November 2012 Archives

ПИСМО ДО КО, 30.11.2012

| No Comments | No TrackBacks

 
----- Original Message -----
Sent: Friday, November 30, 2012 11:37 PM
Subject: vapros zaverki

Здравейте,

На официалния сайт на МВнР е публикувана следната информация:

"Заверка на превода

Преводът на документа трябва да бъде заверен от сектор „Легализации и заверки" в Дирекция „ Административно обслужване на български и чужди граждани (АОБЧГ) на Министерството на външните работи на Република България. Информация за таксите и сроковета за обработване и предаване на докумен[т]и, можете да намерите ТУК."

http://www.mfa.government.bg/bg/pages/51/index.html

Обаче никъде в Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа  не се открива текст в смисъл, че в МВнР се  заверяват преводи или подписи на преводачи. В Устройствения правилник на МВнР пък изобщо не се споменава думата "превод" и производните й.

Въпросът ми е  - на какво основание е твърдението в публикуваната на сайта Ви информация за задължителната заверка на превода в МВнР?  

Използвам случая да напомня, че все още нямам отговор  от Вас и на предишен въпрос от 21.11.2012 г.: 

"На какво се основава таксата за заверка на подписа на преводача? Предполагам, че на чл. 8 (1) от Тарифа 3. Или греша?"
 
Ще ви бъда много благодарна, ако ми изпратите като прикачен файл официален отговор, т. е. сканиран, на Ваша бланка, с номер, дата,  подпис и печат.
 
Мога да изчакам Вашия отговор на двата въпроса и след Нова година. Предварително Ви благодаря и Ви желая весели коледни и новогодишни празници! 
 
 
С уважение,
Ренета Стоянова, преводач, радетел за промени в практиката на заверки на официални преводи 
 

Към моя блог в blog.bg: http://rennie.blog.bg/
 Пускам новината необработена, направо както дойде от форума на Петицията на агенциите"

http://www.peticiq.com/forum/32093/start/5050


 #5072 Re: Re: Re: Пробно доброволно сертифициране на преводачите   2012-11-24 13:14

Програмата се нарича TransCert зачената по проекта EMT (European Master's in Translationна) иницииран от DGT на Европейската комисия, съвместно с EUATC и други асоциации от ЕС на конференцията през 2011  г.

На конференцията тази година се е взело решение да се започне т.н. Voluntary Certification of Translators като пилотно и пробно сертифициране, с което да се отиграят и доуточнят евентуални плюсове и минуси на изпитите.

Това е сайта на EMT - http://ec.europa.eu/dgs/translation/programmes/emt/index_en.htm
 

#5073 Re: Пробно доброволно сертифициране ...        2012-11-24 15:02

 Това е много интересна новина. Съвсем разумно започват с преброяване на универиситетите, които предлагат магистърска степен по превод и оценка адекватността на предлаганите програми за обучение по превод. От България е  кандидатствал само Софийският университет (или пък само неговата програма е одобрена?):

http://ec.europa.eu/dgs/translation/programmes/emt/universities/index_en.htm#bulgaria

Това е стъпка към изграждане на уважавано съсловие от професионални преводачи във всички страни от ЕС (дори извън ЕС - съобщават, че има и две одобрени програми на университети извън ЕС). Ще минат години, докато се изпълнят поставената задача, но началото все пак е положено. Неслучайно това лято излезе докладът от 172 страници на тема "Статусът на преводаческата професия в ЕС:

http://ec.europa.eu/dgs/translation/publications/studies/translation_profession_en.pdf  

  


----- Original Message -----
From: Rennie Stoyanova
To: Consular@mfa.bg
Sent: Wednesday, November 21, 2012 9:45 PM
Subject: въпрос за чл. 8 (1) от Тарифа 3


Здравейте,

Бихте ли отговорили на един конкретен въпрос? Ето го:

На какво се основава таксата за заверка на подписа на преводача? Предполагам, че на чл. 8 (1) от Тарифа 3. Или греша?

Ще ви бъда много благодарна, ако ми изпратите като прикачен файл официален отговор , т. е. сканиран, на ваша бланка, с номер, дата,  подпис и печат.


С уважение,
Ренета Стоянова, радетел за промени в практиката на заверки на официални преводи


 

ПИСМО ДО КО, 21.11.2012

| No Comments | No TrackBacks
Отправих запитване за основанията, на които се събира таксата "заверка на подписа на преводача":
 
----- Original Message -----
Sent: Wednesday, November 21, 2012 10:45 PM
Subject: въпрос за чл. 8 (1) от Тарифа 3

Здравейте,
 
Бихте ли отговорили на един конкретен въпрос? Ето го:
 
На какво се основава таксата за заверка на подписа на преводача? Предполагам, че на чл. 8 (1) от Тарифа 3. Или греша?
 
Ще ви бъда много благодарна, ако ми изпратите като прикачен файл официален отговор , т, е. сканиран, на ваша бланка, с номер, дата,  подпис и печат.
 
