July 2013 Archives

Разговорът се проведе по телефона и протече в непринудена, колегиална атмосфера. Г-жа Делибалтова се представи като дългогодишен преводач (от 1983 г.) и беше много мила. Номерът на телефона, от който се обади, е 0898549366. Разговорът започна в 20:45 и продължи 12'11'' по данни на моя GSM. Направих аудиозапис (само моя глас), за да помня какво съм говорила, че стана вече много време от 30.07.2012 насам и започвам да забравям, ако не си запиша, пък и възрастта ми напредва - имам чувството, че за една година остарях най-малко с десет. Малко от началото на разговора липсва, но в него нямаше нищо важно. Веднага след края на разговора г-жа Делибалтова ми изпрати 2 анкети, провеждани по един проект на ФКНФ - СУ. Покрай анкетите разменихме и няколко имейла.

 

Анкета за агенции:

http://www.softisbg.com/rennies_blog/2013/08/Agencies.pdf

Анкета за преводачи:
http://www.softisbg.com/rennies_blog/2013/08/Translator.pdf
   

 

- ...

- Да, знам.

- ...

- Едно ли само изследване или повече, 'щото аз знам за една анкета, която сте пращали до агенции, доколкото ми е известно.

- ...

- Ами една позната просто сподели, че е получила анкета, касаеща ...

- ...

- Да... да... да.

- ...

- Един момент, искам да ви попитам. Защо търсите сътрудничество с БАППА?

- ...

-  Да, да но как ги привлякохте? На каква база?

- ...

- А, да, вие всъщност не знаете. Как се казвахте вие?

- ...

-  Делибалтова, аха.

- ...

- А-а, Диалог Плюс? Чувала съм, да, Диалог Плюс!

- ...

- И с какво мога да ви помогна?

- ...

- Меко казано - моя съпруг! (смея се) Аз съм негова съпруга по-скоро. Става дума за човек с диплома от Софийския, страшно е зает, поради това се налага аз да движа някои въпроси ... делови ... относно ... но - да оставим това. Каква е вашата анкета за преводачи?

- ...

- Ами да, изпратете я! Само на нас ли ще я изпратите? На кого ще я изпратите?

- ...

- Ама нали знаете, че ние сме фирма? (смея се)

- ...

- Ама ние не сме агенция, там е работата! (смея се)

- ...

-  Да, ние сме фирма. Разбирате ли разликата, защото вие все пак сте работили в...

- ...

- Добре. Да, добре.

- ...

-  Окей.

- ...

-  Ами преводачи сме, нали ви казвам, че ние сме фирма за преводи, а не агенция! Значи не я разбирате разликата?

- ...

- Да, така трябва да го разбирате. Работим сами, именно, разбирате ли какво значи преводаческа фирма?

- ...

- Да, да.

- ...

- Така.

- ...

- Ама добре, де. И какво да ги правим? Нали е доброволно? Нали няма, ако не ни хареса нещо, няма да ни задължавате, разбира се, нали, в такъв смисъл?

- ...

- Да, благодаря много, да?

- ...

- Ама аз съм от тия, които изобщо не се крият! Вие не знаете ли аз коя съм? Имате ли всъщност реална представа коя съм аз?

- ...

- Да, да, благодаря, наистина, да.

- ...

- Да, става, но може ли и аз на свой ред, леко така, да помоля за нещо? Изпитвам големи затруднения, тъй като съм сама, сами сме така, ние двамата преводачи в диалога си с институциите. Може би сте забелязали, че от една година вече се води диалог с институциите по въпроса за остарялата правна уредба на преводаческата дейност...

- ...

- То много хубаво, че се вземат мерки за решаване на редица проблеми, то не е само един. В основата на всички проблеми, смятам сте наясно, стои въпросът за остарялата правна уредба.

- ...

- И ние се опитваме по всякакъв начин, чрез различни институции, съвсем културно, търпеливо, с изчакване на срокове, както си му е редът, с уважение към съответните институции да ... пробием ли, как да го кажа, тази стена от неразбиране и желание .. инерция ли ...как да кажа ...за запазване на един там правилник, нали знаете правилника ..

- ...

-  Да, така ... добре.

- ...

- Е, ми вие не знаете, да. Мен ми е по-скоро интересно, като ще го пишат (закона), дали са наясно с някои неща, защото като че ли първо трябва да се махне ... може би успоредно с премахването на този правилник ... прекратяването на сключването на тези договори ... Диалог нали е агенция за преводи?

- ...

- То и сега има диалог ... Вие си знаете.

- ...

- Как? И за мене?

- ...

- Да. Няма, разбира се (разпоредба за отговорността на фирмата). То и в България няма такъв закон (смея се). Наказателната отговорност не е на фирмата.

- ...

- Кой се опитва да го направи това?

- ...

- Така е било дълги години, може би сега вече няма да бъде така. Ние не знаем, нали и вие не знаете?

- ...

- Да. Точно това ви моля. Ако може по някакъв начин някой да удари едно рамо. Все пак някъде трябва да се каже. Редно е да се прекратят тия неща. Знаете ли защо се сключват тия договори?

- ...

- Ужким е за извършване на официални преводи...

- ...

- Не, за да събират една такса за заверка на подписа на преводача...

- ...

- Ами те вече си признаха, че заверката е незаконосъобразна от страна на Външно, на всичките там преводачески подписи от цялата страна. Нали знаете, че си признаха? То вярно, че Иван Сираков го написа, а те го пратиха там посланик ..и след това сигурно забравиха за какво е писал Сираков, както той е бил забравил, че 2006-08 година друга работна група е решавала нещо подобно в същия дух, както са забравили, че и 2010 г. е имало някакви такива вълнения и също излезли със заключение, че остаряла правна уредба, че трябва да се махне този договор, този правилник ... все подобни неща...

- ...

- Таксата е отменена още 2008-09 г. Най-страшното е това, че продължават да я събират и у нас, и в чужбина. Уведомих Прокуратурата. Омбудсманът, смятам, че наистина ще помогне. Той обеща и смятам, че този път наистина няма да има така ... разминаване във обещания и свършено. Та затова попитах дали има още някой, който е наясно с тези проблеми и е готов да ...

- ...

- Да.

- ...

- Ами да! Ако вие се познавате с Николай Лазаров ...

- ...

- Много добре, окей.

- ...

- Ние до миналата година въобще не знаехме. Съпругът ми, който е собственик на фирмата, 18 години е имал такъв договор и въобще не го е поглеждал да види ... той казва, че дори да го е поглеждал, не е разбирал какво пише ... Възлага се, нали, възлага се извършването на официални преводи без заплащане, без търг... То не става така. С други думи, Николай Лазаров е начело на БАППА. БАППА се състои от там 15-тина ли, колко са там, фирми, агенции ...

- ...

- Няма значение, по-малко от НАПА. И всичките са със договор с Външно. Те са поддръжници на старата правна уредба, защото печелят от нея. Тия хора са привлечени да правят ... новости. Няма да могат да ги направят!

- ...

- Няма да могат да ги направят, но кажете му на Николай Лазаров. Той по едно време беше писал едно писъмце до Консулския отдел с една така ... плаха молба да направят регистър...

- ...

- А-а, моля ви се! Каква работна среща! Това беше ... един цирк! Това въобще не беше работна среща с министъра, на 27-ми юни ли?

- ...

-  А-а, не, не, не, това не беше нищо... нагласен цирк! Нищо такова няма. Вигенин продължава линията на Николай Младенов и ... Марин Райков помежду тях така си мълча през цялото време, може би защото е временно ..., а Младенов продължава линията на предишните преди него, на всичките, които са се изреждали през всичките години на целия преход. Сега - разликата. Миналата година Николай Младенов си позволи така доста волности. Аз съм уведомила Прокуратурата, Комисията за конфликт на интереси ... такива работи. И това, дето е за конфликт на интереси, ми се струва, че е така ... конкретно и може би лесно за решаване като проблем покрай другите неща, но все пак никой не иска да се заеме с тези неща. Не е работа на една бивша медицинска сестра, извинявам се - 25 години медицинска сестра - да оправя бакиите на преводаческия бранш. Аз повече не искам да бъда преводач, трябва да ви го кажа, май трябваше в началото да ви го кажа още. Аз повече не желая да бъда ... това е най-унизителната, жалка професия в момента в България! Да, това е моето становище, твърдо, докато не се решат тези проблеми, но съм готова да съдействам, разбира се. Така. Изпратете тези анкети, каквото има, ще погледнем, а Вие, ако можете, говорете с Николай Лазаров. Още веднъж благодаря за обаждането,  дочуване.

- ...

- И на вас. Моля!

   


 


Към моя блог в blog.bg: http://rennie.blog.bg/

Получен на 30.07.2013 по е-поща като прикачен файл. Делово уведомява МВнР, че в МС са се получили нови сигнали от мен. Изглежда всяко мое напомняне се таксува като нов сигнал и служи за основание да се отсрочи отговора, който като че ли нямат намерение на дадат.  

 

 

 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ НА

МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

 

№ 2711/12

29 -07- 7013

                                                            ДО

                                                            МИНИСТЕРСТВОТО

                                                            НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ

                                                            /на наши изх. № 2711/12

                                                            от 07.06.2013 г. и

                                                            № 2711/12 от 01.07.2013 г./

 

                                                            КОПИЕ:

                                                            Г-ЖА РЕНЕТА СТОЯНОВА

                                                            E-MAIL: rennie@softisbg.com

 

            УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

 

            В Министерския съвет на Република България по електронната поща постъпиха нови сигнали от г-жа Ренета Стоянова.

            На основание чл. 112 - глава осма „Предложения и сигнали" от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 20, ал. 1 от Закона за администрацията и чл. 65, т. 10 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, предоставяме новопостъпилите изложения на гражданката, за да ги имате предвид при изготвянето на Вашия актуален отговор до отдел „Приемна" на Министерския съвет и до г-жа Стоянова.

            ПРИЛОЖЕНИЕ: сигнали - 7 броя.

 

            С уважение,

 

            НАЧАЛНИК НА

            ОТДЕЛ "ПРИЕМНА": (Подпис, не се чете)

                                    /СОНЯ БОЖИКОВА/

                                                (Печат, не се чете)

 

Изготвил: (Подпис, не се чете)

            /Д. Раянова/

 

 

София, бул. "Дондуков" № 1, тел. 940-24-33, 940-24-15, факс 981-08-95

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Към моя блог в blog.bg: http://rennie.blog.bg/

 

 

Осмелих се плахо да напомня, че "очаквам копие от отговор на Ваше писмо до МВнР от 01.07.2013"


Sent: Sunday, July 28, 2013 10:41 PM
Subject: Re: очаквам копие от отговор на Ваше писмо до МВнР от 01.07.2013


ДО: "Приемна" на МС
Копие до: Д "КО" в МВнР и др.
 
Уважаема г-жо Божикова,
 
това не е нов сигнал. Само да попитам кога ще получа копие от отговора на МВнР до "Приемна" на МС? Да не би да са Ви изпратили отговор, а по някаква причина да не съм получила копие? Прилагам линк към писмото Ви до МВнР от 01.07.2013 г. с копие до мен.
 
Благодаря предварително.
 
С уважение,

Рени Стоянова, преводач на трудов договор в „Софтис" - фирма за преводи (фирма, не посредническа агенция!), радетел за промени в практиките по извършване и заверка на преводи на документи и други книжа 

ул. "Г. Бакалов" 17, вх.7, ет. 1, ап. 80

гр. Варна 9010

моб. 0888 60 90 72

 

Приложение 1 бр. съгласно текста:
 
1. ПИСМО ОТ МС ДО МВнР С КОПИЕ ДО МЕН, 01.07.2013
http://softisbg.com/rennies_blog/2013/07/-01072013-1.html
 
 
 
 
Към моя блог в blog.bg: http://rennie.blog.bg/
 

Разговорът се проведе по телефона. Не запомних името на мъжа, който се представи съвсем културно като човек от Пресцентъра на БТА. Номерът на телефона, от който се обади, е 359888598858. Разговорът започна в 9:43 и продължи 07'59'' по данни на моя GSM. Направих аудиозапис (само моя глас), за да помня какво съм говорила, че стана вече много време от 30.07.2012 насам и започвам да забравям, ако не си запиша, пък и възрастта ми напредва - имам чувството, че за една година остарях най-малко с десет. Малко от началото на разговора липсва, но в него нямаше нищо важно. Всъщност, в целия разговор няма нещо кой знае колко важно.


- ...
- Е, няма да стане по този начин, за съжаление. Смятам, че ...
- ...
- Ами не знам ... как да ви кажа, да вдигам шум ли?
- ...
- Няма ли възможност някой друг ... мм, да поканите някой друг, който е в София? 
- ...
- Няма значение, действително.
- ...
- Вие можете да поканите някой друг, вярно е, но трябва да внимавате кого да поканите, например ...
- ...
- Не, не става дума за преводачи, защо преводачи или фирми?
- ...
- Ами хора, които се занимават с този въпрос на държавно ниво като регулатори в кавички.
- ...
- А-а, вие може би не знаете... Всъщност вие какво знаете за тази история?
- ...
- Да, дааа, разбирам. Всъщност знаете ли какво се получава? Вие не можете да поканите никой, освен мене...
- ...
- Ами защото никой ... Вие не знаете каква е историята...
- ...
- Лично аз не съм фирма.
- ...
- Не, ще ви го формулирам другояче. Ние сме единствената фирма може би - може би, казвам - в България, която е работила години наред не като агенция, без да ползваме външни преводачи ...
- ...
Не знам дали знаете как става работата във фирмите?
- ...
- Мм, принципът е следният ... той е описан в изискванията на Външно. Който иска да прави фирма, носи списък с преводачи, които се записват там, във Външно, като регистрирани, като заклети, нали знаете?
- ...
- Е, нашата фирма разполагаме само със наши си ресурси, без да представяме списък с външни преводачи. Това е от 2001 г. още.
- ...
- Е, няма друга такава фирма в България. Затова може би няма да намерите друг да каже нещо по въпроса ...
- ...
- Ако речете да се обърнете към някой от Външно или пък от прокуратурата, понеже и там е изпратен сигнал и вече е заведен сега, на 5-ти юли, най-накрая, едва ли ще имате някакъв успех, защото те не искат да се дава гласност на случая.
- ...
- Ами нека да я защитят (позицията си), лошо няма в това.
- ...
- Ама нека да я защитават, защо, вие нали там давате на хората да се изказват... вие сте само място, където давате право на хората да се изказват...?
- ...
- И какво да занимавам сега обществеността?
- ...
- Ама то не е за вас да правите нещо, то е просто, ако някой си рече „Бре, тук има нещо нередно! Защо ли е така?", но никой засега не си казва.
- ...
- (смея се) Не, не, имаше и други, обаче ... Във вестник „Труд" нали публикуваха една скромна статийка и те, Външно, нали, веднага публикуваха опровержение ...
- ...
- Не, не, не беше добре подготвено, но въпреки това, те направиха това, което можаха...
- ...
- Евентуално една пресконференция, теоретично, ако да речем, аз се съглася да направя такава, ще бъде последвана от някакво там псевдо опровержение ...
- ...
- Това не може по никакъв начин да осведоми обществеността ... правилно.
- ...
- Не, не, не зависи от това. Няма кой да събера в момента. Може би не разбирате, че няма кой друг да бъде в момента, защото има много така ... неприятни неща, които пречат  да се даде гласност ...
- ...
- Няма да мине по пътя на гласността. Аз лично не съм привърженик на тази, така наречена, гласност в медиите, но действително се опитвам да дам гласност чрез масова така ... осведомителна кампания...
- ...
- Та кое писмо е дошло при вас, ако нямате нищо напротив? Че не мога да се ориентирам...?
- ...
- О-о, това, да, това е само с копие до някои места...
- ...
- При вас не е идвало ...?
- ...
- Е, миии ...
- ...
- Е, мии, като прочетете малко повече ... Аз ще направя, каквото мога, разбира се, а пък вие си гледайте там вашите работи, няма страшно. По принцип няма ...
- ...
- Даа, много мило, даа! Много мило от ваша страна!
- ...
- Да, да, да, действително!
- ...
- Ами засега, дет' се вика, се въздържам...
- ...
- (смея се) Да!
- ...
- Добре! Всичко най-добро! Благодаря ви за обаждането!
- ...
- И на вас, и на вас! Всичко най-добро! Дочуване!   
       

      

 

 

 

 

Към моя блог в blog.bg: http://rennie.blog.bg/


 

Получен на 26.07.2013. Оценява последователносто отстояване на исканията ми. Потвърждава, че Правилникът за легализациите "противоречи на действащата нормативна уредба". "Необходимо е  статутът на преводачите да бъде уреден със закон."

Сканиран оригинал на отговора:

http://www.softisbg.com/rennies_blog/2013/07/26/ombudsman_1.jpg

http://www.softisbg.com/rennies_blog/2013/07/26/ombudsman_2.jpg

 

ОМБУДСМАН НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

[РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

            ОМБУДСМАН

ИЗХ. № 3589/19.07.13 г.]

ДО                                                     

Г-ЖА РЕНЕТА СТОЯНОВА                    

ул. "Георги Бакалов", бл. 17, вх. 7,        

ет. 1, ап. 80                                       

9000 гр. Варна                                             

 

Относно: Жалба № П1-Ж 3589/03.06.2013 до омбудсмана на Република България

 

          УВАЖАЕМА ГОСПОЖО СТОЯНОВА,

 

          В писмото си до омбудсмана настоявате да изразя публично своето мнение относно нормативната уредба на официалните преводи. Настоявате и да се обърна към Върховна административна прокуратура във връзка с липсата на отговор на Ваш сигнал за незаконно събиране на такси за заверка на официален превод, подаден на 20 март 2013 г.

          Като оценявам последователното отстояване на исканията Ви, бих искал да Ви уведомя следното.

          До омбудсмана се получиха редица жалба във връзка с различни аспекти на уредбата на официалните преводи. Многократно се обърнах към министъра на външните работи, като отправих настойчива препоръка да се актуализира нормативната уредба на официалните преводи (Правилник за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа, приет с Постановление на Министерския съвет от 3 септември 1958 г.). Споделих и тенденциите и практиката в Европейския съюз относно регулиране на професията преводач.

          Министерство на външните работи споделя необходимостта от промяна на нормативната уредба и ме информира, че в периода 2006 - 2008 г. е била сформирана междуведомствена група с представители на Министерство на външните работи (МВнР), Министерство на правосъдието, Министерство на образованието и науката и Министерство на държавната администрация и държавната реформа именно с такава цел. Междуведомствената група установява, че цитираният по-горе Правилник противоречи на действащата нормативна уредба и поради тази причина не може да бъде изменян и/или допълван; необходимо е статутът на преводачите да бъде уреден със закон.

          Омбудсманът не разполага със законодателна инициатива и уредбата на официалните преводи е извън неговите правомощия. Големият брой жалби, които получих във връзка с тази уредба, сигнализира за сериозен проблем, който следва да намери своето компетентно законодателно решение, със съдействието и експертизата на професионалните организации на преводачи.

          Разбираемо пълноправното членство на България в Европейския съюз и интеграционната динамика в ЕС, както и общите процеси на глобализация засилват необходимостта от осигуряване на качествени официални преводи, не на последно място поради съществените правни и имуществени интереси, които се гарантират чрез различни документи и които биха могли да бъдат сериозно засегнати от некачествени преводи. Именно поради причина настоях Министерство на външните работи да предприеме адекватни решения за преодоляване на тези проблеми. В държавите-членки на Европейския съюз тези въпроси са разрешени по различен начин, но вече протичат дискусии за регламентация на професията на преводач подобно на регулираните професии в Европейския съюз с цел унифициране на преводаческите услуги, гарантиране качеството на преводите и улесняване на мобилността на преводачите в обединеното европейско пространство (вж. Доклад относно статута на професията на преводач в Европейския съюз, публикуван през юли 2012 г.').

          Спешни мерки са необходими не на последно място и във връзка с Директива 2010/64/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 20 октомври 2010 г. относно правото на устен и писмен превод в наказателното производство, която трябва да се транспонира в националните законодателства на държавите-членки на Европейския съюз до 27 октомври 2013 г. Член 5 от Директивата, например, указва на държавите- членки да съставят регистър на независими устни и писмени преводачи, за да се насърчи адекватността на устния и писмения превод. В чл. 2, ал. 8 и чл. 3, ал. 9 се въвежда изискване за качеството съответно на устния и писмения превод, за да се гарантира справедливо производство и правото на заподозрените лица или обвиняемите на защита.

          Надявам се компетентните органи да предприемат необходимите мерки, за да гарантират съответствие с европейското законодателство и да уредят нормативно въпросите, свързани с официалните преводи по един адекватен и непротиворечив начин.

          Що се отнася до втория повдигнат от Вас въпрос, отправих запитване до Върховна административна прокуратура относно подадения от Вас сигнал и липсата на отговор, Това Ви оплакване е заведено като жалба № 4269 от 5 юли 2013 г. и отговор ще получите след като бъде приключена проверката.

 

КОНСТАНТИН ПЕНЧЕВ -          

ОМБУДСМАН                     

НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ    

(Печат: Република България, Омбудсман, Администрация)         (Подпис - не се чете)

_______________________________

' Пълният текст на доклада е достъпен на следния интернет адрес:

http://ec.europa.eu/dgs/translation/publications/studies/translation_profession_en.pdf

 

 

 

София 1202, ул. „Джордж Вашингтон" № 22; тел.: 02/980 95 10; 02/810 69 55; e-mail: priemna@ombudsman.bg

 

 

 

Към моя блог в blog.bg: http://rennie.blog.bg/

Идеята е заимствана от разпоредбите за придобиване на правоспособност при геодезистите (Глава втора от закона за кадастъра и имотния регистър). Той е наличен на сайта на Министерството за регионалното развитие и благоустройство. На същия сайт вляво има линк "Правоспособни лица". Той води към два публични регистъра - на правоспособните юридически лица и на правоспособните физически лица. Правоспособност се придобива чрез вписване в регистъра - само по диплома за висше образование (магистър-инженер) и две години опит, без изпит.

Как би могъл да изглежда един бъдещ Закон за преводача, ако се заимства от Закона за кадастъра и имотния регистър? Тук се прави опит да се отговори на този въпрос.

 
Из ЗАКОН ЗА КАДАСТЪРА И ИМОТНИЯ РЕГИСТЪР

Глава втора.
ЛИЦА, ПРАВОСПОСОБНИ ДА ИЗПЪЛНЯВАТ ДЕЙНОСТИ ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР (В СИЛА ОТ 25.04.2000 Г.) (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 29 ОТ 2006 Г.)
Чл. 16. (В сила от 25.04.2000 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 29 от 2006 г.) Дейности по кадастъра могат да изпълняват и лица, получили правоспособност по кадастър при условията и по реда на този закон.

 

Из примерен бъдещ ЗАКОН ЗА ОФИЦИАЛНИТЕ И НЕОФИЦИАЛНИТЕ ПРЕВОДИ

Глава ...


ЛИЦА, ПРАВОСПОСОБНИ ДА ИЗПЪЛНЯВАТ ДЕЙНОСТИ ПО ОФИЦИАЛНИ И НЕОФИЦИАЛНИ ПРЕВОДИ (В СИЛА ОТ ...)
Чл. ... (В сила от ...) (1)  Официални и неофициални преводи могат да извършват физически и юридически лица, получили преводаческа правоспособност при условията и по реда на този закон.


(2) (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2006 г.) Агенцията по геодезия, картография и кадастър възлага на правоспособни лица по ал. 1 изпълнението на дейности по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри съгласно глава пета.

(2)  Всеки може да възлага на правоспособни лица по ал. 1 изпълнението на преводачески дейности срещу съответното заплащане на цена, не по-ниска от ... (вж. Тарифа за защитните минимални цени за превод).

Чл. 17. (В сила от 25.04.2000 г.) (1) (Предишен текст на чл. 17 - ДВ, бр. 36 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 29 от 2006 г.) Правоспособно лице по геодезия, по картография или по кадастър може да бъде:

Чл. ... (В сила от ....) (1) Правоспособно лице по превод може да бъде:

1. (доп. - ДВ, бр. 29 от 2006 г.) физическо лице, което е български гражданин, има завършено висше образование по геодезия с образователно-квалификационна степен магистър-инженер, има най-малко двегодишен стаж в областта на кадастъра, съответно в областта на геодезията или картографията и не е осъждано за умишлени престъпления от общ характер на лишаване от свобода, освен ако е реабилитирано;

1. физическо лице, което е български гражданин, има завършено:

 - висше образование по чужда филология с образователно-квалификационна степен магистър-преводач, има най-малко едногодишен стаж като помощник-преводач към правоспособен преводач (физическо или юридическо лице) и не е осъждано за умишлени престъпления от общ характер на лишаване от свобода, освен ако е реабилитирано  - правоспособност за извършване на официални и неофициални преводи;

- висше образование по чужда филология с образователно-квалификационна степен бакалавър, има най-малко двегодишен стаж като помощник-преводач към правоспособен преводач (физическо или юридическо лице) и не е осъждано за умишлени престъпления от общ характер на лишаване от свобода, освен ако е реабилитирано  - правоспособност за извършване на официални и неофициални преводи;

 - друго висше образование с образователно-квалификационна степен магистър-преводач, има най-малко двегодишен стаж като помощник-преводач към правоспособен преводач (физическо или юридическо лице) и не е осъждано за умишлени престъпления от общ характер на лишаване от свобода, освен ако е реабилитирано  - получава правоспособност за извършване на официални и неофициални преводи;

- друго висше образование и успешно издържан изпит за международно признат сертификат на ниво напреднали, има най-малко двегодишен стаж като помощник-преводач към правоспособен преводач (физическо или юридическо лице) и не е осъждано за умишлени престъпления от общ характер на лишаване от свобода, освен ако е реабилитирано  - получава правоспособност за извършване на официални и неофициални преводи;

- средно образование (езикова гимназия), има най-малко петгодишен стаж като помощник-преводач към правоспособен преводач (физическо или юридическо лице) и не е осъждано за умишлени престъпления от общ характер на лишаване от свобода, освен ако е реабилитирано  - получава правоспособност за извършване на официални и неофициални преводи;

Забележка: Постепенно, като се съвземе преводаческото съсловие, среднистите могат да отпаднат или да останат само за редки езици.  

- СПЕЦИАЛНА КЛАУЗА ЗА ПРЕВОДАЧИТЕ С РЕДКИ ЕЗИЦИ: без изисквания за образовние и стаж, само да не е осъждано за умишлени престъпления от общ характер на лишаване от свобода, освен ако е реабилитирано - получава правоспособност за извършване на официални и неофициални преводи;

Забележка: Постепенно, като се появят повече преводачи с редки езици, изискванията могат да се повишат.  

2. (изм. - ДВ, бр. 29 от 2006 г.) българско юридическо лице, което има за предмет на дейност създаване на кадастър, съответно извършване на дейности по геодезия или картография, и в постоянния му специализиран състав има лице или лица, правоспособни да извършват дейности по геодезия, картография и кадастър.

2.  българско юридическо лице, което има за предмет на дейност официални и неофициални преводи от и на конкретно посочени чужди езици и в постоянния му специализиран състав има лице или лица, правоспособни да извършват конкретно посочените чужди езици

(2) (Нова - ДВ, бр. 36 от 2004 г.) Правоспособно физическо лице може да участва в постоянния специализиран състав само на едно юридическо лице.

(2) Правоспособно физическо лице може да участва в постоянния специализиран състав само на едно юридическо лице.


Чл. 18. (В сила от 25.04.2000 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2006 г.) Кандидатът подава молба за вписване в съответния регистър по чл. 12, т. 8 до Агенцията по геодезия, картография и кадастър.


Чл. 18. (В сила от ..) (1)  Кандидатът подава молба за вписване в съответния регистър по чл. ..., т. .. до ... (Агенцията по преводи към МОНМ, МП, МВнР?)

(2) (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2006 г.) (*) Комисия, назначена от изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, проверява в 30-дневен срок от постъпване на молбата дали са налице условията по чл. 17 за вписването на кандидата в съответния регистър. В състава на комисията се включва представител на Камарата на инженерите по геодезия. Вписването се извършва на основание на заповед на изпълнителния директор.

2)  Комисия, назначена от ...  (Агенцията по преводи към МОНМ, МП, МВнР?)
проверява в 30-дневен срок от постъпване на молбата дали са налице условията по чл. .. за вписването на кандидата в съответния регистър. В състава на комисията се включва представител на Камарата на правоспособните преводачи (физически и юридически лица). Вписването се извършва на основание на заповед на ... (изпълнителния директор? Председателя на Камарата?)

(3) (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2006 г.) Когато не са налице законните условия, Агенцията по геодезия, картография и кадастър отказва вписването. Отказът се съобщава писмено на кандидата, който в двуседмичен срок от получаване на съобщението може да обжалва отказа пред министъра на регионалното развитие и благоустройството.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 30 от 2006 г., в сила от 12.07.2006 г.) Решението, с което се отхвърля жалбата по ал. 3, подлежи на обжалване в двуседмичен срок от съобщението по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред Върховния административен съд.

(3) Когато не са налице законните условия, се отказва вписването. Отказът се съобщава писмено на кандидата, който в двуседмичен срок от получаване на съобщението може да обжалва отказа пред ... .
(4)  Решението, с което се отхвърля жалбата по ал. 3, подлежи на обжалване в двуседмичен срок от съобщението по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред Върховния административен съд.


Чл. 19. (В сила от 25.04.2000 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2006 г.) Правоспособността да се извършват дейности по кадастър, по геодезия или картография се придобива от момента на вписването в съответния регистър по чл. 12, т. 8.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2006 г.) Регистрите на лицата, правоспособни да извършват дейности по кадастър, по геодезия и по картография, са публични.

Чл. 19. (В сила от ..) (1) Правоспособността да се извършват официални и неофициални преводи се придобива от момента на вписването в съответния регистър по чл. ..., т. ...
(2)  Регистрите на лицата, правоспособни да извършват преводаческа дейност, са публични.

