February 2013 Archives

КАЛИНКИНИ ВЪЛНЕНИЯ

| No Comments | No TrackBacksПреди малко получих следния отговор от НС, където бях изпратила копие от вчерашното си писмо до Омбудсмана:

----- Original Message -----
Sent: Thursday, February 28, 2013 10:19 AM
Subject: Re: Not read: очаквам отговор от 3 месеца

 
"Г-жо Стоянова,
 
В Народното събрание няма подадено от Вас писмо
 
Информационно-административен център"


Няма име, няма нищо - така се изпращат писма от официални институции в България. И пак така се говори  по телефон - без да се представят, а са държавни служители. Личи си, че не са чели Закона за държавния служител или не го разбират, или не им пука за никакви закони. Горките калинки не са наясно дори с въпроса как се води кореспонденция с граждани и сега са се стреснали, та бързат да се застраховат, да не чакам отговор от тях, защото не съм подавала писмо в НС. Не съм, разбира се. И не очаквам отговор от тях. Може би не трябваше да им отговарям веднага, а да ги оставя да се притесняват ...


 
----- Original Message -----
Sent: Thursday, February 28, 2013 1:45 PM
Subject: Re: Not read: очаквам отговор от 3 месеца

 

Здравейте, Информационно-административен център,

 

Вчера сте получили копие от мое писмо до Омбудсмана. Сега се очаква, в определения от закона срок, Омбудсманът да ми изпрати отговор с копие до Вас.

 

Това е всичко. Няма причини за притеснения от Ваша страна. 

 

Поздрави,
Р. Стоянова


Днес станаха три месеца, откакто нямам отговор от КО и на третия ми въпрос до тях, изпратен с имейл на 30.11.2012 г. Затова току-що им изпратих следното комбинирано напомняне, наведнъж и за трите въпроса:  

 
----- Original Message -----
Sent: Thursday, February 28, 2013 10:57 AM
Subject: Re: очаквам отговор от 3 месеца на 3 въпроса

 

Здравейте,

 

само да Ви напомня, че от 3 месеца очаквам отговор на три важни въпроса:

 

- за осигуряване на публичен достъп до списъците с квалифицирани преводачи: вж. мое писмо до г-жа Милена Иванова от 19.11.2012 г., получено при Вас на 21.11.2012 г. съгл. обратната разписка (справка - тук по-долу);

- за основанията да се събира такса "заверка на подписа на преводача", вж. мое е-писмо от 21. 11.2012 г., получено при Вас на 22.11.2012 г. съгл. обратната е-разписка (справка - тук по-долу);

- за основанията да се заверяват подписите на преводачите от цялата страна в дирекция "Консулски отношения", вж. мое е-писмо от 30.11.2012 г., получено при Вас на 03.12. 2012, съгл. обратната е-разписка (справка - тук по-долу).

 

Благодаря предварително.

 

С уважение,

Р. Стоянова

    

 

----- Original Message -----
Sent: Monday, February 25, 2013 12:42 PM
Subject: Fw: очаквам отговор от 3 месеца

 
 

Здравейте,

На 19.11.2012 г. изпратих писмо до дирекция „Консулски отношения" към МВнР, адресирано до г-жа Милена Иванова. Писмото е получено на 21.11.2012 г. съгласно обратната разписка. В него ставаше въпрос за достъпа до пазените в тайна списъци на квалифицирани преводачи, налични в дирекция „Консулски отношения", които е редно е да бъдат  публично достъпни -  нормална световна практика.

На 21.11.2012 г. изпратих писмо до дирекция „Консулски отношения" към МВнР по е-поща. Писмото е получено на 22.11.2012 г. съгласно обратната е-разписка. В него ставаше въпрос за основанията да се събира такса „заверка на подписа на преводача". Изказах предположение, че преводите, изпращани от частни агенции, се таксуват като документи, издадени от български учреждения - съгласно чл. 8 (1) от Тарифа № 3, в сила от 23.04.2009 г.

Сега вече ми е известно, че таксата „заверка на подписа на преводача" е отменена още преди няколко години. Била е налична в предишната Тарифа № 3 (чл. 16), отм. ДВ бр. 3/2008 г.

Понеже до днес, 25.02.2013 год. нямам отговор, моля да ме уведомите има ли движение по въпросите, които поставям.

С уважение,

Р. Стоянова

 

P.S. В случай, че не е ясно за кои писма става дума:

Писмото от 19.11.2012 г. е публикувано тук:

http://rennie.blog.bg/drugi/2012/12/17/moe-oficialno-pismo-do-direkciia-quot-konsulski-otnosheniia-.1032540

 

А писмото от 21.11.2012 г. се намира тук по-долу, непосредствено след напомнящото писмо от 21.02.2013 г., което сте получили същия ден съгласно обратната е-разписка.

 
----- Original Message -----
Sent: Thursday, February 21, 2013 2:54 PM
Subject: Fw: очаквам отговор от 3 месеца

 
 

Здравейте,

От 3 месеца нямам никаква информация какво става с две мои писма до дирекция "Консулски отношения". Едното е изпратено на 19.11.2012 г. по пощата с обратна разписка. Адресирано е до г-жа Милена Иванова. По него разполагам само с върналата се обратна разписка. Другото е изпратено на 21.11.2012 г. по е-поща на горния е-адрес.

Бихте ли ме информирали, моля?

Благодаря предварително,

С уважение,

Ренета Стоянова, радетел за промени в практиката на заверки на официални преводи 
 

Прилагам текста на писмото, изпратено по е-поща на 21.11.2012 г.:

----- Original Message -----
Sent: Wednesday, November 21, 2012 9:45 PM
Subject: въпрос за чл. 8 (1) от Тарифа 3

 
Здравейте,
 
Бихте ли отговорили на един конкретен въпрос? Ето го:
 
На какво се основава таксата за заверка на подписа на преводача? Предполагам, че на чл. 8 (1) от Тарифа 3. Или греша?
 
Ще ви бъда много благодарна, ако ми изпратите като прикачен файл официален отговор , т, е. сканиран, на ваша бланка, с номер, дата,  подпис и печат.
 
 
С уважение,
Ренета Стоянова, радетел за промени в практиката на заверки на официални преводи 
 
 
----- Original Message -----
Sent: Monday, December 03, 2012 10:22 AM
Subject: Read: vapros zaverki

 
Your message was read on Monday, December 03, 2012 10:22:29 AM (GMT+02:00) Helsinki, Kyiv, Riga, Sofia, Tallinn, Vilnius.
 
 
----- Original Message -----
Sent: Friday, November 30, 2012 10:37 PM
Subject: vapros zaverki

 

Здравейте,

На официалния сайт на МВнР е публикувана следната информация:

"Заверка на превода

Преводът на документа трябва да бъде заверен от сектор „Легализации и заверки" в Дирекция „ Административно обслужване на български и чужди граждани (АОБЧГ) на Министерството на външните работи на Република България. Информация за таксите и сроковета за обработване и предаване на докумен[т]и, можете да намерите ТУК."

http://www.mfa.government.bg/bg/pages/51/index.html

Обаче никъде в Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа  не се открива текст в смисъл, че в МВнР се  заверяват преводи или подписи на преводачи. В Устройствения правилник на МВнР пък изобщо не се споменава думата "превод" и производните й.

Въпросът ми е  - на какво основание е твърдението в публикуваната на сайта Ви информация за задължителната заверка на превода в МВнР?  

Използвам случая да напомня, че все още нямам отговор  от Вас и на предишен въпрос от 21.11.2012 г.: 

"На какво се основава таксата за заверка на подписа на преводача? Предполагам, че на чл. 8 (1) от Тарифа 3. Или греша?"
 
Ще ви бъда много благодарна, ако ми изпратите като прикачен файл официален отговор, т. е. сканиран, на Ваша бланка, с номер, дата,  подпис и печат.
 
Мога да изчакам Вашия отговор на двата въпроса и след Нова година. Предварително Ви благодаря и Ви желая весели коледни и новогодишни празници! 
 
 
С уважение,
Ренета Стоянова, преводач, радетел за промени в практиката на заверки на официални преводи 
 

 
----- Original Message -----
Sent: Wednesday, February 27, 2013 11:05 PM
Subject:Re: Not read: очаквам отговор от 3 месеца

 

Здравейте,

 

Днес получих в пощата си писмо от Вас, че сте изтрили моето писмо, с което Ви напомнях, че от 3 месеца чакам отговор. Приложено е тук по-долу.