 
С уважение,
Ренета Стоянова, радетел за промени в практиката на заверки на официални преводи 
 

През юни 2012 г. фирма "Арте.док" пусна серия от рекламни клипове в youtube. Най-дългият от тях, 23:20 мин., може да се види на този адрес:

 

ТЕМИДА ПРЕВОДИ И ЛЕГАЛИЗАЦИИ
www.youtube.com/watch?v=kCvYyKzPbrU&feature=related


В клипа управителката Таня Карабашева обяснява пред камера, че в България всеки може да регистрира фирма по Търговския закон, обаче - за разлика от другите фирми - преводаческите трябва да имат сключен договор с МВнР, в противен случай са нелегитимни. Нелегитимните фирми, казва тя, ще ги познаете първо по това, че са малки. Те не са инвестирали нито в офис (камерата обхожда един огромен офис), нито в техническо оборудване (показват се няколко бюра с компютри върху тях). Но най-важното от всичко си остава договорът с МВнР. Гражданите трябва много да внимават и да не се доверяват на фирми за преводи, които нямат договор с Външно.


Този клип изглежда е бил вдъхновен от плъзналите преди няколко месеца слухове, че Външно възнамерява да прекрати договорите си с хиляди малки фирми за преводи, като им постави нови, непосилни изисквания. Междувременно обаче малките фирми заведоха дело срещу новите изисквания по договора с Външно и съдът (ВАС) излезе с т.нар. «определение», в което написа черно на бяло, че «одобреният типов договор има характера на оферта към неограничен кръг правни субекти», т.е. не е задължителен. Така че няма смисъл да се набляга чак толкова на този прословут договор за възлагане на официални преводи, който нито е «облигационен» според съда, нито пък непременно трябва да се сключва, за да се "легитимират" преводаческите фирми.

Да се твърди обратното, а именно, че договорът с Външно е решаващо условие за доказване легитимността на преводаческите фирми, при положение, че съществува публично достъпен Търговски регистър, където всеки гражданин може лесно да провери дали дадена фирма е регистрирана, кога, от кого, за каква дейност и др. под.,  означава да се поднася подвеждаща информация на гражданите. Подобно твърдение представлява и класически пример за нелоялна междуфирмена конкуренция.

 

Финалната сцена на клипа предлага още един пример за подвеждаща информация. Миловидна служителка («Аз съм Ники, офис организатор») посреща майка и дъщеря. Те носят диплома за легализация. Никито обстойно им обяснява стъпките, като не забравя да каже, че след като се направи преводът, дипломата се легализира. Ако не се преведе, не може да се легализира, в никакъв случай! Това именно е подвеждащата информация. Документите за чужбина могат да се легализират и без да се превеждат. Легализацията на документи не е обвързана с превода им. Освен това легализацията се извършва първа, а след нея може (но не е задължително) да се извърши и превод на легализираните документи.

 

Аз разбирам, че Арте.док е амбициозна млада фирма, която се развива, водейки ожесточена борба с конкуренцията на пазара. Мога да разбера и ненавистта й към хилядите малки фирми, които нахално пощипват от лъвския пай, който тя може би смята, че й се полага. Мога дори да разбера пренебрежението й към Закона за лоялната конкуренция, който тя може би с чувство за хумор смята за "врата у поле". Но не мога да разбера защо подвежда гражданите, че легализацията на документите им за чужбина задължително включва и превод.    

 

Източници:
1. НАЦИД, «
Общи разяснения относно оформянето на документи от и за чужбина», т.7:

«Няма задължително изискване българските документите да бъдат снабдени с превод на чужд език, за да бъдат удостоверени (легализирани) от Министерството на външните работи. Всяко заинтересовано лице може да поиска единствено да бъде

извършено удостоверяване чрез "апостил" (легализиране) на надлежно оформения български документ.»

http://mail.nacid.bg/newdesign/kap/att_files/obshti_razqsneniq.pdf

 

2. Цитираното определение на Върховния административен съд може да прочете на адрес:

http://www.sac.government.bg/court22.nsf/d038edcf49190344c2256b7600367606/b9d519c894add3c5c2257a9800329165?OpenDocument

Enhanced by Zemanta

Така изглеждаха обирджийските такси, преди да бъдат актуализирани*

ТАКСИ И СРОКОВЕ ЗА ОБРАБОТВАНЕ И ПРЕДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ

 (извлечение)

ВИД УСЛУГА:

ЕКСПРЕСНА - Услугата се извършва в момента на подаването

БЪРЗА - Услугата се извършва до 8 работни часа от момента на подоване на документа

ОБИКНОВЕНА - Обаботеният документ се получава на четвъртия работен ден от датата на подаването на заявлението

 

 

Легализиране на български документ за чужбина:

Експресна услуга: 30 лв

Бърза услуга: 22.50 лв

Обикновена услуга: 15 лв

 

Удостоверяване легализацията на чуждестранен документ:

Експресна услуга: 40 лв.

