August 2015 Archives

От МС, 21.08.2015

| No Comments | No TrackBacks
Писмото е от МС до МВнР с копие до мен, получено на 31.08.2015 по е-поща.
Оригинал

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ НА

МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

2711/12

21.08.2015

ДО МИНИСТЕРСТВО

НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ

/на Ваш изходящ № 15 ПР-966/


КОПИЕ:

Г-ЖА РЕНЕТА СТОЯНОВА

E-MAIL: rennie@softisbg.comУВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,


В Министерския съвет на Република България по електронната поща постъпи нов сигнал от г-жа Ренета Стоянова, по който нееднократно сме изисквали становището на Министерството на външните работи. Същият е адресиран и до Вашата администрация. Поставят се въпроси във връзка с проведен телефонен разговор с Ваш служител.

На основание чл. 112 - глава осма „Предложения и сигнали" от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 20, ал. 1 от Закона за администрацията и чл. 65, т. 10 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, моля за актуален отговор до отдел „Приемна" на Министерския съвет и до г-жа Стоянова.

ПРИЛОЖЕНИЕ: сигнал и документи - 7 листа.С уважение,НАЧАЛНИК НА

ОТДЕЛ "ПРИЕМНА": (Подпис, не с ечете)

/СОНЯ БОЖИКОВА/Изготвил: (Подпис, не се чете)

/Д Раянова/София, бул. „Дондуков" №1 1, тел. 940-24-33, 940-24-15, факс 981-08-95


Цялата ми кореспонденция с МС по преводаческите проблеми:

http://softisbg.com/rennies_blog/2013/06/-03092012-21052013.html

 

Блог: http://rennie.blog.bg/

Имейл: rennie@softisbg.com

Моб. тел.: 0888 60 90 72

Стац. тел.: 052 988 600


Книга за преводачите и агенциите, написана от Хари Стоянов, дългогодишен преводач и собственик на фирма за преводи. Разпространява се безплатно. Публикувана е на адрес: http://softisbg.com/library/prevodachi_i_agencii.htmДо ВАП, 30.08.2015

| No Comments | No TrackBacks
Subject:     молба за информация по две преписки и за отмяна на правилника за легализациите
Date:     Sun, 30 Aug 2015 22:09:36 +0300
From:     Rennie Stoyanova <rennie@softisbg.com>
Organization:     Softis
To:     vap@prb.bg, office_gp@prb.bg, prb@prb.bg, prbcont@prb.bg, priemna@justice.government.bg


До: ВАП
Копие: ПРБ и МП

Уважаеми г-н/г-жо адм. р-л на ВАП,

Моля за информация по преписки 708/2012 и 457/2013. Въпросът ми е във връзка с проверка на сайта на Прокуратурата по въпросните две преписки - и по двете се очакват материали - респ. от ноември м.г. и от юни т.г.

Съобщението за пр. 708/2012 г. съдържа и информация, че на 07.11.2014 г. е издадена Резолюция, каквато не е получена във фирма "Софтис". Моля да бъде изпратена до "Софтис - адресът е същият като посочения по-долу, името на собственика на фирмата е Харалампи Стоянов. Може и по е-поща - на този адрес или на адреса на фирмата softis@softisbg.com.

Моля също така уважаемата Прокуратура да обърне внимание, че т.нар. правилник за легализациите от 1958, посл. изм. 1990 г., плаче за отмяна поне от 2001 г, а вероятно и от още по-рано. От години МВнР признава, че този псевдо правилник е незаконосъобразен и трябва да се отмени, но не знаят как. Омбудсманът написа в годишния си доклад за 2013 г. , че трябва да се отмени в кратки срокове и че трябва да се прекрати практиката по т.нар. неприсъствено заверяване на подписите на преводачите от цялата страна в МВнР, защото преводите не се изпращат в МВнР директно от преводачите, а минават през посреднически агенции за преводи, които на практика играят ролята на  нелегални нотариални кантори, а после МВнР се оплаква, че не знаят чий подпис заверяват (сам бившият външен министър Николай Младенов изказа жалбата си пред НС през 2012 г., но депутатите не му обърнаха внимание). КЗК излезе с решение в същия дух през лятото на 2014, че трябва да се отмени правилникът, изцяло или поне частично.

Процедурата за отмяна на нормативен акт е дадена в чл. 16 от ЗНА. Главният прокурор предявява протест и въпросът се решава:

ЗНА Чл. 16. (1) Държавните органи са длъжни да уведомят органа, овластен да отмени нормативния акт, за несъответствието между него и акт от по-висока степен.

(2) В пределите на компетентността, предоставена му от Конституцията, главният прокурор предявява протест за отмяна на нормативен акт или на отделни негови разпоредби, ако те противоречат на нормативен акт от по-висока степен.

  Същевременно МС издава една наредба, че преводачите с подходяща квалификация се включват в списък на заклетите преводачи, на всеки се връчва печат "Заклет преводач номер еди-кой си, преводи от и на еди-какъв си език" и вместо списък на търговски дружества, МВнР публикува списък на преводачи физически лица. И вместо преводите от цяла България да пътуват до МВнР за т.нар. им заверка, която нищо не означава, заклетият преводач се подписва, удря печата и готово. Така се прави в другите държави. МС е уведомен за това решение още преди 2 години и половина, но мълчи. Наскоро им напомних пак и сега очаквам отговора им.

Вече три години се води кореспонденция с отговорните институции по този въпрос. Много са мудни всички. Има някои признаци на размърдване*, но общото впечатление е, че институциите, в т.ч. и уважаемата Прокуратура, работят твърде бавно. Въпросът, който повдигам, е от обществен интерес. Така че няма място за апатия и тишина.

* [Мой] Разговор с Приемна на МВнР на 14.08.2015 - вече не се сключват договори по правилника: https://www.youtube.com/watch?v=uCBblAEzmeU


В очакване на действия от страна на Прокуратурата, благодаря предварително.  

С УВАЖЕНИЕ,
РЕНЕТА ТОДОРОВА СТОЯНОВА, преводач от фирма "Софтис"
ЕГН **********
ВАРНА 9010 УЛ. 'Г. БАКАЛОВ' 17 ВХ.7 ЕТ. 1 АП. 80
ТЕЛ. МОБ. 0888 60 90 72 ТЕЛ. СТАЦ. 052 988 600


***

Цялата ми кореспонденция с прокуратурата:http://softisbg.com/rennies_blog/2013/06/---20032013-25052013.html 

Моб. тел.: 0888 60 90 72
Стац. тел.: 052 988 600

Книга за преводачите и агенциите, написана от Хари Стоянов, дългогодишен преводач и собственик на фирма за преводи. Разпространява се безплатно. Публикувана е на адрес: http://softisbg.com/library/prevodachi_i_agencii.htm  

До ВАП, 24.08.2015

| No Comments | No TrackBacks

Молба за информация по две преписки на ВАП
До: ВАП
Копие: ПРБ и МП

Уважаеми г-н/г-жо адм. р-л на ВАП,

Моля за информация по преписки 708/2012 и 457/2013.

Въпросът ми е във връзка с днешна
проверка на сайта на Прокуратурата
(вж приложени компютърни снимки 
на съобщенията за въпросните 
две преписки - едната не е ясно докъде е,
 а другата чака допълнителни материали от два месеца)

С  УВАЖЕНИЕ,
РЕНЕТА ТОДОРОВА СТОЯНОВА
ЕГН **********
ВАРНА 9010
УЛ. 'Г. БАКАЛОВ' 17 ВХ.7 ЕТ. 1 АП. 80
ТЕЛ. МОБ. 0888 60 90 72
ТЕЛ. СТАЦ. 052 988 600


ПРИЛОЖЕНИЯ 2 броя съгл. текста:
1. Компютърна снимка на съобщение за пр. 708/2012 на ВАП от сайта на 
Прокуратурата
2. Компютърна снимка на съобщение за пр. 457/2013 на ВАП от сайта на 
Прокуратурата
И двете снимки са направени на 24.08.2015 г.

*****

ЦЯЛАТА МИ КОРЕСПОНДЕНЦИЯ С ПРОКУРАТУРАТА по преводаческите проблеми:

http://softisbg.com/rennies_blog/2013/06/---20032013-25052013.htmlБлог: http://rennie.blog.bg/

Имейл: rennie@softisbg.com

Моб. тел.: 0888 60 90 72

Стац. тел.: 052 988 600


Книга за преводачите и агенциите, написана от Хари Стоянов, дългогодишен преводач и собственик на фирма за преводи. Разпространява се безплатно. Публикувана е на адрес:http://softisbg.com/library/prevodachi_i_agencii.htm


 
Отн: молба до ОП-Варна за проверка
Дo:  op@vn.prb.bg, ap_pr@vn.prb.bg, office_gp@prb.bg, prb@prb.bg, prbcont@prb.bg, vap@prb.bg, priemna@justice.government.bg До: ВОП
Копие до: ВАпП, ПРБ (за сведение)
Копие до: МП (за сведение)


Уважаеми г-н/г-жо адм. р-л на Окръжна прокуратура гр. Варна,

Преди няколко месеца бях помолила районен прокурор Н. Павлов да изпълни задължението си по чл. 16 ал. 1 от ЗНА (молбата ми е приложена):

Чл. 16. (1) [от ЗНА] Държавните органи са длъжни да уведомят органа, овластен да отмени нормативния акт, за несъответствието между него и акт от по-висока степен.

