо надникна иззад щорите на кабинета си, но зорките очи на събралата се тълпа от собственици на ПА, преводачи и нахъсени клиенти го зърнаха в миг и тя зарева:

 

- Оставка! Оостаавкаа!! Ооостааавкаааа!!!

 

 

Гост  #7513 2013-02-17 23:15

Ни-ки Джу поизбърса лицето си и продължи, защото Бу-да Ла продължаваше да го ръчка:

 

- Дами и гошпода! При наш идва превод... Ние не жнаем кой го е правил. Дали преводача който е подпишан или щудент. Ние жаверяваме подпиша...

 

- Уууу! Остааавкааа!!!

 

Ни-ки Джу успя за малко да си поеме дъх и продължи:

 

- Дами и гошпода! Договора е шамо жа коншулшкото обшлужване...

 

- Ууууу! Оставка!

 

- ...в България..

 

 ПРЕВОДИТЕ СПОРЕД МЛАДЕНОВ СА БЪЛГАРСКИ ДОКУМЕНТИ НА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ!!! КРЕТЕН!

 

--- Що дирят частни фирми за преводи на министерски сайт? При това само 10% от всички?

 

--- Ами те са оторизирани от министерството.

 

--- Извинете, как така са оторизирани, като преводаческата дейност не подлежи на оторизация по никой закон?!

 

--- Ами с договор.

 

--- Какъв договор?

 

--- Ами типов, такова ...

 

--- Я моля, да погледнем договора ... Така, мдааа, това е обикновен договор за възлагане на работа. Как ви плащат министерството? Представяте фактури ли? Както Здравната каса на лекарите?

 

--- Ъъъ, таковата ...

 

--- Какво?

 

--- хм, хм (кашлица)

 

--- Защо кашляте, бе лели?

 

--- (силна групова кашлица)

 

--- Ама защо кашляте?

 

"Ало, чичо, защо кашляш?" Поклон пред Тодор Колев!

http://www.youtube.com/watch?v=FjGsiFuNBCI&feature=player_embedded

 


Бай Ганьо на конференция на EUATC

- Я виж, онази там, със синия фустан, а? Как ти се вижда? А бе я ми кажи, как ги познавате вий коя е такваз, коя не е? Аз много пъти съм се бъркал, а? - Бай Ганьо допълва въпроса си с едно дяволско подмигване.

 

Пристигнахме в конферентната зала на EUATC. Сърцето ми се стягаше - то като че предчувствуваше това, което ще стане. Млада жена ни подава програмата на конференцията. Бай Ганьо впива в нея с маслени очи, поемва програмата и с една своеобразна кашлица си изказва чувствата. Тя прихва от смях, бай Ганьо, възхитен, засуква си левия мустак и си заклатва главата:

 

- Че фромоза еш домнетà. А бе, Стойчо, я попитай дали знае влашки. - Щий румунещи? - пита сам бай Ганьо.

 

В това време влиза друг делегат и ний се вмъкнахме в общата зала. Околчест коридор. Наоколо стаички за конферентните преводачи, прикрити със завески. В средата огромна кръгла маса с букети цветя в кошнички и бутилки минерална вода. Заехме с бай Ганя две съседни места и зачакахме началото на конференцията. Няколко немци мълчаливо седяха срещу нас. Бай Ганьо се поогледа, па извади рекламната диплянка на БАППА, надигна се и размаха ръце така, щото всички да видят какво държи, като издаваше одобрително ръмжене. Присъстващите закимаха любезно.

 

- Ама простя работа тези немци, един не се сеща да ръкопляска, па казват, че ние сме били прости.

 

Като се убеди окончателно в простотията на немците, бай Ганьо сложи нерешително диплянката на БАППА на масата пред себе си, поогледа се и се намръщи замислено.

 

- Ти я чуй, момче - обърна се той към мене, - ти стой сега , па гледай мен какво нещо ще изкалъпя. - И с тия думи бай Ганьо дигна единия си крак и стъпи на масата... - Ти само гледай... Повдигна се, тури и другия крак, изправи се, прекръсти се и извика:

 

- Гледай... Яла, боже, помози... Хоп! Дур, маааа! .. - И размаха с все сила диплянката на БАППА.

 

   Как Бай Ганьо уреди БАППА за член на EUATC

"In order to encourage genuine national representation and co-operation, only one association per country can become a member. In countries where more than one association of translation companies exists, the associations are encouraged to work together to further the unity and strength of the industry."

 

- Я ми прочети, бе момче, ко пише тука?

- Че приемат само една асоциация от държава, та ако имало повече, препоръчват да се обединят и работят заедно за общото дело.

- Баа, общо дело, те шъ ми кажат на мене, п*тка им майчина на тия кретени! Нема други асоциации в България, чуваш ли ма кво ти говоръ? Да не си гъкнал да речеш нещо за НАПА, ей, че тъ убиввам, да знайш! И глей ногу-ногу да не приказваш излишни работи, сал не забравяй да ги поканиш у София. Там аз си знам работата - туй "Воденицата", кебапчеъатъ, винцето, немай грижата, сичку шъ уредъ. Салито шъ повикам да ни изпей за банана, ти шъ превеждаш, чу ли?

 

Април 2013 -

Един ден от живота на форумците в Петиция против новите изисквания 
 17.04.2013 г:

 
---- Фалшифициране на подписите на преводачите е престъпление!

---- Ми хайде докажи го, ама не мооожеееш!

---- Ако ви направят една проверка ...
---- Ако...ако ..... на някой може и да направят, но нищо няма да се установи.

---- КО от няколко месеца прави проверки. На мен ми се обадиха да проверят дали работя с дадена агенция и дали съм правила въпросния превод. Мой си беше.

---- Не е толкова сигурно. Веднъж стомна за вода, дваж стомна за вода...

---- Айде да не баламосваш, а? Те не вдигат телефоните си, пък камо ли да ти се обадят.

---- А, те като се обаждат нямат проблем с дигането на телефона.

---- Излез с името си, ако си преводач и потвърди с името си, че са те търсили!

Излез от тази анонимност, ако е истина!

---- Ха, първо ти излез от анонимност.

---- Не си преводач тогава - преводачът би написал името си, та дори и езика и телефона си, не би се крил зад анонимно мнение, защитаващо КО!

---- Тогава и ти не си преводач!

---- Aз съм преводач, ясно е, както и са ясни и смешните ти опити да ни заблудиш, че си преводач!

    Форумът, в който се размениха тези предизивкателни реплики, е анонимен и всеки може да пише всичко без никакви гаранции, че е лицето, за което се представя, но форумците често забравят това, въпреки че редовно им се напомня. И днес се повтори същото, но не им беше направена забележка.

 

            Някой направи опит да насочи гнева към гадчетата от Варна:

---- Начело са онези с изгладнелите муцунки от Варна. Този път подлъганите остават все по-малко, не е жетвата от миналото лято.

 

            Ни в клин, ни в ръкав тук се вмъкна пасаж от романизиран инструктаж, уж проведен някъде през юни миналата година:

---- Сега, слушайте внимателно.

---- Апчииих!

---- Ей, предупредих ви да слушате! Ако ще ми саботираш инструктажа ... хм ...

---- Извинявам се! Няма да правя повече така, аз без да искам...

---- Добре, сега.... Делото е заведено, нали?

---- Да, г-н Дансев! Заведено е в срок.

---- Да няма некакви издънки там с оня, Бозаджията, ей. Питам пак за секи случай?

---- Не, г-н Дансев! Адвокат Бозаджиев си знае работата.

---- Сегааа, за конференцията. Бъркачева, ма, ти ще я водиш, чу ли?

---- Слушам, г-н Дансев!

---- И един мъж ни требва така, за солчица, ха-ха, Романчо, ела тука, бе, ти нали си мъж? Заставаш плътно до Бъркачева, тя ще ти каже кво да говориш там пред медиите. И гледай не се оплетеш нещо, че ...

---- Но моля ви се, г-н Дансев, кога съм се оплитал, че сега ...???

---- Добре, добре, шегувам се!

---- Следващия екип - за Капитал. Тука искам две дами и и един кавалер - ха-ха-ха! Да? Елате насам. Какво да кажете ли? Бъркачева ще ви инструктура и вас. И внимавайте да не ви хипнотизира, ей, че тя малко така опасна идва, владее ги тия работи, доцентка е, ха-ха-ха! Шегувам се, бе! Ай на работа, бегом марш!