Бърза услуга: 30 лв

Обикновена услуга: 20 лв

 

Заверка на подписа на преводача:

Експресна услуга: 30 лв

Бърза услуга: 22.50 лв

Обикновена услуга: 15 лв


*Към датата на публикуването им тук, тези такси все още не са актуализирани. (бел. блогър) Тази тарифа си е окей. Не я критикувам. Публикувам я тук само за справка и сравнение да се вижда и знае, че уж по нея във Външно събират такси за заверка на подписа на преводача - даа, ама нее-ее! Да се чуди човек при толкова проблеми в министерството - безнадежно овехтял правилник за легализациите, който плаче за изхвърляне най-малкото от времето, когато България подписа Хагската конвенция (над 10 години вече), сбъркани такси (ама случайно така сбъркани, че горките граждани да плащат ненужно), нарушаване на Тарифа № 3 и на други наредби, закони, а май и на Хагската конвенция, защо ли министърът е тръгнал да стяга преводачите и агенциите, а не си стегне първо собствените служители!

ТАРИФА № 3 ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ ЗА КОНСУЛСКО ОБСЛУЖВАНЕ В СИСТЕМАТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ ПО ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ТАКСИ

 

Обн. ДВ. бр.3 от 11 Януари 2008г., изм. ДВ. бр.35 от 12 Май 2009г., изм. ДВ. бр.18 от 5 Март 2010г.

(извлечение) 

Чл. 6. Освобождават се от такси:

...

5. българските граждани - за преводи в системата на Министерството на външните работи на удостоверителни документи за съставени актове по гражданско състояние (раждане, брак и смърт) от дипломатическите и консулските представителства на Република България в чужбина, предназначени за първична регистрация на събитията;

6. компетентните органи на съдебната власт - за преводи, заверки и обработка в системата на Министерството на външните работи на съдебни поръчки по наказателни дела от общ характер;

 

Чл. 8. За удостоверяване на подпис и/или потвърждаване на истинността на подпис и печат върху документи и други книжа се събират следните такси:

 

№ по

Вид на услугата

В РБ

В чужбина

ред

 

(лева)

(евро)

1.

На документи, издадени от

 

 

 

български учреждения

15

15

2.

На документи, издадени от

 

 

 

чуждестранни учреждения

 

 

 

или от дипломатически или

 

 

 

консулски представителства

 

 

 

на друга държава

20

20

 

 

 

 

 

 

            Чл. 11. (1) Когато в приемащата държава редът за извършване на преводи от и на чужди

езици не е уреден нормативно и в дипломатическото или консулското представителство на

Република България работи по служебно или трудово правоотношение или на граждански

договор преводач, могат да бъдат извършвани преводи на документи и други книжа,

представени от български и чужди граждани.

(2) За извършване на превод в срок до 3 работни дни считано от датата на подаване на заявлението за всяка страница превод се събират следните такси:

 

№ по

Език

Евро

ред

 

 

1.

От старотурски, арабски, японски,

20

 

китайски, виетнамски, корейски, ста-

 

роеврейски, иврит, фарси, хинди, суа-

 

хили или други редки езици на българ-

 

ски език

2.

От чужд език, извън изброените в т. 1,

10

 

на български език

 

3.

От български език на език от посоче-

30

 

ните в т. 1

 

4.

От български език на език извън посо-

15

 

чените в т. 1

 

 

 

 

 (3) Таксата по ал. 2 включва до 3 екземпляра превод на представения документ. За всеки следващ екземпляр се събира такса като за нов превод.

 

На сайта на Външно все още се мъдри една таблица, озаглавена "ТАКСИ И СРОКОВЕ ЗА ОБРАБОТВАНЕ И ПРЕДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ":

 http://www.mfa.government.bg/uploads/files/taks.pdf

  

Ако попитате МВнР:

  

- Каква е тази такса за "заверка на подписа на преводача"?

  

И Външно ви отговори:

  

- Таксата се удържа по Тарифа 3.

  

Не му вярвайте.  Правилният отговор е:

- Таксата се удържа, за да се стрижат овцете

За същите цели е и таксата за "удостоверяване легализацията на чуждестранен документ", но хайде да не издребняваме.

 

 


ПРАВИЛНИКЪТ ОТ 1958 г.

| No Comments | No TrackBacks

Така изглеждаше мухлясалият правилник, преди да бъде актуализиран.*

ПРАВИЛНИК ЗА ЛЕГАЛИЗАЦИИТЕ, ЗАВЕРКИТЕ И ПРЕВОДИТЕ

НА ДОКУМЕНТИ И ДРУГИ КНИЖА

(Загл. изм. - ДВ, бр. 96 от 1982 г.)

 

Утърден с ПМС 184 от 1958 г., обн., ДВ, бр. 73 от 12.09.1958 г., изм., бр. 10 от

4.02.1964 г., бр. 77 от 28.09.1976 г., бр. 96 от 7.12.1982 г., бр. 77 от 4.10.1983 г., бр.

103 от 25.12.1990 г.

т. 2, р. 4, № 350

 

Глава първа

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

(Загл. изм. - ДВ, бр. 96 от 1982 г.)

Чл. 1. (Изм. - ДВ, бр. 96 от 1982 г.) Легализирането и заверяването на

документи и други книжа се извършва в страната от Министерството на външните работи, а в чужбина - от дипломатическите и консулските представителства на НРБ.

Чл. 2. (Изм. - ДВ, бр. 96 от 1982 г.) Лицата, които извършват легализации и заверки, се определят с писмена заповед от министъра - за Министерството на външните работи, а за дипломатическите и консулските представителства на НРБ - от шефа на представителството.

