248 дела, в които е прогласена нищожност на 428 бр. "Гражданска отговорност"

Начало на блога
 

Този материал е част от Застрахователна измама

-

Резюме. "ДаллБогг" е намерил начин за увеличаване на капитала си. С едната ръка сключва застраховките и прибира премиите, с другата - пуска искови молби до съдилищата в цялата страна, че застрахованите го били измамили и иска разваляне на сключените застраховки. По много от прогласените за нищожни "Граждански" има ПТП-та в чужбина. Така хитрият застраховател се освобождава от плащането на щетите, което е и главната му цел. Съдиите масово му се връзват, понеже не са запознати с Кодекса за застраховането. Тази ужасна история все пак завършва с хепи енд - на 28.02.2018 ВКС образува тълкувателно дело и оттогава ДаллБогг започва панически да оттегля исковете си, а съдиите - уверено да ги отхвърлят.

-

По-пълен списък на делата се намира в материала:  574 дела за прогласяване нищожност на Гражданска отговорност, заведени от един и същ застраховател - ЗАД "ДаллБогг: Живот и здраве" АД, с една и съща искова молба (като тази срещу "мен").       

-

Прогласена нищожност на ЗЗГОА (задължителна застраховка "Гражданска отговорност на автомобилистите") - общо 428 броя

001. 17.11.2016 г. РС-Монтана - гр.д. 1669/2016, неприсъствено, 1 полица

002. 06.12.2016 г. РС-Разград - гр. д. 1514/2016, неприсъствено, 1 полица

003. 07.12.2016 г. РС-Добрич - гр. д. 2156/2016, неприсъствено, 1 полица

004. 07.12.2016 г. РС-Монтана - гр. д. 1670/2016, неприсъствено, 1 полица

005. 14.12.2016 г. РС-Добрич - гр. д. 2157/2016, отв. е продал колата, 1 полица

006. 29.12.2016 г. РС-Бяла - гр. д. 570/2016, неприсъствено, 1 полица

007. 13.01.2017 г. РС-Русе - гр. д. 4402/2016, неприсъствено, 1 полица

008. 06.02.2017 г. РС-Русе - гр. д. 6302/2016, неприсъствено, 1 полица

009. 23.02.2017 г. РС-Русе - гр. д. 5775/2016, неприсъствено, 1 полица

010. 24.02.2017 г. РС-Русе - гр. д. 5026/2016, неприсъствено, 1 полица

011. 20.03.2017 г. РС-Русе - гр. д. 4338/2016, ответникът "признава" иска, 1 полица

012. 25.04.2017 г. РС-Добрич - гр.д. 3807/2016, неприсъствено, 1 полица

013. 09.05.2017 г. РС-Монтана - гр.д. 194/2017, ответникът "признава" иска, 1 полица

014. 17.05. 2017 РС-Монтана - гр.д. 183/2017, ответникът "признава" иска, 1 полица

015. 31.05.2017 РС-Шумен - гр.д. 1857/2016, ответникът "признава" иска, 1 полица

016. 26.06.2017 РС-Видин - гр.д. 1962/2016, отв. е починал, 1 полица - с мои бележки в червено

017. 17.07.2017 РС-Русе - гр.д. 1417/2017, неприсъствено, 1 полица

018. 26.07.2017 РС-Добрич - гр.д. 1069/2017, неприсъствено, 1 полица

019. 02.10.2017 РС-Силистра - гр.д. 765/2017, отв. е продал колата, 1 полица

020. 02.10.2017 РС-Видин - гр.д. 266/2017, ответникът "признава" иска, 1 полица

021. 09.10.2017 РС-Русе - гр.д. 3893/2017, неприсъствено, 1 полица

022. 11.10.2017 РС-Видин - гр. д. 2040/2016, неприсъствено, 1 полица

023. 11.10.2017 РС-Добрич - гр.д. 1163/2017, неприсъствено, 1 полица

024. 12.10.2017 РС-Белоградчик - гр.д. 484/2017, неприсъствено, 1 полица

025. 12.10.2017 РС-Добрич - гр.д. 1645/2017, неприсъствено, 1 полица

026. 18.10.2017 РС-Добрич - гр.д. 1315/2017, ответникът "признава" иска, 1 полица - с мои бележки в червено

