January 2014 Archives

Р. Лашев, директор на "Консулски отношения" се отчита пред МС, че Външно работи по проект за нормативен акт, уреждащ статута и дейността на преводачите. Вероятно изпълняват Решение на МС № 808/08.10.2012 г. за приемане на План за намаляване на регулаторната тежест за бизнеса: до 30.11.2012 г. МВнР е трябвало да изработи съвременна нормативна уредба на преводаческата дейност и да уреди статута на преводачите (не че им е работа, де). Както се крият, кой знае какви ги мъдрят. Ще трябва да им пишем, че нямаме никаква информация, нали по думите им ще се радват, ако и ние, преводачите участваме. 

 

Решение на МС № 808/08.10.2012 г.: http://saveti.government.bg/web/cc_203/1
План за намаляване на регулаторната тежест за бизнеса:
http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=657


 

Сканиран оригинал на писмото от МВнР до МС, 24.01.2014:

http://www.softisbg.com/rennies_blog/2014/01/R_Lashev_do_MS_24012014.jpg

 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

            МИНИСТЕРСТВО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ

 

            ДИРЕКЦИЯ "КОНСУЛСКИ ОТНОШЕНИЯ"

 

Изх.№ 12 ПР-1149/

 

                                                            ДО

                                                            АДМИНИСТРАЦИЯТА НА

                                                            МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

                                                            НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

                                                            НА ВНИМАНИЕТО НА Г-ЖА

                                                            СОНЯ БОЖИКОВА-НАЧАЛНИК

                                                            ОТДЕЛ,„ПРИЕМНА"

 

                                                            На Ваш № 2711/12 от 08.01.2014 г.

                                    КОПИЕ:        РЕНЕТА ТОДОРОВА СТОЯНОВА

 

            УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

            УВАЖАЕМА ГОСПОЖО СТОЯНОВА,

 

            Във връзка с Ваше писмо № 2711Л2 от 08.01;2014 г. постъпило в Министерство на външните работи с № 12ПР-1149/13.01.2014 г. бихме искали да Ви уведомим за следното:

 

            Както вече Ви информирахме, Министерство на външните работи инициира създаването на Междуведомствена работна група, която да подготви проект на нов нормативен акт, уреждащ статута и дейността на преводачите. Изготвен е първоначалният проект на нормативен акт и е съгласуван с компетентните дирекции на Министерството на външните работи. Предстои неговото внасяне за обсъждане на второ заседание на Междуведомствената работна група.

 

            София, 24 януари 2014 г

 

                                                            С уважение,

24.1.2014 г.

[ВЯРНО С ЕЛЕКТРОННО

ПОДПИСАНИЯ ОРИГИНАЛ]

                                                                        X [Р. Лашев]             

                                                                        РАКОВСКИ ЛАШЕВ

                                                                        ДИРЕКТОР

(Печат: РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ,

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ,

ДИРЕКЦИЯ „КОНСУЛСКИ ОТНОШЕНИЯ"

 

 

 

ЦЯЛАТА МИ КОРЕСПОНДЕНЦИЯ С ДИРЕКЦИЯ "КОНСУЛСКИ ОТНОШЕНИЯ" В МВнР - ОТ 27.08.2012 г. ДО 10.01.2014 г.
http://softisbg.com/rennies_blog/2013/06/---27082012-12062013.html

ЦЯЛАТА МИ КОРЕСПОНДЕНЦИЯ С ПРИЕМНА НА МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ - ОТ 03.09.2012 ДО 18.01.2014:
http://softisbg.com/rennies_blog/2013/06/-03092012-21052013.html


Главен блог: http://rennie.blog.bg/
Имейл: rennie@softisbg.com
Мобилен: 0888 60 90 72
Стационарен: 052 988 600 

 

Извадка от разговор, проведен в затворена фейсбук група на 27 и 28.01.2014.

 

Разговорът е провокиран от следния призив:

 "Това, което се прави у нас с официалните преводи и преводачите, е престъпно. Имаме фалшиво оторизирани агенции на базата на фиктивен договор по незаконосъобразен правилник за легализациите, заверките и преводите от 1958, посл. изм. 1990. Така е от много години.

Време е всички ние, които извършваме преводи - на пълно или непълно работно време, като основен или допълнителен доход - да направим нещо в защита на законността. С установения начин на "заверка" у нас се нарушават не само правата на преводачите, но и на българските граждани по цял свят, и на чуждестранните потребители на преводи в РБ (често - чужди фирми).

Ето, вижте, дори българите в Америка вече разбраха колко е сериозно положението и ни подкрепят:

http://www.eurochicago.com/2014/01/nezakonosaobraznite-praktiki-v-ofitsialnite-prevodi/

Какво можете да направите, за да помогнете? Под помощ разбираме изпращане на писма до държавните институции, писане на статии по проблемите с преводите и легализациите, споделяне на личен опит в интернет форуми или просто споделяне и разпространяване на това и подобни съобщения. Дори само прочитането на това също се зачита за помощ! Благодаря! :)"

 

*****

 

- Не се косете - дори да извоювате държавен изпит за получаване на статут "заклет преводач", изпитната комисия ще се ръководи от някой професор по синтаксис, защото той е "прекрасен специалист" J, членовете ще са специалисти - хидролози, за да има основание за изплащане на съответните хонорари, списъкът на "издържалите изпита" ще е предварително отпечатан и ще чака само подписите на комисията.

 

- А Вие агенция ли имате?

 

- Не.

 

- Заклет ли сте към една или повече агенции?

 

- Не.

 

- А какъв сте?

 

-  Преводач на техническа литература. За останалите сфери на познанието не съм компетентен, но за техниката смея да твърдя, че преводът изисква и специализирани познания, освен езикови.

 

- ОК, моето виждане е, че точно хора като Вас трябват на бранша. Ето какво мисля: Бъдещето на преводаческия бранш е в сдружение на хора от всички професии, владеещи чужди езици на високо ниво, а не само на филолози и притежатели на служебна бележка от Външно за издържан изпит по чужд език.*

 

- Съгласен съм.  

 

- А съгласен ли сте, че от техническите преводи може да зависи човешки живот? Според мен, никой не знае колко аварии са станали поради неправилен превод. За пръв път се замислих за това, когато шефът попадна на превод, в който посоката на монтаж на някакъв вентил беше сбъркана и преведена точно наобратно. Ако не го беше забелязал, техническото ръководство заминава при потребителите, те монтират наопаки вентила и ... става експлозия. За промишлени инсталации ставаше дума, заводски.

 

- Възможно е.

 

- Другите изключително важни преводи са медицинските. За тях в някои страни има отделен закон и медицинските преводачи са с отделен статут, различен от заклетите. А и какво значи заклет? Това е общ и неясен термин. По-точният е правоспособен или квалифициран. Правоспособните вече се делят на съдебни (юридически грамотни), технически (които имат представа от инженерни науки) , медицински (с медицински background), икономически (бизнес, финанси), конферентни (обществено-политически), художествени и т.н. Съответно изпитите за тези категории са с акцент върху познаване на терминологията и умения за търсене на необходимите термини, а при художествените от най-голямо значение са езиковата култура и богатият речник на родния език. Отделно има писмени и устни преводачи.

 

- Точно така. Ако оценката на даден художествен превод може да бъде оставена на пазара, т.е. ако се харесва, се купува, ако не - не, то с човешкия живот е недопустимо да се експериментира въз основа на самодейни преводи, но и не бива и да се стремим да сме по-големи светци и от Папата!

 

- Тези неща са много сериозни. Още не са решени дори в ЕС. Но са попаднали вече на фокус и се работи. България е ужасно изостанала. Положението се влошава от това, че квалифицираните ни преводачи се ориентират към западни агенции, защото не желаят да превеждат на унизително ниските цени, които им предлагат бг агенциите. Публична тайна е, че бг агенциите издирват хора без образователен ценз, въртят номера с плащането, изнудват преводачите, а те не смеят да си потърсят правата, защото вземат пари на ръка, нямат квалификация и т.н.

 

- Мислете прагматично - ние сме една шепа народ. Както пишете, добрите бягат навън за по-добро възнаграждение. Е, тогава Вие бихте ли загубили 6 години от живота си, за да учите медицина напр. за да превеждате после качествено медицинска литература срещу 10 лв. страницата?

 

- Но вижте, няма нужда лекарят да се занимава само с преводи - може да си работи като лекар и покрай другото да прави и някой превод или да помага като консултант. Вие нали не работите само като преводач? Някой пусна слуха преди време, че ако те вкарат в официален регистър, ще ти забранят да работиш друго и този слух май още върви.

 

- Не съм чувал.

 

- (друг колега) И аз не съм.

 

-  (трети колега) Имаше нещо такова.

 

- Добре, няма значение. А съгласни ли сте, че както едно издателство няма право да претендира, че то е превело книгите, които издава, така и една фирма за преводи няма право да претендира, че тя е извършила Вашите технически преводи или други специализирани преводи? Че е редно, като издава превода на клиента, да му връчи една визитка на преводача, да знае клиентът кой е направил превода му, какъв специалист е. Сега агенциите се бият по гърдите, че разполагат с най-добрите преводачи, редактори, консултанти, но крият имената им. Нека да ги напишат, де! Този е преводачът, този - редакторът, а този - консултантът. Но не им стиска! Щели да изгубят клиента! За такъв бизнес народът казва "с чужда пита помен прави".

 

- Изцяло заставам зад това мнение!

 

- И аз.

 

- И аз.

 

- Ето че се разбрахме J Да знаете, че има едно привилегировано малцинство "елитни" преводачи. Сред тях са и специалисти от различни професии. Това са много добре платени хора, които по правило презират останалите преводачи или по-скоро не ги забелязват. Сред "елита" са т.нар. "правителствени преводачи" (това е професия с отделен код в нац. класификатор на иконом. дейности - НКИД), университетските преподаватели и членовете на СПБ. Тези хора пречат на преводачите повече и от агенциите.

 

- Да, въпросът е КАК, аджеба, да не си пречим, а да си сътрудничим в България ;)

- Ясно е как - на базата на юридическа равнопоставеност между агенциите и преводачите, останалото е въпрос на взаимно опознаване и допадане :) А ако питаш как ще накараме Външно да се раздели с любимия си правилник за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа от 1958, посл. изм. 1990, това може да стане, само като пишем до институциите и им задаваме неудобни въпроси. Няма да стане, докато мълчим или  приказваме само из интернет форумите.

 

Вижте писмото, което силно затрудни КЗК:
http://softisbg.com/rennies_blog/2013/08/-21082013.html
Резюме: Заради остарялата правна уредба се спъва свободната конкуренция между преводачите и фирмите. Агенциите за преводи и легализации, сключили фиктивен договор с МВнР по чл. 2а, ал. 2 от Правилника за легализациите, на практика функционират като нотариални кантори на черно. Няма как да има свободна конкуренция, докато това положение не се промени.

 

 ______________________________________________

*Служебна бележка от Външно министерство за владеене на чужд език - не съм я виждала; научих за нея от човек, който сподели, че владее рядък език, доказано с такава бележка и че въз основа на бележката има право на парично възнаграждение до края на живота си. Този човек се представи като бивш дипломатически кадър на Външно. Кореспонденцията ми с него беше в началото на януари 2014 и е публикувана на адрес:
http://softisbg.com/rennies_blog/2014/01/post-93.html

 

Предполагам, че в Съюза на преводачите в България (СПБ) има немалко притежаватели на такива служебни бележки, защото много от тях са представени като владеещи по 4-5 чужди езика, напр.:

Аксиния Тодорова Михайлова - ХЛ - френски, испански, италиански, румънски, сръбски, хърватски, литовски, латвийски и др.
Александър Викторов Федотов - ХЛ - монголски, тибетски, корейски, руски, английски и др.
Вера Георгиева Киркова-Жекова - ХЛ - португалски, испански, английски, руски, унгарски
Владимир Герчев Атанасов - ХЛ, ХП - старогръцки, новогръцки, латински, френски, руски, английски
Дора Янева - Медникарова - ХЛ - фински, естонски, руски, немски, английски
Красин Вълчев Химирски - ХЛ - индонезийски, малайски, английски, руски, френски, босненски
Лилия Желязкова Рачева-Стратиева - ХЛ, ТИК- полски,немски, английски, френски
Маргарита Янева Видиновска - ХЛ - фински, руски, немски, сръбски, хърватски
Никола Захариев Попдимитров - ХЛ - италиански, полски, чешки, френски
Огнян Тодоров Стамболиев - ХЛ - румънски, италиански, руски, френски
Рада Цонева Шарланджиева - ХЛ - английски, сръбски, хърватски, френски
http://www.bgtranslators.org/index.php/секции/художествена-литература
 

Забележка. Шапка свалям на проф. Александър Шурбанов - записан е само с англ. език, но за мен той е най-великият! Сигурно има и други достойни хора в СПБ, просто не се познаваме.  

 

***

 

Главен блог: http://rennie.blog.bg/
Имейл: rennie@softisbg.com
Мобилен: 0888 60 90 72
Стационарен: 052 988 600

 

 

По повод възникнали дискусии между преводачи и агенции в интернет форум на тема, дали е възможно заклетият преводач да упълномощи агенция за преводи и легализации да го подписва под преводите му, изпратих следното запитване до адвокат Милен Христов* (по имейл на 25.01.2014) и Адвокатска Кантора Леков (във фейсбук на 26.01.2014):

 

"Извинявам се, че Ви безпокоя, но вчера и днес обсъждахме с колеги преводачи темата за възможността заклетият преводач да упълномощи една или повече агенци да го подписват и доникъде не стигнахме. Според мен - не може, но аз не съм юрист, затова много Ви моля, ако обичате да отговорите само с "Да" или "Не" Ето това е спорният въпрос:

 

Възможно ли е заклет преводач да упълномощи някого да го подписва под преводи на документи и други книжа? Например - да упълномощи една или повече агенции за преводи и легализации, за които превежда, да го подписват, за да не се разкарва до офисите им всеки път, когато преведе някакъв документ, а и за да се улесни работата му по превод на документи за агенции от други градове? Знаете ли колко е неудобна сегашната практика? Агенцията изпраща по имейла сканирано копие на документа, преводачът го получава у дома си и го превежда, после изпраща превода пак по имейла. Дотук добре. Но после става сложно. Преводачът трябва да отиде в офиса на агенцията да се подпише под извършения превод. Там, в офиса, мениджърът разпечатва превода на фирмена бланка и му поставя фирмен печат. От преводача се иска само да постави подписа си. Ако може да не се разкарват преводачите само заради един подпис...

 

Благодаря предварително.

 

Всичко най-хубаво,

Рени Стоянова, преводач"

 

 

От Адвокатска Кантора Леков почти веднага се получи следният отговор:

 

 

"Качеството на заклетия преводач е лично и не може да упълномощи друг. Все едно нотариус да упълномощи някого за заверка."

 

 

ЗАКЛЕТИЯТ ПРЕВОДАЧ Е КАТО НОТАРИУС!

 

 

Това означава, че всичките тези т.нар. "заклети към агенции преводачи" не са никакви заклети преводачи. Това са само едни дребни, жално поскърцващи колелца в периферията на могъщата държавна машина за фалшифициране на официални преводи на документи, която работи успешно от много години, подпомагана с огромно удоволствие от стотици агенции за преводи и легализации, както и от всички български посолства и консулства по света. Двигателят на тази машина е българското Министерство на външните работи, а техническото й ръководство - един вехт, незаконосъобразен, вътрешно-ведомствен правилник за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа от 1958, посл. изм. 1990 (преди 23 години). Този мизерен правилник е издигнат в ранг над всички закони в страната, над Конституцията и над международната Хагска конвенция за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове (документи), известна като Хагската конвенция за апостила. В българските посолства продължават да "заверяват" и "легализират" преводите на истински заклети преводачи, чиито преводи, заверени с подписа и печата им, имат стойност на публични актове (документи) в съответната страна. Всичко това се прави за пари, за събиране на незаконни такси в левове и валута от българските граждани у нас и по света.

 

От лятото на 2012 се води кореспонденция с официалните институции на РБ. В продължение на цяла година отговарите им бяха пълни глупости. От Външно ни баламосваха с някакви нови изисквания към агенциите за преводи и легализации, уж въведени със заповед на бившия външен министър Николай Младенов, които се оказаха елементарна измамна схема.

 

Как Вигенин отмени новите изисквания на Младенов:
http://softisbg.com/rennies_blog/2013/12/post-89.html

 

 

Кореспонденция с институциите от 30.07.2012:

http://rennie.blog.bg/novini/2013/05/12/cialata-mi-korespondenciia-s-instituciite-ot-30-07-2012-do-2.1109537

(Тук е събрана не само моята кореспонденция, но и кореспонденцията на собственика на "Софтис" - фирмата, в която работя на трудов договор от 01.07.2003 г.)

 

После всички млъкнаха. От шест месеца цялата държавна администрация мълчи. Мълчат и всички професионални преводачески сдружения - на агенциите (БАППА, НАПА-България, НАПА и СПА) и на преводачите (Съюзът на преводачите в България и Асоциацията на преводачите в България).  Мълчат юристите в България. Мълчи Министерството на правосъдието. Мълчат медиите. Голямото мълчание.

 

Само от време на време, притиснати от поредния неудобен въпрос, от Външно дават някакви объркани обещания, че се работи по закон за преводачите и преводаческата дейност, което щяло да отнеме известно време. Щели били много да се радват, ако и ние, преводачите, участваме, но нито ни канят, нито споделят какви идеи имат.

 

Впрочем обещания за приемане на нов нормативен акт и уреждане на статута на преводачите се дават още от 2001 г. (вж. статията „Дежа вю - вълнения и опити за реформи преди години": http://softisbg.com/rennies_blog/2013/07/---7.html)

 

Най-странното е, че от Външно изобщо не дават признаци на осъзнаване, че спешно трябва да си изработят нов правилник за легализациите на документи, който да е съобразен с Конвенцията за апостила и да не съдържа глава "Преводи" като сегашния. Изглежда още си мислят, че преводите са част от процеса на легализация и дори - най-важната част от легализацията, затова все от тях тръгват. И все до никъде не стигат - така е от 2001 г.  

 

 

____________________

*Адвокат Милен Христов, автор на Bulgaria Breaches the Apostille Convention

http://mhlegal.eu/blog/bulgaria-breaches-apostille-convention/ 

 

 ****

ВТОРИ ОТГОВОР НА ВЪПРОСА ЗА УПЪЛНОМОЩАВАНЕТО

Получи се и втори отговор от юрист (не е Милен Христов, друг е) на въпроса "Възможно ли е заклет преводач да упълномощи някого да го подписва под преводи на документи и други книжа?" Отговорът, както се и очакваше, е "Не може", но това е обяснено много хубаво, подробно и интересно и си струва да се прочете внимателно:

 

"Питането е в област, в която не съм задълбавал.

 

На първо четене мисля, че не би могло да бъде дадено пълномощно. Пълномощното е фигура, НЕ която дава право някой да се подпише вместо другиго, а напротив, някой се подписва сам, посочва своето име и че действа от името на другиго. Представителят изявява своя воля. Представителството служи за извършване на сделки и други правни действия (упражняване на права, пораждане на задължения), които не са строго лични.

 

В случая обаче се касае по-скоро за едно строго лично заявление. Идеята на подписването на документа от преводача е, че той поема отговорност за верността на превода (чл. 18 ал. 2 Прав. за легализ....).

 

Доколкото не е безразлично кой е проверил документа, не би трябвало и да може да се подписва от друго лице, което да задължава своя упълномощител.

 

 Странично има и углавноправен аспект - изготвянето на неверен документ е престъпление, а наказание се налага за лични действия, така че, за да се носи отговорност, е необходимо документът да е подписан от действителния преводач.

 

 Освен това, преводачът удостоверява, НЕ че преводът отговаря на някакъв другоезичен текст, а именно на скрепения с превода оригинал (т.е. преводачът трябва да види оригинала, а не сканинг). (Доколкото си спомням такъв изключваше от представителството всякакви удостоверителни изявления.)

 

По същата причина не може някой да удостоверява, че преводът е извършен от другиго.

Накрая, ако имахме упълномощаване, щеше да е необходимо към всеки превод да се прилага екземпляр от пълномощното.

 


Ако имате предвид само някой технически да полага чужд подпис, това може да е престъпление.

 


Принципно мислим вариант е да се полага електронен подпис, като се капсуловат оригиналът и преводът в един документ, но не знам дали МВнР е фактически/технически дорасло за това, а и ще има проблем, ако самият оригинал не е в електронен вид.


Друг вариант е някой да подписва преводите от и със своето име, като истинският преводач не се афишира. Т.е. първият преводач ще извършва проектопревод, който този някой ще проверява, заверява и ще носи самостоятелна отговорност. Този някой обаче следва да отговаря на изискванията за преводач + да е склонен да се довери и да носи отговорност заради първия.


Трети вариант е фирмата да даде на преводача файл с антетка, преводачът да разпечатва документа и да го подписва, след което да го изпраща с куриер (или разносвач на фирмата, съседско хлапе...) на фирмата, където да го подпечатват."

 


Главен блог: http://rennie.blog.bg/
Имейл: rennie@softisbg.com
Мобилен: 0888 60 90 72
Стационарен: 052 988 600

 

 

Разговорът е проведен на лични съобщения във фейсбук на 25.01.2014 вечерта.

- ... Ти нали беше ползвала услугите на френски заклет преводач? Как установи връзка с него? През агенция или направо с преводача - по телефона или по имейл или другояче? И как стана предаването на документите за превод и приемането на готовия превод? В агенция ли ходи, в дома на преводача ли (или в офиса му?), по пощата ли, с куриер ли? Такива въпроси задават във форума на преводачите, затова рекох да те питам - информация от първа ръка :)

- В нета, Ренка. На френски търсихме. Имаше дадени телефонни номера и адреси. За региона на Елзас са само двама или трима. Обадихме се на жената, насрочихме си среща и така. Тя е българка, но от 30 години живее във Франция и е преводач.

- Добре, де, ама къде се срещнахте? Нали един път трябва да й дадеш документите и още веднъж - да получиш превода?

- Срещата стана в дома и, по-точно в офиса и, който се намира в същата къща, на долния етаж. Направо отидохме на посочения адрес, след като предварително се уговорихме с нея по телефона. Не мисля, че е проблем и по пощата да стане, но тогава става по-сложно за плащането. Тук се използват чекове.

- Да, значи си има домашен офис. Добре, благодаря ти. Точно това ме интересуваше.

- Не е задължително офисът да е домашен, може да е и на друго място, но така излиза по-евтино за преводача, иначе плаща някъде наем.

- Естествено. По-скоро не е задължително да има офис на друго място. Може да работи и от дома си.

- Да. Много добри пари се правят тук от тази дейност. Особено сега, когато миграцията е усилена и постоянно има хора, които се нуждаят от превод.  А мен ме излъгаха гадовете в Бг, нали ти казах...

- Излъгаха те гадовете, знам. И продължават да лъжат!

- Нямах време да се занимавам, но бях толкова ядосана, че ако имах, щях да ги съдя!

- Още веднъж благодаря. Чудесен отговор! Всичко най-хубаво!

- Благодаря! Успех в борбата с гадовете! :)

- Благодаря! Ще се стараем! :) :) :)

 

***

Ето как "гадовете"  излъгаха гражданката през септември 2012:

http://rennie.blog.bg/novini/2013/05/01/pechalen-opit-na-bg-grajdanin-s-prevodi-i-legalizacii-koment.1106168

 

 

 

 

 

 

Главен блог: http://rennie.blog.bg/
Имейл: rennie@softisbg.com
Мобилен: 0888 60 90 72
Стационарен: 052 988 600


 


Изпратено от е-бланката на сайта на Омбудсмана. Веднага се получава автоматично потвърждение, съдържащо целия текст

 

Име: Ренета
Презиме: Тодорова
Фамилия: Стоянова
ЕГН, Адрес, Телефон и т.н.