Той отказа, но вместо искрено да си признае, че отказва да изпълни задължението си по чл. 16 ал.1  от ЗНА, издаде Постановление за отказ от образуване на наказателно производство: "с оглед прилагането на чл. 16 от ЗНА, се установи, че изложените от Стоянова данни не представляват престъпление от общ характер". (Постановлението му е приложено)

На 28.05.2015 г.му писах, но той не ми отговори (писмото ми e приложено)

Моля за проверка защо пр. Павлов отказва да изпълни задължението си по чл. 16 ал.1  от ЗНА?  И защо мълчи?

Освен това, моля лично Вас, в качеството Ви на представител на държавен орган, да изпълните задължението си по чл. 16 ал.1  от ЗНА, като уведомите органа, овластен да отмени един вехт, незаконосъобразен нормативен акт, утвърден с Постановление на Министерски съвет през далечната 1958 г., посл. изм. през също вече далечната 1990 г., наречен Правилник за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа, тъй като същият отдавна се намира в крещящо несъответствие не само с един-единствен акт от по-висока степен, а с цялото съвременно българско, европейско и международно законодателство в  сила за България.

Тук не става дума за лични мои прищявки или собствени анализи / свободни лаишки съчинения, а за официални становища на две уважавани държавни институции - Омбудсман и Комисия за защита на конкуренцията. (приложени като линкове)

Самото МВнР признава, че нормативната уредба на преводаческата дейност е остаряла и неадекватна - многократно и официално:: вж. Кореспонденция с КО на МВнР: http://softisbg.com/rennies_blog/2013/06/---27082012-12062013.html. Те правят опити да я осъвременят от 2001 г. , но все неуспешни. А са все неуспешни, защото преводаческата дейност не e в правомощията им - вж. Устройствен правилник на МВнР.  Казано просто, нищо не разбират от преводи - вж. статията "
ДЕЖА ВЮ - Вълнения и опити за реформи преди години" http://softisbg.com/rennies_blog/2013/07/---7.html

 Вж. също и Писмо до МС, 19.08.2015: http://softisbg.com/rennies_blog/2015/08/-19082015.htmlС  УВАЖЕНИЕ,
РЕНЕТА ТОДОРОВА СТОЯНОВАЕГН **********
ВАРНА 9010
УЛ. 'Г. БАКАЛОВ' 17 ВХ.7 ЕТ. 1 АП. 80
ТЕЛ. МОБ. 0888 60 90 72
ТЕЛ. СТАЦ. 052 988 600


ПРИЛОЖЕНИЯ 5 броя съгл. текста:
1. Молба до пр. Николай Павлов ор РП-Варна, 03.04.2015
2. Постановление на пр. Павлов за отказ от образуване на наказателно производство, 09.04.2015
3. Писмо до пр. Павлов, 28.05.2015
4. Омбудман на РБ за т.нар. "правилник за легализациите и т.н.": В годишния си доклад за 2013 г. Омбудсманът на РБ препоръча незабавна отмяна на Правилника за легализациите, заверките и преводите и прекратяване на практиката по т. нар. неприсъствено удостоверяване на подписи на преводачи: http://softisbg.com/rennies_blog/2014/04/-2013-15042014.html!
5.КЗК за  т.нар. "правилник за легализациите и т.н.":
 Решение на КЗК от 16.07.2014 г. - 42 стр.: 
http://softisbg.com/rennies_blog/2014/07/Reshenie%20na%20KZK_%D0%90%D0%9A%D0%A2-964-16.07.2014.pdf

Накратко - най-важните моменти от Решението на КЗК - 2 стр.:
http://softisbg.com/rennies_blog/2015/04/-964-16072014-4.html

КЗК направи на пух и прах мухлясалия правилник

http://www.cpc.bg/ViewResult.aspx?type=Article&id=4790
КЗК счита, че нормативната уредба на легализираните преводи следва да се промени"
*****

ЦЯЛАТА МИ КОРЕСПОНДЕНЦИЯ С ПРОКУРАТУРАТА по преводаческите проблеми:

http://softisbg.com/rennies_blog/2013/06/---20032013-25052013.htmlБлог: http://rennie.blog.bg/

Имейл: rennie@softisbg.com

Моб. тел.: 0888 60 90 72

Стац. тел.: 052 988 600


Книга за преводачите и агенциите, написана от Хари Стоянов, дългогодишен преводач и собственик на фирма за преводи. Разпространява се безплатно. Публикувана е на адрес:http://softisbg.com/library/prevodachi_i_agencii.htm

До пр. Павлов, 28.05.2015

| No Comments | No TrackBacks


28.05.2015 г. - гр. Варна


ДО ПРОКУРОР НИКОЛАЙ ПАВЛОВ

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА

ГР. ВАРНА

Копие до: ВАП на РБ, гр. СофияОТ: РЕНЕТА ТОДОРОВА СТОЯНОВА

ЕГН **********

ул. "Георги Бакалов" 17, вх.7, ет. 1, ап. 80

гр. Варна 9010

моб. 0888609072

стац. 052988600

email: rennie@softisbg.com
МОЛБА


Отн: Задължение на държавен орган по чл. 16 ал. 1 от ЗНА


УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПАВЛОВ,


Вашият отговор изх. №2508/09.04.2015 г. е образец на прокурорска глупост. Чл. 16 от ЗНА няма нищо общо с престъпление от общ характер, а произнасянето на ВАП по преводаческите проблеми, на което се позовавате, е образец на висша прокурорска глупост. По-добре да си бяхте хапнали от шоколада, който носех да се почерпим заедно, като се видяхме, вместо да ми се правите на неподкупен и да се изказвате толкова неподготвен по преводаческите проблеми, колкото са прокурорите от ВАП и съдиите от ВАС.


Моля, просто си изпълнете задължението по чл. 16 от ЗНА, без да се престаравате да търсите престъпление от общ характер:


Чл. 16. (1) [от ЗНА] Държавните органи са длъжни да уведомят органа, овластен да отмени нормативния акт, за несъответствието между него и акт от по-висока степен.


Молбата ми беше, и все още е, отправена към Вас като към представител на държавен орган - да изпълните дълга си: да уведомите органа, овластен да отмени правното недоразумение, наречено преди близо 60 години „правилник за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа", посл. изм. 1990 г. поради несъответствие с цялото съвременно българско, европейско и международно законодателство.


Моля, не вземайте пример от ВАП и ВАС - те вече достатъчно се изложиха - ВАС с делото срещу заповед №95-00-152/2012 на бившия външен министър (вж. справката по-долу тук), а ВАП - с позоваване на това дело.


С уважение,

Ренета Стоянова, преводач с англ.език http://rennie.blog.bg/


СПРАВКА: Как ВАС се изложиха с произнасянето си по обжалването на заповед №95-00-152/2012 на бившия външен министър http://softisbg.com/rennies_blog/2013/06/post-56.html

Съгласно чл. 4, т. 5 от Договора между МВнР и фирмите за преводи:

 

След декларацията на преводача да бъде предвидено място за полагане на стикера за заверка и за залепване на необходимите държавни таксови марки.»

 

Излиза, че Възложителят МВнР изисква от Изпълнителя си (фирмата за преводи) заплащане за услуга - извършване на заверка. Стоп!  Обикновено Изпълнителят извършва услуга и получава заплащане от Възложителя. Какво става тук?

 

Това необичайно положение на нещата така смути 3-членния състав на Върховния административен съд, че съдиите определиха договора като «оферта към неограничен кръг правни субекти», а 5-членният състав благоразумно си замълча по въпроса.

 

Освен това и двата състава на ВАС не забелязаха, че заповедта, към която този странен договор би трябвало да е приложение, е за «нуждите на консулското обслужване», а то, съгласно международната Виенска конвенция за консулските отношения, в сила за България от 10.08.1989 г., се извършва в чужбина.»*****

ЦЯЛАТА МИ КОРЕСПОНДЕНЦИЯ С ПРОКУРАТУРАТА по преводаческите проблеми:

http://softisbg.com/rennies_blog/2013/06/---20032013-25052013.htmlБлог: http://rennie.blog.bg/

Имейл: rennie@softisbg.com

Моб. тел.: 0888 60 90 72

Стац. тел.: 052 988 600


Книга за преводачите и агенциите, написана от Хари Стоянов, дългогодишен преводач и собственик на фирма за преводи. Разпространява се безплатно. Публикувана е на адрес:http://softisbg.com/library/prevodachi_i_agencii.htm
В отговор на молбата ми от 03.04.2015 да изпълни задължението си по чл. 16 ал. 1 от Закона за нормативните актове, пр. Павлов издаде постановление за отказ от образуване на наказателно производство. Нерде ЗНА, нерде Наказателен кодекс!