 

            Възмутен форумец се зае да бие самара, за да се сеща магарето:

---- Смъртна заплаха за основателя на desebg.com и семейството му

 И даде два линка към статии за смъртните заплахи, отправени анонимни към разследващия журналист Христо Христов.

 

            Друг наля още масло в огъня:

---- Заплахите са страшни, но основният метод за ликвидиране на "дефектни единици" не е чрез заплахи, а тихо и кротко набелязаният просто един ден изчезва, все едно че никога не го е имало Знаете ли колко хора изчезват всяка година? Кой за органи, кой за друго ... Властта е в ръцете на ДС през целия т.нар. преход.

 

            Нервозен форумец изписка анонимно:

---- Ужас! Знаете, че най-големите преводачески агенции са на такива от ДС, нали? Затова и само България все още е без регистър на преводачите!

 

            След него се изказа форумец, който се представи с името си - Чезаре Ломброзо, великия физиономист:

---- Моля да четете внимателно - писах "муцунки", не "захапки". Погледнете внимателно антропологическите особености и физиономиите на свръхактивни дописници от Варна. /Никакви обиди към достойните жители на морската столица!/

 

            Лекцията на Чезаре Ломброзо бе прекъсната от breaking news:

Шефът на Агенцията по храните подаде оставка заради "златната" локва

"Директорът на Българската агенция за безопасност на храните трябва да бъде освободен, заради скандала с дезинфекцията на българо-турската граница. Това каза служебният министър-председател Марин Райков."

            Налага се да дадем малко пояснения за незапознатите: "Златната локва" е алегория за пръскането с дезинфектанти на МПС-та по границата, от което някаква съмнителна частна фирма си правеше сметката без кръчмар да печели по половин милион на месец - повече от дилър на наркотици по сполучливото сравнение на журналистите, но не я огря, защото гражданското общество я взе на мушка от първия ден и ето, че сега заради нея си отиде и шефът на цяла агенция.  

 

            След стихване на емоциите по уволнението на шефа на Агенцията по храните, форумците насочиха вниманието си към науката муцунология и се изказаха компетентно:

---- Муцунки на терористи :)))

---- "бюрократични терористи" = изгладнели "кверуланти"

 

            Някакъв психолог разясни:

----  Има един известен експеримент, психолозите го учат. Показва се една и съща снимка на две групи. На първата казват, че човекът на снимката е престъпник, а на втората - че е голям учен, примерно, или общественик. Сугестирани по такъв елементарен начин, всички се надпреварват да казват, че по физиономията на снимката наистина си личи, че лицето е точно такова, каквото са им внушили, че е.

 

            Първата реакция бе спонтанна:

----  Леле, много сте внушаеми, бе!

           

            Следващата - вече по-овладяна и дистанцирана:

---- Внушаеми са, я. Нали затова не могат да разберат, че  "новите изисквания на КО" са като  "новите дрехи на царя".

 

            Изказа се и представител на умниците, които по принцип не участват във форумните препирни:

----  За сведение, имам сигурна информация, че повечето агенции и преводачи са наясно с номерата на КО. Този форум дава изкривена представа. Тук се подвизават само един-двама луди борци и разни от ДС - за контра. Умните им гледат сеира. 

 

            Някакъв весел глупчо изтърси:

---- Тук се пише романче, бе! Много насериозно се вземате, я малко по-весело!

 

            Друг веселяк се плесна по челото:

---- Да, бе, за малко да забравим :))))

 

            И цитира - не съвсем точно - текст от песен на "Щурците":

             Някой чупи рекорда

             някой пада зад борда

             продължавай напреееееееед

             уволнявай нареееееееед :)))))

 

            След което се провикна като на шоу:

---- Дами и господа, за всички вас и нас ще пеят "Щурците" - най-големитеееееееее!!!

           

            И даде линк към прочутата песен на рок-групата.

  

            След изслушване на песента в youtube, оживените дискусии приключиха за този ден, защото форумците се разотидоха по домовете си поради изтичане на работното им време.

References:

http://www.peticiq.com/forum/32093/start/8925
http://www.peticiq.com/forum/32093/start/8950

*Целият роман-петиция, плод на знайни и незнайни форумци, се е разлял свободно и демократично върху над 3 500 страници, считано към дата 01.04.2013 г., на адрес:
http://www.peticiq.com/forum/32093/start/8525

 

Към моя блог в blog.bg: http://rennie.blog.bg/

 


* Романът наистина вече е написан. Заглавието му е "Гадове сме всички", а подзаглавието - "Комедия от грешки в страната на идиотите". Жанрът му е роман-петиция  или форумен роман - авангарден литературен жанр, който се пише във форум под петиция. Тъй като форумът, където е написан романът "Гадове са всички", все още се използва по предназначение, макар че петицията отдавна е закрита, романът продължава да се пише:
http://www.peticiq.com/forum/32093/start/8475

 

 

Резюме

Избистрят се две важни концепции -  първо, че протестът е яхнат от тайни агенти на Държавна сигурност и второ, че във форума се пише авангарден роман. Започва да става хем страшно, хем весело. Към края на годината, с наближаването на предречения край на света - 21-ви декември 2012 г,, лудницата става  пълна.    

                          

ЗАБЕЛЕЖКА: МАТЕРИАЛЪТ Е В СУРОВ ВИД. ПОДЛЕЖИ НА ПРОМЕНИ

 

Август 2012

Не искам да ви плаша, но да знаете, че протестът на ПА е възседнат от активирани "спящи клетки" и поведен към девета глуха, където протестиращите ще бъдат разтоварени на бунището. 

                                                

ПОМОЩ! ЗОМБИТА НАЧЕЛО НА ПРОТЕСТА ВОДЯТ ВСИЧКИ ПОДПИСАЛИ ПЕТИЦИЯТА КЪМ СИГУРНА ГИБЕЛ !!!

 

Бързо се спасявайте, бегайте от таа обречена кауза "срещу новите изисквания"! Водачите са ЗОМБИТА, които повтарят едно и също! Ако ви покажат вратата за излизане, ще продължите ли да си блъскате главата в стената и да се чудите що ви тече кръв от челото и пак не можете да излезете? Те тва правят организаторите, т.е. зомбясалите предатели на протеста. А че искат и други да си чупят главите заедно с тях! 

  

Някой беше писал, че казусът „Новите изисквания на КО" може да стане като приказката „Новите дрехи на царя". Е, стана. Не, не бързайте да се радвате. В приказката едно дете извиква „Царят е гол!" и всички започват да се смеят и да сочат голия цар. Но приказките са си приказки - истории за деца.

 

Истинската история е далеч по-банална. Родителите на детето му цапнали един и то замълчало. Царят продължил да се разхожда гол-голеничък под възхитените погледи на раболепните си поданици. Хитрите шивачи спечелили доста жълтици от номера с невидимите за глупаци одежди и продължили да шият такива специални одежди за други царе в други царства.

 

Септември

Колко още романи трябва да се изпишат, докато всички осъзнаят, че ръководната роля на КО в преводаческия бранш е същото, каквото беше чл. 1 от старата конституция, за ръководната роля на Партията? "

 

Представям си как собственикът на ПА, който ИМА ЖЕЛАНИЕ да сключи договор по новите изисквания, влиза в КО с каубойска стъпка и бавно оглежда помещението изпод вежди. Служителят понечва да обясни, че договорът е само за тесно-ведомствени нужди на дирекцията и не се отнася за ПА. Очите на ЖЕЛАЕЩИЯ ДА СКЛЮЧИ ДОГОВОР се наливат с кръв, той опира пищов в слепоочието на служителя от КО и изкрещява: "Или сключваш договор с мен, или те гръмвам!"

 

Засега изчаквам. С радост гледам как романчето ми се пише ли, пише. Напомням ви основните принципи на новия литературен жанр, наречен „роман-петиция":

 

- Романът се пише със стахановски плам от анонимните.

- Авторът си слага името под продукцията на анонимните, без опасност да наруши нечие авторско право .

- Романът се сервира горещ, в момента на писане, хапка по хапка, защото като изстине, губи хранителната си стойност.