Чл. 2а. (Нов - ДВ, бр. 96 от 1982 г., изм., бр. 103 от 1990 г.) (1) Преводите на документите и другите книжа в страната се извършват от Министерството на външните работи, а в чужбина - от дипломатическите и консулските представителства на Република България.

(2) Министерството на външните работи, респективно отдел "Консулски", може да възлага с договор преводите да се извършват от държавни, обществени, кооперативни и частни фирми.

(3) Министерството на външните работи чрез отдел "Консулски" осъществява контрол върху качеството на преводите и оформянето на преведените документи и други книжа. При констатиране на системни пропуски в качеството на преводите и тяхното оформяне Министерството на външните работи може да прекрати

сключените договори.

(4) Лицата, които извършват преводи в Министерството на външните работи, се определят от министъра на външните работи, а в чужбина - от ръководителя на съответното дипломатическо или консулско представителство. Лицата, които извършват преводи във фирмите, сключили договор за преводи с Министерството

на външните работи, се определят от ръководителите на тези фирми.

Глава втора

ЛЕГАЛИЗАЦИИ

Чл. 3. (Изм. - ДВ, бр. 77 от 1976 г. и бр. 77 от 1983 г.) Министерството на външните работи легализира документи и други книжа, издадени от учреждения, подведомствени на отделно министерство или пряко на Министерския съвет, само ако те са заверени от последните. Документи, издавани от кметствата и общинските (районните) народни съвети, нуждаещи се от легализиране (заверка), се заверяват

от упълномощено за това лице от председателя на изпълнителния комитет на общинския (районния) народен съвет.

Чл. 4. Министерството на външните работи легализира документи и други книжа, издадени от учреждения, които не са пряко подведомствени нито на отделно министерство, нито на Министерския съвет, както и от обществено-политически,

масови, стопански, културно-просветни и други организации, само след като те бъдат заверени от централните ръководства на тези учреждения и организации.

Чл. 5. Министерството на външните работи легализира преписи от

официални документи и други книжа, ако те са надлежно заверени от нотариуса и Министерството на правосъдието.

Чл. 6. Легализация на документи и други книжа, подписани от частни лица, се извършва само ако подписите на тези лица са нотариално заверени, а подписът на нотариуса е заверен от Министерството на правосъдието.

Чл. 7. След като бъде легализиран от Министерството на външните работи, документът трябва да бъде заверен от дипломатическото или консулското представителство на страната, за която е предназначен.

Чл. 8. Министерството на външните работи легализира документи и други книжа, произхождащи от друга страна, само ако те са заверени от намиращото се в България дипломатическо или консулско представителство на тази страна или от дипломатическото или консулското представителство на страната, поела защитата

на нейните интереси в България.

Чл. 9. Министерството на външните работи и дипломатическите и

консулските представителства на НРБ легализират фотокопия от документи и други книжа, ако последната заверка е положена върху фотокопието в оригинална форма.

Чл. 10. Всяко дипломатическо и консулско представителство на НРБ може да заверява подписите и печатите на Министерството на външните работи и на всички останали дипломатически и консулски представителства на НРБ.

Чл. 11. Дипломатическите и консулските представителства на НРБ

легализират документи и други книжа, издадени в чужди страни, само ако документите са заверени от Министерството на външните работи на страната, в която се намират представителствата.

Чл. 12. Легализации на документи и други книжа, произхождащи от страна, с която НРБ няма дипломатически отношения, се извършват от дипломатическите или консулските представителства на НРБ в трета страна, където има представителство, и на страната, от която произхожда документът. В тези случаи документът се

легализира само ако има заверка от чуждото представителство на страната, от която произхожда документът, и от Министерството на външните работи на третата страна, в която се намират чуждото и българското представителство.

В някои случаи Министерството на външните работи легализира направо такива документи и книжа, но само ако те са заверени от Министерството на външните работи на страната, от която изхождат.

Ако страната е възложила защитата на нейните интереси на друга страна, документът се легализира от дипломатическото или консулското представителство на тази страна.

Чл. 13. Чужди документи, легализирани от дипломатическите или консулските

представителства на НРБ, не се нуждаят от допълнителна заверка и са валидни на територията на страната.

Чл. 14. Документи по гражданското състояние на лицата, издадени от органи на чужда държава, не се нуждаят от заверка, ако са изпратени по дипломатически път. В такъв случай се извършва служебно заверен превод на актовете, като извършеният превод съставлява неразделна част от оригиналния акт, който се изпраща за служебно административно ползване на съответния народен съвет.

Чл. 15. Съдебни документи, изпратени по дипломатически път при

изпълнение на съдебни поръчки, не се нуждаят от заверка, освен ако чуждата страна не поиска изрично това.

Чл. 16. На базата на взаимност министерството изпраща безплатно актове, удостоверения или служебно заверени преписи от актовете по гражданското състояние на заинтересуваната страна, чието гражданство носи лицето.

Заверка на подписи

Чл. 17. Дипломатическите и консулските представителства на НРБ заверяват подписите на български и чужди граждани след надлежно установяване на самоличността им и при спазване разпоредбите на Гражданския процесуален кодекс, Правилника за нотариалната работа, Закона за държавните такси и тарифите към него.