Останалото са подробности:

Чл. 20. (В сила от 25.04.2000 г.) (1) Правоспособното лице е длъжно:
1. (изм. - ДВ, бр. 29 от 2006 г.) да извършва възложените му работи по кадастър, съответно по геодезия или картография в съответствие с нормативните изисквания;
2. (изм. - ДВ, бр. 45 от 2002 г.) да защитава класифицираната информация, представляваща служебна тайна, която му е станала известна във връзка с осъществяване на възложената му дейност.
3. (нова - ДВ, бр. 29 от 2006 г.) да осигурява защита на личните данни, станали му известни във връзка с осъществяване на възложената му дейност.
(2) След одобряването на кадастралната карта и кадастралните регистри лицето по ал. 1 може да ползва данни от тях само по реда, предвиден в глава седма.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2006 г.) Правоспособното лице е длъжно да се застрахова само за времето на своята дейност по този закон за вредите, които могат да настъпят вследствие на виновно неизпълнение на неговите задължения, както и на задълженията на негови служители. Минималният размер на застрахователната сума се определя от Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

Чл. 21. (В сила от 25.04.2000 г.) (1) Правоспособността се загубва:
1. (изм. - ДВ, бр. 29 от 2006 г.) по писмено искане на правоспособното лице до Агенцията по геодезия, картография и кадастър;
2. при смърт или с поставянето на правоспособното физическо лице под запрещение;
3. при реорганизация или прекратяване с ликвидация на правоспособното лице;
4. когато физическото лице загуби българското си гражданство или бъде осъдено за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода;
5. (доп. - ДВ, бр. 29 от 2006 г.) когато правоспособното лице нарушава задълженията си по чл. 20, ал. 1 от този закон или по чл. 25, ал. 1 от Закона за геодезията и картографията.
(2) (Нова - ДВ, бр. 36 от 2004 г.) В случаите по ал. 1, т. 5 правоспособността се загубва за срок от една до три години.
(3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 36 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 29 от 2006 г.) В случаите по ал. 1, т. 1 - 4 изпълнителният директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър издава заповед за заличаване на правоспособното лице от съответния регистър.
(4) (Предишна ал. 3, доп. - ДВ, бр. 36 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 29 от 2006 г.) Нарушенията по ал. 1, т. 5 се установяват с акт от длъжностни лица, определени от изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, въз основа на който се издава заповед за заличаване. В заповедта се определя срокът, в който правоспособното лице не може да бъде вписано отново в регистъра.
(5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 36 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 29 от 2006 г.) Заповедта на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър в случаите по ал. 1, т. 2 - при поставяне на правоспособното физическо лице под запрещение, както и по ал. 1, т. 3 - 5, подлежи на обжалване в двуседмичен срок от съобщението по реда на чл. 18, ал. 3 и 4.

Чл. 22. (В сила от 25.04.2000 г.) (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2006 г.) Редът за водене на регистрите по кадастър, геодезия и картография се определя с наредба, издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството (това е важно!!!).

Чл. 22а. (Нов - ДВ, бр. 29 от 2006 г.) Агенцията по геодезия, картография и кадастър и териториалните й звена при изпълнение на своите функции по кадастъра се смятат за правоспособни за извършване на дейности по кадастъра по силата на този закон.

 

 


Към моя блог в blog.bg: http://rennie.blog.bg/


 

Разговор във фейсбук със сертификатора Иван Иванов (името е измислено):

 

Аз: Наскоро ползвах услугите на геодезистка фирма. Към изработените чертежи приложиха своето "Свидетелство за правоспособност", което съдържа имената на двамата геодезисти, които направиха нужните ми чертежи. Отдолу на свидетелството пише, че тези лица са вписани в Регистъра на правоспособните лица по чл. 12, т.8 от ЗКИР под рег. номер еди-кой си въз основа на Заповед РД-15-69 / 10.08.2011 на Изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър. Тези лица имат фирма, именно защото притежават правоспособност да извършват тези услуги. Няма скрито-покрито. Влизаш в контакт с изпълнителите на услугата и получаваш реална гаранция за правоспособността им. Коренно различно от ала-бала-ниците на преводаческите агенции, които стоят като непроницаема бариера между преводачите и клиентите. Откъде-накъде на преводачите не се разрешава да бъдат вписани в официален регистър като лица, правоспособни да извършват преводи, а?

 

 

Иван Иванов: Повдигнатите от Вас тук въпроси много уважаема Рени Тодорова са за устна дискусия на кръгла маса. Съжалявам, но тук не мога да коментирам повече. Аз съм дал становището си в моята статия, която цитирате. Малко послъгвате, че съм Ви принизил.

 

Аз: "Ти знаеш моето становище" . Не го знам. Откъде да го знам, Иване, като нищо не казваш?

 

Аз: Принизяваш ме, виж как ми пишеш: "Здравей Рение, нямам намерение подробно да ти отговарям. Не искам да коментирам в писмен вид историята и сегашното положение на преводачите и фирмите за преводи - пълна бъркотия.  Ти знаеш моето становище и само мога да се явя, ако някой ме покани (очаквам такава покана от (скрито име) - член на УС на съюза на преводачите (скрит линк към интернет сайт на члена на УС на СПБ) на дискусия и да участвувам в обсъждане на този статут с цел да се регламентира в интерес на преводачите дейността им.

Поздрави! Иван Иванов"

 

Аз: Ако имаш предвид това: "Всяка услуга заявена (възложена) от клиент на изпълнител се договаря между тях. Както клиент, така и изпълнител може да бъде лице или фирма. Няма и не трябва да има ограничение какви изисквания да поставя клиента. Той иска качествен превод.

Тъй като клиентите не могат или трудно се ориентират в компетентността на изпълнителите, съответно в качеството на техните услуги (това се отнася и за други области на услугите), са създадени стандарти, които дават критериите и изискванията, които ако се спазят може да се изгради доверие към изпълнителя. Спазването на стандарта е доброволно и се доказва със сертификат, издаван по определена процедура.", явно не си наясно, че има огромна разлика между "ИЗПЪЛНИТЕЛ" и "ПОСРЕДНИК".

 

Иван Иванов: Ето статията ми, в която е изразено моето становище:

 

ОТНОСНО СТАТУТА НА ПРЕВОДАЧИТЕ И ПРЕВОДАЧЕСКИТЕ ФИРМИ

 

От началото на 2013 г. вървят неуправляеми дебати по въпроса за статута на преводачите и преводаческите фирми.

 

Тук ще изложа моето кратко становище като консултант по разработване и внедряване на системи за управление:

 

Всяка услуга заявена (възложена) от клиент на изпълнител се договаря между тях. Както клиент, така и изпълнител може да бъде лице или фирма. Няма и не трябва да има ограничение какви изисквания да поставя клиента. Той иска качествен превод.

 

Тъй като клиентите не могат или трудно се ориентират в компетентността на изпълнителите, съответно в качеството на техните услуги (това се отнася и за други области на услугите), са създадени стандарти, които дават критериите и изискванията, които ако се спазят може да се изгради доверие към изпълнителя. Спазването на стандарта е доброволно и се доказва със сертификат, издаван по определена процедура. Сертификати се издават от акредитирани за това органи или от неакредитирани, но за вторите имащи опит в сертификацията. Такива органи, действащи в България за преводаческите услуги по БДС EN 15038 са например Българския институт за стандартизация (БИС) и Веритас България. Може би има и други - не съм проверявал. Може да се ползват и чуждестранни европейски сертифициращи органи.

 

Министерството на Външните работи като държавен орган се явява гарант за качеството на услугите в цялата тази схема на преводите. Както в другите области, така и тук трябва да създаде нормативната база за гарантиране качеството на преводите и МВънР да не се намесва в тяхната работа, освен ако съответния нормативен акт не му отреди роля на контролен орган.

 

Дали в нормативния акт ще се регламентира задължителност на прилагане на БДС EN 15038 или ще се посочи като критерий за предимство при внедрен такъв, това е въпрос на обсъждане при съставяне на акта. Може в нормативния акт да се регламентира и одит от втора страна (в случая от страна на МВънР към преводаческите фирми), което спестява придобиването на сертификат, струващ скъпо. В този случай МВнР изгражда такъв контролен орган, който може да бъде и само едно лице. Същото (едно лице) спокойно може да се справи с контролната дейност при заплата 1000-1200 лв. И на мен да дадат, въпреки, че съм на възраст, ще се справя.

 

Независимо каква схема ще се избере в нормативния акт за изграждане на доверие към преводаческите фирми при новите изисквания същите трябва да се обединят в консорциуми или други подобни сдружения, за да може да отделят персонал за оценка и избор на квалифицирани преводачи (по критериите на същия този стандарт 15038) и съвместно да ползват този персонал. В този случай консорциума ще се явява изпълнител на услугата и ако е необходим сертификат или доклад от одити от втора страна ще се издава на него.

 

Готов съм да участвувам в стегнати дискусии на сериозни форуми по въпроса. Смятам, че началните разговори в дискусиите трябва да са около въпросите, повдигнати тук.

 

Поздрав: Иван Иванов http://www....

 

Аз: Стандартът за качествени преводачески услуги е насочен към работата на ПОСРЕДНИКА. Да речем, че аз съм посредник по голям проект, примерно ОП. Какво правя? Набирам правоспособни преводачи и координирам работата между тях по правилата на стандарта. Няма лошо. Но аз съм ИЗПЪЛНИТЕЛ. В такъв случай какво правя? МВнР ми ЗАБРАНЯВА да извършвам най-престижните преводи - официалните, ако не се сертифицирам по стандарт за ПОСРЕДНИЦИ?! Аз имам две дипломи - за полувисше медицинско и за висше филологическо. Моите дипломи не ми дават правоспособност да извършвам преводи, така ли? Нито медицински преводи, нито никакви?! Клиентите ми нямат доверие в мен, защото образованието ми не е важно! Всеки, който има средно образование и 2 години документиран опит като преводач, може да превежда епикризи не по-зле от мен, стига само да е нает от сертифицирана посредническа агенция! Е, браво!

 

Иван Иванов: В стандарта се споменава за изпълнител и подизпълнител - думата посредник не се използва. Ако има подизпълнител (физическо лице или фирма) отговорността остава за изпълнителя. Той контролира подизпълнителя. Изпълнителя е задължен, ако нормативния акт го изисква да е сертифициран. Но в момента не се изисква. Ето член 11 от типовия договор на МВнР, в който пише че се изисква да има разработена (пропуснали са да е внедрена система):

 

Чл. 11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ да има разработена система за контрол на качеството на предоставяните услуги по международните европейски стандарти EN 15038, като

представи необходимите документи за това до 01.07.2013 г.

 

Това може да се докаже и само с одит от втора страна, като втората страна, като гарант за качеството на преводите пред клиентите е МВнР - но това не е много изяснено и не добре регламентирано. Според мен при този текст е достатъчно да има фирмата доклад от външен одитор без да се сертифицира.

 

Аз: Иване, написал си, че "Министерството на Външните работи като държавен орган се явява гарант за качеството на услугите в цялата тази схема на преводите."

 

Бях ти отговорила, но ти не обърна никакво внимание, че МВнР не е никакъв гарант - това е ключов момент в измамната схема. Очевидно приемаш на доверие глупостите на мошеника Младенов. Поддаваш се на ефекта "Казано от авторитет". Но какъв авторитет по преводите може да бъде един външен министър, Иване? Знаеш ли, че в ресора му НЕ влизат никакви преводи? Не знаеш? Ами че то е логично. Външният министър отговаря за външните работи. Сега, това, че нашият външен министър се перчи пред НС като голям експерт по качеството на преводите, е недоразумение, резултат от съхраняването на остарелия Правилник за легализациите. И виж сега какви поразии стават! На щемпела, с който МВнР заверява подписите на преводачите (незаконосъобразно, по собствените думи на МВнР)пише „МВнР не отговаря за верността на превода". А ти пишеш, че МВнР се явява гарант. Няма такива работи! Те гарантират само, че подписът е точно на дадения преводач, но м.г. Младенов се изпусна и призна пред НС, че дори и това не гарантират - направо си каза, че неговите хора в МВнР не знаят чий подпис заверяват:

 

"Ние нямаме възможност за контрол върху процеса на превод - дали той се извършва действително от заявения от фирмата изпълнител - преводач или от студенти. При нас идва текст с подпис на преводача - ние не проверяваме текста, а заверяваме подписа на преводача."

 

Стенограма от 363-то пленарно заседание на НС, 15.06.2012 г:

http://www.parliament.bg/bg/plenaryst/ns/7/ID/2755

 

 

Наистина, в Правилника за легализациите от 50-те пише, че МВнР отговаря за качеството на преводите, но този правилник е „една отдавна остаряла правна уредба", по думите на самото МВнР. Правилникът отдавна е за прибиране в архив. Не става нито за преводи, нито за легализации. Впрочем легализацията е премахната от Хагската конвенция за апостила (в сила за РБ от 2001). А преводите са отделна икономическа дейност, а не част от легализирането на документи. Имат си и отделен код от дейностите на Външно. Смесването им с „легализациите" е по вина именно на остарялата уредба. Освен това, хората често бъркат понятията „документ" и „превод на документ". Младенов например пред НС нарече преводите „документи на чужд език"! Съществува една международна конвенция за издаване на документите на няколко езика, която България още не е подписала. Като я подпише и учрежденията започнат да издават дипломи и актове с унифициран превод на няколко чужди езика, тогава вече ще имаме „документи на чужди езици".

 

Аз: "В стандарта се споменава за изпълнител и подизпълнител - думата посредник не се използва. Ако има подизпълнител (физическо лице или фирма) отговорността остава за изпълнителя. Той контролира подизпълнителя. Изпълнителя е задължен, ако нормативния акт го изисква да е сертифициран." Добре, това е много интересно. Значи ПОСРЕДНИКЪТ чисто и просто се явява "изпълнител" като страна по договора, а всъщност е КООРДИНАТОР. Именно координаторът е длъжен да се сертифицира, за да гарантира на клиента по договора за изпълнение на голям преводачески проект (примерно някое министерство или община), че спазва добри практики при набирането на ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ, които именно са същинските изпълнители.

 

Пак казвам, няма лошо. Има само една подробност - външният министър няма право да ми забранява да извършвам официални преводи за моите си клиенти, разбираш ли? А в момента става точно това. Ще ти кажа защо. Нали цитираш договора (т. 11). Е, този договор е фиктивен, Иване. С него МВнР уж възлага работа на фирмите (извършване на официални преводи), а няма нито дума за заплащане за извършената работа. Прокуратурата е уведомена вече. Ти си инженер, не си юрист, може и никога да не си сключвал договор за възлагане.

 

Но я ми кажи, как мислиш, дали договор за възлагане на работа БЕЗ клаузи за заплащане, е редовен?

 

Има и друго. Министерствата нямат право да възлагат работа на частни фирми, без да обявят търг и чак като си изберат подходящ изпълнител, се сключва договор. А този "договор", който ми цитираш, се сключва БЕЗ търг (то и няма как да се обяви търг, защото МВнР е фиктивен възложител, на практика никаква работа не възлага с него).

 

Има и трето. МВнР се явява нещо като изпълнител по договора - извършва услугата "заверка на подписа на преводача" (остави сега, че е незаконна, това отделно, Прокуратурата и за това е уведомена).

 

А има и четвърто. Като го цитираш този договор, знаеш ли, че основанието за сключването му НЕ е заповед 95-00-152/2012 на бившия външен министър? Не вярваш, че Младенов, Вигенин и цялата дирекция "Консулски отношения" могат да лъжат? О, могат те, могат! От висотата на авторитета най-лесно се лъже! И това е най-срамното в тази история, да знаеш. Заповедта е издадена за нуждите на консулското обслужване, а то, Иване, се извършва в чужбина, на територията на т.нар. консулски окръг в чуждата страна. Има си международна конвенция по консулските въпроси, в сила за България още от 1989, там си пише ясно къде, кой и как извършва консулско обслужване. Не са служителите в МВнР, да знаеш. Фиктивният договор има своето единствено основание в чл. 2а, ал. 2 от Правилника за легализациите, който е безнадежден анахронизъм по думите на самото МВнР, отдавна неотговарящ на новите обществени отношения. И как иначе, като не е актуализиран от 25.12.1990 г. - от времето на старата конституция с прословутия член 1-ви за ръководната роля на Партията. По-добре бягай далеч от нашите батаци, да не пострадаш, без да си виновен. http://www.miovarna.com/DO/Vienska%20konvencia%20za%20konsulskite%20otnoshenia.pdf

 

Иван Иванов: Излизам вече от мрежата - само ще споделя, че МВнР е гарант пред другите държави само на преводите на документите по неговата номенклатура - и дебатите тук се водят само за тях в случая. Иначе за останалите преводи всеки клиент сам да изгражда критерии за доверие към изпълнителя. Може да каже искам да ми покажеш сертификат и тогава ще ти възложа да превеждаш.

  

 

Аз: Открих на сайта на Министерството за регионалното развитие и благоустройство два публични регистъра - на правоспособните юридически лица и на правоспособните физически лица. Правоспособност се придобива чрез вписване в регистъра - само по диплома за висше образование (магистър-инженер) и две години опит, без изпит. http://www.peticiq.com/forum/32093/start/10800#10819

 

Ето това са Регистрите на правоспособните геодезисти:

 

Правоспособни геодезисти физически лица, около 1300 на брой:

http://www.cadastre.bg/sites/default/files/documents/PravospLica/fiz_lica_20_06_13.xls

 

Правоспособни геодезисти юридически лица, около 500 на брой:

http://www.cadastre.bg/sites/default/files/documents/PravospLica/ur_lica_20_06_13.xls

 

Иван Иванов: Рени, защо ми ги пращам тези регистри?

 

Аз: Те не са специално за тебе. Да видят колегите преводачи как би могла да се уреди преводаческата дейност. Може и при нас да има два регистъра, обаче фирмата се вписва само с езиците, за които разполага с правоспособен преводач - било то самият собственик или преводач, назначен на трудов договор

 

Иван Иванов: Тук идва голяма буря в Пловдив - всеки момент ще изключа компютъра.

 

Иван Иванов: Такъв регистър за преводачите не може да се направи от никоя държавна институция. И не е необходимо. Фирмите за преводи трябва да отговарят за компетентността на лицата, които наемат по критерии, посочени в този стандарт или по критерии, посочени от (в случая) от МВнР, ако се откаже от стандарта. И никакви такси не трябва да взема министерството. То ще регистрира само фирмите, които отговарят на регламентираните изисквания. Как ще ги оценява министерството ще реши.

 

Аз: Иване, гледай си сертификата, моля! Сигурно си чувал тази крилата фраза: „Обущарю, не по-високо от обувката!". Талантливият елински художник Апелес нарисувал ново платно и за да разбере впечатленията на хората, го изложил на площада. След това се смесил с тълпата и се вслушвал в отзивите. Дочул как някакъв обущар споделил със стоящия до него, че в обущата на изрисувания има еди-каква си неточност. Апелес през нощта си прибрал платното, оправил грешката и преди зазоряване отново го изложил. Пак се смесил с тълпата, пак дошъл въпросният обущар и като видял, че художникът се е съобразил със забележката му, започнал да критикува и други части от картината. Тогава обаче Апелес се намесил и изрекъл тази крилата фраза: „Обущарю, не по-високо от обувката!"

 

Аз: Знаеш ли, Иване, че преводачът е лице, което носи съдебна отговорност по чл. 290 от Наказателния кодекс?

 

Иван Иванов: Рени, аз със сертификати не се занимавам и нямам договор за работа към сертифицираща организация. Нещо си се объркала.* Не разбра ли, че всичко тук публикувах, за да ви помогна на преводачите да се ориентирате в обстановката. Ако не си разбрала жалко.

Що се отнася за отговорността, то всеки гражданин отговаря за своите си действия пред закона, не само преводачите

 

Аз: Имай предвид, че ПЕРСОНАЛНАТА отговорност на преводача няма как да се възложи на друг, защото в момента, в който този ДРУГ (мениджъра на агенцията) постави подписа си като гаранция за качеството и верността под превод на език, който не владее на високо ниво (няма документ да докаже познанията си), той извършва престъплението лъжесвидетелстване, което се наказва именно по чл. 290 от НК с до 5 години затвор, ясно ли ти е?

 

Иван Иванов: Рени, моля те прекъсвай с тези твои разсъждения. Вече достатъчно коментирахме. Форумът тук е да споделим принципни виждания. Подробностите се решават когато се уточнят принципите - рамката.

До скоро!

 

Аз: "всеки гражданин отговаря за своите си действия пред закона, не сам преводачите." Донякъде си прав, но при преводачите е мааалко по-различно именно заради чл. 290. По ЗАП например (Закона за автомобилния превоз), фирмата-превозвач също носи отговорност, наравно с шофьора, при ПТП. Обаче мениджърите на агенциите няма как да носят отговорност за преводи на чужд език, който не владеят. Ако се опитат да делят отговорността с преводачите, директно попадат под ударите на чл. 290 от НК - стават лъжесвидетели, ясно ли ти е?

 

Иван Иванов: Не желая да влизам в подробности повече. Връщай се към моята статия и я препрочитай.

 

Аз: На фирмата (мениджъра й) може да се търси отговорност за две неща:

 

- че възлага преводите на неправоспособни преводачи (затова - ел. подпис на всички преводачи, а хванат ли някоя агенция да използва ученици и студенти - солена глоба!) и

 

- че обещава официални преводи на 30-50 езика, без да разполага с толкова правоспособни преводачи на трудов договор, колкото езика е посочила в предмета си на дейност. Точно както е записано в закона за геодезистите:

 

"Правоспособно физическо лице може да участва в постоянния специализиран състав само на едно юридическо лице".

 

Толкова ли е трудно да се разбере това? Ами че то си е съвсем логично! Имаш правоспособен преводач в офиса - предлагаш официални преводи от името на фирмата, нямаш - не предлагаш! А не както е сега - 500 фирми предлагат официални преводи на японски език,  а правоспособните преводачи с японски са само пет, примерно в цялата страна и нито един от тях не работи на трудов договор в агенция за преводи  (не знам колко са преводачите с японски, откъде да знам, като няма регистър).  

 

 

*"аз със сертификати не се занимавам и нямам договор за работа към сертифицираща организация."

 

Това е текст от сайта на т.нар. тук Иван Иванов: 

 

"Разработване и внедряване на система  за  управление качеството на преводаческите уклуги съгласно EN 15038

Цена: 800-1200 лв."

 

Не се бил занимавал ... Може би го върши нелегално.

И преводи предлага - от и на немски. Кой го знае какъв преводач е... 

 

***

 Към моя блог в blog.bg: http://rennie.blog.bg/

 04.07.2013 - ПИСМО ДО КОМИСИЯТА ЗА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ - Информирах ги, че МВнР сключва фиктивни договори със стотици фирми за преводи и ги рекламира на сайта си като "оторизирани", а те му се отблагодаряват, като внасят преводите за незаконосъобразна заверка на подписа на преводача. 
http://softisbg.com/rennies_blog/2013/07/-04072013.html

16.07. 2013 - Отговор от Комисията за конфликт на интереси - поискаха ми конкретни имена и други данни в 3-дневен срок, иначе ще прекратят преписката. Видях, че никъде няма 3-дневен срок - нито в ЗПУКИ, нито в ПОДПУКИ, но предпочетох да не се заяждам.
http://softisbg.com/rennies_blog/2013/07/-16072013.html

 

 18.07.2013 - До Комисията за конфликт на интереси - посочих 5 имена и конкретизирах деянието като нарушение на чл. 11 от ЗПУКИ  с уговорката, че не мога да бъда 100% сигурна, все пак съм преводач, а не юрист. Имената са на Младенов, Борисов, Райков, Вигенин и Орешарски.
http://softisbg.com/rennies_blog/2013/07/-18072013.html

 12.11.2013 - Решение на Комисията за конфликт на интереси, 12.11.2013
http://softisbg.com/rennies_blog/2013/12/-12112013.html

КПУКИ прекратява производството, като се позовава на Правилника за легализациите, заверките и преводите от 1958 г., посл. изм.1990, и на новите изисквания, въведени от 01.07.2013 г. със заповед № 95-00-152 / 31.05.2012 г. на бившия министър на външните работи, Николай Младенов.

 

Да се надяваме, че през 2014 г. КПУКИ ще разбере, че Правилникът е отменен още през 2001 г. от Хагската конвенция за апостила, а новите изисквания - през септември 2013 от сегашният външен министър Кристиан Вигенин.  

 

Как Вигенин отмени новите изисквания на Младенов
http://softisbg.com/rennies_blog/2013/12/post-89.html

Кой още не е разбрал, че Правилникът за легализациите е отменен още през 2001 г. от Конвенцията за апостила?
http://softisbg.com/rennies_blog/2013/12/-2001.html

 

 

 

Към моя блог в blog.bg: http://rennie.blog.bg/
Имейл rennie@softisbg.com
Мобилен 0888 60 90 72
Стационарен 052 988 600

 


Изпратен на хартия с куриер. В пратката приложих снимка на сайта на МВнР от днес, на която се чете текстът:

"Документите, оформени с апостил, трябва да бъдат преведени на български език по един от двата посочени по-долу начини:

1/ от конулски или дипломатически служител в държавата по произход на документа;

2/ от оторизирана от Министерството на външните работи на Република България Агенция за преводи (за да изтеглите списъка на фирмите, натиснете (ТУК), актуализиран към 13.06.2013 г (в процес на актуализация)."

А другото приложение е извлечение от Плана за намаляване на административната и регулаторна тежест за бизнеса, цитиран по-долу в писмото ми - частта за Външно, където пише поставянето на апостил да премине към МОНМ (на ръка добавих "изпълнено, от 01.06.2013 МОНМ поставя апостил на дипломите), а за преводите пише "остаряла нормативна база" и "да се приеме нормативен акт за статута на преводаческата дейност":
http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=657

 

 

ДО

КОМИСИЯТА ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ

И УСТАНОВЯВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

 

ОТ

 РЕНЕТА ТОДОРОВА СТОЯНОВА

ЕГН: **********

УЛ. „Г. БАКАЛОВ" 17, ВХ. 7, ЕТ. 1, АП. 80

ГР. ВАРНА - 9010

 

                                                                                                                                                

Дата: 18.07.2013 г.

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

 

            В изпълнение на молбата Ви, отправена на основание чл. 17, ал. 3, т. 5 и т. 6 от ПОДПУКИ, предоставям следната допълнителна информация:

            Сигналът не е за еднократно деяние от едно лице, а за дългогодишни  незаконосъобразни практики в дейността по извършване и заверяване на преводи на документи и други книжа. За тази дейност отговаря МВнР по силата на Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа, 1958, посл. изм. 1990. Всъщност никой не отговаря. Правилникът е безнадеждно остарял и неадекватен. Моля, да не се бърка с Устройствения правилник, както вече направи ВАС в Определение № 13174, 23.10.2012. За въпросния Правилник от 50-те самото МВнР признава в писмо изх.№ 12ПР-1149/21.03.2013 г , че е „една отдавна остаряла правна уредба, която на отговаря на новите обществени отношения" (писмото е приложено към сигнала ми, изпратен до Вашата комисия на 04.07.2013). Същата констатация е налична и в Плана за намаляване на административната и регулаторна тежест за бизнеса, приет с решение на МС от 2012 г. във връзка с Решение на Съвета за административната реформа, взето на 28 февруари 2012 г. (приложено). Изпълнението на този План е трябвало да бъде отчетено в срок до 30 ноември 2012 г.

            Вместо обаче да предприеме мерки за осъвременяване на остарялата правна уредба, бившият външен министър Николай Младенов заяви твърдото си намерение да я запази и утвърди. За целта той извърши някои действия, за които е уведомена Прокуратурата, а на вниманието на Вашата комисия е поднесен само въпросът за продължаващата реклама на т.нар. „оторизирани агенции за превод" на официалния сайт на МВнР (приложен изглед от него на 18.07.2013). Този въпрос, струва ми се, има връзка с чл. 11. от ЗПУКИ,  в сила от 31.03.2009 г., който гласи: „Лице, заемащо публична длъжност, няма право да дава съгласие или да използва служебното си положение за търговска реклама.". Разчитам на Вашата компетентна преценка дали правилно Ви сигнализирам или не; все пак аз съм преводач, а не юрист.

            Що се отнася до уточняване на имената на лицата, срещу които се подава сигналът, заеманата от тях длъжност и месторабота съгл. чл. 17, ал. 3, т. 5 от ПОДПУКИ, без да съм абсолютно изчерпателна, нито 100% сигурна, че точно това и само това са имената на лицата, срещу които подавам сигнала, мога да посоча поименно следните имена на лица, позволяващи с действие или бездействие търговска реклама на сайта на МВнР:

 

1. Николай Младенов, бивш министър на МВнР - активно работил в посока запазване и утвърждаване на остарялата правна уредба, предявил незаконни изисквания към търговските дружества, желаещи да  бъдат рекламирани на сайта на МВнР. По негово време броят на желаещите да бъдат рекламирани рязко спада от 1684 „оторизирани агенции" в края на 2012 г. до около 450 в началото на януари 2013. 

 

2. Бойко Борисов, бивш министър-председател на РБ - за бездействие и липса на контрол върху действията на Николай Младенов.

 

3. Марин Райков, бивш служебен министър на МВнР и служебен министър-председател - бил е уведомен от Омбудсмана на РБ, но не е предприел никакви мерки. Рекламата на търговските дружества като оторизирани от МВнР продължава.

 

4. Кристиан Вигенин, министър на МВнР към датата на подаване на сигнала - продължава линията на поведение на предшествениците си, въпреки че по собствените му думи е бил уведомен за проблемите още в първите дни от заемане на поста си. На 27.06.2013 г. се среща с представители на браншови организации, притеснени, че министърът повече няма да дава съгласието си или да използва служебното си положение за търговска реклама на фирми за преводи на официалния сайт на МВнР. Министър Вигенин ги успокоява, че им отпуска още три месеца срок, до 01.10.2013, да изпълнят незаконните повишени изисквания. Дотогава ще ги държи на сайта на МВнР. Така рекламата на търговските дружества като оторизирани от МВнР продължава.

 

 5. Пламен Орешарски, министър-председател към датата на подаване на сигнала - бездейства, точно както и предишните министър-председатели, вместо да осъществи контрол над действията на външния си министър и да му направи забележка, че не е редно да дава съгласието си или  да използва служебното си положение за търговска реклама на фирми за преводи на официалния сайт на МВнР.

 

В заключение, имената на лицата накратко:

1. Николай Младенов, бивш министър на МВнР

2. Бойко Борисов, бивш министър-председател на РБ  

3. Марин Райков, бивш служебен министър на МВнР и служебен министър-председател

4. Кристиан Вигенин, министър на МВнР към датата на подаване на сигнала

5. Пламен Орешарски, министър-председател към датата на подаване на сигнала

 

Деяние: Нарушаване с действие или бездействие на чл. 11 от ЗПУКИ. 

Искрено се надявам, че ще предприемете мерки за незабавно прекратяване на търговската реклама на преводаческите агенции, уж оторизирани от МВнР да извършват официални преводи, а всъщност сключили фиктивни, незаконосъобразни договори на основание чл. 2а, ал. 2 от отдавна остарелия Правилник от 50-те.

 

Моля, при проверката обърнете внимание, че се рекламират точно търговски дружества, а не преводачи. И още по-точно - посреднически агенции за преводи, много от които не разполагат дори с един квалифициран преводач в офисите си.

 

С уважение: Ренета Т. Стоянова

Приложения 2 бр. съгласно текста.

