ДЕЖА ВЮ - Вълнения и опити за реформи преди години

| No Comments | No TrackBacks

 

28 април 2001

МВнР

Държавни изисквания относно оформянето на документите

На 30 април 2001s г. влиза в сила за Република България Конвенцията

за премахване на изискването за легализация на чуждестранни

публични актове, съставена в Хага на 5 октомври 1961 г.

Във връзка с прилагането на конвенцията, даваме следните

разяснения:

...

12. До приемането на нов нормативен акт, регламентиращ

изискванията и процедурата за удостоверяване /легализиране/ на

документите от и за чужбина, се прилагат разпоредбите на

Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и

други книжа / обн. ДВ, бр. 73 от 12.09.1958 г., последно изм., ДВ,

бр.103 от 25.12.1990 г. / - текста на правилника е даден в приложение

№ 5.

София, 28 Април 2001 г.

МВнР - Дирекция " КО " Сектор "Заверки и легализации"

http://www.bgcanada.com/portal/files/DOKUMENTI_VALUTA.pdf

 


 

16 януари 2006
Форум на в. "Сега" под интервю с Юлия Лозанова

Високата - за клиента - цена на преводите в България се дължи на таксата за лицензиране - преводачът наистина взема около 3 лева (за основните езици) и от 5 нагоре за останалите за превода, фирмата още около 5, но останалото е за държавата. В държави, където институцията "заклет преводач" наистина я има и той си има печат, преводите са около 2 пъти по-евтини, защото цялата цена на превода остава при преводача. Затова пък той има задължението да превежда за държавните институции по определени цени, които за писмените преводи са горе-долу еднакви с пазарните цени, но за устните са около 2 пъти по-ниски.
А това обобщение, че заклетият преводач в цяла Европа "има право да превежда само на майчиния си език, докато у нас няма такова ограничение" е голяма глупост. Аз ще кажа само за там, за където знам: има право да превежда на и от всеки език, за който докаже, че има необходимото образование и издържи изпит, който никак не е лесен и е малко вероятно току-що завършил филолог да го издържи, а му трябват поне няколко години практика. Изпитът се плаща, но затова пък доходите си струват.
Източник:
http://www.segabg.com/article.php?id=251276

 

25 октомври 2007 

Разговори в интернет форум

- Някой знае ли защо спряха регистрацията на фирми и кога възнамеряват да я подновят?

 

- Причината е, че заловиха фалшифицирани подписи на преводачи. Някои фирми са давали имена на заклети преводачи или са ги подписвали без знанието на самите преводачи. Аз лично съм свидетел на превод от иврит, за който преводачката каза, че не го е подписала тя. Знам коя фирма го е пуснала в КО. Преводът беше върнат обаче не заради това, а заради неспазване на други изисквания.

 

- На другия колега, който явно се занимава само с проекти ще кажа, че мога да посоча поне две големи фирми, които работят големи проекти и които внасят на ден около 70-80 документа за легализация.

 

- А това, че в КО се плаща и се получават подаръци всички го знаем, но явно на всички им изнася да мълчат.

 

- Наложи ми да ходя в полицията и да обяснявам, че моят подпис е мой.

 

- И сто да чакат за договор конкуренцията е достатъчно голяма и не липсата й е причина някои агенции да си позволяват да подписват нас преводачите без наше знание.

 

- Що се отнася до имената на агенциите, които правят нарушения - няма да ти се разсърдим, ако изплюеш камъчето и ни ги съобщиш под дълбока тайна.

 

- Колега, според мен и сега фирмите са много. Прекалено много станахме преводачите. Куцо и сакато стана шеф на фирма за преводи - шофьори, биолози, хора със средно образование. Ей затова страничен наблюдател има такова мнение за преводаческата гилдия.

 

- Човек който не знае цената на владеенето на чужд език не може нито цени да определи правилно, нито срокове. И както вече обсъждахме в съседна тема - преводачите ще продължават да пресушават каните с кафе, ще си вадят очите на нощно осветление и сутрин ще ходят като замаяни до припадък със шепа левчета подрънкващи във джоба за насъщния......

 

- Защото само един такъв управител може да предложи на пазара цени от 5-6 лева на страница (от клиента!!! за фирмата!!!) и машинопис 2 лв. на бг. и 3 лв. на чужд език...