Ако не сте чували за Стаханов, потърсете информация в интернет, например тук:

http://www.omda.bg/public/arhiv/Realii/savsayuz/stahanov.htm

 

 Външно не били осъзнавали какво ще стане? Министерството на Джеймс Бонд било в мъгла!!! Авторките на петицията са в пълна мъгла, не Външно! Външно сигурно в момента трескаво променят Правилника  за легализациите така, че ДА НЕ СЕ ХАРЕСА НА ПОСРЕДНИЧЕСКИТЕ АГЕНЦИИ! Ха познайте какво няма да се хареса на ПА, сещате ли се! Отпадането на т.нар. типов договор за възлагане извършването на официални преводи! Ми той винаги си е бил фиктивен, бе рожби, що се правите на дръж ми шапката! Над 20 години вече се правите на ударени - хайде спрете се малко, де!

 

 ПА не се интересуват от внасяне на ред в бранша ни. Мечтаят си да запазят статуквото. Каквото е било по времето на Сталин, такова да си остане вовеки. ПА искрено се надяват да отпаднат само ужасните нови изисквания. Ох, поне изискването за наемане персонал да отпадне! Ох, да, да, добре, ще се сертифицираме под строй, както заповядате, г-н Министър, само не ни карайте да наемаме персонал и особено филолози, дори един ни идва много! О, не, само това не, ногу ви са молим, на колене ви падаме! ще ви платим, бе, молим ти се бе, бате!!!

 

На този свят няма нищо по-противно от преводач филолог. Така смятат повечето ПА. И малки, и големи ПА тук са напълно единодушни. Ако им дадеш думата, ще бълват жаби и гущери срещу филолозите до посиняване! Хей, аз съм филолог и медик. Как ви се струва комбинацията 2 в 1? Още по-отвратителна, нали? А диплома от СУ, Славянска филология + 30 години опит + 10 000 преведени страници - уфф, чи гааднууу, а?

 

КО с плесенясалия си Правилник за легализациите прави на идиоти ПА, а ПА търпят да ги правят на идиоти, защото благодарение на този скапан Правилник правят на идиоти преводачите и ограбват гражданите с безбожните си комисионни! Една позната получаваше на ръка 5 лв. (пет жалки лева!) за един час устен превод, а хищната ПА, която „я хранеше", вземаше 60 лв. от клиентите!!!

 

Каква отровна манджа за мениджърите на ПА ви готвим, ох-ох! Айде, марш да драйфате! Стига сте оревавали орталъка, че не ви разрешават да лъжете и да грабите, както сте си свикнали.

 

Не позна, хитрушче! Ние просто не сме ГАДНИ ПОСРЕДНИЦИ, колкото и да не ви се вярва! Защото сме некадърни в мениджмънта, затова!

 

Къде ви е председателката? Май мама ви заряза ненакърмени? Ревете сега, пищете до Бога, белким бат' ви Бойко ви чуе и ви съжали. Защото тия пари, дето КО ги смъква, не влизат в МВнР, а се занасят в една дълбока и тъмна пещера, която се пази от страшна ламя с много глави без лица, наречена ДЪРЖАВА,. И кой значи  стои начело на тази държава? На неговото рамо трябва да ревете, в неговите крака да лазите! (абе да не е Плевнелиев, че и аз не съм много наясно кой какъв е и защо такъв е в държавните институции?) Че като отпадне фиктивното договорче, на което се крепи цялата фалшива величавост на ПА, паричните поточета ще се отклонят от тъмната пещера на ламята към Мин. на правосъдието и то право в банковата му сметка. И никой няма да протестира. Мъка, мъъкаа! Не позволявай това да се случи, бат Бойко!  

 

ПА се регистрират по ТЗ, а не към МВнР. Ей, роман от 1000 страници написах и пак не вдявате! Стига вече с тия простотии! Външно отдавна не диктува правилата в нашия бранш - още от 01.07.1991 г. Не усещате ли символизма в датите! Но са наследили един безнадеждно остарял правилник и понеже са прекалено заети, все не им остава време да го актуализират, а заедно с него са наследили и ято от 1684 ПАтки. Нито Правилникът им трябва, нито хилядите ПАтки! И решават елегантно, в стил Джеймс Бонд, да ги разкарат. Те усещат това и се разкрякват. ЗАЩОТО ИМ СЕ ОТНЕМА ВЛАСТТА НАД ПРЕВОДАЧИТЕ! ПАРИЧКИТЕ ИМ СЕ ОТНЕМАТ, А С ТОВА И СМИСЪЛЪТ НА ЖИВОТА ИМ! 

 

Не знам защо някой си въобразява, че ПА имат изобщо някаква работа с КО. Не разбирам защо и КО нещо си въобразява, че има някаква работа с ПА, а че и пъшка, че му била много.

 

клетвената декларация по ал. 2, чл. 290 от НК не се подписва нито КЪМ Преводачески агенции, нито КЪМ Консулския. Тя се подписва ПРЕД НОТАРИУС! А Нотариусът няма нищо общо с патки и кокошки!

 

...в съда не питат преводача дали е подписвал декларация, нито дали е доктор на науките, нито дали е член на разни камари, съюзи, асоциации, федерации, сдружения, консорциуми и прочие изобретения за повишаване на престижа пред клиентите, а направо го съдят по чл. 290 от НК. Да се е информирал за рисковете на професията преди това. Съдът не е образователна институция!

 

...нотариусът не се интересува от ФУКНЯТА на ПА, че има фирмен печат, на който пише чисто и просто някакво си фирмено име, дори и да е световно известно; мениджърът може да си размаха и всичките сертификатите като ветрило (в т.ч. EN 15038), ако това му ДОСТАВЯ УДОВОЛСТВИЕ, но ако се стигне до съд за оспорване верността на превода, СЪДЪТ НЯМА ДА СЕ ПРОСЪЛЗИ от титли и фукни, а ще приложи чл. 290 от НК)

 

 ще ни се отвори доста работа по дефиниране на понятието "ПРЕВОДАЧ". Това, дето официалните преводи се били правели от ПА или преводач, сключил договор с МВнР, е тотал(итар)ен идиотизъм; идиотски са и изискванията за квалификацията на преводач според договора на КО, защото се допускат и среднисти, идиотска е и дефиницията за преводач в стандарта EN15038 по същата причина като в договора на КО - пак среднисти

 

Е, каква е тази любов към среднистите в преводаческия бранш? При тази всеобща девалвация на образователните степени? Когато магистри стават продавачи в супер и хипермаркети? Когато дори погребалният агент трябва да е висшист? Защо и в Европа решихте - при най-прозрачна процедура, не се и съмнявам - че среднистите стават за преводачи, само трябва да им се сложат двама-трима пъдари отгоре и -

 

- Хайде на качествените преводи, моля!!! Ние сме сертифицирани по EN15038! Нашите офиси са просторни и комфортни! Заповядайте, седнете, харесва ли ви кафето ни? О, да, да, Никито прави най-хубавото кафенце в София, ахх-хаа! Ние сме най-големите!

 

«Най-големияааа - Иван Айдълаа, от Аайтооооос!»

 

- Разбира се, че ще ни откриете в центъра, близо до КО на МВнР! Единствено за вашето удобство, да ни намирате лесно! Ние се грижим за вас, граждани, можете да ни имате пълно доверие, експерти сме по мениджмънт! Предлагаме богат избор от всякакви мениджъри - проектни мениджъри, помощник-мениджъри, офис-мениджъри! Без мениджъри няма успешен бизнес!

 

«От мениджъри не можеш да се разминеш в тия сертифицирани фирми, ей!»

 

Е, няма как, наистина им трябват много мениджъри - за обработване на многото документи. А защо ли са им толкова много документите за обработка?

 

«Защо са ти толкова големи зъбите, бабо?» - рекла Червената шапчица.

 

Документите са много, чисто и просто защото са излишни! А където има много излишни документи да се попълват, интелигентни хора трудно се задържат. И ко прайм сега?