Постановлението на пр. Павлов: сканиран оригинал.

А трябваше просто да уведоми органа, овластен да отмени Правилника за легализациите, заверките и преводите от 1958, посл. изм. 1990. За този правилник МВнР, МС, Омбудсманът и КЗК излязоха с официални становища, че е остарял, незаконосъобразен и несъответстващ на редица актове от по-висока степен, поради което следва да бъде отменен - "в кратки срокове", добавя Омбудсманът в Годишния си доклад за 2013 г. Пр. Павлов беше запознат с официалните становища, приложени към молбата ми.

Това е член 16 ал. 1 от Закона за нормативните актове:
Чл. 16. (1) [от ЗНА] Държавните органи са длъжни да уведомят органа, овластен да отмени нормативния акт, за несъответствието между него и акт от по-висока степен. 


Това е молбата ми до пр. Павлов (има и обяснения как се стигна до нея): http://softisbg.com/rennies_blog/2015/08/---03042015.html

А това е Постановлението на пр. Павлов още веднъж: сканиран оригинал.
Пише, че уж съм била изпратила жалба до Върховна касационна прокуратура (много добре знае, че не съм) "с искане за процесуално-следствени действия да бъде отменен Парвилник за легализациите, заверките и преводите". Процесуално-следствени действия са оглед на местопрестъплението, разпити на свидетели, очни ставки, изземване на веществени доказателства, графологични експертизи и т.под. в търсене на доказателства за извършено престъпление с крайна цел повдигане на обвинение срещу престъпника.  Естествено, че не съм искала нищо такова.

Всъщност, ако е имал добро желание, пр. Павлов е можел да установи документно престъпление - стотици договори с невярно съдържание уж за възлагане извършването на официални преводи между МВнР и частни фирми за преводи или пък измама от страна на МВнР - за подвеждане на стотици фирми да подписват такъв договор, както и за това, че подвежда гражданите и институциите в България и извън нея да смятат подведените фирми за "оторизирани от МВнР агенции".

Фалшивия договор по чл. 2а от незаконосъобразния правилник, с който МВнР уж възлага работа на частни фирми (да извършват преводи на официални документи) - без търг и без заплащане: http://softisbg.com/rennies_blog/2013/06/post-56.html 

Линк към сайта на МВнР, "Заверки и легализации" с подвеждаща информация на тема как се извършват преводи на документи, оформени с апостил:

"Документите, оформени с апостил, трябва да бъдат преведени на български език по един от двата посочени по-долу начини:

1/ от консулски или дипломатически служител в държавата по произход на документа* 

2/ от оторизирана от Министерството на външните работи на Република България Агенция за преводи (за да изтеглите списъка на фирмите**, натиснете (ТУК), актуализиран към 31.10.2014 г (в процес на актуализация)."

*Консулските и дипломатически служители имат съвсем други функции, вж. Виенска конвенция за консулските отношения, в сила за България от 1989 http://www.bglegis.com/VIENSKA_KONVENCIQ_za_konsulskite_otnoseniq%2063.pdf и Виенска конвенция за дипломатическите отношения,в сила за България от 1968 http://www.bglegis.com/VIENSKA_KONVENCIQ_za_diplomaticeskite_otnoseniq%2061.pdf


**Това е списъкът на стотиците фирми, подведени от МВнР да подпишат фалшив договор, заб. моя

Цитатът по-горе е взет от сайта на МВнР на 25.08.2015 г. На същата дата там все още стоят празните обещания за предстоящи актуализации. Обещанията се появиха в края на 2013 г. и така си останаха, ето ги:

НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ И ФОРМУЛЯРИ ЗА ЗАВЕРКИ И ЛЕГАЛИЗАЦИИ

Списък на необходимите документи за сключване на договор за извършване на официални преводи (предстояща актуализация)

Декларация на преводача

Заявление - образец за легализация на документ или заверка на подписа на преводача

Договор за възлагане извършването на официални преводи на документи и други книжа (предстояща актуализация)

Заповед (предстояща актуализация)

Молба за проверка относно извършени заверки от български дипломатически и консулски представители

Молба за издаване иа удостоверение относно сключен договор за възлагане от МВнР на извършването на официални преводи от фирми (предстояща актуализация)


А ето и друга информация от МВнР, получена "на ухо" през август 2015, че вече не сключват договори:

Мой разговор с МВнР на 14.08.2015, записан с разрешение на служителката (новината, че не сключват договори, започва от 5'20"): https://www.youtube.com/watch?v=uCBblAEzmeU 

Разговор на колега преводач с МВнР на 24.08.2015, предаден с негови думи във фейсбук групата "Преводачи България - всичко за преводите":

"Говорих с г-н Костурков от МВнР. Той потвърди, че самостоятелен преводач може да подаде документи за вписване в списъка на Външно. Изискват се следните неща. 1. Молба свободен текст: Моля да бъда вписан в листата на оторизирани преводачи към МВнР. (предавам според записките, които водих по време на разговора). В нея да се съдържа телефон за връзка, адрес, на който ще се работи, дали преводачъ има фирма или не и печат. Тъй като става дума за самостоятелен преводач, той каза, че за печата няма формални изисквания, но това което се представи, трябва да се използва после в бланките. Ако преводачът има фирма и иска да работи към нея, тогава трябва да се представи фирмена бланка и изискванията са като за към фирма. 2. Нотариално заверена декларация, но не към фирма, а само че ще превежда от/на... 3. Нотариално заверени копия от документите за владеене на език. Каза, че изискванията за езика са същите като преди. Попитах дали някъде може да се прочете за горното и отговорът беше "Не".*****

ЦЯЛАТА МИ КОРЕСПОНДЕНЦИЯ С ПРОКУРАТУРАТА по преводаческите проблеми:

http://softisbg.com/rennies_blog/2013/06/---20032013-25052013.htmlБлог: http://rennie.blog.bg/

Имейл: rennie@softisbg.com

Моб. тел.: 0888 60 90 72

Стац. тел.: 052 988 600


Книга за преводачите и агенциите, написана от Хари Стоянов, дългогодишен преводач и собственик на фирма за преводи. Разпространява се безплатно. Публикувана е на адрес:http://softisbg.com/library/prevodachi_i_agencii.htm


От ВАП, 08.04.2015

| No Comments | No TrackBacks

Сканиран оригинал


ВЪРХОВНА АДМИНИСТРАТИВНА ПРОКУРАТУРА

Отдел „Надзор за законност"


пр.пр. № 457/2013 - 02

гр.София 08.04.2015 г.

/Моля, цитирайте при кореспонденция/ДО

РЕНЕТА ТОДОРОВА СТОЯНОВА

ХАРАЛАМПИ СТОЯНОВ СТОЯНОВ

Ул. „Георги Бакалов" 17, вх.7, ет.1, ап.80

ГР. ВАРНА - 9010
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО СТОЯНОВА,


УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН СТОЯНОВ,


Във връзка с Ваша молба до Върховна административна прокуратура, заведена на 07.04.2015г., с която настоявате ВАП да предприеме действие по оспорване на Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа, приет с ПМС № 184/1958г., последно изм. 25.12.1990г., Ви уведомяваме, че по отношение на законосъобразността на въпросния Правилник са налице няколко произнасяния от Върховна административна прокуратура:


Резолюция по пр.пр.№ 708/2012г. от 11.12.2012г. на прокурор Георги Камбуров, резолюция от 07.08.2013г, на прокурор М.Беремска, резолюция от 04.10.2013г. на прокурор М.Беремска и резолюция от 06.02.2014г. на пр-р М.Беремска, с които е отказано предприемане на действия от ВАП по реда на надзора за законност. Копия от резолюциите са били изпратени на г-н Харалампи Стоянов.


ПРОКУРОР: (Подпис, не се чете)

/Г. ГЕОРГИЕВ/

(Печат: Прокуратура, Република България, Върховна административна прокуратура)София 1062, бул. „Ал. Стамболийски" № 18, тел 02/ 80 05 618, факс 02/ 80 05 676

*****


ЦЯЛАТА МИ КОРЕСПОНДЕНЦИЯ С ПРОКУРАТУРАТА по преводаческите проблеми:

http://softisbg.com/rennies_blog/2013/06/---20032013-25052013.htmlБлог: http://rennie.blog.bg/

Имейл: rennie@softisbg.com

Моб. тел.: 0888 60 90 72

Стац. тел.: 052 988 600


Книга за преводачите и агенциите, написана от Хари Стоянов, дългогодишен преводач и собственик на фирма за преводи. Разпространява се безплатно. Публикувана е на адрес:http://softisbg.com/library/prevodachi_i_agencii.htm
До ВАП, 03.04.2015

| No Comments | No TrackBacks
Същия ден, в който ходих да отговарям на въпроси в РП-Варна и пуснах молба до прокурор Павлов (случаят е описан на адрес: http://softisbg.com/rennies_blog/2015/08/---03042015.html), двамата с шефа изпратихме обща молба до ВАП.

