Кампания срещу незаконното "регулиране" на преводаческата дейност от МВнР, 27.04.2014

| No Comments | No TrackBacks

До преводачи, юристи, институции, медии и др.

Тема: заповед на министъра на правосъдието

 

Заповед на министъра на правосъдието
Всички нотариуси и адвокати да предадат подписите и печатите си на една или повече агенции за нотариални и адвокатски услуги.

***
--- Ало, имате ли адвокат по бракоразводни дела?

--- Имаме, разбира се! Разполагаме с всякакви адвокати и нотариуси. Всички наши адвокати и нотариуси са внимателно подбрани от агенцията. Адвокатите и нотариусите, които предлагаме, притежават висока квалификация и богат опит.

***

--- Миме, я земи да пуснеш там една обява, че търсим адвокати и нотариуси на почасова работа!

--- Ко да пишъ?

--- Иий, ся, пиши там "подходяща за студенти и пенсионери", стига си мъ занимавала, маа!

--- Убуу, пускам я.... Шъ пусна и у форума на софийскиъ, там у юридическиъ факултето ...

--- Ън тъй, пускай, пускай, че се бегат тиъ пущини ... се требва да дирим нови ... аман от несериозни ора!


Литературен критик:
Сцената с агенциите за адвокатски и нотариални услуги е хумористично-фантасмагорична реализация на концептуално-зачатъчния въпрос: А какво би станало, ако ...?


Ако адвокатите и нотариусите бяха задължени да практикуват през посреднически агенции, би станало това, което е станало с преводачите.

Разбира се, много е трудно да си представим как адвокатите и нотариусите могат да бъдат задължени да практикуват през агенции.

А още по-трудно е да си представим как преводачите могат да практикуват, без да предоставят подписите си на посреднически агенции.

Майсторството на автора на романа е в умелото, привидно лековато и по клоунски гротескно разместване на тежките пластове от дългогодишни, дори многовековни предразсъдъци.

Така читателят се изправя пред необичайни предизвикателства, които преобръщат представите му наопаки и чрез катарзис го водят към осъзнаването, че не е забелязвал неща съвсем очевидни и ясни от само себе си.


http://www.peticiq.com/forum/32093/start/13450#13470

***

--- Чакайте малко! Какви са тези 20-30-50 езика, които предлагате?

...

--- А имате ли ресурси?

...

--- Ресурси, ресурсииии! Имате ли ресурси?

...

--- Неее, не преводачи на свободна практика!

...

--- Неее, не собственици на други агенции!!! Ваши, собствени ресурси?

...

--- Нямате, значи! Какво като имате сертификат за качество?

...

--- Договор с Външно ли? Как сте го сключили?

...

--- Как? Как? Е, как така без търг?


Понятието "преводаческа дейност" е твърде общо. Всеки език е отделна специалност. Колкото разбира инженер от медицина, толкова разбира и преводач с английски от преводи с унгарски или с който е да е друг език.
http://www.peticiq.com/forum/32093/start/13475#13485

Накратко, делово. Проблемът е, че фирми-посредници - без преводачески персонал:
- се рекламират като фирми-извършители/изпълнители (подвеждаща реклама - нарушение по Закона за конкуренцията);
- таксуват преводачите на свободна практика за свои служители (нарушение на чл. 1, ал. 2 от Кодекса на труда);
- сред своите "служители" вписват дори собственици на други фирми (!);
- агенциите са подписали документ с невярно съдържание - договора по чл. 2а, ал.2 от правилника за легализациите, който пък е незаконосъобразен (престъпление по Наказателния кодекс и за двете страни!);
- и отгоре на всичко, докато омайват клиентите, че ще им извършат превода на език, за който нямат щатен преводач, нарушават и чл. 283 от Закона за задълженията и договорите.

 

Външно пък, с тази неприсъствена заверка на подписа на преводача, нарушава Закона за нотариалната дейност. Служителите в българските консулства и посолства също нарушават ЗННД - по цял свят.

Как агенциите нарушават чл. 283 от Закона за задълженията и договорите:

Гражданинът г-н Иванов влиза в офиса на агенция "Шльокавица" ООД - гр. Варна. Мениджърът г-жа Тутуруткова го посреща любезно:

--- Добър ден! Заповядайте, кажете, моля?

--- Добър ден, имам за превод ...

--- На какъв език, моля?

--- На словенски. Ще ми го направите ли?

--- О, да, разбира се, нашата агенция РАЗПОЛАГА с преводачи на ВСИЧКИ езици. Ние сме лицензирани от МВнР.

 

СТОП КАДЪР! ГРЕШКА!

Любезната г-жа Тутуруткова не разполага с преводач на словенски език. Преводачът, когото третира като свой служител, се намира в София и притежава своя собствена преводаческа агенция. 

Зад любезността на г-жа Тутуруткова се крие озъбената мутра на безогледния предприемач - прост, нагъл и хищен тарикат.

Г-жа Тутуруткова щеше да бъде истински Довереник на г-н Иванов, ако тя самата владееше словенски език или в офиса й имаше  щатен преводач със словенски език.