Email: rennie@softisbg.com

Институция: ВАП
Описание: Очаквам отговор от 23.10.2013: До Омбудсман на РБ http://softisbg.com/rennies_blog/2013/10/-23102013.html  Благодаря на г-н К. Пенчев и отново моля за съдействие за получаване на отговор от ВАП на мой сигнал до тях от 12.07.2013 г.

 Три месеца вече чакам. Искането ми никак не е сложно - само да помолите ВАП да отговори на сигнала ми до тях от 12.07.2013 г.

Проблемът, с който си губя времето вече година и половина поради неефективност на държавната администрация и институции, в т.ч. и на ВАП, също не е никак сложен. Просто в РБ се използва един стар вътрешно-ведомствен правилник за легализациите, за който всички МВнР, МС и Омбудсманът са единодушни, че е незаконосъобразен и няма законово основание.

Правилникът съхранява монопол на МВнР върху преводите на документи от стари времена. Поради някакво недоразумение този правилник е навлязъл в законодателството на РБ, на което противоречи, загнездил се е, така да се каже, окопал се е, и даже се е издигнал до ранг над всички закони, над Конституцията, над Хагската конвенция за апостила, която - не щеш ли - го е отменила изцяло, без никой да разбере. Дори юристите в РБ не са разбрали - странна работа. Всички повтарят, че преводи и легализации се правят съгласно незаконосъобразния правилник - НС, НАЦИД, юристи и т.н.

МВнР сключва фиктивни договори по чл. 2а, ал. 2 от него с частни фирми за преводи в нарушение на ЗОП, но ВАП кой знае защо твърди, че за тези договори няма нужда от обявяване на ОП (търг). Ко мисията по петициите към ЕП е на друго мнение, но никой в РБ не обръща внимание на някаква си там Комисия по петициите и на някакъв си там Европейски парламент.

 Аз се моля на кого ли не в РБ от сума ти време да се обърне внимание, че се нарушават принципите на правовата държава, че се подвеждат фирмите за преводи да подписват и използват документ с невярно съдържание (договора по правилника), че се нарушават правата на преводачите, че се ограбват гражданите с излишни, незаконосъобразни такси уж за заверка на преводачески подписи, които се извър шват в нарушение на ЗННД по признание на самото МВнР. Напразно. Всички повтарят като някакви зомбита, че да, правилникът е много зле, но нищо не може да се направи, понеже правилникът не можел да се изменя и допълва. Брей!

Разбирам, че нищо не мога да направя на държавната администрация, в т.ч. и на вас, явно сте оперирани от чувство за законност и дълг пред хората, и все пак се надявам нещо да се промени. Просто съм си непоправим оптимист :) Нали разбирате, че не е хубаво да говорите, че се грижите за гражданите, а да правите обратното? И че мудността е порок, а не добродетел?


Искане: Очаквам отговор, че сте уведомили ВАП за молбата ми да отговорят на скромния ми сигнал от 12.07.2013, а ако може да им кажете и няколко думи за морал, почтеност и дълг към народа, ще ви бъда безкрайно благодарна. Надявам се, че дълбоко в себе си сте запазили нещо благородно и благовъзпитано и въпреки тежките времена, ще подкрепите крехкото пламъче на благородството и дълга (ох, и мен вече започва да ме е срам да произнасям такива думи след 1,5 г. мъчителна комуникация с държавните институции; дали да не взема и аз да прославям гьонсуратлъка и байганьовщината като висши постижения на българския гений?).


Предходни_разглеждания: Не. Не желаят да го разглеждат. Предпочитат да нарушават законите, в т.ч. и международните споразумения, само и само да запазят правилника за легализациите от 1958, посл. изм. 1990. Инерция? Некомпетентност? Страх? Не знам.

Допълнителни_документи: Омбудсманът, ноември 2012 г. до мен: "Договорът, който се сключва между Министерството и съответната агенция за преводи, публикуван на сайта на министерството, не е окончателен, а бланков и с всяка от агенциите се договарят допълнително условия за заплащане на преводите." http://rennie.blog.bg/drugi/2012/12/17/otgovor-ot-ombudsmana-na-pismoto-mi-ot-30-07-2012-poluchen-n.1032515  (тук има и линк към сканирания оригинал) Обясних на Омбудсмана (на вас), че фирмата, в която работя, имаше договор 18 години и никога не са били договаряни условия за заплащане нито с нас, нито с която и да е друга фирма, която познаваме. Всеки момент се очаква отговорът му (вашият отговор - ха дано, ама надали!:)))).

Прокурор от ВАП, септ. 2013 г., до собственика на фирмата, в която работя: „Няма законово изискване МВнР да обявява търг за сключване на договорите по чл.2а ал.2 от Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа за извършване на официални преводи на документи." http://www.softisbg.com/my_first_blog/otgovor-ot-vap-na-pismoto-mi-ot-26082013.html (тук има и линк към сканирания оригинал)

В същото време Комисията по петициите към Европейския парламент обяснява, че МВнР има право да предявява изисквания към потенциалните си изпълнители, които кани за участие в обществена поръчка (търг). В Комисията към ЕП явно са си помислили, че става дума именно за търговете, които МВнР обявява по ЗОП. Как да се сетят горките, че МВнР сключва стотици договори по чл. 2а, ал. 2 от правилника - без търг и без клаузи за заплащане от Възложителя към Изпълнителя! Кой да им каже? Становище на Комисия по петициите към ЕП - 28.08.2013 г.: 

http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/peti/cm/1004/1004004/1004004bg.pdf

(аз не съм писала до Комисията по петициите в ЕП! намерих отговора в интернет - общодостъпен е)

Комисията е сезирана от агенциите, ужасени от т.нар. нови изисквания на Младенов. Вероятно те са подвели Комисията с лъжливи обяснения, че МВнР им е възложител (нали така пише в договора по чл. 2а, ал.2 от правилника) Страшна работа! Европа не може да си представи какви ги вършат във Външно.

Не се и съмняваме, че МВнР много добре знаят как се сключва договор с частна фирма. Засега се правят на ударени, понеже Прокуратурата ги пази и затова спокойно си държат на сайта списък с около 650 агенции, сключили фиктивен договор по незаконосъобразен правилник. Е, не са съвсем спокойни, защото ние продължаваме кореспонденцията с Външно и други институции.

 

 

 

Главен блог: http://rennie.blog.bg/
Имейл: rennie@softisbg.com
Мобилен: 0888 60 90 72
Стационарен: 052 988 600


 

 
----- Original Message -----
Sent: Thursday, January 23, 2014 2:34 PM
Subject: очаквам отговор от 23.10.2013

Здравейте,
 
Очаквам отговор от 23.10.2013 г. Въпросът е от обществена значимост. Моля, ако сте изпратили такъв, а по някаква причина не съм го попучила, да ме уведомите. 
 
Сигналът ми е изпратен от е-бланката на сайта Ви и е публикуван на адрес:
 
Благодаря предварително.
 
С уважение,
 
Ренета Тодорова Стоянова
моб. тел. 0888 60 90 72
стац. 052 988 600
 
 


Това е част от кореспонденцията с една мистериозна, чаровна, сладкодумна личност, която изчезна така внезапно, както се появи във виртуалното пространство на електронната ми поща.

 

01.01.2014

ЧНГ и на Вас, г-н Игрек, но кой сте Вие? Търсих информация из интернет и никъде нищо не открих за Вас.

 

 

01.01.2014

Рени здравейте,

Допада ми Вашето търсене на информация и съм удовлетворен, че не сте намерили нищо за мен в интернет. Имам негативно отношение към поместването на лична информация и данни в социалните мрежи на интернет. Те обичайно се използват в интерес на някого, който дори не познавам, което едва ли е в мой интерес. Убедил съм се не само от опит, но и от преводаческата си дейност. Далеч съм от мисълта, че специалните служби нямат възможност да следят кореспонденцията ми, дори да проникнат в личния ми компютър, но това е друга работа и поне обекта е ясен.

Ще опиша в щрихи CV битието ми. Основното ми образование е [висше техническо]. Съдбата ме свърза с [...] и от този етап у мен останаха незабравимите ми за цял живот спомени и впечатления от [...]. Последва работа в МВнР и дипломатическа служба. Още през 1991г. в институциите започна навлизането на получилите едва напоследък прозвище „калинки", чието най-голямо достойнство бяха връзките и партийния плам. Напуснах по собствено желание държавната служба, възмутен от тяхната некадърност и некомпетентност с наивността, че е настъпила ерата на неограничените възможности за личните качества. Регистрирах фирма и започнах да се занимавам с външна търговия. Особено през първите две-три години нещата вървяха много успешно, та чак до 1995г. Постепенно през този период започна организирането на мафията, която първоначално застана на входа и изхода на големите производствени предприятия и диктуваше цените, а след това и да овладява и печелившите търговски дейности. Нямах намерения нито да работя с тях, нито да се боря против тях и прекратих дейността си и по-късно си закрих и фирмата. Това не бяха единствените причини, имаше и много от бюрократичен и законодателен характер. Всичко бе направено така у нас, че бизнеса, законен или не, да се съсредоточи в определен кръг. Единствено у мен остана увереността, че никой не може да отнеме интелектуалните ми възможности, образованието и квалификацията. Насочих се там, където считах, че мога да бъда на върха, а именно владеенето на [рядък] език. Независимо от всички обществени и политически катаклизми съм търсен като експерт с този език, навсякъде където ме познават и където съм се доказал.

Ситуацията с преводаческата дейност и взаимоотношенията преводач - преводаческа фирма са ми познати до болка. Вие също сте се запознали с нея. Личи си, че много неща Ви правят впечатление защото навлизате в този бранш. [тук г-н Игрек допуска грешка. Шефът е в бранша от 80-те, аз - от края на 90-те] Избягвам да подписвам празна бланка, или лист, не защото може да има някакви сериозни негативни последствия, а защото има много сходни документи, които с малко усилия могат да се преведат от некомпетентни или неквалифицирани преводачи. Електронната поща създава сигурност в коректността на преводите. При мен идва копие от оригиналния документ, който превеждам и го връщам по пощата. На компютъра ми остават копията, а при фирмата отива превода. Нито аз мога да правя поправки след това, нито фирмата. [г-н Игрек вероятно бърка понятията „електронна поща" и „електронен подпис"] Не мога да си представя, че ще се откажа от направена неволна моя грешка при превода. [законът го позволява, бел. моя] Работим така както си я организираме, в основата на което е доверието и коректността и според случая.

Заверената пред нотариус клетвена декларация на преводача, за достоверното извършване на преводите е единственият документ, определящ отговорността на преводача пред закона. Изискването й от КО е некоректен административен акт и точно това го поставя в ролята на посредник, който печели от преводаческата дейност и отнема възможността на преводача да бъде самостоятелна стопанска единица и ограничава неговите права и възможности на свободна изява.

 

Поздрави,

с пожелания за успехи в бранша.

[...]

 

02.01.2014

Здравейте,

 

Благодаря за обстойния отговор! Весела, щастлива и успешна нова година!

 

Само един въпрос: Извършвате ли официални преводи от и на [редкия език], т.е. имате ли образователен ценз за заклет преводач? Или за Вас се прави изключение от критериите на Външно, тъй като сте с рядък език?

 

Поздрави,

Рени

 

02.01.2014

Здравейте,
Отговор:
като служител на външното министерство, с министерска заповед съм се явявал два пъти на изпит пред комисия на СУ за определяна степента на влодеене на
[редкия]
език и съм го защитил и двата пъти с отличен, за което имам издадена служебна бележка. Съгласно действащите закони е било достатъчно да  ми се признае пожизнено владеенето на езика и на това основание съм получавал, получавам  и сега парично възнаграждение. Незнанието на тези закони, от време-на време, са ми създавали проблеми при продаването на документи от различни фирми за  лицензиран преводач към КО, но след това са ме утвърждавали. Някои понастоящем истерично желаят да зачертаят голяма част от моето поколение от историята и с тази цел дори действащите закони, според които живеем.
Това последното не го приемайте лично, а като мой извод от сегашната кадрова политика като цяло.

Поздрави,
[...]

 

 

02.01.2014 23:30

Здравейте,

 

благодаря за отговора. Много сте точен. Имам чувството, че общувам с човек на пагона :) Вие толкова ли сте възрастен, че говорите за зачертаване на голяма част от Вашето поколение?

 

Аз самата не съм вече в първа младост. На 56 съм, но изглеждам на около 65.

 

От година и половина се мъча да хвана бика за рогата, както се изрази наскоро една колежка от нашето поколение (общо взето нашето).

 

Вие нали знаете, че МВнР поддържа някои незаконосъобразни практики в една област, несвойствена за външно министерство? Бяхте споменали нещо за намеренията на МВнР да остави заверките на преводаческите подписи на нотариусите?

 

Искате ли да ми кажете още нещо по въпроса или това е всичко, което знаете?

 

Поздрави,

Рени

 

  

Постижения в борбата за прекратяване на незаконосъобразните практики по извършване и заверяване на официални преводи в България, започнала през юли 2012 г.

http://softisbg.com/rennies_blog/2013/12/post-86.html

 

 

05.01.2014

Здравейте,

Бил съм 10 години военен, но мразех военщината и напуснах. Не бяха причина порядките защото са задължителни, а многото хора с нисък интелект в армията, които за да се докажат, че стоят над всички използваха командния принцип и простотиите и диващините изобилстваха. В този момент съдбата бе с мен - търсеха кадри с [моя рядък] език от МВнР. От тук започна вторият впечатляващ и важен етап от моя живот. Възможността да пътувам в много страни, допринесе да погледна с други очи на света и да преценя що за стока сме ние българите. Дипломатическата среда бе съвсем друга работна обстановка за мен. Общувах и контактувах с представители на различни страни в атмосфера на уважение, толерантност, коректност и професионално отношение към задачите, които изпълнявахме. Никой от колегите не изхождаше от политическия режим на своята страна и не демонстрираше политическа обвързаност. Като, че ли всички бяхме единодушни, че политиката е инструмент, масово използван от партиите за манипулиране и управление на обществото.  И един мой извод за комунизма и религията - и двете демонстрират антагонизъм и несъвместимост помежду си, а всъщност са едно и също нещо, защото са култови системи, а два култа едновременно са невъзможни.

Роден съм през [...]г. и изглеждам приблизително като всички мои връстници [...].

Имам впечатления от разнолики етапи на живота. Помня [тук следва един доста дълъг, много приятен мемоарен откъс, който икономисвам с цел да не разкрия въпросната личност]

[...] Не мога да се оплача от житейската си съдба, която ми предостави разнообразие, което много други не са имали. Стъпвал съм в почти всички държавни институции. Преминал съм от ситуация на оцеляване до безпроблемност. Гледал съм със завист витрините с неща, които не можех да си позволя да купя, до изплащане на ведомствения ми апартамент, след като напуснах държавната служба, с усилия равни все едно съм се почерпил две бири. Иначе на военните и държавните служители им се носеше славата, че получават шапка с пари. Независимо от това продължавам да живея  [скромно].

Не поддържам тезата за нерегламентирани практики от МВнР. Всичко е в някакви законови и подзаконови рамки, защо то е активен участник в международните отношение и всяка дейност, която не е свързана със закона би била забелязана. Ако се разровим можем да намерим у нас други институции, които работят извън закона.

Въпроса свързан с изменение на преводаческата практика мина много набързо и смътно си спомням, че бе инициатива на преводаческата гилдия, дори се организира някакъв протест, но аз не участвах защото бях убеден, че няма да има ефект. Ето и сега събитията го доказват. Вероятно имам някакви следи от този момент на компютъра, или на хартия, но не знам точно къде са. Ако ги  открия ще споделя.

Поздрави, [...].

 

 

06.01.2014

Здравейте, г-н Игрек,

 

Благодаря за хубавия, подробен отговор. Обичам разкази за [...]. Съгласна съм, че идеологиите и религиите си приличат. То си е нормално, според мен. Нали едни от други преписват, как да не си приличат? Ние в университета учехме, че в литературата съществуват т. нар. архетипове. Това са най-старите разкази и приказки на света. От тях се развиват всички останали. Колкото и разнообразни да са купищата художествени творби от най-дълбока древност до днес, те в крайна сметка се свеждат до няколко основни теми: бедната девойка, която става принцеса („Пепеляшка"), смелият воин, който побеждава всяко зло („Херкулес"), нежната красавица, която укротява звяра и т.н.  Същото е и с идеологиите и религиите. Демокрацията, например, да не е от вчера, я?  

 

Сега, по въпроса за МВнР. Казвате: "Не поддържам тезата за нерегламентирани практики от МВнР. Всичко е в някакви законови и подзаконови рамки, защо то е активен участник в международните отношение и всяка дейност, която не е свързана със закона би била забелязана."

 

Това, че дейността на МВнР по организиране на преводаческата дейност не е свързана със закона, ще бъде забелязано - рано или късно. По-добре рано, отколкото късно, разбира се. За съжаление, шансът да стане рано, е пропуснат. Много години са минали, откакто Правилникът за легализациите не е изменян. Резултатът е плачевен.

 

И ние до лятото на 2012 г. не се бяхме замисляли, че има нещо нередно в договорите, които МВнР сключва с фирми за преводи на основание чл. 2а, ал. 2 от Правилника за легализациите от 1958, посл. изм. 1990. Хората са склонни да се доверяват на авторитети. И така трябва да бъде - това си е съвсем в реда на нещата. Иначе ще настъпи хаос.

 

Проблемите възникват, когато авторитетите допуснат грешка и става страшно. Повличат много народ. Не смятам, че МВнР нарочно е допуснало грешка с тези договори. Напротив, служителите там сигурно са си мислили, а и все още си мислят, че всичко, което вършат, е законно. Иска им се да е така. Напълно ги разбирам. Сигурно се чудят как да излязат от тази каша, която други са забъркали преди тях.

Та ето какво излезе, като започнахме да се замисляме върху два прости въпроса.

1-ви въпрос: Какъв е този Правилник за легализациите?

2-ри въпрос: Какви са тези договори по него?

Отговорите не дойдоха лесно, но благодарение на това, че писахме писма до различни институции, сега разполагаме с няколко писмени становища. Давам думата на авторитетите:

1.Писмо изх. № 12ПР-1149/21.03.2013 от МВнР до МС: Правилникът за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа от 1958, посл. изм, 1990, е "една отдавна остаряла правна уредба, която не отговаря на новите обществени отношения", a

"удостоверяването на подписа на преводача от страна на МВнР е дейност, която

не би следвало да се извършва от ведомството, не е законосъобразна и следва

да бъде прекратена" или с две думи - че нещата могат и трябва да се

променят:

http://rennie.blog.bg/novini/2013/03/21/pismo-izh-12pr-1149-21-03-2013-ot-mvnr-do-ms-s-kopie-do-men.1066704

 

2. Министерски съвет потвърди официално, писмо № 2711/28.03.2013 г., че "Правилникът няма законово основание за издаване и не съответства на разпоредбите на Закона за нормативните актове":

http://rennie.blog.bg/novini/2013/03/29/pismo-ot-ms-2711-12-ot-28-03-2013.1069571

 

3. Омбудсманът на РБ г-н К. Пенчев официално потвърди, писмо изх. №

3589/19.07.2013 до мен, че Правилникът за легализациите "противоречи на

действащата нормативна уредба"

http://softisbg.com/rennies_blog/2013/07/-3589-19072013.html

 

4. През май т.г. Омбудсманът на РБ, г-н К. Пенчев, даде становище в писмо до колега (преводач с фирма): „ недопустимо е толкова важни въпроси като осигуряване качеството на официалните преводи на документи, с които много често се гарантират съществените правни и имуществени интереси, да се уреждат от несъобразен с ратифицирането на Хагската конвенция нормативен акт."

http://editor.slavic-center.com/deystviyata-na-ombudsmana-po-otnoshenie-na-pravilnika-i-statuta-na-prevodachite/

NB! „несъобразен с ратифицирането на Хагската конвенция нормативен акт"!

 

5. В края на ноември 2013 г. г-н Р. Лашев, директор на "Консулски отношения" в МВнР написа в официално писмо до Приемна на Министерски съвет: "Безспорен е факта, че "Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа" (Утвърден с ПМС 184 от 1958 г., обн., ДВ, бр. 73 от 12.09.1958 г., изм., бр. 10 от 4.02.1964 г., бр. 77 от 28.09.1976 г., бр. 96 от 7.12.1982 г., бр. 77 от 4.10.1983 г., бр. 103 от 25.12.1990 г.) не отговоря на съвременните изисквания, както и е в противоречие с действащото законодателство. Правилникът не е основан на нормативен акт от по-висока степен"

http://softisbg.com/rennies_blog/2013/11/-2013.html

 


За договора засега все още нямаме официално становище, което заслужава да се постави в отчета на постиженията в борбата срещу незаконосъобразните практики по заверка на официалните преводи в системата на МВнР.  Досега за него са се изказали само Омбудсманът и един прокурор:


Омбудсманът, ноември 2012 до мен:
"Договорът, който се сключва между Министерството и съответната агенция за
преводи, публикуван на сайта на министерството, не е окончателен, а бланков
и с всяка от агенциите се договарят допълнително условия за заплащане на
преводите."

http://rennie.blog.bg/drugi/2012/12/17/otgovor-ot-ombudsmana-na-pismoto-mi-ot-30-07-2012-poluchen-n.1032515
(тук има и линк към сканирания оригинал)

В края на октомври 2013 изпратих писмени обяснения до Омбудсмана на РБ, че фирмата, в която работя, имаше договор 18 години и никога не са били договаряни условия за заплащане нито с нас, нито с която и да е друга фирма, която познаваме. Всеки момент се очаква отговор.


Прокурор от ВАП,  септ. 2013, до Хари:
Няма законово изискване МВнР да обявява търг за сключване на договорите по
чл.2а ал.2 от Правилника за легализациите, заверките и преводите на
документи и други книжа за извършване на официални преводи на документи."

http://www.softisbg.com/my_first_blog/otgovor-ot-vap-na-pismoto-mi-ot-26082013.html

(тук има и линк към сканирания оригинал)


В същото време Комисията по петициите към Европейския парламент обяснява, че
МВнР има право да предявява изисквания към
потенциалните си изпълнители,
които кани за участие в обществена поръчка (търг)
. В Комисията към ЕП явно
са си помислили, че става дума именно за търговете, които МВнР обявява по
ЗОП. Как да се сетят горките, че МВнР сключва стотици договори по чл. 2а,
ал. 2 от правилника - без търг и без клаузи за заплащане от Възложителя към
Изпълнителя! Кой да има каже?


Становището на Комисия по петициите към ЕП е публикувано на адрес:
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/peti/cm/1004/1004004/1004004bg.pdf
(ние не сме писали до Комисията по петициите в ЕП! намерих отговора в
интернет - общодостъпен е)

Комисията е сезирана от агенциите, ужасени от т.нар. нови
изисквания на Младенов. Вероятно агенциите са подвели Комисията с лъжливи
обяснения, че МВнР им е възложител (нали така пише в договора по чл. 2а, ал.2
от правилника) Страшна работа! Европа не може да си представи какви ги вършат
във Външно!

Сърдечни поздрави,

Рени

Ако имате време, можете да прегледате тези обяснения:
1. Защо ние от фирма „Софтис" не желаем да подновим договора си с МВнР -
историята на едно трудно решение
http://rennie.blog.bg/novini/2013/04/28/zashto-nie-ot-firma-softis-ne-jelaem-da-podnovim-dogovora-si.1105060

2. Как се заверяват официалните преводи:

- в САЩ: http://softisbg.com/rennies_blog/2013/10/post-84.html
- в Канада: http://softisbg.com/rennies_blog/2013/09/post-80.html

 

3. Как се заклеват преводачите в Европа?

- ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕВОДАЧИТЕ В РАЗЛИЧНИТЕ ЕВРОПЕЙСКИ СТРАНИ, март 2012
http://rennie.blog.bg/drugi/2013/01/21/oshte-informaciia-za-prevodachite-v-razlichnite-evropeiski-s.1044763
(извлечение от доклад на Христина Тодорова от администрацията на ВСС, има
линк към оригиналната публикация на доклада в пълния му вид)
Резюме: Оторизацията е персонална - някъде е с изпит, другаде - без.

- КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ВЪПРОСИТЕ НА СЪДЕБНИЯ ПРЕВОД, ноември 2012
http://rennie.blog.bg/drugi/2013/01/21/konferenciia-po-vyprosite-na-sydebniia-prevod.1044850
Резюме: Необходим е регистър на съдебните преводачи и закон за съдебния
преводач

- КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА СЪДЕБНИЯТ ПРЕВОДАЧ В ЧЕХИЯ
http://rennie.blog.bg/drugi/2012/12/24/kakvo-predstavliava-sydebniiat-prevodach.1034850
Резюме: Без изпит. Има печат. Никой не дозаверява преводите му.

4. ДА, МВнР ИМА ПРАВО ДА ПОСТАВЯ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ФИРМИТЕ ЗА ПРЕВОДИ (ако им беше истински Възложител, но не е, фиктивен е) http://softisbg.com/rennies_blog/2013/06/post-56.html

 

5. КРАТКИ И ЯСНИ РАЗЯСНЕНИЯ ЗА ПРЕВОДИ И ЛЕГАЛИЗАЦИЯ НА ДОКУМЕНТИ (превод от англ. език)
http://softisbg.com/rennies_blog/2014/01/post-91.html

Авторите са австрийци, мисля, че от тяхното Министерство на образованието.

 

6. Как Вигенин отмени новите изисквания на Младенов
http://softisbg.com/rennies_blog/2013/12/post-89.html

Резюме: С устно решение, защото не съществуват и никога не са съществували де юре.

 

7. Кореспонденция със служител от бг посолство в държава от ЕС, 27.12.2013 -06.01.2014
http://softisbg.com/rennies_blog/2013/12/-27-30122013.html

 

 

 

ПП. Оттогава изминаха повече от две седмици, но отговор от мистериозния господин няма. Вероятно и той се уплаши и млъкна, като всички.

 

 

24.01.2014

 

 

 

Главен блог: http://rennie.blog.bg/
Имейл: rennie@softisbg.com
Мобилен: 0888 60 90 72
Стационарен: 052 988 600

 

 

(първи ден от кореспонденцията)

ДО АДВОКАТ ХИКС

 

Уважаеми адвокат Хикс,

 

Прочетох отговора Ви на въпроса как се регистрира преводаческа агенция на адрес [...].

 

Вашият отговор е, че след регистрацията по Търговския закон, трябва да се обърнем към МВнР за признаване на преводите.

 

За ТЗ е ок, но за МВнР не е правилно. МВнР "регулира" незаконосъобразно преводаческата дейност по един вехт правилник за легализациите, заверките и преводите, който е отменен от Хагската конвенция за апостила още от 2001 г., когато тази международна конвенция влиза в сила за РБ. Станало е голямо недоразумение. От година и половина водя кореспонденция с МВнР, МС, Президентството, Прокуратурата и др. Всеки момент се очаква официално изявление по въпроса и съответни действия в посока възстановяване на законността.

 

Ако желаете, можете да прегледате няколко кратки информационни материали. Надявам се като юрист да Ви заинтересува и казусът с новите изисквания към преводаческите агенции, уж въведени със заповед на бившия външен министър.

 

Как Правилникът за легализациите беше отменен още през 2001 г. от Конвенцията за апостила, без никой юрист да разбере :)
(по този нещастен правилник все още се "регулира" и преводаческата дейност в България; Външно злоупотребява с юридическата некомпетентност на собствениците на агенции и ги подвежда да подписват фиктивен договор с министерството по чл. 2а, ал. 2 от правилника-фантом)
http://softisbg.com/rennies_blog/2013/12/-2001.html

 

Кратък сравнителен анализ на фиктивния договор с МВнР по чл. 2а, ал. 2 от Правилника за легализациите:
http://softisbg.com/rennies_blog/2013/06/post-56.html

 

Как Вигенин отмени новите изисквания на Младенов

(с устно решение, защото заповедта на Младенов беше една елементарна измамна схема)

http://softisbg.com/rennies_blog/2013/12/post-89.html

 

Феодалният модел на преводаческата дейност в България
http://softisbg.com/rennies_blog/2013/12/post-88.html
(написано по повод изказването на Вигенин, че българите не са просяци във Великобритания; изразява се съгласие с министъра, след което се показва, че преводаческите агенции и преводачите са просяци в България)

 

Всичко най-хубаво,

 

Рени Стоянова, преводач от "Софтис" - Варна

образование: полувисше (медицина) и висше (англ. филология)

Блог:  http://rennie.blog.bg/
За нашата фирма:

Защо ние от фирма „Софтис" не желаем да подновим договора си с МВнР - историята на едно трудно решение

http://rennie.blog.bg/novini/2013/04/28/zashto-nie-ot-firma-softis-ne-jelaem-da-podnovim-dogovora-si.1105060

 

КАК ЕДИН ФИКТИВЕН ДОГОВОР МОЖЕ ДА СЪСИПЕ ЦЯЛО СЪСЛОВИЕ (преводаческото съсловие)
http://rennie.blog.bg/drugi/2012/11/18/kak-edin-fiktiven-dogovor-moje-da-sysipe-cialo-syslovie.1021729

  

 

(същия ден)

ОТ АДВОКАТ ХИКС:

 

Уважаема госпожо Стоянова,
Благодаря Ви, че ме четете.
Няма съмнение, че за да работите по стопански начин, трябва да имате
регистрация по търговския закон, което да направи така образуваното
предприятие пълноправен и легален участник в стопанските отношения у нас
със съответните присъщи права и отговорности по закона за счетоводството,
по закона за ДДС и по другите нормативни актове, които регулират
наемането на работна сила, наемането на помещение, плащането на държавни
вземания и постигането на крайната цел - извличането на печалба от
дейността.
Затова е препоръчително и да ползвате адвокат.
Както и да спазите процедурите в Министерство на външните работи за
легализиране на преводите и признаването им като официален документ.
И естествено - международните договори, по които РБ и ЕС са страни,
включително и Конвенцията за апостила.
Що се отнася до споровете Ви, които сочите, препоръчвам Ви да ползвате
обезателно адвокат - най-малкото за изготвянето на един компетентен правен
анализ, който да Ви даде отговор на възникналите въпроси.
 

 

 

(същия ден)

ДО АДВОКАТ ХИКС

Здравейте, адвокат Хикс,

Благодаря за отговора!  Нещата ще се променят, вече има сигурни признаци,
като например:

Омбудсманът за Правилника: "несъобразен с ратифицирането на Хагската
конвенция нормативен
акт"
http://editor.slavic-center.com/deystviyata-na-ombudsmana-po-otnoshenie-na-pravilnika-i-statuta-na-prevodachite/.

МВнР, март 2013: [Правилникът за легализациите] е "една отдавна остаряла
правна уредба, която не отговаря на новите обществени отношения", a
"удостоверяването на подписа на преводача от страна на МВнР е дейност, която
не би следвало да се извършва от ведомството, не е законосъобразна и следва
да бъде прекратена."  " Правилникът за легализациите, заверките и преводите
на документи и други книжа противоречи на действащата нормативна уредба и
поради тази причина не може да бъде изменян и допълван. Правилникът няма
законово основание за издаване и не съответства на разпоредбите на Закона за
нормативните актове"
http://rennie.blog.bg/novini/2013/03/21/pismo-izh-12pr-1149-21-03-2013-ot-mvnr-do-ms-s-kopie-do-men.1066704

МВнР, ноември 2013:  "Безспорен е факта, че "Правилника за легализациите,
заверките и преводите на документи и други книжа" (Утвърден с ПМС 184 от
1958 г., обн., ДВ, бр. 73 от 12.09.1958 г., изм., бр. 10 от 4.02.1964 г.,
бр. 77 от 28.09.1976 г., бр. 96 от 7.12.1982 г., бр. 77 от 4.10.1983 г., бр.
103 от 25.12.1990 г.) не отговоря на съвременните изисквания, както и е в
противоречие с действащото законодателство. Правилникът не е основан на
нормативен акт от по-висока степен евентуални негови изменения и допълнения
биха се явили в момента правно и практически необосновани."
http://softisbg.com/rennies_blog/2013/11/-2013.html

Всичко най-хубаво,

Стоянова

 

 

(на другия ден, втория)

ОТ АДВОКАТ ХИКС

 

Здравейте,
Според чл. 43, т. 25 от Устройствения правилник на МВнР, консулската
дирекция осигурява административно обслужване на физически и юридически
лица във връзка с легализациите и заверките на документи и други книжа в
съответствие с действащото законодателство.
Вижте, когато един документ е издаден в чужбина, трябва лицата у нас да
имат сигурност, че е истински и съдържанието му може да предизвика правни
последици у нас.
За целта се прилага или Хагската конвенция, или двустранни договори за
правна помощ.
С полагането на апостил по установения ред съответната държава, се
потвърждава истинността на съответния чуждестранен официален документ.
А щом документът е официален, а не е частен, значи посочените в него факти
и обстоятелства се считат за доказани и всеки, който чете този документ,
следва да вярва в тези обстоятелства, освен ако не бъдат оспорени по
съдебен ред.
До тук добре.
Но възниква въпросът какво е съдържанието на документа, написан на чужд език.
Затова тези документи, снабдени с апостил, трябва да бъдат преведени на
български език.
По начин, че преводът да е точен и да не изкривява ни най-малко
съдържанието и смисъла на чуждестранния официален документ.
Отговорно за това е нашето МВнР.

 

[адвокат Хикс, както и много други адвокати, тук допуска грешка; единственият нормативен акт, който вменява подобна отговорност на МВнР, е т. нар. правилник за легализациите, заверките и преводите от 1958, посл. изм. 1990, а той е незаконосъобразен по признание на самото Външно министерство]

 

Затова е добре преводът да е направен от български консулски или
дипломатически служител в съответната държава.

 

[извършването на преводи не е част от консулските и дипломатическите дейности (функции)]


Тези служители имат удостоверителни функции, почти равностойни на
функциите на нотариусите.

 

[да, удостоверителни! но нямат функции да извършват преводи, освен в държавите, където въпросът за извършване на преводи не е уреден нормативно и в посолството или консулството работи преводач - пише го в Тарифа №3]


Те познават тънкостите на местния език, разполагат с възможности да
осигурят адекватност на термините и да ги транспонират на български
административен и правен език.
Много страни, включително и нашата страна, оторизират у нас Агенции за
преводи, които да са в състояние да извършат преводи от заклети преводачи
и да осигурят легализация на преводите така, че да бъдат използвани в
административния и съдебния оборот у нас.

 

[в другите страни се оторизират преводачи - поименно, конкретен човек за конкретен език, само в България се оторизират посреднически агенции, и то как? чрез сключване на фиктивен договор по чл. 2а, ал. 2 от незаконосъобразния правилник за легализациите; по договор МВнР е Възложител, а стотиците частни посреднически агенции за преводи, повечето от които нямат дори един-единствен правоспособен преводач в офиса - Изпълнители]

 

Целта е в края на краищата всеки ползвател на чужд официален документ да
има сигурност, че документът е официален за съответната държава и че
преводът му е легализиран у нас.

 

[пояснявам за читателите: ако документът е издаден, да речем, в Полша, апостилът се поставя в Полша - това именно е гаранцията, че е официален, а преводът е най-добре да се извърши у нас, в България; и обратното - ако документът е издаден в РБ, апостилът се поставя у нас, а преводът се извършва в Полша (давам примера с Полша, защото точно тя изпрати официално съобщение в края на 2012 г. до МВнР, че вече не признава нашите „агентски" преводи и държи преводите от български на полски език да се извършват от полските заклети преводачи; Полша даде линк към регистъра, за да е пределно ясно какво означава оторизирани (заклети) преводачи, но МВнР не даде широка гласност на това важно съобщение и българските агенции продължиха да заблуждават гражданите, че извършват официални преводи на полски език]


Бъдете сигурна, че всеки български официален документ се признава в
чужбина по аналогичен начин.
Например акт за раждане, или брачно свидетелство, или съдебно решение за
развод, издадени у нас, след като бъдат снабдени с апостил, придобиват
качеството на официален документ и в чужбина и са доказателство за
съответните обстоятелства. Защото в чужбина хората не са длъжни да знаят
кой орган у нас за издаването на кой документ е компетентен според нашето
законодателство. Тези документи по аналогичен ред се превеждат по
контролиран от съответната държава начин така, че и преводът да е
легализиран и да създава сигурност за всеки, че разбира точно смисъла на
съдържанието на документа.
Видях цитираният от Вас правилник, който наистина е архаичен и не отговаря
на изискванията на закона за нормативните актове.
Предполагам, че след като през септември тази година е бил издаден
устройственият правилник на министерството, където Ви посочих съответния
нормативен текст, ще бъдат предприети мерки и за нормативното регулиране
на преводите и по специално - на легализациите и заверките им.

 

Цялата работа е за да има стабилност и сигурност и да се избегнат
възможностите за поява на неистински документи.

 

[адвокат Хикс очевидно бърка понятията „документ" и „превод на документ"; не е само той; разговаряла съм с мениджъри на ПА, които смятат, че като се завери подписа на преводача в МВнР (в нарушение на ЗННД), се гарантира истинността на преведения документ]
-----------------

 

 

(на третия ден от кореспонденцията)

ДО АДВОКАТ ХИКС

 

Здравейте,

 

Приятно съм изненадана, че отново получих писмо от Вас.

Вижте, има много заблуди по отношение заверката на преводите (преводите на документи, не самите документи! двете често се бъркат)

 

Може би и аз Ви заблудих. Трябваше още отначало да се представя изрично и ясно. Не търся консултация, а разпространявам информация за порочните практики по „регулиране" на преводаческата дейност от страна на МВнР. Заедно с шефа ми (преводач от/на сръбски и собственик на фирма за преводи „Софтис", регистрирана през 1994) водим официална кореспонденция с Омбудсмана, МВнР, МС, ВАП, МП и др. от година от половина. За този период сме се консултирали с не един адвокат. Целта е преодоляване на дългогодишните насложили се недоразумения и прекратяване на незаконосъобразните практики по „регулиране" на преводаческата дейност от страна на МВнР.

 

МВнР вече започна да осъзнава, че не е компетентният орган по  преводите на документи. И наистина -  единственото основание на МВнР да се занимава с преводите е Правилникът за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа от 1958 г, посл. изм. на 25.12.1990 г. - преди 23 години! За този правилник Външно вече призна, през март и ноември т.г.,  че е незаконосъобразен и противоречи на съвременното законодателство

 

Ще кажете, като е незаконосъобразен, ще го приведат в съответствие и готово. Да, ама не може! Пак по признание на самото МВнР, правилникът не може да се изменя и допълва, тъй като „няма законово основание за издаване и не съответства на разпоредбите на Закона за нормативните актове" (март т.г.) „не е основан на нормативен акт от по-висока степен" (ноември т.г.). По същата причина не може и да се отмени. За отмяната МВнР още не са си признали, но то се подразбира.

 

Мартенското писмо от МВнР до МС с копие до мен:

http://rennie.blog.bg/novini/2013/03/21/pismo-izh-12pr-1149-21-03-2013-ot-mvnr-do-ms-s-kopie-do-men.1066704

(тук има и линк към сканирания оригинал)

 

Ноемврийското писмо от МВнР до МС с копие до мен:

http://softisbg.com/rennies_blog/2013/11/-2013.html

(тук също има и линк към сканирания оригинал)

 

През май т.г. и Омбудсманът на РБ, г-н К. Пенчев, даде становище: „ недопустимо е толкова важни въпроси като осигуряване качеството на официалните преводи на документи, с които много често се гарантират съществените правни и имуществени интереси, да се уреждат от несъобразен с ратифицирането на Хагската конвенция нормативен акт."

http://editor.slavic-center.com/deystviyata-na-ombudsmana-po-otnoshenie-na-pravilnika-i-statuta-na-prevodachite/

NB! „несъобразен с ратифицирането на Хагската конвенция нормативен акт"!

 

Работата ще се окаже много дебела. България се прави, че спазва Хагската, а тайничко си се кланя на стария правилник.

 

Правилникът е трябвало да бъде заменен с нов още през 2001 или скоро след това, защото е отменен от Международната конвенция за апостила - пише го в самия правилник (чл. 25). Поне заглавието му е трябвало да бъде сменено. Откакто БГ е ратифицирала тази конвенция, правилникът вече не е за всички легализации, а само за легализациите на документи от и за държави извън Конвенцията за апостила. Наистина, достатъчно е било да сменят поне заглавието му. Но нали не може да се изменя ...   

 

Разпоредбите на този незаконосъобразен правилник са залегнали в огромен брой действащи закони и наредби, хиляди договори се сключват по чл. 2а, ал. 2 от него, съдии и прокурори го цитират, студенти по право го изучават ... Голямо недоразумение, голямо!

 

Разбира се, когато ние, 2-3-ма преводача, започнахме диалог с институциите, изобщо не подозирахме колко сериозно ще се окаже положението. Ние просто търсехме информация за нашата си дейност. Така например, в писмо до МВнР от 06.12.2012 шефът попита учтиво и с голямо уважение защо трябва да сключва договор по чл. 2а, ал. 2 от правилника, като има фирма, законно регистрирана по ТЗ. Отговориха му - трябва и толкова! И другаде писа и пак така. Писа и до МП. Оттам вече ледът леко се пропука. Министър Зинаида Златанова му отговори, че за превод пред нотариус не е необходим договор:

http://www.softisbg.com/my_first_blog/mp-15-00-32-08082013.html

(тук има и линк към сканирания оригинал)

 

Постепенно тонът на всички взе се променя.   

 

Добрата новина е, че Външно вече започна да осъзнава грешките си в "регулирането" на преводаческата дейност. Нещата ще се променят. Трудно, наистина, защото заблудите са дългогодишни, но ще се променят.

 

Вярвам, че Вие, юристите, ще се включите в диалога с институциите с молба за изработване на нов правилник  - такъв, който да е съобразен с Хагската конвенция за апостила. Засега никой юрист не е повдигал официално този важен въпрос. Имате шанс да бъдете пръв J

 

Колегите Ви, с които сме разговаряли, не желаят да ни дадат писмено становище, камо ли да изпратят официално писмо до някоя държавна институция. Един даже се така се стресна, докато се консултирахме с него, че запали втора цигара, веднага щом угаси първата, а ръцете му се разтрепераха.

 

Страшничко си е, нали?

 

Всичко най-хубаво!     

 

Рени Стоянова, бивша мед. сестра и настоящ преводач с английски език

Блог: http://rennie.blog.bg/

Имейл rennie@softisbg.com

Мобилен 0888 60 90 72

Стационарен 052 988 600

 

 

(същия ден, третия)

ОТ АДВОКАТ ХИКС

 

Здравейте,
Продължаваме в диалога.
Как смятате, че трябва да се извършва заверката и легализацията на
преводите законосъобразно?
Как става това в Сърбия?
Примерно един български акт за раждане, снабден с апостил, как се
превежда, заверява и легализира там?

 

[как се легализира български акт за раждане с апостил в Сърбия?! хмм, никак!]


Според мен търговската регистрация не може да е достатъчна, а е необходимо
лицензиране от държавен орган.

 

[лицензионните режими не са въпрос на нечие мнение; те са посочени изрично в българското законодателство; преводаческата дейност не е сред тях; наистина, във вехтия правилник е записано, че всички официални преводи се извършват от МВнР, но този правилник е от времето на старата конституция]


Иначе с една търговска регистрация ще е възможно всеки да се занимава с
всичко.

 

[ами да, възможно е „и всяка друга дейност, която не е забранена от закона"; нали по правило нещо такова се вписва в предмета на дейността на всяко търговско дружество?]

 

Пращате ми отговори без да ми пращате въпросите и така не става ясно какво
сте искали и какво сте получили.

 

[това изречение ми беше от голяма полза; за първи път си дадох сметка, колко важно е да посочвам откъде сме тръгнали; нали хората, които не са чували за проблемите в преводаческия сектор, не знаят нищо за пътя, който сме извървели от средата на 2012 досега; така се роди идеята да обяснявам, че всичко е започнало от два прости въпроса: какъв е този правилник за легализациите? и какъв е този договор по чл. 2а, ал. 2 него? - благодаря, адвокат Хикс!]
 

 

(същия ден, третия)

ДО АДВОКАТ ХИКС

 

Здравейте,

Невероятен сте! Благодаря, че не се отказвате от диалога.

"Примерно един български акт за раждане, снабден с апостил, как се
превежда, заверява и легализира там?"

Но, адвокат Хикс, какви са тези приказки? Не знаете ли, че документ,
снабден с апостил, не се легализира (чл. 2 от Конвенцията за апостила)?

Как стават работите в Сърбия ли? Много просто - по Правилник за съдебни
преводачи към Закона за съдебната власт. Преводачите се оторизират
персонално - конкретен човек за конкретен език -  и имат печати. След техния
печат никой повече не дозаверява и презаверява преводите им. Нито
нотариусите, нито МП, нито МВнР.

А ето как става в САЩ:
http://softisbg.com/rennies_blog/2013/10/post-84.html
И в Канада: http://softisbg.com/rennies_blog/2013/09/post-80.html


"не става ясно какво сте искали и какво сте получили"
Дълго е за обясняване. Отначало бяхме много объркани. Засега успехите са
скромни, защото държавната администрация е много неефективна (мудна). Ето го
отчетът:

Постижения в борбата за прекратяване на незаконосъобразните практики по
извършване и заверяване на официални преводи в България, започнала през юли
2012 г.:
http://softisbg.com/rennies_blog/2013/12/post-86.html

Всичко най-хубаво!
Рени

Ако искате, можете да почетете малко, за да се ориентирате как стоят нещата
в момента:

 

Диалози (не съвсем по Платон)

http://softisbg.com/rennies_blog/2014/01/post-92.html

 

(същия ден, третия)

ОТ АДВОКАТ ХИКС

 

Здравейте,

Документът, снабден с апостил, не се легализира, да, защото апостилът го

легализира.

Става въпрос за превода му.

Ето, има значи в Сърбия процесуална норма, която оторизира персонално

преводачите.

Как става това оторизиране според посочения от Вас правилник?

Вероятно така, че да се гарантира сигурност за верността на преводите.

За САЩ не ми говорете.

Те не са по нашето континентално право и могат да представляват само

интерес от любопитство, а не за да се търси аналогия или директно

прилагане на техни процедурни норми.

Не Ви питам за постиженията Ви в започнатата борба, а питам какви въпроси

сте задавали за да получите получените отговори.

Как се заклеват преводачите?

Никога не действайте по доверие, защото това е несериозно и в случай на

търсене на отговорност за точността на превода в съдебен процес, ще Ви

донесе затруднения и ще Ви вкара в процедура по търсене на наказателна

отговорност.

Също така е доста съмнително дали е в съответствие с чистия замисъл на

правото да ползвате преводачи, които не са на трудов договор при Вас.

 

[да, доста съмнително е, особено ако оторизацията се даваше според броя преводачи, работещи на трудов договор в агенцията, ей така, примерно:

 

- Ти какви преводачи имаш в офиса?

- С английски, немски и френски!

- На ти лиценз за английски, немски и френски!

 

Сигурно много хора си представят „оторизираната" („лицензираната") агенция за преводи и легализации на 30-50-всички езици като някакво голямо държавно учреждение, пълно със служители-преводачи, но истината е друга.