03.04.2015 г. - гр. Варна

ДО РЪКОВОДИТЕЛЯ НА
ВЪРХОВНА АДМИНИСТРАТИВНА ПРОКУРАТУРА
ГР. СОФИЯ


ОТ: РЕНЕТА ТОДОРОВА СТОЯНОВА, ЕГН **********
и ХАРАЛАМПИ СТОЯНОВ СТОЯНОВ, ЕГН 5606131122
ул. "Георги Бакалов" 17, вх.7, ет. 1, ап. 80
гр. Варна 9010
моб. телефони: 0888609072, 0888438166
стац. телефони: 052988600, 052988325
emails: rennie@softisbg.com, softis@softisbg.com


                                                  МОЛБА
          за оспорване по чл. 186, ал. 2 от АПК на Правилника за легализациите*


         ПОЧИТАЕМИ ГОСПОДИНЕ/ГОСПОЖО ПРОКУРОР,
Във връзка с препратена до РП-Варна „жалба" от Ренета Стоянова „до Върховна касационна прокуратура", в РП-Варна на 03.04.2015 г. се проведе разговор с пр. Николай Павлов, по време на който се изясни, че служителите от Информационния център на ПРБ погрешно са препратили към ВКП, вместо към ВАП, писмо, изпратено по е-поща от Стоянова на 25.02.2015 г., с което е напомнила, че все още очаква отговор на въпрос, зададен по е-път на 01.09.2014. 
По време на разговора с пр. Павлов от РП-Варна, Стоянова е била запитана дали тя и собственикът на фирмата, в която работи като преводач, са писали до ВАП. Отговорът на този въпрос е бил положителен. 
С настоящето Ви изпращаме приложени копия от писмата до и от ВАП, изпратени и  получени от нас, поотделно, в периода 11.12.2012 - 01.09.2014 г. 
Опитваме се да обърнем внимание на компетентните органи, че Правилникът за легализациите трябва да бъде отменен, тъй като е извор на недоразумения и незаконосъобразни практики. По официално признание на МВнР, изказано неколкократно в писмен вид, Правилникът противоречи на съвременното законодателство, поради което не може да се изменя и допълва. „Разпоредбите му предизвикват объркване" добавя г-н К. Пенчев в Годишния доклад на Омбудсмана за 2013 г. (стр. 191) и настоятелно препоръчва „в кратки срокове да бъде отменен".
Преди около година кореспонденцията ни с ВАП замря, след като ни беше предложено да оспорим Правилника по чл.186, ал.1 от АПК, а ние помолихме да бъде оспорен по същия член, но по следващата алинея - от Прокурора. (Приложение 1: л.17 и 18; Приложение 2: л.12, 21 и 22)
Сега отново молим Правилникът да бъде оспорен по чл. 186, ал. 2 от АПК, като се надяваме, че молбата ни ще бъде удовлетворена и Правилникът ще бъде отменен в кратки срокове. Това отдавна е трябвало да се направи по надзора за законност, без дори да е било необходимо да Ви молим  ние, обикновените граждани.   

С уважение,

Ренета Т. Стоянова, преводач с английски език на тр. д-р в „Софтис" Варна: (подпис)

Харалампи С. Стоянов, преводач със сръбски и хърватски, собственик на „Софтис": (подпис) 

ПРИЛОЖЕНИЯ 2 бр. съгл. текста: 
1. Кореспонденция на Р. Стоянова с ВАП, 22 листа (за оспорване по чл. 186 от АПК вж. л. 17 и 18) 
2. Кореспонденция на Х. Стоянов с ВАП, 24 листа (за оспорв. по чл. 186 от АПК вж. л. 12, 21 и 22)
*Пълно название на Правилника: Правилник за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа, приет с ПМС № 184/1958 г., посл. изм. 25.12.1990 г.


*****

Приложенията могат да се видят тук:
1.Кореспонденция на Р. Стоянова с ВАП: http://softisbg.com/rennies_blog/2013/06/---20032013-25052013.html 
2.Кореспонденция на Х. Стоянов с ВАП: http://www.softisbg.com/my_first_blog/linkove-kym-pisma-i-statii.html

  

ЦЯЛАТА МИ КОРЕСПОНДЕНЦИЯ С ПРОКУРАТУРАТА по преводаческите проблеми:

http://softisbg.com/rennies_blog/2013/06/---20032013-25052013.htmlБлог: http://rennie.blog.bg/

Имейл: rennie@softisbg.com

Моб. тел.: 0888 60 90 72

Стац. тел.: 052 988 600


Книга за преводачите и агенциите, написана от Хари Стоянов, дългогодишен преводач и собственик на фирма за преводи. Разпространява се безплатно. Публикувана е на адрес:http://softisbg.com/library/prevodachi_i_agencii.htmНа 02.04.2015 г. по телефона ме потърси прокурор Николай Павлов от РП-Варна. Представи се и каза, че от София му е препратен мой сигнал по преводачески проблеми и трябва да се явя в прокуратурата, за да отговоря на няколко въпроса. Досетих се, че е станало поредното недоразумение, тъй като преводаческите проблеми не са от компетентността на Варненската районна прокуратура, но обещах да отида. Докато подбирах кои документи да занеса - на първо място годишния доклад на Омбудсмана и Решението на КЗК, в които пише че правилникът за легализациите трябва да се отмени, защото е остарял и противоречи на съвременното законодателство, ми хрумна да използвам срещата, за да връча на прокурора молба да изпълни задължението си по чл. 16 ал. 1 от Закона за нормативните актове. 

Чл. 16. (1) [от ЗНА] Държавните органи са длъжни да уведомят органа, овластен да отмени нормативния акт, за несъответствието между него и акт от по-висока степен. 

И така, на 03.04.2015 г. се явих в РП-Варна с папка документи, между които и предварително подготвената писмена молба (публикувана тук по-долу). Носех и два шоколада за подслаждане на сериозния разговор. Прокурор Павлов беше много мил, показа ми какво е получил от Върховна касационна прокуратура - София (ВКП). Оказа се мое писмо до Омбудсмана, изпратено с копие до Върховна административна прокуратура (ВАП). Изяснихме си как е станало недоразумението - служителите от деловодството на Прокуратурата погрешно са насочили писмото към ВКП, вместо към ВАП, а оттам са решили, че компетентният орган е РП-Варна. 

Нищо, така и така съм дошла, да кажа, какво има, какво става с преводачите, подкани ме прокурор Павлов. Извадих документите и шоколадите. Той категорично отказа почерпката. Можело да се сметне за подкуп. Засмяхме се. Поговорихме си спокойно. Обясних това-нова. Попита ме, дали смятам, че става дума за престъпление. Казах, че по-скоро става дума за остарял нормативен акт, който трябва да се отмени по чл. 16 от ЗНА и му подадох молбата. Той я прочете и каза, че ще ми отговори. Разбрахме се да я заведа в деловодството на излизане и се разделихме. 

МОЛБА ДО ПРОКУРОР ПАВЛОВ ор РП-ВАРНА:


03.04.2015 г. - гр. Варна

ДО ПРОКУРОР НИКОЛАЙ ПАВЛОВ
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
ГР. ВАРНА
Копие до: ВАП на РБ, гр. София


ОТ: РЕНЕТА ТОДОРОВА СТОЯНОВА
ЕГН **********
ул. "Георги Бакалов" 17, вх.7, ет. 1, ап. 80
гр. Варна 9010
моб. 0888609072
стац. 052988600
email: rennie@softisbg.com


                                            МОЛБА

             Отн: Задължение на държавен орган по чл. 16 ал. 1 от ЗНА


           УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПАВЛОВ,
С настоящето Ви уведомявам за официалните становища на МВнР, МС на РБ, Омбудсман на  РБ г-н Константин Пенчев - бивш председател на ВАС,  Комисията за защита на конкуренцията и др. (приложени), които са единодушни, че Правилникът за легализациите* трябва да бъде отменен поради несъответствие с нормативни актове от по-висока степен. В тази връзка Ви моля да изпълните задължението си по чл. 16, ал. 1 от Закона за нормативните актове, който гласи: 
Чл. 16. (1) [от ЗНА] Държавните органи са длъжни да уведомят органа, овластен да отмени нормативния акт, за несъответствието между него и акт от по-висока степен.
Молбата ми е отправена към Вас като към представител на държавен орган. Ако не сте в състояние да изпълните задължението си по чл. 16, ал. 1 от ЗНА, моля да ме уведомите писмено. Надявам се разбирате, че не се касае за личен, а за обществен интерес.