Обърнете внимание, че съгласно чл. 283 от ЗЗД, Довереникът трябва да отговаря ЛИЧНО за възложеното му действие - независимо дали го извършва сам или използва заместник.

Г-жа Тутуруткова не може да отговаря лично за преводи от и на словенски език и няма как да отговаря лично, поради изброените по-горе причини (не владее езика и няма щатен преводач с такъв език). По същите причини няма и как да си назначи заместник.

Следователно, г-жа Тутуруткова или трябва да назначи на трудов договор толкова преводачи, колкото езици предлага (помните ли първоначалната идея на Младенов? беше точно такава!), или трябва да признае пред клиента, че не е нищо друго, освен посредник

 

ГОТООВИ ЗА СНИИИМКИИИ! СТАРТ КАДЪР!

 

--- Добър ден! Заповядайте, кажете, моля?

--- Добър ден, имам за превод...

--- На какъв език, моля?

--- На словенски. Ще ми го направите ли?

--- Момент, моля .... словенски .... ах, ето ... София. Преводачката е вписана под номер едно в Регистъра на оторизираните преводачи. Има собствена агенция. Можете да се свържете директно с нея на телефон ....

--- Не, не, аз предпочитам да оставя превода, само ми кажете кога да дойда. Може ли така?

--- Разбира се, господине!

--- Сега ли да платя?

--- Не е необходимо. Ще платите при получаване на готовия превод. Можете да оставите само 50 лв. за моя ангажимент.

--- Заповядайте.

--- Благодаря.       

--- Алооо, здрасти, мила! Имам тук един превод за теб! ... Амиии, около три странички .... Не, не е официален... Миии, колкото кажеш, мила ... Колко ти е минималната защитна тарифа? 25? Ох, ако може да ми направиш отстъпка, а?  В името на старото ни приятелство? Нали знаеш, че вече всичко е за теб .... Едва се издържам ...  Не, нищичко не съм взела от клиента .... Да, да! Всичко най-добро, чао! И мерси за отстъпката!

 

http://www.peticiq.com/forum/32093/start/13325#13342

 

Във всяка фирмена дейност има елементарни правила, които мошениците от преводаческите агенции не спазват. Най-важното правило е наличие на щатен персонал. Не е договорът с Външно, който прави агенцията легитимна (той е фалшив), а човешките и технически ресурси. Ако се направи проучване коя агенция с какви ресурси разполага, ще се разкрие грозна картина - куцо и сакато лъже и маже, че разполага с най-добрите преводачи на 20-30 езика, а няма щатен персонал от преводачи дори на 2-3.


Изобщо, цялата тази работа с "лицензираните" агенции смърди отвсякъде!

 

ВАЖНО! Комисията за защита на конкуренцията образува производство (самосезира се) по чл.38, ал.1, т.1 (Оценка на съответствието с правилата на конкуренцията на правната уредба на преводаческата дейност в страната, в т.ч. на Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа, както и свързаните с него актове):
http://reg.cpc.bg/Decision.aspx?DecID=300039886
Решението на КЗК: http://softisbg.com/rennies_blog/2014/04/-26032014.html


ВАЖНО! В годишния си доклад за 2013 г. Омбудсманът на РБ препоръча незабавна отмяна на Правилника за легализациите, заверките и преводите и прекратяване на практиката по т. нар. неприсъствено удостоверяване на подписи на преводачи
http://softisbg.com/rennies_blog/2014/04/-2013-15042014.html

 

ВАЖНО! До 10 дена се очаква да излезе Наредба на министъра на правосъдието за съдебните преводачи. Може би тях ще ги оторизират да извършват преводите на всички документи и всички български учреждения ще признават преводите им, заверени с техния подпис и личен печат - без никакви други заверки - както е в много държави.

Източник на информацията: http://www.parliament.bg/bg/laws/ID/14688

"9. В чл. 403:
а) създава се нова ал. 2:

„(2) Министърът на правосъдието съгласувано с Висшия съдебен съвет издава наредба за:

1. реда и сроковете за предложения за включване и промени на списъците на специалистите, утвърдени за преводачи;

2. условията, на които трябва да отговарят специалистите, утвърдени за преводачи;

3. условията и реда за определяне възнагражденията на преводачите.";

б) досегашната ал. 2 става ал. 3 и се изменя така:

„(3) Наредбите по ал. 1 и 2 се обнародват в „Държавен вестник"."

§ 7. Наредбата по чл. 403, ал. 2 от Закона за съдебната власт се издава в двумесечен срок от влизането в сила на този закон."

Този имейл е част от кампанията срещу незаконното „регулиране" на преводаческата дейност от МВнР.

Постижения в борбата срещу незаконното "регулиране" на преводаческата дейност от МВнР, започнала през юли 2012 г.: http://softisbg.com/rennies_blog/2013/12/post-86.html

 

 

 

 


 

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/533

Leave a comment

Powered by Movable Type 5.2.10

About this Entry

This page contains a single entry by Rennie Stoyanova published on May 5, 2014 7:15 PM.

Кампания срещу незаконното "регулиране" на преводаческата дейност от МВнР, 14.04.2014 was the previous entry in this blog.

Кампания срещу незаконното "регулиране" на преводаческата дейност от МВнР, 29.04.2014 is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.