РС-Провадия - гр.д. 1622/2017, ДаллБогг оттегля исковете си

Начало на блога
 

Обратно към застрахователна измама

Това дело е част от списъка с 248 дела, в които е прогласена нищожност на 428 бр. "Гражданска отговорност" и от по-пълния списък с 574 дела

-

Важно! С Тълкувателно решение № 1/2018 г. от 07.03.2019 г. Общото събрание на Търговската колегия (ОСТК) на Върховния касационен съд (ВКС) реши, че единcтвeнoтo ocнoвaниe зa пpoглacявaнe нищoжнocт нa зaдължитeлнaтa зacтpaxoвĸa ГOA e пopaди липca нa cъглacиe. Πpи дoгoвopa ГOA oбaчe, разясняват върховните съдии, нитo липcaтa нa пoдпиc e липca нa cъглacиe, нитo пoлaгaнeтo нa нeизвecтнo чий пoдпиc. Следователно, аĸo дaдeн зacтpaxoвaтeл peши дa иcĸa oт cъдa пpoглacявaнe нищoжнocт нa ГOA, нe мy ocтaвa нищo дpyгo, ocвeн дa твъpди, чe e пpибpaл пpeмиятa нa шeгa или ĸaтo yчeбeн пpимep, или пъĸ чe зacтpaxoвaщият гo e зaплaшил, т.e. нacилa мy e плaтил. Много добро решение според мен (бел. блогър) Вж също и статията от 15.03.2019 в Параграф 22: ВКС поряза застрахователи за "нищожни" договори.

-

https://legalacts.justice.bg/Search/GetActContentByActId?actId=MTxqEGfvACA%3D

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

                                №             /16.08.2018 год., гр.  Провадия

районен съд Провадия, трети състав, в закрито заседание на  шестнадесети август две хиляди и осемнадесета година,  в състав:

                            Районен съдия: Елена Стоилова

като разгледа докладваното от съдията гр.д. № 1622/2017г. по описа на ПРС, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.232 ГПК.

Производството по делото е образувано по предявени от „ЗАД ДаллБогг: Живот и Здраве" АД срещу С.И.С. в условията на обективно евентуално съединяване искове с правно основание чл. 26, ал. 1, пред. 1,2,3 ЗЗД; чл. 42 от ЗЗД; чл. 26, ал. 2, пред.3 от ЗЗД; чл. 26, ал. 2, пред. 4 във вр. чл. 289 ТЗ и вр. чл. 8, ал. 2 ЗЗД; чл. 349, ал.1,2 и 3 КЗ; чл.26 ал. 2 предл. 5 ЗЗД и чл. 29, ал. 1 ЗЗД за прогласяване нищожността на сключения между страните застрахователен договор, обективиран в Застрахователна полица BG/30/116001902385, издадена на 12.07.2016 г., евентуално за неговото унищожаване поради измама.

По делото е конституирано трето лице помагач И.Ю.И..

С молба с вх.№ 4724/15.08.2018г. по описа на РС Варна ищецът заявява, че оттегля предявените искове и моли производството по делото да бъде прекратено.

След като прецени, че са налице предпоставките на чл.232 от ГПК, съда намира, че делото следва да се прекрати - налице е оттегляне на иска от ищеца, направено до приключване на първото по делото заседание, за което не е необходимо съгласието на насрещната страна.

Ищецът е направил искане за присъждане на разноски, но такива не му се дължат предвид оттеглянето на иска.

Ответникът не е направил искане за присъждане на разноски.

Водим от горното, Провадийски районен съд на основание чл.232 ГПК

                          

О П Р Е Д Е Л И :

   ПРЕКРАТЯВА производството гражданско дело № 1622/2017г. по описа на ПРС, на основание чл.232 ГПК.

   Определението подлежи на обжалване с частна жалба в едноседмичен срок от съобщаването на страните пред ВОС.

Копие от определението да се изпрати на страните и на третото лице помагач.

 

                                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ:........................                                      

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/2462

Leave a comment

Powered by Movable Type 5.2.10

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.