С уважение,
Ренета Т. Стоянова  [подпис]

ПРИЛОЖЕНИЕ съгл. текста: Официални становища на: 1. МВнР 2. МС 3.  Омбудсман 4.  КЗК  5. Други 
*Пълно название - Правилник за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа, приет с ПМС № 184/1958 г., посл. изм. 25.12.1990 г.*****
Приложенията могат да се видят тук:
1. МВнР призна официално, писмо изх. № 12ПР-1149/21.03.2013 от МВнР до МС, че "Правилникът за легализациите, заверките и преводите на 
документи и други книжа от 1958, посл. изм.1990, е една отдавна остаряла
правна уредба
, която не отговаря на новите обществени отношения".
http://rennie.blog.bg/novini/2013/03/21/pismo-izh-12pr-1149-21-03-2013-ot-mvnr-do-ms-s-kopie-do-men.1066704

2. Министерски съвет потвърди официално, писмо № 2711/28.03.2013 г., че "Правилникът няма законово основание за издаване и не съответства на разпоредбите на Закона за нормативните актове". http://rennie.blog.bg/novini/2013/03/29/pismo-ot-ms-2711-12-ot-28-03-2013.1069571

3. Омбудсманът на РБ, Годишен доклад за 2013 г., препоръча незабавна отмяна на Правилника за легализациите, заверките и преводите и прекратяване на практиката по т. нар. неприсъствено удостоверяване на подписи на преводачи. 
http://softisbg.com/rennies_blog/2014/04/-2013-15042014.html

4. 22.07.2014 - КЗК направи на пух и прах мухлясалия правилник:

http://www.cpc.bg/ViewResult.aspx?type=Article&id=4790

„Комисията за защита на конкуренцията счита, че нормативната уредба на легализираните преводи, която се съдържа в чл. 2 а от Правилника за легализациите, заверките и преводите на документите и други книжа (Правилникът), е морално остаряла и оскъдна, съществува без правно основание и ограничава конкуренцията, тъй като достъп до този пазар имат само преводачески агенции, но не и физическите лица, които упражняват свободната професия на преводач.

Комисия за защита на конкуренцията предлага на компетентните държавни органи, в т. ч. тези, които разполагат с право на законодателна инициатива, да изменят или отменят чл. 2а от Правилника за легализациите, заверките и преводите на документите и други книжа и свързаните с нормата актове, както и да създадат цялостна правна рамка на преводаческата дейност в страната, като вземат под внимание принципите на правото на конкуренция."


Линк към Решение № АКТ-964-16.07.2014 (документът е 42 стр.)

http://softisbg.com/rennies_blog/2014/07/Reshenie%20na%20KZK_%D0%90%D0%9A%D0%A2-964-16.07.2014.pdf


Най-важните моменти от Решение на КЗК № 964 от 16.07.2014 г. (2 стр.)

http://softisbg.com/rennies_blog/2015/04/-964-16072014-4.html


Медиите отразиха събитието:

http://www.standartnews.com/balgariya-obshtestvo/kzk_iska_modernizirane_na_pravilnika_za_legalizirani_prevodi-247133.html

http://technews.bg/article-72568.html

http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2014/04/07/2277115_kzk_shte_proveriava_pravilata_za_izvurshvane_na_prevodi/

http://www.investor.bg/ikonomika-i-politika/332/a/kzk-ustanovi-ogranicheniia-na-pazara-za-legalizirani-prevodacheski-uslugi-176637/

http://www.dnevnik.bg/biznes/companii/2014/07/22/2348313_pravilnikut_za_legalizaciia_na_prevodite_ogranichava/

http://fakti.bg/biznes/106971-kzk-predlaga-da-se-sazdade-calostna-pravna-ramka-na-prevodacheskata-deinost?utm_source=flip.bg


 

ЦЯЛАТА МИ КОРЕСПОНДЕНЦИЯ С ПРОКУРАТУРАТА по преводаческите проблеми:

http://softisbg.com/rennies_blog/2013/06/---20032013-25052013.htmlБлог: http://rennie.blog.bg/

Имейл: rennie@softisbg.com

Моб. тел.: 0888 60 90 72

Стац. тел.: 052 988 600


Книга за преводачите и агенциите, написана от Хари Стоянов, дългогодишен преводач и собственик на фирма за преводи. Разпространява се безплатно. Публикувана е на адрес: http://softisbg.com/library/prevodachi_i_agencii.htmПисмо до МС, 19.08.2015

| No Comments | No TrackBacks

До: г-жа Соня Божикова, Приемна МС
Копие до: Съюз на преводачите в България, Асоциация на преводачите, МВнР, МП, ВАП (за сведение)

Уважаема госпожо Божикова,

Благодаря за отговора Ви от 03.06.2015 г. по преписка №2711 от 2012 г. Разбрах, че от две години МВнР полага огромни усилия да подготви проект на нов нормативен акт, уреждащ статута и дейността на преводачите.

Пиша Ви по повод новините от 14.08.2015, получени по телефона от Приемна на МВнР - вече не се сключват договори и всеки може да подаде молба - от името на фирмата или като самостоятелен преводач - за извършване на легализирани преводи.

Разговорът с Приемна на МВнР е записан с разрешение на служителката от министерството и може да се чуе на адрес: https://www.youtube.com/watch?v=uCBblAEzmeU (общо около 7 минути, новините започват от 5'20")

Бихте ли, моля, проверили, наистина ли вече не се сключват договори по правилника за легализациите и как точно става "оторизацията",  защото никъде няма официална информация - нито на сайта на МВнР, нито другаде, а телефоните не отговарят?

Използвам случая да Ви напомня, че все още не съм получила отговор от МС на предложението, което Ви изпратих преди повече от две години - на 16.01.2013 (приложен линк тук по-долу). Идеята беше МС да отмени основанието за сключване на договорите с МВнР - Правилника за легализациите, заверките и преводите от 1958, посл. изм. 1990, и да издаде една наредба за оторизиране на преводачите с необходимата квалификация.

Както знаете, Правилникът е за отмяна, тъй като е остарял и незаконосъобразен - самото МВнР го признава. През 2012 г. Министерски съвет е възложил на МВнР да осъвремени нормативната уредба на преводаческата дейност и да уреди статута на преводачите, но задачата не е изпълнена. Омбудсманът и КЗК писаха през 2013 и 2014 г., че правилникът е остарял, незаконосъобразен, противоречи на съвременното законодателство, пречи на свободната конкуренция и т.н., затова трябва незабавно да се отмени. Но и досега не е отменен.

Моля, уведомете г-н Министър-председателя за въпросите, които повдигам. Те са от обществено значение. Решение има и то никак не е сложно, само малко добра воля е необходима.
 
 
С уважение,
Ренета Тодорова Стоянова, преводач с англ. език от фирма „Софтис" - Варна
Образование - полувисше (медицина) и висше (английска филология)
Адрес: ул. „Г. Бакалов" 17, вх. 7, ап. 80, гр. Варна 9010
моб. тел. 0888 60 90 72
стац. тел. 052 988 600
блог: http://rennie.blog.bg/
facebook: https://www.facebook.com/rennie.todorova

 

СПРАВКА:
Писмо до Вас от 16.01.2013 г., в което се предлага МС да отмени правилника и да издаде една наредба за оторизиране на преводачите с необходимата квалификация: http://rennie.blog.bg/drugi/2013/01/18/moe-pismo-do-ms-s-kopie-do-ns-izprateno-s-e-poshta-na-16-01-.1043534


ДОПЪЛНИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ (не са задължителни)

ОБЕЩАНИЯТА НА ВЪНШНО МИНИСТЕРСТВО ЗА НОРМАТИВНИ ПРОМЕНИ - КРАТЪК ОБЗОР

Още от 2001 г. МВнР обещава, че ще приеме нов нормативен акт, който да замени Правилника за легализациите, заверките и преводите от 1958, посл. изм 1990. Поводът е влизането в сила за България на Хагската конвенция за апостила - 30.04.2001 г. По онова време външен министър е Надежда Михайлова (сега Надежда Нейнски). Вместо нов нормативен акт, обаче, са публикувани само едни „Държавни изисквания относно оформянето на документи" .
 
Михайлова си отива, без да махне правилника. Обещаният нов нормативен акт остава да се прави от следващия външен министър.
 
След Михайлова идва Соломон Паси. И той си отива, без да махне правилника. Отново обещаният нов нормативен акт остава да се прави от следващия външен министър.
 
След Паси идва Ивайло Калфин. По негово време се публикува разширен вариант на изискванията под название „Общи разяснения относно оформянето на документи от и за чужбина",
 
Свикана е междуведомствена работна група, която работи две години - от 2006 до 2008, като установява, че правилникът е за изхвърляне, а заверката на подписите на преводачите от страна на МВнР - незаконна.
 
Излизат интересни материали в пресата, като например:
"Външно реже фирми от бизнеса с преводите
Близо 1 година от ведомството на Ивайло Калфин не допускат нови играчи без обяснение."
Цялата статия: http://www.politika.bg/article?id=7410
 
Но накрая всичко е потулено. Калфин също не посмява да пипне правилника и за пореден път новият нормативен акт остава да се прави от следващия външен министър.

