Феодалният модел на преводаческата дейност в България

| No Comments | No TrackBacks

 

"Българите не са просяци във Великобритания, те не експлоатират социалната система, напротив те допринасят със осигуровките си много повече за британската икономика." Това заяви външният министър Кристиан Вигенин пред bTV."

http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1191526

Да, българите не са просяци във Великобритания.

Затова пък преводаческите агенции са просяци в България. Просят разрешение от МВнР да работят "легитимно", въпреки че имат законна регистрация по Търговския закон. "Господарят" им разрешава да работят "легитимно", само ако се съгласят да подпишат фиктивен договор по чл.2а. ал. 2 от един незаконосъобразен правилник за легализациите от 1958 г., който не е изменян от Коледа 1990 г., защото не може да бъде нито изменян, нито допълван, а не може да бъде изменян и/или допълван, защото - съпрааайз! - де юре не съществува. Този печален факт е потвърден от самото Външно - два пъти т.г., през март и ноември. Иначе се знае още от 2006-2008 г., когато междуведомствена работна група с представители от няколко министерства излиза със становище, че този т.нар. правилник няма законово основание.

Преводачите също са просяци в България. Те просят разрешение от посредническите агенции за преводи да ги направят "заклети" преводачи. За целта подават документи в една или повече агенции. Агенциите предават документите им в МВнР, за да бъдат включени в таен списък, съхраняван с гриф "строго секретно" в дирекция "Консулски отношения". Преди да предадат документите, обаче, агенциите сканират подписите на преводачите, за да ги фалшифицират после на воля под благосклонния поглед на "Господаря" - Министерство на външните работи.

Тази феодално-крепостническа система се крепи на лъжи.

МВнР лъже, че оторизира агенциите да извършват официални преводи. Всъщност ги подвежда да подписват документ с невярно съдържание - договора по чл. 2а, ал.2 от незаконосъобразен правилник. Този правилник, както де юре не съществува, де факто е вездесъщ. Всички се позовават на него, в т.ч. висши съдии от Върховния административен съд. Всички български уреждения изискват преводът да е извършен от преводач към агенция с договор по чл.2а, ал. 2 от правилника или от преводач със собствена фирма, също сключил договор с МВнР по чл. 2а, ал. 2. Всички студенти по право учат, че официалните преводи се извършват съгласно разпоредбите на този правилник и договора по чл. 2а, ал. 2 от него.

Вигенин много добре знае, че положението е абсолютен ужас, но няма доблест да направи изявление, точно както Калфин преди него не е имал, както и всички останали външни министри, изредили се през годините на т.нар. "преход". Всички министри са мълчали и продължават да мълчат, вкл. на правосъдието. Всички правителства са мълчали. Всички Народни събрания! И в момента всички, от които зависи да се промени това ужасно положение, мълчат с глави в пясъка или заговорничат на тъмно в опит да съчинят някакво ново законче, рожба на великите експерти от некомпетентната по преводаческите въпроси държавна администрация и дълбоко заспалите съюзи на преводачи и агенции.
http://www.peticiq.com/forum/32093/start/12400#12414Към моя блог в blog.bg: http://rennie.blog.bg/
Еmail: rennie@softisbg.com

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/420

Leave a comment

Powered by Movable Type 5.2.10

About this Entry

This page contains a single entry by Rennie Stoyanova published on December 26, 2013 12:44 AM.

Кампания срещу фалшивата оторизация на агенциите за преводи и легализации, 25.12.2013 was the previous entry in this blog.

Писмо до МВнР и МП с копие до 4 комисии към ЕП, 26.12.2013 is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.