 

___

 

Предистория (съвсем кратка):

04.07.2013 - ДО КОМИСИЯТА ЗА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ
http://softisbg.com/rennies_blog/2013/07/-04072013.html

16.07. 2013 - Отговор от Комисията за конфликт на интереси
http://softisbg.com/rennies_blog/2013/07/-16072013.html

***

 

Коментари: 

 

19.07.2013, фейсбук група

 

Собственик на ПА: И сега?

 

Аз: Какво ще стане ли? Ами след получаване на сигнал, че Кристиан Вигенин се е срещнал с представители на браншови организации, притеснени, че министърът повече няма да дава съгласието си или да използва служебното си положение за търговска реклама на фирми за преводи на официалния сайт на МВнР, като ги е успокоил, че им отпуска още три месеца срок, до 01.10.2013, да изпълнят незаконните повишени изисквания, а дотогава ще ги държи на сайта на МВнР,

Комисият най-вероятно ще отговори, че не е нарушен чл. 11 от ЗПУКИ, който гласи:
„Лице, заемащо публична длъжност, няма право да дава съгласие или да използва служебното си положение за търговска реклама", защото агенциите не използват името на Вигенин за реклама на дейността си. Така че надеждите ми, изразени в края на сигнала, ще бъдат попарени  

 

 

 

Към моя блог в blog.bg: http://rennie.blog.bg/

 

Получен на хартия по обикновена поща с обратна разписка на 17.07.2013. Искат в 3-дневен срок да им посоча име на лице и какво точно е извършило. Отговорът е подписан от председателя на Комисията, Филип Златанов. В деня на получаването му в пресата се появиха съобщения, че същият е задържан с някакви обвинения, а на следващия ден, днес - 18.07.2013, че е освободен от длъжност.   

 

Линк към сканирания оригинал на отговора от КПУКИ:

http://www.softisbg.com/rennies_blog/2013/07/kpuki_16072013.jpg

 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

КОМИСИЯ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И УСТАНОВЯВАНЕ

НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

 

Към сигнал рег. № 185/11.07.2013г.

До РЕНЕТА СТОЯНОВА

УЛ. „Г. БАКАЛОВ" № 17, ВХ,

7, ЕТ. 1, АП. 80

ВАРНА 9010

Комисия за предотвратяване

и установяване на конфликт

на интереси

Изх. № С-185/ 16.07.2003

 

            УВАЖАЕМА Г-ЖО СТОЯНОВА,

 

            Във връзка с Ваш сигнал по чл. 23 от Закона за предотвратяване и установяване конфликт на интереси (ЗПУКИ) заведен с рег. № С-185/11.07.2013 г. и на основание чл. 17, ал. 3, т. 5 и т. 6 от Правилника за организацията и дейността на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (ПОДКПУКИ) Ви моля в 3-дневен срок от датата на получаване на настоящото уведомление да посочите:

 

            1. Имената на лице, срещу което подавате сигнал, заемана от него длъжност и месторабота;

 

            2. Всички данни, с които разполагате за конфликт на интереси в дейността на лицето, срещу което подавате сигнал.

 

            В случай, че в определения срок не отстраните посочените нередовности, на основание чл. 30, ал. 2 от АПК, производството по сигнала ще бъде прекратено.

 

            Адрес за кореспонденция на Комисията е в гр. София, бул. „Витоша" № 18, ет.5.

 

            С уважение,

            ФИЛИП ЗЛАТАНОВ (Подпис, не се чете)

            Председател на Комисията за предотвратяване

            и установяване на конфликт на интереси

(Печат: Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, Република България)

 

 

 

 

04.07.2013 - ПИСМО ДО КОМИСИЯТА ЗА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ
http://softisbg.com/rennies_blog/2013/07/-04072013.html


Към моя блог в blog.bg: http://rennie.blog.bg/

Статията е от човек, който се занимава с внедряване на системи за контрол на качеството. Публикувана е във фейсбук група. Там се проведоха и дискусиите.

ОТНОСНО СТАТУТА НА ПРЕВОДАЧИТЕ И ПРЕВОДАЧЕСКИТЕ ФИРМИ

 
От началото на 2013 г. вървят неуправляеми дебати по въпроса за статута на преводачите и преводаческите фирми.

 

Тук ще изложа моето кратко становище като консултант по разработване и внедряване на системи за управление:

Всяка услуга заявена (възложена) от клиент на изпълнител се договаря между тях. Както клиент, така и изпълнител може да бъде лице или фирма. Няма и не трябва да има ограничение какви изисквания да поставя клиента. Той иска качествен превод.
Тъй като клиентите не могат или трудно се ориентират в компетентността на изпълнителите, съответно в качеството на техните услуги (това се отнася и за други области на услугите), са създадени стандарти, които дават критериите и изискванията, които ако се спазят може да се изгради доверие към изпълнителя. Спазването на стандарта е доброволно и се доказва със сертификат, издаван по определена процедура.

 

Сертификати се издават от акредитирани за това органи или от неакредитирани, но за вторите имащи опит в сертификацията. Такива органи, действащи в България за преводаческите услуги по БДС EN 15038 са например Българския институт за стандартизация (БИС) и Веритас България. Може би има и други - не съм проверявал. Може да се ползват и чуждестранни европейски сертифициращи органи.

Министерството на Външните работи като държавен орган се явява гарант за качеството на услугите в цялата тази схема на преводите. Както в другите области, така и тук трябва да създаде нормативната база за гарантиране качеството на преводите и МВънР да не се намесва в тяхната работа, освен ако съответния нормативен акт не му отреди роля на контролен орган.

Дали в нормативния акт ще се регламентира задължителност на прилагане на БДС EN 15038 или ще се посочи като критерий за предимство при внедрен такъв, това е въпрос на обсъждане при съставяне на акта. Може в нормативния акт да се регламентира и одит от втора страна (в случая от страна на МВънР към преводаческите фирми), което спестява придобиването на сертификат, струващ скъпо. В този случай МВнР изгражда такъв контролен орган, който може да бъде и само едно лице. Същото (едно лице) спокойно може да се справи с контролната дейност при заплата 1000-1200 лв.


Независимо каква схема ще се избере в нормативния акт за изграждане на доверие към преводаческите фирми при новите изисквания същите трябва да се обединят в консорциуми или други подобни сдружения, за да може да отделят персонал за оценка и избор на квалифицирани преводачи (по критериите на същия този стандарт 15038) и съвместно да ползват този персонал. В този случай консорциума ще се явява изпълнител на услугата и ако е необходим сертификат или доклад от одити от втора страна ще се издава на него.
Готов съм да участвувам в стегнати дискусии на сериозни форуми по въпроса. Смятам, че началните разговори в дискусиите трябва да са около въпросите, повдигнати тук.

Поздрав: (име, сайт)

 

Коментари:
Д.: Колкото повече стандарти за качество, толкова по-малко качество - в строителство, в храни, дрехи, техника, услуги, навсякъде... сравнявайки с времена без такова изобилие от стандарти... което ме убеждава, че целта на стандартите въобще не е качеството, нито да "ориентира клиентите в компетентността на изпълнителите" (тези красиви приказки), а да свърши някои други "полезни" работи - създава се една държавно-частна схема, в която сертифициращи фирми заедно с държавни органи помагат на едрите фирми в даден бранш да останат само те и да определят условията, а малката конкуренция, която е борбена, изобретателна и често доста добра, да не се меси или направо аут. Изобщо, г-н (име), ако доверие се изграждаше с един купен документ на стената...

 

Авторът: Както Чърчил е казал за демокрацията, че не е хубаво нещо, но друго по-хубаво не е измислено - така е със стандартите - само те и нищо друго не дава критерий за качество за масовия потребител - спазването им е съвсем друга тема.

Аз: Споделям мнението на Д. Стандартите трябва да бъдат безплатни и присъждани при напълно прозрачна, публично достъпна процедура. В нашия бранш, примерно - образование такова и такова, опит такъв и такъв. Защо ли великият стандарт ЕN 15038 е толкова скрит и недостъпен? Дори брошурката му не се предлага свободно и открито, да прочете човек какво пък чудо на чудесата е съчинено от съставителите му. За още по-тайните консултации и процедури - да не говорим. Плащаш и го имаш. Шшт, не питай как - фирмена тайна! Слагаш го с удоволствие за украса на сайта си (или на стената на офиса). Някакъв лист хартия, на който пише сертификат, от който по нищо не личи какви са ти достойнствата.

 

И.: В подкрепа на горните мнения - доверие не се изгражда със сертификат, доверие се изгражда с добре свършена работа, от която са доволни и двете страни, а това става не със спазване на поредица от процедури, а със съвестна работа - в нашия случай - добре направен и верен превод, който е в резултат на знания, опит и желание.

 

Аз: Може би авторът не е наясно, че изискванията за квалификация на преводачите по EN 15038 са доста ниски - като тези на КО (средно образование стига). Това е така, защото EN 15038 не е създаден за заклети преводачи, нито за официални преводи. Той е евтин рекламен трик за привличане на клиенти. Най-добрият стандарт в нашия бранш е високата квалификация, опит и добросъвестност на преводача. 1-вото и 2-рото могат да се докажат, 3-тото е морална категория, по принцип дефицитна в днешно време, най-вече в средите на безскрупулния, едър, корпоративен бизнес.

 

Аз: "Услугата "предоставяне на официален превод от заклет преводач" е допълнителна, извън стандарта. Може да се предостави от агенцията срещу допълнително заплащане, но определено излиза извън обхвата на стандарта, който урежда предоставянето на качествени неофициални преводи. Само на неофициални. Агенцията не може да извършва официални преводи дори да е сертифицирана по десет стандарта."

Из „Недоразумението стандарт EN 15038":

http://rennie.blog.bg/drugi/2013/01/23/nedorazumenieto-standart-en-15038.1045440

 

Аз: Този стандарт нито е най-добрият, нито е единственият на пазара. Освен че не става за устни преводи, не става и за официални. Пък и не е международен, а само европейски. Вчера беше на мода IS0 9001 (или нещо подобно), днес EN 15038. Утре ще излезе друг, други ден - още някакъв. Който иска, нека да си ги колекционира. Но държавен орган да измисля измамни схеми ("новите изисквания" на мошеника Младенов), за да принуди едни частни фирми (преводачески) да плащат на други частни фирми (сертифициращи), за да имат право да извършват официални преводи - това е безобразие. Още повече, че EN 15038 не е за официални преводи!

 

Авторът: Пак повтарям моето становище - одит от втора страна е най-добре за фирмите или по критериите на стандарта или по приети взаимно други критерии с "клиента", който в случая при одит от втора страна се явява МВнР - за устните преводи стандарта не се отнася. И тези разговори трябва да се повдигнат от разните съюзи на високо ниво - аз не членувам в никакъв съюз - извършвам технически преводи и моите редовни клиенти ми се доверяват, както коментарите, по-горе без стандарт. Но дискусиите се водят за документи по списъка на МВнР.

Аз: Авторът още не е разбрал, че МВнР не е никакъв клиент на агенциите за преводи, а обикновен рекетьор. Говоря за фиктивния договор по чл. 2а, ал. 2 от Правилника за легализациите. Тук имаме престъпление. Ако някой още не е разбрал, крайно време е да го разбере. Съюзите на високо ниво е смешен израз. Или има браншови организации, или няма. Какво високо или ниско ниво? У нас има 3-4 организации на агенциите и 2 - на преводачите. И нито една национална. Разединени, скарани и ялови, те нямат изградени мрежи от координатори в страната и ни предават, ни приемат. Отделно, че СПБ функционира като посредническа агенция за преводи, сключила фиктивен договор с МВнР. Сбъркана работа. Тези деформации се дължат до голяма степен на остарялата правна уредба. Никакви декорации и сертификации няма да помогнат, докато не се промени порочният начин на извършване и заверяване на официални преводи.

 

 ***

 

Бях обещала на автора да прочета внимателно статията и да нахвърля някои бележки. В тази връзка на 16.07.2013 г. му изпратих следния имейл:

 

"Мои бележки по статията след втори прочит: 

От началото на 2013 г. вървят неуправляеми дебати по въпроса за статута на преводачите и преводаческите фирми.

"неуправляеми дебати"? Много общо твърдение. Кой, какво и къде дебатира? Аз например дебатирам остарялата правна уредба на преводаческата дейност в статии и писма до институции. Доколкото ми е известно, всички други дебати - от една година насам - са предимно анонимни и се свеждат до оплаквания от непосилните  „нови изисквания", за които аз твърдя, че са елементарна, зле скроена измамна схема (рекет на държавно ниво), разчетен на агенцийната привързаност към остарялата правна уредба и липсата на независима съдебна власт. Съответно съм изложила мнението си в статии и писма до институциите. Всичко, написано от мен, е публично достъпно. Засега все още не съм повдигнала официално въпроса с измамата (рекета) единствено пред Прокуратурата, но може би и това ще направя на по-късен етап. Нека първо обърнат внимание на нередностите във връзка с остаряла правна уредба. Те са достатъчно сериозни сами по себе си. 

 

Сертификати се издават от акредитирани за това органи или от неакредитирани, но за вторите имащи опит в сертификацията. Такива органи, действащи в България за преводаческите услуги по БДС EN 15038 са например Българския институт за стандартизация (БИС) и Веритас България. Може би има и други - не съм проверявал. Може да се ползват и чуждестранни европейски сертифициращи органи.

„акредитирани за това органи или от неакредитирани. Такива органи са..." Какви такива - акредитирани или неакредитирани? Не става ясно.


Министерството на Външните работи като държавен орган се явява гарант за качеството на услугите в цялата тази схема на преводите.

Гарант ли? Няма такива работи! На щемпела им пише „МВнР не отговаря за верността на превода".  Те гарантират само, че подписът е точно на дадения преводач, но м.г. Младенов се изпусна и призна пред НС, че дори и това не гарантират - направо си каза, че неговите хора в МВнР не знаят чий подпис заверяват:

"Ние нямаме възможност за контрол върху процеса на превод - дали той се извършва действително от заявения от фирмата изпълнител - преводач или от студенти. При нас идва текст с подпис на преводача - ние не проверяваме текста, а заверяваме подписа на преводача."

            Стенограма от 363-то пленарно заседание на НС, 15.06.2012 г:

            http://www.parliament.bg/bg/plenaryst/ns/7/ID/2755

 

Наистина, в Правилника за легализациите от 50-те пише, че МВнР отговаря за качеството на преводите, но този правилник е „една отдавна остаряла правна уредба", по думите на самото МВнР. Правилникът отдавна е за прибиране в архив.  Не става нито за  преводи, нито за легализации. Впрочем легализацията е премахната от Хагската конвенция за апостила (в сила за РБ от 2001). А преводите са отделна икономическа дейност, а не част от легализирането на документи. Имат си и отделен код от дейностите на Външно. Смесването им с „легализациите" е по вина именно на остарялата уредба. Освен това, хората често бъркат понятията „документ" и „превод на документ". Младенов например пред НС нарече преводите „документи на чужд език"! Съществува една международна конвенция за издаване на документите на няколко езика, която България още не е подписала. Като я подпише и учрежденията започнат да издават дипломи и актове с унифициран превод на няколко чужди езика, тогава вече ще имаме „документи на чужди езици". 

 

Както в другите области, така и тук трябва да създаде нормативната база за гарантиране качеството на преводите и МВънР да не се намесва в тяхната работа, освен ако съответния нормативен акт не му отреди роля на контролен орган.
Дали в нормативния акт ще се регламентира задължителност на прилагане на БДС EN 15038 или ще се посочи като критерий за предимство при внедрен такъв, това е въпрос на обсъждане при съставяне на акта.

За какъв нормативен акт се намеква тук? Да не би в момента онези „експерти" от „високите нива" да забъркват някаква манджа с грозде по тяхната си рецепта - на тъмно, без „неуправляеми дебати"? Или, най-добре, без никакви дебати, нали затова са те, експертите!

 

Може в нормативния акт да се регламентира и одит от втора страна (в случая от страна на МВънР към преводаческите фирми), което спестява придобиването на сертификат, струващ скъпо. В този случай МВнР изгражда такъв контролен орган, който може да бъде и само едно лице. Същото (едно лице) спокойно може да се справи с контролната дейност при заплата 1000-1200 лв.

Това звучи добре като идея. Не за Външно като одитор, а за безплатен държавен одит. Но трябва ли да си играем на проверки при тези технически средства, с които разполагаме? И при тази повсеместна корупция? Интернет например предоставя прекрасни възможности за достъп до необходимата информация от цял свят и по всяко време. Да речем, имаш агенция за преводи, имаш преводачи, с които работиш. Защо да не ги публикуваш открито? Име, диплома (сканирана), опит, специализация, работи на трудов договор еди-къде си или има своя фирма, или е на свободна практика, цена на превода (примерно 15 лв. на страница). Добре е да има унифицирани цени, както е сега за преглед при лекар в частна клиника. Идва клиент и иска официален превод от заклет преводач. А-а, тази услуга е по-скъпа, подобно на прегледа при хабилитирано медицинско лице. Нещо такова. Няма ли да е по-добре така, като в частна клиника, вместо да се крият преводачите и да се баламосват  клиентите с разни сертификати в рамка на стената? В стандарта 15038 пише ли как се организира работата с преводачите? На трудов договор ли? На свободна практика ли? С фирма ли? Крият ли се от клиентите или се поставя списък с имената и квалификацията им в офиса и на интернет страницата на сертифицираната агенция?  Досега не съм забелязала сертифицираните да дават информация за преводачите си, но у нас положението е много объркано с тези преводачи, затова ги крият. А допускам и друго - този стандарт е измислен точно за баламосване на клиентите, нещо като „Сертификата гледай, бе! Какви имена на преводачи търсиш по стените?!"          


Независимо каква схема ще се избере в нормативния акт за изграждане на доверие към преводаческите фирми при новите изисквания същите трябва да се обединят в консорциуми или други подобни сдружения, за да може да отделят персонал за оценка и избор на квалифицирани преводачи (по критериите на същия този стандарт 15038) и съвместно да ползват този персонал. В този случай консорциума ще се явява изпълнител на услугата и ако е необходим сертификат или доклад от одити от втора страна ще се издава на него.

Как така „трябва"? За да стане задължително обединяването „в консорциуми или други подобни сдружения", е необходимо да се промени Търговският закон. А може би и Конституцията? Това е ограничаване на свободата на избор как да работи човек. Обединяване (окрупняване) се наблюдава по цял свят, наистина, но не със заповед, а по други механизми. Простичко казано, по закона на джунглата.

 

Готов съм да участвувам в стегнати дискусии на сериозни форуми по въпроса. Смятам, че началните разговори в дискусиите трябва да са около въпросите, повдигнати тук.

Стегнато казано, въпросите са за сертифицирането, a не за статута на преводачите и ПА. Мен повече ме интересуват второто. Интересува ме и сертифицирането, но не защото МВнР било наредило. Може някой ден и аз да реша да се сертифицирам.   

 

***

На горните въпроси и коментари получих следния кратък отговор:

 

„Здравей Рение, нямам намерение подробно да ти отговарям. Не искам да коментирам в писмен вид историята и сегашното положение на преводачите и фирмите за преводи - пълна бъркотия. Ти знаеш моето становище и само мога да се явя, ако някой ме покани (очаквам такава покана от (скрито име) - член на УС на съюза на преводачите (скрит линк към интернет сайт на члена на УС на СПБ) на дискусия и да участвувам в обсъждане на този статут с цел да се регламентира в интерес на преводачите дейността им.

 

Поздрави! (от автора на статията)

 

 


Към моя блог в blog.bg: http://rennie.blog.bg/

 


В табличен вид са разгледани приликите и разликите в организацията и регулирането на две на пръв поглед съвсем различни дейности - на фирмите превозвачи, които набират водачи на МПС, в т.ч. таксиметрови, и на фирмите за преводи, които набират преводачи. Използваното в заглавието название „фирми-преводачи" не е измислено от мен, а от Върховния административен съд. То не е правилно, тоест правилно е точно толкова, колкото би било названието "фирма-водач на МПС" или "фирма-шофьор", ако сте чували такова (аз не съм). Приятно четене!

 

 

 

ЗА АВТОМОБИЛНИТЕ ПРЕВОЗИ ИМА ЗАКОН

 

 

НЯМА ЗАКОН ЗА ПРЕВОДАЧЕСКАТА

 ДЕЙНОСТ

(не е фатално, вж. забележката по-долу)

Забележка: В повечето страни в ЕС също няма специален закон.

Достатъчно е да има:

 

1. Клауза за наказателната отговорност на преводача - и у нас има: чл. 290, ал.2 от НК;

2. Официален регистър на преводачите с висока квалификация и опит (заклетите преводачи) - у нас няма такъв, МВнР държи в тайна списъците

със заклети преводачи, сякаш са с гриф „строго секретно".

 

Транспортната дейност подлежи на лицензиране  

 

Преводаческата дейност не подлежи на лицензиране

 

Забележка:

Всички тези приказки за лицензирани или оторизирани агенции за извършване на официални преводи са елементарен рекламен трик, охотно поддържан от самото МВнР. Как стоят на практика нещата? Фирмите за преводи сключват един фиктивен договор с МВнР и - готово, вече са „оторизирани". Основанието за сключването на фиктивния договор е един вътрешно-ведомствен правилник на МВнР от 1958, съхранен без нито едно изменение от 25.12.1990 г. и отдавна въздигнат в истински култ - по-високо

от всички закони, европейски директиви и международни конвенции. Вече

23-та година никой не смее да извика „Царят е гол!", защото всички правителства, изредили се от 1990 до днес, са в кюпа, а фиктивният договор

е залегнал в цялото законодателство и излагацията е наистина голяма.

 

Линк към сравнение между фиктивния договор и подобен на него, нормален:: http://softisbg.com/rennies_blog/2013/06/post-56.html 

 

Линк към разбор на неадекватните разпоредби на Правилника от 50-те,

с който уж се регулират легализациите, заверките и официалните преводи:

http://rennie.blog.bg/novini/2013/04/14/goliam-smeshnik-e-tozi-pravilnik.1100373

 

ИА "Автомобилна администрация" води регистър на моторните превозни средства към всеки лиценз и издава удостоверение за всяко превозно средство и за всеки водач.

 

 

И МВнР води регистър на преводачите към т. нар. „оторизирани" („лицензирани") агенции за преводи, но не издава отделно удостоверение за всеки преводач.

Забележка: Няма как да издава удостоверение за всеки отделен преводач, защото агенциите ползват едни и същи заклети преводачи, като всяка внася

в МВнР списък с уж „нейни" заклети преводачи, а МВнР си затваря очите пред повтарящите се имена. Това е все едно една фирма-превозвач да внесе списък с 50 коли и водачи в ИА „Автомобилна администрация", а друга след нея да внесе същия списък и отново да ги регистрират - този път под друг номер (към друг лиценз), а после да дойде трета и за трети път да регистрират пак същите коли и водачи. Честа практика е агенциите да вписват в списъка със „свои" заклети преводачи собствениците на други агенции за преводи от същия град или дори от друг град, а те на свой ред - тях. Все едно, примерно, собственикът на „О КЕЙ Супертранс" да впише като свои водачи собствениците на „Хит такси", „Тико Такси" и  „Орион Такси", а те

на свой ред да регистрират  собственика на „О КЕЙ Супертранс" като

свой водач. Т.нар. „регистрация" на заклети преводачи в МВнР е

нещо такова - пълна каша.

Веднъж вписано в базата данни на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, превозното средство може да бъде прехвърлено в друг лиценз. (Чл.6, ал. 2 от ЗАП)

Веднъж вписаният в базата данни на МВнР (за)клет преводач може да бъде вписван отново и отново във всички други „лицензи" до постигане на тотална бъркотия. Тя отдавна е постигната, впрочем.

Затова МВнР си крие „базата данни" с преводачи. 

Всеки лицензиран превозвач трябва да има ръководител на транспортната дейност с познания и опит, придобити чрез посещения в курсове за обучение или усвоени в транспортната практика, който успешно е положил писмен изпит по предмети, определени в наредбата (Член 6, ал. 5 от ЗАП).

 

Няма никакви изисквания към ръководителите на „оторизираните" („лицензираните") агенции за преводи. Най-лесно е да регистрираш агенция за преводи в България.

Лицензираните превозвачи могат да осъществяват превоз на пътници и товари само с водачи, които отговарят на изискванията за минимална възраст, правоспособност за управление на моторни превозни средства от съответната категория и за психологическа годност (Член 7, ал. 2 от ЗАП)

 

„Лицензираните" агенции за преводи могат да извършват официални преводи само със заклети преводачи, които отговарят на критериите на МВнР (не особено високи) и неофициални преводи с всякакви преводачи, каквито си намерят - МВнР

не се интересува от тях. Агенциите са много

доволни от дадената им свобода - издирват

закъсали хора без образователен ценз, плащат им жълти стотинки за некачествените преводи, които правят, и печелят ли, печелят от комисионни. Това

е все едно на лицензираните превозвачи да разрешат да извършват превози освен с правоспособни, регистрирани водачи, също и с водачи без шофьорска книжка, както и да използват коли-трошки наред

с изправни автомобили.

За съответствие с изискването за квалификация на водача министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията или упълномощени от него длъжностни лица издават карта за квалификация на водача със срок на валидност 5 години. (Член 7б, ал. 1 от ЗАП)

 

Няма такива подробности.

Водачите, придобили квалификацията по ал. 2, подлежат на периодично обучение за усъвършенстване на познанията си на всеки 5 години.  (Член 7б, ал. 4 от ЗАП)

Няма изискване за периодично обучение и усъвършенстване на познанията на преводачите - нито на всеки 5 години, нито на николко.

Специализираните, случайните и превозите за собствена сметка на деца и/или ученици се извършват от водачи, които притежават най-малко две години професионален опит като водачи на автобус и са на възраст не по-малка от 25 години.  (Чл. 23б, ал. 1 от ЗАП)

Специализираните преводи (технически, медицински и др.) не се считат за официални и затова МВнР си затваря очите, че те се извършват от преводачи без образователен ценз. Всъщност никой не знае от кого се извършват, а това са едни от най-трудните и отговорни преводи.

 

#10742 Отговорността да извършваш специализирани преводи

2013-07-13 14:46

http://www.peticiq.com/forum/32093/start/10725#10742

Превозвачът отговаря за живота и за всяко телесно или психическо увреждане на пътника вследствие на злополука във връзка с превоза, докато пътникът се е намирал в превозното средство или се е качвал, или е слизал от него, или е предизвикана поради товаренето и разтоварването на багажите. (Чл. 42 от ЗАП)

Агенциите за преводи не носят никаква отговорност за преводите, които извършват техните, общо взето техните, преводачи. МВнР също не носи никаква отговорност. Единственото звено по веригата от посредници, което носи отговорност и то не каква да е, а наказателна - до 5 години затвор за неверен превод! - е преводачът, единствено преводачът и никой друг. Не е нито агенцията, нито МВнР. (Чл. 290, ал. 2 от Наказателния кодекс)     

 Превозвачът НЕ се освобождава от отговорност за вредите, причинени поради физическите или умствените недостатъци на водача или на други лица, изпълняващи функции по превоза, дефектите или състоянието и функционирането на превозното средство. (Чл. 44 от ЗАП)

 

Агенциите за преводи са напълно освободени от отговорност за вредите, причинени от преводачите без образователен ценз, които спокойно могат да използват и ще продължат да използват, зер пари падат от таз дейност! И МВнР си затваря очите по същата причина - заверява незаконосъобразно подписите на преводачите и събира ли, събира такса за тази заверка. МВнР само си призна в писмо до МС, че заверката е незаконосъобразна:

Писмо изх. № 12ПР-1149/21.03.2013 от МВнР до МС:

http://rennie.blog.bg/novini/2013/03/21/pismo-izh-12pr-1149-21-03-2013-ot-mvnr-do-ms-s-kopie-do-men.1066704

 

Таксата за тази незаконосъобразна заверка е отменена още преди няколко години, но МВнР продължава да я събира уж по Тарифа 3:

 

Тарифа № 3, отм. ДВ бр. 3/2008 г.:

http://im.cablebg.net/clients/t3mvnr00.htm

Тук има такса за заверка на подписа на преводача: чл. 16 от Раздел IV Такси за легализации на документи и заверка на преводи

 

Тарифа № 3, в сила от 23.04.2009 г.:

http://www.mfa.government.bg/uploads/files/TARIFA3.pdf

Тук вече няма такса за заверка на подписа на преводача

 

 

 

 Гражданите не знаят и няма как да знаят, че таксата „заверка на подписа на преводача" в МВнР е незаконна (отменена е преди години). Те виждат,

че я има обявена на сайта на МВнР и вярват на министерството. Вярват и на агенциите за преводи.

А тези „оторизирани" агенции затова са и получили фалшивия си „лиценз" от МВнР, за да повтарят лъжите му пред гражданите и фирмите потребители на официални преводи. В момента около 650 агенции са сключили фиктивен с МВнР, за да мамят клиентите си в съглашателство с МВнР.  Поне от 7-8 години се говори и пише за нередностите в „регулирането" на преводаческата дейност, а от миналата година насам се води оживен диалог с институциите за отстраняването им, но без особен ефект. Всички си правят оглушки - и МВнР, и МС, и ВАС, и ВАП, и Омбудсманът, и НС... Изписаха се и над 100 статии, но не от журналисти - медиите също си правят оглушки. Публикуваха се и над 10 000 мнения, но

не от експерти - експертите също си правят оглушки. Докога ли ще продължава това безобразие, направо да се чуди човек?  

Към моя блог в blog.bg: http://rennie.blog.bg/

 

 

 

Ползвани източници:

1. ЗАКОН ЗА АВТОМОБИЛНИТЕ ПРЕВОЗИ

http://www.mtitc.government.bg/page.php?category=213&id=505

 

Извлечение от ЗАП (пълния текст на цитираните по-горе членове):

 

Глава втора Лицензиране и регистриране

Чл. 6 (1) Обществен превоз на пътници и товари се извършва от превозвач, който притежава лиценз за извършване на превоз на пътници или товари на територията на Република България, лиценз за извършване на международен превоз на пътници или товари-лиценз на Общността, или удостоверение за регистрация-за извършване на таксиметрови превози на пътници, и документи, които се изискват от този закон. Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" води регистър на моторните превозни средства към всеки лиценз за извършване на превоз на пътници или товари на територията на Република България и издава удостоверение по образец, определен с наредбата по чл. 7, ал. 3, за всяко превозно средство.

 

Чл.6 (2) Веднъж вписано в базата данни на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, превозното средство може да бъде прехвърлено в друг лиценз.

 

Член 6. (5) Изискванията за професионална компетентност по ал. 2, т. 2 са изпълнени, когато ръководителите на транспортната дейност на търговците притежават познания и опит, придобити чрез посещения в курсове за обучение или усвоени в транспортната практика, успешно са положили писмен изпит по предмети, определени в наредбата по ал. 3, и имат най-малко средно образование.

 

Член 7. (2)  Лицензираните превозвачи могат да осъществяват превоз на пътници и товари само с водачи, които отговарят на изискванията за минимална възраст, правоспособност за управление на моторни превозни средства от съответната категория и за психологическа годност, определени с наредбата по чл. 7, ал. 3.