В края на 2008 - началото на 2009 е изменена Тарифа 3, като в новата тарифа е премахната таксата за заверка на подписа на преводача. Тази промяна вероятно е в отговор на становището на работната група от времето на външен министър Ивайло Калфин: "удостоверяването на подписа на преводача от страна на МВнР е дейност, която не би следвало да се извършва от ведомството, не е законосъобразна и следва да бъде прекратена" .
 

Точно когато променят Тарифа 3, обаче, като таксата за заверка на подписа на преводача отпада, таксата е повишена 4-кратно и необезпокоявано продължава да се събира в системата на МВнР у нас и по цял свят. Това са незаконни приходи в размер на милиони - в левове и валута. Откраднати от българските граждани у нас и по цял свят.

 
След Калфин за няколко месеца е Румяна Желева.
 

И ето - Младенов пристига със гръм! Великият реформатор подема клеветническа кампания срещу всички фирми накуп - правели били некачествени преводи. Издадена е заповед, с която Младенов твърди, че ще повишава качеството чрез въвеждане на нови изисквания към фирмите за преводи. На него принадлежи култовата фраза "Без качество на превода самата процедура по легализиране на документи се обезсмисля". Фирмите контраатакуват - създава се петиция срещу новите изисквания, води се ялово дело във ВАС, пишат се глупости до ЕК...


В края на 2012 г. МС приема План за намаляване на административната тежест за бизнеса, в който заляга създаване на нова, съвременна нормативна уредба на преводаческата дейност и уреждане статута на преводачите. Младенов плюе на решението на МС, но внезапно пада от власт. И правилникът пак остава.


Така честта да изработи обещавания от 2001 г. нов нормативен акт се пада на Кристиан Вигенин. И той не успява, защото също пада по бързата процедура. Единственото, което сколасва да направи за краткото си министерстване, е да отмени новите изисквания. Тихомълком. Медиите не отразяват събитието. Само на сайта на МВнР се появява съобщение в рубрика "Новини" на 02.09. 2013 г. - "Преводаческите фирми ще работят при облекчени условия": - http://www.mfa.bg/events/73/11/2133/index.html Пак там, под съобщението, е публикуван вариант на стария договор (без новите изисквания). На главната страница на сайта, обаче, в раздел "Заверки и легализации", остава договорът на Младенов (с новите изисквания). Заблудени журналисти публикуват два-три материала на тема изискванията към преводаческите агенции, от които личи, че не са разбрали как е станал номерът, а си мислят, че всичките 653 агенции от "регистъра" на МВнР, са сертифицирани. Само около 140 са, което също не е никак малко за страна като България. За сравнение, в Германия са около 20.

 
Междувременно излиза Отчет за изпълнение на мерките за намаляване на административната тежест, в който планираното създаване на нова, съвременна нормативна уредба на преводаческата дейност и уреждане статута на преводачите е отчетено по интересен начин:
 
"Статус: в процес на изпълнение
В момента тече процес по сключване на нови договори с фирмите, които извършват преводачески услуги и имат взаимоотношение с МВнР. Присъединявайки се към Конвецията за многоезичните актове по гражданско състояние и заверка на дипломите с Апостил и издаване на многоезични дипломи, работата на ДКО по заверка на документи значително ще намалее, което ще даде възможност да се работи конкретно по намиране на трайно решение по този въпрос."


--- И какво излиза накрая?

--- Излиза, че през 2012 г. Външно е трябвало да осъвремени нормативната уредба на преводаческата дейност и да уреди статута на преводачите, а вместо това взело да сключва нови договори с фирмите на основание същата нормативна уредба, остарялата.

--- И никой не забелязал?

--- Никой!

--- Ай стига, бе! Не може да бъде!

--- Да, бе, не може!

--- Ха-ха-ха!!!

--- Ха-ха-ха!!!

Източник: форума на преводаческата петиция  http://www.peticiq.com/forum/32093/start/15525#15532ОТКЪС ОТ КНИГАТА "ПРЕВОДАЧИ И АГЕНЦИИ", публикувана на 11-ти май тази година. Авторът е Хари Стоянов, възпитаник на Софийския университет, висококвалифициран преводач сърбо-хърватист - устен и писмен, вкл. и съдебен, с над 30-годишен опит, собственик на фирма за преводи. Подзаглавието на книгата е "Полухудожествени размисли за една полуунищожена професия". Разказва се за проблемите с остарялата нормативна уредба на преводаческата дейност в България.


         

Глава 1. Да се върнем години назад


Повторното преживяване на неприятни събития е мъчително. Въпреки това, за да на­пиша тази книга, ще трябва да преживея отно­во всички онези трудни дни на пробуждане и осъзнаване, когато малцина от нас, преводачи­те, надигнаха глас в защита на нашата профе­сия.


Чувствам се измамен от системата, коя­то умело десетилетия наред държеше в подчи­нение преводачите, без да има абсолютно ни­какво законово основание. Огромната заблуда, че като преводач можеш да работиш само „през агенция", беше поддържана от най-висо­ко ниво. Подкрепяше я един привиден „пра­вилник", издаден преди повече от петдесет го­дини, но без законово основание - издаден не въз основа на закон или за прилагане на закон, а просто така. „Правилник", висящ в безвъз­душното пространство на родното ни беззако­ние.


Тази заблуда повлече преди десетилетия преводачите, които започнаха да си регистри­рат фирми, да сключват „договори" с Външно, и то въз основа на споменатия привиден „пра­вилник". И аз станах жертва на тази измама. Сключих привидния „договор" с абсолютната убеденост, че правя нещо законно и правилно. Може би се чувствах и горд, че дейността ми е „законна". Дори не можех да схвана, че щом фирмата ми е вписана в регистъра на фирмите, това е достатъчно условие, за да бъде законна. 


Дейността на преводача не подлежи на лицен­зиране и не са необходими никакви други „ре­гистрации". Това обаче се случи преди около четвърт век и мисленето на всички ни беше на­строено така, че да смятаме всичко, което се твърди „официално", за чиста монета.


Така се оплетохме в една гигантска пая­жина, размерите на която дори не можем и се­га да си представим. Фирмите на преводачите започнаха да стават „бюра за преводи", а „бю­рата" постепенно се превърнаха в агенции. Ма­кар че названието „агенция"съвсем ясно по­казва, че това са посреднически фирми, благо­дарение на погрешното тълкуване и изопача­ване на привидния правилник се наложи кри­воразбраното схващане за преводаческия биз­нес. 


Централни фигури в този бизнес станаха агенциите, сключили „договор" с Външно.


Структурата на споменатите агенции се опрости до такава степен, че изобщо нямаше никакъв проблем всеки да си направи агенция за преводи. Обикновено тя се състоеше от соб­ственик, офис мениджър и евентуално един-двама преводачи или офис персонал със същия брой. Най-важната част от агенцията обаче бе­ше едно неживо нещо, което стана двигател на бизнеса с преводите и донесе неимоверни пе­чалби на най-находчивите.


Това беше списъкът с преводачи. Никак­ви трудови или граждански договори - просто списък с преводачи!


Този списък придоби огромна стойност и добирането до него означаваше сигурен биз­нес. Така някои офис мениджъри успяха да за­почнат свой печеливш бизнес. Просто напус­наха работодателя си, отмъквайки тетрадката с прословутия списък. В средата на 1990-те се разиграха драматични събития от този род. Спомням си как една собственичка на агенция (добила популярност по време на събитията, които станаха причина да напиша тази книга), остана без офис мениджърката си и без спи­съка си. Тази нейна бивша офис мениджърка си основа собствена агенция и настоятелно се наложи на пазара във Варна. Разбира се, уме­ло прилагаше наученото от бившата си работо­дателка. И, нещо повече, надмина учителката си!


В средата на 1990-те се оформи оконча­телно и се наложи сегашният модел на агенци­ите за преводи. С малко персонал и големи списъци с преводачи, тези агенции предприеха агресивна пропаганда за промиване на мозъ­ците на клиентите, която се състоеше в убеж­даването им, че именно агенциите извършват преводите (не преводачите от списъка) и че агенциите са „лицензирани" или „оторизира­ни" от Външно и затова са „легитимни" (а не просто защото са регистрирани по Търговския закон).


Промиването на мозъците беше насоче­но и към преводачите. Те бяха подложени на постоянна сугестия, че агенциите са им рабо­тодатели (а не възложители), че преводачите не могат да съществуват без агенции, че много лошо е преводачите сами да си намират кли­енти, защото това им причинява големи главо­болия (издаване на фактури, водене на счето­водство и т. н.).