 027. 18.10.2017 РС-Оряхово - гр.д. 173/2017, неприсъствено, 1 полица

028. 20.10.2017 РС-Русе - гр.д. 3748/2017, неприсъствено, 1 полица

029. 23.10.2017 РС-Враца - гр.д. 2313/2017, неприсъствено, 1 полица

030. 27.10.2017 РС-Русе - гр.д. 4528/2017, неприсъствено, 1 полица

031. 27.10.2017 РС-Русе - гр.д. 5178/2017, неприсъствено, 1 полица

032. 30.10.2017 РС-Русе - гр.д. 6270/2017, неприсъствено, 1 полица

033. 31.10.2017 РС-Русе - гр.д. 3889/2017, неприсъствено, 1 полица

034. 31.10.2017 РС-Русе - гр.д. 4605/2017, неприсъствено, 1 полица

035. 31.10.2017 РС-Русе - гр.д. 5117/2017, неприсъствено, 1 полица

036. 03.11.2017 РС-Бяла - гр.д. 662/2017, неприсъствено, 1 полица

-

07.11.2017 РС-Добрич - гр.д. 2645/2017, прогласяват нищожност на "Гражданска отговорност", отменено на 31.05.2018 - СУПЕР! (линкът отвежда първо към решението на РС, а супер решението на ОС е след него) 

-

037. 08.11.2017 РС-Добрич - гр.д. 1314/2017, отв. е продал колата, 1 полица - с мои бележки в червено

038. 08.11.2017 РС-Враца - гр.д. 3978/2017, отв. е продал колата, 1 полица

039. 09.11.2017 РС-Русе - гр.д. 3870/2017, неприсъствено, 1 полица

040. 09.11.2017 РС-Русе - гр.д. 3925/2017, неприсъствено, 1 полица

041. 09.11.2017 РС-Русе - гр.д. 3929/2017, неприсъствено, 1 полица

042. 13.11.2017 РС-Монтана - гр.д. 2074/2017, неприсъствено, 1 полица

043. 13.11.2017 РС-Русе - гр.д. 5590/2017, неприсъствено, 1 полица

044. 14.11.2017 РС-Бяла - гр.д. 553/2017, неприсъствено, 1 полица

045. 14.11.2017 РС-Монтана - гр.д. 2346/2017, неприсъствено, 1 полица

046. 14.11.2017 РС-Монтана - гр.д. 2369/2017, неприсъствено, 1 полица

047. 15.11.2017 РС-Русе - гр.д. 5179/2017, неприсъствено, 1 полица

048. 17.11.2017 РС-Добрич - гр.д. 3049/2017, неприсъствено, 1 полица

049. 20.11.2017 РС-Русе - гр.д. 5207/2017, неприсъствено, 1 полица

050. 20.11.2017 РС-Русе - гр.д. 5324/2017, неприсъствено, 1 полица

051. 20.11.2017 РС-Русе - гр.д. 5884, неприсъствено, 6 полици

Дотук: 51 дела, 56 полици

052. 20.11.2017 РС-Видин - гр.д. 1961/2016, отв. е починал, 1 полица

053. 22.11.2017 РС-Монтана - гр.д. 2396/2017, неприсъствено, 1 полица

054. 22.11.2017 РС-Монтана - гр.д. 2467/2017, неприсъствено, 1 полица -  с мои бележки в червено

055. 22.11.2017 РС-Видин - гр.д. 1823/2017, неприсъствено, 1 полица

056. 23.11.2017 РС-Белоградчик - гр.д. 535/2017, неприсъствено, 6 полици

Дотук: 56 дела, 66 полици

057. 23.11.2017 РС-Монтана - гр.д. 2436/2017, неприсъствено, 1 полица

058. 23.11.2017 РС-Русе - гр.д. 6258/2017, ответникът "признава" иска, 1 полица

059. 24.11.2017 РС-Русе - гр.д. 5058/2017, неприсъствено, 1 полица

060. 24.11.2017 РС-Русе - гр.д. 5116/2017, неприсъствено, 1 полица

061. 24.11.2017 РС-Враца - гр.д. 3399/2017, неприсъствено, 1 полица

062. 27.11.2017 РС-Русе - гр.д. 5732/2017, неприсъствено, 1 полица

063. 27.11.2017 РС-Русе - гр.д. 6153/2017, неприсъствено, 1 полица, 2 полици

Дотук: 63 дела, 74 полици

064. 27.11.2017 РС-Видин - гр.д. 1549/2017, отв. е починал, 1 полица - същият покойник, като в делата  1962/16 и 1961/16