 

Чл. 7б. (Нов - ДВ, бр. 85 от 2006 г.) (1) Лицензираните превозвачи и лицата, извършващи превози за собствена сметка, осъществяват превози на пътници и товари с превозни средства, за управлението на които се изисква свидетелство за управление на моторно превозно средство от категории и подкатегории C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D или D+E, само с водачи, които отговарят на изискването за квалификация на водача. За съответствие с изискването за квалификация на водача министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията или упълномощени от него длъжностни лица издават карта за квалификация на водача със срок на валидност 5 години.

(2) Карта за квалификация на водач се издава на лица, притежаващи удостоверение за професионална компетентност, удостоверяващо начална квалификация или периодично обучение по смисъла на ал. 3 и 4.

(3) Изискването за квалификация на водача по ал. 1 е изпълнено, когато водачът притежава познания, придобити чрез посещения в курсове за обучение, и е положил успешно изпит.

(4) Водачите, придобили квалификацията по ал. 2, подлежат на периодично обучение за усъвършенстване на познанията си на всеки 5 години.

(5) Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията определя с наредба условията и реда за провеждане на обучението и реда за провеждане на изпитите по ал. 3 и 4.

Забележка: Разпоредбите на чл. 7б влизат в сила както следва:

а) за водачи на моторни превозни средства, за управлението на които се изисква свидетелство за управление на моторно превозно средство от категории и подкатегории D1, D1+E, D или D+E-от 10 септември 2008 г.;

б) за водачи на моторни превозни средства, за управлението на които се изисква свидетелство за управление на моторно превозно средство от категории и подкатегории C1, C1+E, C или C+E-от 10 септември 2009 г.

Чл. 7в. (Нов ДВ, бр. 85 от 2006 г.; в сила от 01.01.2008 г.) (1) Курсове за обучение на водачи за придобиване на квалификация и за усъвършенстване на познанията им се организират от търговци и юридически лица с нестопанска цел, от професионални училища, професионални гимназии, професионални колежи, средните общообразователни училища с професионални паралелки, както и висшите училища, които притежават удостоверение за регистрация.

 

 

Чл. 12. (Изм. - ДВ, бр. 11 от 2002 г., изм., бр. 99 от 2003 г., в сила от 12.12.2003 г.; изм., бр. 85 от 2006 г.; в сила от 20.10.2006 г.) (1) Таксиметров превоз на пътници може да се извършва от търговци, притежаващи удостоверения за регистрация, или от водачи, извършващи дейността от името на регистриран превозвач, но за своя сметка.

(2) Регистрацията по ал. 1 се извършва от Изпълнителната агенция "Автомобилна администрация", където се води регистър.

(3) За вписване в регистъра лицата по ал. 1 трябва:

1. (изм.- ДВ, бр. 85 от 2006 г.; в сила от 20.10.2006 г.) да подадат заявление до Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация", комплектувано с документите, определени в наредбата по чл. 12а, ал. 5;

2. да отговарят на изискванията за благонадеждност, посочени в чл. 7, ал. 4;

3. да отговарят на изискванията за професионална компетентност, посочени в чл. 7, ал. 5.

 

Раздел II. Специализирани и таксиметрови превози

Чл. 23б. (Нов - ДВ, бр. 17 от 2011 г.) (1) Специализираните, случайните и превозите за собствена сметка на деца и/или ученици се извършват от водачи, които притежават най-малко две години професионален опит като водачи на автобус и са на възраст не по-малка от 25 години.

 

Раздел II

Отговорност на превозвача по договора за превоз на пътници

Чл. 42. Превозвачът отговаря за живота и за всяко телесно или психическо увреждане на пътника вследствие на злополука във връзка с превоза, докато пътникът се е намирал в превозното средство или се е качвал, или е слизал от него, или е предизвикана поради товаренето и разтоварването на багажите.

Чл. 43. Превозвачът се освобождава от отговорност, ако увреждането по чл. 42 е причинено от обстоятелства, които превозвачът, независимо от взетите от него мерки според особеностите на случая, не може да избегне или последиците от които не може да предотврати (непреодолима сила).

Чл. 44. Превозвачът не се освобождава от отговорност за вредите, причинени поради физическите или умствените недостатъци на водача или на други лица, изпълняващи функции по превоза, дефектите или състоянието и функционирането на превозното средство.

 

2. ИА 'Автомобилна администрация"

ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ТАКСИМЕТРОВ ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ

ПРОЦЕДУРА ПО ИЗВЪРШВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНАТА УСЛУГА

http://rta.egov.bg/service.aspx?FormID=%7B43633FB5-967F-490D-8C54-5A70B3EE0FB8%7D

 

1.Правоимащи лица

■Tърговци по смисъла на Търговския закон, които извършват таксиметров превоз на пътници

2.Необходими документи

■За извършване на услугата правоимащото лице подава следните документи (чл. 9 от Наредба № 34 от 6 декември 1999 г.):

◦копие от съдебното решение за регистрация;

◦удостоверение за актуално състояние към датата на подаване на заявлението;

◦копие на удостоверението за регистрация по БУЛСТАТ;

◦договор за назначаване на ръководителя на транспортната дейност;

◦свидетелство за съдимост на ръководителя на транспортната дейност;

◦копие на удостоверение за професионална компетентност на ръководителя на транспортната дейност;

◦списък на автомобилите, с които превозвачът ще извършва таксиметров превоз на пътници;

◦документ, удостоверяващ съгласието на собственика на автомобила да бъде вписан в списъка към удостоверението за регистрация, когато автомобилът не е собственост на превозвача;

◦заверени от превозвача копия на свидетелствата за регистрация на автомобилите;

◦заверени от превозвача копия на контролния талон към знака за периодичен преглед за проверка на техническата изправност на лекия таксиметров автомобил и на картата за допълнителен преглед на лек таксиметров автомобил.

Вътрешен ход на административната услуга

■В регистъра на търговците, които извършват таксиметров превоз на пътници, се вписват следните данни (чл. 14, ал. 1 от Наредба № 34 от 6 декември 1999 г.):

◦пореден номер и дата на регистрацията;

◦фирма, седалище и адрес на управление на търговеца;

◦номер по БУЛСТАТ;

◦номер на издаденото удостоверение за регистрация;

◦данни за моторните превозни средства, с които превозвачът извършва превозите - регистрационен номер, идентификационен номер, марка и модел, дата на първата регистрация;

 

 

3. Вътрешен лиценз за извършване на пътнически превози към дата 08.07.2013 г. /820 бр.

http://www.rta.government.bg/images/Image/registri/ip.htm

 

 

4. СПИСЪК НА ПРЕВОЗВАЧИТЕ И ЛИЦАТА, ИЗВЪРШВАЩИ ОБЩЕСТВЕН ПРЕВОЗ

ИЛИ ПРЕВОЗ ЗА СОБСТВЕНА СМЕТКА НА ПЪТНИЦИ И ТОВАРИ

http://www.rta.government.bg/images/Image/registri/spravka_riskovi_kategorii_FINAL%202013.pdf

 

 

 

 

 

28 април 2001

МВнР

Държавни изисквания относно оформянето на документите

На 30 април 2001s г. влиза в сила за Република България Конвенцията

за премахване на изискването за легализация на чуждестранни

публични актове, съставена в Хага на 5 октомври 1961 г.

Във връзка с прилагането на конвенцията, даваме следните

разяснения:

...

12. До приемането на нов нормативен акт, регламентиращ

изискванията и процедурата за удостоверяване /легализиране/ на

документите от и за чужбина, се прилагат разпоредбите на

Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и

други книжа / обн. ДВ, бр. 73 от 12.09.1958 г., последно изм., ДВ,

бр.103 от 25.12.1990 г. / - текста на правилника е даден в приложение

№ 5.

София, 28 Април 2001 г.

МВнР - Дирекция " КО " Сектор "Заверки и легализации"

http://www.bgcanada.com/portal/files/DOKUMENTI_VALUTA.pdf

 


 

16 януари 2006
Форум на в. "Сега" под интервю с Юлия Лозанова

Високата - за клиента - цена на преводите в България се дължи на таксата за лицензиране - преводачът наистина взема около 3 лева (за основните езици) и от 5 нагоре за останалите за превода, фирмата още около 5, но останалото е за държавата. В държави, където институцията "заклет преводач" наистина я има и той си има печат, преводите са около 2 пъти по-евтини, защото цялата цена на превода остава при преводача. Затова пък той има задължението да превежда за държавните институции по определени цени, които за писмените преводи са горе-долу еднакви с пазарните цени, но за устните са около 2 пъти по-ниски.
А това обобщение, че заклетият преводач в цяла Европа "има право да превежда само на майчиния си език, докато у нас няма такова ограничение" е голяма глупост. Аз ще кажа само за там, за където знам: има право да превежда на и от всеки език, за който докаже, че има необходимото образование и издържи изпит, който никак не е лесен и е малко вероятно току-що завършил филолог да го издържи, а му трябват поне няколко години практика. Изпитът се плаща, но затова пък доходите си струват.
Източник:
http://www.segabg.com/article.php?id=251276

 

25 октомври 2007 

Разговори в интернет форум

- Някой знае ли защо спряха регистрацията на фирми и кога възнамеряват да я подновят?

 

- Причината е, че заловиха фалшифицирани подписи на преводачи. Някои фирми са давали имена на заклети преводачи или са ги подписвали без знанието на самите преводачи. Аз лично съм свидетел на превод от иврит, за който преводачката каза, че не го е подписала тя. Знам коя фирма го е пуснала в КО. Преводът беше върнат обаче не заради това, а заради неспазване на други изисквания.

 

- На другия колега, който явно се занимава само с проекти ще кажа, че мога да посоча поне две големи фирми, които работят големи проекти и които внасят на ден около 70-80 документа за легализация.

 

- А това, че в КО се плаща и се получават подаръци всички го знаем, но явно на всички им изнася да мълчат.

 

- Наложи ми да ходя в полицията и да обяснявам, че моят подпис е мой.

 

- И сто да чакат за договор конкуренцията е достатъчно голяма и не липсата й е причина някои агенции да си позволяват да подписват нас преводачите без наше знание.

 

- Що се отнася до имената на агенциите, които правят нарушения - няма да ти се разсърдим, ако изплюеш камъчето и ни ги съобщиш под дълбока тайна.

 

- Колега, според мен и сега фирмите са много. Прекалено много станахме преводачите. Куцо и сакато стана шеф на фирма за преводи - шофьори, биолози, хора със средно образование. Ей затова страничен наблюдател има такова мнение за преводаческата гилдия.

 

- Човек който не знае цената на владеенето на чужд език не може нито цени да определи правилно, нито срокове. И както вече обсъждахме в съседна тема - преводачите ще продължават да пресушават каните с кафе, ще си вадят очите на нощно осветление и сутрин ще ходят като замаяни до припадък със шепа левчета подрънкващи във джоба за насъщния......

 

- Защото само един такъв управител може да предложи на пазара цени от 5-6 лева на страница (от клиента!!! за фирмата!!!) и машинопис 2 лв. на бг. и 3 лв. на чужд език...

 

- С ръководене на преводаческа дейност НЕ ТРЯБВА да се занимава човек, който си няма грам представа от превод. Едва ли трябва и на теб да давам обяснения подобни на това, че преводът не е машинопис на чужд език.

 

- И именно във тази връзка, наяве излезе и факта, че всъщност фирмите и преводачите не са обвързани в никакви законови норми, които биха могли да ги накарат да си понесат отговорността за допуснатите грешки и нередности.

 

- По въпросния случай, който отключи процеса на проверката, при доказан факт че преводачът не е положил лично подписа си върху документа, и при отказ от страна на фирмата, че именно те са го поставили, в крайна сметка се оказва, че няма закон по който виновния да бъде подведен под отговорност. И в тази връзка се правят постъпки пред други висши инстанции за да се намери формата, под която фирмите да могат да отговарят за действията си пред закона. Това е причината, временно да бъде преустановено регистрирането на нови фирми, докато се намери тази форма.

 

- Въпросът дали това ще бъде много изгодно и за силните на деня си остава обаче, и това прекалено дълго забавяне, освен на летни отпуски и предизборни вълнения, най-вероятно се дължи и на куп други причини...

 

Източник: http://clubs.dir.bg/showthreaded.php?Board=translators&Number=1948019429&page=&view=&sb=&vc=1

 

 

26 януари 2008

Разговори в същия интернет форум

- Искам да регистрирам фирма за преводи, и ми е необходима информация какви са изискванията на Консулския отдел за сключване на договор за издаване на лиценз.

 

Съобщение на сайта на МВнР

ВАЖНО!

Министерството на външните работи информира, че във връзка с работата на сформираната Междуведомствена работна група за промяна на реда и условията за извършване на официални преводи, временно се преустановява сключването на договори с еднолични

търговци и търговски дружества, съгласно чл. 2а от Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа. Предвид горната информация препоръчваме на гражданите и фирмите да се въздържат от подаване чрез "Приемна" на МВнР на

молби и документи за сключване на такива договори.

http://www.mfa.bg/bg/files/pdf/spisyk_doc.pdf (стар линк, не работи)

 

- А какви промени се очакват да настъпят, след като се поизпотят в Министерството и измудрят нещо?

 

- И ние това се питаме.

Този текст стои в сайта на министреството от началото на 2007 г.. И оттогава нови фирми не се регистрират..

Та и ние все се питаме и чакаме...

 

- Доколкото се понесе мълвата, промените ще засегнат статута на фирмите, начина за регистрация, поемането на отговорност и т.н.

Последното, което чух е, че целта е броя на регистрираните фирми да се намали най-малко с 50%.

 

- Благодаря за информацията. Не бях в течение, че това съобщение в сайта им е толкова старо.

 

- Това е абсурд! Една година не се регистрират нови фирми????? Да живее защитата на конкуренцията. Какво ли още ще дочакаме от Консулски отдел? Доколкото съм запозната, поне в някои страни в ДРУГАТА ЕВРОПА, преводач - едноличен търговец може да си подписва и подпечатва преводите. Чудя се защо тук искат да намалят преводаческите бюра с 50%?

 

- Чух, че едни адвокати, отделили се от известна фирма и станали самостоятелни, са завели иск срещу КО именно по съображения за защита на конкуренцията. Ако науча още нещо, ще пиша.

 

Източник:

http://clubs.dir.bg/showflat.php?Board=translators&Number=1948412185&page=120&view=collapsed&sb=5&vc=1

 

 

Междувременно такси за легализация на документи скочиха 20 пъти

Външно реже фирми от бизнеса с преводите

Близо 1 година от ведомството на Ивайло Калфин не допускат нови играчи без обяснение

 

1 февруари 2008

Oт близо 1 година Министерството на външните работи отказва да сключва договори с нови фирми за преводи и легализации на документи. Това разкриха пред "Политика" компании, които са били отрязани от апетитния бизнес.

Консулският отдел на Външно, на което е поверена тази дейност, не е сключвало договори с преводачи от март 2007 година. Каква е причината за това се оказва дълбоко пазена тайна.

Единствената информация, която може да се получи по въпроса, е на сайта на ведомството на Ивайло Калфин. "Министерството на външните работи информира, че във връзка с работата на сформираната Междуведомствена работна група за промяна на реда и условията за извършване на официални преводи, временно се преустановява сключването на договори с еднолични търговци и търговски дружества", четем на интернет страницата. Случайно или не, но информацията, че няма фирма, сключила договор с Външно министерство от март, липсва на сайта. Пак там обаче се казва, че всички граждани и търговци трябва "да се въздържат" от подаване на молби и документи за регистрация на фирми за преводи и легализации.

Проверка на "Политика" показа, че фирмите, на които консулският отдел е дал зелена светлина, са общо 1143 от цялата страна.

Пълния текст четете в печатното издание

Източник: http://www.politika.bg/article?id=7410:

 

 

Преводачите не могат да отговорят на евростандартите

23 март 2008

 

Европейският стандарт е официален документ в страната от февруари тази година. Появата му е резултат на съвместната работа на БАППА и Българския институт за стандартизация (БИС). "Въвеждането на новия стандарт няма по никакъв начин да наруши принципите на лоялната конкуренция, тъй като неговото притежание е пожелателно, но то ще гарантира качеството на преводаческата услуга", обясни Радева. Особеност, която ще се запази и след въвеждането на стандарта, е лицензирането* само на юридически, но не и на физически лица.

 

Сега юридическите лица получават лиценз за извършване на легализирани преводи след подписване на договор с отдел "Консулски отношения" на Министерството на външните работи. Подписването на документа се извършва на базата на правилник, който в момента се преработва и отдаването на лицензи е временно прекратено.

*Преводаческата дейност не подлежи на лицензиране. Под „отдаване на лицензи" се разбира сключване на фиктивни договори с МВнР - за възлагане на работа без клаузи за начини и срокове на заплащане (заб. моя, блогър).

 

Източник:

http://www.dnevnik.bg/dnevnikplus/2008/03/23/474981_prevodachite_ne_mogat_da_otgovoriat_na_evrostandartite/

 

 

 

26 юли 2008

Днес говорих с Консулски отдел, регистрират фирми. Новият шеф е Бойчо Гюров. Айде, успех на новите фирмаджии!

Източник:

http://www.google.bg/#rlz=1R2GTKR_en&sclient=psy-ab&q=http:%2F%2Fwww.mfa.bg%2Fbg%2Ffiles%2Fpdf%2Fspisyk_doc.pdf&rlz=1R2GTKR_en&oq=http:%2F%2Fwww.mfa.bg%2Fbg%2Ffiles%2Fpdf%2Fspisyk_doc.pdf&gs_l=serp.3...8297.8297.0.10344.1.1.0.0.0.0.1438.1438.7-1.1.0....0...1c.1.19.psy-ab.cBXUseN-azw&pbx=1&bav=on.2,or.r_qf.&fp=9db885f1f2176551&biw=1093&bih=434

 

10 юли 2009

Разговори в същия интернет форум 

- Знаете ли, че имам много колеги само с АЕГ, които си изкарват хляба като професионални преводачи. Доколко са "професионални" също не ми се ще да коментирам, но е факт, че някои от тях работят за по няколко агенции, включително и софийски. При това става въпрос за по-специализирани преводи, с техническа и инженерна насоченост... И не става въпрос за доказали се в съответната сфера на превода професионалисти, а за млади хора, които нямат още навършени 25-30 години. Направо се изумявам.

Между другото, едно от изискванията да бъдеш регистриран като заклет преводач в КО е да имаш диплома от езикова гимназия, т.е. без да си завършил след това филология или лингвистика.

 

- Колкото до опита.. срам ме е, ама още в края на 1-ви курс в СУ се хванах да превеждам, на чешки, дето го бях учила 1 година.. Мама рече, че на студент всичко прощават, после няма никой да ми прости  Бях на 19. Та затова така реагирам, Лили, младите трябва да се хвърлят, да пробват, да се учат, ние, ако можем, да помагаме...

 

Източник:

http://www.google.bg/#rlz=1R2GTKR_en&sclient=psy-ab&q=http:%2F%2Fwww.mfa.bg%2Fbg%2Ffiles%2Fpdf%2Fspisyk_doc.pdf&rlz=1R2GTKR_en&oq=http:%2F%2Fwww.mfa.bg%2Fbg%2Ffiles%2Fpdf%2Fspisyk_doc.pdf&gs_l=serp.3...8297.8297.0.10344.1.1.0.0.0.0.1438.1438.7-1.1.0....0...1c.1.19.psy-ab.cBXUseN-azw&pbx=1&bav=on.2,or.r_qf.&fp=9db885f1f2176551&biw=1093&bih=434

 

 

28 януари 2010

Идеята горе-долу беше да има един общ регистър към КО, в който да се съдържат всички преводачи и да не се налага да се прави клетвена към всяка фирма, защото ти в крайна сметка не се кълнеш във фирмата, а да спазваш закона  И второто, да имаме право на електронен подпис, така че да не се налагат шашмалогиите и търчането да се подписват бланки и т.н., което се случва сега. Или на личен печат /каквито съм виждала от чужбина, апропо, в Чехия преводачите се водят в регистър на съда и имат удостоверения, което много пъти е чудило чужденците, как така ние нямаме никакъв документ за правоспособност!!/, нещо такова, варианти - бол. Но така няма да се събират такси, нали се сещаш, че едната заверка в КО е именно на истинността на подписа на превода, ако улеснят нас, ще олекне и бюджета им

Източник:

http://www.google.bg/#rlz=1R2GTKR_en&sclient=psy-ab&q=http:%2F%2Fwww.mfa.bg%2Fbg%2Ffiles%2Fpdf%2Fspisyk_doc.pdf&rlz=1R2GTKR_en&oq=http:%2F%2Fwww.mfa.bg%2Fbg%2Ffiles%2Fpdf%2Fspisyk_doc.pdf&gs_l=serp.3...8297.8297.0.10344.1.1.0.0.0.0.1438.1438.7-1.1.0....0...1c.1.19.psy-ab.cBXUseN-azw&pbx=1&bav=on.2,or.r_qf.&fp=9db885f1f2176551&biw=1093&bih=434

 

24 февруари 2011

Съвместното заседание на БАППА, СПБ, НАПА-БЪЛГАРИЯ

Сабина Павлова: На срещата, провела се на 17.02. в МВнР чухме тяхното категорично становище, че трябва да говорим за закон, затова трябва да се работи върху рамката, а докато чакаме това да стане, да се работи върху Камарата.

Цецка Радева: МВнР имат желание да променят нещата и да могат институционално да наложат промяната. Тяхното виждане е да снемат това бреме от себе си.

Николай Лазаров: Относно статута на заклетия преводач, който е обсъждан от предишни работни групи в МВНР, искам да кажа, че председателката на СПБ е провалила срещата във Външно тогава.

Юлия Лозанова: А как ще бъде регламентирана дейността и чия беше инициативата за среща с представители на Външно.

Николай Лазаров: Аз поканих представителите на МВнР на такава среща.

Юлия Лозанова: Но Вие сам поемате инициативата, без да я съгласувате с други асоциации. Все пак вашата асоциация  представлява 8-10 фирми, а нашата - 40. Аз доколкото си спомням, след нашата среща през юли миналата година Вие не отговорихте на писмото, което трябваше да бъде обсъдено и тогава да бъде изпратено в МВнР.

Николай Лазаров: Честно казано, подразни ме тонът на писмото и затова решихме да го изпратим оформено по друг начин.

Цецка Радева: Работната група се формира в процеса на работа. На нашия пазар на преводачески услуги цари хаос и има належаща нужда от регламентиране на тази дейност.

Михаела Ценова-Лозанова:  Какви текущи проблеми има с Външно - проблеми има с подписването на документи от преводачите.

Източник: http://napa.bg/wp-content/uploads/2011/03/protokol_24-02.doc

 

14 март 2011

 

Становище на Националната Асоциация на Преводаческите Агенции в България (НАПА-България):

 

•На 17 февруари 2011 г. се е състояла среща в дирекция „Консулски отношения" на МВнР по инициатива на г-н Николай Лазаров, в която са взели участие управителят на Софита ООД, г-н Николай Лазаров, управителят на Интерланг ЕООД, г-жа Цецка Радева, г-жа Мариана Хил, г-жа Сабина Павлова от СПБ и г-жа Татяна Танчева, управител на Фидес Интерконсулт ООД, която е присъствала по покана на Дирекция „Консулски отношения";

 

•На срещата са се поставяли и обсъждали въпроси като регламентиране на преводаческата дейност в България чрез специален закон, които засягат всички фирми за преводи и всички преводачи в България;

 

•На 6 юли 2010 г. по инициатива на г-н Лазаров (Софита ООД) и г-жа Радева (Интерланг ЕООД) бе проведена неформална среща с участието на г-н Лазаров (Софита ООД) и г-жа Радева (Интерланг ЕООД), в качеството им на представители на БАППА, и г-жа Лозанова (Лозанова 48 ООД) и г-жа Танчева (Фидес Интерконсулт ООД), в качеството им на представители на НАПА-България. Въпросите, поставени за обсъждане, бяха пътищата за повишаване на качеството на преводите и борбата с нелоялната конкуренция чрез усъвършенстване на съществуващата нормативна база със съдействието на МВнР.

 

•Г-н Лазаров отложи едностранно планираната среща на 10 март 2011 г. за обсъждане на повдигнатите въпроси на 17 февруари 2011 г. както и на неговия проект за Закон за преводаческата дейност и Камара на доставчиците на преводачески услуги (виж приложения протокол от срещата) за 16 март, един ден преди планираната среща с МВнР;

 

•На 18 февруари 2011 г. г-жа Юлия Лозанова (Лозанова 48 ООД) проведе телефонен разговор с г-жа Ахмедова, от който стана ясно, че МВнР не е създало работна група и че няма заповед във връзка с това;

 

Ние, дружествата, обединени в Националната Асоциация на Преводаческите Агенции в България, смятаме, че:

 

През изминалите години Министерството на външните работи следи за недопускане да бъдат преподписвани преводачите.

 

НАПА-България поддържа предложението си до МВнР от 2007 година за въвеждане на електронен подпис на преводачите при заверките на преводи. Това ще позволи да се избягват злоупотреби с преподписване на преводачи, там, където има такива случаи.

 

Както е изложено в писмо на НАПА-България от 20 юли 2010 г. до БАППА, Министерството на външните работи няма основания да вменява на преводаческите фирми изработване и внасяне на какъвто и да е законов акт, свързан с тяхната професионална дейност.

 

Ние смятаме, че изготвянето на законопроект за преводаческата дейност по същество и на практика ще се сведе до изготвяне на законопроект за заклетия преводач, като заклетият преводач е само една част от участниците на пазара. Самата преводаческа дейност е предприемаческа (търговска) дейност и е предмет на Търговския закон. В света няма законова практика в областта на цялостната преводаческа дейност, от която да почерпим опит. Има опасност изработването на законопроект за преводаческата дейност да предложи ограничения за упражняване на тази дейност. Не е изгодно от финансова гледна точка изготвяне на ново законодателство със съответни структури за прилагане и контрол, които биха утежнили бюджета и възложили нови дейности на държавната администрация.

 

През последните двадесет години съществуващата нормативна уредба, в частност "Правилникът за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа", станаха основата, на която се създаде преводаческия бизнес в България като корпоративен бизнес на юридически лица. Отмяната на тази наредба и създаването на единствен закон за заклетия преводач ще премахне едно от най-съществените условия за действие на преводаческите фирми. Изготвянето на законопроект за заклетия преводач ще ограничи правата на корпоративния преводачески бизнес.

Източник: http://napa.bg/vasheto-mnenie/

 

 

 

 

 


Главен блог: http://rennie.blog.bg/
Имейл: rennie@softisbg.com
Мобилен: 0888 60 90 72
Стационарен: 052 988 600

Изпратен от е-бланката на Прокуратура на РБ: http://www.prb.bg/main/bg/pages/infcenter/

 

 

Днес, 12.07.2013 г., на мобилния ми телефон се обади служителка от деловодството на ВАП и разговаряхме около 10 минути за това, че сигналът ми до ВАП от 20.03.2013 не бил получен или не бил заведен (не разбрах точно), защото не бил изпратен както трябва. Трябвало да го изпратя на хартия с обикновена поща, за да бъде забелязан.

Линк към текста на разговора:
http://softisbg.com/rennies_blog/2013/07/-12072013.html  (там има линк към въпросния сигнал, предмет на разговора)

В тази връзка Ви уведомявам официално от тази е-бланка, на която пише, че е специално за сигнали, жалби и въпроси, за следното: 

1. Години наред МВнР сключва незаконосъобразни договори със стотици фирми за преводи (Приложение 1).
2. Основанието на договорите е един отдавна остарял и неотговарящ на новите обществени отношения Правилник от 1958, посл. изм. 1990 г. (Приложение 2)
3. Агенциите, сключили такъв договор по такъв Правилник, внасят в МВнР преводи за извършване на незаконосъобразна заверка на подписа на преводача (Приложение 2).
4. За такава заверка се събира такса, отменена още преди няколко години (Приложение 3).

Искрено се надявам, че ще бъдат взети мерки за прекратяване на гореизброените безобразия в защита на законността и обществения интерес.

С уважение:
Ренета Т. Стоянова

 

Приложение 1. Линк към сравнителен анализ между въпросния договор и подобен на него. При сравнението ясно се забелязват пропуските в договора на МВнР, сключван на основание чл. 2а, ал. 2 от Правилника от 1958 г.:
http://softisbg.com/rennies_blog/2013/06/post-56.html


Приложение 2. Линк към официално становище на МВнР, където за Правилника от 1958 г. се казва, че МВнР съзнава, че "това е една отдавна остаряла правна уредба, която не отговаря на новите обществени отношения", а за заверката на подписа на преводача, че „е дейност, която не би следвало да се извършва от ведомството, не е законосъобразна и следва да бъде прекратена."

Писмо от МВнР до МС изх. № 12ПР-1149/21.03.2013 г.:
http://www.softisbg.com/rennies_blog/translation-business/MVnR_12PR-1149_21032013.pdf

 

Приложение 3. Линк към две тарифи № 3 по ЗДТ
Тарифа № 3, отм. ДВ бр. 3/2008 г.:
http://im.cablebg.net/clients/t3mvnr00.htm
Тук има такса за заверка на подписа на преводача: чл. 16 от Раздел IV Такси за легализации на документи и заверка на преводи

Тарифа № 3, в сила от 23.04.2009 г.:
http://www.mfa.government.bg/uploads/files/TARIFA3.pdf
Тук вече няма такса за заверка на подписа на преводача

 

 *****

 

Към моя блог в blog.bg: http://rennie.blog.bg/

Разговорът се проведе по телефона. Не запомних името на служителката, която ми се обади, но ми направи много добро впечатление с това, че се представи съвсем културно по име и длъжност. Каза, че е от деловодството на ВАП. Номерът на телефона, от който се обади, е 359886303661. Разговорът започна в 11:27 и продължи 09'50'' по данни на моя GSM. Направих аудиозапис (само моя глас), за да помня какво съм говорила, че стана вече много време от 30.07.2012 насам и започвам да забравям, ако не си запиша, пък и възрастта ми напредва - имам чувството, че за една година остарях най-малко с десет. Малко от началото на разговора липсва, но в него нямаше нищо важно.

 

 Линк към писмото, за което разговаряхме по телефона на 12.07.2013. Това писмо не било получено или не било заведено, защото не било изпратено както трябва. Трябвало да го изпратя на хартия с обикновена поща:
http://softisbg.com/rennies_blog/2013/03/-20032013.html

 

 

 

 

- ....

- А, да, Вие сте получили ... това е част от информационната кампания.

- ....

- Ааа, това ли сте получили? Да, да, да. 

- ....

-  Да, да, да.

- .... (молят ме да изчакам малко)

- Да, да, и аз се извинявам, (в съседния офис собственикът на фирмата започва да говори по телефона на отворена врата и гласът му се чува доста силно), чакайте да затворя вратата, че ...