 

- Назначаваме си среднисти, разбира се! С документирани 5 години опит като преводачи. Ами да, колко му е? Пък и не са криви кат' филолозите! И са по-евтини! И са по-секси - ще се харесат на клиентите! Е, не всички! Я дай да пуснем обява за едно по-представително така девойче - така, така, да го турим в приемната! Да ни омайва клиентите - ха-ха-ха-ххххххх! Супер идея, направо гениална! Хайде сега, не искам да съм нескромна, ноо - като бизнес нюх трудно ще ми ми излезе някой насреща! Ей, чакай малко, квош прайм с тия преводи? Качеството ли? Уф, сега пък и тии, нали ще им сложим редактор и коректор отгоре и всичко направо заспива! Отде сега пък и тия ще ги вземаме? От българската филология, мила! Знаеш ли колко седят безработни? Страшна си, да знаеш! Мерси!

 

Естествено, хората с бизнес нюх най-добре надушват къде има печалба. Гениалната идея да назначат среднисти и да ги държат изкъсо не беше родена в България. Или поне не беше български патент. Логична бе и следващата стъпка. Идеята получи «легитимност» под формата на дълго чакан преводачески стандарт. Сертифициращите фирми я приветстваха с най-искрен плам. И какво като преводачите се вдигнаха на бунт в добрата стара Англия? Протестът им бе смазан безпощадно. Един стар благородник, лорд еди-кой си , написа жално-милно писъмце. Изложи си човека притесненията. Regretfully, така и така. Woefully, така и така. Уви, кой да го чуе? Хазната празна. Не плащаме за преводачи от регистър! Какво като са взели емигранти? Ще свършат работа в съда! Точка.

 

Популярността на стандарта се увеличи с настъпването на глобалната криза. Един ден EN 15038 пристигна и в България. Прибави си познатото ни БДС отпред и почна да се рекламира шумно.

 

Хайде стига лирически отклонения.

 

И така, превод на документ, извършен от квалифициран, професионален преводач, който стои зад него и отговаря персонално за качеството му с опита и познанията си, ЧИСТО И ПРОСТО СЕ ЗАВЕРЯВА чрез самото му подписване под декларацията за верността му.

 

--- И нищо повече ли? Нищо повече! Стига, бе! Да, бе!

 

И ще ви кажа защо - пак заради проклетият чл. 290 от НК. Но да речем все пак, че някоя българска институция (или учреждение, канцелария, деловодство и пр. административни щабове за контрол на популацията) изпитват трудности да вдянат що е това Наказателен кодекс и персонална отговорност на преводача и упорито настояват да накачулят връз този преводач контрольор до контрольора майно льо. С тях кво прайм ся? Имаме отново два варианта:

 

I. Просвещаваме ги кротко и търпеливо. Един живот не стига за това.

 

II. Съобразяваме се с маниакалната им подозрителност и страх да не си загубят работата, ако не изпълнят разпоредбите на някакви разпоредби и правилници, чието съдържание нито им е ясно, нито имат умствен капацитет да си го изяснят. Затова настояват всеки превод да мине през привичния им процес на заверка до заверката, майно льо. В мозъка им е пълна каша от объркани - не от тях, горките - понятия, като например „лицензиран превод", „оторизиран превод", „легализиран превод", „официален превод"

 

---- Моля, представете сключен договор с Външно! Нямате, така ли? И какъв е тогава този превод? Не го приемаме, докато не представите договор с Външно! И за по-сигурно - донесете ни договора плюс удостоверение от Външно, че имате сключен договор с тях! В противен случай не можем да приемем превода на документа, защото не може да се докаже, че е извършен от „оторизирано" лице!

 

и като ви изгонят да вървите да заверите превода си „както си му е редът", знаете ли какво си говорят зад гърба ви? Нещо такова, примерно:

 

 ---- Диплома от Софийския имал, хм! Че тя може да е фалшива таз диплома! Може да е купена! Ако не е нито едното, нито другото, може някой да му е писал дипломната работа, колко му е! Ами, той сам си я е преписал отнякъде! Ами знайш ли дали некой нее му ходил на изпитите, преоблечен там, дегизиран, с разни жици в ушите? Ба, големи мошеници са тия интелигенти, шъ знайш, само са праат на учени! Нищо не разбират от правилници и наредби тия! Пък все много знаят да приказват!"

 

Най-забавно става сега с навлизането на чуждицата „сертифициран превод". Ето как държавните и общински администратори биха могли да „тълкуват" този модерен термин:

 

--- Абе какъв шъй тоз „сертифициран превод", да знайш? Амиии, (почесване по темето, последвано от замислено бръкване в носа), какво да ти кажа, сегаа... Чекай, шъ питам началството. (след разговора с шефа) А-а-ха-а, туй знайш к'во било? Превод, извършен от сертифицирана агенция за преводи! Така ли бе? (вариант: Така ли, ма?). А-а, сега вече ми се изясни (с ударение на „я")."

 

Там, където цари невежество и неуважение към интелектуалния труд и персоналната отговорност, процъфтяват евтините рекламни трикове и заверки с презаверки и препрезаверки до посиняване.

 

Та ако наесен някой предложи да се внесе нещо като закон, щото подписът под официален превод, извършен от професионален, НЕЗАВИСИМ от агенция преводач, непременно да бъде заверен от нотариус, да знаете, че това означава само едно: този някой изпитва маниакална подозрителност, че преводачът може по някакъв начин ДА Е ФАЛШИФИЦИРАЛ СОБСТВЕНИЯ СИ ПОДПИС! Друго си е, ако нотариус завери подписа му. СИГУРНА РАБОТА! Е, да, едно нещо е сигурно - нотариусът ще прибере скромна такса за заверка на подпис. Един момент, моля, да не пропуснем най-важното.

 

--- Считам - казва този някой, - че за ОЩЕ ПО-СИГУРНО, трябва да включим в разпоредбите на новия закон и това - подписът и печатът на нотариуса (удостоверяващи, че професионалният преводач не си е фалшифицирал собствения подпис), задължително да се заверяват в Министерството на правосъдието. Да се сигурно, че нотариусът пък не си е ФАЛШИФИЦИРАЛ СОБСТВЕНИЯ ПОДПИС И ПЕЧАТ!

 

А ако някой друг много държи преводачът да има собствен печат, няма лошо, стига само да не превръща ФЕТИШИЗМА си в закон! Защото повтарям - нотариусът не се интересува от прелюбопитния факт, че преводачът има собствен печат, на който пише чисто и просто ... вж. по-горе в романа-петиция. Но млъкни, сърце!

 

(край засега; перото ми се изтъпи, спирам да дращя)

 

***

 

--- Ай стига са се борили тия, бе, не им ли омръзна?!! Докато някои се занимават с глупости, други печелят паричкииий! Познай как ще им се вържа аз на тия дивачки! Някаква луда там пишела роман, бля-бля-бля, тра-ла-ла! Ще й спукаме гьона на тая ненормалничка! Шъйм разкажем играта на тия уфси! Шъ се мъчът да апът - ай, сиктир! На, дей гу ножъ, я го дай самка!

 

 

 

- Ало, другарката-експерт от Европейския съюз ли е? Искам да донеса  до вашето внимание, че нашият външен министър не ще да си признае, че шикалкави! Ами не ще и не ще, да, така прави. Малък бил, така ли? Е, ама докато го чакаме да порасне, ще измрем, бе другарке! Искам само да ви замоля.... Имал бил трудно детство? И какво - и ние сме имали трудно детство, даже по-... Не, не, аз просто, ако може, нали, ако обичате... Аха-а, вие само така, препоръка... Well, thank you anyway...Click

 

а сега и на това анонимно същество, което още несъбудило се напълно и вече яростно се бори за званието "Най-голям идиот в България". Доста оспорвано състезание, впрочем.

 

--- Сънливчо, Сънииий, беее, хайде отвори очички, мама! Ох, сладкото ми мамино детенце! Ставай, ставай, де! Вече стана пладне! Пийни малко студена водица, поразкърши се. Е, добре, добре, ще те масажирам, то същото. Оооп-оооп!  Ха така. Бягай сега в банята! Е за какво да идвам с теб? Вече можеш и самичко, сладкото ми детенце, слънчицето на мааамааа, мц, мц! Готово ли си, че толкоз бързо се върна? Ама имаш още гурелчета по очичките, бе мама, ти ми ли се в банята или само се изпиша? Докога да те мия все аз?!! ---

 

 

 "Бланката не е гаранция за качество на работата"

 

Ха така, на прав път си. Сега остава да добавиш - нито печата на фирмата, НИТО ПЕЧАTА НА ПРЕВОДАЧА, нито сертификатите от всякакаво естество, нито научните титли на преводача (дори да е световно известен), нито името на фирмата (дори да е световно известна) Кажеш ли това, стискам ти ръкааата! Иначе става "Щракне ли ключаа, казвай си молитватааааа!". Всичко това са само едни фукни, едни ФЕТИШИ, остатъци от древни табиети, може би от Римската империя, да не кажа Атлантида или още по-назад (рекламата не е от вчера). Защото ако се стигне до оспорване верността на даден превод, съдът няма да се ПРОСЪЛЗИ от титли и фукни, а чисто и просто ще приложи чл. 290 от НК.