065. 28.11.2017 РС-Монтана - гр.д. 2694/2017, ответникът "признава" иска, 1 полица

066. 28.11.2017 РС-Разград - гр.д. 2201/2017, неприсъствено, 3 полици

067. 28.11.2017 РС-Русе - гр.д. 6262/2017, неприсъствено, 1 полица

Дотук: 67 дела, 80 полици

068. 29.11.2017 РС-Добрич - гр.д. 3808/2017, отв. е продал колата, 1 полица - с мои бележки в червено

069. 29.11.2017 РС-Монтана - гр.д. 2784/2017, неприсъствено, 1 полица

070. 29.11.2017 РС-Враца - гр.д. 4267/2017, ответникът "признава" иска, 1 полица

071. 30.11.2017 РС-Видин - гр.д. 1626/2017, отв. е починал, 1 полица - същият покойник, като в делата  1962/16, 1961/16 и 1549/17

072. 05.12.2017 РС-Добрич - гр.д. 1070/2017, с особен представител, 1 полица -  с мои бележки в червено

073. 05.12.2017 РС-Разград - гр.д. 2160/2017, неприсъствено, 1 полица, 4 полици

Дотук: 73 дела, 89 полици

-

06.12.2017 РС-Добрич - гр.д. 2534./2017, прогласяват нищожност на "Гражданска отговорност", отменено на 24.04.2018 - СУПЕР! (линкът отвежда първо към решението на РС, а супер решението на ОС е след него) - с мои бележки в червено

-

074. 06.12.2017 РС-Враца - гр. д. 3743/2017, отв. е продал колата, 1 полица

075. 06.12.2017 РС-Враца - гр. д. 4210/2017, неприсъствено, 1 полица

076. 07.12.2017 РС-Монтана - гр.д. 2782/2017, неприсъствено, 1 полица - с мои бележки в червено

077. 07.12.2017 РС-Монтана - гр.д. 2904/2017, неприсъствено, 1 полица, 5 полици - с мои бележки в червено

Дотук: 77 дела, 97 полици

078. 07.12.2017 РС-Монтана - гр.д. 3102/2017, неприсъствено, 1 полица - с мои бележки в червено

079. 07.12.2017 РС-Русе - гр.д. 5767/2017, неприсъствено, 1 полица

080. 07.12.2017 РС-Русе - гр.д. 6381/2017, неприсъствено, 1 полица

081. 08.12.2017 РС-Добрич - гр.д. 3048/2017, неприсъствено, 1 полица

082. 11.12.2017 РС-Белоградчик - гр.д. 590/2017, неприсъствено, 3 полици

Дотук: 82 дела, 104 полици

083. 11.12.2017 РС-Русе - гр.д. 5832/2017, неприсъствено, 1 полица

084. 11.12.2017 РС-Русе - гр.д. 6269/2017, неприсъствено, 1 полица

085. 12.12.2017 РС-Кула - гр.д. 173/2017, неприсъствено, 1 полица

086. 13.12.2017 РС-Русе - гр.д. 6257/2017, неприсъствено, 1 полица

087. 14.12.2017 РС-Кула - гр.д. 243/2017, ответникът "признава" иска, 1 полица

088. 14.12.2017 РС-Кула - гр.д. 205/2017, отв. О.А.К., неприсъствено, 1 полица

089. 14.12.2017 РС-Кула - гр.д. 205/2017, отв. К.О.Г. - "признава" иска, 3 полици