 

Използвам случая да Ви попитам - моля, има ли някакво движение по сигнала ми от 06.02.2013, който изпратих, след като Вие отговорихте, че  не сте получавали никакъв сигнал на  07.11.2012 г., въпреки че разполагам с обратната е-разписка за него от същата дата  благодарение на системата за автоматичен отговор при изпращане на сигнал чрез е-бланката на сайта Ви? По-конкретно, заведен ли е под номер и дата?

 

Вие сте авторитетна институция и въпреки известните недоразумения, които възникнаха във връзка с първия Ви отговор, все още се надявам, че мога да разчитам на Вашата намеса за отстраняване на административните пречки пред достъпа на гражданите до информация за квалифицираните преводачи. Става дума за въпрос от обществен интерес.

 

Благодаря предварително.

 

С уважение,

Ренета Стоянова

 

 

 

----- Original Message -----
From: priemna
Sent: Wednesday, February 27, 2013 9:57 AM
Subject:Not read: очаквам отговор от 3 месеца

 

Your message

    To:  priemna@ombudsman.bg
    Subject:  очаквам отговор от 3 месеца
    Sent:  6.2.2013 г. 13:16 ч.

was deleted on 27.2.2013 г. 09:56 ч..

 


Статията е публикувана в броя на вестника с дата 28.02.2013, т.е. утре, понеже тази вечер много рано си подновиха страницата.

Написах:

И МВнР крие списъците с квалифицирани преводачи! Омбудсманът е информиран
още преди половин година, но никаква работа не е свършил досега.
Изглежда не му се занимава, а въпросът е от обществена важност.

До Омбудсмана:
"МВнР, по силата на договор (публикуван на сайта им), сключен с фирми
за превод, разполага с пълна информация за наличните квалифицирани
преводачи в България, предоставена от самите фирми, но по неизвестни
причини се въздържа да я публикува на сайта си. Публикуван е само списък
на фирмите, с които МВнР е сключило договор. Така, ако гражданин има
нужда от превод на документи, задължително трябва да се обръща към
фирмите от списъка, поне ако държи преводът ще бъде извършен от
квалифициран преводач. Това затруднява и оскъпява достъпа до
преводачески услуги за гражданите. Не казвам, че МВнР и фирмите
са в договорни отношения, за да създават затруднения за гражданите,
но съм близо до тази мисъл - как иначе да си обясня, че и МВнР,
и фирмите имат списъци с квалифицирани преводачи, но ги пазят в
тайна от гражданите? Освен ако списъците са поверителни по
силата на сключения договор между МВнР и фирмите? А този договор
даже не е ясно за какво се сключва - формално е за възлагане,
но липсват срокове и възнаграждения. Не Ви ли се струва малко странно?"

40% от институциите крият поддържаните от тях регистри, автор: Кирил Димов

http://www.segabg.com/article.php?id=638644#id_218246
 


абе защо нашето външно министерство си е присвоило някаква роля
на контрольор на подписа на преводачите? щом като преводачът
носи наказателна отговорност, за какъв чеп документите
се носят в министерството?
в Германия преводачите си имат печати и си гарантират
преводите с тях, имат си регламентация за тази дейност.
във Франция подобно - преводачите минават строга селекция
пред съда и стават нещо като вещи лица, като списъкът с преводачите
към съда се ползва от всички ведомства, например префектурите
и нашето посолство включително, ако някой реши да ползва други
нелицензирани преводачи, да си бере гайлето, някъде може и да минат,
ама в префектурата не минават, там търсят да видят печата на
преводача и името му, дали е от списъка на съда, желязна работа,
при това плащаш само на преводача.
а в Бг фирма след фирма наредени, докато ти отиде папирата
от провинцията във външно, и всички те таксуват, мани, мани...,
а не дай Боже да ти е спешна работата...
по въпроса за регистрацията в сайта на външно, да не се правят
на калинки, излизащите са на отчет, та чак и в общината знаят
кой и къде пребивава, пресен случай това лято, получавам
писмена покана от община Варна да се обадя на техен цитиран
телефон за справка, аз бях в отпуск в момента в Бг и като
добросъвестна гражданка звъня, а дамата ме пита дали
все още пребивавам във Франция, смях не, по-скоро плач в залата,
и ще ми казват ПО ЖЕЛАНИЕ да се регистрирам
при излизане, де мотика дееееееее

Тук аз пак се обадих:

Години наред МВнР е сключвало и все още сключва договори за извършване на официални преводи с фирми за преводи, а в чужбина - с преводачи. Основанието на договорите е чл. 2а, ал. 2 от Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа. Това е един вътрешно-министерски правилник на дирекция «Консулски отношения» от 1958 г., посл. изм. на 25.12.1990 г., съгласно който всички преводи на документи в България се извършват от МВнР, а в чужбина - от съответните консулски или дипломатически представителства (чл. 2a, ал. 1). Правилникът е бил достоверен преди много години, но днес е безумно стар и неадекватен. Договорите с МВнР са фиктивни и напълно излишни. Проблемът е, че няма кой да го каже - от официална трибуна. http://rennie.blog.bg/
В правилника се съдържат тромави, усложнени процедури по легализиране, при това задължително обвързани с превод, в противоречие с Хагската конвенция за премахване изискването за легализация на чуждестранни публични актове, в сила за България от 30.04.2001.
Много по-наложително е първо да се актуализира Правилникът, а после да се пише нов закон. Може би това законче-недоносче е скалъпено набързо заради една недомислена министерска заповед 95-00-152/31.05.2012 на "реформатора" Николай Младенов, с която се одобрява "проект на нов типов договор за възлагане извършването на официални преводи на документи и други книжа за нуждите на консулското обслужване в МВнР (Приложение 1).
"Адвокат, #7821, 2013-02-26 15:42:
Младенов наистина имаше желание да направи реформа в посока повишаване качеството на преводите. Беше убеден от ваши хора, че за целта е необходимо да намали броя на агенциите помияри, като повиши изискванията. Логично, нали? Затова се реши да се променят условията в договора. Но основанията липсваха. Тогава се реши да се издаде заповед 95-00-152/31.05.2012 г., като в нея формулировката бъде такава, че да не подлежи на оспорване по съдебен ред. Приложенията към тази заповед бяха подменени. Както се и очакваше, никой не забеляза, всички смятаха, че заповедта трябва да "падне". След като това не се случи, агенциите започнаха да се сертифицират една по една. Поради известни неприятности, се наложи да се отупа от прахта един стар проектозакон за консулското обслужване и да се предложи за приемане. Очакваше се да мине без съпротива. Междувременно правителството подаде оставка."
http://www.peticiq.com/forum/32093/start/7800

И тъкмо успях да си постна коментара, в. "Сега" си обнови страницата с новия брой за следващия ден - 28.02.2013. А беше едва около 21:00 ч.! Разбързаха се нещо ... :)
 

Днес в рубрика "България" на в. "Сега" се появи статия за консулското законче-недоносче  и аз написах следния коментар:

 

Законът уж е за българите в чужбина, но в прав текст гласи:
1.„Българите са чужденци в собствената си страна"
Как иначе да си обясним защо дирекция "Консулски отношения" в МВнР е записана сред органите, които осъществяват консулско съдействие и консулски услуги - чл. 2 от Глава първа (Общи положения)?! Консулската дейност обаче не се извършва в родната страна, а извън нея, в чужбина. Там, в приемащата страна, изпращащата (Б-я в нашия случай) има или може да разкрие представителство, за да обслужва своите граждани, като същевременно спазва законите на приемащата страна. Така е записано в международната Виенска конвенция за консулските отношения, в сила за България от 1989 г. Дирекция „Консулски отношения" предлага административно обслужване, а не консулски услуги, на българските граждани, като разбира се, може да служи като координатор на българските представителства по света.

2. „Преводите на документи са консулски услуги"
Те разбира се не са консулски услуги, обаче в този проектозакон фигурират именно сред изброените консулски услуги - чл. 7, т.5, а сред нотариалните услуги е подпъхната „заверка на подписа на преводача" - чл. 14(1), т.2. Поради насложили се дългогодишни недоразумения, МВнР все още минава за главен авторитет по преводите, а отдавна вече не е такъв. А начинът, по който в МВнР се заверяват подписите на преводачите, крие реална опасност от фалшифициране на подписи - сам Н. Младенов го призна пред НС на 15.6.2012 г.! Това е много сериозен проблем, защото преводачите са лица, носещи наказателна отговорност. Освен това таксата за заверка на подписа на преводача е отменена още преди няколко години. Имало я е в предишната Тарифа № 3, отм. ДВ бр. 3/2008 г. (чл. 16), обаче в сега действащата Тарифа № 3, в сила от 23.04.2009 г. - вече няма такса за заверка на подписа на преводача. 
 
