ДИАЛОЗИ (не съвсем по Платон :)

| No Comments | No TrackBacks

Диалозите се проведени през 2013 г. основно на две места - във фейсбук и във форума на преводачите в dir.bg: http://clubs.dir.bg/showflat.php?Board=translators&Number=1952784443&page=&view=&sb=&part=all&vc=1

 

Обсъжда се темата "Как на практика става заверката на официалния превод?"

За незапознатите: Сегашната уредба на преводаческата дейност е много тромава - заклетият преводач изпраща готовия превод по имейла, после трябва да тича до офиса на агенцията да се подписва на бланка на агенцията, а повечето преводачи са на работа по цял ден в училища, университети и другаде... Е, агенциите са му намерили колая :)

  


- 90% от преводачите ми работят и нещо друго.
- А от заклетите Ви колко процента?
- От заклетите ми преводачи същия процент - 90%. Имам само една преводачка с английски, която се издържа само с преводи за различни фирми. Аз парите за цял месец не мога да ги накарам да дойдат да си вземат камо ли ежедневно да се разхождат да се подписват и да ми подпечатват преводите. А ако работят за няколко фирми денят им трябва да минава само в път вместо в работа. А в повечето случаи преводачите работят поне за няколко фирми. Как си го представяте това?
- Тогава? Кой подписва преводите на заклетите Ви преводачи?
 - Подписват предварително бланки, които се ползват за превода. Предполага се, че доверието между агенцията и преводача е достатъчно голямо щом той е дал съгласие за това. Да, този начин не е съвършен и със сигурно има некоректни фирми, но аз съм убедена, че това е по-доброто решение за всички - и агенции и преводачи. Та не ми отговорихте на въпроса как да стане с постоянното ходене по преводачески бюра за подписване и подпечатване? И най-вече в София, където разстоянията са големи и тъкмо като се подпишеш и подпечаташ в две агенции в двата края на града и той денят свършил?
- Госпожо, от юридическа гледна точка тази практика с предварителното подписване на бланки е криминална. Криминална е и дейността на КО по заверяване на предварително поставени подписи на преводачи, които не са на трудов договор в агенцията за преводи. В бъдеще всичко това ще се замени с много по-семпла и законосъобразна процедура, както е в ЕС. Там заклетите преводачи не сноват между агенциите, нито подписват празни листи.


- Май промените пак ще се случат, чак като ни забранят другите отвън да си я караме по български... Полша вече реагира и си защити гражданите и преводачите:
http://editor.slavic-center.com/prevodacheski-agencii-polski-ezi ... ficialni-prevodi/
(Съобщението на таблото на КО носи дата 23.10.2012 г. и гласи, че Полша признава само официални преводи, извършени от полски заклети преводачи)


- Преводачите нямат никакъв проблем да ходят до агенцията, ако е нужно и по пет пъти на ден, когато трябва да се подписват...
- Това го кажи на преводачите Smile
- Ами ако иска да превежда... Все ще се намери някой, който ще си направи труда и лично да дойде да се подписва... Тогава той ще превежда..
- Ама ако трябва да платиш 2 лв за автобус или 3-4 лв за бензин и още 2 лв за паркинг, както и да загубиш 1 час (или повече) в пътуване... върви търси някой, който ще се навие.
- Точно затова не се занимавам с такива преводи. Да не съм луд да се разкарвам до агенцията за някакви мижави 10 лв...
- Мижави 10 лева ли? Във Варна ни разкарват за по 3-4 лв. хонорар да им подписваме поредния бланков превод за легализация. И аз такива ги отсвирих
- Ми подпиши им една купчина бланки и бели листи и не се разкарвай...
- Ужас! Рейчъл, съветът Ви е опасен както за преводачите, така и за агенциите. Представяте ли си какво ще се случи, ако вестниците гръмнат, че агенциите държат в офисите си подписани празни листи?
- В интерес на истината има и такава практика. С една от агенциите съм подписвала празни листи, за да не се разкарвам, но те ми дават за превод всички бланкови, не ги правят тихомълком с мой подпис в офиса. Дори паспорти за превод ми дават, което всеки координатор може да направи и в офиса. С тях име дългогодишни отношения на доверие, но разбира се гаранция няма, че в един момент няма да излезе чужд превод на такава бланка. Вече много внимавам на кой си давам подписа и по колко. Ако подишеш купчина листи, а същевременно поръчки почти няма и изведнъж ти заявят, че листите са свършили и те помолят да разписваш нови, ситуацията вече ще е ясна.
- То отдавна е ясно. 
- В агенцията, в която навремето работех, всички преводи, които не бяха за легализация, се разпечатваха на бланка със заверка, съдържаща данните на управителката, която не беше заклет преводач (и я разписваше някой от координаторите в офиса).

Дотук бяха диалозите.

Но има и нещо друго. Агенциите нямат право да карат преводачите, които не работят в офиса, да идват и да се подписват пред мениджъра или техническия сътрудник в офиса. Това по принцип е нотариална дейност, а агенциите не са нотариални кантори. Тук имаме много сериозно нарушение на Закона за нотариусите и нотариалната дейност (ЗННД).

Повечето хора си мислят, че агенцията за превод е някакво голямо учреждение с много служители - преводачи, които работят в офиса на агенцията, точно така, както примерно общинските служители работят в общината. Но не е така. Функцията на агенцията е посредническа, тя е разпределителен пункт за преводи от и към клиентите. МВнР сключва с агенциите един странен договор по един вехт правилник от 1958 г. и агенциите заблестяват с фалшив блясък пред потребителите на преводачески услуги*.

С тези "заклевания" към агенции пък се нарушава законът за свободната конкуренция. Вижте какво е записано в Конституцията - Основният закон на всяка държава: 

"Чл. 19. (1) Икономиката на Република България се основава на свободната стопанска инициатива.
(2) Законът създава и гарантира на всички граждани и юридически лица еднакви правни условия за стопанска дейност, като предотвратява злоупотребата с монополизма, нелоялната конкуренция и защитава потребителя." 

 

Можете да видите също и писмото до Комисията за защита на конкуренцията, изпратено през август 2013 г., на което все още няма отговор към днешна дата - 06.01.2014 г.: http://softisbg.com/rennies_blog/2013/08/-21082013.html
Резюме: Заради остарялата правна уредба се спъва свободната конкуренция между преводачите и фирмите. Агенциите за преводи и легализации, сключили фиктивен договор с МВнР по чл. 2а, ал. 2 от Правилника за легализациите, на практика функционират като нотариални кантори на черно. Няма как да има свободна конкуренция, докато това положение не се промени.

 

* Странният договор, който МВнР сключва с агенциите за преводи и легализации може да се разгледа тук:

http://softisbg.com/rennies_blog/2013/06/post-56.html 

 

Към моя блог в blog.bg: http://rennie.blog.bg/
Имейл rennie@softisbg.com
Мобилен 0888 60 90 72
Стационарен 052 988 600


 


 

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/432

Leave a comment

Powered by Movable Type 5.2.10

About this Entry

This page contains a single entry by Rennie Stoyanova published on January 6, 2014 6:17 PM.

КРАТКИ И ЯСНИ РАЗЯСНЕНИЯ ЗА ПРЕВОДИ И ЛЕГАЛИЗАЦИЯ НА ДОКУМЕНТИ was the previous entry in this blog.

До служителите от дирекция "Консулски отношения" с копие до МП, Хага, ЕС и др., 10.01.2014 is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.