Дотук 89 дела, 113 полици

090. 14.12.2017 РС-Кула - гр.д. 208/2017, неприсъствено, 5 полици

Дотук: 90 дела, 118 полици

091. 14.12.2017 РС-Кула - гр.д. 209/2017, неприсъствено, 1 полица

092. 18.12.2017 РС-Добрич - гр.д. 3317/2017, отв. е продал колата, 1 полица

093. 18.12.2017 РС-Добрич - гр.д. 3392/2017, неприсъствено, 1 полица

094. 18.12.2017 РС-Плевен - гр.д. 6733/2017, неприсъствено, 1 полица

095. 18.12.2017 РС-Разград - гр.д. 1307/2017, неприсъствено, 1 полица

096. 18.12.2017 РС-Русе - гр.д. 6422/2017, неприсъствено, 1 полица

097. 18.12.2017 РС-Видин - гр.д. 1447/2017, неприсъствено, 1 полица

098. 19.12.2017 РС-Монтана - гр.д. 2819/2017, неприсъствено, 17 полици

Дотук: 98 дела, 142 полици

099. 19.12.2017 РС-Монтана - гр.д. 2845/2017, неприсъствено, 8 полици

Дотук: 99 дела, 150 полици

100. 19.12.2017 РС-Монтана - гр.д. 3048/2017, неприсъствено, 12 полици

Дотук: 100 дела, 162 полици

101. 19.12.2017 РС-Разград - гр.д. 2349/2017, неприсъствено, 1 полица

102. 20.12.2017 РС-Русе - гр.д. 6268/2017, неприсъствено, 1 полица

103. 20.12.2017 РС-Русе - гр.д. 6273/2017, ответникът "признава" иска, 1 полица

104. 20.12.2017 РС-Русе - гр.д. 6274/2017, неприсъствено, 1 полица

105. 20.12.2017 РС-Русе - гр.д. 7231/2017, неприсъствено, 1 полица

106. 21.12.2017 РС-Разград - гр.д. 1741/2017, неприсъствено, 1 полица

107. 21.12.2017 РС-Разград - гр.д. 2045/2017, неприсъствено, 14 полици

Дотук: 107 дела, 182 полици

108. 21.12.2017 РС-Русе - гр.д. 5565/2017, неприсъствено, 1 полица

109. 21.12.2017 РС-Русе - гр.д. 6407/2017, неприсъствено, 1 полица

110. 22.12.2017 РС-Добрич - гр.д. 3468/2017, неприсъствено, 1 полица

111. 22.12.2017 РС-Разград - гр.д. 2230/2017, неприсъствено, 2 полици

Дотук: 111 дела, 187 полици

112. 28.12.2017 РС-Монтана - гр.д. 3094/2017, ответникът "признава" иска, 1 полица

113. 28.12.2017 РС-Монтана - гр.д. 3157/2017, неприсъствено, 1 полица

114. 28.12.2017 РС-Русе - гр.д. 5730/2017, неприсъствено, 1 полица

115. 28.12.2017 РС-Русе - гр.д. 3892/2017, неприсъствено, 1 полица

116. 28.12.2017 РС-Русе - гр.д. 3931/2017, неприсъствено, 1 полица

117. 28.12.2017 РС-Русе - гр.д. 5118/2017, неприсъствено, 1 полица

118. 28.12.2017 РС-Русе - гр.д. 5131/2017, неприсъствено, 1 полица

119. 28.12.2017 РС-Варна - гр.д. 10657/2017, ответникът "признава" иска, 1 полица