 

"Ами да оттеглим жалбата?"

На прав път сте. В случая имаме класически пример на скалъпено (измислено) дело - ииий, ай, ся, не подхващайте пак старата песен "откъде имате информация ..." и т.н. Нищо не знам, бе, просто си дращя роман. Инфото черпя предимно от интернет. Помага ми и писателската интуиция, която си е просто дар божи, нямам тук никакви заслуги. Като външната красота - един я има, друг я няма.

 

И си мисля, чисто и просто, без намесата на никаква мистика, напротив, единствено и само по пътя на логиката (която също е дар божи - и тук нямам никакви лични заслуги), какво ли може да се оспори на една заповед, която въобще не касае преводаческия бранш?

 

 

Сега да ви кажем ли най-строго пазената ТАЙНА? Тайната за това, как най-елегантно и гарантирано СИГУРНО се пресичат всякакви опити за фалшифициране подписите на преводачите? От нотариусите сме го научили - не го казваме, за да се изтъкнем.

 

1. За електронното копие на превода - с електронен подпис, това ясно, каза се вече многократно, вярно е.

 

2. За хартиеното копие - с РЪЧНО изписване - от ръката на преводача - поне на един-два реда текст, примерно "За верността на този превод нося пълна персонална отговорност по чл. 290 от НК" , след което преводачът си изписва имената пак РЪЧНО. БЕЗ да завърта разни СВИНСКИ ОПАШЧИЦИ, които кой знае защо още се приемат в тази държава за легитимен подпис (може би щот са по-лесни за имитиране и фалшифициране? или щот са по-трудни за графологична експертиза? или щот напомнят как се подписваше другарят Тодор Живков?)   

 

ПА да полагат своя печат единствено с изричното съгласие на квалифицираните преводачи за ползване на техния електронен подпис."

 

Аман от тия ФЕТИШИСТИ с тия техни печати. Добре, нека си слагат печатите, щом им доставя толкова голямо УДОВОЛСТВИЕ. Може даже и ПА да си изковат по-едър печат, на който да пише, че лично мениджърът на агенцията се  "ангажира" с качеството и гарантира ВЕРНОСТТА на преводите от и на всички езици по света, НАПУК на чл. 290 от НК. Няма лошо, щом това им ДОСТАВЯ УДОВОЛСТВИЕ.

 

След малко ще ви пусна още една порция луди жаби.

 

Аман заман от луди жаби.

 

"Какво правят в СБП?"

Какво правят в СПБ ли? Доколкото ни е известно, в момента усилено коват много елегантен, красив и привлекателен ПЕЧАТ, приседнали на трикрако столче пред дверите на ПАТЕНТНАТА СЛУЖБА. Още още две-три изчуквания и са готови. Само за изработката на дизайна му са отишли къде 30-40 години. Мноого труд са положили, къртовски направо, а сега се потят над доизковаването му, щото печатът на ЗАКЛЕТИЯ преводач се КОВЕ ръчно. Той е УНИКАТ. С едни съвсем мъъънички инструментчета се прави специална инкрустация, за да не може да се фалшифицира. Предвидено беше да избият инвестициите с провеждане на ИЗПИТИ за присъждане на званието (ЗА)КЛЕТ ПРЕВОДАЧ и подготовка на ОДИТОРИ  за сертифициране на 300-500 фирми (по минимални пресмятания).

 

Когато се разскачаха лудите жаби, те все още не подозираха, че светлото бъдеще се отлага за неопределено време. За кой ли път вече!!!Горките! Оставете ги на мира, деца. Имайте малко уважение към белите им (боядисани) коси. Вярно, че не помагат, но ако не пречат, защо да се закачате и с тях? Гледайте си работата и си живейте живота, че не се знае какво още се готви - нямам предвид само по линия на преводаческата ни дейност.

 

Сценарий за бестселър

Действието се развива в малка, красива страна, пълна с идиоти. Министърът на външните работи - млад и красив човек, умира от скука в тази идиотска страна. Един хубав майски ден той издава идиотска заповед неясно за какво. Прави го чисто и просто за собствено интелектуално развлечение. Към заповедта вървят и приложения, които вместо да внесат яснота, допълнително объркват читателите. А читатели не липсват в страната на идиотите. Заповедта дори не е публикувана още, но някой я заснемас джиесема и всички се зачитат в апокрифното четиво. Понеже са идиоти, нищо не разбират, но не задават въпроси, защото не разбират, че не разбират. Едва прочели, квот прочели, идиотите хукват да уведомят журналистите. Те веднага пускат идиотски репортажи. Само за 3 дни е регистриран нов Съюз на правилните анал-лизатори, макар че вече съществуват цели пет, и е заведено дело за клевета с цел доказване, по съдебен ред, че членовете на новия съюз тълкуват най-правилно апокрифното четиво. Делото е насрочена за есента. След три дни истерията затихва на принципа „Всяко чудо за три дни". И тогава именно най-големият идиот в страната, най-бавноразвиващият се, който до този момент само е премигвал с мътни, гуреливи очи и се е чудел кво става, без да разбира, че не разбира кво става, започва да чете апокрифното четиво. Какво се случва оттук нататък, ще научите, като прочетете бестселъра на всички времена „Гадове са всички" (комедия от грешки в страната на идиотите). 

 

 

Напомням, че се търсят доброволци да изпратят официално запитване до Комисията по правни въпроси в Народното събрание и/или другаде с един простичък въпрос само:

 

"Какви точно официални преводи не се разрешава да извършват преводаческите фирми и по-конкретно самите преводачите, ако нямат договор за извършване на официални преводи?"

 

Вариант за по-смелите:

 

Кога министър Николай Младенов ще направи искрено и ясно изявление, че МВнР години наред е диктувало правилата в преводаческия бранш на основание безнадеждно остарелия Правилник за легализациите, заверките и преводите на КО, датиращ от 1958 г., посл. изм. на 25.12.1990 г. - шест месеца преди влизане в сила на Търговския закон (01.07.1991), по който се регистрират търговските дружества в страната, в т.ч. и фирмите за превод?

 

Вариант за най-смелите:

 

Докога министър Николай Младенов ще учи и напътства преводаческия бранш КАТО НЯКАКЪВ ПАРТИЕН ВОЖД от 50-те? 

 

Успокойте се.

 

Успокойте се!

 

УСПОКОЙТЕ СЕ!

 

Но те можеха да се успокоят. Ами ако лудата изведнъж се появи на делото в последния момент като на сватба в американски филм и каже патетично:

 

- Ваша чест, заповедта не може да се оспорва! Тя изобщо не се отнася за преводаческия бранш! Външно няма никакво право да сключва договори с фирмите дори по сега действащата нормативна база!!! Договорите са фиктивни и се сключват на основание морално остарелия правилник на един министерски отдел - дирекция "Консулски отношения" !!!

 

 

Аз затова пиша този роман, за да хроникирам по авангарден начин как първо се пускат слухове, които се превръщат в "масова сугестия" и хората се ЮРВАТ като слепи жертви, предвождани от една жена, страдаща  от "херостратов синдром", която на свой ред е нещастна жертва на една ХИПНОТИЗАТОРКА. 

 

 

Октомври 2012

БАКРАЧЕВА СЕ ОПЛАКВА, ЧЕ Й ОТКРАДНАЛИ "САМОЛИЧНОСТТА" !

ТЯ НЕ БИЛА ПРОВЕЖДАЛА ПРОЕКТ, САМО МАМИЛА ХОРАТА - ЕЙ-ТАКА ЗА СОБСТВЕНИЯ СИ КЕФ!!!