Поради посочените причини преводачи­те намаляха, въпреки че, според твърдението на агенциите, броят им бил десет хиляди! В прословутите списъци на агенциите се вписва­ха едни и същи имена и никой не е в състояние да каже какъв всъщност е броят на преводачи­те у нас. Някои от тези имена са на „мъртви души" - само фигурират в списъците, някои са на собственици на други агенции, някои са на бивши преводачи, които просто си продават подписите, а има и втори списъци, в които фи­гурират имена на неквалифицирани превода­чи, такива, които са изключително непретен­циозни както към преводите си, така и към за­плащането. Именно тези списъци са реално из­ползваните. Но собствениците и мениджърите на агенциите тръбят пред клиентите (които всъщност не са техни, а на преводачите), че „разполагат" с най-висококвалифицираните преводачи, че преводите, които „правят" са на най-високо ниво!


Днес и клиентите, и преводачите, наис­тина вярват на агенциите, че преводачите от списъците са „персонал" на агенциите. Това го вярват и сертифициращите органи, които на­силствено наложиха доброволния стандарт 15038 и изопачиха тълкуването му. Наложиха мнението, че персонал не означава персонал (на трудов договор), а просто списък!


Все пак, независимо от дългогодишното промиване на мозъци, ледът се пропука. Не може едно абсурдно положение да остане веч­но. Преводачите, макар и малко на брой, за­почнаха да се пробуждат. Някои по-бързо, дру­ги - по-бавно. Някои скочиха веднага, щом се събудиха, други все още сънено се протягат и търкат очи. Но все пак, вече са будни!Глава 50. „Не се срамувай, че си преводач!"


Много пъти с Рени сме призовавали пре­водачите в различни Интернет форуми да не се оставят да бъдат експлоатирани от агенции­те, да излязат на светло с имената си, да се вдигнем заедно в защита на правата си, но реакцията им беше повече от странна. Обикно­вено мълчаха, сякаш темата не ги засяга, а ако някой се изкажеше, то беше само за да се оплаче, че агенциите не плащали добре. Общо взето обаче се усещаше едно благосклонно от­ношение към агенциите, дори, бих казал, бла­годарно. Преводачите благодаряха на агенци­ите, че им осигуряват работа и оправдаваха големите им комисионни с разходите им за офиси, счетоводители, реклама, бизнес риск и т. н. Освен това, на всички преводачи от фо­румите им допадаше да стоят в сянка, скрити от клиентите.


Доста време измина в чудене, откъде из­вира тази преданост към агенциите. Постепен­но нещата се изясниха и сега вече можем да кажем, че преводачи в чист вид, отдадени изцяло на професията, просто няма. Или поне ние не можахме да ги открием. Разговаряли сме с много преводачи и ни направи впечатле­ние, че могат условно да се разделят на три ви­да. 


Първият вид са квалифицирани със собст­вени агенции. 


Вторият - също квалифицирани с друга основна работа (преподаватели и др.), които си допълват бюджета с хонорари от пре­води. 


А третият вид представлява разнородна маса от неквалифицирани хора, поназнайващи чужди езици - част от тях имат друга основна работа, останалите са безработни, пенсионери и учащи. 


Би трябвало да съществуват и прево­дачи на свободна практика, регистрирани в Агенцията по вписванията, но ние не сме сре­щали такива.


Преводачите от първия вид естествено защитават агенциите, защото те самите имат агенции. Повечето от тях са престанали да превеждат и идеята да се върнат към профе­сията преводач им изглежда като слизане на по-ниско ниво. Ужасяват се да не бъдат изпит­вани, защото са изгубили голяма част от пре­водаческите си умения.


Вторият вид, преподавателите, са напра­вили своя избор на основна професия, осигуре­ни са и никак не ги очарова идеята имената им да „цъфнат" в публичен регистър, за да им звъ­нят клиенти насред часовете или по време на изпити.


Третият вид, поназнайващите чужди езици, не са професионални преводачи и ня­мат никакво намерение да стават такива. Като правило, изпитват презрение към филолозите, приемат всякакви преводи и не се пазарят за хонорарите, затова са и най-търсени от аген­циите. 


Техните имена са в тайните списъци на агенциите - списъците, които не се показват нито на Външно, нито на сертификаторите.


Работното заглавие на тази книга беше „Не се срамувай, че си преводач!" Отказах се от него, след като си представих какво би отго­ворил един преводач от най-масовия, трети вид:


- Ами че аз не се срамувам! От какво да се срамувам? От това ли, че нямам филологи­ческо образование? Че то нямаше да ми върши работа. Ако бях филолог, по-добре ли щях да превеждам? Нали ги знам аз тези филолози. Най-калпавите преводачи са филолози. Аз по­не си знам, че всеки си има кусур, и не се сра­мувам. Няма идеални хора. Нали и преводачи­те сме хора? Ако сбъркаме нещо, какво тол­кова ще стане? Да не би да съм извадил на ня­кого здрав зъб или да съм му отрязал здравия апендикс? Или пък да не би да съм забъркал кофти бетон за основите на някоя висока сгра­да? Или да съм използвал фалшиви документи за съставяне на нотариален акт? Или да съм сгафил с някой законопроект в Народното съ­брание? Или да съм продал двайсетгодишно месо за прясно? Или... Абе, има мнооого още работи, които са далеч по-опасни от това да сбъркам нещо при превода. Пък и да не съм по-долу от Гугъл преводач? Ей, значи, на това му викам аз истински преводач - от раз ти изпрас­ква превода, без да се замисля! Че и аз какво да му мисля толкова? Праскам си превода и не ми пука. Няма кой да го направи по-добре от мен! Онези филолози ли, дето се правят на много важни и се дуят, че били големи профе­сионалисти? Те пък какво знаят? Филолози! Преводачи били, че и - професионални! Ами като нямат акъл, само като преводачи работят. Аз нали си имам държавна работа, ако от аген­циите спрат да ми дават преводи, няма да умра от глад я! Пък и да нямах тази работа, все щях да си намеря някаква друга. Ама не като пре­водач. Преводач не е професия. Хляб не може да се изкарва само с преводи. А те - превода­чи, та преводачи! Професионални преводачи! И с тоя регистър ми проглушиха ушите. Стига с тез простотии, бе! Нали си има списъци на агенциите? Те са регистърът! Какъв друг реги­стър искате? Това са агенции, не са проста работа! Не ни били работодатели, не ни пла­щали данъците! Как да не са ни работодатели? Нали ни дават работа и ни плащат! Как да не плащат данъци? Кой не плаща данъци? Нали и в магазина да влезеш, пак плащаш данък. Че като си плащаш тока, да не би да не плащаш данък? Или като си купуваш бензин - да не би да е без данък? А цигарите - не плащаш ли и за тях данък? За всичко се плаща данък. И за нашите преводи се плаща данък, ако не пряко, пак се плаща. Така че това с данъка да не ми го разправят! Не ми били плащали осигуровки. Че за какво са ми тези осигуровки? Нали от работата ми плащат осигуровки. И то доста­тъчно. Стигат ми. Пък и като се пенсионирам, нали пак ще продължа да превеждам за аген­циите. Какво, че съм пенсионер? Нали и пен­сионерите са хора. Ако се наложи и внуците ще ангажирам да помагат. Те са окумуш де­чурлига, знаят езици, защо да не правят пре­води? Ще правят, я! Пък и студенти да станат, пак ще ми помагат. Нали сегашните студенти постоянно ходят на работа. Защо да не правят и преводи? Още повече, че не са такива кап­ризни като онези професионалисти, дето искат майка си и баща си за някакъв лесен превод на епикриза. Десет лева на страница ще искат за нищо и никаква епикриза! Само я преписваш на латиница - и готово! Какво толкова ѝ е сложното? А те - не можел всеки да превежда епикризи, много сложни били, много ровене искали, много знания. Бе какви знания! Сядаш и я правиш. Какви знания? Оня, дето я е писал, си е имал знанията, а ти, като пре­веждаш, какви знания ти трябват? Нали пре­веждаш, никакви знания не ти трябват! Ако не си научил езика във филологията, какво тогава си се хванал да превеждаш? Какъв преводач си, ако се офлянкваш с някаква си там епи­кризка! Не ми разправяй, че има трудни пре­води! Бил съм ти бил подбивал цената! Че ти какво искаш? С перце ли да те галя? Или и аз да искам по десет лева като теб? Ами нали никоя агенция няма да ме наеме, ти луд ли си?! Колкото ми каже и колкото ми даде агенцията, толкова! Няма да се пазаря, нали и без това тя поема цялата отговорност, има риск, има разходи, нали трябва да може да си ги покрие! Ако ми плащаше по десет лева на страница, как ще си покрива разходите? А? И защо съм се загрижил за агенциите ли? Амиии... Защото... Амиии... Я стига си задавал тъпи въпроси. Ами защото съм се загрижил за агенциите, затова. Защото и аз съм преводач и имам право да се грижа за агенциите. Те ми дават хляб. Осигуряват ми допълнителна ра­бота. Изкарвам от тях по някой лев. Поне за цигари и кафе да имам. Пък и за бензин. Като ми дойде повечко работа, си купувам и нещо по-голямо. Я компютър, я телевизор. Пък и по някой подарък, я за жената, я за гаджето. Защо съм бил защитавал агенциите! Ето защо.