120. 28.12.2017 РС-Враца - гр.д. 4389/2017, неприсъствено, 1 полица

121. 29.12.2017 РС-Русе - гр.д. 5730/2017, неприсъствено, 1 полица

122. 29.12.2017 РС-Русе - гр.д. 5932/2017, неприсъствено, 14 полици

Дотук 122 дела, 211 полици

123. 29.12.2017 РС-Русе - гр.д. 5766/2017, неприсъствено, 1 полица

124. 29.12.2017 РС-Русе - гр.д. 6265/2017, неприсъствено, 1 полица

125. 29.12.2017 РС-Русе - гр.д. 6319/2017, неприсъствено, 1 полица

Общо до края на 2017 г.: 125 дела, 214 нищожни ЗГО

126. 03.01.2018 РС-Русе - гр.д. 6591/2017, неприсъствено, 1 полица

127. 03.01.2018 РС-Видин - гр.д. 2682/2017, неприсъствено, 1 полица

128. 05.01.2018 РС-Враца - гр.д. 4814/2017, отв. "признава" иска, 1 полица

129. 11.01.2018 РС-Разград - гр.д. 2071/2017, неприсъствено, 4 полици

Дотук: 129 дела, 221 полици

130. 11.01.2018 РС-Разград - гр.д. 2161/2017, неприсъствено, 2 полици

Дотук: 130 дела, 223 полици

131. 11.01.2018 РС-Разград - гр.д. 2200/2017, неприсъствено, 2 полици

Дотук: 131 дела, 225 полици

132. 12.01.2018 РС-Монтана - гр.д. 2779/2017, неприсъствено, 1 полица

133. 12.01.2018 РС-Монтана - гр.д. 2844/2017, неприсъствено, 5 полици

Дотук: 133 дела, 231 полици

134. 15.01.2018 РС-Монтана - гр.д. 2783/2017, неприсъствено, 1 полица

135. 15.01.2018 РС-Русе - гр.д. 3747/2017, неприсъствено, 5 полици

Дотук: 135 дела, 237 полици

136. 15.01.2018 РС-Русе - гр.д. 6264/2017, неприсъствено, 1 полица

137. 16.01.2018 РС-Разград - гр.д. 2231/2017, неприсъствено, 1 полица

138. 17.01.2018 РС-Враца - гр.д. 4390/2017, неприсъствено, 2 полици

Дотук: 138 дела, 241 полици

139. 18.01.2018 РС-Димитровград - гр.д. 1487/2017, неприсъствено, 2 полици

Дотук: 139 дела, 243 полици

140. 18.01.2018 РС-Кула - гр.д. 266/2017, неприсъствено, 1 полица

141. 19.01.2018 РС-Бяла - гр.д. 913/2017, неприсъствено, 1 полица

142. 19.01.2018 РС-Бяла - гр.д. 1020/2017, неприсъствено, 1 полица

143. 19.01.2018 РС-Добрич - гр.д. 3928/2017, неприсъствено, 1 полица

144. 19.01.2018 РС-Кула - гр.д. 190/2017, отв. е продал колата, 2 полици

Дотук: 144 дела, 249 полици

145. 19.01.2018 РС-Разград - гр.д. 2044/2017, неприсъствено, 2 полици

Дотук: 145 дела, 251 полици

146. 19.01.2018 РС-Враца - гр.д. 3312/2017, с особен представител, 1 полица

147. 22.01.2018 РС-Добрич - гр.д. 4016/2017, неприсъствено, 1 полица

148. 22.01.2018 РС-Русе - гр.д. 5731/2017, неприсъствено, 1 полица

149. 22.01.2018 РС-Русе - гр.д. 6376/2017, неприсъствено, 5 полици

Дотук: 149 дела, 259 полици

150. 23.01.2018 РС-Монтана  - гр. д. 3406/2017, неприсъствено, 1 полица

151. 23.01.2018 РС-Русе - гр.д. 6026/2017, неприсъствено, 1 полица

152. 23.01.2018 РС-Русе - гр.д. 6373/2017, неприсъствено, 1 полица

153. 23.01.2018 РС-Враца - гр.д. 3323/2017, неприсъствено, 1 полица

154. 24.01.2018 РС-Кула - гр.д. 213/2017, неприсъствено, 1 полица

155. 24.01.2018 РС-Кула - гр.д. 247/2017, неприсъствено, 1 полица

156. 24.01.2018 РС-Монтана  - гр.д. 3244/2017, неприсъствено, 1 полица

157. 24.01.2018 РС-Монтана  - гр.д. 3330/2017, прогласяват нищожност на 1 бр. ГО
158. 24.01.2018 РС-Монтана  - гр.д. 3442/2017, прогласяват нищожност на 1 бр. ГО
159. 24.01.2018 РС-Монтана   - гр.д. 3577/2017, прогласяват нищожност на 1 бр. ГО
160. 24.01.2018 РС-Петрич - гр.д. 38/2017, прогласяват нищожност на 2 бр. ГО

