Кампания срещу незаконното "регулиране" на преводаческата дейност от МВнР, 29.04.2014

| No Comments | No TrackBacks


До  агенции за преводи и легализация

Тема: Стотици невалидни договори с МВнР

 

- Здравейте, договорът Ви с МВнР е фиктивен, а основанието му - незаконосъобразно. Външно злоупотребява с юридическата Ви некомпетентност.

- Здравейте колежке, нещо изоставате с информацията. Ние вече имаме нов договор. Що се отнася до юридическата консултация, нямаме нужда, ще се оправим сами. Радвам се, че имате толкова много време да следите събитията в България. Благодарим Ви.
 
- Здравейте, остава да кажете, че сте изпълнили и новите изисквания :) Новият Ви договор също е невалиден.
 
- Благодаря колежке, не знаех, добре че ме светна :)
 
- Моля, пак заповядайте :) Доста колеги вече се "светнаха", че в уважаваното ни Външно работят мошеници, които се "забавляват" по доста странен начин, меко казано. А измислените нови изисквания на Младенов бяха направо върховно "забавление" - не само с агенциите, но и с Върховния административен съд. Вие сигурно нямате време да пишете до КО, че не желаете да поддържате незаконосъобразни договорни отношения с МВнР? Или и Вие се "забавлявате", като нарушавате Закона? 
 
- Всеки си носи отговорността за нарушенията, надявам се, Вие като толкова много ги разбирата може да ни донесете поне една "вафличка" в затвора :)
 
- Ще трябва да идвам в затвора с цял тир, натоварен с "вафлички" :) Да има за всички агенции, че да остане и за служителите от Външно.
 
Сега - сериозно. Това, с което привличате клиенти към Вашата фирма, се нарича подвеждаща реклама. Наказанието за нея не е затвор, а глоба.  
 
Сайтът Ви е класически пример за подвеждаща реклама. Пишете, че имате договор с Външно. Това въвежда в заблуждение клиентите, че сте избрана от Външно с търг, а Вие знаете много добре, че не сте. Наготово сте сключили договорчето с министерството - без търг, без доказване на собствени ресурси. .
 
Относно ресурсите - предлагате преводачески услуги от и на всички езици. Разполагате ли със свои преводачи от и на всички езици? Имам предвид наистина Ваши - преводачи, които сте назначили на трудов договор? Не такива, които са на свободна практика и не такива, които са собственици на други агенции? Много добре знаете, че не разполагате.
 
Ще разпратя краткия ни разговор до други агенции и преводачи, а също и до Външно, КЗК, КЗП и други институции като част от кампанията срещу незаконното "регулиране" на преводаческата дейност от Външно. Няма да споменавам името Ви, нито името на фирмата Ви, не бойте се.
 
***
- Усещам злоба срещу всички преводачески агенции. Повечето от собствениците на малките агенции не са ли твои колеги? Защо мразиш и подливаш вода на колегите си?
 
- Не ги мразя. Водя кампания не срещу тях, а срещу незаконното "регулиране" на преводаческатадейност от Външно. Целта на кампанията е да повиши нивото на информираност сред преводаческия сектор и да привлече вниманието на институциите към въпроси, чието решаване е отлагано години наред. Своевременното им решаване е в полза най-вече на клиентите - гражданите и фирмите потребители на преводачески услуги.
 
***
 
- Рени, ти сега като станеш съдебен преводач, как ще заверяваш преводите на клиентите си от София с личния си печат?
 
- Ай ся, аз няма да ставам съдебен преводач. Много съм дърта за тази инфарктна професия :), пък и съм с английски език - такива като мен има много. Но ако питаш как един съдебен (заклет, оторизиран) преводач с рядък език ще заверява преводите си за клиенти от други градове - много просто: ако са оригинали, получава ги по пощата, скрепва ги, подписва се, удря печата си и ги изпраща обратно пак с куриер; ако не са оригинали, е още по-просто. Дари, не задавай такива въпроси, защото "издаваш четата", че агенциите не използват куриери, а направо фалшифицират подписите на преводачите или ги карат да им изпращат по куриер един наръч предварително подписани бели листи.
 
***
 
Фалшифицирането на преводачески подписи и изпращането на подписани бели листи е обичайна практика за агенциите. Клиентите нищо не подозират. Сигурно си мислят, че преводачът работи в офиса на фирмата. А той може да е на 500 км оттам. Откъде да знаят горките клиенти, че любезната мениджърка/ любезният мениджър лъжат, че разполагат с преводачи. Всички агенции черпят от един и същи преводачески пуул, в който са останали съвсем малко квалифицирани преводачи, може би по-малко от броя на агенциите. 
 

Диалози (не съвсем по Платон :)
http://softisbg.com/rennies_blog/2014/01/post-92.html
 
 
 
Този имейл е част от кампанията срещу незаконното „регулиране" на преводаческата дейност от МВнР.

 

Постижения в борбата срещу незаконното "регулиране" на преводаческата дейност от МВнР, започнала през юли 2012 г.:

http://softisbg.com/rennies_blog/2013/12/post-86.html

 

 

 

 

Важно! Дневник на мащабната информационна кампания, започнала на 27.06.2013
http://softisbg.com/rennies_blog/2013/07/post-76.html

 

Главен блог: http://rennie.blog.bg/
Имейл: rennie@softisbg.com
Мобилен: 0888 60 90 72
Стационарен: 052 988 600

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/534

Leave a comment

Powered by Movable Type 5.2.10

About this Entry

This page contains a single entry by Rennie Stoyanova published on May 5, 2014 7:29 PM.

Кампания срещу незаконното "регулиране" на преводаческата дейност от МВнР, 27.04.2014 was the previous entry in this blog.

Кампания срещу незаконното "регулиране" на преводаческата дейност от МВнР, 30.04.2014 is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.