Статията "Външно вече регистрира пътуващите в чужбина", автор: П. Ангарев 
http://www.segabg.com/article.php?id=638487

Администраторите на Портала за обществени поръчки ме посъветваха да се свържа с МВнР, затова изпратих писмо до дирекция „Международно право и юридически въпроси" към МВнР с копие до ВАП и Президентството. Копието до ВАП е във връзка с опита на МВнР да включи заверката на подписа на преводача в закон - аз съм против тази заверка не само защото българските граждани плащат за нея такса, която е отменена още преди няколко години, а най-вече защото в България тя представлява твърде съмнителна услуга. Извършва се в отсъствието на преводача, преводът задължително минава през посредническа агенция за преводи и затова няма никаква гаранция, че предварително поставеният подпис е на  заявения от агенцията преводач, а не на някой студент (по собственото признание на министъра в оставка Николай Младенов), което считам за престъпно деяние, както и други недоразумения в този прибързан проектозакон, влизащи в противоречие с международната Виенска конвенция за консулските отношения, да не говорим пък за включването на стария, неадекватен Правилник за легализациите, заверките и преводите в новия закон и представянето  на дирекция "Консулски отношение" като един от органите, които оказват консулско съдействие и извършват консулски услуги. Само дето не са обявили и служителите от КО за консулски служители или консулски длъжностни лица, а българите - за чужденци в собствената си страна. Има и други недомислици. Изпратих писмото и до Президентството, защото  в момента само то остава като работеща институция, след оставката на цялото правителство и очакваното разпускане на Народното събрание. Освен това Президентът има право на вето върху законите, които се внасят за гласуване и приемане от НС.

 
----- Original Message -----
From: Rennie Stoyanova
To: ild@mfa.bg
Cc: vap@prb.bg
Sent: Monday, February 25, 2013 11:39 PM
Subject: obsyzhdane na konsulskiya proekt do 28.02.13

 

 


Здравейте,

 

На 20.02.2013 г. видях, че обсъжданият проект за Закон за консулското съдействие и консулските услуги вече е включен в законодателната програма на правителството:

"Законопроект за консулското съдействие и консулските услуги е включен в законодателната програма на правителството

20 Февруари 2013"

http://www.government.bg/cgi-bin/e-cms/vis/vis.pl?s=001&p=0228&n=4587&g=

 

Обсъждането му на Портала за обществени консултации е обявено до 28.02.2013:

http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=844

 

Помолих администраторите на сайта за информация как се процедира. Днес получих следния отговор:

„Одобрението на предложенията зависи от министерството, което е вносител на акта. Моля, попитайте Министерството на външните работи по темата. При внасянето на акта в МС те трябва да направят доклад за проведеното обществено обсъждане, включително онлайн предложенията"

 

В тази връзка сега се обръщам към Вас със следната молба:

 

Моля, бихте ли потвърдили, че коментарите, сред които и моите, ще бъдат разгледани и обсъдени? Как всъщност се процедира? Кога и от кого се разглеждат?  Има ли разработен механизъм за обратна връзка, в смисъл дали са приети, а ако не - защо? 

 

Питам, защото преди това бях изпратила предложение във връзка с въпросния проект - тогава концепция, което пропадна някъде, въпреки получените уверения, че ще бъде разгледано и обсъдено.

 

Благодаря предварително,

 

С уважение,

Ренета Стоянова, преводач 

 

  Прилагам по-долу:

1. Кореспонденцията ми с consultations@mfa.government.bg във връзка с концепцията за консулския закон

2. Коментара ми на Портала за обществени консултации на проекта за консулския закон.

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1:

 From:Rennie Stoyanova [mailto:rennie@softisbg.com]
Sent: Wednesday, January 16, 2013 7:28 PM
To: consultations
Subject: predlozhenie vav vrazka s kontseptsiyata za konsulski uslugi

 

Здравейте,

 

Предлагам  да се създаде нов Правилник за легализациите, в който да няма глава „Преводи", нито текст като сегашния в чл. 2а, ал. 1.

Представям си правилник, който да дава ясна информация на гражданите как точно се обработват документи в дирекция „Консулски отношения" на МВнР, не като сегашната глава втора („Легализации"), чиито остарели разпоредби само объркват гражданите.

 

С пожелание за успех,

Ренета (Рени) Стоянова, преводач на трудов договор в преводаческа фирма „Софтис"

 

----- Original Message -----

From: consultations@mfa.government.bg

To: rennie@softisbg.com

Sent: Friday, January 18, 2013 1:15 PM

Subject: RE: predlozhenie vav vrazka s kontseptsiyata za konsulski uslugi

 

 

Благодаря за предложенията Ви. Ще бъдат разгледани и обсъдени.

 

Поздрави,

Марина Желязкова

 

 

Marina ZHELYAZKOVA

Junior Expert

Information and Situation Center

Ministry of Foreign Affairs, Republic of Bulgaria

phone: (+359) 2 948 20 36
 

----- Original Message -----

From: Rennie Stoyanova

To: consultations@mfa.government.bg

Sent: Friday, February 15, 2013 11:09 PM

Subject: Re: predlozhenie vav vrazka s kontseptsiyata za konsulski uslugi

 

Здравейте,

Само да попитам, дали предложенията ми са приети, а ако са отхвърлени - защо?

 Поздрави,

Рени Стоянова

 

И досега няма отговор. Не се връща дори обратната е-разписка. 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2:

 

15 февруари 2013 г., Рени Стоянова

Чл. 7, т. 5: Да се премахне „и преводи на документи" от изброените консулски услуги.

Коментар: Преводите на документи не са консулска услуга, а свободна икономическа дейност, код 74.30 „Преводаческа дейност" по КИД-2008. Консулските услуги имат различен код - 84.21 „Външни работи": „дейността на Министерството на външните работи и дипломатическите и консулските представителства и мисии в чужбина или в службите на международни организации".

 

Чл. 14 (1), т. 2: Да се премахне „Заверка на подписа на преводач" от изброените нотариални дейности

Коментар: Таксата за такава заверка не съществува в Тарифа № 3, в сила от 23.04.2009, по която съгласно чл. 34 от настоящия проект за закон се събират таксите за консулско обслужване. Съществувала е в предишната Тарифа № 3 (чл. 16), но е отменена преди няколко години.

 

Чл. 14 (2): Как мислите се прави нов закон по стар правилник? Или въобще не мислите, както и досега?

В чл. 14 (2) е записано, че КДЛ легализират и заверяват документи в съответствие с разпоредбите на ГПК, на Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа, на двустранните договори за правна помощ и международните актове, в сила за България.
Коментар: Не е възможно да се легализират и заверяват документи в съответствие с разпоредбите на Правилника и в същото време в съответствие с разпоредбите на международните актове, в сила за България

 

Общ коментар към проекта за този закон

Не се прави ясно разграничение между консулски и преводачески услуги.
Прави се опит да се вкарат в закон остарелите разпоредби на Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа.

 

Какъв е този Правилник за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа?

Става дума за един стар вътрешен правилник на МВнР от 1958 г., посл. изм. 25.12.1990 г. В него се съдържат тромави, усложнени процедури по легализиране, при това задължително обвързани с превод, в противоречие с Хагската конвенция за премахване изискването за легализация на чуждестранни публични актове, в сила за България от 30.04.2001.

По време на последното му изменение (25.12.1990 г.) в сила все още е била старата Конституция на НРБ, поради което в Правилника е останала разпоредба за ... държавен монопол върху всички преводи на документи в страната и в чужбина (чл. 2а, ал. 1), в противоречие със сега действащата Конституция на РБ.

За необходимостта от осъвременяване на Правилника подадох сигнал до Омбудсмана на 30.07.2012 г., и получих отговор (Изх. № 3058/02.11.12 г.), в който се казва: „От Министерството на външните работи се получи уверение, че ще се обсъдят възможностите за актуализиране на Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа".

За противоречията между разпоредбите на Правилника и по-висши нормативни актове официално са уведомени, не от мен, дирекция „Консулски отношения" на МВнР, Върховна административна прокуратура и Народното събрание, като всеки момент се очаква отговор.

Считам, че е много по-наложително първо да се актуализира Правилникът, а после да се пише нов закон. Очаквах и все още очаквам с новия закон да очертае ясно и недвусмислено границата между консулските и преводаческите услуги. 

 


 
----- Original Message -----
Sent: Monday, February 25, 2013 12:42 PM
Subject: Fw: очаквам отговор от 3 месеца

 
 

Здравейте,

На 19.11.2012 г. изпратих писмо до дирекция „Консулски отношения" към МВнР, адресирано до г-жа Милена Иванова. Писмото е получено на 21.11.2012 г. съгласно обратната разписка. В него ставаше въпрос за достъпа до пазените в тайна списъци на квалифицирани преводачи, налични в дирекция „Консулски отношения", които е редно е да бъдат  публично достъпни -  нормална световна практика.