Дотук: 160 дела, 271 полици

 

161. 24.01.2018 РС-Русе - гр.д. 6984/2017, прогласяват нищожност на 1 бр. ГО
162. 25.01.2018 РС-Монтана - гр.д. 2994/2017, прогласяват нищожност на 1 бр. ГО

163. 25.01.2018 РС-Русе - гр.д. 6562/2017, прогласяват нищожност на 1 бр. ГО
164. 25.01.2018 РС-Русе - гр.д. 6611/2017, прогласяват нищожност на 4 бр. ГО
 

Дотук: 164 дела, 278 полици

 

165. 29.01.2018 РС-Русе - гр.д. 6589/2017, прогласяват нищожност на 1 бр. ГО
166. 29.01.2018 РС-Русе - гр.д. 7065/2017, прогласяват нищожност на 1 бр. ГО
167. 31.01.2018 РС-Русе - гр.д. 5733/2017, прогласяват нищожност на 2 бр. ГО

Дотук: 167 дела, 282 полици

168. 31.01.2018 РС-Русе - гр.д. 6854/2017, неприсъствено, 3 полици

Дотук: 168 дела, 285 полици

 

169. 31.01.2018 РС-Русе - гр.д. 6859/2017, прогласяват нищожност на 1 бр. ГО
170. 31.01.2018 РС-Русе - гр.д. 7985/2017, прогласяват нищожност на 1 бр. ГО
171. 31.01.2018 РС-Русе - гр.д. 7986/2017, прогласяват нищожност на 1 бр. ГО
172. 31.01.2018 РС-Русе - гр.д. 8698/2017, прогласяват нищожност на 1 бр. ГО
173. 31.01.2018 РС-Русе - гр.д. 8699/2017, прогласяват нищожност на 1 бр. ГО
174. 01.02.2018 РС-Монтана - гр.д. 3245/2017, прогласяват нищожност на 2 бр. ГО

Дотук: 174 дела, 292 полици

175. 02.02.2018 РС-Кула - гр.д. 237/2017, отв. е продал колата, 2 полици

Дотук: 175 дела, 294 полици

176. 05.02.2018 РС-Варна - гр.д. 15279/2017, неприсъствено, 2 полици

Дотук: 176 дела, 296 полици

177. 06.02.2018 РС-Белоградчик - гр.д. 723/2017, неприсъствено, 1 полица

178. 06.02.2018 РС-Разград - гр.д. 2291/2017, неприсъствено, 3 полици

 

Дотук: 178 дела, 300 полици

179. 06.02.2018 РС-Силистра - гр.д. 1411/2017, извънсъдебно споразумение, 4 полици

Дотук: 179 дела, 304 полици

180. 06.02.2018 РС-Силистра - гр.д. 1757/2017, извънсъдебно споразумение, 1 полица

181. 07.02.2018 РС-Русе - гр.д. 5883/2017, отв. "признава" иска, 5 полици

Дотук: 181 дела, 310 полици

182. 08.02.2018 РС-Русе - гр.д. 6811/2017, отв. "признава" иска, 1 полица

183. 08.02.2018 РС-Русе - гр.д. 7982/2017, отв. "признава" иска, 1 полица

184. 08.02.2018 РС-Русе - гр.д. 7983/2017, отв. "признава" иска, 1 полица

185.  08.02.2018 РС-Русе - гр.д. 7984/2017 отв. "признава" иска, 1 полица

186. 12.02.2018 РС-Добрич - гр.д. 3390/2017, отв. е продал колата, 1 полица

187. 13.02.2018 РС-Белоградчик - гр.д. 721/2017, неприсъствено, 1 полица

188. 13.02.2018 РС-Силистра - гр.д. 1756/2017, извънсъдебно споразумение, 2 полици