- ....

- Да? Слушам Ви!

- .... (обясняват, че при тях няма преписка,  питат дали имам входящ номер)

- Ами, имам обратна разписка само, нали Ви я показвам там в писмото? Вие отворили ли сте писмото на екрана компютъра?

- ....

- Да?

- ....

- Не Ви говоря за линка към изпратения сигнал. Под него пише: Второ. Обратна електронна разписка от същия ден. Това имам.

- ....

-  Да, добре.

- ....

- Да, да, да.

- ....

- Ами, да, наистина, трябвало е да се заведе. Толкова време аз напомням, обаче никой не се заема с тази работа, защото явно не Ви интересува предполагам, защото тези неща са много сериозни и ...

- ....

- Да, разбирам.

- ....

- Ами значи сте пропуснали. Ще Ви кажа как стават тези неща. Преди време на Омбудсмана писах, още юли месец миналата година, и той първо ми отговори нещо, после ми загуби сигнала и ...

- ....

- Да, кажете ми.

- ....

- Да, разбирам, Вие сте в деловодството ...

- ....

- Ама това не е за мене, то е от обществен интерес. Ако никой не иска да се самосезира, знаете ли колко ми е на мене? Въобще не ме интересува, мога да Ви кажа. От една година се занимавам с тези неща. Ще Ви дам само един пример. Когато собственикът на фирмата, в която работя, изпрати сигнал ...то не беше и сигнал, едно обикновено писмо с молба за информация до Външно министерство по случай прекратяване на договора му, който беше имал с Външно 18 години, това е фиктивен договор, нали знаете ... и веднага  ...той го изпрати с копие до Вашата Върховна административна прокуратура... веднага, на 4-тия ден, получи отговор от Върховна административна прокуратура, от прокурора Георги Камбуров. Ама едно страшно писмо получи, значи, една резолюция, едни неща, глупости ... с извинение, вече съм доста изнервена ...И тогава той се учуди много, защото изобщо не беше пращал до Прокуратурата, само копие, нали, а веднага да го нахокат бяха бързи, а сега, като съобщаваме някои неща, които са наистина сериозни, почвате да се правите „Ама не сме получили, ама не е така..." То си пише на Вашия сайт, че по електронен път се изпращат. Па погледнете, па вижте, колко е сериозно, 'щото като е сериозно, няма к'во да ме карате пак да Ви пиша, пак да се занимавам ... аз от 30-ти юли миналата година ... вече разбрах, че всички са единни, защитават на Външно безобразията.

- ....

- Както искате, аз само информирам...

- ....

- Никой, никой не иска нищо. Всеки му е през ... това .. никой не го интересува нищо.

- ....

- Не ми обещавайте нищо.

- ....

- Не ми обещавайте нищо. Мен работата ми е ясна.

- ....

- Мен работата ми е ясна. Положението е толкова сериозно, че никой не желае да се заеме с него. Това е ... как да Ви го опиша ..

- ....

- Да, разбира се. Никой не може. Никой не може.

- ....

- Ама знам, знам, разбира се! Това го няма, онова се загубило, трето се получило, без някой да го чака... Тези неща са за мене ясни. Сега, ако Вие смятате, че можете да направите нещо... действително очаквам, че има хора, които могат да се опитат ...

- ....

Да.

- ....

- Да, да, да.

- ....

- Да, но Вие какво знаете за положението? За положението досега? В смисъл...

- ....

- Това е проблемът!

- ....

- Да, в такъв смисъл, да.

- ....

- Ааа...аха.

- ....

- Да, да, да.

- ....

- Да, добре, да, има от какво да се заинтригува човек, да.

- ....

- Ами то не е заради мене, нали разбирате, че не е заради мен, искам само да сме наясно, че тук не говорим за ... нали?

- ....

- Да, именно. Това, че се получава от мое име, не значи, че е заради мен това нещо, нямам личен интерес, няма такива работи... Имаме сигнал от гражданин за ...

- ....

- Така, добре, добре, добре, да.

- ....

- Абсолютно! Разбира се!

- ....

- Да, да, разбира се.

- ....

- Да, да.

- ....

- Ами не знам, на сайта на ВАП пише, че може и по електронен път да се изпрати.

- ....

- Аз знам, че моят съпруг е кореспондирал с ВАП по електронен път и няма никакъв проблем. Отговарят, макар че отговарят доста неадекватно, извинявам се, но отговарят си все пак.

- ....

- Сега пък се загубило, пък сте нямали преписка и тъй нататък ... Те, тези неща, аз Ви казах, според мене са свързани с много сериозни проблеми и с чудене как да се отложат и да се прикрият, затова става така.

- ....

- Но ако действително сте заинтересовани, може и официален превод ... мм, превод, ние сме преводачи (смея се) .. можете и официално да отговорите на писмото, че при Вас няма такова нещо или пък с един имейл, както от Министерския съвет изпращат.

- ....

- Оох, ох, сигурно! Сигурно получавате [твърде много сигнали]!

- ....

- Да, да, да, разбира се!

- ....

- Ами, успех! Аз не се вълнувам, ако никой не ми пише, въобще не ме вълнува вече. Аз разбрах как стоят нещата - всички си правят оглушки...

- ....

- И аз Ви благодаря много за обаждането. Всичко най-добро, дочуване.

 

         

  

А това е поредното напомнящо писмо, което изпратих до ВАП късно снощи и днес сутринта получих обратната е-разписка. Предполагам, че то е непосредствената причина за обаждането:

 

 
Уважаеми служители от ВАП,
 
Все още не съм получила отговор на мой сигнал от дата 20.03.2013 год. за незаконна такса "заверка на подписа на преводача".
 
Моля за Вашето съдействие за получаване на официален писмен отговор от Върховна административна прокуратура.
 
Моля уведомете ме дали е необходимо да подам отделен сигнал за това, че МВнР сключва незаконосъобразен (фиктивен? нищожен?)  договор с агенции за преводи (приложен линк) или е достатъчно, че Ви съобщавам в това напомнящо писмо.
 
Благодаря предварително.
 
С уважение,
Ренета Тодорова Стоянова, преводач
 
ул. "Г. Бакалов" 17, вх. 7, ет. 1, ап. 80
 
гр. Варна  9010
 
моб. тел. 0888 60 90 72
 
 
Прилагам:
1. Линк към изпратения сигнал - 20.03.2013:
 
2. Обратна е-разписка от същия ден:
 
----- Original Message -----
From: "vap" <vap@prb.bg>
To: "Rennie Stoyanova" <rennie@softisbg.com>
Sent: Wednesday, March 20, 2013 4:56 PM
Subject: Прочетени: МВнР такса "заверка на подписа на преводача"

> Това е разписка за писмото, което изпратихте на
> <vap@prb.bg> в 3/20/2013 12:58
>
> Тази разписка потвърждава, че съобщението е било показано на компютъра на получателя в 3/20/2013 15:56
 
 
3. Линк към статия, в която се прави сравнение между типовия договор на МВнР за възлагане на работа (извършване на официални преводи) и подобен договор за възлагане, сключван между Министерството на финансите и частни фирми за почистване и се стига до извода, че МВнР наистина има пълно право да поставя изисквания към фирмите и агенциите за превод, ако им е истински възложител, но не е, фиктивен е, видно от липсата в договора на разпоредби за начини и срокове на заплащане между Възложител и Изпълнител. При сравнението се забелязват и други незаконосъобразности.  
"Да, МВнР има право да поставя изисквания към фирмите за превод" (ако им е истински Възложител, но не е, фиктивен е)

 http://softisbg.com/rennies_blog/2013/06/post-56.

 
 
 
 
Важно! Дневник на мащабната информационна кампания, започнала на 27.06.2013 г.
http://softisbg.com/rennies_blog/2013/07/post-76.html

 

 

******

 

Към моя блог в blog.bg: http://rennie.blog.bg/


Софтуерна терминология EN-BG

| No Comments | No TrackBacks

На 07.07.2013 г. във фейсбук групата "Помощ при превод" предложиха всеки, който разполага  със съкращение и термини от различни специализирани области на превода, да ги сподели с групата. Аз се опитах да споделя медицинската си база данни - един .doc  файл от около 50 страници, но не успях да го кача. Тогава двама от участниците ми дадоха имейлите си и им изпратих всичко, което имам, събирано години наред, но неподредено - медицински, технически, бизнес, юридически и др. съкращения и терминология . Обещаха да го подредят и публикуват.

Тук публикувам файловете в първоначалния им вид, като се извинявам, че са малко така, в насипно състояние. Така и не намерих време да ги подредя и едва ли някога ще намеря. Ако някой попадне на този постинг, може свободно да го копира, сортира или използва, както намери за добре.

 

СОФТУЕРНИ СЪКРАЩЕНИЯ И ТЕРМИНОЛОГИЯ


 

От учебника на Светльо от Техническия университет

Unit 1

subscript - индекс (NB! index in En is показалец или степенен показател, но не и индекс долу на дадено число)

array - масив

assign a value - присвоявам стойност

exponential - експонента

mantissa - мантиса

integer - цяло число

round down - закръглям надолу

take up less memory - заема по-малко памет

hexadecimal numbers - 16-тични числа

number system - бройна система

associated character code, known as ASCII - съответен символен код, наречен ...

cross-reference - кръстосана справка

the leftmost, the rightmost, the uppermost, the bottommost - най-левият, най-десният, най-горният, най-долният

цифрови променливи - numeric variables

предлага начин за изобразяване - provides a way to display

много големи или малки числа - very large or small numbers

премествам десетичната точка - shift the decimal point

отделен тип променлива - a separate type of variables

закръглявам надолу - round down

заема по-малко памет - takes up less memory

икономия на памет - economy of memory

различна бройна система - a different number system

основата на компютрите - the basis of computers

въвеждам цифрови данни - enter numeric data

във формата на двоични числа - in the form of binary numbers

съответен символен код - associated character code

подобни елементи от данни - similar items of data

изпълнявам операции върху - perform operations on

Some languages feature not only numbers, but ... - Някои езици поддържат не само числа, но и ...

 

Unit 2

character string - символен наниз

structured ways - структурирани начини

numerical subscript - цифров индекс

multidimensional - многомерен

by specifying - като посочите

fixed data structures - статични структури от данни

memory space - (място в) памет

advanced data structures - сложни структури от данни

stacks - стекове

queues - опашки

lists - списъци

differ in the way they are accessed - се различават по начина, по който се четат

sequential file - последователен файл

токове с нулева последователност -

токове с нулева последователност - zero sequence currents

random (or relative) file - директен (или относителен) файл

indexed file - индексен файл

less versatile - по-малко гъвкав

can be found without accessing previous records - могат да се намерят, без да се минава през предишните записи

a useful feature - полезна възможност

searching on a key field - търсене по ключове поле

appropriate search routines - съответните подпрограми за търсене

LIFO - last in first out

FIFO - first in first out

item of data - елемент от данните

regardless of, without regard for - независимо от, без оглед на

по-ефикасно - more efficiently

голямо количество подобни данни - a large amount of similar data

съответстващи на - corresponding to

статични структури от данни - fixed data structure

едно и също количество памет - the same amount of memory space

без оглед на - regardless of

много мощни средства - very powerful tools

сложни структури от данни - advanced data structures

различават се по начина на достъп - differ in the way they are accessed

използването му отнема повече време - it takes more time to use

полезна възможност - a useful feature

точният номер на записа - the exact record number

съответни подпрограми за търсене

The largest overlay determines the amount of memory allocated for all the overlays. - оверлей

The most basic overlay configuration consists of one root and one overlay area.

 

Unit 3

great improvement over straight machine languages - голямо подобрение в сравнение с

For the first time, programming tasks could be considered on a much simpler, problem-oriented basis - За първи път програмирането можеше да се извършва много по-просто, с ориентация към проблема

before such a high level program can be run on a computer, it must be translated into the specific system's machine language - преди такава програма на високо ниво да може да бъде изпълнена на компютъра, тя трябва да се транслира на машинния език на специфичната система

translation - транслиране

compilation - компилиране

interpretation - интерпретиране

source code - първичен код

object code - обектен код

listing - листинг

object code file - файл в обектен код

FORTRAN excels at handling mathematical formulas - се отличава при работа с мат. формули

FORTRAN stands for FORmula TRANslation

BASIC stands for Beginner's All-Purposes Symbolic Instructions

operands - операнди

език от високо ниво - high-level language

по време на процеса на компилиране - during the compilation process

съответното съобщение - an appropriate message

главното ограничение - the main limitation

in much the same way - по много подобен начин

as opposed to - за разлика от

associated - свързан със, съответен

to incorporate - съединявам, включвам в състава

 

Unit 4

which are not themselves easily shared over a network - които сами за себе си не се разпределят лесно в мрежа

workstations - работни станции

mainframes - големи компютри

the ability to run computation-extensive applications - възможността да изпълняват приложения с много изчисления

extensive database operations - бази от данни с много изчисления

2 to the power of 3 is 8 - 2 на трета степен е 8

access - получавам достъп до файл

идеята на разпределената обработка - the concept of distributed processing

най-подходящ за заданието - most appropriate for the task

единственият компютър, на който е инсталирано приложението - the only PS the application is installed on

в среда само на ДОС - in a uniquely DOS organization

персонални компютри от различен тип и различна мощност - PCs of various type and power

предлага възможността - offers the benefit

особено взискателно приложение - particularly demanding application

система с много висока производителност - a very high performance system

специални хардуерни ресуси - particular hardware resources

специализиран хардуер - specialized hardware

приложения с много изчисления - computation-extensive applications

на няколко процесора - across several processors

големи счетоводни приложения - large accounting applications

печелят възможността да пускат любимите си приложения на ДОС компютър - gain the benefit to launch their favorite applications on a DOS computer

privilege level - приоритетно ниво

to partition into - разделям на

succession - последователност

from a physical stand-point - от физическа гледна точка

 

Unit 5

Network Support Contract - Договор за сервизно обслужване на мрежа

what kind of support you should buy - какъв вид поддръжка трябва да осигурите

some choose to pay as they go for maintenance and repair - някои (компании) предпочитат да плащат за поддръжката и поправката при появяването им

risk-benefit analysis

The companies should consider what the failure of the system would cost them - компаниите трябва да преценят какво ще им струва разпадането на системата

cabling problems - проблеми с кабелите

problems which can bring the network down - могат да извадят мрежата от строя

fixed rates - определени такси

Don't lose sight of what you need to keep your network up! - Следете непрекъснато от какво се нуждаете, за да поддържате мрежата в изправност!

ongoing maintenance - текуща поддръжка

to troubleshoot a problem = to fix a problem

to pay as you go - плащам веднага (пи извършване на услугата)

It ensures that a trained technician and parts are always available - Това гарантира наличието на квалифициран техник и части

expand - разширявам, увеличавам обем, разтягам

extend - разширявам, продължавам, удължавам

expanded memory - допълнителна памет

extended memory - разширена памет

to fragment or defragment - разделям на части или сливам

to be prone to - склонен съм към

in a particular location - на определен адрес

размерът и сложността на мрежата - the size and complexity of the network

поддръжка и поправки - maintenance and repair

сервизна поддръжка - support

основната дейност на сервизната организация - primary business of the service provider

иска да разшири базата на приходите си - wants to expand the basis of its revenues

да изложи мрежата на риск - to put the network to risk

разпадане на системата - failure of the system

най-вероятните проблемни точки - the most likely points of trouble

винаги мислете за - keep in mind

обясняват 95% от проблемите на мрежата - account for 95% of the LAN problems

помощ при изучаване и използване на приложението - help in learning and using the application

концентрират усилията си по поддръжка - concentrate their support and training efforts on

по часове - on an hourly basis

допълнително заплащане - additional charges

месечен отчетен доклад - monthly activity report

 

Unit 6

how long a company can afford to live with a problem - колко време компанията може да си позволи да има даден проблем

They have to look what possible failures of systems can mean to the operation of their business - те трябва да видят какво може да означава за хода на тяхната дейност възможният срив на системите

onsite service call - сервизна намеса на място

systems integrator - системен интегратор; the person that assures the proper functioning of the complete system

a change log - дневник на промените

to set the defaults - да инициализирате стандартните параметри

how long they have been out in the field fixing LANs - от колко време се занимават с поправка на мрежи

to keep track of something - наблюдавам, следя

to dial into a network - влизам в мрежа през телефона

backup systems - архивиращи системи

cabling - кабели, кабелаж

coaxial cable - коаксиален кабел

twisted pair - усукана двойка

caching - запис в междинния буфер, каширане

cache buffer - междинен буфер, междинна памет

directory caching - междинно съхраняване/буфериране/каширане на справочника

disk caching - междинно съхраняване/буфериране/каширане на диска

communication medium - комуникационна среда, средства за комуникация

communucation servers - комуникационни адаптери

crash - срив на системата

gateways - шлюзове

hashing - хаширане, превръщане на ключа в адрес, селективно търсене

hub - (кабелен) концентратор, свързващо устройство

LAN - Local Area Network

multitasking mode - режим на многозадачна работа

multiuser mode - режим на многопотребителска работа

print spooler - програма за управление на принтера

public access - свободен, открит достъп

routing - маршрутиране

server - обслужваща станция

file server - обслужваща станция

primary/secondary server - първична/вторична обслужваща станция

shell - обвивка на операционна система

to enable/disable an interrupt - да разреша/забраня прекъсване

to lock a record - да блокирам запис

transparent - прозрачен, невидим за потребителя

UTR - Unshielded Twisted Pair (telephone wire)

WAN - Wide Area Network

възможен срив на системите - a possible failure of the systems

ходът на дейността им -the operation of their business

да отговоря на телефонно обаждане - to return a telephone call

в работно време - during business hours

денонощно - around the clock

поток на доставките - supply stream

държа на склад - keep in stock

държа под ръка - keep on hand

дневник на проблемите - a change log

с нарастване на мрежата - as the network expands

in conjunction with - заедно; в комбинация с

 

Unit 7

Windows-like interface - интерфейс от типа Windows

different fonts - различни шрифтове

to zoom in - да се приближи (образа)

it can exploit all features of top-range laser printers - той може да използва всички възможности на принтерите в горната част на скалата

with middling dot-matrix printers - със средни матрични принтери

layout tools - средства за форматиране

the range of import formats - броят на възможните за внос формати

The most you get is a blank box with a dotted outline - най-многото, което можете да получите, е празно каре и очертана с точки схема на страницата

Another power feature is Word's Style sheets, collection of paragraph styles - друго мощно средство са стиловете (маските) на Word, набор от стилове за поараграфи

important layout features - важни средства за форматиране

draw rules or flow text around a picture - да чертае рамки или да излива текст около графика

the basic ability to scale or crop a pasted picture - основната възможност да се мащабира или подрязва вмъкнатата (залепена) картина

formatting features - форматиращите възможности

headers and footers - долни и горни колонцифри

binding margins (gutters) and widow control - полета за подвързване и контрол за единични редове

Character-level formatting is pretty thorough and includes rare examples of the genre such as Strike Trough and Small Caps - Форматирането на ниво символ е много подробно и включва редки примери от този вид, като например зачертаване или капителки.

can be inserted into any document - може да се вмъкват в произволен документ

Custom Glossaries - потребителски речници

menu bar - меню

which no two word processors handle equally - които не се обработват еднакво от два пакета за текстообработка

Word can find and change formatting characters, such as returns and tabs -може да намери и промени форматиращи символи, като край на параграф и табулации

wildcards - глобални символи

handling of floppy discs - оперирането с дискети

some of the housekeeping - някои от помощните програми

pole position - върхова позиция

it doesn't chew up files - е съсипва файлове

That counts for a lot, especially in commercial settings - това означава много, особено в търговски условия

WYSIWYG - What You See Is What You Get

DTP - DeskTop Publishing

widow - a last line of a paragraph that is carried over to the top of the next page or column, where it stands alone

orphan - a first line of a paragraph or heading that stands alone at the bottom of a page

солиден пакет - well established package

справям се еднакво добре с - to be equally at home with

гъвкави средства за форматиране - flexible layout tools

зареждам графики от други пакети - to import graphics from other packages

контрол върху оформянето на работата - control over the presentation of work

за разлика от конкурентите му - unlike its competitors

няма претенции да бъде издателска програма - has no pretensions about being a TDP program

да излива текст около графика - to flow text around a graphic

освен основната възможност - beyond the basic ability

ограден в рамка текст - boxed-out text

проблеми с начина на работа на програмата - problems with the way the program works

най-важен от тях - chief among these

monospacing, fixed spacing, fixed pitch font, fixed escapement - where all characters have the same width

proportional spacing - where character width vary

 

Unit 8

Desktop Publishing - настолна издателска дейност

value-added reseller - прекупвач, дилър

Few end users are capable of hooking up disparate components - са в състояние да свържат различните компоненти

device drivers - драйвери за устройства

disk drives - дискови устройства

page-composition software - софтуер за композиране на страници

page-composition program, also called a page-makeup or page-layout program - програма за композиране на страница, наричана още програма за връзване или макетиране на страниците

key consideration - ключово съображение

image scanner - скенер за изображения

there are two levels of graphics manipulation - две нива за работа с графики

perform the sizing and cropping - да извършите мащабирането и изрязването

also important is how long a document a package can handle - важно е също така колко дълъг документ може да обработи пакетът

this can be done either in batch mode or interactively - може да се направи или в режим на пакетна обработка, или интерактивно

pagination - страниране

manual page makeup - ръчно композиране на страницата

automatic reflowing of text - автоматично изливане на текст

spelling checkers - правописни речници

image scaling - мащабиране на изображението

repagination - повторно страниране

table of contents generation - генериране на съдържание

justification - подравняване

text runaround (text flowing around an image) - изливане на текста (подреждане на текста около изображение)

predefined style sheets - предварително дефинирани стилове

page templates - макети на страници

PDL - page description language

Although you can't squeeze phototypesetting quality out of your laser printer - въпреки че не можете да изстискате от лазерния принтер качеството на фотонабор

advanced versions - развити версии

aimed at professionals - предназначени за професионалисти

wide array of output devices - широка гама от изходни устройства

photocomposition systems - фотонаборни системи

typesetters - наборни устройства

The key to future, widespread adoption of desktop publishing and all levels of computer publishing, is not in platforms of features - batch vs. interactive, codes vs. WYSIWYG, or whether one should scan, paint or draw and at what resolution, at what output speed and via which page-description language. Rather, the real issue is integration. - Ключът към бъдещето, към широкото разпространение на настолната издателска дейност и на всички нива на компютъризирана предпечатна подготовка не е в базата на възможностите - пакетна срещу интерактивна обработка, или дали пакетът ще сканира, рисува или чертае и с каква разрешителна способност, с каква изходна скорост и през кой език за описание на страница. Всъщност истинският въпрос е интеграцията.

alignment - подреждане на текст

centered texts - центриран текст

flushed left, ragged right - ляво подравнен текст

flushed right - дясно подравнен текст

justified text - двустранно подравнен текст

first line indent - отместване на първия ред

hanging indent - висящ първи ред

banner - голямо заглавие

camera-ready copies - графични оригинали

cartridge - касета

font cartridge - касета със шрифтове за принтер

toner cartridge - касета с тонер

cartridge - касета с мастилена лента за матричен принтер

control cods - управляващи кодове

daisy wheel printer - маргаритков принтер

digitizer - дигитайзер

dpi (dots per inch)

font - шрифт в определен размер (for example 10-, 14-, and 20-point Bodoni Bold - one typeface, three fonts)

typeface - шрифт (напр. Bodoni, Times New Roman, Helvetica)

gray scale - скала на сивите цветове

h & J (hyphenation & justification) - пренос и подравняване

halftones - полутонове

headline - заглавен ред

image scanner - скенер за изображения

indent - поле, нов ред

kern - керн

margin - бяло поле

NLQ (Near Letter Quality) - солидни черни букви с качество, близко до това на пишещата машина

OCR (Optical Character Recognition) scanner, text converter - оптически скенер

paper handling - поемане на хартията от принтера

feeder mechanism - механизъм за подаване на листите

automatic feeding, machine-fed paper - автоматично подаване на хартията

form feed - зареждане на нов лист

line feed - придвижване на листа с един ред

pica - пика (0.166 или около 1/6 от инча)

point - точка (1/12 от една пика)

pull-down menu - падащо меню

raster (bitmapped data) - растерни, растерно кодирани данни

ribbon - лента за принтер

shades of gray - степени на сивото

sprocket paper - филмова и др. перфорирана лента

sprocket - тех. зъб на колело, захващащ верига

subscript - индекс (символ в долна позиция)

superscript - степен (символ в горна позиция)

to incorporate a photo into a text - включвам снимка в текст

to merge / mix / integrate text and images / graphics / photos - смесвам текст и изображения / графики / снимки

to rotate an image - въртя изображение

to scale fonts - скалирам шрифтове

to stretch an image - разтягам изображение

unidirectional / bidirectional printing - печат само в една посока

свързвам различните компоненти - to hook up the disparate components

основно свойство - fundamental feature

непременно проверете - be sure to find out

значително се различават - vary widely

развити версии - advanced versions

широко разпространение - widespread adoption

generic - с широко приложение

to call for - изисквам, нуждая се от

context checkers - речници, които се ръководят от контекста

in terms of - с езика на, от гледна точка на

to allow for - вземам под внимание, включвам в сметката, имам предвид, предвиждам

 

Unit 9

system unit - системен блок

You can tailor your system to your needs by adding hardware options - Можете да пригодите системата към нуждите си, като добавите хардуерни възможности

Push the eject button to remove the diskette shipping insert - натиснете копчето за изхвърляне и извадете картонения предпазител

The cable connectors fit only one way - Конекторите на кабелите могат да се включат само на едно място

tighten the thumbscrews - затегнете винтовете

a properly grounded electrical outlet - правилно заземен контакт

unlocked position - позиция свободно

The system unit runs a power-on self-test each time it is switched on - При всяко включване системният блок изпълнява собствен тест

data acquisition and control adapter, game control adapter, general purpose interface bus (GPIB) adapter, serial/parallel adapter, synchronous data link control communication adapter - адаптер за получаване и управление на данни, адаптер за управление на игри, адаптер за шина за управление на универсален интерфайс, сериен / паралелен адаптер, комуникационен адаптер за управление на синхронно предаване на данни

flat-blade screwdriver - отвертка с плоско острие

locate socket U13 on the system board - намерете цокъл U13 на системната платка

align - подравнете

making sure the notch on the co-processor lines up with the notch on the socket - като проверите дали процепът на копроцесора съвпада с процепа на цокъла

the pins on the co-processor bend easily - изводите на копроцесора се огъват лесно

with the edge of a rigid item - с ръба на нещо твърдо

the bottom expansion slot - долния слот за разширение

jumpers - джъмпери

Attach the external options to the outside of the system unit - Свържете външните устройства към системното устройство

continuous paper guide - водач за перфорирана хартия

cut sheet guide - водач за хартия на листове

platen knob - глава на валяка

ribbon cartridge - касета с лента

spare fuse - резервен предпазител

подвижен кабел за захранване - detachable power cable

за да виждате добре, когато използвате дисплея - for viewing comfort

за да разширят неговите възможности - to expand its capabilities

Unit 10

Surface Mount (SM) - Повърхностен монтаж

assembly of electronics circuits - асемблиране на електронни схеми

conventional through hole devices are substituted by dvices which attacj to the surface of the printed circuit board (pcb) only - традиционните устройства, които пробиват дупки, са заменени с устройства, които само се прикрепват към повърхността на печатната платка

hybrid circuits - комбинирани платки

chip capacitors - чип кондензатори

resistors - съпротивления

SMT (Surface Mount Technology) - технология на повърхностен монтаж

conventional circuit fabrication techniques - традиционни техники за производство на платки

dedicated placement systems - специализирани системи за монтаж

The trade off for high speeds is the flexibility to accommodate the whole range of available components - Резултат от високите скорости е възможността да се употребява пълната гама от наличните елементи

type of assembly - типа на асемблирането

solder joint between the termination and the pcb - спояваща връзка между изводите на елементите и печатната платка

flow solder - контактна спойка

reflow solder - безконтактна спойка

wave soldering - спояване вълна

infra red solder - инфрачервено спояване

vapor phase solder - парофазно спояване

depends on the type of assembly - зависи от вида на асемблирането

This is achieved by the process of screen printing - това се постига чрез ситопечат

flux in paste form - флюкс под формата на паста

testing of SM assemblies - тестване на ПМ елементите

Regular visual inspection is vital for first time yields - редовната визуална проверка е от жизнено значение в началото

failure rates - брак

incoming components - постъпващи елементи

a vital role in improving yield - важна роял за подобряване на продукцията

the anticipated throughput - очакван капацитет

the same basic process stages are involved - едни и същи основни производствени стадии

a wide variety of package styles - най-различни опаковки

must be prepared for assembly according to their presentation - трябва да бъдат подготвени за асемблиране според вида си

Component pads or leads may need to be tinned to improve solderability - Изводите на елементите понякога трябва да се покрият с калай, за да се подобри тяхната възможност за спояване

The quality control is concerned with the final visual inspection and electrical testing to access the final product quality - Контролът на качеството се свързва с последния визуален оглед и електрическото тестване, което потвърждава качеството на окончателния продукт

electrical testing can be incircuit and functional - електрическото тестване може да бъде вътрешносхемно и функционално

If environment protection is required, conformal coating would be the final activity Ако е необходима и защита от околната среда, последната дейност трябва да бъде нанасяне на покритие

burn-in and shock inspection - бърнинг и шоково тестване

conductive rubber - проводяща гума

double-shot injection - двойно шприцване

equipment for taping bulk components - съоръжения за лентоване на елементи

front panel - лицев панел

gold plating - позлатяване

lathe - струг

lettering - гравиране

numeric controlled machine for punching and bending - машини с ЦПУ за пробиване и огъване

photoplotting - фотоплотиране, изчертаване с фотоплотер

plastic injection - шприцване на пластмаса

radial and axial components - компоненти с радиални и аксиални компоненти

sheet metal processing - щанцоване

"wash on the move" process - миячна линия

ръчни средства за монтаж - manual placement aids

 

Unit 12 (11 is missing)

complicated and abstruse calculations - сложни и трудни изчисления

The personal computer is a versatile tool which augments the individual's ability to create.. - ПК е гъвкав инструмент, който повишава възможностите на индивида да създава  

by granting the individual an enhanced ability to do - като предостави на индивида повече възможности да работи

the paradigm of computer use that is now emerging - моделът на приложението на компютъра

But what we learn in using it is incidental at best. - Но онова, което научаваме, докато го използваме, в най-добрия случай е несъществено.