На 21.11.2012 г. изпратих писмо до дирекция „Консулски отношения" към МВнР по е-поща. Писмото е получено на 22.11.2012 г. съгласно обратната е-разписка. В него ставаше въпрос за основанията да се събира такса „заверка на подписа на преводача". Изказах предположение, че преводите, изпращани от частни агенции, се таксуват като документи, издадени от български учреждения - съгласно чл. 8 (1) от Тарифа № 3, в сила от 23.04.2009 г.

Сега вече ми е известно, че таксата „заверка на подписа на преводача" е отменена още преди няколко години. Била е налична в предишната Тарифа № 3 (чл. 16), отм. ДВ бр. 3/2008 г.

Понеже до днес, 25.02.2013 год. нямам отговор, моля да ме уведомите има ли движение по въпросите, които поставям.

С уважение,

Р. Стоянова

 

P.S. В случай, че не е ясно за кои писма става дума:

Писмото от 19.11.2012 г. е публикувано тук:

http://rennie.blog.bg/drugi/2012/12/17/moe-oficialno-pismo-do-direkciia-quot-konsulski-otnosheniia-.1032540

 

А писмото от 21.11.2012 г. се намира тук по-долу, непосредствено след напомнящото писмо от 21.02.2013 г., което сте получили същия ден съгласно обратната е-разписка.

 
----- Original Message -----
Sent: Thursday, February 21, 2013 2:54 PM
Subject: Fw: очаквам отговор от 3 месеца

 
 

Здравейте,

От 3 месеца нямам никаква информация какво става с две мои писма до дирекция "Консулски отношения". Едното е изпратено на 19.11.2012 г. по пощата с обратна разписка. Адресирано е до г-жа Милена Иванова. По него разполагам само с върналата се обратна разписка. Другото е изпратено на 21.11.2012 г. по е-поща на горния е-адрес.

Бихте ли ме информирали, моля?

Благодаря предварително,

С уважение,

Ренета Стоянова, радетел за промени в практиката на заверки на официални преводи 
 

Прилагам текста на писмото, изпратено по е-поща на 21.11.2012 г.:

----- Original Message -----
Sent: Wednesday, November 21, 2012 9:45 PM
Subject:въпрос за чл. 8 (1) от Тарифа 3

 
Здравейте,
 
Бихте ли отговорили на един конкретен въпрос? Ето го:
 
На какво се основава таксата за заверка на подписа на преводача? Предполагам, че на чл. 8 (1) от Тарифа 3. Или греша?
 
Ще ви бъда много благодарна, ако ми изпратите като прикачен файл официален отговор , т. е. сканиран, на ваша бланка, с номер, дата,  подпис и печат.
 
 
С уважение,
Ренета Стоянова, радетел за промени в практиката на заверки на официални преводи 
 
 

Вчера изпратих следното кратко писмо до няколко телевизии и вестници:

 

Здравейте,

 

Моля, бихте ли задали следния въпрос на г-н Марин Райков:

 

КОГА ЩЕ БЪДЕ ПРЕКРАТЕНА ПРАКТИКАТА МВнР ДА ЗАВЕРЯВА ПОДПИСИТЕ НА ПРЕВОДАЧИТЕ ОТ ЦЯЛАТА СТРАНА?

 

Този въпрос е в пряка връзка с официално писмо изх.12ПР-1149/21.03.2013 г., изпратено от МВнР до МС, в което се признава, че:

 

"Удостоверяването на подписа на преводача от страна на МВнР е дейност, която не би следвало да се извършва от ведомството, не е законосъобразна и следва да бъде прекратена." [става дума за незаконното събиране на държавна такса от 15 до 30 лв. за всеки подпис под превод на официален документ.]

 

Писмо Изх.12ПР-1149/21.03.2013 г. от МВнР до МС:

http://rennie.blog.bg/novini/2013/03/21/pismo-ot-mvnr-do-ms-s-kopie-do-men.1066704

Сканиран оригинал на  писмо Изх.12ПР-1149/21.03.2013 г.:

http://www.softisbg.com/rennies_blog/translation-business/MVnR_12PR-1149_21032013.pdf

 

 

Благодаря предварително.

 

С уважение,

Ренета Стоянова, преводач

rennie@softisbg.com

 
*******

Текстът оттук надолу не е изпращан до медиите:
Такси, събирани в МВнР:  
http://www.mfa.bg/uploads/files/taks(1).pdf
Тук е и таксата за заверка на подписа на преводача, която следва да бъде отменена като незаконосъобрзна, по думите на самото МВнР. Всъщност тя е отменена още преди няколко години. Прокуратурата е уведомена за това. Очакваме адекватни действия.

26.03.2013: Досега съм получила над 20 обратни разписки, че имейлът до медиите е прочетен.

На адрес http://www.strategy.bg/Contact.aspx?lang=bg-BG
пише "Порталът за обществени консултации се управлява от
администрацията на Министерския съвет"

Следва поканата "Свържете се с нас"

И аз се свързах, като им изпратих съобщение относно "Неработеща функционалност". Разбирам, че са имали предвид софтуерен проблем, но все пак реших да пробвам.

Ето краткото съобщение:

е откривам функцията "обратна връзка". Не става ясно как се процедира с публикуваните предложения - кой, кога и как ги разглежда, дали са били приети или отхвърлени. По-конкретно, бих искала да знам как ще се процедира с предложенията по проекта за закон за консулското съдействие и консулските услуги, сред които има и мои:
http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=844
Известно ми е само, че консулският проектозакон е включен в законодателната програма осем дни преди края на обсъждането му на портала за обществени консултации."
 


Днес, 25.02.2013, получих следния мил отговор:
 

----- Original Message -----
Sent: Monday, February 25, 2013 2:56 PM
Subject:RE: Неработеща функционалност

 

Здравейте Рени,

 

Одобрението на предложенията зависи от министерството, което е вносител на акта. Моля, попитайте Министерството на външните работи по темата. При внасянето на акта в МС те трябва да направят доклад за проведеното обществено обсъждане, включително онлайн предложенията.

 

Все още няма изграден цялостен механизъм, в който институциите да са длъжни онлайн да отговарят на направените предложения на гражданите. Това зависи от желанието и волята на институцията вносител.

 

Поздрави,

 

Павел Иванов


Съответно благодарих с обратен имейл:

 
----- Original Message -----
Sent: Monday, February 25, 2013 3:36 PM
Subject:Re: Неработеща функционалност

 
Здравейте, Павел,
 
Благодаря за отговора. По повод написаното от Вас: "При внасянето на акта в МС те трябва да направят доклад за проведеното обществено обсъждане, включително онлайн предложенията."

 

Сигурно е трябвало, но са побързали да го внесат в МС и може би са пропуснали нещо.  Ще видя какво мога да направя по-нататък.
 
Още веднъж Ви благодаря.
 
 
Поздрави,
Рени

Kонсулският проектозакон вече е включен в законодателната програма с всичките недомислия в него - официалните преводи са "консулска услуга", заверката на подписа на преводача и тя е "консулска услуга", легализацията на документи - пак "консулска услуга". Тези псевдо консулски услуги естествено се извършват съгласно пишман Правилника за легализациите, заверките и преводите - единственият и незаменим нормативен акт, който регулира преводаческата дейност в страната от памтивека. Ангажираната с преводаческа дейност дирекция "Консулски отношения" е представена като ОРГАН, който осъществява консулско съдействие и консулски услуги в България. Големи "законотворци", големи беляджии :)

По този повод снощи, 20.02.13, изпратих следния кратък имейл до модератора за МВнР на сайта Портал за обществени консултации http://www.strategy.bg/

 

 

"Здравейте, г-н Цанков,
 
Много благодаря за бързия Ви отговор на първия ми имейл.
 
Тази вечер видях, че обсъжданият проект вече е включен в законодателната програма на правителството:

"Законопроект за консулското съдействие и консулските услуги е включен в законодателната програма на правителството
20 Февруари 2013"

 
 

http://www.government.bg/cgi-bin/e-cms/vis/vis.pl?s=001&p=0228&n=4587&g=

 


Не трябваше ли да се изчака, докато завърши обсъждането му на Портала за обществени консултации? Обявеният срок е до 28.02.2013:

http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=844

 

 Благодаря предварително.
 