Подписите на български и чужди граждани върху документи, с които се

прехвърлят имуществени права и задължения върху имоти на български граждани в чужбина и на чужди граждани в нашата страна, не могат да бъдат заверявани без предварително разрешение от Министерството на финансите.

Подписите на чужди граждани се заверяват само ако документът е

предназначен да произведе действието си в България.

Глава трета

ПРЕВОДИ

Чл. 18. (Изм. - ДВ, бр. 96 от 1982 г. и бр. 103 от 1990 г.) (1) Министерството на външните работи, дипломатическите и консулските представителства на Република България и сключилите договор с Министерството на външните работи фирми за преводи извършват преводи на документи и други книжа от български на чужд език и

от чужд език на български само ако тези документи са легализирани по реда, посочен в глава втора на този правилник.

(2) Преводите от сключилите съответни договори с Министерството на

външните работи се извършват на специални бланки или официално оформени фирмени знаци, ако се използува компютърна или лазерна техника. Лицата, които извършват тези преводи, отговарят за тяхната достоверност съгласно закона.

Чл. 19. (Изм. - ДВ, бр. 10 от 1964 г., бр. 96 от 1982 г. и бр. 103 от 1990 г.) (1)

Дипломатическите и консулските представителства на Република България и сключилите съответни договори с Министерството на външните работи фирми за преводи могат да извършват преводи на частни документи, без тези документи да бъдат предварително заверени, освен ако те съдържат въпроси за прехвърляне на

имуществени права и задължения.

(2) При извършване на преводите по предходната алинея от

дипломатическите и консулските представителства на НРБ под тях се поставя изричната уговорка "за верността на превода, но не и за автентичността на документа". В такъв случай дипломатическите и консулските представителства не отговарят за автентичността на документа.

Чл. 20. Преводи от един чужд език на друг не се извършват направо, а само след като документът бъде преведен от единия чужд език на български, а след това от български на втория чужд език. В този случай се събират такси и за двата превода.

Чл. 21. Преводи, в които са допуснати поправки, заличавания, вмъквания и изтривания, са невалидни.

Глава четвърта

ТАКСИ

Чл. 22. Таксите за легализация и преводи в Министерството на външните работи и в дипломатическите и консулските представителства на НРБ се събират съобразно Закона за държавните такси, тарифите към него и инструкциите по приложението му от натоварените с писмена заповед за това лица, които отговарят

за верността на извършените преводи, за редовността на положените заверки и за събраните такси.

Върху черновката на извършения превод или върху заявлението, с което се иска легализацията или преводът, се отбелязва каква сума е събрана и изразходвана.

Чл. 23. (Отм. - ДВ, бр. 96 от 1982 г.).

Чл. 24. Освобождаването от такси за легализация и преводи се допуска само в случаите, предвидени в Закона за държавните такси, тарифите към него и чл. 167 от Кодекса на труда.

Глава пета

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 25. Разпоредбите на този правилник са задължителни, доколкото в

сключените спогодби и споразумения с чужди страни не се предвижда друго.

Чл. 26. При настъпване на изключителни и непредвидени събития и

обстоятелства от естество да направят неприложими разпоредбите на настоящия правилник Министерството на външните работи издава специални разпоредби, установяващи временен режим на легализации и преводи, с оглед да се обезпечи защитата на българските интереси.

Чл. 27. Настоящият правилник влиза в сила от деня на обнародването му в "Известия на Президиума на Народното събрание".

Преходни и заключителни разпоредби към

Постановление № 40 на МС от 1982 г.

(ДВ, бр. 96 от 1982 г.)

§ 9. Преводите за нуждите на гражданите от окръзите, в които няма открити бюра за преводи или няма преводачи на съответните езици, се извършват от Бюрото за преводи на ПУ "Комплексни услуги" към Столичния народен съвет или от бюрата за преводи на съответните предприятия в други окръзи.

§ 10. Това постановление влиза в сила от 1 януари 1983 г.*Към датата на публикуването му тук, този правилник все още не е актуализиран. В интерес на истината, през януари тази година влезе в сила новият Устройствен правилник на МВнР, следователно има надежда и вътрешният правилник на дирекция "Консулски отношения" да бъде заменен с нов. (бел. блогър)

На сайта на Външно все още се мъдри т. нар. «Правилник за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа" от 1958 г.  Това е вътрешно-ведомствен правилник на дирекция "Консулски отношения", който се брани от промени и съхранява с благоговение,  достойно за църковна реликва.

 

 http://www.mfa.government.bg/uploads/files/Pravilnik(1).pdf

  

Ако попитате МВнР:

  

- Този ли вехт правилник регулира преводите на документи в цялата страна? 
  

И Външно ви отговори:

  

- Уверяваме ви, че ще се разгледат възможностите за актуализирането му.*

  

Не му вярвайте.

 

 От Коледата на 1990 г. насам никой не си е мръднал пръста да го актуализира. А вече наближава Коледа 2012!


Така са казали на Омбудсмана.