But new-paradigm software - Но новият модел софтуер

incidental element - случаен елемент

areas now thought of as completely separate - области, считани са съвършено различни

 

(В този урок има списък на съкращения в компютърната област)

 

Особености при превод BG-EN и EN-RU (примери, съвети и упражнения)
http://softisbg.com/rennies_blog/2013/07/-bg-en-en-ru.html

 

Всякаква терминология (несортирана по теми) BG-EN
http://softisbg.com/rennies_blog/2013/07/-bg-en-3.html

 

Спортна терминология EN-BG
http://softisbg.com/rennies_blog/2013/07/-en-bg.html

 

Юридическа терминология BG-EN - 1 от 2
http://softisbg.com/rennies_blog/2013/07/-bg-en---1-2.html

 

Юридическа терминология BG-EN - 2 от 2
http://softisbg.com/rennies_blog/2013/07/-bg-en---2-2.html

 

Медицинска терминология BG-EN
http://softisbg.com/rennies_blog/2013/07/-bg-en-1.html

 

Бизнес терминология BG-EN
http://softisbg.com/rennies_blog/2013/07/-bg-en-2.html

 

Техническа терминология BG-EN
http://softisbg.com/rennies_blog/2013/07/-bg-en.html

 

Терминология банково дело
http://softisbg.com/rennies_blog/2013/07/-en-bg-1.html

 


Към моя блог в blog.bg: http://rennie.blog.bg/

 

Терминология банково дело EN-BG

| No Comments | No TrackBacks

 

На 07.07.2013 г. във фейсбук групата "Помощ при превод" предложиха всеки, който разполага  със съкращение и термини от различни специализирани области на превода, да ги сподели с групата. Аз се опитах да споделя медицинската си база данни - един .doc  файл от около 50 страници, но не успях да го кача. Тогава двама от участниците ми дадоха имейлите си и им изпратих всичко, което имам, събирано години наред, но неподредено - медицински, технически, бизнес, юридически и др. съкращения и терминология . Обещаха да го подредят и публикуват.

Тук публикувам файловете в първоначалния им вид, като се извинявам, че са малко така, в насипно състояние. Така и не намерих време да ги подредя и едва ли някога ще намеря. Ако някой попадне на този постинг, може свободно да го копира, сортира или използва, както намери за добре.

 

БАНКОВО ДЕЛО - СЪКРАЩЕНИЯ И ТЕРМИНОЛОГИЯ

 

Is salary to be mandated to account - заплатата да се превежда ли в сметката

pensionable - даващ право на пенсия

mandate - формуляр с инструкции за банкови операции

cheque clearing - осчетоводяване / обработване на чек в клиринговата институция (междинно банково звено в английската банкова система, което се занимава с осчетоводяване/обработка на чековете)

account payee - на сметката на ремитента (ремитент е получателят)

letter of authority - пълномощно

cheque clearing system - всички чекове минават през клиринг обработка

The Clearing House reconciles the difference in the banks' accounts with the Bank of England - adjusts - клиринговата институция урежда изплащането на чека, като сверява/проверява/изравнява? сметките на банките с/чрез Банката на Англия

from the time the payee pays the cheque into his/her bank - предаде

credit cards - типични кредитни карти (Access, Mastercard, Visa, American Express)

charge cards - кредитни карти, при които заетата сума трябва да се възстанови до края на всеки месец (American Express, Diner's Club)

to swipe the card through the card reader = to pass; swipe - замахвам, удрям

standing order - (формуляр за) заявка/поръчка/инструкция/указание за постоянно/редовно извършване на дадена банкова операция (напр. за изплащане на ежемесечни разходи)

The customer fills in a standing order mandate - формуляр за постоянна/редовна банкова операция

remitter - the sender of a remittance - лице, изпращащо банков превод

remittance - money sent by post of through a bank - пощенски/банков превод

remission - repayment of tax връщане на платен данък?

APR - annual percentage rate

remitting and receiving banks - изпращащи и получаващи банки

A banker's draft is simply a cheque issued by a bank drawn on itself or on a correspondent bank in another country - Банковият/банкерският ордер е просто вид чек, издаден от банка за теглене от самата нея или от кореспондентска банка в друга държава

one-off payments - еднократно плащане, плащане наведнъж

bronze - монета от 1 цент/пени

Capital expenditure on the system is met by loans from member banks. Operating costs are met out of (=from) charges for services - капиталовите разходи за системата (големи разходи за техника и др. оборудване) се покриват от банките-членки. Оперативните разходи - от такси за услуги.

accounting entry confirmation - потвърждение за осчетоводяване

Capital expenditure: major business expenses on large-scale items such as computers and manufacturing machinery - дефиниция на капиталови разходи

paid for by borrowing = met by loans - платен чрез заем

recovery of dept = collection of debt - събиране на дълг

An item in an account = entry - счетоводен запис

the company mandate - мандат на дружеството/фирмата (вид заповед или инстукции към банката за извършване на банкови операции)

to carry on certain activities - да извършва дадени дейности

The document sets out the details of the agreement - Документът излага подробно (точките/клаузите на) споразумението

headings - заглавки/заглавия на отделните раздели

Memorandum and Articles of Association (UK) = Articles of Incorporation (USA) = учредителен договор (устав) на дружеството

устав - statute, regulation - обаче изглежда, че за дружествата устав и учредителен договор е едно и също

Certificate of Incorporation (UK) - документ за регистрация на дружеството

Minute Book - Протоколна книга

officers or officials of the company - служители от дружеството

Factoring is a way of raising money from unpaid invoices. The factor agrees to buy the invoices of the suppliers at a discount. In this way the suppliers do not have to wait for a long time for payment. Also they do not have to employ staff to recover their debts. The factor make money by getting the full value of the invoices form the customers. - Посредничеството е начин за събиране на пари от неплатени фактури. Посредникът изкупува фактурите с отстъпка (на по-ниска цена). По такъв начин на снабдителите не се налага да чакат дълго парите си, нито да наемат хора за събиране на вземанията. Посредникът печели, като прибира пълната стойност на фактурите.

The factor can provide money either with recourse or without recourse - Посредникът осигурява парите по два начина: с право да им бъдат върнати (ако не успеят да получат пълния размер на сумата по фактура) или без право на връщане (т.е. на собствена отговорност в случай, че не успеят да съберат парите)

sales ledger - счетоводна книга за продажбите

The advantage of factoring (done by a bank) to the bank's customer is that the bank takes away bad debts - Предимството за клиента на банката от такова посредничество чрез банката е, че банката поема лошите дългове/кредити (освобождава клиента от тях)

When the factoring company buys invoices at its own risk it does this without recourse -

When the factoring company buys invoices at its customer's risk it does this with recourse

Когато посредническата фирма изкупува фактурите на собствен риск, това се нарича безрегресно изкупуване или изкупуване без регрес и обратно

Factoring  - факторинг

deciding risks in giving credit = assessing risks

at my own risk - на мой собствен риск

carton - кашон

only a few single deals = only one-off deals

one-off deal = a single deal which is not repeated for a long time

Who do you bank with? = Which bank do you save in (=have an account with)?

Profit and Loss Account (UK) - Отчет за печалбата и загубата

The bank takes into consideration two types of costs = allows for - предвижда, има предвид, осигурява

Costs of the day-to-day running of a business = current expenses - текущи разходи

Fixed business costs, such as rent, electricity and interest = overheads - непроизводствени разходи

the requirements of the vintage (in vine making) - изискванията за качество на винената реколта

profitability - доходност

outstanding amount - неплатена сума

sales ledger, bought ledger & cash book - счетоводни книги: за продажби, покупки и кешови сделки

information is hard to come by - трудно е да се намери

The exchange rate is the value of one currency in terms of another

sell off surplus assets - да се продадат излишните активи

surplus - излишък, остатък; търговско салдо

It will raise the gearing - in other words, increase borrowing in proportion to invested capital - Това ще повиши левериджа - с други думи, ще увеличи заемите в сравнение с инвестирания капитал

gearing = leverage - съотношение на собствения и заетия капитал

Leasing is rather like hiring or renting, while lease purchase is hiring and buying at the same time - Лизингът е даване/вземане под наем, а покупката на лизинг е купуване на изплащане.

large/major capital assets - land, factories, machinery - големи капиталови активи

equity shares give the shareholder right to participate in the profits of the company, according to the proportion of the share to the whole share capital - акция без фиксиран дивидент

share / Aktie / action / azione
Also: stock, equity. A form of security representing a portion of the nominal capital of a company and giving the owner the right to vote at General Meetings and to elect directors as well as the right to information and to exercise control. Shares further entitle the holder to a portion of the company's profits and to a proportional share of any capital increase or liquidation proceeds.

share capital (GB); capital stock (US - акционерен капитал

shareholder = stockholder

share flotation - sale of small amounts of ownership - продажба на малки количества от собствеността - флотация на акции, емисия на акции

 

venture capital = money available for investment - капитал, (който може да бъде) вложен в рисково предприятие/начинание

 

They shared the profits.                                     Те си поделиха печалбата.

            They sold shares in the company.                                  Продадоха акции в компанията.

            They had an equity in the venture.                                  Получиха равен дял от                                                                                                                      свободния капитал?

 

cif terms: cost, insurance, freight - CIF условие: в цената е включено осигуряване и транспорт (до страната вносител)

 

A form giving details of an import/export order = indent - формуляр за доставка на стоки (внос/износ)

Consignment - a group of packages, boxes, crates, cartons or containers sent as one shipment of goods. - пратка

roll over credit - A loan in which the borrower has the option to renew the loan upon maturity.

a credit available over a continuing period

 roll over credit

пролонгировать кредит

 roll-over credit

кредит с периодически пересматриваемой процентной ставкой

 roll-over of credit

пролонгация кредита

Housing estate = residential area/complex of building erected at the same time

and other manufacturers whom we are approaching - към които се обръщаме

answer any queries - всякакви запитвания/въпроси

We have export orders on our books currently worth $1.8 million

a relationship of complete trust exists between ...  отношения на пълно доверие

 

30, 60, 90 or 180 days after sight - след представяне на Letter of Credit

tenor of the Bill - срок на акредитива, периода, за който е уговорен кредита

pay on sight - при представяне на документа

D/A terms - documents against acceptance - условия за приемане на документите и по-късно плащане

D/P terms - documents against payment условия за незабавно плащане

forfeiting - форфетиране

Каква е разликата м/у факторинг и форфетиране?

Това е покупка на вземания, главно вземания от външнотърговски сделки. Факторингът е покупка на сравнително краткосрочни вземания-примерно 6 месеца или година, докато форфетирането е покупка на средносрочни вземания-до 3 години. При факторинг банката има право да търси правата си и чрез регрес към износителя, ако изрично е посочено, докато при форфетирането регрес няма-длъжник е единствено вносителя. Тоест втората е и по-рискова операция.

forfaitist - форфетьор

The payment is called up in the form of ... - Предяваването на иск за плащането (изискването да се плати) става под формата на/чрез (изпращане на някакъв документ)

enlist the aid of - извиквам на помощ

marketing research - сондиране нуждите на купувачите и търсене на начини тези нужди най-добре да бъдат задоволени

market research - изследване на възможната продаваемост на даден продукт или услуга преди да бъде пуснат на пазара, а след това - изследване на продаваемостта му

Sml - малък

Lge - голям

Small Business Digest - някакво ръководство за малки предприятия

Date cover required to commence -  дата, на която исканата (застрахователна полица) трябва да започне да тече?

Bill of Exchange - a bank draft which gives credit for a period of time

It's a good idea to take out insurance - да се застраховам

merchant bank = commercial bank

Banks often need to take additional assets known as collateral security when they grant loans - колатерал(ни ценни книжа/обеспечение/гаранция)

A document which states that the issuer will pay a certain sum of money on a certain day = promissory note Запис на заповед

Записът на заповед е ценна книга, менителничен ефект.

A Bill of Exchange which has been accepted by a bank = acceptance bill, usance bill

withdrawal slip - бележка/формуляр за теглене на пари

giro credit -

A giro, also called a direct deposit, is a banking term for a method of payment. It is almost the opposite of a cheque. A cheque is given to the payee who deposits it in his or her bank, whereas a giro is given by the payer to his or her bank, which transfers funds into the payee's bank, directly into his or her account. Giro is often used by post offices as well.

жиро (рус.)-письменный приказ, поручение банку со стороны клиента о необходимости перечисления определенной суммы денег со счета этого клиента на счет третьего лица, которому клиент желает передать деньги

itemized = made a list of - изброени едно по едно

mandate=form=instruction - мандат, формуляр, инструкция

sending = remitting

lay down - излагам (информация)

a resolution was made/agreed/passed - решението беше взето

raising invoices - събиране на пари от фактури

go over= read - преглеждам

to land all this on your plate = to give you extra work

run through = explain quickly -  набързо обяснявам вече казаното; преговарям, минавам набързо,  

look into= investigate - разглеждам, разучавам, проучвам

state lottery ticket - билет от държавна лотария

work out again = reformulate - преформулирам, преработвам

to lay dawn/decide on/determine management/pricing/current policy - излагам, решавам, определям

part control - частичен контрол

avalise - авалирам, т.е. гарантирам

shipped, consigned, sent  - изпратени

as noted/as written/ as stated/ as shown - както е отбелязано, написано, заявено, показано

 

 

 

Особености при превод BG-EN и EN-RU (примери, съвети и упражнения)
http://softisbg.com/rennies_blog/2013/07/-bg-en-en-ru.html

 

Всякаква терминология (несортирана по теми) BG-EN
http://softisbg.com/rennies_blog/2013/07/-bg-en-3.html

 

Спортна терминология EN-BG
http://softisbg.com/rennies_blog/2013/07/-en-bg.html

 

Юридическа терминология BG-EN - 1 от 2
http://softisbg.com/rennies_blog/2013/07/-bg-en---1-2.html

 

Юридическа терминология BG-EN - 2 от 2
http://softisbg.com/rennies_blog/2013/07/-bg-en---2-2.html

 

Медицинска терминология BG-EN
http://softisbg.com/rennies_blog/2013/07/-bg-en-1.html

 

Бизнес терминология BG-EN
http://softisbg.com/rennies_blog/2013/07/-bg-en-2.html

 

Техническа терминология BG-EN
http://softisbg.com/rennies_blog/2013/07/-bg-en.html

 

Софтуерна терминология EN-BG
http://softisbg.com/rennies_blog/2013/07/-en-bg-2.html

 

 


Към моя блог в blog.bg: http://rennie.blog.bg/

 

 


 

Всичко започна от един въпрос за преводите на португалски, но скоро се разрази истинска битка. Аз викам "Договорът е фиктивен и т.н." , собствениците на ПА (преводачески агенции) викат "Какво сте се хванали за този договор?" ... Много са привързани към фиктивния си договор с МВнР. 

Договорът си е фиктивен, откъдето и да го погледнеш. "Възложителят" Външно възлага на стотици "изпълнители" (ПА) да извършват официални преводи, но в договора няма ни дума за срокове и начини на плащане. Има и други нередности.

 

Тук е разобличен фиктивният договор:

ДА, МВнР ИМА ПРАВО ДА ПОСТАВЯ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ФИРМИТЕ ЗА ПРЕВОДИ (ако им е истински възложител, но не е, фиктивен е): http://softisbg.com/rennies_blog/2013/06/post-56.html 

 • Собственик на ПА -1:

  Здравейте, имам следния случай - диплома и приложение за Португалия. Клиентът много държи да има заверка от Посолството на Португалия. Разбрах, че Португалското посолство вече сами си правели преводите, имали техни преводачи, т.е. носиш дипломата с апостила в Португалското посолство и те превеждат и това било достатъчно за Португалия. Знаете ли нещо по въпроса? А какви са им сроковете и цените?

   

  Собственик на ПА -2:

  И на мен ми е интересно да прочета за това посолство, но според мен трябва да се легализира копие от дипломата в МОН с апостил и после вече преводът да се извърши от посолството, щом държавата Португалия е създала този ред относно превода - това си е тяхно право.

   

  Собственик на ПА -1:

  Да, да, след МОН говорим.

   

  Аз:

  Има ли нещо по-ново от това съобщение на нашето Външно, налично на сайта на НАЦИД http://mail.nacid.bg/newdesign/kap/att_files/obshti_razqsneniq.pdf?

   

  "Важно! С вербална нота № 13/MNE от 21.02.2007 г. Посолството на Португалия в София е информирало Министерството на външните работи на Република България, че от 26 февруари 2007 г. всички преводи на български документи ще се заверяват присъствено в консулската секция на Посолството, на адрес: гр.София, ул. "Позитано" № 7, бл.3, ет.5. За заверка на такива преводи преводачите ще трябва да отиват в консулската секция на Посолството, за да подписват извършените от тях преводи, за верността на които носят отговорност, пред Завеждащия консулската секция.

   

    Предвид тази информация, от Посолството на Португалия в София съобщават, че няма да бъдат признавани и обработвани преводи от български на португалски език, заверени от Сектор "Заверки и легализации" на Министерството на външните работи на Република България."

   

  Собственик на ПА -3:

  Повечето агенции (вкл. и моята) за Португалия внасяме само за апостил и след това клиентът си ги превежда, където намери за добре - португалско посолство, българско посолство в Лисабон или при нотариус в Португалия му ги превежда някой тамошен берач на портокали.

   

  Аз:

  Ето за това става дума:

   "Много важно! Няма задължително изискване българските документите да бъдат снабдени с превод на чужд език, за да бъдат удостоверени (легализирани) от Министерството на външните работи. Всяко заинтересовано лице може да поиска единствено да бъде извършено удостоверяване чрез "апостил" (легализиране) на надлежно оформения български документ. Допълнителни разяснения относно преводите се съдържат в т. 11"

   

 • Собственик на ПА -3:

 • Това всички го знаем. Друг е въпросът, че някои институции (за да събират пари) твърдят, че трябва да са снабдени с превод, при това "заверен".

   

 • Аз:

  Институции ли? Твърдят го ПА.  

   

 • Аз:

  Ето това е т.11:

  "11. Важно! За да бъде направено от МВнР удостоверяване (заверка) на подписа на преводача, преводите на български или чужди документи трябва да са извършени само от български преводачески фирми, които имат сключен договор с Министерството на външните работи. Преводите трябва да са оформени в съответствие с изискванията, посочени в този договор.

  Текстът на договора можете да намерите в настоящия раздел "Консулски услуги - заверки и легализации". Обръщаме внимание на заинтересованите лица, че е възможно в някои държави да не бъдат признати преводите, извършени от български преводачи, независимо от това, че подписът на преводача е заверен от българското Министерство на външните работи. Необходимо е да бъде поискана предварителна информация от дипломатическото представителство на държавата или от местния орган, където ще се представя документът, дали извършеният и заверен в България превод ще бъде признат.

   

  В някои държави тези преводи се признават, след като съответното дипломатическо представителство, акредитирано за нашата страна, удостовери заверката на подписа на преводача, извършена от българското Министерство на външните работи."

    

  Аз: Външно е казало само "за да бъде заверен подписа на преводача" така и така ...[избегнало е формулировката "задължително трябва да бъде заверен"] и веднага си е измило ръцете с приказките, че в НЯКОИ СТРАНИ преводът МОЖЕ да не бъде признат, ДОРИ ДА Е ЗАВЕРЕН от МВнР и т.н. Българските ПА ще бъдат обвинени за всички далавери на Външно - помнете ми думата.

    

  Собственик на ПА -2:

  Всички хора знаят още от 2001 г., че не са длъжни да извършват тук официален превод. Тогава бяха разделени таксите за заверка на превод и за заверка на документ. Но повечето държави по света признават нашите преводи, когато са заверени от МВнР, защото те нямат налице толкова български преводачи. В някои държави изискват преводът да бъде заверен от техен преводач. Това нашите сънародници го знаят прекрасно и въпреки всичко те предпочитат да си извършат преводите тук, защото 10 лв. на страница не са 50-100 евро на страница. Това са фактите, така че аз не виждам в чий интерес е всъщност изнасянето на преводите извън границите на България и каква е тази антипреводаческа кампания у някои уж преводачески агенции. И дори МВнР да събира такси за заверка на преводи, виждаме, че чуждите посолства събират 4 пъти по-големи такси от нашите съграждани. Много се спекулира и се манипулира, когато се пишат изопачено полуистини. но две полуистини не правят една истина, а две лъжи. Това чета аз по някои блогове и съм убедена, че рано или късно ще разбера какъв е техният интерес - най-вероятно липса на преводаческа квалификация във вид на диплома на собственика на фирмата. Затова те искат да работят преводи само въз основа на регистрация като фирма по търговския закон.

   

  Аз до Собственик на ПА -2:

  "Всички хора знаят още от 2001 г."

  Откъде тази сигурност? Дори не всички ПА знаят, дето се занимават всеки ден с това, камо ли "ВСИЧКИ ХОРА". Нашата фирма сме правили преводи за чужбина без НИКАКВИ заверки на подписа ми във Външно и са ги приемали, но първо сме питали оттатъшната страна, за да сме сигурни.

   

  Собственик на ПА -2:

  Renie, приемам, че хората знаят това, което съществува на сайта на министерството, а то е недвусмислено. Освен това доста клиенти искат изрично само да им се легализира документът, а преводът да се извърши напр. в Турция. Именно вас визирам относно блоговете и все още не мога да си обясня какво точно целите. Отговорете ми, моля, има ли вашият собственик на преводаческата агенция филологическо образование и какво е вашето образование?

   

  Аз:

  Пишете до КО и искайте информация. Дължат ни я отдавна. Питайте в кои страни се признават преводите ни и защо трябва да се заверява подписът на преводача в КО, като самото МВнР си призна, че е незаконно. За Полша надявам се знаете, че при никакви обстоятелства не признава преводите ни? Видяхте ли съобщението в КО 'ВАЖНО!" и т.н. от окт. 2012? Като е толкова важно, защо стои залепено на таблото в КО, а не се разпраща своевременна информация до всички ПА? Кой видял - видял, кой разбрал - разбрал. Особено в провинцията ... Точно ПА от провинцията ще бъдат обвинени най-тежко (и най-несправедливо, според мен).  

   

  Собственик на ПА - 2:

  Не ми отговорихте за образованието Ви, какво целите и кой ваш интерес е възпрепятстван. Защото гражданите, заявявайки превода тук, знаят, че им служи в чужбина. Е, за 22 години поне имам достатъчно опит с българи, които продължават да си превеждат документите у нас. Значи много добре им вършат работа.

   

  Собственик на ПА - 3:

  Испания, Италия, Франция и др. признават преводите без незаконната заверка на КО, която и без това е на английски и никой не си прави труда да я чете. В изискванията, които тези страни имат за получаване на гражданство точно пише какви заверки да носят документите. Най-долу се посочва "Ако не са на испански език, трябва да бъдат придружени с официален превод на испански/италиански/френски" и нито дума за заверка на подпис на преводач или други подобни глупости. Повечето клиенти обаче настояват да си преведат документа тук, в България, а някои и да се сложат всички възможни заверки, били те законни или не.

   

  Собственик на ПА - 2:

  Много често напоследък за Германия превеждаме без каквато и да е легализация, дори прилагат само ксерокопия на документа без нотариална заверка и върши работа. Но никой не се отказва от превода, дори братята от малцинствата, а те много добре си знаят интереса, уверявам ви. :)

   

  Собственик на ПА - 2:

  За пред посолството на САЩ също не изискват легализирани преводи, но искат преводи. Така че никоя уважаваща себе си фирма не подава погрешна информация на гражданите, ние следим от практиката къде какво се изисква и ги уведомяваме, а те си вземат решенията. Но да се отрича правото на МВнР да заверява преводи, при положение, че има случаи, при които без тази заверка преводът не върши никаква работа - това ми изглежда абсолютно безумие.

   

  Аз до Собственик на ПА - 2:

   „приемам, че хората знаят това, което съществува на сайта на министерството, а то е недвусмислено." 

  На сайта на Външно пише полуистини и откровени лъжи (отделно, че е и небрежно написано - с правописни грешки). Но - права сте - хората се заблуждават. Дори не само хората, а и юристи от ранга на К. Пенчев, Омбудсмана. Той самият ми написа, че таксата я има на сайта на МВнР, а в следващото си писмо призна с половин уста, че в закона за държавните такси я няма (Тарифа 3 по ЗДТ показва, че таксата е отменена), а пък начинът на заверка - през посредническа ПА в отсъствието на преводача! - мани, мани! - МВнР много добре знаят, че са се насадили на пачи яйца. Сега си търсят изкупителна жертва.

   

  "Отговорете ми, моля, има ли вашият собственик на преводаческата агенция филологическо образование и какво е вашето образование?"

  Хари Стоянов, СУ, славянска филология, редовно, дипломиран 1980. Аз, ШУ, англ. филология, задочно, дипломирана 2004 (преди това бях мед. сестра в тежки отделения 25 години, последните 16 работих в хемодиализа)

   

  Собственик на ПА - 2:

  Значи вие сте преводачи и се борите за това да не превеждате - така ли да ви разбирам?

    

  Аз до Собственик на ПА - 2:

  "какво целите и кой ваш интерес е възпрепятстван."

  Тук: http://www.softisbg.com/my_first_blog/2013/06/za-nezabavno-prekratjavane-na-administrativnija-proizvol-v-mvnr.html

   пише, че главните потърпевши са гражданите, потърпевш е и самият той, Хари Стоянов, собственикът на фирмата, в която работя. Той пише като преводач с фирма.

   

  Собственик на ПА - 2:

  Както и да е, за мен остават неясни нито мотивите ви, нито целите ви, нито намирам логика в кампанията ви. Наистина не мога да разбера какво точно целите. Работете си, превеждайте си с или без външно министерство, какво сте се хванали за този договор? За сертификацията е ясно какви са мотивите на заинтересованите, но вашата цел определено не ми е никак понятна. Писали сте,че подписът се заверявал без присъствието на преводача. Да не би апостилът да заверява подписа на длъжностното лице в негово присъствие? И другата лъжа е,че преводачите не знаели, че носят наказателна отговорност? Как да не знаят, като това е част от текста на клетвената декларация и то още от самото й създаване през 1990 г.? Много неща не са ми ясни във вашата кампания, но надявам се, с течение на времето да се изяснят.

   

  Собственик на ПА - 2:

  Все пак един блог не е някакъв официален сайт, има и други авторитетни гледни точки, които като си мълчат, това не означава, че не са резонни. Много трябва да се внимава с агресивното натрапване на позиции. Нещата могат да се обсъждат, но не и да се натрапват така фрапантно, особено ако са на ръба на лъжата и истината - т.е. т.н. полуистини..

   

  Аз до Собственик на ПА - 2:

  "Е, за 22 години поне имам достатъчно опит с българи, които продължават да си превеждат документите у нас. Значи много добре им вършат работа."

  Да, и фирма "Софтис" е от много години на пазара (1994). Превеждайте ги, но не ги изпращайте в КО за незаконна заверка. Пишете на КО да не вършат беззакония и да не искат от вас да вършите такива - това е. Съгл. чл. 290 от НК, имате пълно право да заверявате с подписа си и печата на фирмата си всички преводи, които са на езици, за които можете да докажете пред съда, че ги владеете на високо ниво. Но пак съгл. същия член, всеки, който заверява превод на език, който не владее (не може да докаже пред съд, че го владее), извършва лъжесвидетелстване и се наказва с до 5 г. затвор. Леле! Затова е редно, ако използвате външни подизпълнители (преводачи на свободна практика, които нямат фирма за преводи), да ги изпращате да си заверяват подписите пред нотариус. А ако си имат фирма и печат, направо ги разпечатват на своя бланка, подписват се и поставят своя печат, без вие, посредниците, да пипате повече нищо и без да изпращате така оформения превод в КО.

   

  Собственик на ПА - 2:

  Да, затова за мен е нелогично това поведение на колеги - правоспособни преводачи. Те по този начин отварят широко вратата на всеки, който поназнайва отнякъде език, прави си фирма и си превежда - тогава вече без оглед на каквато и да е правоспособност. Всъщност, известно е, че дори и дипломата не е достатъчен гарант за професионализъм. Неслучайно в някои професии се изисква и праг на трудов стаж точно в определена посока или специализация.

   

   Собственик на ПА -1:

   Също това с нотариусите не мога да си го представя. Някои преводачи по цял ден трябва да обикалят нотариуси. А аз да заключвам по няколко пъти на ден офиса и да бягам при нотариус. Да не говорим да преведа нещо за друг град. Да не говорим какво чакане съм чакала при нотариус...

   

  Собственик на ПА - 2:

  Това е безсмислено. Все едно директорът на училището да се яви пред МОН, за да сложат апостил на дипломата, или нотариусът да се яви в МП, за да му заверят подписа. На база спесимен се заверява по цял свят, а тук някои тръгнали да измислят топлата вода в разни блогове. И всъщност гражданинът трябва да плаща и за тази услуга - нотариална такса и такса на преводача.

   

  Собственик на ПА - 2:

  В МВнР имаме спесимен и достатъчно добре удостоверени документи за преводаческа квалификация. Към всичко това като се прибави и достатъчно опит с документи, получава се една много сериозна характеристика.

   

  Собственик на ПА - 2:

  Може би трябва да се направят известни корекции, като напр. трябва да се даде възможност и на регистрираните колеги на свободна практика да извършват официални преводи. Но чак да се изкарва този договор с МВнР фиктивен, мисля, че е безумие. В тази връзка да се върнем на въпроса за португалското посолство. Значи и тяхната заверка на подпис на преводач е незаконна, както впрочем до скоро процедираха и гръцкото консулство, и турското и т.н. ? Единственото нещо за преборване бе безумната сертификация, на която главният й критерий бе да има назначени на трудов договор /съответно осигурявани за хазната/ 2 филолози - окрупняване на преводаческия бизнес, нищо друго не означаваше. Сякаш не може някой да си сключи фиктивни договори с филолози? Е, голям професионализъм лъхаше от тази мярка, няма що:)))

   

   

  Аз до Собственик на ПА - 2:

  "Значи и тяхната заверка на подпис на преводач е незаконна, както впрочем до скоро процедираха и гръцкото консулство, и турското и т.н. ?"

  Не, не значи. Те извършват заверката в присъствие на преводача и имат нотариални функции.

   

   

  Аз до Собственик на ПА - 2:

  "какво сте се хванали за този договор?"

  Фиктивен е (подписването му е вид документно престъпление).

   

  "За сертификацията е ясно какви са мотивите на заинтересованите, но вашата цел определено не ми е никак понятна."

  Същото е и с договора - МВнР няма право да осигурява клиенти на фирми за сертифициране (това го разбирате), е, оттам е една крачка - МВнР няма право да осигурява клиенти и на ПА, като ги рекламира на сайта си уж че били оторизирани (как? с фиктивен договор! ужас!) Писала съм за това до Комисията за конфликт на интереси: http://softisbg.com/rennies_blog/2013/07/-04072013.html

   

  „Писали сте, че подписът се заверявал без присъствието на преводача. Да не би апостилът да заверява подписа на длъжностното лице в негово присъствие?"