 

Гледам в УС на СПА останали само една магарица и една панамена шапка :)

 

Дайте да видим какво ще правим с наште "умници" в КО. Държали си един правилник 100 години, точили си таксичките... Дотук добре. Изведнъж обаче им хрумва да повишат изискванията - глупаво и непредпазливо решение ... Който ги е подучил, да отговаря! Ма и те що са го послушали? Не са ли чували народната мъдрост :Ум царува, ум робува, ум ПАтки пасе!"  

 

Ммдаа, сега вече очакваме КО да разиграят на живо финалната сценка от пиесата "Вражалец" - идването на пристава...

 

----- Какви сте ги вършили вие, бе! Верно ли сте заверявали подписи на преводачи от целата страна в техно отсъствие!??

 

----  Как?? Да заверяваме подписа в отсъствието на преводача? НИЕ? Но моля ви се, моля ви се .... НИ-КО-ГА!!!

 

--- Заверявали сте вий, заверявалиии....

 

---- Никога! Не! Не! Неееееее!

 

                    ... кудкудякането се усилва ..... хвърчи перушина ....

 

И Ник Джуниър НИ-КО-ГА не е казвал:

"При нас идва текст с подпис на преводача - ние не проверяваме текста, а заверяваме подписа на преводача."

 

  ---- Нееее, НИ-КО-ГА! Халюцинирате, уважаеми г-да и г-жи!!!!

 

http://www.parliament.bg/bg/plenaryst/ID/2755

 

 

 

 

 

И що ревеш, че ще ти унищожат малката фирма? Ти нямаш ли регистрация по Търговския закон или си мислиш, че без договор с КО фирмата ти е нелегитимна? Поддаваш се на пропагандните видео клипове на Арте.док ... така да знаеш! Ма те лъжат, бе, ПАтенце! Ти пъъъък, за пръв път ли се сблъскваш с ПОДВЕЖДАЩА реклама? Недей да жалиш за КО, запали си една цигарка, пийни си малко ракийка, пусни си малко музика за душата ... Животът продължава и след развода с КО ...

 

В момента не тече никаква битка. Наблюдават се само финтове и от двете страни (ПА и КО). И ПА, и КО са настръхнали да не се разчуе, че взаимноизгодният им договор е фалшив. Истинската битка ще се разрази, чак когато КО отнеме "лиценза" на ПА. А може и никога да не се разрази, защото с отнемане на "лиценза" ПА губят единствената си мотивация за съпротива.

 

 

Когато се наливаха основите на СПА, какъв хаос само цареше ...

 

Треперете преводачи и много можещи и малко такива. Ще падне голямо препитване докато се превърнете в заклети.

 

НИКОЙ НЕ ЗНАЕ КОЛКО СА КВАЛИФИЦИРАНИТЕ ПРЕВОДАЧИ В БЪЛГАРИЯ!

 

МИ ТО МАЙ НЯМА ТАКИВА!!! 

 

 

(писмо на разочарована активистка към ездач на протеста, тази от първа глава)

 Неуважаеми лъжецо Панамски, (разбирай „ръководството" на СПА)

 

За какво мое съдействие говориш? Да не би да казваш, че ти съдействам точно пък на теб? Или на сексоложката Бакрачева?

Това е последното нещо, което ще направя и всеки го знае. А ти, най-добре. Поне да беше измислил нещо по-правдоподобно, можеше пак да ти се върже някой.

Аз отдавна казах, че НЕ ЖЕЛАЯ да говоря с теб, НЕ ЖЕЛАЯ да чувам за теб и НЕ ЖЕЛАЯ повече да слушам лъжите ти!

Който иска, да ти вярва. Мен ме забрави. Достатъчно ме лъга и се правех, че ти вярвам. До тук беше. Сега ще е по-добре за теб, да спреш да занимаваш всички мои колеги които изрита от СПА, (но задържа парите им, само уточнявам, моите включително) и да насочиш вниманието си към НОВАТА ЛЪЖА която отдавна си подготвил, на име СПЕЛ ЧЕК!

Защото САМО ТЕ ще провалят делото, нали?

Ти си напълно невинен и в теб никой няма да се усъмни.

Е, не всеки разполага с НЕИЗЧЕРПАЕМИЯ ТИ АРСЕНАЛ ОТ ЛЪЖИ, за да успее нееднократно ДА СЕ ИЗМЪКВА ОТ ПРОВЕРКИТЕ НА ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИЦИЯ, като теб, нали? (Не трябваше да се хвалиш с това, не е за хвалене, според мен поне)

Затова и нямам намерението да осветлявам останалите какво си подготвил. Ти си го знаеш, а те да си ти вярват.

Прав ви път, ДС-СПА!

Там честни хора не останаха и никой не е заритал да получава огромната кореспонденция, с която ни засипаш напоследък. Поне да имаше нещо вярно в нея, че да си губя времето да я чета...

А ако беше толкова активен и до сега и да свършиш някоя наистина полезна работа за СПА, цена нямаше да имаш.

Но ти си имаш твоите сметки.

И така, повтарям още веднъж, не ме занимавай повече със себе си! За кой път да го кажа??? Ако нещо бавно схващаш, имаш си доцент доктор до себе си, хем сексолог, хем психолог, хем хипнотизатор, хем изследовател на „ценности", хем кукла на конци, абе въобще всестранно (недо)развита! Ако и тя не може да ти разясни, бягай при шефа дето те е пратил в СПА, да ти даде акъл, как да направиш второ ДС-СПА с Бъркачева начело, че това се размириса...

 

ПРИ НАС ИДВА ТЕКСТ С ПОДПИС НА ПРЕВОДАЧА! ЧЕСТНА МИНИСТЕРСКА! ТИЯ КОКОШКИ ОТ ДИР. "КРАДЛИВИ ОТНОШЕНИЯ" НЕ СТИГА ЧЕ КРАДАТ АМИ И ЛЪЖАТ! ИЗОПАЧАВАТ ДУМИТЕ МИ!КАКТО PREDI TOВА ИЗОПАЧИХА И ЗАПОВЕДТА МИ! ЩЕ ГИ УВОЛНЯ ВСИЧКИТЕ! НЕКАДЪРНИ ...

  

ВАС:

"съдържанието на договора, който министерството на външните работи може (не е длъжно) да сключи с фирми преводачи"

 

1. "може" (!) - много го може тва министерство, бе! 1684 пъти го е доказало!

2. "не е длъжно" - внимавайте в картинката, ПАтки, да не излезе, че сте НАСИЛВАЛИ министерството

3. "фирми преводачи"

Ми тва животно па кво е? Аз що си мислех, че има фирми (агенции), има и преводачи. Как ги съешиха е едно теа кадии? Ученото си е учено!

 

"Съгласно чл.2а, ал. 2 от Устройствения правилник преводите на документи и книжа е дейност, която се осъществява от министерството на външните работи"

 

Съгласно най-изкусните шивачи в царството, новите дрехи на царя са великолепни!

 

 --- Царят е гоооол! - викнало едно детенце.

 

---- Шшшшт, бе чичовото! - рекъл чичо му ВАСко и затиснал устенцата му. - Всички го виждаме, че е гол, но си траем. Като пораснеш, ще разбереш ....

 

 

ПО-ДОБРЕ ИМ Е ДА СИ ХРУПКАТ ПРЯСНА ТРЕВИЦА ОТ ДЖОБОВЕТЕ НА КЛИЕНТИТЕ, ДА СЕ ПИШАТ ВЕЛИКИ С 30-40 ЕЗИКОВИ ДВОЙКИ, ДА ЛЪЖАТ, ЧЕ СА СЕРТИФИЦИРАНИ ОТ МВНР, ДА ПЛАЩАТ ОТ ЧЕКМЕДЖЕ НА ПРЕВОДАЧИТЕ И ДА СИ ЖИВУРКАТ НЕОБЕЗПОКОЯВАНИ В СИВАТА МЪГЛА НА ИКОНОМИКАТА.

 

АГЕНЦИИТЕ СИ ИМАТ СВОИТЕ ТРЕСКИ ЗА ДЯЛАНЕ, НО НЕ Е ТЯХНА ВИНАТА ЗА ДАЛАВЕРИТЕ НА ВЪНШНО! 