 

Ето такава е истината:

 

- Хич не ме интересуват твойте преводачи - ни къде работят, ни къде седят, ни къде спят и с кого - ха-ха-ха!, нали вършат работа, това е важното, ай ся целувай ръка, грабвай лиценза и ми се махай от главата! И умната, ей! Да ми изпращаш преводите за заверка, чу ли?

- Благодаря, Консулски! Ммц! Благодаря, Външно! Ммц! А-а, знам си аз работата!

 

 Доста неприятно е, че МВнР раздава „лицензите" на килограм така безкритично и безогледно само с една единствена цел - да събира такси от заверка на подписите на всички български преводачи (заверката също е незаконосъобразна, пак по признание на самото МВнР, но продължават да я извършват и левчетата капят ли, капят; от чужбина също се стичат поточета, във валута, защото и там, в българските посолства и консулства, също сключват фиктивни договори по чл. 2а, ал. 4 от правилника, за да заверяват подписите на тамошните преводачите).

 

От друга страна, обаче, естеството на преводаческата дейност е такова, че никак не е удобно да наемаш на трудов договор преводачи с всички езици. Едно на ръка, че няма толкова много преводачи във всеки град, друго, че всеки път, когато напусне някой преводач, трябва да си коригираш лиценза. Поради тези и други неудобства, както и някои законови съображения, оторизацията е редно да се дава на преводача, а не на агенцията. И наистина, навсякъде по света се оторизират самите преводачи, само в България - посредниците между преводачите и клиентите, и то как? посредством сключване на фиктивен договор за възлагане на работа (извършване на преводи)!]

 

 

Очевидно основният проблем за отговорността е свързан с процедурата по

заклеването на преводачите.

 

[да, сегашното заклеване към една или повече агенции е сериозен проблем, има и укриван конфликт на интереси]

 

Аз вече посочих виждането си за необходимост от лицензиране или оторизиране.

Добре е да помислите по тези въпроси.

 

[именно! персонална оторизация на дипломираните преводачи, който няма диплома - с изпит, ако е с рядък език - може и направо, нито диплома ще му искаме, нито ще го мъчим с тежък изпит; постепенно, като се завъдят преводачи, ще вдигаме летвата]

 

Иначе може само веднъж да Ви се случи да понесете наказателна отговорност

за един некоректен превод, но не Ви го пожелавам, защото е очевидно, че се

стремите към съвършенство.

А това с проблемите с движението отдавна е решимо.

Електронен подпис, куриерска служба и т. н.

друго. Агенциите нямат право да карат преводачите, които не

 

[недовършено изречение; най-вероятно става дума за  които не работят в офиса, да идват и да се подписват пред мениджъра или техническия сътрудник в офиса. Това по принцип е нотариална дейност, а агенциите не са нотариални кантори. Тук имаме много сериозно нарушение на ЗННД."]

 

Заверката на подписа също може да стане по-елегантно чрез спесимени,

подписани пред нотариус и чрез сравнения във всеки отделен случай.

 

 [най-елегантното решение е измислено и се прилага в много държави от ЕС и по света - преводачът е включен в официален регистър и разполага с личен печат; няма нужда да ходи на нотариус, направо заверява самостоятелно превода си с подпис и личен печат, след което преводът му се счита за напълно заверен и има стойност на валиден публичен акт (документ), както са сега нотариусите у нас]

 

 

Приказките за защита на конкуренцията не могат да изключат, а трябва да

предполагат задължително лицензиране на преводачите.

 

[именно! тук адвокат Хикс удари право в десетката! страшно ми хареса]

 

Иначе, ако това, което твърдите, че само търговската регистрация трябва да

е достатъчна, беше верно, болниците, които са търговски дружества, нямаше

да наемат доктори със съответните специалности и да купуват съответната

скъпа медицинска апаратура.

Лабораториите за анализ на храните например също преминават през агенцията

за акредитация.

Това е, което мисля по Вашите блянове.

Вие също очевидно нямате нужната квалификация за преводач.

 

[смята ме за посредник сигурно, нищо, по-късно ще разбере]

 

Едно е организирането на стопанската дейност, съвсем друго е гарантирането

на качество в съответствие със стандартите в Европа.

 

[да, смята ме за посредник]

 

(същия ден, третия, късно вечерта)

ДО АДВОКАТ ХИКС

Здравейте,

 

Питате как се заклеват преводачите в Европа?

 

Ето как:

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕВОДАЧИТЕ В РАЗЛИЧНИТЕ ЕВРОПЕЙСКИ СТРАНИ, март 2012

http://rennie.blog.bg/drugi/2013/01/21/oshte-informaciia-za-prevodachite-v-razlichnite-evropeiski-s.1044763

(извлечение от доклад на Христина Тодорова от администрацията на СС, има линк към оригиналната публикация на доклада в пълния му вид)

Резюме: Оторизацията е персонална - някъде е с изпит, другаде - без.

 

КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ВЪПРОСИТЕ НА СЪДЕБНИЯ ПРЕВОД

ноември 2012

http://rennie.blog.bg/drugi/2013/01/21/konferenciia-po-vyprosite-na-sydebniia-prevod.1044850

Резюме: Необходим е регистър на съдебните преводачи и закон за съдебния преводач

 

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА СЪДЕБНИЯТ ПРЕВОДАЧ В ЧЕХИЯ

http://rennie.blog.bg/drugi/2012/12/24/kakvo-predstavliava-sydebniiat-prevodach.1034850

Резюме: Без изпит. Има печат. Никой не дозаверява преводите му.

 

Пишете: „Също така е доста съмнително дали е в съответствие с чистия замисъл на
правото да ползвате преводачи, които не са на трудов договор при Вас."

Ние не ползваме. Благодаря Ви за този отговор.

 

Приказките за защита на конкуренцията не могат да изключат, а трябва да
предполагат задължително лицензиране на преводачите.
"

Още веднъж благодаря и за този отговор, адвокат Хикс! И ние така смятаме.

Ние имахме договор с МВнР в продължение на 18 години. Аз не съм собственик на фирмата. Собственикът е филолог с диплома от СУ и е един от най-добрите преводачи в България с над 30 г. опит, над 15 хил. стр. превод (повече са, но толкова пази в архив), стотици часове устен превод, вкл. в съда. Казва се Харалампи (Хари) Стоянов. И аз бях „заклет" преводач към нашата фирма в продължение на 14 г., още отпреди да завърша висшето си образование. Критериите на Външно не са високи - езикова гимназия е достатъчна, за да те направят „заклет" преводач към агенция или фирма.

 

Така че сме вътрешни за бранша. Извинявам се, ако съм Ви подвела, че питам затова, защото не знам как стават нещата.

 

За отговора от министър Зинаида Златанова, Хари изпрати жалба до Нотариалната камара с копие до МП повод един неприятен инцидент - не беше допуснат да превежда пред нотариус за свой клиент, хърватин.

Това е отговорът от министър Златанова:

http://www.softisbg.com/my_first_blog/mp-15-00-32-08082013.html

(тук има и линк към сканирания оригинал, както и към жалбата на Хари)

 

Другите въпроси, които сме задавали, за да получим отговорите в т.нар. отчет на постиженията, са основно два:

- какъв е този договор по чл. 2а, ал. 2 от правилника за легализациите

- какъв е този правилник за легализациите

 

За правилника отначало всички отговаряха, че е единственият нормативен акт, регулиращ тази материя (легализациите, заверките и преводите, най-вече преводите J). Постепенно осъзнаха, че не се шегуваме и признаха, че е незаконосъобразен, а Омбудсманът заяви изрично, че не е съобразен с ратифицирането на Конвенцията за апостила. Сега очакваме да признаят, че е отменен от тази конвенция и да изработят нов - без глава „Преводи" в него (преводите не са част от процедурата по удостоверяване автентичността на документите; между другото адвокат от Лондон ми обясни, че апостилирането на документите не се нарича легализиране; нали именно това е смисълът на Хагската конвенция за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове: вече няма легализация, а удостоверяване с апостил, обаче и в Англия по традиция викат „легализиране с апостил", както и в България).

 

За договора все още нямаме отговор, който да поставим в отчета на постиженията. Досега за него са се изказали само Омбудсманът и един прокурор:

 

Омбудсманът, ноември 2012 до мен:

"Договорът, който се сключва между Министерството и съответната агенция за преводи, публикуван на сайта на министерството, не е окончателен, а бланков и с всяка от агенциите се договарят допълнително условия за заплащане на преводите."

http://rennie.blog.bg/drugi/2012/12/17/otgovor-ot-ombudsmana-na-pismoto-mi-ot-30-07-2012-poluchen-n.1032515

(тук има и линк към сканирания оригинал)                                                               

Като му обясних, че фирмата, в която работя, имаше договор 18 години и никога не са били договаряни условия за заплащане нито с нас, нито с която и да е друга фирма, която познаваме, млъкна.

 

[тук малко попресилих, Омбудсманът е уведомен в края на октомври 2013; всеки момент се очаква отговор, бел. моя, 23.01.2014]

 

Прокурор от ВАП,  септ. 2013, до Хари:

Няма законово изискване МВнР да обявява търг за сключване на договорите по чл.2а ал.2 от Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа за извършване на официални преводи на документи."

http://www.softisbg.com/my_first_blog/otgovor-ot-vap-na-pismoto-mi-ot-26082013.html

(тук има и линк към сканирания оригинал)

 

В същото време Комисията по петициите към Европейския парламент обяснява, че МВнР има право да предявява изисквания към потенциалните си изпълнители, които кани за участие в обществена поръчка (търг). В Комисията към ЕП явно са си помислили, че става дума именно за търговете, които МВнР обявява по ЗОП. Как да се сетят горките, че МВнР сключва стотици договори по чл. 2а, ал. 2 от правилника - без търг и без клаузи за заплащане от Възложителя към Изпълнителя! Кой да има каже?

 

Комисия по петициите към ЕП:

http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/peti/cm/1004/1004004/1004004bg.pdf

(ние не сме писали до Комисията по петициите в ЕП! намерих отговора в интернет - общодостъпен е)

Комисията е сезирана от една варненска агенцийка, ужасена от т.нар. нови изисквания на Младенов. Вероятно агенцийката е подвела Комисията с лъжливи обяснения, че МВнР е възложител (нали така пише в договора по чл. 2а, ал.2 от правилника) Щура работа!  Европа не може да си представи какви ги вършат във Външно J  

 

Не се и съмняваме, че МВнР много добре знаят как се сключва договор с частна фирма. Засега се правят на ударени, понеже Прокуратурата ги пази и затова спокойно си държат на сайта списък с около 650 агенции, сключили фиктивен договор по незаконосъобразен правилник. Е, не са съвсем спокойни, защото ние продължаваме кореспонденцията с Външно и други институции.

 

Сърдечни поздрави,

Рени

Защо ние от фирма „Софтис" не желаем да подновим договора си с МВнР - историята на едно трудно решение
http://rennie.blog.bg/novini/2013/04/28/zashto-nie-ot-firma-softis-ne-jelaem-da-podnovim-dogovora-si.1105060

 

 

(същия ден, третия, много късно вечерта)

ОТ АДВОКАТ ХИКС

 

Здравейте,
Ама Вие ми харесвате.
Умора нямате.
Ето.
Значи трябва да има оторизация.
При това - персонална.
Правилно.
Критерият езикова гимназия е изключително висок.

 

[наистина ли? чак пък изключително висок - не, но пък ако няма достатъчно висшисти, става!]

 

Отново подчертавам, че удостоверяването на автентичността на
документите става с апостил, но въпросът е да се удостоверява точността на
преводите им.
Сега поставяте въпрос за заплащането на лицензирането.

 

[не съм, но защо пък не? в много страни има такава такса]

Очевидно трябва да има такса за тази административна услуга.
Както МВнР събира такси за консулските услуги.
Какво смята Съюзът на преводачите относно процедурата по заверка и
легализация на преводите на официални документи?
Не е важно кой е собственик на търговското дружество, а кой е управител,
защото той носи отговорност за дейността на дружеството.
-------------------------------
 

 

(след няколко дни)

ДО АДВОКАТ ХИКС

                                                                                                        

 Здравейте,

 

Дължа Ви един отговор от миналата година и реших най-после да се издължа.

Отговарям подред:

"Сега поставяте въпрос за заплащането на лицензирането.

Очевидно трябва да има такса за тази административна услуга."

Съгласна съм, че може да се постанови със закон такса за персонално

лицензиране на преводач за извършване на преводи от и на конкретен език.

 

 

„Както МВнР събира такси за консулските услуги."

Приемам, че сте искали да кажете „в системата на МВнР". Такси за консулски

услуги не се събират в РБ, а в чужбина. Уточнявам тази дреболия, защото

много хора все още смятат, че консулските услуги се извършват в самото

министерство, на територията на РБ. Дори съдиите от ВАС смятат така! Осем

съдии от ВАС съвсем сериозно се занимаваха със заповед  № 95-00-152/2012 г.,

издадена „за нуждите на консулското обслужване в МВнР" и подписана от бившия

външен министър Николай Младенов. Два състава - три- и пет-членен! Заповедта

беше оспорена пред ВАС в законния срок от няколко агенции за преводи и

легализации (ние не бяхме сред тях), защото не им харесваха новите, повишени

изисквания, които уж се въвеждаха с нея. Върховният съд потвърди в две

определения, че със заповедта наистина се въвеждат повишени изисквания към

фирмите за преводи в РБ, но не може да се отмени, защото новите изисквания

не засягат гарантирани от закона права и свободи на фирмите. Сегашният

външен министър г-н Вигенин обаче обяви, че новите изисквания се отменят,

без да се отменя самата заповед № 95-00-152/2012 г., с което доказа

категорично, че съдиите от ВАС са се заблудили, че със заповедта се въвеждат

нови изисквания за фирмите в РБ.

 

Заповед № 95-00-152/2012 г:

http://www.mfa.bg/uploads/files/zapoved.pdf

 

Как Вигенин отмени новите изисквания на Младенов:

http://softisbg.com/rennies_blog/2013/12/post-89.html

 

 

 „Какво смята Съюзът на преводачите относно процедурата по заверка и

легализация на преводите на официални документи?"

СПБ поддържа незаконосъобразните процедури. По-точно, не осъзнава, че са

незаконосъобразни. Години наред поддържат договорни отношения с МВнР на

основание незаконосъобразния Правилник за легализациите и също предлагат преводи и легализации, като стотиците агенции в страната. Има ги в списъка на „оторизираните агенции" на сайта на МВнР. За първи път им писах през юни 2013, като им поставих въпроса за този договор. През септември с.г. им напомних, че очаквам отговор. Писах и до Асоциацията на преводачите (АП) с молба за съдействие. АП са се отцепили от СПБ през 90-те. През декември най-после от СПБ ми отговориха, но незадоволително. Твърдят, че са се борили от 1991 г. за създаване на регистър на преводачите. Явно не разбират, че регистър няма да може да се състави, докато не се прекратят съмнителните договорни отношения между МВнР и агенциите, в т.ч. и СПБ. Дотогава МВнР ще продължи да отговаря, че няма задължение да поддържа регистър и на преводачите, а само на фирмите, както е отговорило и на председателя на БАППА (Българска асоциация на професионалните преводачески агенции), който също е поставил въпроса за регистър на преводачите през декември 2012 и е получил именно такъв отговор от МВнР на 02.01.2013 г.:

 

 http://bapita.eu/  - рубрика „Новини"

(там са публикувани две писма - до МВнР и от МВнР; ще видите една дата с

големи цифри „03.01.2012"; тя е сбъркана, трябва да бъде 2013; в момента

сайтът им е хакнат от някакъв индонезиец - току-що проверих, обаче ако се

натисне линк „Новини" най-отгоре, точно след „Добре дошли" на първия ред,

става, работи си).

 

Надявам се със СПБ да продължим да си пишем и да се разберем:

 

Цялата ми кореспонденция със СПБ е публикувана на адрес:

http://softisbg.com/rennies_blog/2013/12/-07062013-20122013.html

 

„Не е важно кой е собственик на търговското дружество, а кой е управител, защото той носи отговорност за дейността на дружеството."

Фирма „Софтис" е ЕТ. Собственикът е и управител.

 

Благодаря Ви много за вниманието, което бяхте така добър да ми окажете и то напълно безплатно!

 

Не се чувствайте длъжен да продължавате диалога с мен.

 

Разбира се, ако прецените, че обсъжданите въпроси са от значение и си струва нещата да се огледат добре и да се променят - в интерес на българските граждани, ще се радвам да получа писмо от Вас.

 

 

Поздрави,

Рени Стоянова

Блог: http://rennie.blog.bg/

Имейл: rennie@softisbg.com

Мобилен: 0888 60 90 72

Стационарен: 052 988 600

 

 

ПП. Оттогава изминаха повече от 10 дни, а отговор няма. Може би адвокат Хикс се почувства засегнат от думите ми „напълно безплатно". Може би му е прозвучало ехидно. Съжалявам, ако е така. А може и да е осъзнал ужасните последици от дългогодишното използване на незаконосъобразния правилник за легализациите, заверките и преводите от 1958, останал непроменен през всичките години от 1990 до днес и да се е уплашил. Знам ли... То си е за страх, нали така му писах:

 

„Колегите Ви, с които сме разговаряли, не желаят да ни дадат писмено становище, камо ли да изпратят официално писмо до някоя държавна институция. Един даже се така се стресна, докато се консултирахме с него, че запали втора цигара, веднага щом угаси първата, а ръцете му се разтрепераха.

 

Страшничко си е, нали?"

 

 

Забележка. Текстът в курсив в средните скоби липсва в оригиналната кореспонденция. 


 

Варна

2014 г. 

 

Главен блог: http://rennie.blog.bg/
Имейл: rennie@softisbg.com
Мобилен: 0888 60 90 72
Стационарен: 052 988 600

 

 

 

Кой още не е разбрал, че Правилникът за легализациите е отменен още през 2001 г. от Конвенцията за апостила?

http://softisbg.com/rennies_blog/2013/12/-2001.html

 

Това писмо е в обществен интерес!

Съществуват известни проблеми с оторизацията на преводачите и заверката на преводите в България и извън нея, породени от позоваването на морално остарелите и незаконосъобразни разпоредби на т.нар. Правилник за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа от 1958 г., посл. изм. 1990 (преди 23 години).

 

This letter is of public concern!

There are certain problems with authorization of translators and certification of translations in Bulgaria and beyond due to the use of some very old, strange and unlawful Rules on Legalization, Certification and Translation of Documents of 1958, last updated 1990 (23 years ago). 

 

 

КАМПАНИЯ СРЕЩУ ПРАВИЛНИКА ЗА ЛЕГАЛИЗАЦИИТЕ ОТ 1958, ПОСЛ. ИЗМ. 1990 (ПРЕДИ 23 ГОДИНИ)

Всеки момент се очаква новината, че МВнР прекратява сключването на договори с фирми за преводи по чл. 2а, ал. 2 от Правилника за легализациите.

Следва:

- приемане на нов правилник за удостоверяване автентичността на документите, съобразен с Хагската конвенция за апостила (без преводи в него!), а старият (от 1958, дето не е изменян от 25.12.1990) се прибира в архив;

- създаване на Официален регистър на правоспособните преводачи;

И накрая - приемане на Закон за преводаческата дейност.

Важно! Дневник на мащабната информационна кампания, започнала на 27.06.2013

http://softisbg.com/rennies_blog/2013/07/post-76.html

 

Важно! Положителни резултати, постигнати досега и как се стигна до тях:

http://softisbg.com/rennies_blog/2013/12/post-86.html

 

 

КАКВО НОВО?

24.12.2013 - До г-жа Славчева от Администрация на Президента на РБ

http://softisbg.com/rennies_blog/2013/12/---24122013.html

(тук за пръв път съобщавам официално, че правилникът не съществува, по признание на самия Раковски Лашев от КО на МВнР, споменавам фалшивата оторизация на агенциите)

 

10.01.2014 - До служителите от дирекция "Консулски отношения" с копие до МП,

Хага, ЕС и др.: http://softisbg.com/rennies_blog/2014/01/-10012014.html

(съдържа критика на информацията на сайта на МВнР в 5 точки; след това писмо си поправиха правописните грешки, пожелаваме им да не спират само дотук )

 

18.01.2014 - До г-жа Соня Божикова в отговор на нейно писмо от 08.01.2014:

 http://softisbg.com/rennies_blog/2014/01/---18012014.html

(пак не е разбрала, вече повече от година й обяснявам и все не схваща)

 

20.01.2014 - До посолството на РБ в Букурещ, Румъния

http://softisbg.com/rennies_blog/2014/01/-20012014.html

(съдържа 3 въпроса относно информацията на сайта им, че легализират преводи, оторизират преводачи и презаверяват легализирани документи)

 

Кореспонденция със служител от бг посолство в държава от ЕС, 27.12.2013 -10.01.2014

http://softisbg.com/rennies_blog/2013/12/-27-30122013

(правилникът за легализациите създава проблеми и извън България)

 

ЦЯЛАТА МИ КОРЕСПОНДЕНЦИЯ СЪС СПБ (СЪЮЗ НА ПРЕВОДАЧИТЕ В БЪЛГАРИЯ) и АП (АСОЦИАЦИЯ НА ПРЕВОДАЧИТЕ) - OT 07.06.2013 ДО 20.12.2013
http://softisbg.com/rennies_blog/2013/12/-07062013-20122013.html

 

За мен:

Преводач съм. От лятото на 2012 г. водя официална кореспонденция с институции и организации в РБ във връзка с остарелите и незаконосъобразни практики по преводи и легализация на документи в България, произтичащи от позоваване на незаконосъобразните разпоредби на Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа от 1958 г., посл. изм. на 25.12.1990 (преди 23 години).

В края на 2013 г., след кратка кореспонденция със служител от българско посолство в държава от ЕС, се установи, че въпросните практики са се разпространили извън територията на РБ.

От лятото на 2013 г. провеждам информационна кампания срещу тези практики. Целта е:

- отстраняване на незаконосъобразните практики;

- създаване на регистър на правоспособните преводачи в РБ;

- приемане на закон за преводачите и преводаческата дейност.

 

Цялата ми кореспонденция с официалните институции в РБ от 30.07.2012 г. досега:

http://rennie.blog.bg/novini/2013/05/12/cialata-mi-korespondenciia-s-instituciite-ot-30-07-2012-do-1.1109537

 

Статии на тема преводи и легализации:

http://rennie.blog.bg/novini/2013/05/12/vsichki-statii-na-prevodacheski-temi-ot-h-amp-r-stoianovi-ot.1109542

Препоръчват се следните:

05.06.2013 - ДА, МВнР ИМА ПРАВО ДА ПОСТАВЯ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ФИРМИТЕ ЗА ПРЕВОДИ (ако им беше истински Възложител, но не е, фиктивен е) http://softisbg.com/rennies_blog/2013/06/post-56.html

 

29.09.2013 - Разликата между "превод, заверен от заклет преводач" и "нотариално заверен превод" (или как се заверяват преводите в Канада):  http://softisbg.com/rennies_blog/2013/09/post-80.html

 

19.12.2013 - Феодалният модел на преводаческата дейност в България

http://softisbg.com/rennies_blog/2013/12/post-88.html

 

27.12.2013 - Как Вигенин отмени новите изисквания на Младенов

http://softisbg.com/rennies_blog/2013/12/post-89.html

 

05.01.2014 - КРАТКИ И ЯСНИ РАЗЯСНЕНИЯ ЗА ПРЕВОДИ И ЛЕГАЛИЗАЦИЯ НА ДОКУМЕНТИ (превод от англ. език)

http://softisbg.com/rennies_blog/2014/01/post-91.html

 

 

Този имейл е част от кампания в обществен интерес! Сегашната уредба на дейността по преводи и легализации, базирана на Правилника за легализациите от 1958, посл. изм. 1990 (преди 23 години), е безумно остаряла и незаконосъобразна. Перфектна е единствено за фалшифициране на преводачески подписи и събиране на излишни такси от българските граждани у нас и по света. 