 

- С ръководене на преводаческа дейност НЕ ТРЯБВА да се занимава човек, който си няма грам представа от превод. Едва ли трябва и на теб да давам обяснения подобни на това, че преводът не е машинопис на чужд език.

 

- И именно във тази връзка, наяве излезе и факта, че всъщност фирмите и преводачите не са обвързани в никакви законови норми, които биха могли да ги накарат да си понесат отговорността за допуснатите грешки и нередности.

 

- По въпросния случай, който отключи процеса на проверката, при доказан факт че преводачът не е положил лично подписа си върху документа, и при отказ от страна на фирмата, че именно те са го поставили, в крайна сметка се оказва, че няма закон по който виновния да бъде подведен под отговорност. И в тази връзка се правят постъпки пред други висши инстанции за да се намери формата, под която фирмите да могат да отговарят за действията си пред закона. Това е причината, временно да бъде преустановено регистрирането на нови фирми, докато се намери тази форма.

 

- Въпросът дали това ще бъде много изгодно и за силните на деня си остава обаче, и това прекалено дълго забавяне, освен на летни отпуски и предизборни вълнения, най-вероятно се дължи и на куп други причини...

 

Източник: http://clubs.dir.bg/showthreaded.php?Board=translators&Number=1948019429&page=&view=&sb=&vc=1

 

 

26 януари 2008

Разговори в същия интернет форум

- Искам да регистрирам фирма за преводи, и ми е необходима информация какви са изискванията на Консулския отдел за сключване на договор за издаване на лиценз.

 

Съобщение на сайта на МВнР

ВАЖНО!

Министерството на външните работи информира, че във връзка с работата на сформираната Междуведомствена работна група за промяна на реда и условията за извършване на официални преводи, временно се преустановява сключването на договори с еднолични

търговци и търговски дружества, съгласно чл. 2а от Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа. Предвид горната информация препоръчваме на гражданите и фирмите да се въздържат от подаване чрез "Приемна" на МВнР на

молби и документи за сключване на такива договори.

http://www.mfa.bg/bg/files/pdf/spisyk_doc.pdf (стар линк, не работи)

 

- А какви промени се очакват да настъпят, след като се поизпотят в Министерството и измудрят нещо?

 

- И ние това се питаме.

Този текст стои в сайта на министреството от началото на 2007 г.. И оттогава нови фирми не се регистрират..

Та и ние все се питаме и чакаме...

 

- Доколкото се понесе мълвата, промените ще засегнат статута на фирмите, начина за регистрация, поемането на отговорност и т.н.

Последното, което чух е, че целта е броя на регистрираните фирми да се намали най-малко с 50%.

 

- Благодаря за информацията. Не бях в течение, че това съобщение в сайта им е толкова старо.

 

- Това е абсурд! Една година не се регистрират нови фирми????? Да живее защитата на конкуренцията. Какво ли още ще дочакаме от Консулски отдел? Доколкото съм запозната, поне в някои страни в ДРУГАТА ЕВРОПА, преводач - едноличен търговец може да си подписва и подпечатва преводите. Чудя се защо тук искат да намалят преводаческите бюра с 50%?

 

- Чух, че едни адвокати, отделили се от известна фирма и станали самостоятелни, са завели иск срещу КО именно по съображения за защита на конкуренцията. Ако науча още нещо, ще пиша.

 

Източник:

http://clubs.dir.bg/showflat.php?Board=translators&Number=1948412185&page=120&view=collapsed&sb=5&vc=1

 

 

Междувременно такси за легализация на документи скочиха 20 пъти

Външно реже фирми от бизнеса с преводите

Близо 1 година от ведомството на Ивайло Калфин не допускат нови играчи без обяснение

 

1 февруари 2008

Oт близо 1 година Министерството на външните работи отказва да сключва договори с нови фирми за преводи и легализации на документи. Това разкриха пред "Политика" компании, които са били отрязани от апетитния бизнес.

Консулският отдел на Външно, на което е поверена тази дейност, не е сключвало договори с преводачи от март 2007 година. Каква е причината за това се оказва дълбоко пазена тайна.