ДОГОВОРЪТ

| No Comments | No TrackBacks

Така изглеждаше нелепият договор, преди да бъде отменен.*

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ
Д О Г О В О Р
№ .......
Днес, ...... г., в гр. София, между Министерството на външните работи, със седалище [...], представлявано от [...],началник отдел „Административно обслужване на български и чужди граждани" в дирекция "Консулски отношения" на Министерство на външните работи на Р България, определен с Заповед № [...] да подписва договори за извършване на официални преводи на документи и други книжа от името на МВнР, наричано по-долу
 
ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна

и от друга страна, фирма ....., регистрирана в Агенцията по вписванията с ЕИК: ...., със седалище и адрес на управление: гр. ...., жк. ..., бл. .., ет. .., ап. .., GSM: ..., тел:......, представлявано и управлявано от .... с ЕГН: ..., наричано по-долу
 
ИЗПЪЛНИТЕЛ,

се сключи настоящият договор за следното:
 
Чл.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема, в съответствие с изискванията на настоящия договор, да извършва официални преводи на документи и други книжа от
български на чужди езици, и от чужди на български език.
 
Чл.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ осъществява контрол за законосъобразното легализиране,
удостоверяване и оформяне на превежданите от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ документи и книжа, в съответствие с изискванията на чл.4, точка 1 от настоящия договор.
 
Чл.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ проверява и контролира оформянето на превода, проверява дали
са налице всички необходими реквизити на извършваните от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в
съответствие с изискванията на настоящия договор, без да носи отговорност за
съдържанието на превода.
 
ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
 
Чл. 4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да спазва следните изисквания:
 
1. Официални преводи на документи и други книжа се извършват само ако документите икнижата предварително са оформени и снабдени с оригинални заверки, удостоверяванияи легализации съгласно изискванията на глава втора от Правилника за легализациите,заверките и преводите на документи и други книжа (Обн. ДВ, бр.73 от 12.09.1958 г., последно изм. ДВ, бр.103 от 25.12.1990 г.), Конвенцията за премахване на изискването залегализация на чуждестранни публични актове (Обн. ДВ, бр.45 от 11.05.2001 г.) или разпоредбите на сключените от Р България договори за правна помощ, предвиждащи освобождаване на документите от легализация.
 
2. Преводите трябва да предават дословно вида, атрибутите и цялото съдържание на
превеждания документ, без поправки, заличавания, вмъквания и изтривания, като не седопуска наличие на елементи на национален флаг герб. Задължително се описва вида и се превежда пълното съдържание на всички допълнителни текстове, удостоверявания,заверки и легализации върху превежданите документи и книжа.
 
3. Преводите трябва да бъдат само в оригинал, отпечатани на принтер или електронна
машина, на хартия формат А4, едноцветно отпечатани, като първата страница от преводае на фирмената бланка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Всички страници на превода трябва да бъдатномерирани, парафирани от преводача и поставен фирмения печат на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Вкрая на превода задължително се изписва на български или на съответния чужд езикследният текст: " Подписаният/ата ......................................... удостоверявам верността наизвършения от мен превод от ............................. език на ............................... език наприложения документ ...................................... (описва се вида на документа и неговите атрибути - №, серия, дата, съдържащи се заверки и удостоверявания). Преводът се състоиот ............... стр. Преводач: ...............(подпис)". Под подписа или след него се изписват трите имена на преводача и се подпечатва с фирмения печат на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Имената и подписа на преводача следва да бъдат непосредствено след края на текста без да се допуска да бъдат на отделна страница или да има празни полета;
 
4. Преводите следва да бъдат свързани от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по неделим начин с надлежнозаверения и удостоверен преведен документ, и подпечатани с фирмения печат на мястото на свързване.
 
5. След декларацията на преводача да бъде предвидено място за полагане на стикера зазаверка и за залепване на необходимите държавни таксови марки.
 
Чл. 5
 
1. Преводите се извършват само от преводачи, посочени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в специален списък, съгласуван и одобрен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, който е неразделна част от настоящия договор. Списъкът се оформя във вид на таблица, която съдържа пореден , трите имена на преводача, неговият ЕГН, работните езици и подписа на преводача.
 
2. За всеки преводач, посочен в списъка, се прилагат:
 
а/ оригинална декларация на преводача за неговата отговорност по НК за достоверносттана извършваните преводи, с нотариална заверка на подписа. В декларацията трябва да се съдържат личните данни на лицето, адреса, вида и № на документа за езиково образование и/или квалификация, наименованието на фирмата, за която работи. В отделен абзац на същата декларация се изписва текста: "Декларирам, че извършваните от мен преводи ще подписвам по следния начин ........................", като се полага и образец от подписа.;
 
б/ заверено копие от документа за завършено езиково образование и/или за вида и
степента на придобитата езикова квалификация;
 
3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да включва в списъка на своите преводачи и да възлага извършването на преводи само на дееспособни физически лица, които са български граждани или чужденци, с право на постоянно пребиваване в Република България, и притежават степен "владеене" на съответния чужд език. Степента "владеене" на езика се установява чрез представяне на копия от следните документи:
 
а/ заверено копие на диплома за завършено висше образование по съответния език с общ успех от дипломата не по-нисък от много добър 4.50 ;
 
б/ втора специалност по съответния език от завършено висше образование ;
 
в/ заверено копие диплома за завършено висше образование или следдипломна
квалификация, за която при постъпването се изисква владеене на езика, и завършена с
диплома или дисертация на съответния език, с общ успех от дипломата не по-нисък от
много добър 4.50.
 