 

This message is part of a campaign against some unlawful practices of performing and certifying translations of documents in Bulgaria as well as in its diplomatic missions abroad, and in particular, against the weird Rules on Legalisation, Certification and Translation of Documents, a grotesque collection of long outdated instructions on how and by whom documents are legalized, translated and certified. These Rules have been kept at the Ministry of Foreign Affairs unamended since 25 Dec 1990, for 23 years now. Little wonder then that the Rules are non-compliant with the Hague Convention Abolishing the Requirement of Legalization for Foreign Public Documents, as has already been confirmed by the Ombudsman of Bulgaria, who wrote in May 2013:

 

"It is inadmissible that matters of great significance, such as the control over quality of certified translations of public documents, which commonly guarantee essential legal and proprietary rights, should be regulated by a normative act non-compliant with Hague Convention."

 

Link to the scanned letter from the Ombudsman of Bulgaria to a Bulgarian translator, where the above citation was taken from (in BG language):

http://editor.slavic-center.com/deystviyata-na-ombudsmana-po-otnoshenie-na-pravilnika-i-statuta-na-prevodachite/0101-%d0%be%d0%bc%d0%b1%d1%83%d0%b4%d1%81%d0%bc%d0%b0%d0%bd/

 

Diary of the Informative Campaign launched on 27 June 2013 (in BG language):

http://softisbg.com/rennies_blog/2013/12/-27-30122013.html

 

The problem is that these weird, non-compliant Rules on Legalization cannot be either changed or revoked. They simply do not exist in the legal sense of the notion of rules as defined in the contemporary Bulgarian legislation. However, non-existent as they are de jure, de facto they are omnipresent, having polluted virtually all the Bulgarian legislation --- this same legislation they are at flagrant variance with, and metastasized at the Bulgarian embassies and consulates in the EU as well as all over the world.

 
----- Original Message -----
From: "Комисия за защита на конкуренцията" <cpcadmin@cpc.bg>
To: "Ренета" <rennie@softisbg.com>
Sent: Thursday, January 09, 2014 12:09 PM
Subject: RE: Мнение за: Очаквам отговор от 21.08.2013

> Уважаема г-жо Стоянова,
>
> Колегите от дирекция "Застъпничество за конкуренцията" работят по предоставената от Вас информация. В случай че бъде образувано производство, комисията ще излезе със съответното решение.
>
> С уважение,
> Пресцентър на КЗК

 

Напомнящото ми писмо, 03.01.2014:

http://softisbg.com/rennies_blog/2014/01/---03012014.html

 

Сигналът ми до КЗК от 21.08.2013:

21.08.2013 - ПИСМО ДО КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА
http://softisbg.com/rennies_blog/2013/08/-21082013.html 
Заради остарялата правна уредба се спъва свободната конкуренция между преводачите и фирмите. Агенциите за преводи и легализации, сключили фиктивен договор с МВнР по чл. 2а, ал. 2 от Правилника за легализациите, на практика функционират като нотариални кантори на черно.
Няма как да има свободна конкуренция, докато това положение не се промени.

 

 

Главен блог: http://rennie.blog.bg/
Имейл: rennie@softisbg.com
Мобилен: 0888 60 90 72
Стационарен: 052 988 600

 

 

На 03.01.2014 реших, че е време да напомня на КЗК, че очаквам отговор от тях.  Имейлът се върна като MAILER-DAEMON (недоставено), както беше станало и през август. Наложи се да го изпратя от е-бланката на сайта. Добре, че имат и такава опция! Комисията по конфликтите (КПУКИ) например е достъпна единствено със старовремска поща.

 
----- Original Message -----
Sent: Friday, January 03, 2014 3:42 PM
Subject: очаквам отговор от 21.08.2013
 
Здравейте,
Очаквам отговор от 21.08.2013 г. Въпросът е от обществена значимост. Моля, ако сте изпратили такъв, а по някаква причина не съм го попучила, да ме уведомите. 
Ренета Тодорова Стоянова
моб. тел. 0888 60 90 72
 
 
 
 
 
21.08.2013 - ПИСМО ДО КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА
http://softisbg.com/rennies_blog/2013/08/-21082013.html 
Заради остарялата правна уредба се спъва свободната конкуренция между преводачите и фирмите. Агенциите за преводи и легализации, сключили фиктивен договор с МВнР по чл. 2а, ал. 2 от Правилника за легализациите, на практика функционират като нотариални кантори на черно.
Няма как да има свободна конкуренция, докато това положение не се промени.

 
 
 
 
 
 
Главен блог: http://rennie.blog.bg/
Имейл: rennie@softisbg.com
Мобилен: 0888 60 90 72
Стационарен: 052 988 600
 

Резюме: Писмото съдържа 3 въпроса относно информацията, че в консулската служба на посолството на РБ в Букурещ:

- легализират преводи;

- оторизират преводачи;

- презаверяват документи, легализирани от МВнР на РБ. 

Писмото е част от кампанията срещу Правилника за легализациите от 1958, посл. изм. 1990.

 

ДО: ПОСОЛСТВО НА РБ В БУКУРЕЩ, РУМЪНИЯ

КОПИЕ ДО: БЪЛГАРСКИ И ЕВРОПЕЙСКИ ИНСТИТУЦИИ

 

TO: THE EMBASSY OF BULGARIA IN BUCHAREST, ROMANIA

COPY TO: BULGARIAN AND EUROPEAN INSTITUTIONS

 

Това писмо е в обществен интерес!

Съществуват известни проблеми с оторизацията на преводачите и заверката на преводите в България и извън нея, породени от позоваването на морално остарелите и незаконосъобразни разпоредби на т.нар. Правилник за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа от 1958 г., посл. изм. 1990 (преди 23 години).

 

This letter is of public concern!

There are certain problems with authorization of translators and certification of translations in Bulgaria and beyond due to the use of some very old, strange and unlawful Rules on Legalization, Certification and Translation of Documents of 1958, last updated 1990 (23 years ago). 

 

 

УВАЖАЕМИ СЛУЖИТЕЛИ ОТ ПОСОЛСТВОТО НА РБ В БУКУРЕЩ,

 

На сайта на посолството на РБ в Букурещ се намира следната информация:

 

"Легализации

Консулската служба легализира преводи от румънски на български език и от български на румънски език, направени от оторизирани от посолството преводачи. Не е необходима лична среща с консула.

За да проверите кои са оторизираните преводачи, моля, свържете се с Консулска служба на телефон +40 21 3187978.

Цената на услугата е 20 евро на документ при легализация на превод от румънски на български език и 15 евро на документ при легализация на превод от български на румънски език. За бърза услуга - в рамките на същия работен ден, таксата е двойна.

Консулската служба няма отношение към цената на преводаческите услуги.

При необходимост, Консулската служба може да презаверява документи, легализирани от Министерството на външните работи на Република България. Цената на услугата е 15 евро на документ."

Източник: http://www.bgembassy-romania.org/?cat=12

 

Подобна информация е публикувана и на сайта на МВнР в раздел „Пътувам за..." > Румъния:

„Консулската служба легализира преводи от румънски на български език и от български на румънски език, направени от оторизирани от посолството преводачи. Не е необходима лична среща с консула. За да проверите кои са оторизираните преводачи, моля, свържете се с Консулска служба на телефон +40 21 3187978.

Консулската служба няма отношение към цената на преводаческите услуги.

При необходимост, Консулската служба може да презаверява документи, легализирани от Министерството на външните работи на Република България."

Източник: http://www.mfa.bg/index.php?page=120&staticpage=findanembassy&posolstvo=131

 

МОЛЯ, БИХТЕ ЛИ ОБЯСНИЛИ:

1. Какво наричате легализиране на преводите?

2. Как оторизирате преводачите?

3. Какви документи, легализирани от МВнР на РБ, презаверявате?

 

WOULD YOU, PLEASE, EXPLAIN:

1. What do you call legalization of translations?

2. How do you authorize translators?

3. What documents, legalized by the Ministry of Foreign Affairs of Bulgaria, do you re-certify?

 

Благодаря предварително.

 

С уважение,

Ренета Т. Стоянова, гражданка на РБ

ЕГН: **********

ул. "Г. Бакалов" 17, вх. 7, ап. 80

Варна 9010

Образование: полувисше (медицина) и висше (англ. филология)

Месторабота: фирма "Софтис" - Варна

Длъжност: преводач

 

За мен:

От лятото на 2012 г. водя официална кореспонденция с институции и организации в РБ във връзка с остарелите и незаконосъобразни практики по преводи и легализация на документи в България, произтичащи от позоваване на незаконосъобразните разпоредби на Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа от 1958 г., посл. изм. на 25.12.1990 (преди 23 години).

 

В края на 2013 г., след кратка кореспонденция със служител от българско посолство в държава от ЕС, се установи, че въпросните практики са се разпространили извън територията на РБ.

 

От лятото на 2013 г. провеждам информационна кампания срещу тези практики. Целта е:

- отстраняване на незаконосъобразните практики;

- създаване на регистър на правоспособните преводачи в РБ;

- приемане на закон за преводачите и преводаческата дейност.

 

Цялата ми кореспонденция с официалните институции в РБ от 30.07.2012 г. досега:

http://rennie.blog.bg/novini/2013/05/12/cialata-mi-korespondenciia-s-instituciite-ot-30-07-2012-do-1.1109537

 

Положителни резултати, постигнати досега и как се стигна до тях:

http://softisbg.com/rennies_blog/2013/12/post-86.html

 

Дневник на мащабната информационна кампания, започнала на 27.06.2013
http://softisbg.com/rennies_blog/2013/07/post-76.html 

 

 

Този имейл е част от кампания в обществен интерес! Сегашната уредба на дейността по преводи и легализации, базирана на Правилника за легализациите от 1958, посл. изм. 1990 (преди 23 години), е безумно остаряла и незаконосъобразна. Перфектна е единствено за фалшифициране на преводачески подписи и събиране на излишни такси от българските граждани у нас и по света. 

 

This message is part of a campaign of public concern against some unlawful practices of performing and certifying translations of documents in Bulgaria as well as in its diplomatic missions abroad, and in particular, against the weird Rules on Legalisation, Certification and Translation of Documents, a grotesque collection of long outdated instructions on how and by whom documents are legalized, translated and certified. These Rules have been kept at the Ministry of Foreign Affairs unamended since 25 Dec 1990, for 23 years now. Little wonder then that the Rules are non-compliant with the Hague Convention Abolishing the Requirement of Legalization for Foreign Public Documents, as has already been confirmed by the Ombudsman of Bulgaria, who wrote in May 2013:

 

"It is inadmissible that matters of great significance, such as the control over quality of certified translations of public documents, which commonly guarantee essential legal and proprietary rights, should be regulated by a normative act non-compliant with Hague Convention."

 

Link to the scanned letter from the Ombudsman of Bulgaria to a Bulgarian translator, where the above citation was taken from (in BG language):

http://editor.slavic-center.com/deystviyata-na-ombudsmana-po-otnoshenie-na-pravilnika-i-statuta-na-prevodachite/0101-%d0%be%d0%bc%d0%b1%d1%83%d0%b4%d1%81%d0%bc%d0%b0%d0%bd/

 

Diary of the Informative Campaign launched on 27 June 2013 (in BG language):

http://softisbg.com/rennies_blog/2013/12/-27-30122013.html

 

The problem is that these weird, non-compliant Rules on Legalization cannot be either changed or revoked. They simply do not exist in the legal sense of the notion of rules as defined in the contemporary Bulgarian legislation. However, non-existent as they are de jure, de facto they are omnipresent, having polluted virtually all the Bulgarian legislation --- this same legislation they are at flagrant variance with, and metastasized at the Bulgarian embassies and consulates in the EU as well as all over the world.

 


 


 

Главен блог: http://rennie.blog.bg/
Имейл: rennie@softisbg.com
Мобилен: 0888 60 90 72
Стационарен: 052 988 600

10.06.12 | Д-р Андрей Романов   

Бел. блогър: Интересно слово. Кара човек да се замисли. Произнесено е преди година и половина, но не бях попадала на него. Днес някой го изрови и го публикува в една затворена фейсбук група за преводачи. Публикувам го заедно с коментарите към него,  два от които - мои (аз не съм сред ахкащите от възторг).

Благодаря на хората, които се събраха тук днес, за да чуят една дискусия по проблемите на превода - на този презрян превод, този странен занаят, тази толкова малко ценена, дори почти незабелязвана професия. Какво е да си преводач в България? Това значи да не получаваш нищо за труда си, това значи да те смятат за нещо като общ работник на умствения труд, за някакъв едва ли не пролетарий на културата. Всеки се е втренчил в автора и никой не забелязва тази жалка, нещастна фигура в сянка - фигурата на преводача. Днес обаче аз искам да се застъпя за нея. Не хвърляйте камъни по преводача! Той не заслужава това.

Ако размисляте дали да не станете преводач, имайте предвид, че това е може би най-християнската от всички професии. Тази професия е претъпкана с християнски добродетели. Та помислете само! С аскета ще ви сроди това, че с труда си, колкото и безкрайно тежък и отговорен да е той, вие никога няма да можете се изхраните и винаги ще рискувате да умрете от глад. С подвижника - самата същност на вашия труд. Не е ли преводачът пример за смирение, образец за преданост и себеотрицание? Онзи, който превежда, не казва нищо от себе си, а винаги следва чужда мисъл и чужда воля; той пленява ума си и отсича волята си, за да ни предаде в съвършенство ума и волята на Автора. Ако се замислите върху това, няма как да не оцените неговия подвиг. Всички други професии и занаяти на този свят искат да се самоизтъкнат, да влязат в човешките очи. Не такъв е преводачът. Между Автора и Читателя той е Третият, който мечтае да ги срещне очи в очи, но не и да им се натрапва след това с присъствието си; той разбира, че в часа на срещата той е излишен, както е излишен всеки Трети между Двамата, между Аз и Ти, между любовника и неговата любов. Уреждайки срещата между двамата влюбени, където Авторът е мъжката, оплодяваща страна, а Читателят - женската и получаващата, той се измъква тихо и по терлици от нея. И наистина, кой превод е най-хубав, най-добър? Навярно онзи, който толкова съвършено се покрива с авторския текст, че никой не забелязва, че това е превод. Идеалният, абсолютният превод би съвпаднал с Оригинала. Той би ни предал толкова съвършено и изкусно цялата пълнота на значенията и цялата безкрайност на подтекстите на Текста, че всъщност не би се различавал по нищо от него. Идеалният преводач би съвпаднал с Автора, той би бил самият Автор, написал отново своята творба - само че на нов език, на езика на превода. В момента на своето финално съвпадение с Автора идеалният преводач би се самоанихилирал, самоунищожил. Разбира се, този идеал е неосъществим; и все пак всеки истински преводач се стреми към него. Честолюбието, мечтата на преводача е да изчезне като медиатор, опосредяващо звено, да се самозаличи, да се стопи. Ала такъв е и идеалът на иконописеца. Подобно на преводача, иконописецът също създава образ на първообраза (оригинала), превежда, тъй да се каже, отвъд човешката реалност, небесния оригинал, на езика на земните образи и форми. И както преводачът, иконописецът би искал да се стопи в служението си, да изчезне като опосредстващо звено между вярващия и предмета на неговия култ. Нищо не струва иконата, която не е само мост, прозорец към Другия свят, която не се стопява като медиум между нас и Небето, ами ни се натрапва като "художествена творба", картина, или пък като някакъв материален предмет, боя, платно, безир, дъска. Идеалната икона би трябвало да е напълно нематериална, да трепти огнено в пространството, да се мержелее между нас и Рая само като "видение, очертано с четка във въздуха"! Истинска икона е онази, която иска да се стопи, да се развеществи. Истинският иконописец със сигурност не е онзи, който би желал да застане като "автор" пред вярващото око, което съзерцава видението, да се изпъчи като един "Трети" между християнина и неговия Бог. Истинският иконописец и истинският преводач са братя по служение и съдба - единият с четка, другият с перо.

И досущ като своя брат - иконописеца, преводачът също е разпънат между своя идеал и невъзможността да го осъществи, поне не и тук, на земята. Безкрайно крехкото и проблематично съотношение между превода и оригинала прилича на това между портрета и живия човек. Винаги има бездна между тях. Не можем да я запълним. Езикът, тази душа на народа, е безкраен, както безкрайна е и душата. В своите дълбини той е непреводим - или пък е преводим само условно, символично. Всеки език е един самостоен свят. Не можем просто да вземем някое дърво или цвете, израсло върху почвата му, и да го пресадим в други светове. Там то ще започне да вехне и ще умре. Можем само да го наподобим. Едно английско езиково създание не може да се пренесе изцяло върху българска езикова почва, защото английският свят е различен от българския. Да, и двата народа виждат едни и същи физически предмети - планина, море, бряг, куче - но те ги възприемат по различен начин, вграждат ги в различни душевни вселени, смислови светове. Физическият свят е нищо, той е само материал за душата. Само душата е всемогъща. Дори там, където би трябвало да има пълно покриване на значенията, проблемът продължава да стои. Дали английското fish е еднакво - откъм значение - с българското риба? Не съм сигурен в това. Да, формално те са едно и също. Но fish е част от една друга вселена, от вселената на английската, а не на българската душа. То носи със себе си други ценностни и смислови енергии, свързано е с безкрайната съкровищница от преживявания на един друг народ. В последните си дълбини английската дума fish е недостъпна за нас.

Както и иконописецът, преводачът работи само със символи, наподобявания. Преводът е символ, икона на оригинала. Идеалният превод, както и идеалният портрет, остава винаги една фикция, или по-точно една мечта, идеал, към който вечно се движим, без никога да стигаме до него - точно както човекът се движи вечно към божествения си първообраз. Та нали всеки човек е някакъв земен превод на своя небесен оригинал и вечно се движи към него, без да го достигне. Всички ние сме само едни жалки преводи на първичната, божествената реалност. Какво е нашият жалък земен живот, ако не само един груб, нескопосан превод на Другото, на Горното, - на Онова, за което единствено си струва да се говори? Но какво сме и ние, посред глупавата залисия на нашия живот, ако не нескопосни преводачи на единствения Автор? Превеждаме вечното битийно Слово, което държи и животвори света, на нашия жалък човешки език - езика на труда, заплатата и спането, семейството и децата, властта и похотта, страха и желанието: на всички тези неща и значения, които съставляват нашия живот.

И все пак успяваме да го направим, макар и грубо и несъвършено, успяваме! Иначе не бихме жадували за Оригинала и мечтата за Него не би тлеела вечно в нашите гърди. Да, успяваме! Такава е мистиката на всеки превод - чрез символа, чрез подобието той някак успява да ни предаде живите енергии на Първообраза. Той е реална връзка между нас и него. Тук става дума за битие, реалност, а не за фикции. Имало е и има гениални преводачи от небесен на земен език - светци, апостоли, пророци. Те правят връзката, прехвърлят моста. Чрез тях успяваме да прочетем небесния Текст и да разберем поне нещичко от него. Това е нещо невероятно, това е чудо.

Но още по-голямо чудо е фактът, че и самите ние, безкрайно различните земни хора и народи, успяваме да се разберем помежду си. Та има ли нещо по-неразбираемо и непреводимо от другия човек? Дори Бог ни е по-близък от нашия земен събрат! Различните езици, религии, цивилизации, култури - всички те са по същество безкрайно нетърпими, абсолютистки образувания. Те биха се сбили и взаимоунищожили с много по-голяма радост, отколкото да направят дори и една крачка един към друг. За разлика от физическата вселена, в човешкия свят силите на отблъскването са винаги по-мощни от привличащите сили. Та какво общо има между мен и теб - алчния капиталист и мръсния комунист, между нас и вас - еретиците и неверниците, гоите и чифутите, читаците и гяурите?... Цяло чудо е, че не се разкъсваме като обезумели още сега, още в този миг. Но дори и това не е достатъчно силен пример за пропастта, която зее между хората. Всеки човек е абсолютист. Всеки от нас говори свой собствен език и обитава своя вселена, напълно неразбираема за другите. Ние сме в капана на нашата субективност, на личностната си несподелимост. Чудовището Аз иска да погълне целия свят и пет пари не дава за всички останали. Ето защо, строго погледнато, между всеки двама души на Земята би трябвало да има преводач, който да им разтълкува взаимно техните щения и да изтъче една, макар и слаба, нишка на разбирателство между тях. Преводачът е онзи благ пратеник на мира, който може да ни обясни, че Другият - това не е Дяволът, че човекът срещу нас не е някакво извънземно чудовище, а наш потенциален приятел и сътрудник. Малко ли ви се вижда това? Лесно ли ви се вижда? Само преводачът владее това загадъчно изкуство. За мнозина в миналото, а и сега, Преводачът е митична, магична фигура, изпратена от боговете на Земята, за да спаси хората и народите от взаимно изтребване, а човечеството от самоунищожение. Неговото майсторство не е сръчността на техничаря и занаятчията, напротив - то се родее с вещината на мага и влъхва, със загадъчната мъдрост на посветения. Преводачът е вещ в най-високото значение на тази дума. Познавайки езиците, той познава душите, защото езикът не е нищо друго освен самата душа. Ти си това, което мислиш и казваш. Светът е текст. Словото е висшата, а може би и - в крайна сметка - единствената реалност. Онова, което не е изречено и наречено, не съществува. Преводачът е вещ познавач на Словото в различните му форми, изяви и предрешения, той е пратеник на Словото при хората, пророк на мира, мисионер, помирител и просветител. Да, без него всички ние, жалките жители на тази планета, отдавна да сме се сгромолясали в пропастта и аз просто свалям шапка на този мъдрец и влъхв - Преводача.

Свалям му шапка и от името на моя малък, скромен народ. Колко безкрайно много дължим ние тук, по тези ширини, на преводачите! И колко малка е признателността ни към тях! А всъщност тъкмо на тях дължим всичко, което сме и което имаме като модерни хора. Нашето скромно отечество не е нито Гърция, нито Италия, нито Америка, ние не сме изобретили нищо (пардон - освен топлата вода) и затова цялата световна култура и цялата съвременна цивилизация трябва да ни бъдат преведени заедно с инструкцията за тяхното ползване. От "Божествената комедия" до описанието на хладилника - всичко без изключение, което носи печата на някаква култура, познание, майсторство, ценност, е стигнало до нас чрез вещата ръка на преводача. За една малка нация и култура преводачите са всичко: мисионери, просветители, цивилизатори, учители. И тъкмо тези хора са най-пренебрегвани и презирани от нас. Вече казах, че да си преводач в България в повечето случаи означава да се обречеш на мизерия и глад. И въпреки това тази скромна и благородна общност, това чудесно, самоотвержено племе на преводачите продължава да се труди за нас, не престава нито за миг да гради нашия живот и култура, да тъче нишките на смисъла и духа.

Благословени да са преводачите! Те поддържат върху крехките си рамене нашия свят. И аз съм сигурен, че ако един ден на Земята пристигнат космически кораби и тази планета се напълни с извънземни, то в последния миг, преди да започне страшния изтребителен сблъсък между тях и човечеството, отнякъде ще се появи скромното племе на преводачите - и ще предотврати космическата война. То ще научи езика на двете страни и ще излезе между тях, за да превежда. Ето как в последния миг, на самия ръб на катастрофата, тихата, топла ръка на преводача ще се намеси и ще продължи отново живота на вселената. Мир вам, преводачи! Бъдете благословени!