Единствената информация, която може да се получи по въпроса, е на сайта на ведомството на Ивайло Калфин. "Министерството на външните работи информира, че във връзка с работата на сформираната Междуведомствена работна група за промяна на реда и условията за извършване на официални преводи, временно се преустановява сключването на договори с еднолични търговци и търговски дружества", четем на интернет страницата. Случайно или не, но информацията, че няма фирма, сключила договор с Външно министерство от март, липсва на сайта. Пак там обаче се казва, че всички граждани и търговци трябва "да се въздържат" от подаване на молби и документи за регистрация на фирми за преводи и легализации.

Проверка на "Политика" показа, че фирмите, на които консулският отдел е дал зелена светлина, са общо 1143 от цялата страна.

Пълния текст четете в печатното издание

Източник: http://www.politika.bg/article?id=7410:

 

 

Преводачите не могат да отговорят на евростандартите

23 март 2008

 

Европейският стандарт е официален документ в страната от февруари тази година. Появата му е резултат на съвместната работа на БАППА и Българския институт за стандартизация (БИС). "Въвеждането на новия стандарт няма по никакъв начин да наруши принципите на лоялната конкуренция, тъй като неговото притежание е пожелателно, но то ще гарантира качеството на преводаческата услуга", обясни Радева. Особеност, която ще се запази и след въвеждането на стандарта, е лицензирането* само на юридически, но не и на физически лица.

 

Сега юридическите лица получават лиценз за извършване на легализирани преводи след подписване на договор с отдел "Консулски отношения" на Министерството на външните работи. Подписването на документа се извършва на базата на правилник, който в момента се преработва и отдаването на лицензи е временно прекратено.

*Преводаческата дейност не подлежи на лицензиране. Под „отдаване на лицензи" се разбира сключване на фиктивни договори с МВнР - за възлагане на работа без клаузи за начини и срокове на заплащане (заб. моя, блогър).

 

Източник:

http://www.dnevnik.bg/dnevnikplus/2008/03/23/474981_prevodachite_ne_mogat_da_otgovoriat_na_evrostandartite/

 

 

 

26 юли 2008

Днес говорих с Консулски отдел, регистрират фирми. Новият шеф е Бойчо Гюров. Айде, успех на новите фирмаджии!

Източник:

http://www.google.bg/#rlz=1R2GTKR_en&sclient=psy-ab&q=http:%2F%2Fwww.mfa.bg%2Fbg%2Ffiles%2Fpdf%2Fspisyk_doc.pdf&rlz=1R2GTKR_en&oq=http:%2F%2Fwww.mfa.bg%2Fbg%2Ffiles%2Fpdf%2Fspisyk_doc.pdf&gs_l=serp.3...8297.8297.0.10344.1.1.0.0.0.0.1438.1438.7-1.1.0....0...1c.1.19.psy-ab.cBXUseN-azw&pbx=1&bav=on.2,or.r_qf.&fp=9db885f1f2176551&biw=1093&bih=434

 

10 юли 2009

Разговори в същия интернет форум 

- Знаете ли, че имам много колеги само с АЕГ, които си изкарват хляба като професионални преводачи. Доколко са "професионални" също не ми се ще да коментирам, но е факт, че някои от тях работят за по няколко агенции, включително и софийски. При това става въпрос за по-специализирани преводи, с техническа и инженерна насоченост... И не става въпрос за доказали се в съответната сфера на превода професионалисти, а за млади хора, които нямат още навършени 25-30 години. Направо се изумявам.

Между другото, едно от изискванията да бъдеш регистриран като заклет преводач в КО е да имаш диплома от езикова гимназия, т.е. без да си завършил след това филология или лингвистика.

 

- Колкото до опита.. срам ме е, ама още в края на 1-ви курс в СУ се хванах да превеждам, на чешки, дето го бях учила 1 година.. Мама рече, че на студент всичко прощават, после няма никой да ми прости  Бях на 19. Та затова така реагирам, Лили, младите трябва да се хвърлят, да пробват, да се учат, ние, ако можем, да помагаме...