С уважение,
Ренета Стоянова"


Писмото ми започва с благодарност за бързия отговор на първия ми имейл, защото бях писала до г-н Цанков на 18.02.13 с молба за потвърждение, че моят коментар по проекта за закон за консулското обслужване ще се разгледа и обсъди. Опасявах се да не изчезне като предложението ми до consultations@mfa.government.bg

Същия ден получих отговор от г-н Цанков, че при първа възможност ще ме уведоми, но няма как да знае, т.к. този въпрос ще се реши от ръководните кадри на МВнР.

Днес получих обратната е-разписка от цитираното в началото писмо. Надявам се да получа и отговор - най-вероятно в същия дух, че от модератора нищо не зависи.


Почти едновременно с имейла до модератора на портала за обществени консултации изпратих и имейл до по-общ модераторски адрес, даден на същия сайт: GIS@government.bg със следния текст:

 

Здравейте,
 
 Тази вечер видях, че обсъжданият проект за Закон за консулското съдействие и консулските услуги вече е включен в законодателната програма на правителството:

"Законопроект за консулското съдействие и консулските услуги е включен в законодателната програма на правителството

20 Февруари 2013"

http://www.government.bg/cgi-bin/e-cms/vis/vis.pl?s=001&p=0228&n=4587&g=

 

Защо толкова се бърза? Обсъждането му на Портала за обществени консултации е обявено до 28.02.2013:

http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=844

 

Моля, бихте ли потвърдили, че коментарите, сред които и моите, ще бъдат разгледани и обсъдени? Как всъщност се процедира? Кога и от кого се разглеждат?  Има ли разработен механизъм за обратна връзка, в смисъл дали са приети, а ако не - защо? 

 

Питам, защото преди това бях изпратила предложение във връзка с въпросния проект, което пропадна някъде, въпреки получените уверения, че ще бъде разгледано и обсъдено.

 

Благодаря предварително,

 

С уважение,

Ренета Стоянова, преводач 

 

  Прилагам по-долу:

1. Кореспонденцията ми с МВнР във връзка с новия проект.

2. Коментара ми на Портала за обществени конуслтации.

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1:

 From: Rennie Stoyanova [mailto:rennie@softisbg.com]
Sent: Wednesday, January 16, 2013 7:28 PM
To: consultations
Subject: predlozhenie vav vrazka s kontseptsiyata za konsulski uslugi

 

Здравейте,

 

Предлагам  да се създаде нов Правилник за легализациите, в който да няма глава „Преводи", нито текст като сегашния в чл. 2а, ал. 1.

Представям си правилник, който да дава ясна информация на гражданите как точно се обработват документи в дирекция „Консулски отношения" на МВнР, не като сегашната глава втора („Легализации"), чиито остарели разпоредби само объркват гражданите.

 

С пожелание за успех,

Ренета (Рени) Стоянова, преводач на трудов договор в преводаческа фирма „Софтис"

 

----- Original Message -----

From: consultations@mfa.government.bg

To: rennie@softisbg.com

Sent: Friday, January 18, 2013 1:15 PM

Subject: RE: predlozhenie vav vrazka s kontseptsiyata za konsulski uslugi

 

 

Благодаря за предложенията Ви. Ще бъдат разгледани и обсъдени.

 

Поздрави,

Марина Желязкова

 

 

Marina ZHELYAZKOVA

Junior Expert

Information and Situation Center

Ministry of Foreign Affairs, Republic of Bulgaria

phone: (+359) 2 948 20 36
 

----- Original Message -----

From: Rennie Stoyanova

To: consultations@mfa.government.bg

Sent: Friday, February 15, 2013 11:09 PM

Subject: Re: predlozhenie vav vrazka s kontseptsiyata za konsulski uslugi

 

Здравейте,

Само да попитам, дали предложенията ми са приети, а ако са отхвърлени - защо?

 Поздрави,

Рени Стоянова

 

И досега няма отговор. Не се връща дори обратната е-разписка. 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2:

 

15 февруари 2013 г., Рени Стоянова

Чл. 7, т. 5: Да се премахне „и преводи на документи" от изброените консулски услуги.

Коментар: Преводите на документи не са консулска услуга, а свободна икономическа дейност, код 74.30 „Преводаческа дейност" по КИД-2008. Консулските услуги имат различен код - 84.21 „Външни работи": „дейността на Министерството на външните работи и дипломатическите и консулските представителства и мисии в чужбина или в службите на международни организации".

 

Чл. 14 (1), т. 2: Да се премахне „Заверка на подписа на преводач" от изброените нотариални дейности

Коментар: Таксата за такава заверка не съществува в Тарифа № 3, в сила от 23.04.2009, по която съгласно чл. 34 от настоящия проект за закон се събират таксите за консулско обслужване. Съществувала е в предишната Тарифа № 3 (чл. 16), но е отменена преди няколко години.

 

Чл. 14 (2): Как мислите се прави нов закон по стар правилник? Или въобще не мислите, както и досега?

В чл. 14 (2) е записано, че КДЛ легализират и заверяват документи в съответствие с разпоредбите на ГПК, на Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа, на двустранните договори за правна помощ и международните актове, в сила за България.
Коментар: Не е възможно да се легализират и заверяват документи в съответствие с разпоредбите на Правилника и в същото време в съответствие с разпоредбите на международните актове, в сила за България

 

Общ коментар към проекта за този закон

Не се прави ясно разграничение между консулски и преводачески услуги.
Прави се опит да се вкарат в закон остарелите разпоредби на Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа.

 

Какъв е този Правилник за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа?

Става дума за един стар вътрешен правилник на МВнР от 1958 г., посл. изм. 25.12.1990 г. В него се съдържат тромави, усложнени процедури по легализиране, при това задължително обвързани с превод, в противоречие с Хагската конвенция за премахване изискването за легализация на чуждестранни публични актове, в сила за България от 30.04.2001.

По време на последното му изменение (25.12.1990 г.) в сила все още е била старата Конституция на НРБ, поради което в Правилника е останала разпоредба за ... държавен монопол върху всички преводи на документи в страната и в чужбина (чл. 2а, ал. 1), в противоречие със сега действащата Конституция на РБ.

За необходимостта от осъвременяване на Правилника подадох сигнал до Омбудсмана на 30.07.2012 г., и получих отговор (Изх. № 3058/02.11.12 г.), в който се казва: „От Министерството на външните работи се получи уверение, че ще се обсъдят възможностите за актуализиране на Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа".

За противоречията между разпоредбите на Правилника и по-висши нормативни актове официално са уведомени, не от мен, дирекция „Консулски отношения" на МВнР, Върховна административна прокуратура и Народното събрание, като всеки момент се очаква отговор.

Считам, че е много по-наложително първо да се актуализира Правилникът, а после да се пише нов закон. Очаквах и все още очаквам с новия закон да очертае ясно и недвусмислено границата между консулските и преводаческите услуги. 

 

 


Днес намерих отговора на въпроса, не се ли избързва с консулския закон. Оказа се, че имало Стандарт за такива обсъждания:


Стандарт за обществени консултации

http://www.strategy.bg/StaticPages/CalculatingManual.aspx?guidanceType=2&sectionName=SixRulesOfBetterConsulting


В Стандарта се съдържат подробни отговори на моите въпроси от сорта на кой, кога и как, като например:
 
1.6. Колко дълго се провеждат консултации?

Срокът за обсъждане е минимум 30 раб. дни (6 седмици). Във Великобритания се препоръчват мин. 12 седмици, а с Европейската комисия минимумът е 8 седмици

 

Стъпка 5. Анализ на отговорите и интегриране на отговорите

При изтичане на крайния срок за коментари приключвате консултацията и предприемате следващите стъпки в административния процес. Анализът ви ще включва: 1) организиране на отговорите, 2) оценка на тяхното качество, 3) оценка на представителността и 4) докладване на резултатите.

 

Стъпка 6: Осигуряване на обратна връзка

Следва да обобщите основните резултати и получените коментари и как този принос е взет предвид или защо не е взет предвид. 

 

 И много други. Има и Закон за нормативните актове. Там е посочен по-кратък срок - 14 дни, но не можах да открия информация как се процедира след това.  

 


 


Адресът за обществени консултации е www.strategy.bg и по-точно:

 

 http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=844&success=1#addcomment

 

 

 Днес написах следния коментар, разделен на няколко отделни постинга за по-лесно четене:

 

Чл. 7, т. 5: Да се премахне „и преводи на документи" от изброените консулски услуги.

Коментар: Преводите на документи не  са консулска услуга, а свободна икономическа дейност, код 74.30 „Преводаческа дейност" по КИД-2008. Консулските услуги имат различен код - 84.21 „Външни работи": „дейността на Министерството на външните работи и дипломатическите и консулските представителства и мисии в чужбина или в службите на международни организации".  