* Изказване по време на срещата-дискусия по проблемите на превода на богословски текстове на 2 юни т.г. в "Къщата на птиците" (София, ул. Асен Златаров 22)

 

Източник: http://www.pravoslavie.bg/Есеистика/Похвално-слово-за-преводача*

 

Коментари:

 26.06.2012 г. (непосредствено под словото на сайта "Православие.Бг):

- Истинно, вдъхновяващо и дълбоко написан текст! Като преводач мога да добавя само, че единствено човек, неизпитал горчивината на преводаческото изкуство, а също и човек, смяташ това изкуство просто за преводашки занаят, не биха могли да разберат колко огромна е отговорността на преводачите и колко искреност в себеотдаването на превода е нужна, за да не станеш ... съавтор на автора! Поздравления, Андрей!

 19.01.2014 г. (в затворена фейсбук група)

 

- Невероятно!

- Така е, авторът на това есе е мой добър приятел и сериозно име на преводач. След прочита на есето обаче силно не препоръчвам брак между преводач и преводачка, защото не си представям как биха свързвали двата края, поне в България...

- Много вдъхновяващо, наистина!

- Прав е до последната дума в есето си! Невероятно точен!!!

- Според мен, авторът представя вярно проблема - преводачите са мизерно заплатени, жестоко експлоатирани и абсолютно безправни, но не дава никакво решение, напротив, оставя ни с впечатлението, че преводачите трябва да се гордеят с унизителното си положение. Необходима е борба за правата на преводачите, а не възхвала на робството им. Не забравяйте, че освен преводачи на художествена л-ра, има и преводачи на юридически, технически, медицински, икономически и пр. текстове. А освен писмени, има и устни преводачи. Някъде четох, че работата на устния преводач е толкова инфарктна, колкото тази на пилота-изпитател! Така че, повтарям, борба трябва, борба за правата на преводачите! Борбата, впрочем, вече е започнала - от лятото на 2012. Засега акцентът е върху правата на заклетите преводачи. Присъединявайте се и отваряйте нови фронтове! Ето и кратък отчет на постиженията досега и как се стигна до тях:

http://softisbg.com/rennies_blog/2013/12/post-86.html

- "Идеалният преводач би съвпаднал с Автора, той би бил самият Автор, написал отново своята творба - само че на нов език, на езика на превода. В момента на своето финално съвпадение с Автора идеалният преводач би се самоанихилирал, самоунищожил."

Според мен, а и според Закона за авторското право, в момента, в който преводачът претвори оригинала, няма никакви причини - нито психически, нито законови, да желае да се самоунищожава. Напротив, точно тогава преводачът застава рамо до рамо с автора - горд и равноправен творец, с пълни авторски права върху превода си.

 

20.01.2014 г. (в затворената фейсбук група): 

- Да не забравяме все пак контекста на "Похвалното слово" - авторът е имал предвид основно преводача на литература - богослужебна или светска.

- Авторът очевидно не е наясно с авторското право на преводача върху превода му. Цитирам Валентина Бояджиева, председател на Съюза на преводачите в България и главен редактор на сп. Панорама през 2000 г:

 "След огромна битка успяхме да приравним преводачите към авторите и днес моите колеги се ползват от абсолютно всички разпоредби на Закона за авторското право. Преди няколко седмици по повод наше запитване Министерството на културата в лицето на Емил Лозев, началник на отдела за авторско право, най-официално ни отговори, че авторски права по закон носят не само литературните преводачи. Такова право имат всички, дори и онези с упътванията за поточни линии. Изключение правят преводите на официални държавни документи, поръчани и изпълнени в рамките на самата институция. Това не е малко." http://www.kultura.bg/media/my_html/2152/jivec.htm
Вестник "Култура", бр.41, 20 октомври 2000 г.

 

- Права сте. Есето е написано много правдиво, но и горчиво самоиронично. Познавам и човека, който го е написал, и безспорните му качества на преводач. Преводачите на делови превод вероятно са в по-добро положение откъм заплащане, а и тяхната работа е някак си по-"забележима" за обществото

- Никак не са в по-добро положение. Трудът им е ограбван от посреднически агенции, които предават преводите им на клиентите, представяйки ги за СВОИ (фирмени). Това е все едно някой да ви открадне нотариалния акт и да продаде жилището ви от свое име. По същата причина - анонимност и ограбване на интелектуалния им труд - и преводачите на делова (специализирана) л-ра не са забележими за обществото. Забележими са само посредниците. Срамота!

- Реално и преводачите на художествена литература понякога изобщо не са вписвани под заглавието на една книга и автора й.

- Така беше през 90-те. Имам една книга от онези времена. Пише "Превод - колектив". Сега не съм забелязала да не пишат името на преводача.

 

 

 

 

 

Към моя блог в blog.bg: http://rennie.blog.bg/
Имейл: rennie@softisbg.com
Мобилен: 0888 60 90 72
Стационарен: 052 988 600

 

 

Изпратено по е-поща с копие до дирекция "Консулски отношения" в МВнР, Министерство на правосъдието, Министерство на образованието, Омбудсман на РБ, Народно събрание, Върховна административна прокуратура, Секретариата на  Хагската конференция,  институции на ЕС, български медии и др.

**** 

 
Това писмо е до г-жа Соня Божикова от Приемна на МС. За останалите е само за сведение. Напомням й, че, по признание на самото МВнР, правилникът за легализациите е незаконосъобразен и я информирам за пореден път, че договорите по него представляват документи с невярно съдържание (фиктивни са). Моля я да уведоми за това г-н министър-председателя.
 
This letter is to the Council of Ministers of Bulgaria. For the other Bulgarian addressees, it is just informative. There are certain problems with authorization of translators and certification of translations in Bulgaria due to the use of some very old, strange and unlawful Rules on Legalization, Certification and Translation of Documents of 1958, last updated 1990 (23 years ago). I kindly ask Ms Bozhikova to inform the Bulgarian Prime MInister that these Rules spawn some controversies in Bulgaria and beyond.
 
 
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО БОЖИКОВА,
 
Благодаря за писмо No. 2711/12 от дата 08.01.2014 г.
 
За съжаление отново е станало недоразумение. Разбрали сте погрешно, че Ви моля за "информация относно резултатите от дейността на сформираната междуведомствена група за изработването, приемането и прилагането на нов нормативен документ в областта на преводаческите услуги".
 
Не съм Ви молила за нищо подобно. Молбата ми беше за информация относно решение на МС или заповед на министър-председателя за сформиране на такава група:

"Моля, бихте ли ми помогнали да получа информация дали има решение на МС за сформиране на работната група от представители на няколко министерства и ако има - къде мога да прочета за това решение? Или заповед на г-н Министър-председателя? Имам предвид Устройствения правилник на МС:

 

„Чл. 24. (1) Работни групи за изготвяне на проекти на актове или на други експертни предложения по конкретни въпроси от компетентността на правителството с участието на представители на различни администрации се създават с решение на Министерския съвет или със заповед на министър-председателя"

 

Притеснявам се, че групата може да е сформирана нелегитимно, какъвто може би е случаят с предишната такава група от 2006-2008 г., която напразно е работила две години и след като е установила, че правилникът за легализациите, заверките и преводите няма законово основание, а заверката на преводаческите подписи в МВнР се извършва в нарушение на Закона за нотариусите и нотариалната дейност и следва да се прекрати, е била разпусната и нищо не се е променило. И до ден днешен правилникът продължава да се използва, а заверката на преводаческите подписи продължава да се извършва в нарушение на закона и за нея продължава да се събира такса, която не съществува в нито една тарифа за държавните такси. Освен това знаете, че през март 2013 г. г-н Иван Сираков Ви увери в официално писмо, че МВнР работи по въпроса съвместно с други министерства и повече нищо не се чу. През ноември 2013, г-н Раковски Лашев също Ви увери, че сформираната група работи. Но никой досега не е написал ясно и конкретно: с решение на МС или със заповед на министър-председателя се сформира работна група с представители на тези и тези министерства. Никой нищо не знае. В медиите нищо не се говори. Няма никаква прозрачност.

 

Надявам се, че този път молбата ми ще бъде разбрана правилно и удовлетворена надлежно, макар че кореспонденцията ми с Вас от 03.09.2012 г. досега не дава големи надежди това да се случи.

 

С настоящето отново Ви уведомявам, че договорът за възлагане извършването на официални преводи на основание чл. 2а, ал. 2 от т.нар. правилник за легализациите представлява документ с невярно съдържание (фиктивен договор).

 

За основанието на договора - правилника за легализациите - вече сте уведомена лично от МВнР, че противоречи на съвременното законодателство. Знаете също така, пак от МВнР, че правилникът няма законово основание, поради което не е изменян или допълван от 25.12.1990 г. досега, а и в момента не може да се изменя или допълва по същата причина, т.е. единственото, което може да стане оттук нататък, е правилникът да навлиза във все по-дълбоко противоречие със съвременното законодателство, докато някой не се сети накрая, че този правилник е отменен изцяло от Хагската конвенция за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове, в сила за България от 2001 г.

 

Още на 16.01.2013 г. - преди година - съм Ви уведомила за това правно недоразумение, наречено правилник за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа от 1958, посл. изм. 1990. Доскоро смятах, че правилникът може да се отмени - с решение на МС, заповед на министър-председателя или протест на Главния прокурор. Сега вече знам, че няма и не може да има начин да се отмени. Причината е същата, поради която не може да се измени или допълни. Няма как да се измени, допълни или отмени нещо, което не съществува. Остава само правилникът да се прибере в архив, а законодателството да се изчисти от споменаването му. Както, предполагам, знаете, този правилник-фантом се споменава твърде често в българското законодателство - същото това законодателство, на което противоречи.    

 

Ако все още сте спокойна, моля, обърнете внимание какво казва Омбудсманът на РБ за въпросния правилник:

 

 „недопустимо е толкова важни въпроси като осигуряване качеството на официалните преводи на документи, с които много често се гарантират съществените правни и имуществени интереси, да се уреждат от несъобразен с ратифицирането на Хагската конвенция нормативен акт."
http://editor.slavic-center.com/deystviyata-na-ombudsmana-po-otnoshenie-na-pravilnika-i-statuta-na-prevodachite/
NB! „несъобразен с ратифицирането на Хагската конвенция нормативен акт"! "съществените правни и имуществени интереси"!

 

Ако въпреки всичко продължавате да сте спокойна, моля, обърнете внимание, че правилникът за легализациите, за който Омбудсманът на РБ пише, че е несъобразен с ратифицирането на Хагската конвенция за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове, се използва за организиране на дейности, свързани с международен обмен на документи, което изнася проблема далеч извън границите на България. Сегашната уредба на тези дейности е перфектна единствено за фалшифициране на преводачески подписи и събиране на излишни такси от българските гражданите за незаконосъобразни заверки. 

 

В тази връзка за пореден път Ви моля да престанете да препращате писмата ми към МВнР и да предприемете мерки за възстановяване на законността в интерес на българските граждани у нас и по цял свят.

 

Аз искам да живея в правова държава. Вие не искате ли?

 

Ако и Вие искате да живеете в правова държава, на първо време е достатъчно да уведомите министър-председателя на България, че сте получили сигнал за използване на незаконосъобразен правилник и сключване на стотици незаконосъобразни (фиктивни) договори по него. МВнР твърди на официалния си сайт, че фирмите с такъв договор (фиктивен!) са оторизирани да извършват официални преводи от и на чужди езици - всякакви чужди езици. Това е, меко казано, некоректно. Правилната оторизация за извършване на преводи е поименна - конкретен човек се оторизира за извършване преводи от и на конкретен език. Каква оторизация е сключването на фиктивни договори между Възложител (МВнР) и Изпълнител (стотици частни фирми-посредници) на основание правилник-фантом?      

 

Вашата отговорна длъжност Ви задължава да действате отговорно, а Вие вече повече от година се държите безотговорно! Кореспонденцията ни е класически пример за неефективна комуникация между граждани и държавна администрация.

 

Линк към цялата ни кореспонденция: http://softisbg.com/rennies_blog/2013/06/-03092012-21052013.html

 

 

Повтарям отново:

 - договорът по чл. 2а, ал. 2 (в чужбина - по чл. 2а, ал. 4) от правилника за легализациите представлява документ с невярно съдържание;

 - съставянето, подписването и използването на документ с невярно съдържание представлява документно престъпление;

 - укриването на престъпление е съучастничество в престъпление.

 

 

Накратко, очаквам от Вас:

- да отговорите на запитването ми дали има решение на Министерски съвет или заповед на министър-председателя за сформиране на работна група от представители на няколко министерства, както се изисква от чл. 24(1) на Устройствения правилник на Министерски съвет;

- да уведомите министър-председателя за наличие на сериозен правен проблем (правилника за легализациите) и стотици документи с невярно съдържание (договорите по него)    

 

 

Благодаря предварително,

 

С уважение,

Ренета Т. Стоянова, български гражданин

ЕГН: **********

ул. "Г. Бакалов" 17, вх. 7, ап. 80

Варна 9010

Образование: полувисше (медицина) и висше (англ. филология)

Месторабота: фирма "Софтис" - Варна

Длъжност: преводач  

 

 

Справка:

Линк към цялата ми кореспонденция с институциите по преводаческите проблеми от 30.07.2012 г. досега:

http://rennie.blog.bg/novini/2013/05/12/cialata-mi-korespondenciia-s-instituciite-ot-30-07-2012-do-1.1109537

 

Кореспонденция със служител от бг посолство в държава от ЕС, 27.12.2013 -10.01.2014
http://softisbg.com/rennies_blog/2013/12/-27-30122013.

 

Положителни резултати, постигнати досега в борбата срещу незаконосъобразните практики по заверка на официалните преводи в РБ и как се стигна до тях:
http://softisbg.com/rennies_blog/2013/12/post-86.html

Дневник на мащабната информационна кампания срещу незаконосъобразните практики по  по заверка на официалните преводи в РБ, започнала на 27.06.2013
http://softisbg.com/rennies_blog/2013/07/post-76.html 

 

Ключови статии:

05.06.2013 - ДА, МВнР ИМА ПРАВО ДА ПОСТАВЯ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ФИРМИТЕ ЗА ПРЕВОДИ (ако им беше истински Възложител, но не е, фиктивен е) http://softisbg.com/rennies_blog/2013/06/post-56.html

 

19.12.2013 - Феодалният модел на преводаческата дейност в България
http://softisbg.com/rennies_blog/2013/12/post-88.html

27.12.2013 - Как Вигенин отмени новите изисквания на Младенов
http://softisbg.com/rennies_blog/2013/12/post-89.html

27.12.2013 - Кой още не е разбрал, че Правилникът за легализациите е отменен още през 2001 г. от Конвенцията за апостила? http://softisbg.com/rennies_blog/2013/12/-2001.html

05.01.2014 - КРАТКИ И ЯСНИ РАЗЯСНЕНИЯ ЗА ПРЕВОДИ И ЛЕГАЛИЗАЦИЯ НА ДОКУМЕНТИ (превод от англ. език)
http://softisbg.com/rennies_blog/2014/01/post-91.html


     

----- Original Message -----
Sent: Thursday, January 09, 2014 4:52 PM


Sent by Archimed eDMS - Document Management System

 

 

 

 


Към моя блог в blog.bg: http://rennie.blog.bg/
Имейл: rennie@softisbg.com
Мобилен: 0888 60 90 72
Стационарен: 052 988 600

 

 

 Поредното недоразумение. Аз моля за информация дали има решение на МС или заповед на министър-председателя за сформиране на работна група с представители на няколко министерства, защото се притеснявам, че групата може да се окаже нелегитимна, както може би е станало с групата от 2006-2008 г.,  а Соня отговаря, че е помолила МВнР за информация относно резултатите от дейността на сформираната група. Ако й бях шеф, досега да съм я уволнила :)

 

Сканиран оригинал на писмото й: http://www.softisbg.com/rennies_blog/2014/01/MS_pismo_MVnR_08012014.jpg

 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ НА

МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

 

№ 2711/12

 

                                                            ДО

                                                            МИНИСТЕРСТВОТО

                                                            НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ

                                                            /на Ваш изх. 12ПР-1149/

08-01-2014

                                                            КОПИЕ:

                                                            Г-ЖА РЕНЕТА СТОЯНОВА

                                                            E-MAIL: rennie@softisbg.com

 

            УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

 

            В Министерския съвет на Република България по електронната поща постъпи нов сигнал от г-жа Ренета Стоянова, в който се поставят конкретни въпроси.

            На основание чл. 112 - глава осма „Предложения и сигнали" от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 20, ал. 1 от Закона за администрацията и чл. 65, т. 10 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, моля за актуална информация от Вашата институция относно резултатите от дейността на сформираната междуведомствена работна група за изработването, приемането и прилагането на нов нормативен документ в областта на преводаческите услуги.

            Отговор следва да предоставите на отдел „Приемна" на Министерския съвет и на г-жа Ренета С[т]оянова.

            ПРИЛОЖЕНИЕ: съгласно текста.

 

            С уважение,

 

            НАЧАЛНИК НА

            ОТДЕЛ "ПРИЕМНА":

                                                СОНЯ БОЖИКОВА

                                                (Подпис, не се чете)

                                                (Печат, не се чете)

 

 

 

Линк към Цялата ми кореспонденция с Приемна на МС:

http://softisbg.com/rennies_blog/2013/06/-03092012-21052013.html


 

Към моя блог в blog.bg: http://rennie.blog.bg/
Имейл: rennie@softisbg.com
Мобилен: 0888 60 90 72
Стационарен: 052 988 600

 

 


Foreword: The end of this story is happy.

 

I feel I need to explain how three identical posts of mine appeared at http://www.euractiv.com/general/bulgaria-expects-european-union-analysis-532666#comment-20627

 

It all started with a problem to post a comment to an article at the above address. Three times I tried to no avail. My post just wouldn't stay. Soon after being posted, each comment disappeared.  I wondered why and, honestly, suspected censorship. After a short exchange of emails with the EurActiv's editor, the problem resolved. All three of my identical posts appeared at once. I hadn't asked for that much. I only wanted to have one comment posted, that's all.

 

Here's the exchange of emails:

 

*****************************

 

To EurActiv, 12.01.2014, 15: 40

Subject: Inexplicable suppression by EurActiv of my non-hate-speech, non-off-the-topic comment

 

Attn of: To whom it may concern

 

Re: Inexplicable suppression by EurActiv of my non-hate-speech, non-off-the-topic comment

 

Dear Madam or Sir,

 

Today, 12 Jan 2014, I posted a comment at

http://www.euractiv.com/general/bulgaria-expects-european-union-analysis-532666#comment-20627

Some time later I revisited the page only to find it had been deleted.

 

I posted it again and took a computer shot of the screen. It was 08:10. A couple of hours later I revisited the page and was surprised to see that it had been deleted again! I took a shot of the screen at 10:58.

 

I posted it for the third time and took a computer shot of the screen again: once while posting it  at 11:23 (both previous posts of my comment were visible), and another time after it appeared on the screen at 11:25.

 

Only minutes later my third-time post was deleted again. I took a shot of the screen at 11:51.

 

I kindly ask for an explanation as to why my comment was not published.

 

At request, I can present the five PC shots as evidence.

 

This is my comment:

"Vigenin: "Unfortunately, some of these messages call into question not only the European principles and achievements, but also the rights of the Bulgarian citizens."

 

I reckon, it's the Bulgarian MFA itself that disrespects European principles and violates the rights of the Bulgarian citizens.

 

How? By making use of some weird Rules on Legalisation, Certification and Translation of documents, made in 1958 and kept at the MFA unamended since 1990 (over 23 years ago), to sign fictitious contracts for translation of documents with hundreds of private Bulgarian companies without carrying out any public procurement procedures. I mean the notorious contacts on the grounds of art. 2a. para. 2 of the said Rules.   

   

It's high time Mr Vigenin did something. Here's what the Ombudsman of Bulgaria wrote in May 2013 about the Rules on Legalisation, Certification and Translation of documents, made in 1958 and kept at the MFA unamended since 1990 (over 23 years ago):

 

"It is inadmissible that matters of great significance, such as the control over quality of certified translations of public documents, which commonly guarantee essential legal and proprietary rights, should be regulated by a normative act non-compliant with the Hague Convention [abolishing the requirement of legalisation for foreign public documents]."

           

Link to the scanned letter from the Ombudsman of Bulgaria to a fellow Bulgarian translator (I am a translator, too), where the above citation was taken from (in BG language):

http://editor.slavic-center.com/deystviyata-na-ombudsmana-po-otnoshenie-na-pravilnika-i-statuta-na-prevodachite/0101-%d0%be%d0%bc%d0%b1%d1%83%d0%b4%d1%81%d0%bc%d0%b0%d0%bd/

 

Campaign against weird BG Rules on Legalization, certification and translation, launched on 27 June 2013: http://softisbg.com/rennies_blog/2013/12/campaign-against-weird-bg-rules-for-legalization-certification-and-translation-in-bg.html

 

Diary of the Campaign launched on 27 June 2013 (in BG language):

http://softisbg.com/rennies_blog/2013/12/-27-30122013.html"

 

As you can see, my comment did not contain any hate-speech and was not off the topic.

 

All I'm doing is trying to raise public awareness about some problems associated with the corrupt practices on certifying translations by the Bulgarian MFA and the Bulgarian missions all over the world. I've been doing that for over a year and I'd appreciate your help.

 

There are some long-standing problems in the practices and procedures of certifying translations of documents in Bulgaria and beyond. So I've been keeping an official correspondence with some Bulgarian authorities on this issue since summer 2012. I'm a university graduate (2004), a translator between English and Bulgarian. All my official correspondence is published online, including links to the scanned replies sent to me, signed and sealed by various Bulgarian officials.

 

A link to my Correspondence with the Bulgarian Official Institutions (in BG language): Ombudsman (since July 2012), MFA (since August 2012), Reception of the Council of Ministers (since September 2012), Prosecutor's Office (since March 2013), Union of Bulgarian Translators (since June 2013), Presidency (since Sep 2013):

http://rennie.blog.bg/novini/2013/05/12/cialata-mi-korespondenciia-s-instituciite-ot-30-07-2012-do-1.1109537

 

My boss has also been keeping an official correspondence with some Bulgarian authorities since December 2012. He is a highly experienced translator & interpreter, a university graduate from the Slavic Studies Dept of Sofia University (1980). His correspondence is published at: http://www.softisbg.com/my_first_blog/linkove-kym-pisma-i-statii.html

 

We started our correspondence by asking the Bulgarian MFA two simple questions:

- what are these Rules on Legalization;

- what is this contract on their grounds.

\

So far the MFA and other Bulgarian government authorities have admitted that the Rules are non-compliant with modern legislation, both national and international, and that they were not issued to implement a law of a decree, therefore they cannot be changed (that's why they haven't been changed for over 23 years). 

 

Here's a list of the achievements in the process of our a-year-and-a-half-long fight:

http://softisbg.com/rennies_blog/2013/12/post-86.html (in BG language)

 

Any moment is expected an official admission by the Bulgarian government authorities concerning the false authorization of intermediary translation agencies through signing a fictitious contract on the grounds of art. 2a, para. 2 of the said Rules. 

 

What remains to be done is:

 - the Rules to be stashed away or sent to the state archives (the BG MFA has informed the BG Council of Ministers with a copy to me that they cannot be amended as they were not issued in compliance with the Bulgarian Law on Normative Acts; simply put, they do not exist in the legal sense of the notion of a Bulgarian normative act);

- the Bulgarian MFA to terminate hundreds of contracts with private translation companies of intermediary type (translation agencies) signed on the grounds of these non-compliant and non-existent Rules without carrying out any public procurement procedures (without a tender);

- the names of the qualified Bulgarian translators to be made public (their names are kept secret at the MFA as a business secret (LOL); only the agencies' names are public, that is the names of intermediaries - disgrace!);

- finally, a Translation Act to be passed in Bulgaria.