Дотук: 188 дела, 318 полици

189. 15.02.2018 РС-Кула - гр.д. 189/2017,, неприсъствено, 5 полици

Дотук: 189 дела, 323 полици

190. 15.02.2018 РС-Кула - гр.д. 233/2017, неприсъствено, 3 полици

Дотук: 190 дела, 326 полици

191. 15.02.2018 РС-Кула - гр.д. 257/2017, отв. "признава" иска, 1 полица

192. 19.02.2018 РС-Бяла - гр.д. 1023/2017, неприсъствено, 6 полици

Дотук: 192 дела, 333 полици

193. 19.02.2018 РС-Бяла - гр.д. 1047/2017, неприсъствено, 5 полици

Дотук: 193 дела, 338 полици

194. 19.02.2018 РС-Бяла - гр.д. 1050/2017, неприсъствено, 1 полица

195. 19.02.2018 РС-Добрич - гр.д. 1646/2017, неприсъствено, 1 полица

196. 19.02.2018 РС-Видин - гр.д. 1807/2017, неприсъствено, 1 полица

197. 19.02.2018 РС-Видин - гр.д. 2254/2017, неприсъствено, 1 полица

198. 19.02.2018 РС-Враца   - гр.д. 4359, отв. е доведен от затвора, нищо не знае, 2 полици

Дотук: 198 дела, 344 полици

199. 19.02.2018 РС-Враца - гр.д. 4372/2017, отв. е неграмотен, 2 полици

Дотук: 199 дела, 346 полици

200. 20.02.2018 РС-Белоградчик - гр.д. 727/2017, неприсъствено, 1 полица

201. 21.02.2018  РС-Белоградчик - гр.д. 718/2017, неприсъствено, 1 полица

202. 21.02.2018  РС-Белоградчик - гр.д. 728/2017, неприсъствено, 1 полица

203. 21.02.2018 РС-Кула - гр.д. 218/2017, неприсъствено, 3 полици

 

Дотук: 203 дела, 352 полици

204. 21.02.2018 РС-Кула - гр.д. 249/2017, неприсъствено, 1 полица

205. 21.02.2018 РС-Кула - гр.д. 265/2017, неприсъствено, 1 полица

206. 21.02.2018 РС-Шумен - гр.д. 2415/2017, неприсъствено, 1 полица

207. 22.02.2018 РС-Димитровград  - гр.д. 1658/2017, неприсъствено, 1 полица

 

208. 23.02.2018 РС-Бяла - гр.д. 1019/2017, неприсъствено, 1 полица

209. 23.02.2018 РС-Бяла - гр.д. 1106/2017, неприсъствено, 1 полица

210. 26.02.2018 РС-Добрич - гр.д. 3387/2017, неприсъствено, 1 полица

211. 26.02.2018 РС-Разград - гр.д. 2496/2017, неприсъствено, 3 полици

Дотук: 211 дела, 362 полици

212. 26.02.2018 РС-Сливен - гр.д. 5821/2017, отв. е продал колата, 1 полица

213. 26.02.2018 РС-Враца - гр.д. 4429/2017, неприсъствено, 2 полици

 

Дотук: 213 дела, 365 полици

214. 28.02.2018 РС-Бяла - гр.д. 1117/2017, отв. "признава" иска, 2 полици

Дотук: 214 дела, 369 полици

215. 02.03.2018 РС-Белоградчик - гр.д. 722/2017, неприсъствено, 1 полица

216. 02.03.2018 РС-Бяла - гр.д. 1049/2017, неприсъствено, 1 полица

217. 02.03.2018 РС-Кула - гр.д. 242/2017, отв. "признава" иска, 1 полица

218. 06.03.2018 РС-Монтана - гр.д. 4017/2017, отв. "признава" иска, 2 полици

Дотук: 218 дела, 372 полици

219. 07.03.2018 РС-Дряново - гр.д. 378/2017, отв. "признава" иска, 1 полица

220. 07.03.2018 РС-Кула - гр.д. 245/2017, отв. "признава" иска, 2 полици

 