 

Чл. 14 (1), т. 2: Да се премахне „Заверка на подписа на преводач" от изброените  нотариални дейности, които изпълняват КДЛ.

Коментар: Таксата за такава заверка не съществува в Тарифа № 3, в сила от 23.04.2009, по която съгласно чл. 34 от настоящия проект за закон се събират таксите за консулско обслужване.  Съществувала е в предишната Тарифа № 3 (чл. 16), но е отменена преди няколко години.

 

 Чл. 14 (2): Тук е записано, че КДЛ легализират и заверяват документи в съответствие с разпоредбите на ГПК, на Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа, на двустранните договори за правна помощ и международните актове, в сила за България.

Коментар: Не е възможно да се легализират и заверяват документи в съответствие с разпоредбите на Правилника и в същото време в съответствие с разпоредбите на международните актове, в сила за България.

 

Общ коментар към проекта за този закон:

Не се прави ясно разграничение между консулски и преводачески услуги.

Прави се опит да се вкарат в закон остарелите разпоредби на Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа.  

 

Какъв е този Правилник за легализациите, заверките и преводите

Става дума за един стар вътрешен правилник на МВнР от 1958 г., посл. изм. 25.12.1990 г. В него се съдържат тромави, усложнени процедури по легализиране, при това задължително обвързани с превод, в противоречие с Хагската конвенция за премахване изискването за легализация на чуждестранни публични актове, в сила за България от 30.04.2001.

По време на последното му изменение (25.12.1990 г.) в сила все още е била старата Конституция на НРБ, поради което в Правилника е останала разпоредба за държавен монопол върху всички преводи на документи в страната и в чужбина (чл. 2а, ал. 1), в противоречие със сега действащата Конституция на РБ.

За необходимостта от осъвременяване на Правилника подадох сигнал до Омбудсмана на 30.07.2012 г., и получих отговор (Изх. № 3058/02.11.12 г.), в който се казва: „От Министерството на външните работи се получи уверение, че ще се обсъдят възможностите за актуализиране на Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа".

За противоречията между разпоредбите на Правилника и по-висши нормативни актове официално са уведомени, не от мен, дирекция „Консулски отношения" на МВнР, Върховна  административна прокуратура и Народното събрание, като всеки момент се очаква отговор.

Считам, че е много по-наложително първо да се актуализира Правилникът, а после да се пише нов закон. Очаквах и все още очаквам с новия закон да се очертае ясно и недвусмислено границата между консулските и преводаческите услуги.


Днес ми хрумна да проверя дали случайно Съюзът на преводачите в България (СПБ) не е сред агенциите, сключили фиктивен договор с МВнР за извършване на официални преводи. Оказа се, че са там с договор 2071/10.01.2013. После проверих и в стария списък, който си бях спасила - и там ги има с договор 402/31.01.2002 .  

Как не се бях сетила по-рано, че СПБ функционира като мощна агенция за преводи! Ето защо са се срещали често с НАПА и БАППА - като хора на бизнеса, на равни начала. И наистина, тяхното "Бюро преводи" предлага преводи от и на 46 езика, от които около 20 са на техни членове, а за останалите изглежда ползват външни подизпълнители, т.е. посредничат. 

Може да се предполага, че имената на техните членове и външни подизпълнители фигурират в списъците, съхранявани в дирекция "Консулски отношения" на МВнР и грижливо пазени скрити от очите на гражданите. Вероятно техните членове не желаят да бъдат включени в публичен Регистър на преводачите. 

 

Защо ли са толкова потайни? Подобно поведение може да се обясни само ако допуснем, че и СПБ прилагат номера на агенциите - внасят списък с утвърдените имена в МВнР, а възлагат преводите на студенти и други лица без необходимата квалификация. После поставят смело печата на съюза и живеят от комисионни. 

 

Навярно им харесва да работят по този начин. Те имат и печати, на които пише „Член на СПБ". Може би всеки от тях има право да поставя този печат и директно да внася преводи „за легализация" в МВнР? Все едно сключвайки договора с МВнР от името на Съюза, всеки член получава правата на съконтрагент. 
 

За другото сдружение на преводачи - Асоциацията на преводачите в България (АП), не можах да открия друга информация, освен че някои от членовете им имат собствени агенции за преводи. Не ми се занимаваше да проверявам всички - може би щяха да излязат още. Доколкото знам, и членовете на АП имат собствени печати, които им дават известна лична свобода. 

Сега разбирам защо на въпроса ми:

"Защо нито веднъж през всичките тези години [вие, сдруженията] не заявихте  ясно и недвусмислено, че този Правилник [за легализациите] поставя преводачите на свободна практика в унизително, подчинено положение спрямо фирмите за преводи?"

 Ваня Ангелова, член на АП, отговори (вж. бележката под този текст):

„Правилникът" е „най-голямата пречка пред свободата на малките фирми", а не пред преводаческата гилдия, бих перифразирала аз. Защото не засяга преводачите на свободна практика, които бихме искали да работим с КО директно."
  
 Оказва се, че преводачите от сдруженията винаги са можели да работят директно с МВнР. А останалите преводачи, които са поставени на колене пред  агенциите? Сдруженията не се интересуват от тях, вероятно наистина са убедени, че в цяла България няма други професионални преводачи, освен членовете на  СПБ и АП. 

Ами ако са прави? Какво пречи на агенциите в цялата страна да внасят в КО фиктивни списъци с квалифицирани преводачи, чиито услуги рядко или почти никога не използват, а  всички официалните преводи да се извършват от офис мениджърите или от неквалифицирани, ниско платени преводачи?

В крайна сметка е ясно, че и професионалните сдружения на преводачите, както и хилядите малки и големи агенции в страната, се занимават с посреднически бизнес, затова си мълчат и покорно изпълняват незаконните разпоредби на МВнР, верни на вековната българска мъдрост "Кроткото агънце от две майки бозае".

А преводачите от СПБ и АП имат съвсем основателна причина да не забелязват нито беззаконията на МВнР, нито унизителното положение, в което Правилникът поставя непривилегированите преводачи. По силата на сключения договор между МВнР и сдружението, всеки един от членовете му, притежаващ собствен печат, необезпокоявано може да функционира като мениджър на мини агенцийка в рамките на агенцията-майка (сдружението), ползвайки всички облаги от посредничеството, без неудобството да води фирмено счетоводство или да плаща осигуровки и данъци. 

 
Бележка:

Цитатите са от блога на г-жа В. Ангелова:
http://zakonprevodachi2012.blog.bg/novini/2012/12/27/posting-23-ministerstvo-na-pravosydieto-peto-nashe-pismo-do-.1035670До:  priemna@ombudsman.bg
Копие: delovodstvo@ombudsman.bg
Копие: priemna@parliament.bg
Тема: пренебрегнат обществен интерес

Здравейте, Приемна на Омбудсмана,

 

Пишете, че при вас има само жалба 3058 от 31.07.2012 г., на която е отговорено на 02.11.2012 г. А при мен има получен обратно автоматичен отговор за подадена втора жалба на 07.11.2012 г.

 

Три месеца мълчах, без да посмея да ви обезпокоя, защото опитът ми от първата жалба ме научи, че смятате за излишно да поддържате връзка с гражданин, подал жалба или сигнал. През юли-август 2012 г. все още бяхте длъжни да уведомявате гражданите поне за това, дали жалбите им са заведени, но с промяната на правилника ви през септември 2012 г. тази разпоредба отпадна - така и така не я спазвахте.

 

Какво означава сега Вашият спокоен и невъзмутим отговор от два реда, без никакво обръщение? Че повторни жалби директно се изтриват? Че гражданин няма право да се жалва, че по недоразумение е получил сбъркан отговор, копиран дословно от отговор на чужда жалба? Нито да ви обърне внимание, че за избягване на такива грешки е достатъчно да поддържате публичен регистър на постъпилите от гражданите жалби и сигнали и на движението им, както пише в член 21 от Закона за Омбудсмана?

 

Вие нарушавате собствения си закон! Какво могат да очакват гражданите от вас?

 

Заради безотговорното ви поведение вече повече от шест месеца остава нерешен въпрос от изключително широк обществен интерес -  административни пречки лишават гражданите от пряк достъп до услугите на квалифицирани преводачи и ги принуждават да се обръщат към посреднически агенции, което оскъпява услугата.

 

Предполагам, че не ви интересува, но все пак ще добавя и това, че за оскъпяването на услугата вина носи и МВнР, като начислява в държавни таксови марки от 15 до 30 лв. за всеки подпис под превод на официален документ - т. нар. „заверка на подписа на преводача". Тази такса е отменена още през 2008 г.  

