РС-Лом - гр. д. 290/2018, ДаллБогг оттегля исковете си

Начало на блога
 

Обратно към застрахователна измама

Това дело е част от списъка с 248 дела, в които е прогласена нищожност на 428 бр. "Гражданска отговорност" и от по-пълния списък с 574 дела

-

Важно! С Тълкувателно решение № 1/2018 г. от 07.03.2019 г. Общото събрание на Търговската колегия (ОСТК) на Върховния касационен съд (ВКС) реши, че единcтвeнoтo ocнoвaниe зa пpoглacявaнe нищoжнocт нa зaдължитeлнaтa зacтpaxoвĸa ГOA e пopaди липca нa cъглacиe. Πpи дoгoвopa ГOA oбaчe, разясняват върховните съдии, нитo липcaтa нa пoдпиc e липca нa cъглacиe, нитo пoлaгaнeтo нa нeизвecтнo чий пoдпиc. Следователно, аĸo дaдeн зacтpaxoвaтeл peши дa иcĸa oт cъдa пpoглacявaнe нищoжнocт нa ГOA, нe мy ocтaвa нищo дpyгo, ocвeн дa твъpди, чe e пpибpaл пpeмиятa нa шeгa или ĸaтo yчeбeн пpимep, или пъĸ чe зacтpaxoвaщият гo e зaплaшил, т.e. нacилa мy e плaтил. Много добро решение според мен (бел. блогър) Вж също и статията от 15.03.2019 в Параграф 22: ВКС поряза застрахователи за "нищожни" договори.

-

http://www.rclom.org/2018/decX/GD/00635318/29092718.htm

ПРОТОКОЛ

гр. Лом, 27.09.2018 г.

Ломски районен съд, гражданска колегия, трети състав, в публично съдебно заседание на двадесет и седми септември, две хиляди и осемнадесета година, в състав:

                             Председател: АЛБЕНА МИРОНОВА

при участието на секретар: РУМЯНА ДИМИТРОВА, сложи за разглеждане Гр.д.  № 290 по описа за 2018 год. докладвано от съдия МИРОНОВА.

На именното повикване в 10.35 часа се явиха:

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Тъй като молбата е депозирана преди първото по делото съдебно заседание, съдът намира, че не следва да  се изисква становище от ответника във връзка с направеното оттегляне на исковете. Налице са предпоставките на чл. 232 ГПК поради което, съдът

О П Р Е Д Е Л И :

 ПРЕКРАТЯВА производството по делото, поради оттегляне на исковете.

С отговора си ответникът е направил искане за присъждане на разноски. Налице са предпоставките на чл.78, ал.4 от ГПК, поради което, съдът

О П Р Е Д Е Л И :

ОСЪЖДА ищеца „ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО ДАЛЛБОГГ: ЖИВОТ И ЗДРАВЕ" АД, ЕИК ********* със седалище и адрес на управление ********  да заплати на Н. М.М. с ЕГН ********** ***, сумата 400 /ЧЕТИРИСТОТИН/ лева, представляващи разноски по процесуално представителство и защита.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в 7-мо дневен срок от днес за ответника и от съобщението за ищеца, с  частна жалба, пред МОС.

Протоколът приключи в 10.40 ч. и се изготви в съдебно заседание.

                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ:

                                                    СЕКРЕТАР:

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/2464

Leave a comment

Powered by Movable Type 5.2.10

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.