РС-Добрич - гр.д. 3058/2017, ДаллБогг оттегля исковете си

Начало на блога
 

Обратно към застрахователна измама

Това дело е част от списъка с 248 дела, в които е прогласена нищожност на 428 бр. "Гражданска отговорност" и от по-пълния списък с 574 дела

-

Важно! С Тълкувателно решение № 1/2018 г. от 07.03.2019 г. Общото събрание на Търговската колегия (ОСТК) на Върховния касационен съд (ВКС) реши, че единcтвeнoтo ocнoвaниe зa пpoглacявaнe нищoжнocт нa зaдължитeлнaтa зacтpaxoвĸa ГOA e пopaди липca нa cъглacиe. Πpи дoгoвopa ГOA oбaчe, разясняват върховните съдии, нитo липcaтa нa пoдпиc e липca нa cъглacиe, нитo пoлaгaнeтo нa нeизвecтнo чий пoдпиc. Следователно, аĸo дaдeн зacтpaxoвaтeл peши дa иcĸa oт cъдa пpoглacявaнe нищoжнocт нa ГOA, нe мy ocтaвa нищo дpyгo, ocвeн дa твъpди, чe e пpибpaл пpeмиятa нa шeгa или ĸaтo yчeбeн пpимep, или пъĸ чe зacтpaxoвaщият гo e зaплaшил, т.e. нacилa мy e плaтил. Много добро решение според мен (бел. блогър) Вж също и статията от 15.03.2019 в Параграф 22: ВКС поряза застрахователи за "нищожни" договори.

-

https://dobrichrs.root.bg/2018/08/g/03635317/05881618.htm

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е                

  

град Добрич, 16.08.2018г.     

Районен съд - Добрич,  гражданска колегия, двадесети състав, в закрито заседание на шестнадесети август две хиляди и осемнадесета година  в   състав: 

                                                        Районен съдия: Николай Николов разгледа докладваното от районния съдия  гр.д.№ 03058 по описа за 2017г. и за да се произнесе, взе предвид следното:        

         Производството е по чл.232 ГПК.

С молба ******** ищецът е заявил чрез своя пълномощник, включително и тези при условията на евентуалност, че оттегля исковете си срещу ответника изцяло.

В процесния случай искането е предприето преди приключване на първото по делото заседание, поради което не е необходимо съгласието на ответника.

         Искането за прекратяване е валидно и следва да се уважи. Същото е предприето от лице, което е легитимирано от закона да извършва посоченото процесуално действие като надлежна страна. Като едностранно процесуално действие, то е доведено до знанието на съда, извършено е в надлежната форма по надлежния ред.

         С оглед гореизложеното съдът на основание чл.232 ГПК

О П Р Е Д Е Л И :

         ПРЕКРАТЯВА производството по гр.дело № 03058 по описа на Районен съд град Добрич за 2017г.

         КОПИЕ от настоящото определение да се връчи на страните.

         ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред ДОС в едноседмичен срок от съобщаването му.

                                                        Районен съдия:

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/2461

Leave a comment

Powered by Movable Type 5.2.10

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.