 

Източник:

http://www.google.bg/#rlz=1R2GTKR_en&sclient=psy-ab&q=http:%2F%2Fwww.mfa.bg%2Fbg%2Ffiles%2Fpdf%2Fspisyk_doc.pdf&rlz=1R2GTKR_en&oq=http:%2F%2Fwww.mfa.bg%2Fbg%2Ffiles%2Fpdf%2Fspisyk_doc.pdf&gs_l=serp.3...8297.8297.0.10344.1.1.0.0.0.0.1438.1438.7-1.1.0....0...1c.1.19.psy-ab.cBXUseN-azw&pbx=1&bav=on.2,or.r_qf.&fp=9db885f1f2176551&biw=1093&bih=434

 

 

28 януари 2010

Идеята горе-долу беше да има един общ регистър към КО, в който да се съдържат всички преводачи и да не се налага да се прави клетвена към всяка фирма, защото ти в крайна сметка не се кълнеш във фирмата, а да спазваш закона  И второто, да имаме право на електронен подпис, така че да не се налагат шашмалогиите и търчането да се подписват бланки и т.н., което се случва сега. Или на личен печат /каквито съм виждала от чужбина, апропо, в Чехия преводачите се водят в регистър на съда и имат удостоверения, което много пъти е чудило чужденците, как така ние нямаме никакъв документ за правоспособност!!/, нещо такова, варианти - бол. Но така няма да се събират такси, нали се сещаш, че едната заверка в КО е именно на истинността на подписа на превода, ако улеснят нас, ще олекне и бюджета им

Източник:

http://www.google.bg/#rlz=1R2GTKR_en&sclient=psy-ab&q=http:%2F%2Fwww.mfa.bg%2Fbg%2Ffiles%2Fpdf%2Fspisyk_doc.pdf&rlz=1R2GTKR_en&oq=http:%2F%2Fwww.mfa.bg%2Fbg%2Ffiles%2Fpdf%2Fspisyk_doc.pdf&gs_l=serp.3...8297.8297.0.10344.1.1.0.0.0.0.1438.1438.7-1.1.0....0...1c.1.19.psy-ab.cBXUseN-azw&pbx=1&bav=on.2,or.r_qf.&fp=9db885f1f2176551&biw=1093&bih=434

 

24 февруари 2011

Съвместното заседание на БАППА, СПБ, НАПА-БЪЛГАРИЯ

Сабина Павлова: На срещата, провела се на 17.02. в МВнР чухме тяхното категорично становище, че трябва да говорим за закон, затова трябва да се работи върху рамката, а докато чакаме това да стане, да се работи върху Камарата.

Цецка Радева: МВнР имат желание да променят нещата и да могат институционално да наложат промяната. Тяхното виждане е да снемат това бреме от себе си.

Николай Лазаров: Относно статута на заклетия преводач, който е обсъждан от предишни работни групи в МВНР, искам да кажа, че председателката на СПБ е провалила срещата във Външно тогава.

Юлия Лозанова: А как ще бъде регламентирана дейността и чия беше инициативата за среща с представители на Външно.

Николай Лазаров: Аз поканих представителите на МВнР на такава среща.

Юлия Лозанова: Но Вие сам поемате инициативата, без да я съгласувате с други асоциации. Все пак вашата асоциация  представлява 8-10 фирми, а нашата - 40. Аз доколкото си спомням, след нашата среща през юли миналата година Вие не отговорихте на писмото, което трябваше да бъде обсъдено и тогава да бъде изпратено в МВнР.

Николай Лазаров: Честно казано, подразни ме тонът на писмото и затова решихме да го изпратим оформено по друг начин.

Цецка Радева: Работната група се формира в процеса на работа. На нашия пазар на преводачески услуги цари хаос и има належаща нужда от регламентиране на тази дейност.

Михаела Ценова-Лозанова:  Какви текущи проблеми има с Външно - проблеми има с подписването на документи от преводачите.