Дипломите от чужди университети се разглеждат само след легализация в МОМН;
 
г/ заверено копие на диплома за завършена езикова гимназия в България или училище в друга държава, с чийто език кандидатства преводача, с успех не по-нисък от много добър 4.50;

Дипломите от чужди училища се разглеждат само след легализация в МОМН;
 
д/ заверено копие диплома за завършено висше образование по специалности, при които се полага държавен изпит по чужд език, ако оценката не е по-ниска от много добър 4.50;
 
е/ заверено копие на международно признат сертификат за степен на владеене на езика, както следва:
- английски език - TOEFL; ESU 6,7, 8 & 9; Pitman - Higher Intermediate & Advanced;
IELTS - 6,7,8 & 9] UCLES - CAE & CPE; UCLES RSA (CCSE) 3 & 4; Oxford-Higher & Diploma; ARELS-Higher; Trinity 10,11 & 12; LCCI SEFIC-Intermediate & Advanced, а също така приравнените към тях американски тестове;
- Френски език - DELF (последно ниво), издаден от френските културни институти в чужбина;
- Испански език - DELE SUPERIOR;
- Немски език - ZMP, издаден от Гьоте Институт;
За останалите езици се признават международно признати сертификати, равняващи се на степен "владеене" на съответния език по общо европейската езикова рамка отговарящ на ниво C2;
 
ж/ при представяне на диплома от чужденец, освен степента на „владеене" на съответния език, от и на който ще извършва официални преводи е необходимо да бъде представен и документ удостоверяващ владеенето на български език;
 
з/ При настъпили промени или разлики във фамилното име в дипломата с това в
декларацията, в следствие на сключен граждански брак или развод, е необходимо да
бъде предоставена нова декларация с името, с което лицето е регистрирано по лична
карата и ще подписва направените от него преводи.
 
Чл. 6. При промяна в списъка (заличаване или добавяне на нови преводачи)
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен, в 3-дневен срок преди промяната да влезе в сила, да съобщи писмено това на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Съобщението трябва да бъде на фирмена бланка, с посочен номер и дата на сключения договор, като към него се приложи списък и документи за новите преводачи, съгласно изискванията на предходния член;
 
Чл. 7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен, ежегодно да представя в табличен вид актуализиран списък с работещите към фирмата преводачи, както и актуални образци от подписите им;
 
Чл.8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен, в 3-дневен срок от настъпване на събитието, да
съобщи писмено на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за промените в състоянието на фирмата (вид на
дружеството, регистрации, начин на управление и представителство, седалище и адрес на управление), като предостави копия от документите, удостоверяващи тези факти. Същото задължение ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има и при промяна на бланките и печата на фирмата;
 
Чл. 9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ да разполага с оборудван офис, стационарен телефон, факс,
компютри, принтери, интернет достъп и електронна поща; (влиза в сила от 1 юли 2013 г.)
 
Чл. 10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ да има назначени на постоянен трудов договор поне двама
служители с филологическо образование, като представи и необходимите доказателства за това. (влиза в сила от 1 юли 2013 г.)
 
Чл. 11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ да има разработена система за контрол на качеството на
предоставяните услуги по международните европейски стандарти EN 15038, като
представи необходимите документи за това до 01.07.2013 г.
 
ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
 
Чл. 12. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:
 
1. Да оказва методическо ръководство на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ относно коректното извършване на преводите, както и да дава разяснения за изискванията и начина на оформяне на превежданите документи и книжа.
 
2. Своевременно и в разумни срокове да информира ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, чрез поставяне на съобщения на информационните табла в своето седалище и в Интернет-адреса на
Министерството на външните работи, за предстоящите или настъпили нормативни
промени относно изискванията за оформяне на превежданите документи и на преводите.
 
НЕИЗПЪЛНЕНИЕ И САНКЦИИ
 
Чл.13. При констатиране на извършени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ преводи, които неотговарят на изискванията на чл. 4 и чл.5 от настоящия договор, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може едностранно да прекрати неговото действие, чрез писмено уведомление, изпратено с обратна разписка и известие за получаване на адреса на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, посочен в този договор.
 
Чл.14. При констатиране на три случая на некоректно изпълнение на някоя клаузите
на настоящия договор, се пристъпва към автоматично прекратяване на договорните
отношения.
 
ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ
 
Чл.15. Настоящият договор се сключва за срок до 31 декември 2012 г. и влиза в сила от деня на подписването му. Действието му се продължава автоматично до 31 декември на всяка следваща година, ако една от договарящите страни не уведоми с писмено предизвестие другата за неговото прекратяване, не по-късно от 30 дни преди изтичането на посочения срок. Уведомлението се изпраща с обратна разписка и известие за получаване на адреса на всяка от страните, посочен в договора.
 