 

Best regards,

Rennie Todorova Stoyanova, a translator form Bulgaria

 

About us

My boss, Harry Stoyanov (aka Harry Stojan) on Wikipedia: http://en.wikipedia.org/wiki/Harry_Stojan

 

Me, Rennie, English translator and ex hospital nurse, on Wikipedia: http://en.wikipedia.org/wiki/Rennie_Stoyanova

 

Our company site (in Bg): http://softisbg.com/softisbg.htm

 

Rennie's blog (here I've published my official correspondence for over a year, in Bg):  http://rennie.blog.bg/

 

Harry's blog (here's his correspondence for over a year):  http://www.softisbg.com/my_first_blog/linkove-kym-pisma-i-statii.html

 

My Facebook page:

https://www.facebook.com/rennie.todorova

 

My mobile: +359 888 60 90 72

 

*****************************

 

A similar, but shorter, email was sent to The Economist, BBC and CNN on the same day:

 

*****************************

 

Subject: (as above)

 

Dear Madam or Sir,

 

Today, 12 Jan 2014, I posted a comment at

http://www.euractiv.com/general/bulgaria-expects-european-union-analysis-532666#comment-20627

Some time later I revisited the page only to find it had been deleted.

 

etc.

 

This is my comment:

 

(as above)

 

As you can see, my comment did not contain any hate-speech and was not off the topic.

 

All I'm doing is trying to raise public awareness about some problems associated with the corrupt practices on certifying translations by the Bulgarian MFA and the Bulgarian missions all over the world. I've been doing that for over a year and I'd appreciate your help, any help.

 

Just having read this is also helpful even if you don't say or write anything. Thank you.

 

Best regards,

Rennie Todorova Stoyanova, a translator from Bulgaria, also a fighter against some illegal practices in the area of certifying translations in Bulgaria and in the Bulgarian missions abroad.

 

A link to my correspondence with the Bulgarian Official Institutions (in BG language): Ombudsman (since July 2012), MFA (since August 2012), Reception of the Council of Ministers (since September 2012), Prosecutor's Office (since March 2013), Union of Bulgarian Translators (since June 2013), Presidency (since Sep 2013):

http://rennie.blog.bg/novini/2013/05/12/cialata-mi-korespondenciia-s-instituciite-ot-30-07-2012-do-1.1109537

 

My boss has also been keeping an official correspondence with some Bulgarian authorities since December 2012. He is a highly experienced translator & interpreter, a university graduate from the Slavic Studies Dept of Sofia University (1980). His correspondence is published at: http://www.softisbg.com/my_first_blog/linkove-kym-pisma-i-statii.html

 

Here's a list of the achievements in the process of our a-year-and-a-half-long fight:

http://softisbg.com/rennies_blog/2013/12/post-86.html  (in BG language)

 

***********************************

 

Then I received this email from the EurActiv's sub-editor:

 

*****************************

 

From: <subeditor@euractiv.com>

To: <rennie@softisbg.com>

Sent: Sunday, January 12, 2014 3:42 PM

Subject: [Send a Letter to the Editor] Inexplicable suppression by EurActiv of my non-hate-speech, non-off-the-topic comment

 

> Thank you for your letter to the editor.  If accepted it will be published in 
> the next two days.

 

*****************************

 

Soon afterwards all three posts of my comment appeared on the EurActive site. I sent them an email asking to remove the two redundant ones, but they either didn't get it, or didn't pay any heed.

 

Here's my second and last email to EurActive:

 

----- Original Message -----

From: "Rennie Stoyanova" <rennie@softisbg.com>

To: <subeditor@euractiv.com>

Sent: Monday, January 13, 2014 1:20 AM

Subject: thank you Re: [Send a Letter to the Editor] Inexplicable suppression by EurActiv of my non-hate-speech, non-off-the-topic comment

 

> Hello,
>
> Thank you very much for posting my comment at
>
http://www.euractiv.com/general/bulgaria-expects-european-union-analysis-532666
>
> You needn't have published it three times. One was enough. As you know I
> sent it three times only because it disappeared.
>
> Would you please delete two and keep only one?
>
> Thank you again.
>
> Best regards,
> Rennie Stoyanova

 

*****************************

 

There was no reaction to the above mail, so the three identical posts remained.

 

 

 


To my blog (in Bulgarian language): http://rennie.blog.bg/
My email: rennie@softisbg.com
My mobile: +359 888 60 90 72
My stationary: +359 52 988 600

 


 

----- Original Message -----
Sent: Friday, January 10, 2014 7:07 PM
Subject: MFA site

 

TO: Consular Relations Dept.at the Bulgarian Ministry of Foreign Affairs 

COPY TO: Bulgarian Ministry of Justice, Hague Conference Secretariat, EU institutions, Foreign Embassies and Consulats 

 

 

Abstract: There is some untrue, incorrect or incomplete information on the official site of MFA. A kind request to be corrected where needed. A criticism of some corrupt practices on certified translation of documents for use abroad or in Bulgaria.

 

 

Уважаеми служители от МВнР,

 

На сайта на МВнР, раздел „Заверки и легализации", както и другаде, се намира невярна, неточна или непълна информация, както следва:

 

1.„Изискване за апостил

Всички издадени от властите в чуждата държава, страна по Хагската конвенция, следва да бъдат оформени с апостил, поставен от нейното Министерство на външните работи."

 

Бихте ли, моля, коригирали текста „поставен от нейното Министерство на външните работи", тъй като в много държави апостил се поставя не само в МВнР? Както знаете, дори в България не се поставя само в МВнР. Бихте могли да напишете, примерно, „поставен от компетентен орган в съответната държава".

 

2. Следващата информация, която се нуждае от корекция, е тази:

Превод на български език

Документите, оформени с апостил, трябва да бъдат преведени на български език по един от двата посочени по-долу начини:

1/ от кон[с]улски или дипломатически служител в държавата по произход на документа;

2/ от оторизирана от Министерството на външните работи на Република България Агенция за преводи (за да изтеглите списъка на фирмите, натиснете (ТУК), актуализиран към 13.06.2013 г (в процес на актуализация)."

 

Бихте ли, моля, премахнали текст 1/, тъй като съгл. Виенската конвенция за консулските отношения, в сила за България от 10.08.1989 г., преводаческата дейност не е консулска дейност (функция на консулските служители), а предполагам, не е и дипломатическа. Евентуално бихте могли да запазите текста в 1/, като добавите, че става дума само за държави, където редът за извършване на преводи не е уреден нормативно, както гласи чл. 11 от Тарифа № 3 по Закона за държавните такси:

 

„Тарифа № 3 - Такси за преводи

Чл. 11. (1) Когато в приемащата държава редът за извършване на преводи от и на чужди езици не е уреден нормативно и в дипломатическото или консулското представителство на Република България работи по служебно или трудово правоотношение или на граждански договор преводач, могат да бъдат извършвани преводи на документи и други книжа, представени от български и чужди граждани."

 

Бихте ли, моля, премахнали също така и текст 2/, тъй като т. нар. „оторизация" на агенциите за преводи е фалшива. Тя се извършва чрез сключване на фиктивен договор по чл. 2а, ал. 2 от незаконосъобразния Правилник за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа от 1958, посл. изм. 1990, като по договор МВнР уж е Възложител, а агенцията - изпълнител, но в договора няма клаузи за заплащане на извършения от изпълнителя труд. Договорът се сключва без обявяване на ОП (без търг). Нали знаете, че подписване на фиктивен договор между възложител и изпълнител не е оторизация, а престъпление?

Комисията по петициите към ЕП изобщо не подозира какви ги вършите. Там смятат, че договорите по чл.2а, ал. 2 се сключват след провеждане на търг и вярват, че измамната схема с новите изисквания на Младенов, уж въведени с министерска заповед, са били едно нищо и никакво невинно „намерение" на бившия външен министър. Можете да прочетете становището на ЕК към ЕП на адрес: http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/peti/cm/1004/1004004/1004004bg.pdf

Още малко по въпроса: Как Вигенин отмени новите изисквания на Младенов

http://softisbg.com/rennies_blog/2013/12/post-89.html

 

Вече повече от година Ви обръщаме учтиво внимание, че нарушавате законите, а Вие сякаш изпитвате перверзно удоволствие да демонстрирате, че имате пълна свобода да безобразничите - особено лица като бившия външен министър Николай Младенов. Сегашният външен министър пък - Кристиан Вигенин - все още не е отговорил на писмото, изпратено официално лично до него от собственика на фирмата, в която работя, преди повече от шест месеца.

Писмо до външния министър К. Вигенин, което чака отговор вече повече от шест месеца:

http://www.softisbg.com/my_first_blog/2013/06/za-nezabavno-prekratjavane-na-administrativnija-proizvol-v-mvnr.html#comments

С дезинформацията си за оторизирани от МВнР агенции за преводи подвеждате и чуждите посолства в България и те на свой ред дават същата дезинформация на гражданите си. Може би си мислят, че става дума за някакви държавни агенции, в които работят десетки преводачи? Откъде да знаят какво осмо чудо на света са стотиците „оторизирани" български агенции за „преводи и легализации"? Как се бият в гърдите, че „правят официални преводи" на 30-50 чужди езика и как си скубят косите, като чуят за изискване да наемат на трудов договор поне по двама правоспособни преводача? Невероятно, но факт! За такива народът е казал „с чужда пита помен правят". Жалко, че уважаваното ни МВнР си затваря очите пред своеволията им години наред.  

 

3. Следващата информация, която също се нуждае от корекция, се намира непосредствено под обясненията за „оторизираните" агенции:

Заверка на превода

Преводът на документа трябва да бъде заверен от сектор „Легализации и заверки" в Дирекция „ Административно обслужване на български и чужди граждани (АОБЧГ) на Министерството на външните работи на Република България. Информация за таксите и сроковета за обработване и предаване на докумен[т]и, можете да намерите ТУК."

 

Вие в МВнР заверявате НЕ „превода на документа", а подписа на преводача, при това го правите в нарушение на Закона за нотариусите и нотариалната дейност (ЗННД). Знаете, че нарушавате ЗННД и продължавате да го правите. (вж. писмо изх. № 12ПР-1149/21.03.2013 от МВнР до МС с копие до мен: http://rennie.blog.bg/novini/2013/03/21/pismo-izh-12pr-1149-21-03-2013-ot-mvnr-do-ms-s-kopie-do-men.1066704)

 

Крайно време е да спрете да заверявате подписите на преводачите от цялата страна, поставени върху преводи, изпратени до Вас от стотици посреднически агенции за „преводи и легализации", които сте „оторизирали" чрез сключване на фиктивен договор по чл. 2а, ал. 2 от Правилника за легализациите от 1958, посл. изм. 1990 (преди 23 години!), за който сами признавате, два пъти вече през 2013 г., че е незаконосъобразен и противоречи на съвременното законодателство (вж. писмо изх. № 12ПР-1149/21.03.2013 от МВнР до МС по-горе, както и писмото, изпратено от директора на „Консулски отношения" до МС от края на ноември 2013:  http://softisbg.com/rennies_blog/2013/11/-2013.html)

 

Ако много държите да събирате такси от заверки на преводачески подписи, бихте могли да установите директна връзка с преводачите и да поддържате техен регистър, както е направило Министерството на правосъдието с нотариусите, а не регистър на фирмите-посредници. 

 

 

4, Следващата информация, която също се нуждае от корекция (допълване), е тази:

(пак от горния текст)

Информация за таксите и сроковет[e] за обработване и предаване на докумен[т]и, можете да намерите ТУК."

Линкът води към таблица, в която - изненада! - липсва такса за поставяне на апостил:

http://www.mfa.bg/uploads/files/taks(1).pdf

Пише само „Легализиране на български документ за чужбина" - от 15 до 30 лв. според срока на услугата. 

Бихте могли да добавите и един ред за услугата „Поставяне на апостил върху български документ за чужбина". Поставяте апостил от 2001 г. насам.

Цената би могла да бъде 5 лв. без разлика от срока - така, както гласи информацията за България на сайта на Хагската конференция по частно международно право:

http://www.hcch.net/upload/wop/2012apostille_pd03.pdf

(тук пише, че поставянето на апостил в България струва "5 lv" и не зависи от срока на услугата)

7.3 Fees

 

a) Does your State charge for issuing an Apostille?

the fee is always the same

5 lv.      Bulgaria. [1]"

 

За да не се зачудите какво толкова искам, след като има цена за легализация, Ви моля да разберете най-сетне, че има два вида легализация - консулска легализация (такава, каквато е описана в любимия ви, незаменим правилник за легализациите от 1958, посл. изм, 1990, и легализация с апостил - каквато във вехтия ви правилник, естествено, не съществува. Бихте могли да погледнете една хубава статия от австрийски автори по темата.

КРАТКИ И ЯСНИ РАЗЯСНЕНИЯ ЗА ПРЕВОДИ И ЛЕГАЛИЗАЦИЯ НА ДОКУМЕНТИ (превод от англ. език): http://softisbg.com/rennies_blog/2014/01/post-91.html

(има и линк към оригиналната публикация - много добър пример как се дава информация за преводи и легализации)

 

5. И последно, на сайта на МВнР се наблюдава голямо разминаването в информацията за това, как се извършват преводи на български език от преводачи в чужбина. Едно е  написано на първата (общата) страница за „Заверки и легализации", а съвсем друго - на отделните страници, посветени на всяка една държава (раздел „Пътувам за ...").

На първата (общата) страница „Заверки и легализации" пише: 

Същият режим се прилага и спрямо българските документи, предназначени да произведат действие на територията на някоя от посочените държави - страни по конвенцията."

(„същият" -  вж. по-горе т. 2; разбирайте, от консулските служители или от оторизираните от МВнР агенции)

А после на отделните страници за всяка страна по конвенцията човек се натъква на изненади, като например:

Полша: http://www.mfa.bg/index.php?page=120&staticpage=findanembassy&posolstvo=127

Преводите на всички български документи и книжа, които ще бъдат използвани в Полша за официални цели,  се извършват от полски заклети преводачи."

(както виждате, няма нито консулски служители, нито фалшиво оторизирани от МВнР агенции; има полски заклети преводачи, включени в официален регистър!)

Има и друго. На почти всички страници, посветени на държави, в които има заклети преводачи, включени в официални регистри, пише, че Консулската служба заверява подписите им или нещо подобно, например:

Австрия:

За да могат да бъдат използвани в Република България, се препоръчва документите, издадени от компетентните австрийски органи, да бъдат преведени на български език от съдебно заклет преводач в Австрия, а преводът - заверен от Консулската служба."

Какви са тези допълнителни заверки върху преводи, извършени от съдебно заклети преводачи в Австрия и другаде (свръхзаверки, според австрийските автори от линка по-горе)? Не е ли по-добре да напишете, че преводите от чужд на български език се извършват в България?

 

Благодаря предварително,

С уважение,

Ренета Т. Стоянова, преводач  

Блог: http://rennie.blog.bg/

Имейл: rennie@softisbg.com

Мобилен: 0888 60 90 72

Стационарен: 052 988 600

 

 

ДИАЛОЗИ (не съвсем по Платон :)

| No Comments | No TrackBacks

Диалозите се проведени през 2013 г. основно на две места - във фейсбук и във форума на преводачите в dir.bg: http://clubs.dir.bg/showflat.php?Board=translators&Number=1952784443&page=&view=&sb=&part=all&vc=1

 

Обсъжда се темата "Как на практика става заверката на официалния превод?"

За незапознатите: Сегашната уредба на преводаческата дейност е много тромава - заклетият преводач изпраща готовия превод по имейла, после трябва да тича до офиса на агенцията да се подписва на бланка на агенцията, а повечето преводачи са на работа по цял ден в училища, университети и другаде... Е, агенциите са му намерили колая :)

  


- 90% от преводачите ми работят и нещо друго.
- А от заклетите Ви колко процента?
- От заклетите ми преводачи същия процент - 90%. Имам само една преводачка с английски, която се издържа само с преводи за различни фирми. Аз парите за цял месец не мога да ги накарам да дойдат да си вземат камо ли ежедневно да се разхождат да се подписват и да ми подпечатват преводите. А ако работят за няколко фирми денят им трябва да минава само в път вместо в работа. А в повечето случаи преводачите работят поне за няколко фирми. Как си го представяте това?
- Тогава? Кой подписва преводите на заклетите Ви преводачи?
 - Подписват предварително бланки, които се ползват за превода. Предполага се, че доверието между агенцията и преводача е достатъчно голямо щом той е дал съгласие за това. Да, този начин не е съвършен и със сигурно има некоректни фирми, но аз съм убедена, че това е по-доброто решение за всички - и агенции и преводачи. Та не ми отговорихте на въпроса как да стане с постоянното ходене по преводачески бюра за подписване и подпечатване? И най-вече в София, където разстоянията са големи и тъкмо като се подпишеш и подпечаташ в две агенции в двата края на града и той денят свършил?
- Госпожо, от юридическа гледна точка тази практика с предварителното подписване на бланки е криминална. Криминална е и дейността на КО по заверяване на предварително поставени подписи на преводачи, които не са на трудов договор в агенцията за преводи. В бъдеще всичко това ще се замени с много по-семпла и законосъобразна процедура, както е в ЕС. Там заклетите преводачи не сноват между агенциите, нито подписват празни листи.


- Май промените пак ще се случат, чак като ни забранят другите отвън да си я караме по български... Полша вече реагира и си защити гражданите и преводачите:
http://editor.slavic-center.com/prevodacheski-agencii-polski-ezi ... ficialni-prevodi/
(Съобщението на таблото на КО носи дата 23.10.2012 г. и гласи, че Полша признава само официални преводи, извършени от полски заклети преводачи)


- Преводачите нямат никакъв проблем да ходят до агенцията, ако е нужно и по пет пъти на ден, когато трябва да се подписват...
- Това го кажи на преводачите Smile
- Ами ако иска да превежда... Все ще се намери някой, който ще си направи труда и лично да дойде да се подписва... Тогава той ще превежда..
- Ама ако трябва да платиш 2 лв за автобус или 3-4 лв за бензин и още 2 лв за паркинг, както и да загубиш 1 час (или повече) в пътуване... върви търси някой, който ще се навие.
- Точно затова не се занимавам с такива преводи. Да не съм луд да се разкарвам до агенцията за някакви мижави 10 лв...
- Мижави 10 лева ли? Във Варна ни разкарват за по 3-4 лв. хонорар да им подписваме поредния бланков превод за легализация. И аз такива ги отсвирих
- Ми подпиши им една купчина бланки и бели листи и не се разкарвай...
- Ужас! Рейчъл, съветът Ви е опасен както за преводачите, така и за агенциите. Представяте ли си какво ще се случи, ако вестниците гръмнат, че агенциите държат в офисите си подписани празни листи?
- В интерес на истината има и такава практика. С една от агенциите съм подписвала празни листи, за да не се разкарвам, но те ми дават за превод всички бланкови, не ги правят тихомълком с мой подпис в офиса. Дори паспорти за превод ми дават, което всеки координатор може да направи и в офиса. С тях име дългогодишни отношения на доверие, но разбира се гаранция няма, че в един момент няма да излезе чужд превод на такава бланка. Вече много внимавам на кой си давам подписа и по колко. Ако подишеш купчина листи, а същевременно поръчки почти няма и изведнъж ти заявят, че листите са свършили и те помолят да разписваш нови, ситуацията вече ще е ясна.
- То отдавна е ясно. 
- В агенцията, в която навремето работех, всички преводи, които не бяха за легализация, се разпечатваха на бланка със заверка, съдържаща данните на управителката, която не беше заклет преводач (и я разписваше някой от координаторите в офиса).

Дотук бяха диалозите.

Но има и нещо друго. Агенциите нямат право да карат преводачите, които не работят в офиса, да идват и да се подписват пред мениджъра или техническия сътрудник в офиса. Това по принцип е нотариална дейност, а агенциите не са нотариални кантори. Тук имаме много сериозно нарушение на Закона за нотариусите и нотариалната дейност (ЗННД).

Повечето хора си мислят, че агенцията за превод е някакво голямо учреждение с много служители - преводачи, които работят в офиса на агенцията, точно така, както примерно общинските служители работят в общината. Но не е така. Функцията на агенцията е посредническа, тя е разпределителен пункт за преводи от и към клиентите. МВнР сключва с агенциите един странен договор по един вехт правилник от 1958 г. и агенциите заблестяват с фалшив блясък пред потребителите на преводачески услуги*.

С тези "заклевания" към агенции пък се нарушава законът за свободната конкуренция. Вижте какво е записано в Конституцията - Основният закон на всяка държава: 

"Чл. 19. (1) Икономиката на Република България се основава на свободната стопанска инициатива.
(2) Законът създава и гарантира на всички граждани и юридически лица еднакви правни условия за стопанска дейност, като предотвратява злоупотребата с монополизма, нелоялната конкуренция и защитава потребителя." 

 

Можете да видите също и писмото до Комисията за защита на конкуренцията, изпратено през август 2013 г., на което все още няма отговор към днешна дата - 06.01.2014 г.: http://softisbg.com/rennies_blog/2013/08/-21082013.html
Резюме: Заради остарялата правна уредба се спъва свободната конкуренция между преводачите и фирмите. Агенциите за преводи и легализации, сключили фиктивен договор с МВнР по чл. 2а, ал. 2 от Правилника за легализациите, на практика функционират като нотариални кантори на черно. Няма как да има свободна конкуренция, докато това положение не се промени.

 

* Странният договор, който МВнР сключва с агенциите за преводи и легализации може да се разгледа тук:

http://softisbg.com/rennies_blog/2013/06/post-56.html 

 

Към моя блог в blog.bg: http://rennie.blog.bg/
Имейл rennie@softisbg.com
Мобилен 0888 60 90 72
Стационарен 052 988 600


 


 

 

Има два вида легализация:

1. Консулска (дипломатическа) - тежка и сложна процедура с неколкократни заверки и презаверки - първо в държавата, където е издаден документът и после в държавата, където се представя. Активно участие в нея вземат външните министерства на двете държави, както и техните дипломатически и консулски представителства. Тази именно процедура е описана в Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа от 1958, посл. изм. 1990. Понастоящем важи за съвсем малък брой държави.

2. Легализация с апостил - еднократна заверка само в държавата, където е издаден документът, без участието на консулските и дипломатическите представителства, а много често и без участието на външно министерство. Извършва се чрез поставяне на унифициран (стандартен) щемпел, наречен "апостил", след което апостилираният документ се признава във всяка една от всички останали държави по Конвенцията за апостила. Понастоящем важи за повече от половината държави в света, в т.ч. всички държави членки на ЕС.


Забележка. Вторият вид легализация (с апостил) е въведен с международната Хагска конвенция за премахване на изискването за легализация от 05.10.1961,  в сила за България от 30.04.2001. Под премахване на изискването за легализация се има предвид премахване на сложната консулска (дипломатическа) легализация - такава, каквато е описана в нашия отдавна остарял Правилник за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа от 1958, посл. изм. 1990.Още информация по въпроса:


Превод от английски език (със съкращения). Оригиналът е публикуван на адрес:

http://www.fh-salzburg.ac.at/fileadmin/fh/studiengaenge/imt/documents/Legalization_list.pdf

 (авторите са австрийци)

Дефиниции на използвани термини:

1. Легализация на документ - процедура за удостоверяване автентичността на документ с цел използването му в друга държава, различна от държавата, където е издаден 

2. Апостил (Apostille) - специално, унифицирано (стандартно) удостоверение, което се прикрепва към документа като доказателство за автентичност и освобождава документа от всякакви други допълнителни заверки. В края на Конвенцията за апостила е приложен образец на това удостоверение, а линк към Конвенцията се намира в края на статията.

3. Публичен акт - документ, издаден от държавна институция или заверен от нотариус.

