Писмо до МВнР и МП с копие до 4 комисии към ЕП, 26.12.2013

| No Comments | No TrackBacks

 

-- Original Message -----

Sent: Thursday, December 26, 2013 1:56 AM
Subject: corrupt practices in a country-member of EU (iBG)
 
 

ДО: МВнР и МП

КОПИЕ ДО: Комисия по човешките права към ЕП, Комисия по външните работи към ЕП, Комисия по правните въпроси към ЕП и Комисия по петициите към ЕП

 

УВАЖАЕМИ СЛУЖИТЕЛИ ОТ МИНИСТЕРСТВО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ И МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО,

Година и половина след като за първи път се замислих над проблемите в уредбата на преводаческата дейност в България и изпратих първото си писмо до Омбудсмана, в което поставих въпроса за евентуална актуализация на Правилника за легализациите, заверките и преводите от 1958, защото не е изменян от 25.12.1990 г., а след това изпонаписах сума ти писма до къде ли не с молба да се измени или отмени този стар правилник, понеже противоречи на съвременното законодателство, по признание на самото Външно, най-сетне се сетих, че

Правилникът е отменен още през 2001 г. от Конвенцията за апостила.

Вие, от Министерството на външните работи и от Министерството на правосъдието, кога ще се сетите, че Правилникът отдавна е отменен?    

Цялата ми кореспонденция с институциите - от 30.07.2012 г. досега:

http://rennie.blog.bg/novini/2013/05/12/cialata-mi-korespondenciia-s-instituciite-ot-30-07-2012-do-2.1109537

(тук има линк и към цялата кореспонденция на Хари Стоянов, собственика на фирмата за преводи, в която работя)

 

Докога ще получавам купища некомпетентни отговори от Вас и от всички български институции и учреждения, до които съм писала, в които ми се обяснява, че Правилникът все още е напълно законен - така, както не е изменян от 25.12.1990 г, правилник, който по Вашите думи, противоречи на съвременното законодателство - вътрешно и международно?  Прокуратурата не намира причини за намеса по реда за надзор за спазване на законността. Върховният административен съд го цитира с благоговение. Какво е това безумие? Този вехт правилник да не е свещената книга на някаква нова религия?

Цяла година баламосвахте целия преводачески бранш с някакви измислени нови изисквания към преводаческите агенции, фалшиво оторизирани от МВнР, а аз, преводачът, се измъчвах да Ви пиша с уважение и да Ви моля раболепно да обясните какво всъщност става.

От шест месеца провеждам информационна кампания чрез имейли до всички държавни институции, прокуратура, съд, медии и др. и никой, абсолютно никой не реагира.

Дневник на информационната кампания, започнала на 27.06.2013 г.: http://softisbg.com/rennies_blog/2013/07/post-76.html 

Препоръчвам:

12.12.2013 - http://softisbg.com/rennies_blog/2013/12/campaign-against-weird-bg-rules-for-legalization-certification-and-translation-in-bg.html

До: SG-PLAINTES@ec.europa.eu and elsewhere.

 

25.12.2013 - http://softisbg.com/rennies_blog/2013/12/-25122013.html

До преводачи, агенции, държавни институции, български посолства, медии и др.

 

Кампанията стартира след изпращане на официално писмо до г-н Вигенин от собственика на фирмата, в която работя, на което министърът още не е отговорил. Писмото е изпратено още на 26.06.2013.

Писмо до Министър Вигенин, с което се легитимира информационната кампания:

http://www.softisbg.com/my_first_blog/2013/06/za-nezabavno-prekratjavane-na-administrativnija-proizvol-v-mvnr.html

12 години са изминали, откакто е трябвало НЯКОЙ да изработи правилник към Закона за ратифициране на конвенцията за апостила. Може би е трябвало МВнР заедно с МП да свършат тази работа. Но още не са.

Сега, в края на 2013 г., г-н Вигенин се отчита за дейността си и обещава, че МВнР се е ангажирало да изработи закон за преводаческата дейност. А Правилник за легализациите за прилагане на Закона за ратифициране на Конвенцията за апостила няма ли да изработи? Не казва нито дума!  

 

Очевидно, Вие смятате, че може да си пишете, говорите и правите, каквото си поискате. Кой ще Ви спре? Никой! Нито у нас има кой да Ви контролира, нито, изглежда, в ЕС.

 

На Вас сигурно Ви харесва, че се вземат всички необходими мерки за прикриване на факта, че България не спазва Конвенцията за апостила и си е въвела от край време едни незаконосъобразни практики по „регулиране" на преводаческата дейност от страна на МВнР, достигнали рекордни висоти по времето на Николай Младенов, но на мен, като на гражданин, никак не ми харесва, че съм лишена от правосъдие и добро управление.

 

Разбирам, че примитивното съзнание се възхищава от беззаконието и изпада в захлас от чара на бандита, който рискува живота си, за да си осигури охолен живот. Но все пак се надявам, че държавната ни администрация не е изпаднала в тотален транс пред бандитския чар и не подражава на мафията. Или греша?

 

Моля Ви, в името на не знам вече какво - европейски ценности, общочовешки ценности, християнски ценности, здрав разум ... - спрете да издевателствате над българските граждани и над преводачите. Вие сте заели отговорни позиции, за да улеснявате и подобрявате живота ни. Изпълнете дълга си! Нищо не мога да Ви направя, ако не пожелаете да го направите. 

 

Очаквам Вашия отговор. И не само аз.

 

Ренета (Рени) Тодорова Стоянова, преводач в "Софтис" - Варна

образование: полувисше (медицина) и висше (английска филология)

Адрес: ул. „Г. Бакалов" 17, вх.7, ет. 1, ап. 80

Blog: http://rennie.blog.bg/

За нашата фирма:

Защо ние от фирма „Софтис" не желаем да подновим договора си с МВнР - историята на едно трудно решение

http://rennie.blog.bg/novini/2013/04/28/zashto-nie-ot-firma-softis-ne-jelaem-da-podnovim-dogovora-si.1105060

КАК ЕДИН ФИКТИВЕН ДОГОВОР МОЖЕ ДА СЪСИПЕ ЦЯЛО СЪСЛОВИЕ (статия)
http://rennie.blog.bg/drugi/2012/11/18/kak-edin-fiktiven-dogovor-moje-da-sysipe-cialo-syslovie.1021729

Още статии: http://rennie.blog.bg/novini/2013/05/12/vsichki-statii-na-prevodacheski-temi-ot-h-amp-r-stoianovi-ot.1109542

Препоръчвам:

"Лек намек за тежкото положение на преводачите у нас"
"Терминатор на професията преводач"
"Как един фиктивен договор може да съсипе цяло съсловие"
"Поразителни паралели между проститутките и преводачите"
"Мълчанието на преводаческите съюзи"
"Тайният живот на Съюза на преводачите"
"Почтеността, преводачите и преводаческите агенции..."
"Институциите на незнанието и страха"
 

„Феодалният модел на преводаческата дейност в България"

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/421

Leave a comment

Powered by Movable Type 5.2.10

About this Entry

This page contains a single entry by Rennie Stoyanova published on December 26, 2013 2:02 AM.

Феодалният модел на преводаческата дейност в България was the previous entry in this blog.

Решение на Комисията за конфликт на интереси, 12.11.2013 is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.