Чл. 16. Като неразделна част от настоящия договор се прилагат следните документи:
1. Актуално удостоверение издадено от Агенцията по вписванията в оригинал, като в
предмета на дейност изрично е записано извършването на преводи от български на
чужди езици и от чужди езици на български език (преводаческа дейност);
 
2. ЕИК номер ( Единен идентификационен код );
 
3. Декларация, с нотариална заверка на подписа, от едноличния търговец или от
съдружниците в търговско дружество, че по смисъла на Търговския закон не са "свързани лица" с други лица, имащи вече сключени договори за извършване на официални преводи;
 
4. Образци от бланките и печатите на фирмата, с които ще се оформят извършваните
преводи. На фирмената бланка трябва да бъде изписано пълното наименование на
търговеца или дружеството, както то е вписано в търговския регистър. Не се допуска
бланките да съдържат думите "легализация", "легализиране на документи",
"легализирани преводи" или други подобни.
 
5. Списък на преводачите, работещи за фирмата - във вид на таблица, с електронно
изписани имена, която съдържа пореден номер, трите имена на преводача, неговия ЕГН, работните езици и подписа на преводача.
 
6. Първоначален списък на преводачите и необходимите документи, съгласно
изискванията на чл.5 от настоящия договор.
 
Настоящият договор се сключва на основание чл.2а, ал.2 от Правилника за легализациите,заверките и преводите на документи и други книжа, и е съставен в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните по него.
 
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:                                                                       ИЗПЪЛНИТЕЛ:


* Към датата на публикуването му тук, този договор все още не е отменен. (бел. блогър) 


На сайта на Външно все още се мъдри т. нар. «типов договор» за възлагане извършването на официални преводи:
 
 
 
Ако попитате:
 
- За какво се сключва този договор?
 
И Външно ви отговори:
 
- За нуждите на консулското обслужване.
 
Не му вярвайте. Правилният отговор е:
 
 - За парлама.
 

ОТГОВОР ОТ КО, 12.11.2012

| No Comments | No TrackBacks
Бях ги помолила, ако е възможно, да ми предоставят списъците с преводачи, съхранявани в дирекция "Консулски отношения" в МВнР. Изпратиха ми следния отговор под формата на неофициален имейл - без име, подпис и печат: 
 
----- Original Message -----
Sent: Monday, November 12, 2012 10:55 AM
Subject: FW: molba

 

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО СТОЯНОВА,

 

Както правилно цитирате в писмото си, по телефон или по електронната  поща на дирекция „Консулски отношения" на Министерството на външните работи, може да се получи информация за ПРЕВОДАЧ, ако гражданин или представител на юридическо лице назове име и запита дали конкретно това лице фигурира в списък на фирма като преводач от и на  определен  чужд език.

Не можем, обаче,  да Ви предоставим исканите от Вас списъци поради това, че в конкретния случай министерството действа като обикновен съконтрагент по  граждански договор и исканата от Вас информация не е „ обществена" по смисъла на Закона. Ако управляващите и / или представляващите фирмите, с които МВнР има действащи договори за извършване на преводи желаят, биха могли да Ви предоставят списъците на преводачите си.

 

С уважение

Дирекция „Консулски отношения"

 

 Веднага им отговорих:

----- Original Message -----
Sent: Monday, November 12, 2012 1:36 PM
Subject: Re: molba

 Уважаеми служители от Дирекция „Консулски отношения",


Много благодаря за бързия ви отговор, който идва в подкрепа на опасенията, изразени от мен в жалба до Омбудсмана, че сключването на договор между МВнР и фирмите на основание чл. 2а, ал. 2 от Правилника затруднява достъпа на гражданите до информация за квалифицирани преводачи.

 

С уважение,
Р. Стоянова

 


Sent: Thursday, November 08, 2012 7:39 PM
Subject: molba

Здравейте,
 

Преди 3 месеца бях пуснала жалба до Омбудсмана, като едно от исканията беше МВнР да публикува списъците с квалифицирани преводачи, с които разполага по силата на сключените с фирмите договори. В отговора си Омбудсманът пише, че МВнР сключва договор с фирми и поддържа регистър на фирмите. След което Омбудсманът пише, цитирам: „Информация относно преводач, регистриран към конкретна фирма от този списък, може да получи всеки гражданин по телефон или по електронната поща на дирекция „Консулски отношения".

 

В тази връзка молбата ми е - дали ще може да ми изпратите наведнъж всички списъци с преводачи, регистрирани към фирмите от регистъра? Или ако не може просто така, дали има някакъв друг начин, примерно по Закона за достъп до обществена информация със заплащане може би?

 

Ще Ви бъда много благодарна, ако се отзовете на молбата ми - било направо с изпращане на списъците или като ме упътите как да ги изискам по възможно най-официален и приемлив за Вас начин.

 

 

С уважение,

Ренета Стоянова, преводач на трудов договор в ПА, радетел за създаване на Национален регистър на преводачите

 

 
Към моя блог в blog.bg: http://rennie.blog.bg/

Powered by Movable Type 5.2.10

About this Archive

This page is an archive of entries from November 2012 listed from newest to oldest.

October 2012 is the previous archive.

December 2012 is the next archive.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.