Дотук: 220 дела, 375 полици

221. 09.03.2018 РС-Кула - гр.д. 263/2017, отв. е продал колата, 1 полица

222. 09.03.2018 РС-Кула - гр.д. 267/2017, неприсъствено, 2 полици

Дотук: 222 дела, 378 полици

223. 09.03.2018 РС-Кула - гр.д. 306/2017, неприсъствено, 2 полици

Дотук: 223 дела, 380 полици

224. 12.03.2018 РС-Белоградчик - гр.д. 720/2017, неприсъствено, 1 полица

225. 13.03.2018 РС-Генерал Тошево - гр.д. 439/2017, отв. "признава" иска, 2 полици

Дотук: 225 дела, 383 полици

226. 14.03.2018 РС-Кула  - гр.д. 145/2017, неприсъствено, 7 полици

Дотук: 226 дела, 390 полици

227. 14.03.2018 РС-Кула - гр.д. 186/2017, неприсъствено, 3 полици

Дотук: 227 дела, 393 полици

228. 14.03.2018 РС-Кула - гр.д. 277/2017, неприсъствено, 1 полица

 

229. 15.03.2018 РС-Добрич - гр.д. 3310/2017, отв. "признава" иска, 3 полици

Дотук: 229 дела, 397 полици

230. 15.03.2018 РС-Добрич - гр.д. 3315/2017, отв. "признава" иска, 1 полица

 

231. 15.03.2018 РС-Русе - гр.д. 6579/2017, неприсъствено, 1 полица

232. 15.03.2018 РС-Русе - гр.д. 6810/2017, неприсъствено, 6 полици

Дотук: 232 дела, 405 полици

233. 15.03.2018 РС-Русе - гр.д. 7977/2017, неприсъствено, 1 полица

234. 16.03.2018 РС-Кула - гр.д. 279/2017, неприсъствено, 1 полица

235. 19.03.2018 РС-Бяла - гр.д. 1018/2017, неприсъствено, 1 полица

236. 19.03.2018 РС-Бяла - гр.д. 1070/2017, неприсъствено, 1 полица

237. 19.03.2018 РС-Бяла - гр.д. 1105/2017, неприсъствено, 1 полица

238.22.03.2018 РС-Варна - гр.д. 12551/2017, неприсъствено, 6 полици

 

Дотук: 238 дела, 416 полици

239. 28.03.2018 РС-Белоградчик - гр.д. 35/2018, неприсъствено, 1 полица

240. 28.03.2018 РС-Белоградчик - гр.д. 75/2018, неприсъствено, 1 полица

 

241. 29.03.2018 РС-Кула - гр.д. 296/2017, неприсъствено, 1 полица

242. 02.04.2018 РС-Добрич - гр.д. 1148/2017, с особен представител, 1 полица

243. 13.04.2018 РС-Силистра - гр.д. 138/2017, неприсъствено, 1 полица

244. 13.04.2018 РС-Силистра - гр.д. 848/2017, неприсъствено, 1 полица

245. 13.04.2018 РС-Силистра - гр.д. 1100/2017, неприсъствено, 1 полица

246. 13.04.2018 РС-Силистра - гр.д. 1304/2017, неприсъствено, 1 полица

 

247. 16.04.2018 РС-Добрич- гр.д. 3738/2017, неприсъствено, 3 полици

248. 22.06.2018 РС-Сливен - гр.д. 5822/2017, отв. "признава" иска, 1 полица

Общо от края на 2016 до средата на 2018 г.: 248 дела, 428 нищожни ЗГО

-

24.07.2019 Решение на ОС-Варна по т.д. № 177/2018 Търговско дело за неизпълнение на договор. Ищецът е ДаллБогг. Ответникът - софтуерна фирма. Искът на ДаллБогг е отхвърлен. В хода на делото са установени престъпни обстоятелства, които хвърлят светлина върху механизма на издаването на стотици съмнителни полици ГОА, една от които е на "мое" име, по-точно на името на Рената от Росеново с моето ЕГН (аз съм Ренета от Варна). Съдът не е уведомил прокуратурата. И аз няма да я уведомя.

-

Начало на блога
 

Този материал е част от Застрахователна измама

-

По-пълен списък на делата се намира в материала:  574 дела за прогласяване нищожност на Гражданска отговорност, заведени от един и същ застраховател - ЗАД "ДаллБогг: Живот и здраве" АД, с една и съща искова молба (като тази срещу "мен").       

-

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/1551

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.