 

 

ДА  СИ ОБЪРШАТ ТЕ НАСРАНИЯ ГЪЗ С ДОГОВОРА!

 

 Служителите в Ко не са виновни. Те са специална селекция от олифрени, напълно безпомощни в проблемни ситуации.

 

Оная хубостница КЛЕПОУХАТА БАКРАЧЕВА да се изкаже....тя нали е спец?

 

Ноември 2012

Хайде, сега да не писнеш:

 

--- Аууу, ама как така изобщо да нямаме право да легализираме????!!!!

 

и да хукнеш да правиш нова ТОТАЛНО СБЪРКАНА петиция против ТОТАЛНАТА ЗАБРАНА да легализирате документи ....

 

 

Тоест, ако преводача има печат, но няма фирма, спокойно може да си завре печата в гъза. Но да го намаже преди това с плюнка.

 

Преди години нямаше магистърски степени по превод. Вече има в Софийския, Великотърновския и дори в Шуменския университет.

 

---Розии, ма, де си оа ти, ма? Айде да ходиме да караме магистърска по превод, ма, ко шъ кайш? Ни чуйш ли, ма? И ко кат сме пред пенция? Ми то няма веки възбрани за ученолюбивити! И на 100 години приемат за студенти, ни бой са! Ийй, чи веселу шъ си живейм! Кат същи студенки! Туй дискотеки, туй кафенета - хей, живот, здравей, здравей!

 

КО е нещо като мавзолей, където се съхранява омазания с балсами полу-разложен ТРУП на сталинския правилник и от него ВАДЯТ едно СМРАДЛИВО членче, именувано 2а, и ни го размахват "застрашително, а ние, частните фирми за преводи в страната, вместо да им се изсмеят гръмко, сами им се ГЪЗИМ! Е как да не ни пре.бат тогава?

 

Сцена от "Ну погоди"

--- Ееела тука, да ти направъ една офертичка ... такаааа ....! - казва Вълка

 

---- Каква офертичка? - пита Зайо.

 

--- Аз шъ ти заверявам подписа, ти шъ ми плащаш!

 

---- Ох, ах, ам-миии, добре, Вълчо!

 

След време:

 

---- Зайо, не съм доволен от теб, така да знаеш!!!

 

---- Ах, но защо, Вълчо?

 

----Я без въпроси, некадърник с некадърник такъв!!!

 

Заекът прикляква с наведени очи и свити лапки в очакване на бой.

 

--- Ха-ха-хааа, не бой се, бе глупак, нема да тъ биъ! Я мъ погледни!

 

Заекът премигва плахо, въздъхва, но не смее да вдигне очи.

 

---Уу, слушай мъ уу тогава. До края на юни те искам сертифризиран, филоглозган там, сичко по стандарт! Ясно!? Марш да изпълняваш!

 

В определения срок Зайо се явява сертифризиран и филоглозган.

 

---Ей, простак, я се виж на какво си заприличал, бе! Аз кво ти казах!??

 

---Ами, нали, такова, ми обещахте ...

 

---Пълни глупости! Нищо не съм ти обещавал! Изчезвай!

 

---Ммм-мм-м....

 

---Бе мАни ми съ от главътъ, бе, досадник! Само с тебе ли шъ съ разпраям! Кретен!

 

Кое наричаш свой бизнес, ма ПАтко? Това ли, да ЛЪЖЕШ клиентите, че разполагаш с най-добрите преводачи и затова еса ти скъпи услугите?  И това ли, да ЛЪЖЕШ преводачите, че клиентът бил искал  отстъпка от цената? И че  клиентът бил искал 20 стр. от таз вечер за утре заран? ЗА ДА ПРИБИРАШ ПОСЛЕ ТЛЪСТАТА КОМИСИОНА ОТ СЛЯПАТА СДЕЛКА? Това НЕ е посредничество, ПАтке, а ШАРЛАТАНИЯ, ДОЛНОПРОБНА ИЗМАМА, ГАДОСТ! И недей ох моля ти се да ми вадиш АРГУМЕНТИ, че без някакви КОКОШИ псевдо заверки преводът ми не важи и хич не ми показвай ГНУСНИЯ си НЕКРОФИЛСКИ договор, че ВОНЯТА му е непоносима вече... Ughrr!  

 

Мани ги тия от КО. Толкова им е кокошият акъл! КОкошките НЕ могат да апостилират преводи. Те НЕ могат да заверяват дори подписи на преводачи, защото не знаят как се прави и го заверяват В ОТСЪСТВИЕ на подписващия се,а  после крякат

 

КУДКУДЯК-КУДКУДЯК,

 

ЧИЙ ЛИ ПОДПИС ЗАВЕРИХМЕ ПАК???!

 

КУДКУДЯК-КУДКУДЯЯЯЯК!!!

 

Декември 2012

 Стига си писал/а "на вниманието на тоя или оня министър", бе/ма! Да не мислиш, че тук е седалището на Министерският съвет?

Пък може и да сключи договор, за да ги НАКАРА да изпълнят новите изисквания - МОЖЕ ДА СА СЕ РАЗБРАЛИ ДА ДЕЛЯТ ПЕЧАЛБИТЕ СЪС СЕРТИФИЦИРАЩИТЕ ФИРМИ! - и после - хоп, ново 20 - договорът се отменя!

 

---- Благодарим на всички образцови ПА за дългогодишното "сътрудничество"! (И най-вече за предоставените списъци, че ни спестиха резила да търсим преводачите с обяви по телевизията и вестниците!!!)

 

"Проституцията като такава не е забранена: всяка жена разполага с тялото си и може да го използва като намери за добре."

 

И преводаческата дейност е свободна икономическа дейност (код 74.30 по КИД-2008): всеки преводач може да извършва такава, в т.ч. официални преводи на документи.

 

Обаче на проститутките де факто е забранено да практикуват самостоятелно - без сводник.

 

И на преводачите де факто е забранено да практикуват самостоятелно - без агенция - поне по отношение извършването на официални преводи на документи в качеството им на "заклети преводачи КЪМ агенция"

 

Консулското - Консулу, Преводаческото - Преводачу!

 

Придържането към един безнадеждно неадекватен правилник за легализациите и заверките, който по недоразумение включва и клаузи за извършване на ПРЕВОДИ НА ДОКУМЕНТИ  ...

 

--- ЩО ДИРЯТ ПРЕВОДИТЕ В ПРАВИЛНИК ЗА ЛЕГАЛИЗАЦИИ И ЗАВЕРКИ НА ДОКУМЕНТИ? А? ЗНАЕ ЛИ НЯКОЙ?

 

... означава одобряване на проституцията в преводаческия бранш.

 

ЗА КОКОШКА НЯМА ПРОШКА !

 

"с адвокат консултирали ли сте се"

ПАтка да се консултира с адвокат?! Че те смятат АДВОКАТИТЕ за по-тъпи и от ФИЛОЛОЗИТЕ!

 

Ник Джуниър:

 --- Аз като разправях, че до 01.07.2013 "всички преводачески фирми ще могат да извършват преводи при еднакви условия", се шегувах.

 

Но - бях съвсем сериозен, когато изтъкнах, че "без качество на преводите самата процедура по легализация на документи се обезсмисля", както и че "МВнР носи отговорност за качеството на преводите".

http://www.parliament.bg/pub/StenD/KMBT36220120711091145.pdf

 

 

А след това пресата гръмва с победни фанфари!!!

 

----- Тази година бе направен първият опит за внасяне на промени в преводаческия сектор, който се увенча с небивал успех.

 

 Отначало посрещнати на нож поради разпространяваните зловредни, терористични слухове, новите изисквания скоро бяха прегърнати от всички малки и средни агенции в страната, които охотно се сертифицираха до една.

 

 В  момента в България се наброяват около 3000 сертифицирани агенции за преводи.

 

 Брюксел остро порица девалвирането на стандарт EN15038, но българският премиерът категорично заяви, че Европа очевидно завижда на високото качество на преводите в България.

 

 

... разни ТЪПАНАРИ на ключови управленски позиции смятат, че преводът е фасулска работа!

 

--- Хм, преводачи ли? Кво па толкуз праат тия? Ми то тва превода е МАШИНОПИС, бе! Ко шъ ми съ праят на важни тия МАШИНОПИСКИ! Да си натискат парцалите, чииии ... пред мен таквиз пинизи не минаът!