   ДЛ работи на трудов договор в учреждението. Ако вашите преводачи работеха на трудов договор в офиса ви, и вие щяхте спокойно и съвсем законно да им заверявате подписите. Нали затова в началото тъпата идея на МВнР беше да назначите ВСИЧКИТЕ си преводачи на трудов договор. Не, не е това решението. Достатъчно е да спазвате чл. 290 от НК и разпоредбите на ТЗ - никакво Външно! То не ви е шеф! То ви е правило незаконна реклама години наред (и на нас до края на 2012 също :), за да събира таксата за „заверка на подписа на преводача". Тази такса, напомням, е отменена през 2008 г., защото самото й извършване е незаконосъобразно, по признание на МВнР. Стига сте се натискали да му я внасяте! Клиентите били искали! Ми те четат глупостите на сайта на Външно и в Правилника и какво да правят хората, подчиняват се и плащат, особено братовчедите. Наш дълг е да си оправим кочинката, без да занимаваме клиентите.

   

  „И другата лъжа е,че преводачите не знаели, че носят наказателна отговорност." Преводачите си предоставят подписите на посредници (ПА), а не трябва. Дори подписват празни бланки! Като им кажеш, че са лица, носещи наказателна отговорност, викат „Ама ние си подбираме читави агенции! Имаме им пълно доверие!" Не е въпрос на доверие, а на законност. Незаконно е не само преводачът да позволява подписът му да се заверява неприсъствено и с чужд печат, незаконно е ПА да го прави дори и в негово присъствие!. Само пред нотариус се прави заверка на подпис и то винаги лицето се подписва там, в нотариалната кантора. ПА няма право да извършва нотариална дейност! При сегашните практики обаче ПА функционират като нотариални кантори на черно. Е, сега поизясниха ли се нещата?

   

  Собственик на ПА - 2:

  Добре е на вас да ви се изяснят нещата по-глобално и малко да занижите правното си самочувствие без покритие, Renie - с латинско име в България, защитавайки един Бог знае чии интереси, понеже аз дотолкова не намирам логика, че си мисля вече, че целите единствено собствената си автореклама. Така не се става известен преводач обаче. Просто работете професията.

   

  Аз:

  Външно е объркало понятията на хората от бранша с този техен неадекватен правилник. Всъщност и ПА, и МВнР имат взаимна изгода от фиктивния договор. ПА привличат клиенти с фалшивата си "оторизация", а МВнР събира отменена такса за заверка на подписа на преводача. Гражданите обаче нямат полза. Защото нямат никаква гаранция, че преводът е извършен от лицето, чието име е изписано и чийто подпис е "заверен" незаконно - два пъти "заверен", и двата незаконно: веднъж от мениджъра на ПА, който няма нотариални права, и 2-ри път - от служител в МВнР, който наистина има нотариални права, но не и да заверява неприсъствено подписи на преводачи, минали през посреднически ПА. По спесимен може само при директни отношения и наличен регистър - както е при МП и нотариусите.

   

  Аз до Собственик на ПА - 2, отново за спесимените и заверките:

   „На база спесимен се заверява по цял свят, а тук някои тръгнали да измислят топлата вода в разни блогове."

  Донякъде е вярно. В МП например заверяват с апостил подписите на нотариусите. Обаче това става, като самите нотариуси са включени в регистър към МП и те самите си изпращат документите директно в МП, а не ги дават на посредници. Освен това заверката на МП е законна, а за заверката на подписа на преводача в МВнР не е и затова таксата за нея е отменена - все забравяте тази „дребна" подробност.

   

  „И всъщност гражданинът трябва да плаща и за тази услуга - нотариална такса и такса на преводача."

  Много по-лесно ще бъде за гражданина. Ако преводачът, извършил превода, има собствена фирма за преводи, направо поставя собствения си печат - няма нужда от нотариус. Само ако няма собствена фирма, а работи някъде (преподавател примерно), тогава задължително се налага да постави подписа си пред нотариус в нотариална кантора. Но в България преводачите масово имат фирми. И при сегашната практика се получава така: единият преводач с фирма дава превод на другия преводач с фирма, другият пък дава на първия, а после взаимно си удрят печатите - всеки под чуждия превод. Защо ли трябва да се кръстосват така, при положение, че и двамата си имат печати, да се чуди просто човек?

   

  Собственик на ПА - 2:

  Пак ви обръщам внимание да не боравите с правни термини като "незаконен", защото всичко е напълно законно и регламентирано и ако решат да ви съдят за подобни твърдения, определено ще спечелят делото :)) Просто не им се занимава, защото вашето е като муха да ухапе слон. Въпрос на време и работа на компетентни инстанции е да се създаде Закон за официалния преводач в България и съм убедена, че преобладаващата част и с пълно основание ще сме именно ние, които вече 22 години превеждаме документи към МВнР - Консулски отдел.

   

  Аз:

  Да ме съдят не смеят. Надявам се, че нещата ще се уредят :) Отдавна е трябвало. Вече 22 години станаха.

   

  Собственик на ПА - 4 до Собственик на ПА - 1: утри ще ти звънна и ще ти обясня, аз работя често с португалско

   

   Собственик на ПА -2:

  По логиката на Renie излиза, че Португалското посолство също събира незаконни такси и извършва незаконни заверки на преводи, защото услугата им е аналогична на тази на нашето външно министерство. Ползват нашите преводачи, като разликата е, че таксата им е 4 пъти по-висока и е приход за държавата Португалия, а не за нашата държава. През тези 22 години у нас се извършват качествени преводи на документи, което е добра услуга за българските граждани по света по евтини цени в сравнение с цените на преводите в държавите, за които са предназначени и в огромната си част тези преводи биват уважавани и приемани, с малки изключения някои служби на местно ниво изискват заверка от местен оторизиран преводач, в повечето случаи чужденец, който пък не владее достатъчно българския език. Затова едно такова охулване на реда за извършване на официални преводи у нас не само че ми е непонятно, но няма нищо общо с реалността.

   

  Аз до Собственик на ПА -2:

   Не сте права, че по моята логика излиза, че и заверката в Португалското посолство е незаконна. Прочетете пак какво пише във вербалната нота: заверката се извършва "присъствено" - преводачът трябва да присъства (да се яви) на място. Това е нормална, законна, нотариална практика. Всички посолства имат право да я извършват в съответната чужда страна. Не знам колко струва, може и да е по-скъпа от българската, но по-важното е, че с връчването на такава вербална нота Португалия е показала дипломатично недоверието си в тукашните порядки по извършване и заверяване на официални преводи. От м.г. и Полша също отказва да приема нашите официални преводи. Илка Енчева писа по този повод в блога си и публикува снимка на съобщението, залепено на таблото в КО. http://editor.slavic-center.com/prevodacheski-agencii-polski-ezik_oficialni-prevodi/

   А може и просто да си защитава своите заклети преводачи, полските, та затова да не признава нашите преводи. Точно както България не признава чуждите и държи да бъдат извършени само от фирми с договор или от преводачи към посолствата ни в чужбина.

 •  

  Собственик на ПА -2:

   А, значи присъствието на преводача лично в министерството е нужно, така ли? От цяла България да се командироваме всеки ден и да се явяваме лично в КО, защото Рение е решила, че нашият печат на съдебно регистрирани юридически лица няма никаква стойност... Сигурно и дипломите МОН ще ги легализира, само ако са подписани от директорите, явявайки се лично в МОН? Вие не разбирате ли абсурдността на твърденията си и че всъщност дори си противоречите. Значи посолствата могат да регистрират наши преводачи, а външно министерство - не :)) Излиза, че големият проблем според вас е недобросъвестността на преводаческите фирми, така ли? А не е интересът на чуждите държави те да работят преводите. Само нашата държава при наличието на такива като вас трябва да си направи харакири и да им подари на тях тази дейност, каквото и да струва това на нашите съграждани! Е тук вече нямам думи! С това аз се оттеглям от каквато и да е дискусия с Вас по този въпрос, тъй като Пушкин е казал нещо много полезно по отношение на оспорването в някои случаи. Нека случаят да говори сам за себе си.

   

  Аз до Собственик на ПА -2:

   "А, значи присъствието на преводача лично в министерството е нужно, така ли? От цяла България да се командироваме всеки ден и да се явяваме лично в КО, защото Рение е решила, че нашият печат на съдебно регистрирани юридически лица няма никаква стойност..."

  Не, не е нужно присъствието на преводача в министерството. Външно няма нужда да се занимава със заверките на подписите на преводачите - прави го незаконосъобразно по собственото му признание и събира отменена такса за тази незаконосъобразна заверка. А печатите на частните фирми имат стойност, разбира се, само че не стават за поставяне върху преводи на външни подизпълнители (преводачи, които не са на трудов договор в ПА), по простата причина, че собствениците на ПА не са нотариуси (нали не сте?). Да не викнете сега, че искам ВСИЧКИ преводачи да бъдат назначени на трудов договор? Не, не искам. Това беше глупава идея, дадена от неизвестен "експерт" м.г., която после отпадна. Нали на пресконференцията "Искаме да бъдем чути" в БТА на 18.06.2012 г. Мариана Хил се възмущаваше именно от тази абсурдна идея: http://kanal3.bg/?v=8359

   

  Аз до Собственик на ПА -2:

   "Сигурно и дипломите МОН ще ги легализира, само ако са подписани от директорите, явявайки се лично в МОН?"

   Директорите са от щатния персонал на училищата, а "вашите" преводачи не са. Те са ваши външни подизпълнители. Ако имат фирма за преводи, могат да си заверяват сами преводите, които извършват за вашата ПА, а ако нямат - трябва да отидат при нотариус и да се подпишат пред него, а не пред вас, собствениците на ПА, освен ако вие самите не сте нотариуси.

   

  Аз до Собственик на ПА -2:

   "Значи посолствата могат да регистрират наши преводачи, а външно министерство - не :))"

  Преводачи регистрират, нали? Външно обаче не се занимава с регистриране на преводачи в България. Външно "оторизира" посреднически агенции с фиктивен договор за възлагане на работа (извършване на официални преводи) по чл. 2а, ал. 2. Съгл. неадекватния правилник от 50-те Външно сключва договори само с фирми. Впрочем случайно да знаете по кой член от Правилника се "регистрират" преводачите към посолствата в чужбина?

   

  Аз до Собственик на ПА -2:

   "Само нашата държава при наличието на такива като вас трябва да си направи харакири и да им подари на тях тази дейност, каквото и да струва това на нашите съграждани! Е тук вече нямам думи!"

  Напротив, другите държави ни отказват преводите, защото минават през посредници, функциониращи като нелегални нотариални кантори (за ПА говоря - те работят като нот. кантори на черно! ще ви осъдят, ей!) Я почетете малко из интернет да видите, че няма друга държава в целия ЕС, а може би и в цял свят, с такива порочни практики по извършване и заверяване на официални преводи.

   Собственик на ПА -1:

   Т.е., Рени, ти не искаш да има фирми за преводи, така го разбирам аз. Защото повечето неща, които казваш, водят до там. Примерно ако днес в офиса дойдат 10 клиента и искат спешни преводи на 4-5 езика, а единият ми преводач гледа бебе вкъщи, другият е от друг град, третият си работи в неговата агенция, какво правим? Какво предлагаш в тази конкретна ситуация? Хайде, да предположим, че те си имат и мечтаните печати.

  Само че фирми за преводи винаги ще има. Борбата в момента е колко и кои ще са тези фирми...

   

  Според мен се получава така, че волно или неволно ти изместваш постоянно и активно темата от приоритетния проблем - заповедта и изискванията. Това е приоритетен проблем, защото касае оцеляването на много фирми. Другите неща могат да дойдат на следващ етап, а и нямаме ясна алтернатива за всички.

   

  При положение, че тази заповед е толкова неадекватна и с един поглед се разбира каква е нейната цел, тя хвърля в дълбок и продължителен размисъл държавните мъже. Явно отмяната й никак няма да е лесна, та защо не се съсредоточим върху това, защото точно то ни помита - и преводачи и фирми. А после ще гледаме какво да правим с тези прословути подписи, такси и прочее...

   

  (обръщение по име към Собственик на ПА-2), има смисъл винаги от дискусии :)

   

  Аз до Собственик на ПА -1:

  "Т.е., Рени, ти не искаш да има фирми за преводи, така го разбирам аз."

   Не, не искам това, просто е крайно време фирмите да скъсат с Външно, а оторизацията за извършване на официални преводи да премине към самите преводачи - нормална европейска и световна практика.

   

  Собственик на ПА -4:

  Не е вярно ! От доста време се въздържам от коментари !!!!! Сега задавам въпрос към всички, които имат претенции относно фирмите .

   

  1. Държавен вестник легализира ли се ? Ако е да - как ?????

   

  2. Клиент идва и пита - ще сключвам църковен брак в Гърция.Какви документи са ми необходими ?

   

  3. Искам да поканя приятел кубинец на гости в България . Какво трябва да направя ? Какви документи са необходими ?

   

  4. Ще сключвам граждански брак в Египет. Какви документи са необходими ?

   

  Аз до Собственик на ПА -1:

  "Примерно ако днес в офиса дойдат 10 клиента и искат спешни преводи на 4-5 езика, а единият ми преводач гледа бебе вкъщи, другият е от друг град, третият си работи в неговата агенция, какво правим? Какво предлагаш в тази конкретна ситуация?Хайде, да предположим, че те си имат и мечтаните печати. "

   Ти сама даде отговора: ако имат свои печати, сами си ги поставят и цялата работа е свършена. Връчваш превода на клиента, без да го пипаш повече и си прибираш комисионната за посредничество. За да се гарантира на клиентите, че преводът наистина е извършен качествено, най-добрите преводачи (образовани, отговорни, с опит) се включват в официален регистър под уникален номер, както е у нас при нотариусите и както е в много страни при преводачите - за целта дори не е нужен закон. В повечето страни от ЕС има такива регистри, без да има специален закон. Достатъчно е да има наказателна разпоредба за отговорността им - у нас това е чл. 290 от НК. На основание този член МС, примерно, може да издаде една наредба (или дори само една заповед), че от еди-кога си преводачите, които отговарят на еди-какви си условия, стават оторизирани да извършват и заверяват сами (с подпис и личен печат) официалните преводи, които извършват.

   

  Аз до Собственик на ПА -1:

  "заповедта и изискванията"

   Заповедта ви я подхвърлиха да се боричкате с нея като малки котета с кълбо прежда. Заповед 95-00-152/2012 е за нуждите на консулското обслужване, а то се извършва в чужбина. В съда "не забелязаха" тази малка подробност. "Не забелязаха" и друго - че Договорът и Списъкът изобщо не са приложения към заповедта! Вие още ли не сте разбрали как се публикуват приложения към заповед, а? Съдиите "не забелязаха", че съгл. договора по чл. 2а, ал. 2 от Правилника "Възложителят" (Външно) възлага работа (извършване на офиц. преводи) на 1684 "Изпълнители" (толкова бяха на брой агенциите тогава по официални данни), без да се договори с тях за най-важното - срокове и начини на плащане за извършения труд. На вас да не би Външно да ви плаща, ей? Че ако е така, ще ви съдя :))), защото на нас 18 години никаква работа не ни е възлагало. Напротив, "Възложителят" искаше от нас да му плащаме такса за всеки наш подпис (от джоба на горките клиенти).

   

  Аз до Собственик на ПА -4:

  Въпросите, които задават клиентите, не са въпроси към преводачи, нито към ПА. Това са юридически въпроси. И на нас често са ни задавали въпроси какви ДОКУМЕНТИ са необходими за това или онова. Отговаряхме, че подготовката на ДОКУМЕНТИТЕ е извън правомощията ни. Това е работа на Външно, МП (от 2001) и МОНМ (от 01.06.2013). Заради насложили се дългогодишни недоразумения, обаче, почти всички ПА се изживяват като част от щата на тези три министерства или поне на едното (Външно), и се рекламират, че ИЗВЪРШВАТ ЛЕГАЛИЗАЦИИ НА ДОКУМЕНТИ. Дори и СПБ са го написали на сайта си. Документи! Срамота! ПА нямат друга работа по документите, освен да ги изпратят с куриер в съответното министерство - нещо, което може да направи всеки гражданин и всяка фирма, независимо дали има какъвто и да е договор с МВнР (фалшив или истински). Все още има хора в нашия бранш, които не могат да направят разлика между "официален документ (документ с подпис и печат)" и официален превод на такъв документ (ПРЕВОД на "документ с подпис и печат", като в превода са описани подписа и печата на преведения документ и отдолу е поставена декларация за верността на превода, подпис и печат на преводача, извършил превода - преводача, повтарям, не агенцията). Агенциите ще продължат да съществуват и след като отпадне фалшивата им оторизация.

   

   

  11.07.2013 - ПРОДЪЛЖЕНИЕ

   

  Собственик на ПА -4:

   Така в заключение . Това е обръщение към така наречените " преводачи с фирмички " , които искам много бързо да ми отговорят на зададените от клиенти въпроси. И за тяхно сведение т информация те се намира в интернет.Колкото за регистрация като съдебни преводачи-всеки, който желае и отговаря на определени условия може да си превежда без да има нищо общо с Външно министерство !!! Но истината е , че ако си сметнете приходите от фирмите, които Ви подсигуряват работа и от ВАШИТЕ директни клиенти тогава ня в а са изливате тази жлъч срещу хората, които Ви подсигуряват работа !!!! И последно паботата не е само в това са направиш превод.....а в това като влезе клиента и ти зададе въпрос ТИ да му дадеш точната информация, а не да гледаш да го обиреш с цел да не ти пука утре дали ще се върне ! И последно да сведение- работя от тринадесет години и нека един преводач, с който съм работила да ме оплюе тук публично ! Да не коментирам бранша колко пъти съм изпадала в ситуации, които превода поет от приводач липсва на пощата, а телефона му е изключен. .... Писна ми от некадърни преводачи, които са намерили пазарна ниша да лаят ! Както искате така го разбирайте. Макам бързи отговори на зададените ми въпроси.По това ще се разбере, кой е фалшив и кой мэти водата !!!!!!

   

  Собственик на ПА -4:

  Абе Рение какви глупости бълваш бе ???? Жалко ако всички в групата се подвеждат по теб. Що не напуснеш работа от фирмата,в която работиш след като толкова ги бълваш и си толкона активна ! Ава да ти сигурно си на заплатка.... разходи нямаш .... не ти пука .... а шефа със сигурност е ШМАТКА !!!!! Ако обичаш не в и пускай повече мейли !!!преди около час чрез мобилния · Харесвам

   

  Собственик на ПА -4:

  Лелееее каква простотия !!!! Я уважаема Госпожо накарай клиента да ходи до Външно да пита и после да се върне при теб да му направиш превод ! За мен си втого посредствита и моля всички еважаващи преводачи да се разграничат от тях ади с ава, която ки прави пиар на нея и фирмата , в кояго работи !!!!!

   

  Пълни глупости ! ПОСТВАЙ ГО НА ОФИЦИАЛНАТА СТРАНИЦА НА ФИРМАТА, ЗА КОЯТО РАБОТИШ !

   

  И ако обичаш без да пишеш празнословни отговори до М. М. Намери си някой друг, който да ти слуша глупостите ! Не се мисли за много образована , всъщност не си отговорила на въпроса на една колежка - с какво образонание сте ?

   

  Собственик на ПА -4:

  Не ми трябва да контролирам яда си, имам нужда другите да контролират дразнещото си поведение !!!!!!

   

  Собственик на ПА - 2:

  Най-после се появи някой, който също като мен да се опита да озаптиса въпросната Рение... Казах да се опита, защото на нея няма кой да й обясни - има дефицит на доста неща като нужни професионално-етични качества и статус в нашата професия, пък се опитва да се изживява и в юридическата... Понякога копи-пейства от руски сайтове в блога си някоя и друга статийка за спецификата на пвода на документи, прави си пиар - на себе си и на фирмата на шефа си. И да престане да нарича преводаческите фирми ПА - агенции. Ние сме преводачи и същевременно си сътрудничим с колеги преводачи, повечето от които също като нас имат фирми за преводи или пък са на свободна практика, защото са преценили, че не желаят да се занимават с обслужване на клиенти, което си е цяла една отделна област на работа. На тази дама много неща й се губяат, само едно нещой е в повече - самочувствието, че ги разбира нещата, а няма по-опасно нещо от нежеството, което не знае, че е невежо.

   

  Собственик на ПА - 1: Не можах и не можах да я схвана тази идея с печатите на преводачите, не че съм против, ама технически как точно... Ще идва преводач от друг град да си сложи печата... или в един момент чекмеджетата на фирмите ще се напълнят с печати на преводачи?

   

  Собственик на ПА - 3:

  Ще стане второто. Да не мислиш, че ще се дигна за теб до Стара Загора да бъхтя печати по документите

   

  Собственик на ПА - 5: Най-добре ще е въвеждането на електронен подпис, мисля аз ;)

   

  Собственик на ПА - 2:

  Предполагам, че тя и фирмата, за която работи или по този начин си правят пи-ар за пред клиентите, или има някакъв проблем да извършва официални преводи по досега установения ред, напр. учили-недоучили без дипломиране, което им пречи да бъдат одобрени като заклети преводачи. В някои от предишните си коментари тя се изказваше така, сякаш е от кабинета на новия министър едва ли не... Говореше от негово име, че и министърът искал да ни чуе нас. Пък те нямат нищо общо. Вероятно са от тези, които искат да ловят риба в мътна вода - на база нотариална заверка само да вихрят дейност без оглед на оторизацията. Аз имам достатъчно близък и опитен юрист от държавната администрация, който ще ми даде компетентен отговор от юридическа гледна точка за нейните твърдения за фиктивността на нашия договор с външно министерство, но почти съм убедена, че не може да има правен проблем съгласно Закона за договорите и задълженията. А тя искаше да изкара,че юристите в цяла България са некадърни и то вече 22 години. И други неадекватни твърдения поддържа, напр. едно от тях е за нотариалната дейност на преводача - че никъде нямал такива права. А всъщност в Германия фирмата за преводи или заклетият преводач на свободна практика с печата си установяват и верността на копието на документа. Това е меко казано некомпетентност, ако не голяма недобросъвестност, скандален пи-ар, залагащ на това, че и най-лошата реклама е реклама и така всъщност това име и тази фирма стават понятие в нашите среди. А с какво стават известни, просто си правят криво сметката. Лично аз щом се заема с някоя кауза, докарвам я докрай, а това лице за мен вече е кауза, аз ще го наблюдавам много критично, тъй като не мога да търпя невежество, облечено в арогантност или манипулативно поведение с преследване на цели за лична изгода. Не може тя да поства от свое име статия от руски сайт, която намирам с едно кликване върху заглавието! Та ние имаме толкова преподаватели в университети и автори на речници измежду колегите ни с действителен огромен опит в превода на документи, а те все още не са си постнали трудовете. Просто не става по този начин, това е. За договора ще ви пиша становището на компетентен юрист, когато го получа. Вече Рение си намери компетентните опоненти и ще й бъде много трудно да манипулира с полуистини.

   

   

  Към моя блог в blog.bg: http://rennie.blog.bg/

   

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

  На 07.07.2013 г. във фейсбук групата "Помощ при превод" предложиха всеки, който разполага  със съкращение и термини от различни специализирани области на превода, да ги сподели с групата. Аз се опитах да споделя медицинската си база данни - един .doc  файл от около 50 страници, но не успях да го кача. Тогава двама от участниците ми дадоха имейлите си и им изпратих всичко, което имам, събирано години наред, но неподредено - медицински, технически, бизнес, юридически и др. съкращения и терминология . Обещаха да го подредят и публикуват.

  Тук публикувам файловете в първоначалния им вид, като се извинявам, че са малко така, в насипно състояние. Така и не намерих време да ги подредя и едва ли някога ще намеря. Ако някой попадне на този постинг, може свободно да го копира, сортира или използва, както намери за добре.

   

  ОСОБЕНОСТИ ПРИ ПРЕВОД (примери, съвети и упражнения)

   

  Употреба на ing:

  В унищожаването на произведения на изкуството няма нищо ново - There is nothing new in works of art being destroyed.

   

  но шансът те да могат да - but the chance of their being able to

   

  Промяна на една част на речта в друга:

  Arrays and files are two structured ways data are often organized - Масивите и файловете са два структурирани начина за съхраняване и организация на данните. (вместо "по които данните често се организират или пък при обратен превод: "for data storage and organization")

   

  For the first time, programming tasks could be considered on a much simpler, problem-oriented basis - За първи път програмирането можеше да се извършва много по-просто, с ориентация към проблема

   

  which, once declared, will ...- които след декларирането им (ще) ...

   

  some choose to pay as they go for maintenance and repair - някои (компании) предпочитат да плащат за поддръжката и поправката при появяването им

   

  проблеми с начина на работа на програмата - problems with the way the program works

   

   

   

  To and for:

  These functions are used to specify ... (конкретни функции - "to inf.")

   

  Money is used for buying things, storing wealth, etc. (парите изобщо - "for + ing")

   

  Take this money to buy some bread and milk (конкретни пари - "to inf.")

   

  the responsibility to ensure this - отговорността за осъществяването на това

   

  It ensures that a trained technician and parts are always available - Това гарантира наличието на квалифициран техник и части

   

  Разни:

  съвсем не е толкова лошо - is not nearly as bad: In fact, English cooking is not nearly as bad as people think.

   

  по-ограничени възможности за поощрение - less scope for incentive

   

  да разшири възможностите за съревнование - to give greater scope for competition

   

  да се осигури/да осигурим работа на хората - to provide people with jobs

   

  на другия полюс/другата крайност - at the other end of the scale

   

  Най-вероятно ще се използват тези протоколи - These protocols are the most likely to be used

   

   

  Translation of Official Documents: Grammatical Aspects


  http://eng.1september.ru/2007/04/9.htm

  Translation of legal, economic, diplomatic and official business papers not only requires sufficient knowledge of terms, phrases and expressions, but also depends on the clear comprehension of the structure of a sentence and some specific grammar and syntactical patterns, which are characteristic of this style.

  Coming across an unknown term in the text, a translator can consult a dictionary. Coming across such a phenomenon as the Nominative Absolute Construction, for instance, a translator can find it time-consuming to search for an equivalent conveying its meaning, unless he or she already knows the corresponding pattern.

  This Manual is intended for students who are already aware of the basics and peculiarities of the grammar and syntax of the English language. That is why it offers below only some instructions in translation of certain English constructions, which can cause special difficulties while translating.

  INFINITIVE

  Depending on the function the Infinitive plays in the sentence it can be translated in the following ways:

  ·         as an adverbial modifier of purpose the Infinitive can express an independent idea that adds new information about its subject; the adverb only is omitted in translation, e.g.:

  The president announced his resignation only after the failure of his drive to push through the merger of the two countries last summer.
  Президент объявил о своей отставке только после того, как прошлым летом закончилась неудачей его попытка объединить две страны.

  ·         After the adjectives the last, the only and ordinal numerals the Infinitive is translated as the predicate of an attributive subordinate clause. Its tense form is determined by the context, e.g.:

  He was the first high official to be admitted to the inner council of government, to the cabinet.
  Он был первым чиновником высокого ранга, который был допущен на закрытые заседания Кабинета.

  ·         If + noun + be + Infinitive can be translated as для того чтобы, e.g.:

  In any event, members of the association should be prepared to put aside partisan interests if consensus on the abovementioned principles is to be achieved.
  В любом случае, чтобы достичь согласия по вышеуказанным принципам, члены ассоциации должны быть готовы пожертвовать своими узкопартийными интересами.

  ·         The Complex Object with the Infinitive is translated as an object subordinate clause, e.g.:

  Both experiments revealed the rated dimensions to be interrelated.
  Оба эксперимента показали, что оценочные параметры тесно связаны между собой.

  ·         The Complex Subject with passive forms of the verbs say, think, expect, show, see, find, argue, know, mean, consider, regard, report, believe, hold, suppose, note, presume, claim, admit, interpret, etc. is translated as a complex sentence with an object subordinate clause. Care should be taken about non-perfect forms of the Infinitive (which are translated in the Present time) and perfect forms (which are translated in the Past time), e.g.:

  Still they can hardly be said to have formulated a true scientific theory.
  И всё же вряд ли можно утверждать, что они сформулировали действительно научную теорию.

  The term model is held to have important normative significance.
  Считается, что термин модель имеет большое нормативное значение.

  ·         The Complex Subject with active forms of the verbs happen, appear, see, prove, turn out, be likely, be certain, be sure, etc. is translated in two possible ways:

  a) The English finite form is transformed into a Russian parenthesis and the English Infinitive into a Russian predicate, e.g.:

  So, there appear to be two choices.
  Таким образом, оказывается, что выбор есть.

  b) The English finite form is transformed into a Russian main clause (маловероятно, кажется, etc.) and the English Infinitive into a Russian predicate in an object subordinate clause, e.g.:

  Neither proposal is likely to work.
  Маловероятно, что какое-либо из этих предложений окажется действенным.

  ·         If the English predicate has an object by somebody, such predicate-object clusters are translated as a parenthesis по мнению, согласно данным, как показал (установил, описал, etc.), e.g.:

  The results were interpreted by Brown (1989) to be insufficient to draw any substantial conclusions.
  По мнению Брауна (1989), этих данных не достаточно для каких-либо существенных выводов.

  GERUND

  Depending on the function the Gerund plays in the sentence, it can be translated as:

  ·         a noun

  Banking on a loss of nerve within the board of trustees may turn out to be misguided.
  Расчёт на то, что у членов опекунского совета сдадут нервы, может оказаться неверным.

  ·         an infinitive

  Under the pressure of national campaign, he showed a positive gift for saying the wrong things in the wrong words at the wrong time.
  В условиях напряжённой кампании в масштабе всей страны он определённо показал способность говорить не то, что надо, не так, как следовало, и не там, где следовало.

  ·         a participle

  In Washington there is quiet satisfaction that the French by joining the float have indirectly acknowledged that the U.S. was right all along.
  Вашингтон выразил удовлетворение по поводу того, что Франция, присоединившись к странам с плавающим курсом валют, косвенно признала правоту США.

  The Perfect Gerund denotes an action which is prior to the action expressed by the finite form of the verb, e.g.:

  After having been colonies for a long time, many Asian and African countries have now become independent states.
  Многие страны Азии и Африки, которые долго были колониями, стали теперь независимыми государствами.

  PARTICIPLE

  Participle I can be translated as:

  ·         an attributive clause, e.g.:

  The States concluding this Treaty hereinafter refer to as the "Parties to the Treaty".
  Государства, заключающие настоящий договор, именуются ниже «Участниками Договора».

  ·         an adverbial clause, e.g.:

  Heavy artillery and mortal fire broke out again in the city last night, virtually putting the whole population of the city under a state of siege.
  Вчера вечером город снова подвергся интенсивному артиллерийскому и миномётному обстрелу, и все его жители фактически оказались в осаде.

  ·         a separate sentence, e.g.:

  The treasury announced that in August the sterling area had a gold and dollar deficit of 44 million dollars bringing the gold and dollar reserve down to the lowest level reached this year.
  Министерство финансов объявило, что в августе стерлинговая зона имела золотой и долларовый дефицит в 44 миллиона долларов. Таким образом, золотые и долларовые резервы достигли минимального годового уровня.