Или от втория вид - на преподавателите:


- Да се срамувам? От какво да се сраму­вам? Имам филологическо образование, квали­фикация, всичко! Преподавам английски език, семейна съм с дете, живея в къща извън града. Превеждам за няколко агенции. Как да ми пла­щат? Плащат ми редовно! Да, на ръка, вие как­во искате, малко ли данъци плащаме и без то­ва?! Не, не съм регистрирана в Агенцията по вписванията. Не, нямам принтер. Моля? Да си купя принтер, за да разпечатвам официалните преводи и да ги изпращам с куриер до агенци­ите или направо до клиентите? Не, благодаря! Да подавам данъчна декларация? Не, не и не! Вие в кой свят живеете и какво искате всъщ­ност? Да се обеся на най-близкото дърво ли? Аз съм преди всичко преподавател! Пре-по-да-ва-тел! Не се чувствам преводач. Имам си про­фесия. Нито знам каква е правната уредба на преводаческата дейност, нито ме интересува! Никога не съм имала контакти с клиенти и не желая да имам. Как, тук ли да идват? Как ще им обяснявам къде да ме намерят? Къде ще ги посрещам? С обувки ли ще влизат? Ами де­тето??!!


Или от първия - на преводачите с аген­ции:


- Аз съм преводач и същевременно си сътруднича с колеги преводачи, повечето от които също като мен имат фирма за преводи или пък са на свободна практика. В началото имах нужда само от личен печат, за да заверя­вам собствените си преводи. Но понеже това не беше /и все още не е/ възможно, регистри­рах фирма за преводи. Години наред я под­държах само заради и благодарение на моя ра­ботен език. След това включих и колеги с дру­ги езици като преводачи, за да си спестят раз­ходите по собствени фирми. Работихме и още работим добре с тях. Така че, ДА, много искам да имам и в бъдеще право да се наричам аген­ция.


- Не се срамувам, че съм агенция. Като дойде клиент, който иска превод от лицензира­на агенция, защото така са му казали от НОИ примерно, вие какво правите -просвещавате му, давате му линкове към блога си и го губи­те, а той обяснява на още 5-6 да не ходят при вас? Опитвам се да ви обясня, че единст­веното, на което държа, е да не си загубя кли­ентите. Вчера просвещавах едни клиенти за незаконната такса, с която ги „обирам" според вас. И те накрая махнаха с ръка /онзи ха­рактерен жест "няма оправия в тази държава"/ и избраха да си я платят! Това е и проблемът на повечето колеги - ние не искаме да още­тяваме клиентите си, но не искаме и да ги загубим.


- Не разбирам агресивния ви тон! За ва­ша информация аз съм изпълнила най-стрикт­но всички изисквания към мен като агенция. Проблем на съответните институции е да ре­шат до колко изискванията към преводачес­ките агенции са коректни. Да се отрича пра­вото на МВнР да заверява преводи, при поло­жение, че има случаи, при които без тази за­верка преводът не върши никаква работа - това ми изглежда абсолютно безумие!


- А вас не ви ли е срам? Какво искате? Примерно ако днес в офиса дойдат 10 клиента и искат спешни преводи на 4-5 езика, а еди­ният ми преводач гледа бебе вкъщи, другият е от друг град, третият си работи в неговата агенция, какво правим? Какво предлагате в тази конкретна ситуация? Да не коментирам колко пъти съм изпадала в ситуации, в които превода поет от приводач липсва на пощата, а телефона му е изключен. ... Писна ми от нека­дърни преводачи, които са намерили пазарна ниша да лаят! Както искате така го разбирай­те!


- Аман от борци, аман от революционни призиви! Хайде, да предположим, че превода­чите си вземат мечтаните печати. И какво правим? Не че съм против, ама технически как точно ще става? Ще идва преводач от друг град да си сложи печата ... или в един момент чекмеджетата на фирмите ще се напълнят с печати на преводачи? Как така кой подписва преводите на заклетите ми преводачи? Под­писват предварително бланки, които се полз­ват за превода. Така правят всички. Предпо­лага се, че доверието между агенцията и пре­водача е достатъчно голямо щом той е дал съ­гласие за това. Да, този начин не е съвършен и със сигурно има некоректни фирми, но аз съм убедена, че това е по-доброто решение за всич­ки - и агенции и преводачи.


Източник: http://softisbg.com/library/prevodachi_i_agencii.htm***

Блог: http://rennie.blog.bg/

Имейл: rennie@softisbg.com

Моб. тел.: 0888 60 90 72

Стац. тел.: 052 988 600


Книга за преводачите и агенциите, написана от Хари Стоянов, дългогодишен преводач и собственик на фирма за преводи. Разпространява се безплатно. Публикувана е на адрес: http://softisbg.com/library/prevodachi_i_agencii.htm


       

Писмо от МС, 03.06.2015

| No Comments | No TrackBacks


РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ НА

МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ


№ 2711/12

03.06.2015

ДО

Г-ЖА РЕНЕТА СТОЯНОВА

ВАРНА- 9010

УЛ. „Г. БАКАЛОВ" № 17

ВХ. Г, ЕТ. 1, АП. 80

E-MAIL: rennie@softisbg.comУВАЖАЕМА ГОСПОЖО СТОЯНОВА,


В Министерския съвет на Република България по електронната поща постъпиха нови Ваши сигнали, по които нееднократно сме изисквали становището на Министерството на външните работи /МВнР/. Поставяте въпроси, свързани с резултатите от работата на Междуведомствената работна група, с цел подготовка на проект на нов нормативен акт, уреждащ статута и дейността на преводачите.

Като продължение на кореспонденцията ни - наши отговори изх. № 2711/12 от 13.12.201 2 г., № 2711/1 2 от 28 03.2013 г., № 2711/1 2 от 01.04.2013 г. и писма изх. № 2711/12 от 14.09.2012 г., № 2711/12 от 29.01.2013 г., № 2711/12 от 12.03.2013 г., № 2711/12 от 25.04.2013 г., № 2711/12 от 07.06.2013 г., № 2711/12 от 01.07.2013 г., № 2711/12 от 29.07.2013 г., № 2711/12 от 29.08.2013 г., № 2711/12 от 14.10.2013 г., № 2711/1 2 от 28.11.2013 г., № 2711/1 2 от 08.01.2014 г., № 2711/1 2 от 09.04.2014 г. и № 2711/12 от 04.05.2015 г., и както Ви уведомихме, изпратихме изложението Ви на вниманието на компетентната институция,,с искане за обстойна проверка по случая, В резултат на предприетите от нас действия, получихме отговор от МВнР - изх. № 15ПР-966, който е и До Вас, подписан от г-н Раковски Лашев директор на дирекция „Консулски отношения". В същия е уточнено, че министерството е инициирало създаването на Междуведомствена работна а група, която да подготви проект на нов нормативен акт, уреждащ статута и дейността на преводачите. Пояснява се, че изготвеният първоначален проект на нормативен акт е бил съгласуван с компетентните дирекции на МВнР, както и, че са проведени срещи и консултации с представителите на Агенцията на преводачите и на Съюза на преводаческите агенции. Посочено е, че те са изразили скептични виждания относно възможностите за трайното решение на проблема, поради противопоставянето на интересите на държавните институции и на браншовите организации.

Информацията е, че законопроектът е представен на Нотариалната камара, Министерството на правосъдието /МП/ и Агенцията по вписванията /АВ/. Впоследствие МП и АВ са представили писмени бележки по законопроекта, в които са изразени отрицателни становища по направените предложения на МВнР. В заключение е отбелязано, че при това положение се налага промяна в досегашните действия на Министерството на външните работи, като към момента на проверката се изработва нов законопроект, свързан със спецификата на консулската дейност, където ще бъде регламентиран и статута на преводача и на преводаческата дейност.

Благодарим Ви, че се обърнахте към г-н Бойко Борисов - министър-председател на Република България.С уважение,


НАЧАЛНИК НА

ОТДЕЛ "ПРИЕМНА": (Подпис, не се чете)

/СОНЯ БОЖИКОВА/

(Печат: Министерски съвет, Република България)Съгласувал (Подпис, не се чете)

/Д. Раянова/


Изготвил: (Подпис, не се чете)

/К. Георгиева/
***

Блог: http://rennie.blog.bg/

Имейл: rennie@softisbg.com

Моб. тел.: 0888 60 90 72

Стац. тел.: 052 988 600


Книга за преводачите и агенциите, написана от Хари Стоянов, дългогодишен преводач и собственик на фирма за преводи. Разпространява се безплатно. Публикувана е на адрес: http://softisbg.com/library/prevodachi_i_agencii.htmPowered by Movable Type 5.2.10

About this Archive

This page is an archive of entries from August 2015 listed from newest to oldest.

June 2015 is the previous archive.

September 2015 is the next archive.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.