Източник: http://napa.bg/wp-content/uploads/2011/03/protokol_24-02.doc

 

14 март 2011

 

Становище на Националната Асоциация на Преводаческите Агенции в България (НАПА-България):

 

•На 17 февруари 2011 г. се е състояла среща в дирекция „Консулски отношения" на МВнР по инициатива на г-н Николай Лазаров, в която са взели участие управителят на Софита ООД, г-н Николай Лазаров, управителят на Интерланг ЕООД, г-жа Цецка Радева, г-жа Мариана Хил, г-жа Сабина Павлова от СПБ и г-жа Татяна Танчева, управител на Фидес Интерконсулт ООД, която е присъствала по покана на Дирекция „Консулски отношения";

 

•На срещата са се поставяли и обсъждали въпроси като регламентиране на преводаческата дейност в България чрез специален закон, които засягат всички фирми за преводи и всички преводачи в България;

 

•На 6 юли 2010 г. по инициатива на г-н Лазаров (Софита ООД) и г-жа Радева (Интерланг ЕООД) бе проведена неформална среща с участието на г-н Лазаров (Софита ООД) и г-жа Радева (Интерланг ЕООД), в качеството им на представители на БАППА, и г-жа Лозанова (Лозанова 48 ООД) и г-жа Танчева (Фидес Интерконсулт ООД), в качеството им на представители на НАПА-България. Въпросите, поставени за обсъждане, бяха пътищата за повишаване на качеството на преводите и борбата с нелоялната конкуренция чрез усъвършенстване на съществуващата нормативна база със съдействието на МВнР.

 

•Г-н Лазаров отложи едностранно планираната среща на 10 март 2011 г. за обсъждане на повдигнатите въпроси на 17 февруари 2011 г. както и на неговия проект за Закон за преводаческата дейност и Камара на доставчиците на преводачески услуги (виж приложения протокол от срещата) за 16 март, един ден преди планираната среща с МВнР;

 

•На 18 февруари 2011 г. г-жа Юлия Лозанова (Лозанова 48 ООД) проведе телефонен разговор с г-жа Ахмедова, от който стана ясно, че МВнР не е създало работна група и че няма заповед във връзка с това;

 

Ние, дружествата, обединени в Националната Асоциация на Преводаческите Агенции в България, смятаме, че:

 

През изминалите години Министерството на външните работи следи за недопускане да бъдат преподписвани преводачите.

 

НАПА-България поддържа предложението си до МВнР от 2007 година за въвеждане на електронен подпис на преводачите при заверките на преводи. Това ще позволи да се избягват злоупотреби с преподписване на преводачи, там, където има такива случаи.

 

Както е изложено в писмо на НАПА-България от 20 юли 2010 г. до БАППА, Министерството на външните работи няма основания да вменява на преводаческите фирми изработване и внасяне на какъвто и да е законов акт, свързан с тяхната професионална дейност.

 

Ние смятаме, че изготвянето на законопроект за преводаческата дейност по същество и на практика ще се сведе до изготвяне на законопроект за заклетия преводач, като заклетият преводач е само една част от участниците на пазара. Самата преводаческа дейност е предприемаческа (търговска) дейност и е предмет на Търговския закон. В света няма законова практика в областта на цялостната преводаческа дейност, от която да почерпим опит. Има опасност изработването на законопроект за преводаческата дейност да предложи ограничения за упражняване на тази дейност. Не е изгодно от финансова гледна точка изготвяне на ново законодателство със съответни структури за прилагане и контрол, които биха утежнили бюджета и възложили нови дейности на държавната администрация.

 

През последните двадесет години съществуващата нормативна уредба, в частност "Правилникът за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа", станаха основата, на която се създаде преводаческия бизнес в България като корпоративен бизнес на юридически лица. Отмяната на тази наредба и създаването на единствен закон за заклетия преводач ще премахне едно от най-съществените условия за действие на преводаческите фирми. Изготвянето на законопроект за заклетия преводач ще ограничи правата на корпоративния преводачески бизнес.

Източник: http://napa.bg/vasheto-mnenie/

 

 

 

 

 


Главен блог: http://rennie.blog.bg/
Имейл: rennie@softisbg.com
Мобилен: 0888 60 90 72
Стационарен: 052 988 600

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/313

Leave a comment

Powered by Movable Type 5.2.10

About this Entry

This page contains a single entry by Rennie Stoyanova published on July 12, 2013 11:54 PM.

СИГНАЛ ДО ВАП, 12.07.2013 (във връзка с тяхно обаждане) was the previous entry in this blog.

ФИРМИ-ПРЕВОЗВАЧИ И ФИРМИ-ПРЕВОДАЧИ is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.