Пълна дефиниция на понятието „публичен документ" се намира в Регламент (ЕО) № 805/2004 на Европейския Парламент и на Съвета от 21.04.2004г. за въвеждане на европейско изпълнително основание при безспорни вземания (публикуван в Официален вестник на Европейския съюз, серия  L, бр. 143 от 30.04.2004г.).

Съгласно чл. 4, т. 3 от Регламент № 805/2004, „публичен документ" е:

            а) документ, който е бил формално съставен или регистриран като публичен документ и удостоверяването на който:     

                        (i) се свързва с подписването и съдържанието на документа; и

                        (ii) е съставен от публичен орган или друг орган, който е оправомощен за тази цел от държавата членка по произход; или

            б) споразумение за задължения за издръжка, което е сключено с административен орган или е заверено от него. 

Източник: http://www.milenbazinski.com/bg/publications/3/)

 

 

КРАТКИ И ЯСНИ РАЗЯСНЕНИЯ ЗА ПРЕВОДИ И ЛЕГАЛИЗАЦИЯ  

 

Резюме: Има два режима на легализация - легализация с апостил и консулска легализация.

 

Принцип

Чуждестранните документи имат същата удостоверителна стойност като националните, само при условие, че или са освободени от изискването за легализация, или са преминали необходимата процедура по легализация.

 

 

1. От легализация са освободени:

  1. 1. Документите от и за държави, с които България е сключила двустранни договори за правна помощ.

            1.2. Документите за гражданско състояние от и за държави, ратифицирали международната Конвенция за издаване на многоезични извлечения на актове за гражданско състояние. Актовете за гражданско състояние са: за раждане, за брак или за смърт. Конвенцията е в сила за РБ от 18.12.2013 г.

 

2. ЛЕГАЛИЗАЦИЯ.

СЪЩЕСТВУВАТ ДВА РЕЖИМА НА ЛЕГАЛИЗАЦИЯ

 2. 1. Легализация под формата на апостил (Apostille)

 

Документи от и за държави, които са ратифицирали Хагската конвенция за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове, не се нуждаят от пълна консулска легализация. Достатъчно е да са снабдени с Апостил. Апостилът се поставя еднократно от оторизиран орган в държавата, където е издаден документът. Повече не се поставят никакви заверки - нито в държавата, откъдето произхожда документът, нито в държавата, за която в предназначен. Органите, оторизирани да поставят апостил, се посочват изрично в Закона за ратифициране на конвенцията и се изпраща официално съобщение в Хага. При всяка промяна или добавяне на нов орган, Законът за ратификация се изменя и допълва и отново се изпраща официално съобщават в Хага. В България Хагската конвенция за апостила е в сила от 30.04.2001 г. Органите, оторизирани да поставят апостил по силата на Закона за ратифициране на Хагската конвенция за апостила, са: Министерство на правосъдието (съдебни документи), Министерство на образованието (образователни) и МВнР (всички останали, без гражданските, вж. т. 1.2)

 

2.2. ПЪЛНА КОНСУЛСКА (НЯКЪДЕ СЕ НАРИЧА И ДИПЛОМАТИЧЕСКА) ЛЕГАЛИЗАЦИЯ

Режим на пълна (консулска) легализация на документите се изисква от всички тези страни, които не са нито договарящи се страни по двустранно споразумение за правна помощ, нито страни по Хагската конвенция за освобождаване от легализация.

 

Този режим означава, че документите първо трябва да преминат през процедура на вътрешна легализация в рамките на страната, в която са издадени (тази процедура е различна във всяка страна, но последният орган определено трябва да бъде Министерството на външните работи на съответната страна). След това документите трябва допълнително да бъдат легализирани ("свръх-легализирани") от дипломатическото представителство (посолство, консулство, почетен консул) в съответната страна, а понякога и от още някой орган.

 

Например документите от Канада за България първо се легализират от Министерството на външните работи и международната търговия на Канада, после още веднъж се легализират от Генералното българско консулство в Торонто и накрая се  свръх-легализират и от МВнР на РБ. Освен това, имайте предвид, че само оригинални документи са обект на "свръх-легализация".

 

 

Забележка: В чл. 2 от Хагската конвенция за премахване на изискването за легализация изрично се посочва, че се премахва именно пълната (консулската / дипломатическата) легализация: „формалните процедури, чрез които дипломатическите и консулските служители на държавата, на чиято територия трябва да се представи документът, удостоверяват истинността на подписа" и т.н. (бел. блогър)
 

NB! Адвокат от Лондон ми обясни, че в интерес на точността, апостилирането на документите не се нарича легализиране; нали именно това е смисълът на Хагската конвенция за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове: вече няма легализация, а удостоверяване с апостил, обаче и в Англия по традиция викат „легализиране с апостил", както и в България (всички забележки, коментари и сравнения с българската действителност по-долу са мои, бел. блогър).

 

3. ПРЕВОДИ

По принцип оригиналният документ трябва да бъде снабден с всички необходими печати, че е легализиран, преди да бъде подложен на превод, защото и те се превеждат (или описват). Преводът трябва да бъде прикрепен към оригиналния документ или легализирано копие от него.

 

Ако преводът е направен от заклет, официално акредитиран преводач в държавата, където се представя документа (в случая - Австрия, бел. моя), не се изисква допълнителна легализация.

 

Забележка. В България най-редовно се изисква „легализиран превод", т.е. заверка на подписа на заклетия преводач от страна на МВнР, което явно е ненужно. Друг въпрос е, че у нас няма истински заклети, официално акредитирани преводачи, защото МВнР „акредитира" („оторизира") само посреднически агенции за преводи и то по незаконосъобразен начин - чрез сключване на фиктивен договор по чл. 2а, ал. 2 от незаконосъобразен правилник за легализациите от 1958, посл. изм. 1990.

 

NB! МВнР сами си признават, че Правилникът е незаконосъобразен; вж. писмо изх. № 12ПР-1149/21.03.2013 от МВнР до МС: http://rennie.blog.bg/novini/2013/03/21/pismo-izh-12pr-1149-21-03-2013-ot-mvnr-do-ms-s-kopie-do-men.1066704).

 

NB! МВнР заверява подписите на преводачите от цялата страна в нарушение на ЗННД - сами си го признават и въпреки това продължават да го правят! (вж. горното писмо изх. № 12ПР-1149/21.03.2013 от МВнР до МС - там пише и за незаконосъобразната заверка на подписите на преводачите!)

 

(край на забележката)

 

Преводите в чуждите страни също трябва да бъдат направени от заклети, официално акредитирани в съответната страна преводачи. По отношение на легализацията, тези преводи се третират като чужди оригинални документи, което означава, че режимът на легализация зависи от страната, в която е бил направен преводът. Тъй като обаче държавата, в която е направен преводът, може да е различна от държавата, в която е издаден оригиналният документ, би могло да се случи така, че към оригиналния документ и съответния превод да се прилагат различни режими на легализация.

 

Забележка. По тази причина най-добре е преводът да се извършва в държавата, за която е предназначен документът. Примерно, българско свидетелство за съдимост с апостил от МП не е нужно да се превежда в България, защото, като отидете в чужбина, най-вероятно няма да ви признаят превода, извършен от нашенска агенция-хубостница, „оторизирана" с фиктивен договор (вж. по-горе).  

 

Източник:

http://www.fh-salzburg.ac.at/fileadmin/fh/studiengaenge/imt/documents/Legalization_list.pdf

 

СПРАВКА:

Държави, които са ратифицирали Хагската конвенция за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове (Конвенцията за апостила):

Общо 105 държави (тук са всички страни-членки на ЕС!), сред които: Австралия, Австрия, Босна и Херцеговина, България, Хърватско, Кипър, Чехия, Дания, Финландия, Франция, Германия, Гърция, Унгария, Исландия, Индия, Ирландия, Израел, Италия, Япония, Южна Корея, Латвия, Ливан, Литва, Македония, Мексико, Молдова, Монголия, Черна гора, Холандия, Нова Зеландия, Никарагуа, Норвегия, Панама, Перу, Полша, Португалия, Румъния, Русия, Сърбия, Словакия, Словения, ЮАР, Испания, Швеция, Швейцария, Турция, Украйна, Великобритания, САЩ, Уругвай, Венецуела и др.

 

Държавите, от и за които се изисква пълна (консулска) легализация са около 80 на брой (по-малко от държавите, които поставят апостил), сред които: Афганистан, Ангола, Бангладеш, Бразилия, Камбоджа, Канада, Чили, Египет, Етиопия, Гватемала, Индонезия, Иран, Ирак, Ямайка, Йордания, Кения, Северна Корея (КНДР), Косово, Лаос, Ливан, Малайзия, Мароко, Мозамбик, Непал, Нигерия, Парагвай, Катар, Саудитска Арабия, Сингапур, Сомалия, Шри Ланка, Судан, Таджикистан, Тайланд, Тунис, Туркмения, Уганда, Обединени Арабски Емирства, Зимбабве и др.

Пълен списък на държавите, подписали Хагската конвенция за апостила - общо 105 (за тях Правилникът за легализациите от 1958, посл. изм. 1990, не важи): 

http://www.hcch.net/index_en.php?act=conventions.status&cid=41#nonmem

(официален сайт на организацията „Хагска конференция по международно частно право", базирана в Холандия, данните са от края на октомври 2013 г.).

 

Хагската конвенция за премахване на консулската легализация, в сила за РБ от 2001 г.: http://www.law.dir.bg/reference.php?f=kplcpa01

 

Правилникът за легализациите, утвърден е с Постановление на МС на 03.09.1958 г. и последно изменен на 25.12.1990 г. В Глава втора (Легализации) от Правилника се съдържа информация за процедурите по консулска легализация на документи. Тази информация не е общовалидна, а важи само за държави, в които не се признава Хагската конвенция за апостила. За България Хагската конвенция за апостила е в сила от 30.04.2001. Има и Закон за ратифицирането й, приет на 25.05.2000 г. В Правилника няма нито дума за апостила, естествено, той е твърде вехт:

http://www.mfa.bg/uploads/files/Pravilnik(1).pdf

и тук:

Голям смешник е този правилник:

http://rennie.blog.bg/novini/2013/04/14/goliam-smeshnik-e-tozi-pravilnik.1100373

 

Общ брой на държавите в света - 195 (плюс минус 1-2)

http://www.state.gov/s/inr/rls/4250.htm

(официален сайт на Държавния департамент на САЩ, данните са от края на октомври 2013 г.) 

 

Списък на държавите, с които България е сключила двустранен договор за правна помощ (над 20 на брой): http://www.mfa.bg/uploads/files/DKO_29_04_13.pdf

 

Конвенция от 8 септември 1976 година за издаване на многоезични извлечения на актове за гражданско състояние, подписана от около 25 държави, вкл. България, в сила за РБ от 18.12.2013 г.:

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BE%D1%82_8_%D1%81%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B2%D1%80%D0%B8_1976_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D0%B0_%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5_%D0%BD%D0%B0_%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8_%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B5_%D0%B7%D0%B0_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE_%D1%81%D1%8A%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B5

 

 

 


 

Към моя блог в blog.bg: http://rennie.blog.bg/
Имейл rennie@softisbg.com
Мобилен 0888 60 90 72
Стационарен 052 988 600

Автор: Мистър Витек - американски преводач на свободна практика вероятно от славянски произход, съдейки по името му, женен за японка, псевдоним "patenttranslator" (слято от patent - патент, и traslator - преводач), специализирал се в превод на технически и медицински патенти от японски, немски, чешки и словашки на английски език.

Оригинално заглавие:
Random Thoughts on Translation Rates, Translation Agencies, "Internet Portals" and Different Translation Business Models

http://patenttranslator.wordpress.com/2014/01/02/random-thoughts-on-translation-rates-translation-agencies-internet-portals-and-different-translation-business-models/ 

 

Нахвърляни мисли за преводаческите хонорари, преводаческите агенции , "интернет порталите" и различните преводачески бизнес модели

Преводачите постоянно се оплакват, че хонорарите им са твърде ниски.

 

Сигурно има много причини хонорарите на преводачите да остават ниски в продължение на години. Безконечната рецесия, довела до трайни проблеми в световната икономика, несъмнено е един от факторите.

 

Аз самият не смея да повиша цените си към преводаческите агенции от 2000-та година насам. Вдигал съм ги само в няколко случая към директни клиенти, при това съвсем умерено. Преводачите, които работят за мен, също не са повишавали цените си. Миналата година изгубих един клиент, по-точно една агенция, която ме помоли да намаля цената си. Става дума за агенция от един-единствен човек. За него работех от 1994 г., но вече не си правя труда да отговарям на имейлите му.

 

Много преводачи, да не кажа повечето, работят изключително или предимно за посредници, които рядко им плащат повече от 50 % от цената, която заплаща действителният клиент. Някой посредник може да е ситуиран в страна, където мизерното заплащане е норма, а преводачът да живее в САЩ, Канада, Западна Европа или в Япония, или в Австралия, където стандартът на живот е доста висок, високи са и данъците.

 

Така наречените "портали за преводачи" като Proz, GoTranslators, Translators Cafe и всевъзможни други интернет "портали" и "платформи", са още един фактор, оказващ силен натиск за намаляване цената на превода. Първите портали, появили се преди  десетина години и непрекъснато появяващите се нови се основават на гениалната концепция, че "порталът" (новият тип посредник) ще удари една яка тесла на цените в интернет платформата, където много преводачи се състезават за една поръчка от един клиент, а клиентът търси платформата, именно защото там е мястото, където преводачите предлагат и приемат най-ниските цени.

 

Положението се поддържа и от блаженото неведение на клиентите за това, какви недоразумения и поразии може да натвори лошият превод и как може да навреди на бизнеса или репутацията им. Зле преведените табели по летища в Япония, Китай или другаде -  а със сигурност има много такива на много летища в много страни - са недвусмислено, крещящо  и откровено послание към всички пътници, преминаващи през летището: Внимание, моля! Това летище се обслужва от идиоти! Но няма значение. И най-идиотските грешки в превода стоят, изложени пред погледите на милиони пътници, преминаващи през летищата, в продължение на десетилетия.

 

Новите, неопитни и неквалифицирани "преводачи" смело излизат на ринга и подбиват цените, за да се преборят с нас, а тъй като често нямат абсолютно никаква представа колко да поискат, обикновено са готови да работят за жълти стотинки. Резултатът от труда им често не заслужава и  толкова.

 

А някой идиот-клиент направо използва машинен превод, тъй като и най-ниската цена му се вижда висока (в интернет се предлага безплатен машинен превод).

 

Така че това са някои от причините, поради които цените, плащани за превод, са ниски от дълго време.

 

**************

 

Но не е необходимо да се приеме за неизбежна даденост, че всички ние трябва да се конкурираме с наскоро пръкналите се преводачи, които не знаят колко да искат за превода си, защото не знаят и как се превежда, с преводаческите агенции в страните от третия свят, с ордите преводачи, боричкащи се из „порталите", а дори и с машините за превод.

 

Преводаческият бизнес, поради липса на по-добър термин, е изключително разнообразен и не всички агенции са гадни, ламтящи за печалби месомелачки, основани на хищния корпоративен бизнес модел.

 

При мен стана така, че  само месец, след като изгубих човека-агенция, за когото бях работил 20 години, се свързах с друга агенция. Тази агенция изглежда е от традиционен тип - с няколко мениджъри на проекти, счетоводен отдел и т.н.

 

По-рано си мислех, че единствените агенции, с които е добре да се работи, са малките семейни или от типа „самотен вълк". Но се убедих, че и някои от по-големите агенции очевидно използват различен бизнес модел - модел, който се основава на прилични цени и навременно плащане, в конкретния случай два пъти месечно чрез директен трансфер към банковата ми сметка, точно както преди 27 години, когато още работех на трудов договор.

 

Има и нови бизнес модели, като например уебсайтът Transbunko. Само времето ще покаже дали този модел е жизнеспособен, но комисионната им от 20% е много по-ниска от това, което преводаческите агенции обикновено таксуват, затова им желая късмет.

 

И накрая, има и директни клиенти. Директните клиенти не се интересуват от нашия бизнес модел. Те просто търсят преводач и в повечето случаи ги интересува единствено какво може да направи преводачът и на каква цена.

 

Започнах да рекламирам услугите към директни клиенти в началото на деветдесетте години на миналия век. В началото изпращах тонове пощенска реклама до адвокатски кантори, занимаващи се с патенти. Цените на пощенските услуги бяха много по-ниски тогава. Повечето от първите си директни клиенти намерих по този начин. След толкова много години някои от тях все още ми изпращат работа.

 

Десет години по-късно, през 2001 г., ако трябва да бъда съвсем точен, си създадох свой собствен "портал", а именно моя бизнес сайт.

 

Единственият "портал", който бих препоръчал на колегите преводачи, които търсят нови клиенти, е тяхната собствена интернет страница. Цели три години изминаха, докато Google и другите търсачки откриха, че PatentTranslators.com специализира в превод на патенти от чужди езици на английски, но в крайна сметка, от 2003 г. насам, между 10 до 30 процента от доходите ми всяка година се генерират от нови клиенти, които попадат на моя сайт в Интернет.

 

Тъй като някои от тези нови клиенти имат нужда от преводи на патенти и изделия от технически списания на текуща база, повечето от моите настоящи клиенти са адвокатски кантори, специализирани в патентите, които ме намират по този начин.

 

Трябва да кажа, че не съм съгласен със заключението на един блог пост в „Мисли за превода", който е озаглавен „Агенции или директни клиенти: нито по-добре, нито по-зле, просто по-различно". Много по-добре е за преводача да изкара хиляда долара, работейки за директен клиент, вместо петстотин, полагайки същия труд за агенция.

 

Въпреки че в блог поста се казва, че работата за преводачески агенции има доста предимства, никое от тях не може да компенсира големия недостатък, споменат по-горе - да си принуден да работиш два пъти повече, за да си платиш сметките.

 

Иначе има смисъл, дори за високо квалифицираните преводачи, да работят и за преводачески агенции. Това е един от начините да си изкараш прехраната като преводач .

 

Но не е единственият начин, а вероятно не е и най-добрият.

 

Винаги трябва да се има предвид, че съществуват много други начини за правене на бизнес с преводите, че световният пазар на превод не е монопол, предоставен за вечни времена на преводачески агенции от Бог или Цар, и че най-голямата разлика между агенциите и хората, които извършват истинската работа, е, че докато преводаческите агенции не могат да направят никакви пари без преводачите, преводачи не се нуждаят от преводаческите агенции, за да правят пари, стига да намерят начин да търсят и откриват своите собствени клиенти.

 

Мащабна информационна кампания срещу Правилника за легализациите, заверките и преводите от 1958, посл. изм. 25.12.1990 г.
 
ДО: БГ ДИПЛОМАТИЧЕСКИ МИСИИ ПО СВЕТА
КОПИЕ ДО: СЛУЖИТЕЛИТЕ ОТ МВнР
 
Здравейте,

 

Ако сте учили, че Правилникът за легализациите, заверките и преводите от 1958, посл. изм. на 25.12.1990 г., е "Основен нормативен акт по тези въпроси [легализациите на документи]"

Цитатът е от сайта "БГ Право": http://www.bg-pravo.com/2013/03/18.html,

 

 да знаете, че за този правилник са налични следните официални становища:

 

1. Писмо изх. № 12ПР-1149/21.03.2013 от МВнР до МС, че Правилникът за легализациите, заверките и преводите на

документи и други книжа от 1958, посл. изм, 1990, е "една отдавна остаряла

правна уредба, която не отговаря на новите обществени отношения"

http://rennie.blog.bg/novini/2013/03/21/pismo-izh-12pr-1149-21-03-2013-ot-mvnr-do-ms-s-kopie-do-men.1066704

 

2. Писмо № 2711/28.03.2013 г.от МС до мен: "Правилникът няма законово основание за издаване и не съответства на разпоредбите на Закона за нормативните актове":

http://rennie.blog.bg/novini/2013/03/29/pismo-ot-ms-2711-12-ot-28-03-2013.1069571

 

3. Писмо изх. № 3589/19.07.2013 от Омбудсмана на РБ г-н К. Пенчев до мен: "[Правилникът за легализациите] "противоречи на действащата нормативна уредба": http://softisbg.com/rennies_blog/2013/07/-3589-19072013.html

 

4. През май т.г. Омбудсманът на РБ, г-н К. Пенчев, даде становище в писмо до колега (ние сме преводачи): „ недопустимо е толкова важни въпроси като осигуряване качеството на официалните преводи на документи, с които много често се гарантират съществените правни и имуществени интереси, да се уреждат от несъобразен с ратифицирането на Хагската конвенция нормативен акт."

http://editor.slavic-center.com/deystviyata-na-ombudsmana-po-otnoshenie-na-pravilnika-i-statuta-na-prevodachite/

NB! „несъобразен с ратифицирането на Хагската конвенция нормативен акт"!

 

5. В края на ноември 2013 г. г-н Р. Лашев, директор на "Консулски отношения" в МВнР написа в официално писмо до Приемна на Министерски съвет: "Безспорен е факта, че "Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа" (Утвърден с ПМС 184 от 1958 г., обн., ДВ, бр. 73 от 12.09.1958 г., изм., бр. 10 от 4.02.1964 г., бр. 77 от 28.09.1976 г., бр. 96 от 7.12.1982 г., бр. 77 от 4.10.1983 г., бр. 103 от 25.12.1990 г.) не отговоря на съвременните изисквания, както и е в противоречие с действащото законодателство. Правилникът не е основан на нормативен акт от по-висока степен". http://softisbg.com/rennies_blog/2013/11/-2013.html

 

От година и половина се води кореспонденция с официалните институции в РБ по въпроса за премахването на този вехт правилник и заменянето му със съвременен такъв, както и за уреждане статута на правоспособните преводачи (традиционно наричани „заклети").

 

Постепенно държавната администрация започва да осъзнава, че този правилник е едно голямо недоразумение. Но засега няма нито едно официално изявление по въпроса и по нищо не личи, че МВнР има намерение да се откаже от този незаконосъобразен правилник, несъобразен с ратифицирането на Хагската конвенция за премахване на изискването за легализация на чуждестранните публични актове.  

 

Молбата ми е да предадете това съобщение на г-н/г-жа Посланика в посолството, където работите. То е част от информационната кампания, която се провежда от шест месеца. Всеки, който би могъл да помогне с нещо, колкото и малко да е, за по-скорошната замяна на незаконосъобразния правилник за легализациите с нов, ще допринесе за защитата на интересите на българските граждани в РБ и по цял свят.  

 

Поздрави,

Ренета Т. Стоянова, преводач с англ. език на трудов договор във фирма за преводи "Софтис" - Варна

образование: полувисше (медицина) и висше (англ. филология)

Блог: http://rennie.blog.bg

ЦЯЛАТА МИ КОРЕСПОНДЕНЦИЯ С ИНСТИТУЦИИТЕ ОТ 30.07.2012 до 30.12.2013

http://rennie.blog.bg/novini/2013/05/12/cialata-mi-korespondenciia-s-instituciite-ot-30-07-2012-do-3.1109537

Дневник на мащабната информационна кампания, започнала на 27.06.2013

http://softisbg.com/rennies_blog/2013/07/post-76.html

Положителни резултати, постигнати досега и как се стигна до тях:

http://softisbg.com/rennies_blog/2013/12/post-86.html

 

 

 

 

Към дневника на мащабната информационна кампания, започнала на 27.06.2013:

http://softisbg.com/rennies_blog/2013/07/post-76.html

 

 


Към моя блог в blog.bg: http://rennie.blog.bg/
Имейл rennie@softisbg.com
Мобилен 0888 60 90 72
Стационарен 052 988 600

 

Powered by Movable Type 5.2.10

About this Archive

This page is an archive of entries from January 2014 listed from newest to oldest.

December 2013 is the previous archive.

February 2014 is the next archive.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.