  Participle II at the beginning of the sentence can be translated as:

  ·         a subordinate clause, e.g.:

  Asked if the United States is rendering military aid to the forces opposing the lawful government in that country, the senator gave an evasive reply.
  На вопрос о том, оказывают ли Соединённые Штаты военную помощь силам, противостоящим законному правительству страны, сенатор ответил уклончиво.

  As a part of the Complex Object construction, Participle I and Participle II can be translated as:

  ·         an object clause, e.g. :

  The country would like to see its proposals approved by the General Assembly.
  Страна хотела бы, чтобы Генеральная Ассамблея одобрила её предложения.

  The Nominative Absolute Construction with Participle I and II can be translated in different ways depending on the form of the Participle and the position of the construction in the sentence:

  ·         in postposition the Nominative Absolute Construction with Participle I performs the function of an adverbial modifier of attending circumstances:

  The Prime Minister and the African National Council promptly lapsed into mutual recrimination, seeking to blame the other for deadlock.
  Премьер-министр и Африканский национальный совет тут же перешли ко взаимным обвинениям, причём каждая сторона пыталась переложить на другую вину за то, что они оказались в безвыходном положении.

  ·         in preposition the Nominative Absolute Construction with Participle I and II performs the function of an adverbial modifier of cause or time:

  That done with, the two statesmen had subsided into long and profitable talks about other subjects.
  После того как с этим было покончено, оба государственных мужа приступили к долгому и плодотворному обсуждению других тем.

  It being too late for further discussion, the session was adjourned.
  Заседание закончилось, так как было слишком поздно, чтобы продолжать обсуждение.

  ·         sometimes Participles may be omitted, but the subject-predicate relations in the Construction are still preserved:

  The first conference a failure, another meeting at a ministerial level was decided upon.
  В связи с неудачей первой конференции было принято решение о проведении ещё одной встречи на уровне министров.

  The debate over, the meeting was adjourned.
  По окончании дебатов заседание было объявлено закрытым.

  ·         The second element of the Nominative Absolute Construction can also be expressed by an infinitive. It can be related to a future action:

  With the Congress still to be elected, the Republican leadership was already moving to team up with the Southern Democrats, as it did in the palmy days of the New Deal.
  Хотя выборы в Конгресс ещё впереди, руководство Республиканской партии уже предпринимает шаги по объединению с Демократами Юга, как в славные времена «Нового курса».

  INVERSION

  The order of words in which the subject is placed after the predicate is called inverted word order, or inversion. While translating, the target sentence retains the word order of the source sentence in many cases:

  Of special interest should be the first article in Chapter I.
  Особый интерес вызывает первая статья в главе I.

  Also treated are such matters as theory construction and methodology.
  Рассматриваются также такие вопросы, как создание теории и методология.

  Had this material been examined from this viewpoint, the rules that he discovered would probably have gone unnoted.
  Если бы этот материал был изучен под таким углом зрения, закономерности, установленные на его основе, возможно, и остались бы не замеченными.

  Subordinate clauses of concession with an inverted predicate often serve emphatic purposes and can be translated with the help of Russian combinations хотя; какой бы ни был:

  Such a principle, strange as it may seem, is championed in one form or another by certain scholars.
  Такой принцип, хотя это и может показаться странным, в том или ином виде отстаивают некоторые учёные.

  Useful as it is, the book has two general shortcomings.
  Какой бы полезной не была эта книга, в ней есть два существенных недостатка.

  Activities

  Questions:

  1. What are the principles of official documents translation?

  2. What is peculiar about the text(s) of official documents?

  3. What are the English constructions which cause special difficulties in translation of official documents?

  4. List the syntactical functions the Infinitive can perform in the sentence. Give examples.

  5. What type of subordinate clause in the Russian language should the predicative English construction Complex Object be translated into?

  6. Describe the possible patterns of the Complex Subject translation. How does the form of the verb-predicate influence the choice of the form?

  7. Which form of the Gerund denotes an action prior to the action expressed by the finite form of the verb? Give examples.

  8. What syntactical functions do Participles usually perform in the sentence?

  9. How does the translation of the Nominative Absolute Construction depend on its location in the sentence? Give examples.

  10. What is inversion? What purpose does it serve? Give examples.

  Exercises

  Exercise 1. Translate the following sentences, paying attention to the infinitive and infinitive constructions.

  1. The United Nations' principle function is to maintain peace and prevent war. The decision of the Yalta and Potsdam conferences pointed out the threat of militarism and aggression to the course of peace and security and provided a system of measures to eliminate sources of war and aggression.

  2. Other areas of major concern relate to the seabed and ocean floor and mean to ensure their reservation for peaceful use.

  3. Disputes are to be settled by peaceful means. Member states undertake not to use force or the threat of force in contraventions of the purposes of the UN.

  4. States not-members of the UN are required to act in accordance with these principles so far as may be necessary for the maintenance of international peace and security.

  5. The General Assembly is expressly authorized to deal with specific disputes and situations brought before it and to undertake studies and make recommendations for promoting international co-operation in political, social, cultural and educational matters for encouraging the development of international law and for assisting in the realization of human rights and fundamental freedoms.

  Exercise 2. Translate the following sentences, paying attention to the gerund and gerundial constructions.

  1. Polls keep indicating that a majority of Americans hold strong doubts about the candidate's ability to handle his job.

  2. Each side insists on withholding its part of the bargain until the other has acted.

  3. The situation in the country is a lesson in the dangers of upsetting the delicate balance of neutralist politics.

  4. The impossibility of disregarding established diplomatic rules does not, however, preclude suspicious host governments from keeping a watchful eye on diplomatic missions and diplomats suspected of abusing their privileges and immunities.

  5. All this, however, has not prevented the head of the delegation and his colleagues from keeping up their end of a dialogue, which reflects a practical approach and a real willingness to consider serious proposals.

  6. They are terrified of being drawn into taking over responsibility for their own security.

  7. Amnesty, often granted to student troublemakers last year, is to be a thing of the past at many colleges. Instead of being forgiven for their misconduct, more students are to be suspended or expelled.

  8. No sign exists of the president having concerned himself with the substance of these two important questions.

  Exercise 3. Translate the following sentences, paying attention to the participles and participial constructions.

  1. But most (98%) of the businesses in the United States are small businesses - independently owned and operated and having fewer than twenty employees.

  2. Whether a business has one employee working at home, 100 working in retail store, 10,000 working at a plant or factory or 100,000 working in branch offices nation-wide, all businesses share the same definition and are organized for the same purpose: to earn profits.

  3. Government legislation leads a company to change its hiring practices; technological advances convince a company to change its manufacturing processes; changes in consumer tastes tell a company to alter its marketing strategies.

  4. A tactical plan is specific, detailed, and current, focusing on present operations.

  5. Managers' decisions range from minor and relatively unimportant, to major and potentially life-threatening to the organization.

  6. The 18 riparian countries have began research and monitoring of the conditions of the sea, most have signed the Barcelona Convention agreeing to control pollution and over-fishing, and they have began plans for joint development of that sea.

  7. The intellectual attractions of the law regulating literary and artistic property account only in small part for the rise of copyright law.

  8. Duly certified copies of this Treaty shall be transmitted by the Depositary Governments to the Governments of the signatory and acceding States.

  9. In witness whereof the undersigned, duly authorized, have signed this Treaty.

  10. Done in triplicate, at the cities of Washington, London and Moscow, this first day of July one thousand nine hundred sixty-eight.

  Exercise 4. Translate the following sentences, paying attention to the Nominative Absolute Constructions.

  1. With the new countries in the United Nations will for the first time include Britain's allies and associates.

  2. The ratification debate should take place as quickly as possible, it being understood that the president of the republic should not sign the treaty until the "preconditions" are fulfilled.

  3. Objectives and plans established, the organizing function comes into play.

  4. There being no survivors, the exact causes which led to the accident will never be known.

  5. All other things being equal, one would assume that the latter solution is more plausible.

   

   

   

   

  Всякаква терминология (несортирана по теми) BG-EN
  http://softisbg.com/rennies_blog/2013/07/-bg-en-3.html

   

  Спортна терминология EN-BG
  http://softisbg.com/rennies_blog/2013/07/-en-bg.html

   

  Юридическа терминология BG-EN - 1 от 2
  http://softisbg.com/rennies_blog/2013/07/-bg-en---1-2.html

   

  Юридическа терминология BG-EN - 2 от 2
  http://softisbg.com/rennies_blog/2013/07/-bg-en---2-2.html

   

  Медицинска терминология BG-EN
  http://softisbg.com/rennies_blog/2013/07/-bg-en-1.html

   

  Бизнес терминология BG-EN
  http://softisbg.com/rennies_blog/2013/07/-bg-en-2.html

   

  Техническа терминология BG-EN
  http://softisbg.com/rennies_blog/2013/07/-bg-en.html

   

  Софтуерна терминология EN-BG
  http://softisbg.com/rennies_blog/2013/07/-en-bg-2.html

   

  Терминология банково дело
  http://softisbg.com/rennies_blog/2013/07/-en-bg-1.html

   


  Към моя блог в blog.bg: http://rennie.blog.bg/

   

  На 07.07.2013 г. във фейсбук групата "Помощ при превод" предложиха всеки, който разполага  със съкращение и термини от различни специализирани области на превода, да ги сподели с групата. Аз се опитах да споделя медицинската си база данни - един .doc  файл от около 50 страници, но не успях да го кача. Тогава двама от участниците ми дадоха имейлите си и им изпратих всичко, което имам, събирано години наред, но неподредено - медицински, технически, бизнес, юридически и др. съкращения и терминология . Обещаха да го подредят и публикуват.

  Тук публикувам файловете в първоначалния им вид, като се извинявам, че са малко така, в насипно състояние. Така и не намерих време да ги подредя и едва ли някога ще намеря. Ако някой попадне на този постинг, може свободно да го копира, сортира или използва, както намери за добре.

   

  ВСЯКАКВИ СЪКРАЩЕНИЯ И ТЕРМИНОЛОГИЯ (несортирани по теми)

   

   

  EN-BG trsl

  http://eur-lex.europa.eu/Notice.do?mode=dbl&lang=en&ihmlang=en&lng1=en,bg&lng2=bg,cs,da,de,el,en,es,et,fi,fr,hu,it,lt,lv,mt,nl,pl,pt,ro,sk,sl,sv,&val=462213:cs&page=

   

  http://eur-lex.europa.eu/  better search "bilingual display + EU"

   

  Sample business contracts

  http://contracts.onecle.com/index.shtml

   

   

  EN-BG glossary

  http://www.proz.com/glossary-translations/english-to-bulgarian-translations/75

   

   

   

  woodworker - събирателно, най-вече разбичва logs;

  carpenter - нашенски дърводелец, пенкилер;

  joiner - прави joints като dovetail, mortise and tenon, lap mitred и прочие;

  cabinet maker (maitre ebeniste - fr) - прави cabinetry, което иначе е познато като furniture, което от своя страна е fine woodwork така да се каже.

  сега към дограмата - fenestration - архитектурна подредба на прозорци или други отвори които оставят да влезе светлина през стените.

  windows:

  sash window - тук ги няма - uk/usa най-често с две плъзгащи се нагоре/надолу sashes които се подържат от sash ropes с counter weights;

  sash hinged window (aka casement window) - това са нашенските;

  transom window - поставен високо на стената casement window който се отваря без стълба посредством дълъг метален привод;

   

  doors - тук нещата са по като нашите: single and double side hung, sliding, flexible, swing, revolving, folding, up-and-over, които ако са дървени могат да се различават и по дизайна на door leaf - напр. colonial.

   

  респектабилния американски производител Andersen Windows, нарича себе си window maker, така че window(s)/door(s) + maker (when needed) трябва да е достатъчно.

   

  пардон, ама дограмата е събирателно и включва както КАСА (frame), така и ПЛАТНО (door leaf/window sash), т.е. събирателно за цялото изделие врата/прозорец.

  касата на вратата (door frame) от своя страна има hanging jamb (верт. част с пантите), shutting jamb (верт. част с ключалка - striking plate) и head. door jamb=door post.

  doorset - factory made door unit, complete with its frame and leaf, architrave or cover molding, stops and hardware, usually to standrad size.

  door furniture - decorative parts fixed to a door, incliding 'door handle', 'key escutcheon', 'finger plate', and sometimes 'kick plate', 'letter plate' & 'knocker'.

   

   

  стъклопакет Insulated Glazing Unit or Insulating Glass Unit (commonly referred to as IGU) is described as two or more lites of glass spaced apart and hermetically sealed to form a single glazed unit with an air space between each lite. As the name suggests, the most important function of and IGU is to improve the thermal performance of glass when used in architectural applications. Sealed Insulating Glass (abbreviated SIG) is another name commonly used in North America.

   

  предизвестие:

  Dear Sir/Madam

  I would like to terminate my contract of employment with your company.
  Therefore consider this e-mail a (two-week's) notice of resignation effective as from today.

  Best regards
  xp

  На мястото на (two week's) пиши срока, след който напускаш.

   

  fork out (sl.) - плащам, бъркам се

  turn about - обръщам се кръгом; Кръгом! - About turn!

  About turn! - Кръгом!

  about FACE!  КРЪГОМ! left/right FACE! НАЛЯВО! НАДЯСНО!

  slog - бачкане, тежък/упорит труд

  which is how = that is how

  chick - мадама, гадже

  No hard feelings - Няма лошо

  upcoming events - предстоящи събития

  overcharge - надписвам

  J. has just awakened - Дж. тъкмо се е събудил

  dastard - страхливец, поплювко

  nightstore heater, electric thermal storage heater - акумулираща печка

  mantle - кожух, облицовка

  It can't be helped - Няма що!  Няма как! Нищо не може да се направи!

   

  Agrimony (Агримония, Камшик)

  Aspen (Трепетлика)

  Beech (Бук)

  Centaury (Червен кантарион)

  Cerato (Цератостигма)

  Cherry Plum (Джанка)

  Chestnut Bud (Пъпки от конски кестен)

  Chicory (Цикория)

  Clematis (Повет)

  Crab Apple (Дива ябълка)

  Elm (Бряст)

  Gentian (Горчивка, Тинтява)

  Gorse (Улекс)

  Heather (Калуна)

  Holly (Джел)

  Honeysuckle (Нокът)

  Hornbeam (Габър)

  Impatiens (Слабонога)

  Larch (Лиственица)

  Mimulus (Мимулус)

  Mustard (Синап)

  Oak (Дъб)

  Olive (Маслина)

  Pine (Бор)

  Red Chestnut (Червен конски кестен)

  Rock Rose (Желтак)

  Rock Water (Скална/изворна вода)

  Scleranthus (Хрущялка)

  Star of Bethlehem (Гарвански лук)

  Sweet Chestnut (Ядлив кестен)

  Vervain (Върбинка)

  Vine (Лоза)

  Walnut (Орех)

  Water Violet (Блатна перушина, Хотония)

  White Chestnut (Бял конски кестен)

  Wild oat (Див овес, Овсига)

  Wild Rose (Шипка)

  Willow (Върба)

   

  GROAB е абревиатура. Това е пазарен обзор, борсов доклад.
  The highly successful GROAB market report covering large-scale plant construction projects worldwide is in an updated Version available! About 50 new projects with an estimated value of 5.5 billion euros have been added to the list. Read on to find out how you can get this premium information in the future and stay better informed.

  To manage a company successfully, you need detailed knowledge of the market. PROCESS, your trade journal for the chemical and pharmaceutical engineering sector, has compiled the GROAB report on large-scale plant construction projects worldwide to keep you informed. It is the perfect tool to help you monitor and analyze what is going on in the international large-scale chemical industry.

   

  Въпрос от Garsonne: Малко помощ и за мен (21.03.2004):

  Става въпрос за превод на ресторантско меню на английски. Превела съм го, но ми се иска много да сравня с вашите предложения за:

  крехки филенца
  пилешко вретено
  печени зеленчуци на плоча
  следястия
  свинско филе, шпиковано с моркови (чуденето ми е за "шпикован" в този случай)
  пилешки жулиен

  Благодаря предварително :)

   

   

  Отг. Скипаджията, 21.03.2004:

   

  Крехки филенца -- Krehki Filenca (Tenderloin)

   

  2. Пилешко вретено -- Pilesko Vreteno (Stuffed Boned and Rolled Chicken)

   

  3. Пресни зеленчуци на плоча -- Presni Zelenquci na Ploqa (Griddle Seared Crudites)

   

  4. Следястия -- Sledastia (After Courses: Bites to Finish Your Wine Over!)

   

  5. Свинско филе, шпиковано с морков -- Svinsko File Spikovano S Morkov (Carrot-Spiked Pork Tenderloin)

   

  6. Пилешки жулиен -- Pileski Julien (Juliennes of Chicken)

   

  Забележки:

   

  - На английски не е прието да се превеждат имената на ястия. В това може да се убеди всеки, попаднал във френски, китайски или индийски гостилници из англоговорящия свят. Следователно всеки опит да се настави обратното е а-приори смехотворен от гледището на англоговорящите. В това може да се убеди всеки, попаднал на хумористични публикации на английски език, които гъмжат със сбъркани чуждестранни менюта. Често едниственото им "сбъркано" е, че някой си е направил труда да ги преведе. Единствените приемливи преводи съдържат алюзии към френския език, като жулиените в случая.

   

  - Защо не Fillet в (1)? Защото в регистъра на менютата това е единствено вид говежда пържола и нищо друго. "Филе" е или Boned (Boneless) Meat или Filleted (Boned, Boneless) Fish. Filleted Meat пък е касапски термин, който няма място на масата.

   

  - Защо не Shuttle в (2)? Защото никому няма да се усладят чаркове от космоплани или хурки. (А и правилният термин за становете е Shuttlecock...)

   

  - Да, в (3) има терминологично противоречие, ама какво да се прави -- и в оригинал е тъй...

   

  - Да, (4) е малко черезчур екзотично, но останалите варианти не стават.

   

  - За причината, по която филето в (5) не е преведено като филе вече писах хо-горе. За англоговорящ, филето е говежда пържола -- точка. Да го убеждаваш, че имало свинско филе е все едно да го кандардисваш, че в Обединените арабски емирства правят часовници "Ролекс". Менте, та дрънка!

   

  - Оттеглям предложението си за (6) освен ако въпросните жулиени са най-много 5мм дебели и най-малко 10см дълги. Ако са по-грубо накълцани, не са никакви жулиени, ами са Strips of Chicken. Забележете -- от Chicken; не от Chicken Meat, щот не сме касапи!

   

  - Сигурен съм, че не ще преведете "национална кухня" като Kitchen -- тя е Cuisine. Сигурен съм и, че ще забележите началните главни букви. Отпаднат ли те, няма да е зле да отпадне и първата главна буква -- по-униформено и обмислено изглежда. Сигурно вече се сещате, че е напълно приемливо транслитерираните български названия евентуално да са в курсив. Но не и в кави, ама в никакъв случай!

   

  О, и преди да седна да си ям Banica-та, да не забравя -- разните регионални специалитети на са After the Style of или In the Style of, ами са си например (Panagurixe Eggs), (Shop Cheese), (Radomir Kavwrma). (В скоби, щот нали преди тях имаме Ayca po Panagurski, Sirene po Sopski, Kavwrma po Radomirski...)

   

  О, и последно нещо -- опитите да се разгреничат шопите от търговските обекти обикновено рекушират...

   

  Надявам се това да Ви е в помощ.

   

  ...

   

  Баницата ми даде нови идеи!

   

  Грамадна грешка с Tenderloin -- според The Cookery Year това е само рибицата на прасето. Та оттеглям онуй в скобите в полза на (Tender [Duck, Chicken, Lizard, Beef, Pork, Armadillo, Scarab Beetle] Bites). Кашмер, драги зрители! Посипвам си пепел връз главата и моля ва Вашето извинение!

   

  За следястията в определен по-малко фомален регистър описанието в скоби може да е (Bites to Linger Over Your Wine) (Bites to Stretch Out Your Wine).

   

   

   

  cashew nut - кишу

  хек, мерлуза- hake

   

  sisal rope - връв от лико

  bark rope - връв от сезал

   

  to honour - търг. плащам в срок (полица), акцептирам менителница

  the cheques bounced = were not honoured for payment - чековете бяха без покритие

   

  accruals ­ начисления, натрупвания, натрупани задължения

   

  with effect from (дата) = starting from - считано от

  comes into force - влиза в сила

  applies - е в сила

  Individually Billed Account (IBA) - индивидуална сметка, където само един клиент праща пари?

  centrally billed account (CBA) - централна сметка (като нашата кредитна карта: като погасяваме дълг, парите отиват в една обща сметка, където и всички други длъжници изпращат пари като погасяват дълговете си)?

   

  Споразумение за условно блокиране (CBA - Conditional Blockage Agreement)

   

   

   

  "Recto - (полиграф) дясна страница
  Verso - (полиграф) лява страница"

   

  contract manufacturing - работа на ишлеме

   

  Юджин Скайлер - Eugene Schyler

   

  Lounges: Backless loafers половинки без пета
  Slides: A sandal with one wide strap (usually leather, suede, rubber, or even plastic), which serves as the foot's support.
   чехли
  Thongs: Everyone's favorite... a sandal in which a thin strap forms a "V" shape, and fits right between the big toe and the second toe.
  джапанки

  Slippers ­ и чехли, и джапанки

   

  CLP - Commitment Letter Provider - Доставчик на писмо за обвързване

   

  Сортове праскови: лакомец: side shoot ; стройно вретено: leaf stem (8-езичен селскостопански речник)

  баросване (на черги и килими) - киснене

   

  TBN - Total Base Number - общо алкално число

  COC method - Cleveland open cup method - по метода на Кливланд с отворена чаша

  Flash point - пламна точка (точка на възпламеняване)

  pour point - точка на втвърдяване

   

  tacheometry - тахиметрия

   

  обогатени въглища - washed или cleaned coal
  необогатени въглища- raw coal or unwashed/uncleaned coal

   

  вноски - dues:

  pay additional dues

   

  блок-схема - flow chart

  приравнителен изпит -  examination to acknowledge / recognize equivalent education / class / school

  comprise, compose
  These words are often misused. Comprise means "include" or "encompass." The whole comprises the parts, but the parts are composed of the whole.
  The College of Liberal Arts comprises 14 departments.
  The College of Liberal Arts is composed of 14 departments.

  grades
  Use the capital letters, A, B, C, etc., with no quotation marks. Plurals are made by adding s, except in the case of A, which has an apostrophe to avoid confusion with the word as: A's, Bs, Cs, etc.

  titles

  Titles of short stories, articles, and poems; individual chapters in books; songs and other short musical compositions; and radio and television shows are set off in quotation marks. Titles of books, paintings, sculptures, films, magazines, plays, record albums, operas and other long musical works, newspapers, and continuing radio and television shows, are italicized. See Chicago for a more complete listing.

   

  toward, Not towards (American Eng)

  Пенолатекс  foam latex
  Ратан  rattan
  Формован дунапрен  moulded/molded foam
  Силиконизирани гранули siliconized granules (буквален превод, без контекст не съм сигурна )
  "заготовка" според речника е blank, billet, bar или half-finished material

  кълбо напред - forward roll

  hang - вис

  тилен лег - lying on back

  alluvial - алувиален

  prospecting pits - проучвателни шурфи

  Комплексен институт за проучване и проектиране (КИПП) - Complex Institute of Surveying and Project Works (CISPW)

  Jura - Юра

  Cretaceous - креден

  Triassic  триас

  TERTIARY терциер

  Quaternary - кватерен; кватернерен

  side slope - откос (временен термин)

  slope - скат (временен термин)

  пресечен терен - rugged/rough terrain

  picketage - пикетаж

  angle bisector - ъглополовяща, бисектриса

  primer - миниум, грунд преди боядисване

  kerb connector - кербов съединител (временен термин)

  podzolized - оподзолен

  outfalls - водостоци

  ouflow - изтича (канал примерно в река или море); устие (на канал)

  berm - берма

  ригола - gutter

  detour road - обходен път

  remodelling - преработка (на път)

  growth - развитие

  кошова крива - basket curve (?)

  locate - засичам (?)

  detracting road - отклоняващ път (по време на строителство на нов)

  agreed with -съгласуван с

  layout - трасе (на път); trace out - трасирам

  processed/melted/spread cheese - топено сирене

   

  Ship's Electrical Engineer Officer - корабен електромеханик

  instructional materials - учебни материали

   

  (fair-trade) premium - (нормална) надценка

  Building density - гъстота на застрояване

  автотракторна техника - motor & tractor equipment?

   

  ***ППК / пакетно повдигащи плочи/ - Lift-slab construction

  ***ЕПК (едроплощен кофраж)- Large-panel shuttering

  ***Вентилационна нагнетателна- Inflow ventilation

  ***Вентилационна общообменна- Ventilation - exchange type

  ***Вентилационна смукателна- Suction ventilation

  *** зареждане на език - Language loading

  Изразът "ПРАВЯ ПЪРВА(ТА) КОПКА е "to turn the first sod"

  Например: "Friday the 24th was a great day in the history of Fort Frances, as on that day Mayor McKenzie TURNED THE FIRST SOD of the paper mill which the Ontario & Minnesota Power Co. are under agreement to build and complete within the next fourteen months."

  Съответно "ПЪРВА КОПКА" е "turning of the first sod"

  shipway - стапел

  legacy pension ?- наследствена пенсия

   

   

   

  whether the dimensions of the lot are precise - дали размерите на парцела са точни

   

  Пълномощно: упълномощител: упълномощен:You have only to sign a document entitled power of attorney or mandate by which you, the constituent or mandator, appoints an attorney or mandatary to act on your behalf. The power of attorney may make provision for entrusting your attorney with a fairly comprehensive list of powers.

   

  to ENTRUST someone with the care of something, to ENTRUST something to the care of someone предавам нещо на грижите на някого, поверявам нещо някому; delegate - предавам права

   

  If you plan to be away for an extended period of time, a general power of attorney is the best instrument for authorizing - упълномощавам your attorney to take and action on your behalf without incurring any problems.

  mortgage (hypothec)

  You may wish to confer on your attorney only a special power of attorney - да възложиш/дадеш - limiting the powers given to him and authorizing him to sign only certain deeds. You may grant authorization - упълномощавам , for instance, to sell your property during your absence

  in full possession of your respective mental faculties. - дееспособни (в нотар. актове)

  правоприемник - assignee? legal successor

   

  place - влагам, инвестирам, пласирам;
  subscribe - записвам акции;
  underwrite - ангажирам се да закупя всички непродадени акции;

  debentures - облигации
  1. Ценни книжа, които носят лихва и се издават от корпорации или от правителството и които не са гарантирани с някаква собственост.
  2. Според законите на САЩ - сертификат, издаван от събиращия данъците пристанищен чиновник, когато вносителят има право на намаление в цената.
  3. Документ за дълг.
  debenture stock- вероятно "основен капитал, изразен в ценни книжа";
  stock - капитал на дружество, основен капитал, акции, ост. държавен заем;
  bond - (писмено) задължение, договор, полица; облигация, бон; издавам акции;
  security - гаранция, залог, ценни книжа;
  standard security - стандартна гаранция???
  charge - задължавам някого с еди колко си;
  lien - залог, законно право на запрещение.

  Източници:
  1.
  S.A. Dictionary
  2. Международен данъчен речник, ИК "Светулка", София, 1995

   

  УПИ - Урегулиран поземлен имот - Regulated? Land Property; zoned property/land (от форума на преводачите)

  ПУП - подробен устройствен план - Detailed Plan of Development

  ПРЗ - план за регулация и застрояване - Plan of Regulation and Building

  доверител (който възлага работата)- principal

  довереник (комуто се възлага работата)- confidant

   

  respondent - ответник при бракоразводно дело, иначе е defendant - обвиняем, ответник

  plaintiff's request - искова молба при бракоразводно дело, иначе е statement of claim при обвинение

  contract a marriage - сключвам брак

  incumbent - титуляр

  в състав (на съд) - in the composition of; composed of/made up of

  състав в съда - composition proceedings? или само composition?

  integral part - неразделна част

  режим - treatment       preferential treatment - преференциален режим

  договор, споровете по който се уреждат от френското право - a contract governed by French Law

  regulate - уреждам, регламентирам

  условие, уговорка - proviso   subject to the proviso - при условие

  формулировка - wording

  acts and omissions - действия и бездействия

  власт произтичаща от народа - people emanating authority

  to rule on a matter - произнасям се по въпрос

  призовка - summons   to serve a witness with a summons - връчвам призовка на свидетел

  призовавам, сезирам - call upon

  procurement - получаване, придобиване

  договор за държавна поръчка - public procurement contract

  предоставям правомощия - attribute powers

  review of judgment- преглед, преразглеждане на съдебно решение

  правните актове на Общността - acquis communautaire

  legal rules - правни норми

  позовавам се на право - to invoke a right

  to repeal an act - отменям закон

  отказвам се от претенции - to waive a claim

  waiver - отказ, освобождаване

  отказ от защита - waiver of defence

  waiver of a fee - освобождаване от такса

  наказателна отговорност - criminal liability

  procure evidence - осигурявам доказателства

  unless otherwise agreed - в случай, че няма споразумение за друго

  целеви фондове - earmarked funds

   

   

   


  Adjustable pegs - peg (щипка, закачалка) в случая значи фиксирано съотношение, т.е. една валута е "закачена" или "защипана" за друга. Adjustable pegs - подвижен/променяем фиксиран валутен курс - централната банка от време на време променя съотношението, по което са фиксирани валутите
  Crawling pegs - пълзящ фиксиран курс - съотношението, по което са фиксирани валутите це променя/"пълзи" ежедневно по някаква формула или зависимост, определена от централната банка
  Basket pegs - валутен курс, фиксиран към кошница валути
  Target zone or bands допустима зона или граници, в които централната банка оставя валутата да се движи. Примерно +/-5% от някакъв централен паритет, който може да е фиксиран или да се променя с времето.
  Currency Union - валутен съюз (примерно Европейския Паричен Съюз - Еврозоната)
  Currency Board (dollarization) - валует борд (доларизация)
  Truly fixed exchange rate - наистина/напълно/изцяло фиксиран валутен курс (примерно евро/лев) - централната банка купува и продава на един и същи курс и не оставя пазарния курс да се движи дори в малки граници около фиксираното съотношение
  Managed floats - контролиран плаващ валутен курс (т.е. с чести интервенции от страна на централната банка)
  Free floats - свободен плаващ валутен курс (централната банка оставя на пазарите на определят курса изцяло)

   

  at the full amount - в пълен размер

  средства за погасяване - sinking funds

  активно салдо - surplus

   

  счетоводство - accounting

  усвояване на туристическите територии - Acquiring of Tourist Territories

  ЗУТ - Закон за устройство на територията Territorial Development Act