 

Според ТЪПАНАРИТЕ нотариалната заверка на ксерокопие е ехе-хеееей къде-къде по-сложна, сериозна и отговорна работа от някакъв си там превод, защото за да сравниш оригинала с копието му се изисква да прочетеш оригинала на български език и да проследиш с поглед да няма разлика с копието, а при превода какво толкова правиш - само го НАТРАКВАШ на чуждия език и готовоооо!

 

 Ма са хитри тия кокошки ...същински лисици!

 

---- Разбира се, разбира се ... дааа, ще ви осигурим всички необходими преводачи ... ооо, дадаааа, ние разполагаме с над 270 заклети преводачи ....аааа, само с ръмънски ли ви трябва? Мдааа, моля, изчакайте да се свържем с преводача и ще ви се обадим. Да, да, ние ще ви се обадим, разбира се ... веднага, щом влезем във връзка с нужния ви преводач, да! дочуване!

 

след 15-20 минути въртене на телефони до преводачи с румънски, от които единият не може да се открие другият - болен, третият - зает:

 

----Ало, съдът? За съжаление нашите преводачи с румънски не са налични ...Ако желаете, можем да се обърнем към колеги от други агенции.... Да, разбира се, че ще осигурим, да, да, не се безпокойте! Дочуване!

 

след още половин-един час въртене на телефони до колеги мениждъри от други агенции:

 

--- Ало, да, да, всичко е наред, преводачът е осигурен! Ще ви струва еди-колко си (тройно)... Благодаря, винаги можете да разчитате на нас! Дочуване!

 

Всичкото това прозвъняване може да го извърши една секретарка от съда, стига само да има списък с преводачи. Може да не успее да намери веднага нужния преводач, но поне няма да струва двойно и тройно...  Затова съдът иска да има регистър на преводачите - по чисто икономически причини :)))

 

 

Към моя блог в blog.bg: http://rennie.blog.bg/


* Романът наистина вече е написан. Заглавието му е "Гадове сме всички", а подзаглавието - "Комедия от грешки в страната на идиотите". Жанрът му е роман-петиция  или форумен роман - авангарден литературен жанр, който се пише във форум под петиция. Тъй като форумът, където е написан романът "Гадове са всички", все още се използва по предназначение, макар че петицията отдавна е закрита, романът продължава да се пише:
http://www.peticiq.com/forum/32093/start/8475

           

Тук се предлага малка част от него - специална първоаприлска селекция:

 

ПЪРВА ГЛАВА  - май-юни 2012

 

Резюме

Носят се слухове, че Министерство на външните работи (МВнР) ще повишава изискванията към преводаческите агенции и веднага се пуска петиция против новите изисквания. Започват дискусии във форума на петицията. На 31 май заповедта на министъра на МВнР вече е факт - залепена е на табло в дирекция „Консулски отношения" (КО) и снимана с джиесем. Събират се пари за обжалване на заповедта. Медиите публикуват статии и репортажи за предстоящи фалити на 1600 агенции и тройно повишаване на цените на преводите. Астролог предсказва падането на Министъра от власт J

 

            И тази нощ не спа. Раздирана от гняв, трепереща от преумора, тя довърши поредното писмо и го прочете още веднъж. Гадове са всички! Гадове проклети!!! Нямаше да спре да разобличава, обвинява, громи! Няма!!! Но колко много работа й предстоеше още ... парите за делото .... анкетите за клиентите ... подписите за петицията ...Вече не знаеше ден ли е или нощ. .. Господи, какви неблагодарници! Всичко сама трябва да върши... Другите пръста си не помръдват. Само знаят да мърморят и да се съмняват.... Обърнаха форума на говорилня! Прегледа набързо най-новите постинги и изригна в справедлив гняв:

 

          Кой се е внедрил, бе тарикат! Ти ръка трябва да ми целуваш, че сън не ме хваща да ви пиша писмата до кого ли не, че с друга колежка ходим по телевизии да говорим с лицата и имената си, че даваме интервюта и се чудим кого да ангажираме още, че търсим най-добрите адвокати, че си даваме парите и здравето,  и всичко- за такива смръдльовци като теб, дето 50 лева мнооого му се виждат и е съгласен вместо това 5000 да даде, но на крадливата държава, но най-добре-да се скатава, че да не се мине. Жалък си и ти и останалите смръдльовци и въобще всички, които не се записвате в нашия съюз, е щом не искате, тогава нека всички ни убият, но поне ние, една шепа хора сме се изправили достойно срещу държавата, а вие плъхове страхливи, стойте и оплювайте тези, които се борят и заради вас!

 

            Само тя и още две-три активистки излизаха с имената си, никой друг не смееше... Криеха се плъховете страхливи, пазеха се... Мижитурки! Наистина, във форума на петицията  доста колеги пишеха в нейна подкрепа, хвалеха я, възхищаваха й се, но какво значение имаше един анонимен форум? Говорилня там някаква....

 

          ... трябва да работим в посока ОТМЕНЯНЕ ЗАПОВЕДТА НА КО ОТ 31.05.2012. Защото, докато не бъде създадена нормативна база (това обаче в дългосрочен план), която да регламентира работата на всички ни, единственият орган, който ни лицензира е КО на МВнР.

 

           Новите изисквания се въвеждат със Заповед на Министъра на външните работи. Единственият адекватен начин на отпор е тази заповед да се атакува в административния съд.

 
          
 Медиите обаче мълчат, съвсем плахо от тук от там се чу, че около 1600 фирми за застрашени от фалит и толкова ...

 

---- Ако трябва да се помисли и за стачка!

 

---- Ще съдим държавата до дупка!

 

----  Абсолютни недомислици!

 

---- Никакво отстъпление колеги, никакви компромиси - силни сме, много сме!!!

 

            Не минаваше и без провокатори,дървени философи, олигофрени... Пишеха глупости, какво било в други държави... Абе, аланкоолу, докато гледаш в чуждата паничка, някой ще ти изяде хляба! Тука гледай, тука! Тия хора явно не схващаха колко е сериозно положението.

 

---- Говорих с нотариус и той ми каза, че НЕ вижда защо да не мога да работя и БЕЗ договор с КО.

 

---- Преводачите в другите държави разполагат със собствен печат и подпис, а тук им заверяват в КО подписа срещу минимална такса от 15 лева.

 

---- Новите изисквания няма да засегнат преводачите - обемът на преводите няма да намалее. Ще засегне преводаческите агенции в ролята им на посредници. Така че не мисля, че ние, преводачите, ще останем без работа.

 

            Празни приказки! Кой бил преводач, кой посредник, дай им само да се карат! Сега пък тоя какво иска? Не вярва, че заповедта се оспорва?Загубени хора, все трябва да им налива акъл в главите! 

 

---- ЗАПОВЕДТА СЕ ОСПОРВА!!!Как така да не се оспорва, бе вие къде живеете!!!!!!!!! Колко пъти трябваше да пиша че създадохме съюз (защото  само това е начина) ПРОТИВ ТЕЗИ ИЗИСКВАНИЯ! Нали затова ви дадохме банкова сметка, пак ли не сте разбрали??? Цял месец пишем за това, и затова събираме по 50 лв. ЗА СЪД!!!!  Така че, ВКЛЮЧВАЙТЕ СЕ ВСИЧКИ!! ОЩЕ НЕ Е КЪСНО и не очаквайте, че като седите и си пишете тук, нещата сами ще се оправят!

 

            Тия хора не са наред! Ще ме побъркат!!! ... И тоя Младенов, голям простак излезе... Ама  много е зле, горкият, как само пелтечеше .... Я-ааа, какво е това??? Астрологична прогноза за гадното копеле! Чакай да я видя...

 

---- Погледнах му астрологичната карта с транзитите в момента и много му се израдвах - планетата Уран (която символизира новото и свободните професии) дава квадрат към наталния му Юпитер (планетата на късмета), така че ако не ни обърне внимание, късметът ще го напусне и до към март 2013 няма да го има на Министерския пост, за да види колко фирми ще се сертифицират и да прецени дали е било удачно предложението:)

 


Powered by Movable Type 5.2.10

About this Archive

This page is an archive of entries from April 2013 listed from newest to oldest.

March 2013 is the previous archive.

May 2013 is the next archive.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.