 

 

Смятам, че все още не е късно да се заемете сериозно и отговорно с решаването на поставените въпроси, като се надявам, че ще ме държите в течение по движението на жалбата.

 

С уважение,

Ренета Стоянова, гражданин на РБ и преводач на трудов договор във фирма за преводи "Софтис", гр. Варна

 

Прилагам отново автоматичния отговор от деловодството, получен на 07.11.2012 г., когато изпратих втора жалба чрез електронна бланка за жалби и сигнали на сайта ви:

To: <rennie1957@abv.bg> Sent: 07 Ноември 2012 г. 21:13
Subject: ombudsman.bg form filled
Име: Ренета Презиме: Тодорова Фамилия: Стоянова ЕГН: ...Пощенски_код: 9010 Адрес: ул. "Георги Бакалов" бл.17 вх.7 ет. 1 ап. 80 Населено_място: Варна Телефон: 0888609072 Email: rennie1957@abv.bgИнституция: Омбудсман  Описание: Днес получих от Вас отговор на жалба, каквато не съм подавала, относно „права на преводачи и процедури по преводи и легализации на документи в МВнР". Предполагам, че е станала някаква грешка. Грешката вероятно се дължи на това, че през периода от 31.07.12, когато жалбата ми е регис трирана при Вас под номер 3058, до днес - 07.11.12, когато получих писмо с обикновена поща, съдържащо обяснения по горецитираните въпроси, които нямат нищо общо с моята жалба, бях държана в пълно информационно затъмнение относно движението на жалбата. Припомням, че в жалбата си молех единствено да уведомите компетентните органи за наличието на някои административни затруднения пред гражданите потребители на преводачески услуги. Очаквах да отговорите примерно - уведомихме тези и тези компетентни органи на тази и тази дата, очаквайте копие от отговора им. Очевидно станалата грешка можеше да се избегне, ако поддържахте публичен регистър на постъпилите писмени и устни жалби и сигнали и тяхното движение. Освен това, докато чаках отговор, установих, че сте премахнали един много важен текст от Правилника - за писменото уведомяване в 2-седмичен срок, че жалбата е приета.  Искане: 1. Да отговорите на жалба 3058/31.07.12 - става дума за права на гражданите. Очаквам копие от изпратено до компетентните власти уведомление - запитване, както направиха служителите от МС при изпращане н а жалба до тях по друг повод. 2. Да създадете и поддържате публичен регистър на постъпилите писмени и устни жалби и сигнали и тяхното движение - става дума за спазване на чл. 21 от Закона за Омбудсмана. 3. Ако не желаете да поддържате публичен регистър на жалбите и движението им, моля, поне върнете в Правилника текста за писменото уведомяване в 2-седмичен срок, че жалбата е приета.  Предходни_разглеждания: Не. Известно ми е само, че почти напълно идентичен отговор е изпратен и на жалба 3031.  Допълнителни_документи: 
----- Original Message -----
From: priemna
Sent: Wednesday, February 06, 2013 4:46 PM
Subject: RE: очаквам отговор от 3 месеца

 

При нас имате подадена жалба 3058 от 31.07.12 г., на която е отговорено на 02.11.2012 г. Приемна

 


From: Rennie Stoyanova [mailto:rennie@softisbg.com]
Sent: 06 Февруари 2013 г. 13:16
To: priemna@ombudsman.bg
Subject: очаквам отговор от 3 месеца
Importance: High

 

Здравейте,

От 3 месеца нямам никаква информация  какво става с подадената от мен жалба на 7.11.12. Не знам нито кой се занимава с нея, нито какво е свършено. Бихте ли ме информирали, моля?

Прилагам по-долу обратното писмо, което се получава автоматично:

07 Ноември 2012 г. 22:58

rennie@softisbg.com

[Fwd: ombudsman.bg form filled ]

Име: Ренета
Презиме: Тодорова
Фамилия: Стоянова
ЕГН:...
Пощенски_код: 9010
Адрес: ул. "Георги Бакалов" бл.17 вх.7 ет. 1 ап. 80
Населено_място: Варна
Телефон: 0888609072
Email: rennie1957@abv.bg
Институция: Омбудсман
Описание: Днес получих от Вас отговор на жалба, каквато не съм подавала, относно „права на преводачи и процедури по преводи и легализации на документи в МВнР". Предполагам, че е станала някаква грешка. Грешката вероятно се дължи на това, че през периода от 31.07.12, когато жалбата ми е регис трирана при Вас под номер 3058, до днес - 07.11.12, когато получих писмо с обикновена поща, съдържащо обяснения по горецитираните въпроси, които нямат нищо общо с моята жалба, бях държана в пълно информационно затъмнение относно движението на жалбата. Припомням, че в жалбата си молех единствено да уведомите компетентните органи за наличието на някои административни затруднения пред гражданите потребители на преводачески услуги. Очаквах да отговорите примерно - уведомихме тези и тези компетентни органи на тази и тази дата, очаквайте копие от отговора им. Очевидно станалата грешка можеше да се избегне, ако поддържахте публичен регистър на постъпилите писмени и устни жалби и сигнали и тяхното движение. Освен това, докато чаках отговор, установих, че сте премахнали един много важен текст от Правилника - за писменото уведомяване в 2-седмичен срок, че жалбата е приета.
Искане: 1. Да отговорите на жалба 3058/31.07.12 - става дума за права на гражданите. Очаквам копие от изпратено до компетентните власти уведомление - запитване, както направиха служителите от МС при изпращане н а жалба до тях по друг повод. 2. Да създадете и поддържате публичен регистър на постъпилите писмени и устни жалби и сигнали и тяхното движение - става дума за спазване на чл. 21 от Закона за Омбудсмана. 3. Ако не желаете да поддържате публичен регистър на жалбите и движението им, моля, поне върнете в Правилника текста за писменото уведомяване в 2-седмичен срок, че жалбата е приета.
Предходни_разглеждания: Не. Известно ми е само, че почти напълно идентичен отговор е изпратен и на жалба 3031.
Допълнителни_документи:

При нас имате подадена жалба 3058 от 31.07.12 г., на която е отговорено на 02.11.2012 г. Приемна


До: priemna@ombudsman.bg
Тема: очаквам отговор от 3 месеца

Днес изпратих напомняне до т.нар. "обществен защитник" - Омбудсмана, който от юли месец 2012 г. досега нищо не е свършил за защита на гражданите потребители нан преводачески услуги 

Здравейте,

От 3 месеца нямам никаква информация  какво става с подадената от мен жалба на 7.11.12. Не знам нито кой се занимава с нея, нито какво е свършено. Бихте ли ме информирали, моля?

Прилагам по-долу обратното писмо, което се получава автоматично:

07 Ноември 2012 г. 22:58

rennie@softisbg.com

[Fwd: ombudsman.bg form filled ]

Име: Ренета
Презиме: Тодорова
Фамилия: Стоянова
ЕГН: *********....
Пощенски_код: 9010
Адрес: ул. "Георги Бакалов" бл.17 вх.7 ет. 1 ап. 80
Населено_място: Варна
Телефон: 0888609072
Email: rennie1957@abv.bg
Институция: Омбудсман
Описание: Днес получих от Вас отговор на жалба, каквато не съм подавала, относно „права на преводачи и процедури по преводи и легализации на документи в МВнР". Предполагам, че е станала някаква грешка. Грешката вероятно се дължи на това, че през периода от 31.07.12, когато жалбата ми е регис трирана при Вас под номер 3058, до днес - 07.11.12, когато получих писмо с обикновена поща, съдържащо обяснения по горецитираните въпроси, които нямат нищо общо с моята жалба, бях държана в пълно информационно затъмнение относно движението на жалбата. Припомням, че в жалбата си молех единствено да уведомите компетентните органи за наличието на някои административни затруднения пред гражданите потребители на преводачески услуги. Очаквах да отговорите примерно - уведомихме тези и тези компетентни органи на тази и тази дата, очаквайте копие от отговора им. Очевидно станалата грешка можеше да се избегне, ако поддържахте публичен регистър на постъпилите писмени и устни жалби и сигнали и тяхното движение. Освен това, докато чаках отговор, установих, че сте премахнали един много важен текст от Правилника - за писменото уведомяване в 2-седмичен срок, че жалбата е приета.
Искане: 1. Да отговорите на жалба 3058/31.07.12 - става дума за права на гражданите. Очаквам копие от изпратено до компетентните власти уведомление - запитване, както направиха служителите от МС при изпращане н а жалба до тях по друг повод.
2. Да създадете и поддържате публичен регистър на постъпилите писмени и устни жалби и сигнали и тяхното движение - става дума за спазване на чл. 21 от Закона за Омбудсмана.
3. Ако не желаете да поддържате публичен регистър на жалбите и движението им, моля, поне върнете в Правилника текста за писменото уведомяване в 2-седмичен срок, че жалбата е приета.
Предходни_разглеждания: Не. Известно ми е само, че почти напълно идентичен отговор е изпратен и на жалба 3031.

 

 

Първо писмо до Омбусмана:

http://softisbg.com/rennies_blog/2012/12/-30072012--.html

 

Отговор от Омбудсмана на първото ми писмо:

http://softisbg.com/rennies_blog/2012/12/-30072012-04112012.html 
 

03.02.2013 год.                     ДО: НОТАРИАЛНА КАМАРА
                               КОПИЕ: МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО


Относно: Право да превеждам пред нотариус, без да имам договор с МВнР

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,


Преводач съм от и на сръбски и хърватски език. На 01.02.2013 год. ми се обади мой дългогодишен клиент, хърватски гражданин, когото познавам от 1980 г. Той ме помоли да му превеждам в нотариалната кантора на нотариус Елена Дионисова, рег. № 190, във Варна. Когато отидох в кантората, госпожата помощник-нотариус отказа услугите ми под предлог, че нямам договор с МВнР. Предложих да подпиша клетвена декларация по чл. 290 ал. 1 и 2 от НК, но тя отказа. Представих оригинала на дипломата си за висше образование, но тя отново отказа. Твърдението на помощник-нотариуса беше, че защитава интересите на кантората, в която работи. Нямам никакво лично отношение към споменатата г-жа нотариус, нито към г-жата помощник-нотариус и не търся възмездие. Това, че се случи в една кантора, не означава, че не е можело да се случи във всяка друга. Положението, в което се озовах, беше крайно унизително и се надявам, че с Вашето съдействие то няма да се повтори.

Притежавам диплома № 092152 от 15.12.1980 г., издадена от Софийския университет, с която ми се признава квалификация на специалист по сърбохърватски език. От 1980 г. до днес активно практикувам професията преводач, като от 1991 г. тя е единственият ми източник на приходи. Превел съм писмено над 15 000 страници, сред които голям брой документи. Имам и много часове устен превод, включително пред съд, прокуратура, следствие, полиция и нотариус, като последно превеждах на 24.01.2013 год. в Следствен отдел - Варна. Четири години съм работил в хърватска фирма като преводач. От 1994 година съм собственик на фирма за преводи. От същата година до 31.12.2012 год. имах договор с МВнР за възлагане извършването на официални преводи, каквито на практика МВнР нито веднъж за тези 18 години не ми е възлагало. Това е главната, но не единствената причина, поради която от 01.01.2013 год. не продължих договора си с МВнР.

Относно предназначението на договора с МВнР бих искал да изложа следните факти:

Договорите на всички фирми за преводи бяха прекратени на 31.12.2012 г. поради утвърждаване на нов типов договор със Заповед № 95-00-152 / 2012 на Министъра на външните работи, приложена към настоящето. Новият типов договор е предназначен за задоволяване нуждите от преводи на самото министерство и по-точно - „нуждите на консулското обслужване в Министерството на външните работи" (т. 1 от Заповедта). Сключването на новия договор не е задължително, а е предоставено на свободната воля и преценка на доставчиците на преводачески услуги. Моля, уведомете членовете на Нотариалната камара, че вече не е необходимо да изискват такъв договор, за да не стават недоразумения в бъдеще.

Прилагам и две определения на Върховния административен съд, които потвърждават гореизложеното. Определенията са публично достъпни. В Определение № 13174 от 23.10.2012 год. на тричленен състав на ВАС се казва, че заповедта е „вътрешно-служебен акт, насочен към организиране на работата на МВнР във връзка със сключване на договори за извършване на преводи на документи и други книжа, на които министерството извършва легализиране и заверяване", а „одобреният типов договор има характера на оферта към неограничен кръг правни субекти и онези, които отговарят на предварително одобрените от министерството условия могат да поискат, а министерството е свободно да прецени дали да сключи облигационен договор", т.е. договорът няма нищо общо с преводите пред нотариус и дори не е истински договор, а оферта. В Определение № 1194 от 24.01.2013 год. на петчленен състав на ВАС изрично се посочва, че заповедта на министъра на външните работи е издадена единствено за задоволяване „нуждите на консулското обслужване в МВнР", не засяга „гарантирани от закона [...] права и интереси" и „не може да се приеме, че заповедта представлява властническо волеизявление с непосредствен ефект върху правната сфера на трети лица".

Накратко, договорът се сключва единствено за нуждите на МВнР, при това не е задължителен.

Моля за потвърждение от Ваша страна, че имам право да извършвам преводи пред нотариус и без договор с МВнР.


С уважение,


Харалампи Стоянов Стоянов,
собственик на ЕТ „Харалампи Стоянов - СОФТИС",
ул. „Георги Бакалов" 17, вх. 7, ет. 1, ап. 80
9010 ВАРНА

тел. 052/988-235; моб. 088/8-438-166
e-mail: softis@softisbg.comПрилагам:
1. Заповед № 95-00-152 от 31.05.2012 г. на Министъра на външните работи
2. Определение № 13174 от 23.10.2012 год. на ВАС
3. Определение № 1194 от 24.01.2013 год. на ВАС

КЪМ КОЯ АГЕНЦИЯ СТЕ СЕ ЗАКЛЕЛИ?

| No Comments | No TrackBacks

Днес преводач с диплома от Софийския университет и дългогодишен опит беше позорно и унизително върнат от нотариална кантора - не му разрешиха да превежда! - след провеждане на следния кратък разговор:

 

- Към коя агенция (за преводи) сте се заклели?

 

- Към своята.

 

- Имате ли договор с МВнР?

 

- Не, нямам.

 

- Значи нямате право да превеждате!

 

- Защо да нямам?

 

- Защото нямате, затова!

 

- А защо смятате, че трябва да имам договор с МВнР?

 

- Аз нищо не смятам, господине, така трябва да бъде!

 

- Мога да подпиша пред вас клетвена декларация по чл. 290 от Наказателния кодекс. Ето нося си и дипломата.

 

- Не ме интересува дипломата ви! Аз защитавам интересите на кантората си! Напуснете веднага!

 

Въпросният преводач реши да не вдига шум за подобна дреболия. Тези дни му предстои да се яви като преводач на съдебно заседание и се надява, че там поне няма да му правят спънки.   

 

Много учреждения в страната не са наясно, че от 01.01.2013 г. в преводаческата дейност са настъпили промени и продължават да изискват фирмите за преводи да имат сключен договор с МВнР, защото до края на 2012 г. такъв се изискваше за всякакви официални преводи. Очаква се да бъдат уведомени за следното:

 

Тъй като се установи, че практиката МВнР да сключва с преводаческите фирми договори за извършване на официални преводи е в нарушение на българското законодателство,  старите договори бяха прекратени, а новите, които сега се сключват по собствено желание на някои фирми, са само за извършване на съвсем ограничен вид официални преводи - преводи „за нуждите на консулското обслужване в МВнР", както гласи заповед 95-00-152 / 2012 на министъра и както е потвърдено с две съдебни определения на Върховния административен съд:

 

Заповед 95-00-152 / 2012 на министъра на външните работи:

http://www.mfa.government.bg/uploads/files/zapoved.pdf

 

 

Първо Определение на ВАС -  в тричленен състав - 23.10.2012:

http://www.sac.government.bg/court22.nsf/d038edcf49190344c2256b7600367606/b9d519c894add3c5c2257a9800329165?OpenDocument

 

 

Второ Определение на ВАС - в петчленен състав - 24.01.2013:

http://www.sac.government.bg/court22.nsf/d6397429a99ee2afc225661e00383a86/3fe1fe139e9f81c9c2257afb004a173b?OpenDocument

 

Очаква се и в България да стане като в Чехия, Германия и много други страни, където отдавна съществуват независими преводачи, наречени заклети (или съдебни) преводачи. Тях не ги унижават да се заклеват към една или повече частни преводачески агенции, а са оторизирани сами да заверяват извършените от тях официални преводи на документи с подпис и собствен печат:   

 

Съдебните преводачи в Чехия

http://ezikovsvyat.com/bg/arhiv/75-spetzifiki-na-profesiyata-na-sadebniya-prevodach-v-chehiya

https://e-justice.europa.eu/content_find_a_legal_translator_or_an_interpreter-116-cz-bg.do?member=1

 

Powered by Movable Type 5.2.10

About this Archive

This page is an archive of entries from February 2013 listed from newest to oldest.

January 2013 is the previous archive.

March 2013 is the next archive.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.